Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 875
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor Jesaja40 » 17 aug 2022 16:45

Cathy citeert

Ik begrijp je goede bedoelingen maar waar het - volgens mij - hier om gaat is dat die kleine lettertjes van jouw bijsluiter teveel bovenop de adviezen van het te gebruiken medicijn worden gelegd en juist een giftige reactie kunnen bewerkstelligen.
Dat staat dan een vertrouwend gebruik met hoop op genezing/welbevinden behoorlijk in de weg zoals je je misschien kunt voorstellen.


Dank voor je opmerking Cathy, ook die is heel zinvol ten opzichte van de casus het evangelie zonder kleine lettertjes. Bijsluiters hoeven niet gelezen te worden, die beslissing is gelukkig voor mij genomen door de arts die de medicijen voorschrijft. Dat is mijn vertrouwen in de arts.

Vanuit mijn opmerking dat er terdege kleine lettertjes bestaan wil ik gewoon aangeven dat wanneer het evangelie gelezen wordt en uitgelegd er vanzelfsprekend kleine lettertjes inzitten. Niet bewust weggelaten. Wat tussen de regels door te lezen is [de context] behoort ook tot het evangelie.
Anders zou de preek gewoon te lang duren. En ja, terrecht mogen wij vertrouwen op de deskundigheid van de predikant(e) die het Woord verkondigd.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3318
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor benefietdiner » 22 aug 2022 08:35

Aanbod van genade.

Refopredikanten suggereren te vaak dat de ware christen dramatisch bekeerd moet worden.

Door: Hendrik Jan van der Heiden

De lezing ‘Het evangelie zonder kleine lettertjes‘ van dr. Gert van den Brink op geloofstoerusting over het ‘aanbod van genade’, zomer 2022, heeft mij geraakt en aan het denken gezet. Wat helder is dat een directe oproep tot het geloof in vele bevindelijke preken ontbreekt. Ook is helder dat het geloof in Christus het enige Middel is tot de zaligheid. Daarin staat Van den Brink in een brede gereformeerde traditie. Het Woord, Luther, Calvijn en vele Puriteinen staan aan zijn kant.

Er is iets tragisch aan de hand in preken die in sommige flanken van de gereformeerde gezindte op zondag te horen krijgt. Er worden veel rechtzinnige en degelijke woorden gebruikt. Veel bijbelteksten worden vergeestelijkt. Er wordt hoog opgegeven van zuiverheid en de Verkiezende God die naar Zijn recht handelt. Veel wordt er gepreekt over de noodzaak van de bekering. Ook wordt het werk van de Heilige Geest vooral in een beschrijving voor gespiegeld. Veelal gaat het over de weg waarlangs de zondaar met zijn ervaringen Christus leert kennen. Er zijn ook veel preken die gaan over de toeleidende weg ‘tot’ Christus. Mag er ook gepreekt worden vanuit de Volheid van Christus? Er is veel beschrijvende prediking; welke weg God gaat in he leven van de zondaar.

De Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten heeft zelfs een live-stream met als kop ‘hoe leer ik mijn zonden kennen’. Maar wat is nu het doel daarvan? Simpel: Hoe leer je Christus Jezus kennen. Op Refoweb komen er veel vragen binnen zoals: ‘hoe wordt ik wedergeboren?, hoeveel zondekennis moet ik hebben om tot Christus te gaan? Enz. enz. Het laat iets zien dat velen de geloofszekerheid missen, bang zijn voor God, bang zijn voor de eeuwigheid, bang zijn om Christus aan te nemen als hun Zaligmaker.

In de orthodoxe opvatting over het geloof, is de gedachte dat de wedergeboorte voor het geloof plaats vindt, en niet door het geloof. Minder bijbels is ook dat de beloften pas gelden op het moment dat de wedergeboorte plaats vindt, en niet eerder. Dat houdt in dat velen in bevindelijke kringen iets onthouden wordt: Neem Christus aan in de Belofte, en Christus is van u. De vrije ‘evangelische’ kracht van het Woord, Het Evangelie, wordt van kracht beroofd, wanneer er te veel de nadruk wordt gelegd op de ellendekennis.

Blijkbaar is ‘geloven’ in de Heere Jezus Christus iets heel bijzonders geworden, wat tot een beperkte groep mensen is voorbehouden. En, het kerkvolk moet zich spiegelen aan de bijzondere gelovige. Ook is het geloof in de Heere Jezus Christus iets geworden, waarin iedere geloofsdaad ondergeschikt wordt gemaakt aan het ‘ontvangen’ van het geloof door de Heilige Geest. Met name de prediking in de gereformeerde gemeenten wil een zogenaamde tussenweg bewandelen tussen een ‘ruim’ en ‘beperkt’ aanbod van genade. Wat dogmatisch ‘ruim’ op papier lijkt; een boodschap aan de onbekeerde ‘vraag maar veel’, werkt beperkend, verlammend, beangstigend in de praktijk.

Het gaat er natuurlijk allemaal om, of de beloften royaal aan de hoorder – dus voor mij – met geloof (de oproep daarvan) en met bekering (de heiliging van het totale (geestelijk en praktisch) leven) verkondigt wordt. De kern van het Evangelie moet in de prediking altijd overeind blijven staan, en nog belangrijker is, dat de hoorder van het Evangelie, er troost van mag ontvangen.

In de verkondiging van Christus gaat het zeker niet om dogmatisch haarkloverij: onderscheid tussen beloften van het genadeverbond of beloften van het evangelie. Aanbieden of voorstellen – Christus stelt Zich altijd voor – in Zijn Openbaring, dus in het Woord, dus in het Evangelie, dus in de prediking. Dus aan jou en mij. Dogmatiek hoort niet op de kansel thuis. Preken is verkondiging van de blijde boodschap, het goede nieuws: Jezus Christus is gekomen op deze wereld om ons zalig te maken en ons te redden uit onze verlorenheid.

De absoluutheid van de verkiezing – wie verkoren is, wordt zalig – ligt soms als een sluier over het Evangelie heen. Niet de verkiezing moet het uitgangspunt zijn om het Evangelie te preken, maar het Kruis en de Opstanding van Christus is het vertrekpunt, waarmee het Evangelie verkondigt moet worden.

Belangrijk is dat sommige predikanten gewoon eens gingen preken wat er in de tekst staat. Nee, niet vergeestelijken, maar neem de boodschap uit de perikoop in de context door, en dan pas Christologisch preken. Maak ook de boodschap uit de Bijbel relevant voor nu. Daar is een grote behoefte aan, met name onder jongeren.

Leerstellige orthodoxie zonder levend geloof is als een lege schatkist, de rijkdommen van Christus liggen er wel in, maar omdat de sleutel tot het geloof ontbreekt, kunnen de rijkdommen van Christus niet aangenomen worden.

Te vaak is er in eenzijdige prediking gesuggereerd dat de ware christen een dramatische bekering moet hebben, of ze ook in staat moeten zijn om een ‘bepaald’ moment aan te wijzen, waarop ze wederom geboren worden. De plotselinge ‘Op weg naar Damascus-ervaring’ wordt tot norm verheven, waarbij het gewone doorgaande werk van de Heilige Geest enigszins miskent wordt.

De Heilige Geest overtuigt niet alleen van onze zonden en ellenden, maar is in staat om ons verstand met de kennis van Christus te verlichten, door onze wil te veranderen, en stelt ons in staat om Jezus Christus aan te nemen, die ons om niet in het Evangelie wordt beloofd. Maar de wijze waarop de Heilige Geest Zijn werk doet, is in ieders leven heel divers. De Heilige Geest werkt veelkleurig, en is niet in een model te gieten.

Christus leren kennen is dus waar het over gaat. Christus kennen we met ons hart, met onze verbeelding, met onze herinneringen. Christus is altijd omvattender dan wij kunnen beredeneren. We moeten niet alleen feiten over Christus verzamelen, maar Christus wil ons omhelzen en in Zijn armen sluiten. Christus wil dat wij Hem leren kennen als Heiland, Heere en Vriend. Wat wij over Christus te weten komen is goed en geloofwaardig. Het is hier op aarde echter nog niet de volledige openbaring. We zien uit naar de volmaakte hemelse heerlijkheid. Dat heeft God de Vader aan alle gelovigen beloofd.

Wij hebben veel onbeantwoorde vragen over Christus waarop we in dit leven nooit volledig een antwoord zullen vinden. Wel staan vele antwoorden in de Bijbel. Daar mogen we mee werken, pleitend op de Belofte van Christus. Het geloof richt zich immers op het Belofte-Woord van Christus en niet op het gevoel.

We mogen ons verblijden over wat we wel weten en gretig uitzien naar wat we nog niet in volheid kennen. De waarheid is Jezus Christus. Christus het Vleesgeworden Woord. Christus de Gekruisigde. Christus de Opgestane.

Wat kan de gereformeerde gezindte leren van het evangelicalisme?

Jezus Christus is het Middelpunt van het Woord.
In de kerkdienst staat zowel de Lofprijzing van Jezus Christus centraal.
Christologie en Schriftgezag zijn met elkaar verbonden.
Trouw blijven aan het Nieuwe Testament als enige document over Jezus Christus
De christelijke orthodoxie is in overeenstemming met de kerkgeschiedenis van alle eeuwen.
De openbaring van Christus is niet een aparte fase in de heilsorde, maar geldt voor iedereen, omdat Christus Zichzelf heeft geopenbaard in de Schrift.
Het Kruis van Christus is het hart van de theologie. Het is de unieke en noodzakelijke redding, waarin de geweldige liefde van Christus ons getoond wordt.
Rechtvaardiging door het geloof is niet alleen de grond, maar ook het middel.
Jezus Christus is het kernpunt van het christelijk geloof, zowel in de verkondiging, in de uitnodiging.
De kerk is geen instituut, maar een gemeenschap van gelovigen. Gelovigen moeten elkaar bemoedigen en ondersteunen.
De Theologie is bedoeld om de Bijbelse Boodschap over te brengen in de context van deze tijd.
De huidige kerkverbanden nemen afstand van eerdere kerkscheuringen, om zo de samenwerking en eenheid in Christus te bevorderen.
Ambtsdragers zijn geen heiligen, maar mensen met een speciale taak. Meer niet. Het ambt van aller gelovigen moet meer de nadruk krijgen.
Ons gevoel van eigenwaarde moet gefundeerd zijn in het Kruis van Christus.
Met dank aan Alister McGrath

https://hendrikjanvanderheiden.wordpres ... -genade-2/

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 22386
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor Marnix » 22 aug 2022 11:18

Ik kan hier niets anders opzeggen dan "amen" =D>
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis”

Gebruikersavatar
Cathy
Majoor
Majoor
Berichten: 1529
Lid geworden op: 13 sep 2002 17:18
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor Cathy » 01 sep 2022 11:08

Op de site 'Geloofstoerusting' staan verschillende lezingen van Gert van den Brink.
Voor wie geïnteresseerd is.
Wel even op de datum letten voor de goede volgorde.

https://www.geloofstoerusting.nl/videos/
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3318
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor benefietdiner » 10 sep 2022 10:52

Ds. G.A. (Gert) van den Brink heeft inmiddels zijn zesde lezing afgerond.
https://www.geloofstoerusting.nl/videos/
Ik vind het goede lezingen, hoewel ik er nog steeds in het studeren ben of de Dordtse Leerregels het werkelijk zó zeggen als Van den brink het verwoord.
De Reformatorische gezindten heeft het ook bereikt volgens cvandaag.
Zij hebben een predikant kunnen bereiken die een briefwisseling wil aangaan over het onderwerp namelijk ds. A. Kort uit de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Krimpen aan den IJssel. Ik kan de brief van de ds. A Kort met het antwoord van Van den Brink helaas niet lezen op cvandaag.
De reactie van ds. G. Clements Gereformeerde Gemeenten uit Gouda is wel te lezen op cvandaag.
https://cvandaag.nl/92449-ds-g-clements ... misleidend
Er klinken verwijten over en weer dat het gereformeerd spoor bijster is.
Wil de ware gereformeerde opstaan alstublieft. :roll:

Speedy
Majoor
Majoor
Berichten: 2285
Lid geworden op: 30 jan 2003 16:20

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor Speedy » 10 sep 2022 11:22

Ik wil die lezingen ook nog luisteren. Maar het verbaast me wel dat ds. Vd Brink richting ds Kort schrijft dat verkiezing niet voor de tijd is, maar in de tijd plaatsvindt. Duidelijk wijst hij het ene af. En juist dat is op de Dordtse synode waar de DL werden opgesteld NOOIT een issue geweest, daar maakt ds Vd Brink een keuze in en wijst het andere af.
Mijn lijst van booswichten wordt elke dag, dat ik ouder word, kleiner en mijn register van dwazen steeds langer.

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3318
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor benefietdiner » 10 sep 2022 12:22

Speedy schreef:Ik wil die lezingen ook nog luisteren. Maar het verbaast me wel dat ds. Vd Brink richting ds Kort schrijft dat verkiezing niet voor de tijd is, maar in de tijd plaatsvindt. Duidelijk wijst hij het ene af. En juist dat is op de Dordtse synode waar de DL werden opgesteld NOOIT een issue geweest, daar maakt ds Vd Brink een keuze in en wijst het andere af.

Ja inderdaad dat ben ik met je eens.
Ook zo’n punt is de vrije keuze of vrije wil. V.d. Brink zei dat Dordt er van uit ging dat de mens een vrije keus had. Volgens mij is dit niet zo.
Dit was ook een breekpunt tussen de Protestanten (Luther) en de Katholieken.

Gebruikersavatar
Cathy
Majoor
Majoor
Berichten: 1529
Lid geworden op: 13 sep 2002 17:18
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor Cathy » 10 sep 2022 16:27

Benefietdiner schreef:Zij hebben een predikant kunnen bereiken die een briefwisseling wil aangaan over het onderwerp namelijk ds. A. Kort uit de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Krimpen aan den IJssel. Ik kan de brief van de ds. A Kort met het antwoord van Van den Brink helaas niet lezen op cvandaag.

Ik volg het ook met belangstelling. De brieven staan mogelijk achter een betaalmuur? En ik weet niet of ik ze dan zomaar hierheen mag kopiëren.

Speedy schreef:Maar het verbaast me wel dat ds. Vd Brink richting ds Kort schrijft dat verkiezing niet voor de tijd is, maar in de tijd plaatsvindt. Duidelijk wijst hij het ene af.

Volgens mij zegt hij ook ergens dat het meer filosofisch is: in de eeuwigheid kunnen geen gebeurtenissen plaats vinden want dan zou je de eeuwigheid in tweeën kunnen delen. Voor de verkiezing en erna. Dat kan niet. Dat kan alleen in de tijd. Het klonk voor mij wel logisch.

Benefietdiner schreef:Ook zo’n punt is de vrije keuze of vrije wil. V.d. Brink zei dat Dordt er van uit ging dat de mens een vrije keus had. Volgens mij is dit niet zo.

Dat verbaasde mij ook. Art 14 van de NGB zegt ook iets anders.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 22386
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor Marnix » 10 sep 2022 21:09

benefietdiner schreef:Ds. G.A. (Gert) van den Brink heeft inmiddels zijn zesde lezing afgerond.
https://www.geloofstoerusting.nl/videos/
Ik vind het goede lezingen, hoewel ik er nog steeds in het studeren ben of de Dordtse Leerregels het werkelijk zó zeggen als Van den brink het verwoord.
De Reformatorische gezindten heeft het ook bereikt volgens cvandaag.
Zij hebben een predikant kunnen bereiken die een briefwisseling wil aangaan over het onderwerp namelijk ds. A. Kort uit de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Krimpen aan den IJssel. Ik kan de brief van de ds. A Kort met het antwoord van Van den Brink helaas niet lezen op cvandaag.
De reactie van ds. G. Clements Gereformeerde Gemeenten uit Gouda is wel te lezen op cvandaag.
https://cvandaag.nl/92449-ds-g-clements ... misleidend
Er klinken verwijten over en weer dat het gereformeerd spoor bijster is.
Wil de ware gereformeerde opstaan alstublieft. :roll:


En wat nou als wat hij schrijft niet 100% in overeenstemming os met de Dordtse Leerregels? Is het dan per definitie fout? Of zijn we al zo ver in onze gereformeerde suprematie dat we doen alsof ieder in het verleden altijd onfeilbaar is geweest? Als de oproep klinkt of de ware gereformeerde wil opstaan wordt het meestal een discussie wie alles het beste interpreteert. Misschien gaat het daar wel mis en heeft ds. van den Brink geluisterd naar een andere oproep, of de oprechte christen wil opstaan. En komt er dan weer wat lucht en ruimte in dit soort discussies, als het gaat om de verkiezing en hoe zich dat verhoudt met onze wil.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis”

Gebruikersavatar
Prisma23
Luitenant
Luitenant
Berichten: 646
Lid geworden op: 02 aug 2016 19:29
Locatie: Republiek der Verenigde Nederlanden

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor Prisma23 » 10 sep 2022 22:59

Wat mij opvalt in deze discussie, die inhoudelijk voor mij veel te ingewikkeld is, is dat de Bijbel er amper in voorkomt. Overigens vind ik Dordt wel een gezellige stad.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 22386
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor Marnix » 11 sep 2022 06:59

Prisma23 schreef:Wat mij opvalt in deze discussie, die inhoudelijk voor mij veel te ingewikkeld is, is dat de Bijbel er amper in voorkomt. Overigens vind ik Dordt wel een gezellige stad.


Precies mijn punt. Tegenargument zal zijn: de DL spreekt de Bijbel na. Maar blijkbaar gaan mensen er al vanuit dat men 400 jaar geleden (of nu) geen fouten kon/kan maken. En los van of alles helemaal klopt, de DL focust op een bepaald onderwerp maar dat wil nog niet zeggen dat de enige kant van het verhaal is. In de Bijbel staan Gods soevereiniteit en almacht en de oproepen aan mensen tot geloof, bekering, het goede doen en het verkeerde nalaten em zelfs dat je daarvoor beloond wordt, dat als je dat niet doet je geloof dood is enzovoorts gewoon naast elkaar. En volgens mij probeert ds van den Brink die balans weer wat te herstellen. Want die is soms wel wat zoek in gereformeerde hoek.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis”

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3318
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor benefietdiner » 11 sep 2022 14:17

Het viel mij op dat in beide reactie van zowel Ds. A. Kort als Ds. G. Clements de uitdrukking gebruikte dat: ‘de volle raad van God verkondigd moet worden’.

Zij vinden blijkbaar dat Ds. G.A. (Gert) van de Brink dat niet brengt.

Ds. A. Kort had het over geen onderscheid te maken tussen historisch geloof en zalig maken geloof.

Ds. G. Clements zei dat de doodstaat van de mens ontbrak.

Blijkbaar vullen beide predikanten die toch in de meest rechtse orthodoxe (zware) kerken preken, de volle raad van God verschillend in.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 22386
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor Marnix » 12 sep 2022 08:07

benefietdiner schreef:Het viel mij op dat in beide reactie van zowel Ds. A. Kort als Ds. G. Clements de uitdrukking gebruikte dat: ‘de volle raad van God verkondigd moet worden’.

Zij vinden blijkbaar dat Ds. G.A. (Gert) van de Brink dat niet brengt.

Ds. A. Kort had het over geen onderscheid te maken tussen historisch geloof en zalig maken geloof.

Ds. G. Clements zei dat de doodstaat van de mens ontbrak.

Blijkbaar vullen beide predikanten die toch in de meest rechtse orthodoxe (zware) kerken preken, de volle raad van God verschillend in.


Natuurlijk. Maar ds van de Brink zal ook geloven dat de volle raad van God verkondigd moet worden. De vraag is of doe raad niet wordt beperkt / ingeperkt als de nadruk te sterk komt te liggen op een verkiezing (en dus ook verwerping) van eeuwigheid.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis”

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3318
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor benefietdiner » 12 sep 2022 09:32

Marnix schreef:Natuurlijk. Maar ds van de Brink zal ook geloven dat de volle raad van God verkondigd moet worden. De vraag is of doe raad niet wordt beperkt / ingeperkt als de nadruk te sterk komt te liggen op een verkiezing (en dus ook verwerping) van eeuwigheid.
Ja dat vindt Ds. G.A. (Gert) van den Brink want daarvoor heeft hij juist zijn pijlen van ‘de menselijke wilsvrijheid’ afgeschoten op de (zwaar gereformeerde) reformatorische kerken.

Hij gebruikt hiervoor als grondslag de Dordtse Leerregels. Wat Dordt zegt over Gods bedoeling met de algemene verkondiging van het evangelie.

We hebben dus al drie verschillen in die reformatorische hoek wat ‘de volle raad van God’ bedoeld.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 22386
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Het evangelie zonder kleine lettertjes.

Berichtdoor Marnix » 12 sep 2022 09:42

benefietdiner schreef:Ja dat vindt Ds. G.A. (Gert) van den Brink want daarvoor heeft hij juist zijn pijlen van ‘de menselijke wilsvrijheid’ afgeschoten op de (zwaar gereformeerde) reformatorische kerken.

Hij gebruikt hiervoor als grondslag de Dordtse Leerregels. Wat Dordt zegt over Gods bedoeling met de algemene verkondiging van het evangelie.

We hebben dus al drie verschillen in die reformatorische hoek wat ‘de volle raad van God’ bedoeld.


Precies. En misschien zit in alle visies wel een kern van waarheid omdat iedereen een verschillende focus kiest maar ligt de volledige waarheid in het naast elkaar laten bestaan van die dingen. Want iedereen baseert zich op de Bijbel en zegt: De Bijbel zegt dat God mensen kiest en de ander: de Bijbel zegt dat we een keuze hebben en opgeroepen worden om het goede te kiezen dus misschien moeten we stoppen om daar "partij tussen te kiezen" en moeten we leren om beiden naast elkaar te laten staan aangezien de Bijbel beiden leert. Als gereformeerden zijn we heel goed in dogmatiek, alles verklaarbaar willen proberen te maken maar misschien moeten we daar eens mee stoppen omdat we er juist altijd mee tekort doen aan Gods volle raad.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis”


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast