Twijfel aan het Geloof

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
DeDwaler
Luitenant
Luitenant
Berichten: 543
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor DeDwaler » 12 mei 2019 19:18

MoesTuin schreef:Iedereen, niemand uitgezonderd, heeft in haar of zijn leven momenten van twijfel.
Twijfel aan van alles en nog wat.
Twijfel aan het Geloof, aan God, aan mede christenen en door van alles en nog wat , dat je tegenkomt op je levenspad.
Ups en Downs in je geloofsleven.
Wie kent het niet?

Maar hoe gaat u / jullie hiermee om?
Welke plaats heeft het in het (geloofs)leven de twijfel....
Waar komt het vandaan, de oorzaak / reden


Tja, lieve MoesTuin, ups en downs in mijn geloofsleven ken ik, maar ik twijfel niet aan God, aan de waarheid of aan het geloof.
Waar ik weleens aan twijfel dat is mezelf, maar dat heeft waarschijnlijk meer te maken met mijn eigen zwakte dan met iets anders. Ik ben in alles afhankelijk van de Heere Jezus. Zonder Hem zou ik Hem nooit gevolgd zijn en zonder Hem zou ik in zwakte blijven liggen en vervallen in oude patronen.

Het is ook zoals Jezus zegt:

"Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God."
(Lukas 9:62)
.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4356
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor MoesTuin » 16 mei 2019 16:10

het is heel menselijk denk ik ook (de zwakheid)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3645
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor Johan100 » 16 mei 2019 17:37

MoesTuin schreef:
Maar ik volg je niet denk ik Johan100

Dat er door veel mensen nauwelijks onderbouwd wordt met het Woord valt me op en dat je dus als het goed is wel kan constateren wie het wel belangrijk vindt.
De Geest werkt door het Woord.

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.
Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
2 Petrus 1:19-21

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
2 Timotheus 3:16

Daar hoort zowel O.T. als N.T. bij, als je in Jezus gelooft moet je dat weten, toch?

Het is geen gevoel, het is geen puur kille dogmatiek, het is geen wijsheid der wereld, maar geloof gebaseerd op het Woord (waar gevoel bij komt) toch?

Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.(...)
Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;
1 Korinthe 1:17-21


MoesTuin schreef: Verder zitten we hier op een forum dus dubbel oppassen.
Zou jullie best eens willen ontmoeten in het echt :mrgreen:

Waarom dubbel oppassen? Waar komt dat vandaan, MoesTuin? en ontmoeten in het echt veranderd niets aan het Woord..

Ik kreeg op een bepaald moment honger en dorst en werd getrokken naar het Woord en dat blijft het boek van een christen om te groeien, onderzoeken, leren en te geloven, gevoed te worden, enz.

Het Woord wordt ook genoemd in Efeze 6 waar het gaat over de geestelijke wapenrusting:
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.
(...)
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid,....
(...)
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.


De Heere Jezus zei ook toen Hij verzocht werd: 'Er staat geschreven!' , zoals ik eerder ook al schreef.
Daarmee kun je twijfels bestrijden, dat is waar het topic over gaat.

Dick, misschien kan jij er nog iets over zeggen?
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4356
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor MoesTuin » 17 mei 2019 09:46

Johan100 schreef:Dat er door veel mensen nauwelijks onderbouwd wordt met het Woord valt me op en dat je dus als het goed is wel kan constateren wie het wel belangrijk vindt.
De Geest werkt door het Woord.Waarom dubbel oppassen? Waar komt dat vandaan, MoesTuin? en ontmoeten in het echt veranderd niets aan het Woord..

Ik kreeg op een bepaald moment honger en dorst en werd getrokken naar het Woord en dat blijft het boek van een christen om te groeien, onderzoeken, leren en te geloven, gevoed te worden, enz.
Dick, misschien kan jij er nog iets over zeggen?


@Johan het is Woord en Geest.
In het Woord staan zoveel Beloften die over het Toekomende gaan waar we in Geloof alleen in Christus mogen vertrouwen.
De Geest in het hart speelt daarin als Wedergeboren Gelovige een cruciale rol.

Overigens bedoel ik met dubbel oppassen...we kennen elkaar helemaal niet op dit forum, als je in het echt met elkaar spreekt hierover face tot face is het zo anders omdat je het elkaar nog veel sneller en duidelijker kunt uitleggen

Maar de heilige Geest, die zo dwars van alles, door niets en niemand geen regels of muur zich laat weerhouden....zo vaak onbegrepen door de mens....

een bemoediging heb ik voor je van een oude dominee met een overdenking voor ook jou en de lezers.....
Ds. C Blenk (emeritus predikant hervormd op gereformeerde grondslag)

Krijgt u ook wel eens een ‘ingeving’ als je voor een keus staat?
Wat is dat?
Onze intuïtie?
Of kan het ook leiding zijn van de Geest?
’t Is maar waar je het brengt!
Lucas, beschrijft in Handelingen 8 en 10 zulke ‘ingevingen’.

1. Naar een stille weg
Eerst vertelt Lucas hoe Filippis uit Samaria naar een eenzamen weg moet en daar een Ethiopische wagen ziet rijden. Toen zei de Geest: Ga heen en voeg u bij deze wagen (8:29). Of het een hoorbare stem was, staat er niet bij, maar de boodschap was duidelijk: Zoek contact met die man daar! De Geest arrangeert dus een ontmoeting! Kennen wij de Geest ook als Geest-der-ontmoeting? Als de evangelist naderbij komt hoort hij de kamerheer zowaar Jesaja 53 lezen. O, dáárom moest hij zich bij die wagen voegen! Want je kunt je geremd voelen bij een vreemde, zwarte man; of opzien tegen een hoge Piet! En mag ik wel storen? Zich voegen, kollao in het Grieks, komt ook voor in hoofdstuk 5: daar durven buitenstaanders zich niet bij de christenen te voegen. Maar de Geest doorbreekt ook grenzen, die niet door mensen zijn gemaakt! De evangelist vraagt na de kennismaking: Verstaat gij ook wat er staat? Die ingeving bracht bij het Woord en het Lam Gods. Na de doop was de ontmoeting weer voorbij, maar de blijdschap bleef.

2. Naar een heidense stad
Of lees je er zo te veel in? Doorlezen dan! In hoofdstuk 10 komt er weer zo’n ontmoeting. Eerst krijgt Petrus dat dieren-visioen en moet leren: Wat God rein verklaard heeft moet u niet onrein vinden. En als hij daarover denkt staat een delegatie van Cornelius voor de deur en wat lezen we dan weer (in vs. 19 en 20)? En de Geest zei. Wat zegt Hij nu? Zie! Twee mannen zoeken u; Sta op, reis mee, want Ik heb ze gezonden. Voor weer zo’n zoeker, weer zo’n inspraak, weer zo concreet. En hier zeker dat geremde: Ik naar de stad van Caesar? De bezetter?! Alsof het zendingsbevel en de Pinkstergeest nog niet genoeg waren. Wat hebben wij toch veel barrières om uit onze comfortzone te komen. Nee, een multiculturele samenleving is niet ideaal, maar ga toch maar mee. En waar brengt die ingeving hen dan? Ver de drempel bij de Romeinse officier; om het Woord-der-zaligheid! En zo bij de Heere Jezus Zelf. En terwijl Petrus sprak viel de Geest op allen.

3. Eerstelingen
Zijn dit nu losse bekeringsverhalen? Nee. Na Pinsteren-voor-Joden (Hand. 2) en Samaritanen (Hand. hst Acht) is dit Pinksteren-voor-Heidenen. ‘Terwijl ik sprak viel de Geest op hen’. Ze spraken zelfs in talen; dus: Pinksterdrie. Waren het dan eenlingen? Nee, eerstelingen: Die Ethiopiër gaat terug naar Afrika, als minister nog wel; En de officier van de Italiaanse afdeling hoort bij Europa. Misschien moet hij straks het Romeinse rijk verdedigen tegen de Parthen. Hier komen dus werelddelen in beeld! Zo trekt de Geest van land tot land, als Gods gezant. Noem het maar Gods ‘telecommunicatie’. Wij vinden een ‘bevindelijke’ dominee anders dan een ‘missionaire’ maar bevinding en zending horen bij elkaar, beïnvloeden elkaar zelfs.

4. Gods inspraak
Spreekt de Geest dan nog zo?! Wij hebben nu toch de Bijbel en de canon is toch gesloten? Als ons hart maar niet gesloten is! Dan hoor je niets, nee. Maar een Schriftwoord heeft toch je hart wel eens geraakt Zo kreeg mijn vader als wanhopige werkloze de woorden: Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. Hij kreeg werk en kon trouwen. Zo kreeg ooit wijlen ds. G van Reenen: Drie mannen zoeken u. Het bleek een beroepingscommissie! Maar is dat geen griezelig piëtisme?! Dat hoeft niet. Ook Bonhoeffer, die voor Hitler naar de VS was gevlucht, werd getroffen door de dagtekst 2 Timotheüs: Kom nog voor de winter. En hij ging terug naar zijn kerk-in-nood. ZO beschrijft ook de Armeense opwekkingsprediker Doctorian, dat eens in hun vliegtuig naar Rome brand uitbrak en hij toen kreeg te geloven dat allen zouden overleven, – net als Paulus op dat schip. Gods ‘inspraak’ komt dus niet alleen voor bij bevindelijk-gereformeerden, maar ook bij Oecumenischen en Evangelischen. We zingen toch: Daar ‘k op Gods inspraak wacht (ps. 49). En Merk op mijn ziel welk antwoord God u geeft; Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft (ps. 85). Misschien gebeurt het maar een keer in je leven; op een cruciaal moment. ZO verging het mij. Ik maak er geen wet van, maar ook niet van het tegendeel. Sta ervoor open. Kun je dan geen verkeerde toepassingen maken? Ja, dan is de wens de vader van de gedachte. Bijbelse regel blijft Romeinen 12: Met vernieuwd hart beproeven wat de wil van God is. Wordt het dan altijd duidelijk? Was het maar waar! Nu zien wij God door de spiegel der raadsels, maar ook dan zien we wel iets! Doe jezelf niet tekort en de Geest als communicatiedeskundige. Of hebben ‘sociale media’ onze antenne voor Gods media weggenomen? Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En andersom!

C. Blenk
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3645
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor Johan100 » 18 mei 2019 09:38

MoesTuin schreef:@Johan het is Woord en Geest.

Fijn dat je dat in ieder geval weet. Maar waarom onderbouw je dan niet vanuit het Woord?

Zou het niet juist een teken kunnen zijn van geestelijk dood zijn als je het Woord niet of nauwelijks gebruikt denk je?

Geestelijk dood wil niet zeggen dat we geen godsdienst hebben, dat we geen goed gevoel hebben, etc. maar het is in wezen in opstand leven naar de Waarheid toe en de Waarheid niet (willen) kennen. Je oren er voor dicht stoppen. Ook al voel je dat niet zo, maar juist de ongevoeligheid maakt het nog erger. Men wil vaak wel horen van een lieve Jezus, maar niet wie we zijn van nature. Laat Jezus dat nu juist aanwijzen, maar dat slaan we liever over, nietwaar?

Ik daag je als het ware uit en moedig je aan om te onderbouwen vanuit het Woord, maar je voelt weerstand en hebt er geen zin in, toch?

Het Woord is confronterend en dat willen we van nature niet want we hebben de leugen liever dan de Waarheid.
Mensen inclusief ik willen van nature de volle waarheid niet en houden ze liever ten onder in ongerechtigheid (Romeinen 1:18)
In het Woord staat Gods diagnose wie wij zijn van nature, het staat in onze Bijbel, maar als de Geest onze ogen niet opent zien we het niet.

Waarom is Jezus gekruisigd? Waarom werd Stefanus gestenigd? Waarom hebben we een Zaligmaker en Verlosser nodig? Waarom wedergeboorte?

In de Bijbel worden we volop gewaarschuwd:
Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
2 Timotheus 4:2-4

Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.
En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
2 Korinthe 11:13-14

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.
Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.
Mattheus 7:13-15

En dezen (van Berea) waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften (O.T. en geldt net zo goed N.T.) om te zien of die dingen zo waren Hand.17:11

Wat zeggen bovenstaande teksten jou?

MoesTuin schreef:een bemoediging heb ik voor je van een oude dominee met een overdenking voor ook jou en de lezers.....
Ds. C Blenk (emeritus predikant hervormd op gereformeerde grondslag)

Waarom denk je opeens dat ik een bemoediging nodig heb? Weet je wanneer je me moed geeft? Als je de dingen die je zegt onderbouwt vanuit het Woord, als ik dat wat je zegt terug kan vinden in het Woord.

Wat je doet vind ik opmerkelijk, heb je dat niet door? Je opent een topic over de twijfels van je geloof en ik wijs je vanuit de Bijbel aan hoe je twijfels kunt bestrijden en dan kom je met een meditatie van iemand en leg je voor mijn gevoel als het ware zo over mijn aangereikte Bijbelteksten heen. Waar moet een predikant de wijsheid vandaan halen denk je? Kun je je wijsheid niet rechtstreeks uit het Woord halen?

Ik zie het gewoon voor mijn ogen gebeuren hier op het forum; er wordt heel vaak van alles gezegd wat niet terug te vinden is in het Woord en bij sommige een sfeer van het maakt eigenlijk niet zo veel uit wat je denkt alles komt goed, dan denk ik dat je vooral drijft op je gevoel. Als je om onderbouwing vraagt uit het Woord komt het niet.

Ja, de waarheid is confronterend, maar ik heb het ook moeten leren, MoesTuin.
Door de Geest indien zaligmakend werkt krijg je zelfs liefde tot de Waarheid, en dat is een wonder hoor, MoesTuin.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4356
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor MoesTuin » 18 mei 2019 12:09

Johan100 schreef:Fijn dat je dat in ieder geval weet. Maar waarom onderbouw je dan niet vanuit het Woord?

Zou het niet juist een teken kunnen zijn van geestelijk dood zijn als je het Woord niet of nauwelijks gebruikt denk je?

Geestelijk dood wil niet zeggen dat we geen godsdienst hebben, dat we geen goed gevoel hebben, etc. maar het is in wezen in opstand leven naar de Waarheid toe en de Waarheid niet (willen) kennen. Je oren er voor dicht stoppen. Ook al voel je dat niet zo, maar juist de ongevoeligheid maakt het nog erger. Men wil vaak wel horen van een lieve Jezus, maar niet wie we zijn van nature. Laat Jezus dat nu juist aanwijzen, maar dat slaan we liever over, nietwaar?

Ik daag je als het ware uit en moedig je aan om te onderbouwen vanuit het Woord, maar je voelt weerstand en hebt er geen zin in, toch?

Het Woord is confronterend en dat willen we van nature niet want we hebben de leugen liever dan de Waarheid.
Mensen inclusief ik willen van nature de volle waarheid niet en houden ze liever ten onder in ongerechtigheid (Romeinen 1:18)
In het Woord staat Gods diagnose wie wij zijn van nature, het staat in onze Bijbel, maar als de Geest onze ogen niet opent zien we het niet.
Waarom denk je opeens dat ik een bemoediging nodig heb? Weet je wanneer je me moed geeft? Als je de dingen die je zegt onderbouwt vanuit het Woord, als ik dat wat je zegt terug kan vinden in het Woord.

Wat je doet vind ik opmerkelijk, heb je dat niet door? Je opent een topic over de twijfels van je geloof en ik wijs je vanuit de Bijbel aan hoe je twijfels kunt bestrijden en dan kom je met een meditatie van iemand en leg je voor mijn gevoel als het ware zo over mijn aangereikte Bijbelteksten heen. Waar moet een predikant de wijsheid vandaan halen denk je? Kun je je wijsheid niet rechtstreeks uit het Woord halen?

Ik zie het gewoon voor mijn ogen gebeuren hier op het forum; er wordt heel vaak van alles gezegd wat niet terug te vinden is in het Woord en bij sommige een sfeer van het maakt eigenlijk niet zo veel uit wat je denkt alles komt goed, dan denk ik dat je vooral drijft op je gevoel. Als je om onderbouwing vraagt uit het Woord komt het niet.

Ja, de waarheid is confronterend, maar ik heb het ook moeten leren, MoesTuin.
Door de Geest indien zaligmakend werkt krijg je zelfs liefde tot de Waarheid, en dat is een wonder hoor, MoesTuin.

@Johan, je beschrijft een heleboel dingen waarin ik mij in ieder geval niet in herken, en je mag schrijven wat je wilt uiteraard, maar dat is allemaal voor eigen rekening.
Ik volg je even niet meer namelijk.
Wat wil je nu eigenlijk weten van mij? (zonder al die vele aannames er tussen door, praat wat makkelijker) :mrgreen:
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3645
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor Johan100 » 24 mei 2019 19:04

Daar was ik weer. Ik was nog niet aan lezen en een reactie toegekomen.
MoesTuin schreef:
Ik volg je even niet meer namelijk.

Ik zal je proberen verder te helpen, want het was misschien best een stuk tekst. Is het moeilijk te vertellen wat Bijbelteksten jou zeggen en met je doen? Alle bellen rinkelen bij mij. Ik zie zoals ik aangaf jou en velen niet onderbouwen vanuit het Woord met Bijbelteksten (of slechts eruit halen wat wel aanstaat) maar dingen zeggen die ook niet te onderbouwen zijn. Ik ben bang en eigenlijk zie ik het gewoon gebeuren dat mensen een eigen beeld van God creëren in hun gedachte/brein, een god die ze zelf aantrekkelijk vinden, maar wat dus in feite een afgod is in het brein, want niet de ware God die de Bijbel beschrijft.
(wat ik schrijf heb ik zelf uiteraard ook moeten leren want anders kan ik het ook niet schrijven en nog steeds moet ik dingen leren)

Wat getuigt van liefde denk je, als ik jou zo door laat lopen of dat ik je waarschuw? Het moet me echt van het hart.
MoesTuin schreef:Wat wil je nu eigenlijk weten van mij?

Hoe bedoel je? Ik reageerde volgens mij gewoon op jouw openingspost hoe je twijfels in het geloof kunt bestrijden.
Maar nu je het vraagt heb ik wel een paar vragen.
Hoe kom je op de smalle weg? Hoe zou jij geloof omschrijven? En wedergeboorte?
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4356
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor MoesTuin » 25 mei 2019 13:30

Jazeker Johan en dat zal ik in mijn onderstaande geloofsbelijdenis (waarbij zeer zeker absoluut ook het lied behoort, zeer rijk en zoals Maarten Luther het al zei: de duivel nogal allergisch voor muziek. "Zingen maakt ons hart vrolijk en zingen jaagt de duivel op de loop..."

'k Zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn... lied!

In 1 Johannes 4 staat het ook zo mooi

1 Johannes 4: 17,18
17 Hierin is de liefde bij ons
volmaakt geworden, opdat wij
vrijmoedigheid mogen hebben
op de dag van het oordeel.
Want zoals Hij is, zijn ook wij in
deze wereld.
18 Er is in de liefde geen vrees,
maar de volmaakte liefde drijft
de vrees uit. De vrees houdt
immers straf in, en wie vreest, is
niet volmaakt in de liefde.


Zondag 1 uit de HC

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben ,
die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alleheerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart ,
dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan ,
ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet ,
waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert ,
en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.

Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.


Zelf Geloof ik in God die volkomen (=volledig) heeft betaald voor al mijn zonden en in het Eeuwige Leven.
En ik weet ook dat ik er eigenlijk niets hiervan weet hoe en wat en hoe precies wat er dan gaat gebeuren.
Maar ik geloof wel in een soort Eeuwige Rust en Vrede.
En daar ben ik mee verzoend en dit gebeurd ook vandaag of morgen of over een veel langere tijd.
Mijn tijden zijn in Gods Hand.
Hoe en wat het zal gaan en zal zijn precies gaat denk ik al het menselijk beperkte verstand oneindig ver te boven.
Dit ligt in Gods raad en wijsheid besloten en daar blijf ik verre van.
Ik weet dat ik mag leven nu vanuit Gods oneindige genade en in Geloof en Vertrouwen in Hem de zekerheid van het Geloof Mij een hoopvolle Toekomst wacht......
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3645
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor Johan100 » 07 jun 2019 22:01

MoesTuin schreef:Jazeker Johan en dat zal ik in mijn onderstaande geloofsbelijdenis (....)


Hoe kom je op de smalle weg?
Wat houdt wedergeboorte in volgens jou?
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4356
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor MoesTuin » 08 jun 2019 00:31

Tegenwoordig weet iedereen hoe je christen moet zijn, hoe je heilig moet leven, hoe je missionair moet zijn, hoe (...)
Ik weet het niet.
Ik weet alleen dat je van Christus moet zijn.
Alleen in Christus kun je christen zijn.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3645
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Twijfel aan het Geloof

Berichtdoor Johan100 » 08 jun 2019 03:17

MoesTuin schreef:Tegenwoordig weet iedereen hoe je christen moet zijn, hoe je heilig moet leven, hoe je missionair moet zijn, hoe (...)
Ik weet het niet.
Ik weet alleen dat je van Christus moet zijn.
Alleen in Christus kun je christen zijn.

Ja, houd maar op, MoesTuin! Dat waren mijn vragen niet.
Kun je daar antwoord op geven?

MoesTuin schreef:Heerlijk Ben
Met het hoofd in de Wolken
En dat voor iedereen....
... iedereen die gelooft in Hem
De Heer ziet dan echt niet meer al die uiterlijke of wat voor verschillen aan....
Enkel het hart.
Geloof.....
Allen één in de Heer...
De blindheid is voorbij en onze ogen zullen geopend worden.
"kent gij Mij"?

Ik kwam dit schrijfseltje van je ergens anders tegen.

Weet je wat er in het Woord staat?

Alzo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?
Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft.
Jesaja 66:1-2


Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.
Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
Johannes 17:14-17

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.
Johannes 17:3

En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;
Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.
Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.
1 Johannes 2:3-6

Want ik beijver mij voor u met een ijver voor God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. 2 Korintiërs 11:2

Dat zijn degene die hier in de genadetijd de mantel der gerechtigheid van Christus om hebben gekregen, uit genade, het zijn diegene die door het geloof verenigd zijn met Christus, en die zo dus zijn gewassen in het bloed van het Lam. Zij hebben liefde tot het Woord gekregen omdat ze de heilige Geest bezitten die ze in de Waarheid leidt.

Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

Johannes 16:13-14

Leugenaars, misleiders, diegene die de Waarheid niet spreken en doen en niet liefhebben, zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

Het is nu nog de tijd om je met God te laten verzoenen. Het kan snel te laat zijn.
Doe dus maar heel veel stappen terug en zoek in te gaan door de Enge poort.
Laat je met God verzoenen.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 12 gasten