De zondag.

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6796
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De zondag.

Berichtdoor Chaya » 18 jun 2020 15:34

Het bestaan van zon- en feestdagen is in onze ogen een heerlijk privilege, maar dat daarachter de ernst van Gods gebod staat is ons vreemd.

Dietrich Bonhoeffer
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Gebruikersavatar
Invincible
Luitenant
Luitenant
Berichten: 611
Lid geworden op: 07 nov 2002 12:34
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Re: De zondag.

Berichtdoor Invincible » 21 jun 2020 14:20

MoesTuin schreef:Ondanks alles geniet ik van de zorgvuldige inhoudelijke rijke postings Jesaja40
Dank u wel daarvoor.
Ik waardeer dit zeer en u bent iemand die zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke Woord van de Heer wilt blijven en onderzoeken en ernaar wilt leven.
Mooi....heel goed..
Net als Paulus en Silas die aankomen in Berea.
Ze bezoeken een bijeenkomst daar van Judeeërs (Joden): zij (de Joden in Berea) ontvangen het woord met alle welwillendheid en wikken en wegen dagelijks de Schriften of het zo zou kunnen zijn (Handelingen 17:11).
En er komen Joden en vooraanstaande Griekse mannen en vrouwen tot geloof (:12).
Onderzoek de Schriften.

Niet: wat hebben mijn ouders, mijn opvoeders, mijn kerk, mijn predikanten, de oudvaders mij geleerd?

Niet: wat leert de traditie mij?
Dat is een totaal verkeerde houding.

Déze Joden hoorden Paulus aan en gingen op onderzoek uit of hij naar de Schriften sprak.

En dat doet u ook Jesaja40....

En het bovenstaande geldt in grote mate ook voor Cicero en andere deelnemers vind ik. Wie zich aangesproken voelt: dank jullie wel tot zover.

Ikzelf hou wel van heftige discussies. Zolang men na afloop maar bereid is de ander de hand te schudden (*). Als men daar niet toe bereid is, is er ergens iets misgegaan.
(*Ook hierbij geldt: houd je te allen tijde aan de richtlijnen van het RIVM.)

Het 3-dagen-en-3-nachten-verhaal is een eindeloze discussie.
Zij die de vrijdag als sterfdag verdedigen, zullen waarschijnlijk pas toegeven als ze sluitend bewijs tegen zich krijgen. Dat is er niet.
Zij die een andere dag dan de vrijdag als sterfdag verdedigen, zullen waarschijnlijk ook pas toegeven als ze sluitend bewijs tegen zich krijgen. Maar ook dat is er niet.
Ze hebben ieder een voor zichzelf acceptabele constructie, maar niemand is in staat een waterdicht dossier voor de ander op tafel te leggen.
Althans, zo ervaar ik de situatie.

Ik blijf voorlopig agnost op dit vlak, al neig ik wel meer naar 1 'kant'. Ik bezie de discussies van de zijlijn en ben nog steeds benieuwd of er een argument gaat komen die ik nog niet had gehoord, waardoor bij mij de weegschaal naar 1 kant uit gaat slaan. Maar na eeuwen van discussie wordt die kans steeds kleiner vrees ik.

Is het dan gewoon een kwestie van voorkeur, of onderbuikgevoel?
Of schuilt er een belangrijke boodschap of les in het ontbreken van hard Schriftuurlijk bewijs?

Mvg,
Eric.
..

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3274
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: De zondag.

Berichtdoor Cicero » 21 jun 2020 15:43

Invincible schreef:Het 3-dagen-en-3-nachten-verhaal is een eindeloze discussie.
Zij die de vrijdag als sterfdag verdedigen, zullen waarschijnlijk pas toegeven als ze sluitend bewijs tegen zich krijgen. Dat is er niet.
Zij die een andere dag dan de vrijdag als sterfdag verdedigen, zullen waarschijnlijk ook pas toegeven als ze sluitend bewijs tegen zich krijgen. Maar ook dat is er niet.
Ze hebben ieder een voor zichzelf acceptabele constructie, maar niemand is in staat een waterdicht dossier voor de ander op tafel te leggen.
Althans, zo ervaar ik de situatie.

Ik ervaar het iets anders. In zaken van tekstuitleg en geschiedenis is het meestal onmogelijk een 'waterdicht dossier' samen te stellen. Daarom moet je ideeën/verklaringen beoordelen met onder meer de volgende criteria:
- hoeveel veronderstellingen over de vroege eerste eeuw worden er gedaan, en hoe zijn die te rechtvaardigen
- hoeveel wordt er aan teksten opgelegd wat er niet staat.
- hoe wordt er in de wetenschappelijke bijbeluitleg over gedacht en waarom.

Wat dit laatste punt betreft: in de wetenschappelijke bijbeluitleg, beoefend door atheïstische tot evangelische mensen, bestaat er overdonderende eenstemmigheid dat de evangeliën het schema vrijdag-zaterdag-zondag presenteren.

Ik blijf voorlopig agnost op dit vlak, al neig ik wel meer naar 1 'kant'. Ik bezie de discussies van de zijlijn en ben nog steeds benieuwd of er een argument gaat komen die ik nog niet had gehoord, waardoor bij mij de weegschaal naar 1 kant uit gaat slaan. Maar na eeuwen van discussie wordt die kans steeds kleiner vrees ik.
Eeuwen? Volgens mij is het alternatieve idee vooral iets van een klein groepje mensen van vrij recente datum.

Gebruikersavatar
Hodia
Verkenner
Verkenner
Berichten: 68
Lid geworden op: 09 apr 2020 10:19

Re: De zondag.

Berichtdoor Hodia » 08 aug 2020 13:27

Zondag.

Ik heb het een en ander gelezen van hetgeen hier geschreven is. Voor eenieder hier is bekend wat de zondag inhoudt. De Joden noemen het Schabat hetgeen betekent; rusten. In Joz.5 vs 12 staat in het Hebreeuws; Wajjischboot haman (en het man – rustte – hield op ).
Van shabat komt schabbaat, schabbatoon, rust. (al leek geschreven, wetende dat er hier forumleden zijn die kunnen corrigeren)
Het woord Sabbat staat niet alleen voor dag maar ook voor jaren. Denk hierbij aan de Sabbatsjaren, zijnde het zevende jaar in welke men niet mocht ploegen en zaaien of oogsten. Lev. 25 vs 4.
Er zijn nog voorbeelden zoals de Sabbatten der weken en de Sabbatten der dagen. (Allen te lezen in Leviticus 23 en 25).
De wijze hoe deze dag geheiligd moet worden, is dan zult gij geen werk doen. God dienen is in het eerste gebod geboden en strekt zich uit tot het doen en laten naar ziel en lichaam, tot alle tijden, dagen en nachten, met rusten van het werk op de Sabbat.

’t Werk dat verboden wordt, is het beroepswerk, zoals ploegen, zaaien, oogsten, kopen, verkopen, alles waarmee een mens de kost verdiend.
Het werken ter versterking van de godsdienst, het prediken, het noodzakelijke werk, welke kunnen zijn als brandbestrijders, politiewerkers e.d., het barmhartige werk zoals het chirurgen, verzorgen van zieken, apothekers, vroed/kraamvrouwen, verzorgers van vee, mensen die het land moeten beschermen, mogen hun werkzaamheden uitvoeren. Dan geldt: Ik wil barmhartigheid en niet offerande, Matth. 12 vs 7. De Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Marcus 2 vs 27.
Oude uitleggers vermelden dat zelfs het vee moet rusten, omdat bijv. een kameel, os of een ezel zonder geleiding van mensenhanden niet kan werken.
Ook vertier zoeken was uit den boze. Vissen, fietsen, balspelen, zeilen en paardrijden zijn zomaar enige voorbeelden die niet mochten. Het gaat in tegen het gebod. Dit geldt natuurlijk ook voor het bezoeken van kroegen, restaurants en indez tijd de BBQ’s in vele tuinen.
Tevens mag men er geen luie dag van maken. Hiermee wordt bedoeld het overslaan van het naar de kerk gaan.
Wat mag of moet ik zeggen, MOET, dan wel op de zondag.
Zich bezighouden met het overdenken van de werken des Heeren.
Naar de kerk gaan, indien mogelijk 2 maal, vroeger zelfs 3 maal, om zich te verblijden, te zingen, aanbidden en het Woord te mogen horen, te bewaren en de zegen te mogen ontvangen.
Zieken en ouderen bezoeken, om ook hen het Woord dat werd verkondigd mede te delen, te vertroosten.

[i]Dit nu wordt in onze moderne tijd heel anders geïnterpreteerd, en eenieder moet voor zichzelf maar uitmaken wat hij of zij daarvan vindt. [/i]

Ik heb u dus een kleine opsomming gegeven wat er van de mens verwacht wordt betreffende de zondag. Volgens het gebod moet veel en mag veel niet, althans dat is hetgeen ik hier ( deels ) heb gelezen en van hetgeen ik om mij heen hoor en zie.
Maar beste geloofsgenoten, hoe u er ook overdenkt, hoe u de zondag ook indeelt, het is al het uwe. Gods Woord is duidelijk. En het naleven daarvan zal zeker zijn uitkomst te kennen geven, vandaar dat ik u gaarne toch enige woorden van verontrusting en bemoediging wil schenken die in de Bijbel staan.
Laat ik het kort houden.

Galaten 3 vs 10.:”……vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat niet te doen. In Liv. 26 vs 2 staat geschreven: ”Mijn sabbatten zult gij houden……” Lees ook eens de verzen 14 tot en met 16 van dit hoofdstuk.
Jeremia 13 vs 17-18 :”…wat voor een boos ding is dit, dat gij lieden doet, en ontheiligt den sabbatdag? Dedden niet uw vaders alzo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en onze stad? Gij lieden maakt der hittige gramschap nog meer over Israël, ontheiligende den sabbat”.
Jer. 17 vs 27. :”…..indien gij naar Mij niet zult horen om den sabbat te heiligen, en om geen last te dragen als gij op den sabbatdag door de poorten van Jeruzalem ingaat, zo zal ik een vuur in haar poorten aansteken, dat de paleizen van Jeruzalem zal verteren en niet worden uitgeblust”.

Daar tegenover, Jesaja 56 vs 2 , 4 – 7. Welgelukzalig is de mens ….. die de sabbat houdt, zodat hij dien niet ontheiligt……. Vers 4, Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbatten houden, en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb, en vasthouden aan mijn verbond: Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot den Heere voegen om Hem te dienen en om de Naam des Heeren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn: al wie den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond vasthouden, Die zal Ik ook brengen tot Mijn heilige berg, en ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis; …..”.

Genoeg hierover nu. Wilde gewoon even kwijt wat ik ervan denk :wink:
1 Cor 1 vs 31b: Die roemt, roeme in den Heere.

K80
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1101
Lid geworden op: 25 aug 2016 20:29

Re: De zondag.

Berichtdoor K80 » 08 aug 2020 19:52

Nooit geweten dat Bbqen ook niet mag. De rest is me wel duidelijk, maar niet Bbqen?
Vandaag is het gisteren van morgen.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20236
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De zondag.

Berichtdoor Marnix » 09 aug 2020 16:01

K80 schreef:Nooit geweten dat Bbqen ook niet mag. De rest is me wel duidelijk, maar niet Bbqen?


Natuurlijk mag dat wel. Net als vissen, balspelen, fietsen. Mensen maken een karikatuur van de rustdag. Het is een groot goed dat we niet hoeven te werken maar mogen ontspannen. Maar bovenstaande dingen hebben niks te maken met werken en alles met ontspannen. Er is dus ook geen wet die dat verbiedt, zolang er ook plek is voor de samenkomst(en) en dus voor elkaar en bovenal voor God. De sabbat is er voor de mens, de mens niet voor de sabbat.

Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt - de werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 'Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af' - het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1730
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: De zondag.

Berichtdoor gravo » 09 aug 2020 17:37

Marnix schreef: Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt - de werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 'Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af' - het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.

Hé, da's grappig. Dat is een stukje uit de Bijbel, uit Kolossenzen 2, echt zo'n stukje dat veel wettische christenen voor de vorm wel als een geïnspireerd stukje van Gods Woord erkennen, maar waar ze in de praktijk niet zoveel mee kunnen.
Want er valt natuurlijk van alles en nog wat weg te relativeren aan zo'n "alles-moet-maar-kunnen-tegenwoordig" Bijbelstukje.
Als je een beetje Bijbelvast bent vind je vast teksten genoeg die deze ongewenste Bijbelteksten weer op hun plaats kunnen zetten.
Dat zien we vaker: teksten die God afschilderen als een God van vergeving, genade en liefde, of ander mierzoet en gemakkelijk in het gehoor liggende praat, zijn ook al zo'n ergernis.
Veel christenen zitten met Jona liever te wachten op het moment dat God eindelijk de verdorven stad eens een keer helemaal omkeert. Maar nee hoor, d'r moet weer over "God is liefde" worden gepreekt. En "hebt uw vijanden lief".
We zouden eens wat strenger moeten zijn, net als God. We zouden eens wat meer over straf en toorn moeten hebben en dat we niet zomaar kunnen doen wat we zelf willen. Nam men de zondagsrust maar eens wat serieuzer! Het begint bij de BBQ, maar waar eindigt het?
Alsof het allemaal alleen maar om een lievige God gaat. Kom nou!
Ik hoop niet dat die dominee nog eens uit Kol.2 gaat preken! Want dat kan toch helemaal verkeerd worden begrepen!

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6796
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De zondag.

Berichtdoor Chaya » 10 aug 2020 12:49

De rustdag is door God Zelf ingesteld, hij rustte ook op de zevende dag.
Dus de oorspronkelijke bedoeling is dat we dan rusten van onze arbeid, naar lichaam en geest.
Onze ziel voeden aan Gods Woord.

DAT heeft dus de prioriteit. En dan kun je er over bakkeleien wat nu precies wel en niet mag.
Want letterlijk staat niet in de Bijbel dat je dan niet naar het strand zou mogen, of het stadion.
Nee. Klopt.
Maar uit de kerk meteen door naar het strand met alle verlokkingen en verleidingen, of koning voetbal aanbidden,
daarmee zorg je ervoor dat het zaad van de prediking wordt weggepikt.

Maar ik voorzie alweer dat er gezegd gaat worden dat het niet op de zondag moet, maar op de zaterdag.
Ik ga die rotonde dus echt niet weer nemen, zeg ik alvast. :D
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Dogar

Re: De zondag.

Berichtdoor Dogar » 10 aug 2020 13:37

Ach, voor hetzelfde geld was het eigenlijk een wat we naar huidige maatstaven Dinsdag zouden moeten noemen Dat lijkt me nu niet direct vitaal.
Laatst gewijzigd door Dogar op 11 aug 2020 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20236
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De zondag.

Berichtdoor Marnix » 10 aug 2020 13:51

Chaya schreef:De rustdag is door God Zelf ingesteld, hij rustte ook op de zevende dag.
Dus de oorspronkelijke bedoeling is dat we dan rusten van onze arbeid, naar lichaam en geest.
Onze ziel voeden aan Gods Woord.

DAT heeft dus de prioriteit. En dan kun je er over bakkeleien wat nu precies wel en niet mag.
Want letterlijk staat niet in de Bijbel dat je dan niet naar het strand zou mogen, of het stadion.
Nee. Klopt.
Maar uit de kerk meteen door naar het strand met alle verlokkingen en verleidingen, of koning voetbal aanbidden,
daarmee zorg je ervoor dat het zaad van de prediking wordt weggepikt.

Maar ik voorzie alweer dat er gezegd gaat worden dat het niet op de zondag moet, maar op de zaterdag.
Ik ga die rotonde dus echt niet weer nemen, zeg ik alvast. :D


De rustdag is er om geestelijk en lichamelijk uit te rusten, dat is helemaal correct. Dus onze ziel voeden aan Gods Woord maar ook gewoon uitrusten van je werk. Want God schiep de hemel en aarde in 6 dagen en rustte daarna van Zijn werk en zo hebben ook wij de rustdag gekregen. Hoe je dat dan precies vormgeeft, daar hoef je niet over te discussieren maar daarin moet je elkaar dan wel in zekere mate vrij laten. Zeker, er valt wat voor te zeggen dat je op zondag niet naar het voetbalstadion gaat of op andere manier anderen voor je laat werken. Naar het strand gaan is een andere verhaal. In vind het strand totaal geen plaats van verlokking en verleiding. Wel een van ontspanning. Ik kan daar dus gerust komen en het kan ook een heerlijke plek zijn om eens verder na te denken over de dienst. Als het strand wel een plek van verleiding voor je is moet je er sowieso niet komen, ook niet op zaterdag. Wat een bbq in eigen tuin betreft is het al helemaal anders, natuurlijk mag je eten op zondag en waarom zou je wel vlees mogen bakken op je fornuis en niet op een gril met houtskool in je tuin? Natuurlijk mag dat.

Verder is het totaal geen probleem als iemand zegt: Ik ga op zondag niet fietsen, niet naar het strand, niet bbq'en. Helemaal goed als je zo de zondag in wil vullen. Het probleem ontstaat als mensen zeggen: Ja maar jij mag dit ook niet doen! Want de Bijbel laat ons die ruimte gewoon. Als iemand dan veroordelend staat tegenover mijn bezoek aan een strandje op zondag, of aan het aansteken van de BBQ in eigen tuin heb ik daar moeite mee. Dan wordt het wettiscisme, als mensen aan zelfbedachte regels die de Bijbel ons niet leert, worden onderworpen.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Prisma23
Luitenant
Luitenant
Berichten: 508
Lid geworden op: 02 aug 2016 19:29
Locatie: Republiek der Verenigde Nederlanden

Re: De zondag.

Berichtdoor Prisma23 » 10 aug 2020 20:39

gravo schreef:...
Het begint bij de BBQ, maar waar eindigt het?
...


Bij de afwas!

Gebruikersavatar
elburger
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1012
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: De zondag.

Berichtdoor elburger » 11 aug 2020 06:44

Chaya schreef

Maar uit de kerk meteen door naar het strand met alle verlokkingen en verleidingen, of koning voetbal aanbidden,


Ik kan je zeggen uit eigen waarneming dat ik op vakantie in Limburg wel meegemaakt heb dat men de mis had gevolgd en uit de kerk de straat overstak en het café inging.

Maar ook dit zal weer weer een opmerking zijn die lang niet overal goed valt.
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 819
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: De zondag.

Berichtdoor Jesaja40 » 11 aug 2020 07:21

Elburger brengt in:

Ik kan je zeggen uit eigen waarneming dat ik op vakantie in Limburg wel meegemaakt heb dat men de mis had gevolgd en uit de kerk de straat overstak en het café inging.

Maar ook dit zal weer weer een opmerking zijn die lang niet overal goed valt.


Het is voor velen wezensvreemd, maar beslist niet in Limburg. Kerk en café gaan daar gewoon hand in hand. Het is een onderdeel van de cultuur van vele jaren geworden. Het is een sociaal gebeuren dat men elkaar onder het genot van een glas bier of met een kopje koffie daar ontmoet.

Ik kan mij levendig voorstellen dat vanwege de grote gezinnen er nauwelijks plaats in huis was om naaste familie uit te nodigen. Het plaatselijke café bood wel die mogelijkheid. Soms moeten wij westerlingen en refo's wat minder zwaar kijken naar in onze begrippen vreemde gewoontes.

Op zich is de opmerking van Elburger beslist niet vreemd als wij ons verdiepen in plaatselijke gewoontes en gebruiken van vele jaren die een traditie zijn geworden.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Cicero
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3274
Lid geworden op: 01 okt 2004 14:06
Locatie: Holland

Re: De zondag.

Berichtdoor Cicero » 11 aug 2020 08:24

elburger schreef:Ik kan je zeggen uit eigen waarneming dat ik op vakantie in Limburg wel meegemaakt heb dat men de mis had gevolgd en uit de kerk de straat overstak en het café inging.

Maar ook dit zal weer weer een opmerking zijn die lang niet overal goed valt.

Ik vind het grappig hoe je dit als iets exotisch en schokkends brengt.

Uit de kerk naar het café is tamelijk normaal in mijn omgeving (hoewel niet iedereen dat doet). Niet om te gaan zuipen, maar om beschaafd een kopje koffie te drinken.

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1159
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: De zondag.

Berichtdoor hans0166 » 11 aug 2020 09:05

elburger schreef:Ik kan je zeggen uit eigen waarneming dat ik op vakantie in Limburg wel meegemaakt heb dat men de mis had gevolgd en uit de kerk de straat overstak en het café inging.

Maar ook dit zal weer weer een opmerking zijn die lang niet overal goed valt.


voor andere geloofsrichtingen is het weer ongehoord om na een dienst koffie te drinken IN de kerk, of verkopingen en andere gezellige zaken erin organiseren.


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten