theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1125
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 11 dec 2018 09:10

broeder Jesaja, een waardevol betoog, waarvoor dank. ik prijs uw goede positieve bedoelingen steeds.
Edoch, onder dit topic behoort het te klinken: 'lees gewoon wat er staat'. (beeldspraak daargelaten)
En dan roept Christus niet: 'ga achter mij Petrus', of 'zwijg Petrus', maar duidelijk 'ga achter mij satan'. (vandaar dat ik dit als voorbeeld koos)
En natuurlijk zou ik dat ook uitleggen als: 'loop mij niet voor de voeten, inzake mijn opdracht', maar de tekst blijft staan!

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 798
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Jesaja40 » 11 dec 2018 12:00

ben db bd citeert:

(vandaar dat ik dit als voorbeeld koos)
En natuurlijk zou ik dat ook uitleggen als: 'loop mij niet voor de voeten, inzake mijn opdracht', maar de tekst blijft staan!


Deze uitleg is begrijpelijk maar hier wordt alleen Petrus terzijde geschoven. Om teksten goed te doorgronden hebben wij gewoon achtergrondinformatie nodig. Alle discipelen kennen Yeshua al 3 jaar en hebben de twistgesprekken meegemaakt die er was tussen Yeshua en de schriftgeleerden. De schriftgeleerden weten dat Yeshua geen profetenschool heeft bezocht en zagen dat Zijn wetenschap en kennis op het allerhoogste niveau was.

Voor iedere schriftgeleerde geldt de regel: stel vragen om daardoor je eigen kennis te vermeerderen. Daarom keek men vaak neer op de discipelen die praktisch onderricht kregen. Ook zij begrepen lang niet alles en konden hun Messias Yeshua ook niet leerstellig volgen. Deze eenvoudige discipelen moesten zich na de hemelvaart van Yeshua staande houden tegenover de sterke argumenterende schriftgeleerden. Voor die tijd deed Yeshua iets heel bijzonders: Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden (Lucas 24:45)

Na jarenlang (praktisch) onderwijs te hebben ontvangen van Yeshua krijgen Zijn discipelen in slechts enkele seconden volledig inzicht op de schriften. Dat in tegenstelling van menige schriftgeleerde die daar vele jaren op moet studeren. Het leert mij dat er voor de Eeuwige niets onmogelijk is. Maar er is meer, namelijk: zij kunnen met zeer goede argumenten de schriftgeleerden wijzen op alle teksten die wijzen op de Messias en zijn heilswerk. Let op hoe de schriftgeleerden daarop reageren: zijn het niet ongeletterde mensen? Met andere woorden: zij hebben niet eens een profetenschool doorlopen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1125
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 13 jan 2019 06:20

het is nu zondagmorgen heel vroeg. Het duurt nog uren voor Arie mij meeneemt naar de kerk, dus ga ik nog een poosje zitten schrijven omdat ik erg wakker ben. Aan gravo wil ik schrijven, maar ook aan iedereen, omdat ik zo blij ben met mijn gewoon lezen zoals het er staat in Gods heilig Woord.
Ik lees de Bijbel als een Stabu bestek, zei gravo ooit. En dat heb ik nooit tegen gesproken. Maar als ik daar nou zo blij van wordt, is het dan niet veel wijzer om gewoon Gods Woord - als de Bijbel dat het tenminste is, wat ik maar aanneem, want ik heb niet anders, en het is mij genoeg - als een bindend bestek te lezen, in plaats van een niet helemaal gelukte boodschap uit de hemelse gewesten, welke absoluut nog menselijke wetenschappelijke uitleg nodig heeft in de vorm van theologische enz. exegese?
Houd ik mijzelf, op misschien wel de grens van de eeuwigheid, voor het lapje?

Op mijn nachtkastje staat een apparaat te flikkeren, Transmitter staat er op, welke de signalen van de ICD die in mijn borst zit, met stroomdraadjes naar m'n hart, (en overuren maakte, zei de dokter,) per satelliet naar het ziekenhuis doorstuurt. Het werkt zo al een paar maanden na de reanimatie. M.i. zou ik het allemaal best griezelig moeten vinden, maar ik lijd er niet onder, omdat ik zo blij wordt van de Bijbelse toekomst welke ons allen wacht.
Een wetenschapper zou misschien zeggen: zie je wel dat je brein toch zwaar beschadigd is? Maar ook die verantwoording mag ik bij mijn Schepper neerleggen, net zoals het voor mij Zijn verantwoording is voor wat Hij ons heeft laten mededelen d.m.v. Zijn heilig Woord.

Vooral wat ik mijn laatste vinding noem, dat er vele tientallen miljarden zelfs heidense mensen straks op de nieuwe aarde zullen kunnen wonen, als we gewoon niet de chronologie van Openbaring 21 overhoop gooien met de bewering dat we vanaf vers 9 weer met een vrederijkssituatie van doen hebben, omdat het beeld wat daar wordt geschetst niet hemels genoeg is voor ons voorstellingsvermogen.
Nee het is dan ook niet hemels, want nergens staat dat de mensen op de nieuwe aarde een nieuw hemels opstandingslichaam krijgen. Dat leren we alleen van hen welke de opname van de Gemeente van Christus mee zullen maken.(1 Thess. 4 en zo)
Ze kunnen ook nog bladeren ter genezing nodig hebben, hoewel de dood en het dodenrijk hun einde in het eeuwige vuur hebben gevonden.
Nieuwe aarde bewoners worden ook nog gewoon geregeerd door koningen, maar vooral door de gezaligde en geheiligde hemelbewoners, toch?!

De belangrijkste gegevens naar deze situatie toe, vinden we bij het grote eindoordeel over 'alle' -(christenen 'zijn al geoordeeld' en behoren al >1000 jaar o.i. in hemelse heerlijkheid te zijn)- mensen voor Gods grote witte troon, waar m.i. eindelijk de wat ik noem kosmische gerechtigheid zal plaatsvinden waar heel de wereldgeschiedenis altijd al op wacht, omdat die hier nu absoluut nog niet wordt gevonden.
Heerlijk, dat dat grote Godsoordeel rechtvaardig zal zijn, iedereen naar eerlijk recht zal krijgen wat hem/haar/het :) toekomt op grond van de werken zoals die in de boeken van God zijn opgenomen.
Dat is beslist geen alverzoening, maar ook geen eeuwige hel voor wie nooit van het heil in Christus heeft gehoord, omdat de Heere Jezus wel voor de zonden van de hele wereld stierf en daarmee recht heeft ons aller eindbestemming te bepalen. Mooi hè, >500 000 000 km2 paradijs !!

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1125
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 12 mar 2019 15:48

ik doe het toch, ik sleep dit onderwerp binnen dit topic, mij bewust van 'de knuppel in het hoenderhok'.
En iedereen mag hier vanuit Bijbels inzicht op reageren, want ik leer toch nog graag wat op m'n beetje ouwe dag.
Ik zit enorm ergens mee. Ik heb een vriend, nu bijna een jaar. Ik heb altijd seks willen bewaren voor het huwelijk, maar daar in deze relatie totaal niet naar gehandeld. Ik heb gezegd tegen mijn vriend dat ik seks wil toen hij er naar vroeg en gisteren is het gebeurd. Ik voel me nu echt verloren en weet niet wat ik moet doen. Bij hem blijven? Ik weet niet eens zeker of ik hem wel leuk vind en ben eigenlijk mijn hele relatie al onzeker. Uit Bijbelse grond heb ik nu het idee dat ik wel bij hem moet blijven, zodat hij de enige blijft met wie ik gemeenschap heb gehad.

Voor ik hier verder op inga eerst nog even genieten van voorbije zondag:
We hadden een nog jonge predikant op de kansel. Omdat we vacant zijn is hij ook door onze kerkenraad beroepen.
Hij beleefde wel wat spanning, erkende hij er zelf van.
(overigens vind ik het voor iedereen (even?) belangrijk om gewoon de Heere bij iedere verandering van werkkring te betrekken!)
N.a.v. Leviticus 14 had hij als tekst Matth.8; de reiniging van de melaatse, alle vier de verzen.
(heerlijk dat hij niet bijv. slechts als tekst nam: vers 3, 1/4 b: "Ik wil het", wat m.i. meer ruimte voor 'interessant' theologisch doen verleent).
In plaats van het bekende 'hemelsbreed' filosofisch contextueel doen, wees hij alleen op de aansluiting op de voorgaande Bergrede als praktische les voor ons. I.p.v. dus alles er bij te halen waar het niet over gaat, zette hij het 'vergrootglas' op het Schriftgedeelte. Dat werd een uitermate leerzame overdenking! En zo hoort het ook, vind ik! En daarom refereer ik hier even aan deze dienst en hoop dat deze letterlijk Bijbelgetrouwe predikant vaker (-tot vast) komt.

Nu inzake het alweer niet gelukte seks bewaren tot het huwelijk, zoals m.i. onderhand wekelijks in de vragenrubriek van dit Refoweb.
Zoals elders ook gezegd, zie ik daar zeer de natuurlijke logica van in en schaam mij voor onze hardvochtige kerkelijke cultuur in dezen.
Nogmaals: een huwelijk wordt natuurwetmatig in bed gesloten en dat heeft normaliter helemaal niks met overspel te maken.
Wel wordt bij seks een verbintenis voor het leven met de partner aangegaan! Een verbreking leidt mogelijk wel tot opvolgend overspel.
Maar dat de kerk heerszuchtig de baas moet zijn over deze intieme gebeurtenis, kan ik nergens vinden in mijn Bijbel. U wel ?!
De scheppingsorde is juist zo mooi ten behoeve van de eeuwigheid: Een vrouw is als maagd verzegeld. En de man die de verzegeling doorbreekt is voor de rest van zijn leven verantwoordelijk voor haar. En dat weer ten behoeve van de opdracht tot vermenigvuldiging, welke tot kinderzegen dient te leiden waar de sterkste lichamelijke en geestelijke krachten en emoties aan verbonden zijn.

Die krachten zijn zo sterk dat zij door veel mensen niet jarenlang bedwongen kunnen worden, omdat de opdracht tot vermenigvuldiging zo heel serieus bedoeld is door onze grote Schepper. Elders rekende ik nuchter voor (dat kunt u ook) dat op de nieuwe eeuwige paradijselijke aarde, waar geen vermenigvuldiging meer is!, wel meer dan 100miljard mensen zouden kunnen leven (en in de nieuwe hemel nog véél meer!). Die mensen wil de Heere nu in deze wereldtijd scheppen met behulp van echtparen, vanaf Adam tot aan het grote eindoordeel voor Gods grote witte troon toe.
Zou het zo onderhand niet eens tijd worden dat we als kerken, waar het verval in de grote boze wereld in sneltreinvaart steeds schunniger wordt, ons wat eerbiediger tot dit scheppingswonder op te stellen en daar volgaarne onze liefde en zegen aan te verbinden?
En ja hoor, we blijven gewoon voorstander van aantekening in de burgerlijke stand en kerkelijk bijpassend gebed om de zegen des Heeren.!

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1125
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 23 apr 2019 16:09

'MOETEN WE DE PROFETIE ECHT LETTERLIJK NEMEN?'
het stond er in grote koeienletters boven en ook nog op de cover van de Middernachtsroep, een van mijn lijfbladen.
Negen bladzijden nam hij er voor om ons terug te voeren naar gewoon lezen wat er staat, Thomas Ice. ik ken hem niet maar word er wel blij van.
we proberen er zo wat m.i. waardevolle uitspraken uit te vissen:

'Wanneer de letterlijke interpretatie van de Bijbel zeer gewaardeerd wordt en consequent toegepast, leidt dit er meestal toe dat men zich aangetrokken voelt tot het pretributionalisme. Ook het tegenovergestelde is meestal waar.'
'Als de voor de hand liggende betekenis van de Schrift zinvol is, zoek dan geen andere betekenis; neem daarom elk woord bij zijn primaire, gewone, normale, letterlijke betekenis, tenzij de directe context, onderzocht in het licht van verwante passages en axiomatische en fundamentele waarheden, duidelijk naar iets anders verwijst.
Als je je aan deze regel houdt, is het relatief eenvoudig om de Schrift te begrijpen; als je deze negeert, zul je altijd in de fout gaan. Dit geldt in het bijzonder voor de profetische passages uit de Schrift.'
'De letterlijke uitleg van de Bijbel betekent eenvoudigweg: de oorspronkelijke betekenis van de Bijbel verklaren volgens het normale en gangbare gebruik van de taal ervan.'
'De letterlijke interpretatie houdt zich bezig met de tekst, de concrete woorden en uitdrukkingen van een passage. Een allegorische of niet-letterlijke interpretatie gaat uit van een gedachte die niet expliciet terug te vinden is in de tekst van een Bijbelse passage.'
'De letterlijke interpretatie staat lijnrecht tegenover de allegorische.'

Dan geeft hij het voorbeeld van Jesaja 2:1-5, als passage die velen allegorisch i.p.v. letterlijk hebben uitgelegd. Het gaat over Sion en Jeruzalem en huis van Jacob, nergens over de 'gemeente'.
Nou zeg ik eerlijk dat mijn gereformeerde kanttekeningen dat in dit geval ook niet doen, maar de boodschap is m.i. duidelijk.
ik pak nog een paar m.i. niet mis te verstane uitspraken:
'Een zin uit de Schrift is niet het Woord van God als deze in een context wordt geplaatst die de betekenis verandert die God voor ogen had in de oorspronkelijke context.'
'Het systeem van letterlijke interpretatie van de Schrift gaat niet voorbij aan bijv. zegswijzen, symbolen, typeringen en allegorieën die inderdaad in de Heilige Schrift te vinden zijn. Het klampt zich niet blindelings vast aan de letter of aan een strak literalisme.'
Hiervan zeg ik dan altijd: beeldspraak bewijst zichzelf.

'In de eerste 200 jaar van de kerkgeschiedenis ontstonden twee concurrerende scholen. De Syrische school van Antiochië stond voor een letterlijke en historische interpretatie, terwijl een school in Alexandrië, Egypte, een allegorische of vergeestelijkte hermeneutiek bepleitte.
De Syrische school streed vooral tegen Origenes als uitvinder van de allegorische methode en bleef prioriteit geven aan de letterlijke en historische interpretatie. In het begin van de 3e eeuw ontwikkelden Clemens van Alexandrië (150-215) en Origenes (185-254) de allegorische benadering van de Bijbelinterpretatie. De fundamentele kritiek op Origenes, die al tijdens zijn leven begon, was dat hij een allegorische interpretatie gebruikte om de herinterpretatie van de christelijke leer in de zin van Platonische filosofie oppervlakkig te rechtvaardigen.'

Dan wordt daar uiteraard met sterke argumenten uitgebreid op ingegaan, maar deze posting mag geen 9 kantjes worden, dus tot zo ver ...

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1994
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor mona » 23 apr 2019 16:24

ben db bd schreef:'MOETEN WE DE PROFETIE ECHT LETTERLIJK NEMEN?'...........


geweldig interessant Ben!
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1994
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor mona » 23 apr 2019 18:00

*
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Yoshi

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Yoshi » 23 apr 2019 18:44

Idd interessant, wel bol van theologische interpretatie maar ach wat zegt zo'n topic titel nou helemaal? :wink:

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 798
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Jesaja40 » 23 apr 2019 20:37

ben db bd merkt op:

'MOETEN WE DE PROFETIE ECHT LETTERLIJK NEMEN?'

Mijns inziens wel.

Natuurlijk zou ik graag kennis willen nemen van het artikel waar u aan refereert.

De snelste methode: via een pb, waarvoor mijn dank.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1701
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor gravo » 25 apr 2019 11:18

Yoshi schreef:Idd interessant, wel bol van theologische interpretatie maar ach wat zegt zo'n topic titel nou helemaal? :wink:


Precies Yoshi. Ook de keuze voor een letterlijke interpretatie is een keuze en is een interpretatie. De drogreden is vaak dat een letterlijke interpretatie de eerste, de meest logische en dus eigenlijk de enig mogelijke interpretatie van de Bijbel zou zijn.

Maar de kruik van de letterlijke interpretatie gaat net zo lang te water tot ze breekt.

En dat is het geval wanneer de inhoud van die interpretatie geconfronteerd wordt met de werkelijkheid.
Hoe letterlijker men de Bijbeltekst neemt, hoe vaker het fout gaat. Eindtijdgebeurtenissen, genezingen, wonderen, ze worden allemaal met harde garanties aangekondigd. Er wordt geschermd met woorden als "echt", "zeker", "concreet", "waar", maar de werkelijkheid past zich niet aan aan al die mooie beloften.

In de grond van de zaak komt dat, omdat men het mysterie uit de godsdienst wil halen. Een hele moderne drang. We willen feiten, bewijzen, zekerheid, we willen het voelen en tasten en aan kunnen raken. We willen boter bij de vis, handje contantje, er moet gewoon geleverd worden. Eindtijd, vervulling van beloften, genezing hier en nu, gebedsverhoring, wonderen. En in die drang moet de Bijbel ook een kloppend handboek worden. Maar dat is niet mogelijk, want het is het Woord van God. Dat bevat een werkelijkheid die niet de onze is. Dat Woord is zo mysterieus, zo vreemd, van zo'n andere orde, dat het nooit klopt met onze werkelijkheid, met ons verstand, met ons hart. Op het moment dat we zeggen dat we het snappen dan hebben we het geestelijke, het goddelijke, het mysterie er uit gefilterd. Dan wordt het een boek als alle andere boeken.

En wie het mysterie uit de godsdienst haalt (de erkenning dat onze aanbidding uitgaat naar God die door ons mensen niet te begrijpen noch te vatten is en naar goddelijke zaken die wij niet kunnen sturen, beheren, omdat ze in geen mensenhart zijn opgeklommen), die haalt het geloof uit de godsdienst.

Dan wordt alles weten, kennen, snappen, begrijpen. We leven dan met de valse gerustheid dat we een stap verder gegaan zijn dan alleen maar blind vertrouwen en geloof en dat we nu (eindelijk) wél in staat zijn om het aantoonbaar en bewijsbaar en inzichtelijk te maken. Quod non.

Wat ons redt is niet wat we met de ogen zien, wat we met onze handen aanraken, wat we snappen, weten en kennen. Wat ons redt is wat we geloven. Alleen door geloof worden we zalig. Een ander woord voor geloof is vertrouwen. En dat woord gebruik je niet als je al precies weet hoe de vork in de steel zit. Geloof heeft ook te maken met (ver)wachten. Niet zozeer met gearriveerd zijn.

Letterlijke interpretatie van de Bijbel is dan ook een vrome, maar moderne methode waarmee we afstand willen nemen van de onbevredigende weg van geloof. Abraham is de vader aller gelovigen. Zijn voorbeeld maakt ons veel duidelijk. Hij ging op weg, gelovend op de stem van God, maar niet wetend waar hij uit zou komen.

Het klinkt zo overtuigend: laten we gewoon lezen wat er staat en er niets anders van maken. Nou doe ik niets anders dan lezen wat er staat. Er is maar één Bijbel en die verandert niet, dus wat zou ik anders moeten doen? Soms iets lezen wat er niet staat? Dat lijkt me lastig.

Maar het gaat natuurlijk om de inhoud van wat ik lees. Ik lees dat het Woord vlees is geworden, dat Jezus het Evangelie predikt, dat Hij mensen geneest en helpt en dat Hij vervolgens door iedereen worden uitgebannen, tot de meest verknochte discipelen aan toe. Dat Hij sterft en dat Hij weer opstaat uit de dood en opvaart ten hemel! Dat lees ik. Ik verander er ook geen letter aan. En ik lees dat Hij door Zijn dood en Opstanding verzoening en het eeuwige leven heeft verworven voor wie in de Zoon gelooft!

De vraag is: moeten we dit nu willen begrijpen (deze gebeurtenissen opknippen in kleine, maar begrijpelijke en logisch te verklaren brokstukjes, zodat we het hele mechanisme er achter goed in beeld krijgen) of kunnen wij dit alleen maar met open mond aanhoren en dit omarmen met louter geloof? En vertrouwen dat hier onze zaligheid in gelegen is? Ik denk toch het laatste!

We kunnen het natuurlijk belangrijk vinden om te zeggen dat alles echt gebeurd is. Maar dat is op zich nog geen geloofshouding! Het geloof verbindt zich persoonlijk aan de betekenis van wat we te horen krijgen. Het geloof eigent zich toe wat hem of haar beloofd wordt.

En eerlijk is eerlijk: er is ook geen bewijs voor de opstanding van Christus! Ik zeg niet dat Hij niet is opgestaan, maar ik zeg alleen dat we buiten de Evangelie-verhalen geen bewijzen daarvan hebben. Alleen maar zeggen dat het echt waar gebeurd is, is nog geen bewijs. Als ik zeg dat Christus waarlijk is opgestaan, zeg ik eigenlijk: ik geloof dat Christus waarlijk is opgestaan. Credo. En dat geloof is voor mij het bewijs van wat ik niet zie. Volgens mij is dat de juiste omgang met de Bijbel.

De werkelijkheid is nooit de weg tot God. In de werkelijkheid worden geen bewijzen opgestapeld op grond waarvan ik kan weten dat ik het bij het rechte eind heb. Dit leven is een gestadige dood, alles is ijdelheid en nabij de verdwijning. Klamp je niet vast aan mensen, aan genezers, eindtijd-speurders, wonderdoeners, welvaarts-evangelisten.
Het geloof is de weg tot God.
Dan kan je arm zijn en toch rijk. Zonder genezing, zonder eindtijd, zonder wonderen, zonder goud of zilver, maar toch zalig.

Letterlijke interpretatie van de Bijbel houdt zich alleen met aardse dingen bezig, met materialisaties van aardse beloften.
Laten we ons harten opwaarts heffen, naar de hemel, waar Christus is.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1125
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 25 apr 2019 11:56

@ Jesaja.
excuus hoor, maar ik zou niet weten hoe ik het artikel op een pb zou moeten zetten. negen bladzijden A4. overtikken?
Maar alles wat ik op een pb zou zetten zou ik nog liever hier open en bloot op het forum schrijven, want leerzaam is het allemaal.
Nou wil ik u graag het betreffende nummer van Middernachtsroep opsturen hoor. Dan moet u mij uw adres geven, waar naartoe te posten.
Ik vind het een leerzaam blad met een Bijbelgetrouwe inborst. Uw adres kan wel via een pb, is het niet? (ik hoop er dan erg in te hebben)

Het artikel staat in de Middernachtsroep van april 2019, het is van de hand van Thomas Ice.
Het is een uittreksel uit 'Handbuch zur Endrückung', pagina 257-281. Ed Hindson, uitg. (uitgeverij?) Tim JaHaye wordt ook genoemd.
met hartelijke groet, ben

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1994
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor mona » 25 apr 2019 13:24

gravo schreef:Letterlijke interpretatie van de Bijbel houdt zich alleen met aardse dingen bezig, met materialisaties van aardse beloften.

gravo schreef:Dat Woord is zo mysterieus, zo vreemd, van zo'n andere orde, dat het nooit klopt met onze werkelijkheid, met ons verstand, met ons hart. Op het moment dat we zeggen dat we het snappen dan hebben we het geestelijke, het goddelijke, het mysterie er uit gefilterd. Dan wordt het een boek als alle andere boeken.

Onvoorstelbaar, wat een misvatting.
Ik daag je uit om de Bijbel letterlijk te gaan lezen en tot aanbidding te komen hoe groot God is, en hoe rijk en vol waarheid Zijn Woord.
God heeft Zijn Woord niet gegeven om er een mysterieuze bedekking over te laten liggen, die niemand kan begrijpen.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Yoshi

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Yoshi » 25 apr 2019 13:48

mona schreef:Onvoorstelbaar, wat een misvatting.
Ik daag je uit om de Bijbel letterlijk te gaan lezen en tot aanbidding te komen hoe groot God is, en hoe rijk en vol waarheid Zijn Woord.
God heeft Zijn Woord niet gegeven om er een mysterieuze bedekking over te laten liggen, die niemand kan begrijpen.

Geloof zonder mystiek zou voor mij een dood geloof zijn en een doodlopende weg. Je opdracht zou van mij vrij snel een atheïst maken. Ik negeer het voor het gemak dus maar even.

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6744
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Chaya » 25 apr 2019 14:06

Yoshi schreef:Geloof zonder mystiek zou voor mij een dood geloof zijn en een doodlopende weg. Je opdracht zou van mij vrij snel een atheïst maken. Ik negeer het voor het gemak dus maar even.

Ik denk niet dat Mona dit zo bedoelt Yoshi.

God moves in a mysterious way, geschreven door William Cowper.
Prachtig lied. En ja, ook bevindelijken kennen de mystiek hoor. :wink:
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1701
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor gravo » 25 apr 2019 14:09

mona schreef:Onvoorstelbaar, wat een misvatting.
Ik daag je uit om de Bijbel letterlijk te gaan lezen en tot aanbidding te komen hoe groot God is, en hoe rijk en vol waarheid Zijn Woord.
God heeft Zijn Woord niet gegeven om er een mysterieuze bedekking over te laten liggen, die niemand kan begrijpen.

Je begrijpt me verkeerd. Leg mij de Opstanding eens uit! In begrijpelijke woorden. Hoe, wat, waar, wanneer? (Ik bedoel natuurlijk niet dat je de complete Evangelietekst gaat knippen en plakken...die ken ik wel). Ik omarm het verhaal, ik geloof het met heel mijn hart, maar daarmee wil ik niet zeggen dat ik weet wat daar gebeurde! Zelfs als je helemaal afgaat op de Bijbelse ooggetuigen, dan moet je al zeggen hoe vreemd en dwars op onze werkelijkheid die Opstanding was. Niemand was er bij. Jezus wordt steevast niet herkend. Ja, pas bij het breken van het brood! Zou dat breken van het brood dan een sleutel zijn, een eye-opener om de Opgestane te kunnen ontmoeten? En zou juist dit teken daarom tot het middelpunt van de christelijke viering zijn geworden? En zou het misschien daarom zijn dat er in de mis bij het breken van het brood de woorden "mysterium fide" klinken (geheimenis van het geloof)? Is hier iets gebeurd dat slechts met geloof (en niet door aanschouwen) eigen gemaakt kan worden?

Jezus verschijnt opeens. Komt dwars door de deur heen. Leg het me eens even uit? Is dat iets van deze werkelijkheid? Dat kun je toch niet op de foto vastleggen, niet bewijzen? Je schept daarover toch geen enkele duidelijkheid door alleen maar te zeggen dat je dit letterlijk moet nemen? Ja Hij kwam dwars door de deur heen. En als ik dan zeg: "Ok, zo is het", hebben we het dan wel begrepen? Of betekent dit verhaal soms dat de Opgestane van een andere werkelijkheid is, die wij met onze mensenogen volkomen missen, hoe goed we ook kijken of lezen?

En geldt dat niet voor alle wonderen en tekenen uit de Bijbel? Hebben we ze echt begrepen als we ze letterlijk gaan uitleggen? Zelf denk ik dat de letterlijkheid van een verhaal juist de dekmantel is, waarmee het begrip voor de geestelijke betekenis van het verhaal kan worden afgedekt. Dan denken we dat we het begrijpen door ons te laven aan wat we op het eerste gezicht horen of lezen, maar dan missen we de kwintessens.
Net zoals de gelijkenissen die door Jezus werden verteld. Mattheus 13: Daarom vertel Ik hun alles in de vorm van verhalen. Want ze kijken wel, maar zien niets. En ze luisteren wel, maar horen niets en begrijpen er niets van. Er zijn nu eenmaal verborgenheden van het Koninkrijk van God. En die worden aan het oog onttrokken door de eerste oppervlakkige beschouwing.

Ik lees de Bijbel. Ik lees dezelfde letters als jij. Maar het gaat er niet om dat je moet zeggen dat het echt gebeurd is. Als ik zeg dat dit een wonderlijke, onbegrijpelijke gebeurtenis is die buiten mijn kaders plaatsvindt, dat ik er niets van begrijp en dat ik het dus alleen maar kan geloven, dan zeg ik niet dat dit niet echt gebeurd is, maar dan zeg ik dat hier iets gebeurd is waarvan ik niet weet hoe en wat er gebeurd is.
Er zijn dingen van God die alleen bekend zijn bij God. Waar we de plank altijd zullen misslaan als wij het gaan uitleggen.
Het lijkt mij heel belangrijk om dat altijd goed te bedenken!

Er zal altijd een afstand blijven bestaan tussen ons mensen en tussen God. Niet omdat er een kloof is (de toegang tot God is geopend door Jezus Christus), maar omdat God God is en mensen mensen zijn. Die grens is ook aanwezig in Gods Woord. Dat heeft een uiterlijke kant en een innerlijke kant. Het gaat om de innerlijke kant, om het hart. De Bijbel is meer dan zomaar een boek. Het is een Levend Woord. Een onbegrijpelijke uitdrukking, maar het geeft wel precies mijn gedachte weer. Er schuilt een Geest in het Levend Woord, Gods Geest. Dat maakt de Bijbel tot een geheimenis. De letter doodt, maar de Geest maakt levend.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten