theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1443
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Veendam » 02 dec 2020 21:21

Marnix schreef:Chronologisch en letterlijk lezen is ook best lastig. Want waar zitten we nu dan ongeveer in het boek? Bij welk hoofdstuk? En hebben we dan letterlijk alles waar we voorbij zijn gehad? En dan weten we dus precies wat het volgende is dat staat te gebeuren?


In Openbaringen staat heel veel symboliek en heel in het kort komt het er op neer dat er een verschil zit in de aanname van de datering van het boek Openbaringen. Er zijn theologen en historici die er van uit gaan dat het boek Openbaringen geschreven is in de periode tussen 60 en 67 na Christus.
In die tijd waren er 7 Gemeenten bekend buiten Jeruzalem om en dan is het wel heel logisch plaatsen van de geschiedenis van die tijdsperiode dat het meeste in het boek Openbaringen al lang vervuld is. Pak je daar aanvullend de historische documentatie van buitenbijbelse bronnen dan zie je dat heel veel te maken heeft met de vernietiging van het godsdienstige systeem met als toppunt de tempeldienst.
Je moet dan wel goed begrijpen dat het einde der wereld dan niet is dat de wereld op zal houden te bestaan maar dat hier het einde van het religieuze systeem bedoeld wordt.

Een ander deel van de theologen en historici die hier niet aan willen die dateren dan ook het boek openbaringen in de periode 95 na Christus en dan zeggen ze dat die dingen dus allemaal ook nog moeten gebeuren. Dat moet volgens hen dan ook wel omdat ze anders met andere zaken niet uit komen. Dan krijg je dus dat een tempel moet worden opgemeten terwijl die er niet eens meer is. Daarvoor komt dan volgens hen een tempel die nog gebouwd moet worden en voldoen zal aan de kenmerken van Ezechiel 38, maar dan moet dat dus de tempel zijn waar de antichrist in zal gaan zitten. Maar waarom zou God weer in een huis van steen gaan wonen terwijl God gelijk al bij Salomo zei dat Hij niet wilde wonen in een huis van steen gebouwd met mensenhanden ? Als die tempel nog moest komen waarom zei Jezus dan niet dat die tempel helemaal verkeerd was en dat die maar echt plat moest omdat het niet voldeed aan de kenmerken van Ezechiel 38 ?

Bij letterlijke interpretatie kom je dus echt in de knel. Het is daarom echt meer aannemelijk dat God wil wonen in een huis die woonstede Gods genoemd wordt, en dat is in JOU. De wedergeboren gelovige is waar God in woonachtig is.
Dan zie je dat het de bedoeling is dat JIJ het Licht der Wereld bent, dat JIJ de stad op de berg bent vanwaar het Licht zal schijnen. Dat JIJ de boom bent, geplant aan waterstromen. Dat JIJ bruid bent dus ben jij ook de stad die neder zal dalen vanuit de Hemel, omdat WIJ als wedergeborenen NU AL gezeten zijn met Christus in de Hemelse gewesten. Dat wij NU AL zijn ZOALS Hij is.

De meeste mensen in Europa geloven dat Openbaringen geschreven is in de periode 95 na Christus, maar in de VS is die verhouding heel anders, namelijk meer 50 / 50. Het kan toch niet zo zijn dat in het Bijbel boek Openbaringen allemaal gaat over de antichrist en dat wij maar 1 ding hebben om naar uit te zien en dat is dat we eindelijk hier een keer uit deze wereld weggerukt zullen worden en dat de rest dan allemaal kapot gaat door rampen en zo ? Terwijl Jezus Zelf zei dat het boek er voor was dat de mensen HEM konden zien ontdaan van alle bedekkingen !

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1180
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 18 jan 2021 14:20

Marnix schreef:
Chronologisch en letterlijk lezen is ook best lastig.

Want waar zitten we nu dan ongeveer in het boek? Bij welk hoofdstuk? En hebben we dan letterlijk alles waar we voorbij zijn gehad? En dan weten we dus precies wat het volgende is dat staat te gebeuren?


ad 1: voor middelbare scholieren is dat niet zo hoor, zo heb ik geleerd van (en uit) de vertalingen in hedendaags Nederlands.
En chronologisch is gewoon in aangegeven volgorde, toch?
ad 2: hier ga ik niets dom beweren, maar ik heb wel al persoonlijk een paar jaar het gevoel dat we reeds hoofdstuk 6 naderen; dat van de 4 oordeelruiters, of daar zelfs in zitten. Immers, die eerste ruiter gaat overwinnend over de wereld, wat de NWO en aanverwanten steeds zichtbaarder lukt. De macht gaat zich steeds meer concentreren in handen van weinig elites. Fout links en islam zie ik daarbij als 'stoottroepen'.
Zo verwonder ik mij nu weer over de geconcentreerde macht die heel de wereld thuis kan opsluiten en maskertjes voor hun mond kan voorschrijven. Onze mond is het hoofd bestanddeel, waarmee we onze emoties uitdrukken, toch?
Iedereen weet uit de Bijbel dat wij in de eindtijd onder slaafse kadaverdiscipline moeten worden gebracht. Op.13.
( Wordt er hier en daar nog theologisch geïnterpreteerd dat het met die eerste ruiter om de Heere Jezus met het evangelie zou gaan?)
Niet weinig wordt mijn idee gevoed door de in de mainstreammedia verzwegen, doch door Open Doors regelmatig gepubliceerde cijfers aangaande de christelijke martelaren, welke in Op.6 als zielen in de hemel aangetroffen worden.

De meeste mensen in Europa geloven dat Openbaringen geschreven is in de periode 95 na Christus, maar in de VS is die verhouding heel anders, namelijk meer 50 / 50.
Het kan toch niet zo zijn dat in het Bijbel boek Openbaringen allemaal gaat over de antichrist en dat wij maar 1 ding hebben om naar uit te zien en dat is dat we eindelijk hier een keer uit deze wereld weggerukt zullen worden en dat de rest dan allemaal kapot gaat door rampen en zo ?
Terwijl Jezus Zelf zei dat het boek er voor was dat de mensen HEM konden zien ontdaan van alle bedekkingen !


ad 1: Waar de Heere er blijkbaar geen behoefte aan had (en waarom zou Hij?) ons te informeren aangaande datums waarin Zijn Woorden zijn aangetekend, -(wij ontlenen aan onze veronderstellingen maar de schunnigste ontkenningen)- is het m.i. wijzer om dat ook buiten beschouwing te laten. Laat staan dat we met die veronderstellingen theologische macht willen uitoefenen.
ad 2: Vanaf Op.13 komt de antichrist als persoon in, lees zelf maar.
Hoef ik op de m.i. onwijze uitdrukking 'dat wij maar 1 ding hebben om naar uit te zien', aub niet in te gaan?
Overigens komen we de 'wegrukking', zijnde de opname, natuurlijk gewoon in 1Tess.4 tegen. Dat ik daar regelmatig over lees in de christelijke magazines, maar daar in (komende maand 80 jaar) in onze kerken nog nooit over heb horen jubelen, daar schaam ik mij voor.

Hier heb ik wederom grote behoefte om te schrijven dat ik alleen bij die beroemde opname lees (zie ook 1Kor.15) dat daaraan de wonderlijke metamorfose van een nieuw hemels opstandingslichaam wordt verleend, vrij van tijd en plaats, zoals de engelen en de Eersteling Zelf, uiteraard gewoon benodigd om überhaupt meer dan als ziel, als geest, in dat >2000 km. hoge nieuwe hemelse Jeruzalem te kunnen bestaan.
Is er nou echt niemand op dit forum die kans ziet om deze zo vreselijk elementaire zaak Bijbels te kunnen weerleggen?
Ik ben uiteraard niet geïnteresseerd in buitenBijbelse theologische filosofieën.

En ja, dan sluit ik mij aan bij de pretribbers, omdat ik de schare van wegens het getuigenis onthoofde martelaren, die niemand tellen kan, Op.7, geen blijvende plaats in de hemel zie krijgen, maar via de eerste opstanding in Op.20 toch een aardse bestemming zie krijgen, middels 'weer levend worden'. Dat komt m.i. omdat bij de opname, de behoudenis door geloof tot een einde komt, omdat zichtbaar wordt waar dat toe leidt.
Ook zie ik op de gelovig christelijke Joden na, het volk der Joden na hun her- en erkenning van hun Messias bij Zijn wederkomst, 'slechts' op maaiveldniveau in het hemelse nieuwe Jeruzalem wonen. En dat dan weer uiteraard op grond van hun namen op de poorten.
En dat is dan voor mij ook weer in overeenstemming met hun plaats in het weer herstelde aardse Jeruzalem in het Vrederijk.

(en ach, dat 1000 jarig vrederijk, 6x genoemd in Op.20, wordt ook nog steeds theologisch weggeïnterpreteerd in mijn kerk 'met het grote gelijk')

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 848
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Jesaja40 » 18 jan 2021 15:50

Veendam merkt op:

In Openbaringen staat heel veel symboliek en heel in het kort komt het er op neer dat er een verschil zit in de aanname van de datering van het boek Openbaringen. Er zijn theologen en historici die er van uit gaan dat het boek Openbaringen geschreven is in de periode tussen 60 en 67 na Christus.
In die tijd waren er 7 Gemeenten bekend buiten Jeruzalem om en dan is het wel heel logisch plaatsen van de geschiedenis van die tijdsperiode dat het meeste in het boek Openbaringen al lang vervuld is. Pak je daar aanvullend de historische documentatie van buitenbijbelse bronnen dan zie je dat heel veel te maken heeft met de vernietiging van het godsdienstige systeem met als toppunt de tempeldienst.
Je moet dan wel goed begrijpen dat het einde der wereld dan niet is dat de wereld op zal houden te bestaan maar dat hier het einde van het religieuze systeem bedoeld wordt.


Is het juist om aan te nemen dat er heel veel symboliek staat in de Openbaring? Ik denk eerder het tegendeel, dat wil zeggen: wat geschreven is door Jochanan op hoge leeftijd was een rechtstreekse openbaring van Yeshua die de Messiasbelijdende Joden in Israël en de diaspora wil bemoedigen. Op zich is dat heel gewoon, dat wil zeggen: de Eeuwige verteld al aan vader Avraham wat er zal gebeuren met zijn nageslacht. De Eeuwige vertelt ook aan Avraham wat er zal gebeuren met Sodom en Gomorra.

Hetzelfde patroon zin wij bij de profeten en aan Daniël wordt letterlijk uitgelegd hoe het zijn volksgenoten zal overkomen. Het zijn dus niet alleen maar voorwaardelijke uitspraken, het zullen ook letterlijke gebeurtenissen worden in de loop van de geschiedenis. Hierbij denk ik aan het gouden beeld in de droom van Nebukadnezar en de uitleg die letterlijk zijn uitgekomen. Duistere machten die doorlopend strijden om de komst van de Messias in de kiem te smoren zijn nog steeds actief.

De bemoedigende apocalyptische woorden zijn beslist niet beangstigend, het zijn vertroostende woorden naar de gelovigen die door die tijd heen geloodst worden. De tijd die vooraf ging aan de komst van de Messias was zeer zwaar voor mijn volksgenoten. Zeer wreed traden de Romeinen op tegen Israël. [de Romeinse machthebbers bedienden zich van vazallen uit de broedervolken van Israël] Herodus de grote was een Edomiet. Zij spraken Aramees en daardoor werd het nog eenvoudiger om Israël nog meer te vernederen.

Alles deed men eraan om mijn volk te vernietigen en vergis u niet in de weerstand die dat opriep bij ons als onderdrukt volk. Het etiket dat de tempeldienst ten gronde moest gaan zat gewoon in de diepe haat naar de Eeuwige. De keizer was immers een godenzoon en die was in levende lijve. Vele legeroversten kenden hun keizer. Militaire discipline? Vergeet het maar: het salaris bestond uit roofbuit die richting Rome ging.

Yochanan leefde in die tijd en heel mijn volk kermde. De troostvolle woorden van Yochanan mochten niet meer klinken. Hij werd gewoon verbannen zodat zijn stem niet meer werd gehoord. Dan spreekt de Eeuwige tot hem van wat er allemaal nog moet gebeuren. Meer is het niet, maar wel heel erg gruwelijk. Wij kijken terug in de tijd en zien min of meer de bergtoppen. Maar in die diepe dalen kunnen wij niet kijken, die zijn voor onze ogen afgeschermd. Hoe alles zich zal ontwikkelen? Het is in de tijd geplaatst zonder enig jaartal daarbij te noemen. Maar het gaat Yochanan vooral om te wijzen op het einddoel die dwars door alle verschrikkingen van eeuwen heengaat naar de eeuwige rust.

Nogmaals de vernietiging van de tempel was niet het ultieme voor mijn volksgenoten. Dat was al eens eerder voorgekomen op letterlijk dezelfde kalenderdag.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1180
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 19 jan 2021 15:54

Jesaja 40 schreef o.a.:
De tijd die vooraf ging aan de komst van de Messias was zeer zwaar voor mijn volksgenoten.

Wat schaam ik mij als deel van de kerk des Heeren, welke, ik citeer: 'als wedergeborenen NU AL gezeten zijn met Christus in de Hemelse gewesten. Dat wij NU AL zijn ZOALS Hij is', welke zo schandelijk deel hebben genomen aan de voor uw volk zo zware tijden achter ons, met uitschieters in de Jodenvervolging vóór en in de tweede wereldoorlog (en reeds alle eeuwen daarvoor) en daarna voor de wording van de nieuwe staat Israël. En ja, de profetieën (als we die tenminste niet ook kapot vergeestelijken) voorzeggen ook de vreselijkste tijden voor uw volk, vóór de (weder)komst van de Messias. ik denk o.a. aan delen van Zacharia 13.
Naar onze linkse broeders toe, hier op het forum, zou ik willen herinneren aan ons Europees snel toegroeien naar de voeten van het beeld van Daniël, welk rijk ook mee zal doen met de satan om die wederkomst te willen verhinderen middels uitroeiing.
(als we zelfs als EU geen hoofdschuldige zullen zijn onder de verderfelijke antichrist).

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20844
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Marnix » 20 jan 2021 14:41

ben db bd schreef:ad 1: voor middelbare scholieren is dat niet zo hoor, zo heb ik geleerd van (en uit) de vertalingen in hedendaags Nederlands.
En chronologisch is gewoon in aangegeven volgorde, toch?

ad 2: hier ga ik niets dom beweren, maar ik heb wel al persoonlijk een paar jaar het gevoel dat we reeds hoofdstuk 6 naderen; dat van de 4 oordeelruiters, of daar zelfs in zitten. Immers, die eerste ruiter gaat overwinnend over de wereld, wat de NWO en aanverwanten steeds zichtbaarder lukt. De macht gaat zich steeds meer concentreren in handen van weinig elites. Fout links en islam zie ik daarbij als 'stoottroepen'.
Zo verwonder ik mij nu weer over de geconcentreerde macht die heel de wereld thuis kan opsluiten en maskertjes voor hun mond kan voorschrijven. Onze mond is het hoofd bestanddeel, waarmee we onze emoties uitdrukken, toch?
Iedereen weet uit de Bijbel dat wij in de eindtijd onder slaafse kadaverdiscipline moeten worden gebracht. Op.13.
( Wordt er hier en daar nog theologisch geïnterpreteerd dat het met die eerste ruiter om de Heere Jezus met het evangelie zou gaan?)
Niet weinig wordt mijn idee gevoed door de in de mainstreammedia verzwegen, doch door Open Doors regelmatig gepubliceerde cijfers aangaande de christelijke martelaren, welke in Op.6 als zielen in de hemel aangetroffen worden.


Mijn punt was dat als je het heel letterlijk en chronologisch leest, je dus ook duidelijk de tijdslijn van onze geschiedenis in het boek Openbaringen kan tekenen. We zitten dan ergens in dat boek (bijvoorbeeld eind hoofdstuk 5 als ik afga op wat je zegt) wat inhoudt dat alles wat daarvoor staat is gebeurd en alles wat daarna staat nog moet komen. Dat is het idee van chronologie toch? Hoofdstuk 5 is dan een veilige keuze want hoofdstuk 1-3 is duidelijk geweest, hoofdstuk 4/5 is een visioen van het begin. De boekrollen moeten geopend worden. Dat is in feite het begin van de tekenen en zegels die nog moeten gaan komen. Hou zou inhouden dat we pas aan het begin staan en er eerst nog een heleboel moet gebeuren voor Jezus terugkomt. Het is niet aannemelijk dat dit de komende tijd zal gebeuren. Er moeten immers chronologisch bekeken nog 7 zegels worden geopend met allerlei ellende die dat teweeg brengt, honger en ziekte bijvoorbeeld. Dat is er nu ook al wel maar als je het boek chronologisch wil lezen zijn dat nog niet de plagen als gevolg van het verbreken van de zegels. Er moeten nog allerlei sterren op de aarde vallen, etcetera. Daarna moeten er 7 bazuinen worden geblazen, oorlog in de hemel komen waarbij de satan op de aarde wordt geworpen (maar pas nadat er twee getuigen zijn geweest). Hoofdstuk 13 (met slaafse kadaverdiscipline) is nog totaal niet aan de orde.

Kort samengevat, als je denkt dat we nu voor hoofdstuk 6 staan is Openbaring 13 toch nog heel ver weg? Dus die kadaverdiscipline waar je naar verwijst is nog totaal niet aan de orde, we zitten pas in hoofdstuk 5 zei je net. En tegelijkertijd is het ook onvermijdelijk dat hoofdstuk 13 dan een keer gaat plaatsvinden, hoe hard je er ook tegen protesteert.

Overigens zie ik het wel iets anders. Jij ziet "fout links en de islam" als stoottroepen. Ik zie "fout rechts en extremisme" eerder voor problemen zorgen Zo geloof ik bijvoorbeeld niet dat Openbaring 100% chronologisch is en zie ik bijvoorbeeld een van de grootste en dodelijkste rampen, de Tweede Wereldoorlog ook wel als een van de rampen die in dat boek opgetekend zijn. Wat nogal van de kant van fout rechts kwam. En alle haat die er nog steeds is richting andersdenkenden, vreemdelingen etc voor een groot deel ook. Zo zie je maar weer dat het heel makkelijk is een eigen invulling te geven op basis van Openbaring en het vooral te gebruiken om je eigen standpunten te onderstrepen.
A proud man is always looking down on things and people; and, of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you.”

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1180
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 24 jan 2021 22:39

Zo zie je maar weer dat het heel makkelijk is een eigen invulling te geven op basis van Openbaring en het vooral te gebruiken om je eigen standpunten te onderstrepen.

Daar spreek ik geen woord van tegen... Maar als die invulling nou met feiten verdedigd kan worden?
De achtergrond van de schijnbaar grote sprong van Op.5 naar Op.13 welke ik zou maken, is dat ik niet geloof dat de oordeelruiters binnen de veel aangehaalde totaal 7 jaar van de grote verdrukking behoeven te vallen. Dat is dus een persoonlijke mening, waar ik uiteraard mijn argumenten voor heb. Die argumenten met hun gevolgen behoren m.i. op een forum als dit uitgewisseld te worden binnen de te voeren discussies.
Mijn gespreksbasis blijft een Bijbelgetrouwe bedoeling, zonder verdraaiingen of eisegese.
M.i. is het niet on-Bijbels om de 4 oordeelruiters van Op.6 mogelijk buiten, t.w. reeds vóór de 7 jaar grote verdrukking te veronderstellen.
ik vind ze ook niet zo zeer Israël-gericht, maar wereldwijd. En al helemaal vind ik niet deze binnen 3,5 jaar passen. Dat geeft m.i. ook ruimte voor een soort van mid-tribulation, waar veel christenen in geloven, omdat het zo goedkoop aanvoelt dat wij voor álle ellende gespaard zouden blijven. Dat belooft de Heere Jezus ons toch ook niet?

Het plaatje tekent zich m.i. dan zo af: Op.4:1 "Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als een bazuin met mij had horen spreken, zei : kom hier, omhoog en ik zal u laten zien wat hierná moet geschieden".
(het beroemde 'was', 'is', en 'komt' van de profetie)
Inmiddels is mogelijk nu Op.6:10 al in werking met de verzuchting in de hemel welke dan nu reeds geslaakt wordt: "Hoelang heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen." (Dat zeggen dus martelaren.)
Het antwoord lezen we in vers 11: "En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden."
Er was dus al een slachting op aarde gaande, welke nog veel groter zou worden.
Een slachting welke een schare oplevert die niemand tellen kan, die kán volgens mij en anderen plaats vinden ná de opname van de Gemeente.
In Op.7:9 is dan de grote verdrukking een feit, zoals in vers 14 dan ook gemeld.
Als dat zo is, als m.i mogelijkheid, dan vallen de vier oordeelruiters in de komende tijd en zouden we dan nu de aanloop kunnen verwachten.
En ja, waarom zou de eerste oordeelruiter niet nu reeds waargenomen kunnen worden? (als dat de Heere Jezus niet is, omdat er meer witte paarden bestaan dan waar Hij op zal verschijnen en Hij zich niet pleegt te bedienen van een boog [afstandswapen] maar van een zwaard.)

Ja hoor, ik schets een m.i. mogelijkheid dat deze tijd reeds aan het aflopen is naar de grote verdrukking toe. Ieder moment kán de Heere Jezus Zijn gemeente thuis halen d.m.v. de opname, leer ik. Er behoeven daar geen profetieën meer voor vervult te worden, zegt men dan. Wake Up!
Maar wat zou ik het heerlijk vinden als dit nog een paarhonderd jaar duurt! Hoeveel mensen zouden er dan nog in deze genadetijd toegebracht kunnen worden tot hen die zalig worden!
Stel dat na deze lockdown en crisis alles gewoon weer een beetje als van ouds (de laatste 75 jaar) gaat worden. De Heere God heeft al zoveel jaren, eeuwen, uitstel gegeven, - de eerste christenen verwachtten duidelijk in hún leven al de wederkomst, toch?- wat zou daar op tegen moeten zijn? Gods Woord laat dat m.i. best toe, als we de tijdfactor oprekken, alleen verwachten we dat binnen de Maranathabeweging niet zo erg...

Houd er wel rekening mee, dat er ten behoeve van de grote verdrukking, waar Op.13 ook onderdeel van uitmaakt, maar 2x drieënhalf staat hoor!
Dan komt de Heere Jezus al terug en begint het 1000 jarig vrederijk. En daarna (pas, al) de eeuwige nieuwe hemel en nieuwe aarde.
Laten we over wie nu de kwaaie pieren zijn, links en-of rechts, heerlijk door blijven bakkeleien voor de gezelligheid. Dat gunnen we elkaar ... :wink:

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1180
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 03 mei 2021 12:22

gisteren heb ik zitten lezen in de alternatieve media van de zogeheten 'complottheorieën', welke voor mij slechts bestaan uit harde feiten, op grond waarvan met namen genoemde ter zake deskundigen verklaringen opstellen betreffende de actuele gebeurtenissen om ons heen.
Razend leerzaam en voor mij eigenlijk best bijna naast de vier paarden van Openbaring 6 te leggen, als we gewoon lezen wat daar staat, overdrachtelijk, niet geestelijk.

In India zijn na aanvang vaccinatie mogelijk gelijk of meer slachtoffers gevallen door de vaccinatie dan door het virus zelf, begrijp ik.
(wat natuurlijk nooit toegegeven kan en zal worden). Zo kan de overheersende grip op de bevolking uiteraard goed gecontinueerd worden.
Van diverse lieden (waaronder onze eigen Rutte) horen we nu regelmatig dat het 'nieuwe normaal' nooit meer zoals vroeger zal worden.
'Het is goed mogelijk om middelen te maken welke indirect erger zijn dan de kwaal, ... om zodoende macht te houden. (de Heere verhoede het, maar de tekenen schijnen hun schaduw vooruit te werpen).

In Oekraïne staan de Russen al op scherp tegenover uiteindelijk de NAVO. Want Amerika, weer onder de democraten, zullen hun vriendjes welke ze zelf aan de macht hielpen, niet in de steek kunnen laten. Dat kan (hoeft uiteraard nog niet) tot een wereldbrand uitnodigen.
Dat wijst voor ons dan naar het tweede, het rode paard. Als dat gebeurt valt met de stroom en alle computers ook de economie stil.
Dan is de honger, veel erger als in 1945, of nu plaatselijk in Afrika, naar het opvolgende beeld van het derde oordeelspaard, onafwendbaar.
Waar dan weer logischerwijs het beeld van het vierde paard, het grauwe van de dood, de profetie compleet maakt.

Boze elite lieden willen de wereldbevolking decimeren, zo lezen we. Daar lenen vaccinaties zich uitstekend voor, gaf een ex- bigfarmabaas van Pfizer eerlijk toe. Zo ook:
‘mRNA is als software,’ legde Moderna’s CEO Stéphane Bancel enige tijd geleden uit. ‘Je drukt gewoon op de knop en een heleboel zaken gaan zich ontwikkelen.’ Volgens Moderna’s Chief Medical Officer Tal Zaks heeft het inbrengen van genetisch manipulerend mRNA in het lichaam ‘ingrijpende gevolgen voor alles, van de griep tot kanker… Feitelijk hacken wij de software van het leven.’
en zo nog veel informatie meer.

Atoombommen decimeren ook, waarvan er nu reeds veel te veel zijn. Een kwart van de aarde mag die vernietiging, uitgebeeld met de oordeelspaarden inhouden, 'belooft' mijn Bijbel (Op.6:8) Dat zijn 2miljard mensen. Dan zijn er 6miljard over. Als Op.9:18 nog eens 1/3 deel van de mensen laat sneuvelen, weer 2miljard dus, blijft er nog slechts de helft van de wereldbevolking over. (meer dan genoeg, vinden de greed resetters). En dat behoudens al die andere oordelen welke de voorzeggingen van Openbaring ons tonen.
Zullen we dat allemaal niet dom vergeestelijken? Want Openbaring schetst ons echt het eindplaatje van Gods bedoelingen met de huidige wereld hoor, wannéér dat dan ook plaats zal vinden.

Als de hemelse opname van de gemeente van Christus tussen nu en ergens in Openbaring 6 plaatsvindt, (de schare die niemand tellen kan in Op.7 komt al wel uit de grote verdrukking, (vers 14) dat zal zeker ná de opname zijn, denkt u ook niet?), dan is het belangrijk om zowel het wereldgebeuren alswel Gods profetische heilsboodschappen goed in beeld te houden, lijkt mij.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20844
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Marnix » 03 mei 2021 13:14

en als je dat nou op basis van de feiten doet wordt het misschien nog wel leerzaam ook.

Maar hou even op met je fabeltjes. Bijvoorbeeld: er zijn 5,5 miljoen vaccinprikken gezet in Nederland. Heel veel met een RNA-vaccin. Waarom vallen de mensen nog niet om als jij beweert dat het doel is om mensen te decimeren? We zijn hier procentueel een heel eind verder met inenten dan in India. Dus 60-plussers zouden inmiddels massaal moeten omvallen....
A proud man is always looking down on things and people; and, of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you.”

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 848
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Jesaja40 » 03 mei 2021 18:55

Tja Ben,
Leuk om ol die zogenaamde doemdenkers te volgen in hen brokjes inlegkunde. Klopt het wel allemaal wat zij beweren hoe alles exact zal verlopen in de geschiedenis?

Ik zie het als de zoveelste bak met zand die in een machine wordt gestopt en dan daarop de conclusie trekken: zo moet de geschiedenis verlopen.

Eigenlijk zijn die doemdenkers en de complottheorieën die inspelen op de huidige situatie. Laat er een fractie van waar zijn, dan nog moeten wij ons gezonde verstand gebruiken. Natuurlijk zijn die geschetste scenario's heftig en zullen boosaardige lieden daar gebruik van maken.

Je brengt een kwade geest op de gedachten: zo kan het ook.

Vandaag stond er in de krant wat nozem betekent: Nederlandse Onderdanen Zonder Enig Moraal. Gewoon een uitdrukking in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Wereldwijd kom je die houding steeds meer in mensen tegen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1180
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 03 mei 2021 19:44

@ Marnix, eerder heb ik al gezegd dat ik principieel 'complotdenker' ben, om de simpele reden dat de Heere Jezus reeds zei dat de duivel de overste van deze wereld is. Die heeft geen betere bedoelingen. Daarom persisteer ik in de erkenning dat 'boze elite lieden de wereldbevolking willen decimeren', accepterende dat u mij dan uiteraard aanvalt.
Dat het middel tegen corona mogelijk niet minder kwalijk is voor de gezondheid als de kwaal zelf, zal de tijd moeten uitwijzen...

Dat de vaccinaties mogelijkheid hebben om daar hele kwalijke zaken mee te verrichten, wordt door de fabrikanten zelf erkend. ik haalde er zo een paar aan. Het is m.i. dom om je daarvoor te verschuilen. Doch als u dat wilt, bent u daar uiteraard vrij in en hebt de massa, de mainstream media en meneer de Jonge aan uw kant. Mij en anderen echter niet! Dat wens ik uit te dragen op dit forum.
ik zoek hier geen passende teksten bij, maar verklaar wel dat Gods Woord niet mild spreekt over deze eindtijd... U zelf ter beoordeling.

Over dit diepe maatschappelijke dal heen, verwachten wij echter een duizend jaar durend aards vrederijk onder Koning Jezus, Davids Zoon.
Daarna verwachten wij, naar Zijn beloften, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid heerst,.. zei Petrus daar reeds van.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20844
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Marnix » 03 mei 2021 20:29

ben db bd schreef:@ Marnix, eerder heb ik al gezegd dat ik principieel 'complotdenker' ben, om de simpele reden dat de Heere Jezus reeds zei dat de duivel de overste van deze wereld is. Die heeft geen betere bedoelingen. Daarom persisteer ik in de erkenning dat 'boze elite lieden de wereldbevolking willen decimeren', accepterende dat u mij dan uiteraard aanvalt.
Dat het middel tegen corona mogelijk niet minder kwalijk is voor de gezondheid als de kwaal zelf, zal de tijd moeten uitwijzen...


Tot nu toe heb je het ongelijk aan je zijde en op basis van eerdere vaccins ook. Daarnaast heeft de duivel niet het doel om de wereldbevolking te decimeren, hoe kom je daar toch bij. Dan zou hij de afgelopen 6000 jaar ook wel heel slecht werk hebben geleverd want de wereldbevolking stijgt enorm vanaf Adam en Eva… zijn doel is juist om mensen bij God vandaan te houden zodat ze zonder Hem leven en verloren gaan.

Dat de vaccinaties mogelijkheid hebben om daar hele kwalijke zaken mee te verrichten, wordt door de fabrikanten zelf erkend. ik haalde er zo een paar aan. Het is m.i. dom om je daarvoor te verschuilen. Doch als u dat wilt, bent u daar uiteraard vrij in en hebt de massa, de mainstream media en meneer de Jonge aan uw kant. Mij en anderen echter niet! Dat wens ik uit te dragen op dit forum.
ik zoek hier geen passende teksten bij, maar verklaar wel dat Gods Woord niet mild spreekt over deze eindtijd... U zelf ter beoordeling.


Zonder corona zijn er nog genoeg issues over. En je zou theoretisch rotzooi in vaccins kunnen stoppen. Maar dat wordt getest en gecontroleerd door instituten en artsen dus je zou het nooit stiekem kunnen doen. En daarom is het totaal niet aannemelijk.

Over dit diepe maatschappelijke dal heen, verwachten wij echter een duizend jaar durend aards vrederijk onder Koning Jezus, Davids Zoon.
Daarna verwachten wij, naar Zijn beloften, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid heerst,.. zei Petrus daar reeds van.


Zeker. Maar je snapt dat we geen verzonnen fabeltjes geloven met als enige onderbouwingen “de duivel wil ons verslinden” en “de eindtijd zal zwaar zijn”. Met dat verhaal kan je ieder onzinverhaal gaan onderbouwen maar dat maakt het nog niet geloofwaardig. Er zijn tal van voorbeelden van mensen die met die onderbouwing hebben geprobeerd mensen bang te maken met complotten die achteraf totaal onwaar bleken.
A proud man is always looking down on things and people; and, of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you.”

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1180
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 04 mei 2021 12:00

Er zijn tal van voorbeelden van mensen die met die onderbouwing hebben geprobeerd mensen bang te maken met complotten die achteraf totaal onwaar bleken.

Ja hoor, die talrijke voorbeelden zijn er. Edoch, er zijn er ook zoveel die om den drommel wel bewaarheid werden!
Vandaag gedenken we al die duizenden slachtoffers van de WO II. Onze vlag hangt halfstok. ik denk altijd met weemoed aan de duizenden Amerikaanse, Canadese en andere soldaten op onze schier eindeloze oorlogsbegraafplaatsen. Zij gaven niet hun leven voor de vrede hoor, het leven werd hun ontnomen. Waarom? Omdat er in de jaren '30 zoveel mensen waren welke de toenemende dreiging ontkenden of ook niet wilden zien.
Vlak voor de Duitse inval zei premier Colijn nog dat we lekker mochten gaan slapen. (toch geen verre familie van u?) :wink: (M.C.?) :(
Zag u ook het nieuws dat er na de bevrijding nog zoveel soldaten zelfmoord pleegden? Griezelig hè?

Op mijn netvlies staat nog steeds het Tv-beeld van meneer Haga die onlangs een zinnige doch onwelgevallige vraag stelde aan de minister.
Je zag De Jonge zich oprichten om Haga een (vergun mij) uitschijter te geven voor deze zozeer onrust stokende vraag.
( ik heb geen antwoord op de verantwoording wensende vraag gehoord. U wel?)

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20844
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Marnix » 04 mei 2021 13:05

ben db bd schreef:Ja hoor, die talrijke voorbeelden zijn er. Edoch, er zijn er ook zoveel die om den drommel wel bewaarheid werden!
Vandaag gedenken we al die duizenden slachtoffers van de WO II. Onze vlag hangt halfstok. ik denk altijd met weemoed aan de duizenden Amerikaanse, Canadese en andere soldaten op onze schier eindeloze oorlogsbegraafplaatsen. Zij gaven niet hun leven voor de vrede hoor, het leven werd hun ontnomen. Waarom? Omdat er in de jaren '30 zoveel mensen waren welke de toenemende dreiging ontkenden of ook niet wilden zien.
Vlak voor de Duitse inval zei premier Colijn nog dat we lekker mochten gaan slapen. (toch geen verre familie van u?) :wink: (M.C.?) :(
Zag u ook het nieuws dat er na de bevrijding nog zoveel soldaten zelfmoord pleegden? Griezelig hè?


Ah we hebben nieuwe argumenten waarom je verzonnen fabeltjes wel waar moeten zijn:

We hadden al:
1. De duivel wil mensen vernietigen
2. De eindtijd zal zwaar zijn

Daar komt nu bij:
3. Want de 2e wereldoorlog heeft ook plaatsgevonden
4. Toen waren er ook mensen die dachten dat het wel mee zou vallen.

Zo kan ik ook wat verzinnen. Binnenkort stoppen de waterzuiveringbedrijven gif in het drinkwater waardoor een groot deel van de bevolking van ons land zal omkomen. Nou zeg je misschien: Waar baseer je dat nou weer op? Nou, eenvoudig. De duivel wil ons mensen decimeren. Lees Openbaringen maar, het zal geen pretje zijn in de eindtijd, tal van mensen zullen omkomen. Als je me niet gelooft, kijk maar naar de 2e wereldoorlog. De graven bewijzen dat de duivel ons echt wil decimeren.... en bedenk dan ook dat veel mensen voor de 2e wereldoorlog dachten dat het wel mee zou vallen (ben je toevallig verre familie van Colijn?)

Enige probleem is: De Tweede Wereldoorlog is een feit. Geen bedachte theorie. Dat de mensheid door vaccins gedecimeerd wordt is het tegenovergestelde van een feit, een leugen. De cijfers bewijzen je ongelijk. Door die vaccins worden juist veel levens gered. Dus volgens jouw theorie waarbij de duivel zoveel mogelijk mensen wil doden is hij juist een groot tegenstander van vaccins want daardoor gaan er netto veel minder mensen dood aan corona. Corona is dodelijk, de vaccins zijn dat niet. Die redden juist levens. En als je met onzinpraatjes gaat proberen om vaccins die levens redden discutabel te maken, aan welke kant sta jij dan eigenlijk? Volgens mij wil je dan zelf gewoon de bevolking decimeren. Jij hebt liever dat er nog miljoenen mensen sterven aan corona.

Op mijn netvlies staat nog steeds het Tv-beeld van meneer Haga die onlangs een zinnige doch onwelgevallige vraag stelde aan de minister.
Je zag De Jonge zich oprichten om Haga een (vergun mij) uitschijter te geven voor deze zozeer onrust stokende vraag.
( ik heb geen antwoord op de verantwoording wensende vraag gehoord. U wel?)


Ja ik wel, het antwoord was duidelijk: Kijk naar de feiten, naar de cijfers. Die liegen niet. En dan is het zelfde antwoord aan jou en je verzonnen spookverhalen.
A proud man is always looking down on things and people; and, of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you.”

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20844
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Marnix » 04 mei 2021 21:20

Feiten die je op iedere normale nieuwssite kan lezen:

https://nos.nl/artikel/2379392-vaccinat ... -ook-op-ic
A proud man is always looking down on things and people; and, of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you.”

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1180
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 08 jul 2021 17:13

wat zijn we ver afgedwaald van ons topic hier. En wat staan we scherp tegenover elkaar meneer Marnix.
Ja, de alternatieve media verschillen hemelsbreed van de mainstream, en dus ook van wat de minister zegt.
Die mainstream dictaten lees ik uiteraard ook, net als u. Maar ik lees ook wat daar tegenin wordt gebracht, dat doet u zichtbaar niet.
En ja, ik herken veel waarheid in de reeds half verboden en geweerde alternatieve media. Voor mij heeft het ministeriële woord 'fake' daarom ook niet meer waarde dan dom 'onwelgevallig'. En ja de schade door de vaccinaties is gigantisch, maar de cijfers worden in andere rijtjes gezet, zo wordt aangetoond. Dat kan grotelijks verschillen met de waarheid.

Maar weet u wat ik nou zo leuk vind, van het onderwerp op dit topic? Hier lezen we wat Gods Woord ons voorhoudt. En ik heb mij de vrijheid veroorloofd om de Heere serieus te nemen, (Hugo niet zo erg hoor) omdat Hij niet eens liegen kan, omdat wat Hij zegt gewoon ook gebeurt. Leuk hè?
En ja, dan moet ik daarbij wel afgaan op de vertalingen van de niet nader bij namen genoemde Stichting Herziening Statenvertaling voor de HSV, van dr. Matthijs de Jong met zijn tientallen gelauwerde kornuiten voor de BGT en de lui van Living Bibles voor Het Levende Woord, enzomeer.

Omdat de m.i. belangrijkste profetieën, die van de opname van de Gemeente en van Openbaring binnen mijn gereformeerde gezindte niet of slechts deels gelezen en geleerd worden, zocht ik dat reeds vroeg bij de Maranatha beweging. (vandaar mede dit topic)
Omdat ik nogal hoog scoor op de autismeschaal, ben ik m.i. ook een gemakkelijke beeldvormer en geniet zo dagelijks van de heerlijke Bijbelse toekomstbeelden; de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, alles volmaakt, zoals het bij de schepping ook oorspronkelijk bedoeld was.

Eigenlijk heb ik wel altijd een paar teksten nooit kunnen plaatsen, van de laatste hoofdstukken van Openbaring. Maar vanmorgen zag ik de laatste waar ik oorlog mee had toch voor mij, zoals het passen kan. Dat is vers 27 van hoofdstuk 21, het laatste vers dus.
De rare lezing welke vaak verkondigd wordt, dat het hier nog weer over het 1000jarig vrederijk gaat , accepteer ik natuurlijk niet. Ook rommel ik niet met de chronologie van die hoofdstukken.
Maar op de nieuwe aarde zijn toch geen mensen meer die verwerpelijke en gruwelijke dingen doen en leugens uitdragen? Nou wat betekent die tekst daar dan, dat is toch raar? Als ze daar niet meer bestaan, behoeft er ook niet gezegd te worden dat ze de stad niet in mogen.
Ook hst.22:15 gaat daar over: "Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet." Maar als we deze informatie naast vs.8 zetten, zien we echter hoe het is: "Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, - (dat zijn uiteraard wel bewust gekozen ongelovigen) - verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brand, de tweede dood.
(De NBV spreekt trouwens over "Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest," enz. Dat lijkt mij een betere vertaling.)
Die poel van vuur dat is de hel, het Gehenna, dat was vroeger buiten de stad in het dal van Hinnom waar ook de vuilverbranding was, toch?
En als we ons realiseren dat die poel van vuur eeuwig is, is het logisch dat die op de nieuwe aarde ook nog buiten de stad Jeruzalem zal liggen. Nou, alle geteisem is dan buiten de heilige stad in het Gehenna en ze lopen dus niet meer los op de nieuwe aarde... Plaatje klopt!

Vergun mij hier toch op te mogen merken dat kinderen die ooit een koekje uit het doosje pikten, niet in dit rijtje voorkomen. Dus over die verdoemelijkheid, - ach ik spreek hem niet tegen-, zoals ik leerde, mogen we m.i. toch genadiger denken dan gereformeerd.
Trouwens, zelfs van evangelische zijde leerde ik dat bij het laatste oordeel niemand in het boek der levenden staat. Dat zijn er dan wel vele miljarden, zeg ik, en als christenen hun toekomst in de hemel hebben, wie zullen dan de aarde bewonen? Heidenvolken vertaalt prof.dr. A.M. Brouwer in Op. 21:24. Ja, zeg ik dan, geoordeeld op hun doen en laten, hun werken volgens hun ingeschapen geweten (Noachitische wetten), want door ons tekort aan zending en evangelisatie :( zullen miljoenen mensen nooit voor de keuze van geloof in de Heere Jezus komen te staan. Tussen hemelhoge hemel en hellevuur, komt gelukkig voor uw buurman ook nog een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, zoals Petrus ons leerde en waar ik toch maar nog op mijn grafkruisje aan wil herinneren, na ontslaping.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast