De zondag.

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4154
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De zondag.

Berichtdoor naamloos » 09 sep 2018 14:17

lekkerbek schreef:Jammer Moestuin dat je zo cynisch reageert tussen de regels door. Weet je, als het echt iemands overtuiging is dan kun je t beter zeggen en iemand waarschuwen toch? T gaat wel over de eeuwigheid, Bijbels gezegd is het straks of eewig wee, of eeuwig wel! Er zit geen tussenweg in. Wanneer het eeuwig wel is daar denken veel mensen verschillend ovee. Maar als iemand tegen mij zou zeggen dat ik me bedrieg zou ik "in mn binnenkamer gaan" en een antwoord aan de Heere vragen. Ik wil me niet bedriegen, kan het namelijk nooit meer over doen. Ik zou het iemand juist kwalijk nemen, je zou in de eeuwigheid toch moeten zeggen, hij of zij wist dat ik op de verkeerde weg was maar hij of zij heeft me nooit gewaarschuwd.
Nogmaals, iedereen denkt hier verschillend over, maar laten we niet op de cynische toer gaan. Reageer gerust als je je aangevallen voelt, maar als het niet tegen jou gericht was maak dan ook niet zo'n opmerking.
Juist omdat we elkaar niet in het echt kennen is het zo makkelijk om niet respectvol te zijn. We zeggen hier dingen tegen elkaar die we als we elkaar in de ogen kijken nooit gezegd zouden hebben. (En met we bedoel ik uiteraard wij allemaal).
Dag @Lekkerbek. Als het iemands overtuiging is dat je een nep-christen bent die voor eeuwig verloren gaat vanwege invulling van de zondag, dan mag je dat zeggen natuurlijk. Maar dan moet dat als mening geponeerd worden (wat m.i. Bijbels gefundeerd nooit kan) en niet als een feit. Jij doet dat gelukkig! :D
Dan zou ik vragen waar die mening op gebaseerd is en zou ik mijn tegenargumenten geven, en op die manier kun je gewoon een normaal gesprek krijgen.

Ik lees in de Bijbel dat wie in de Zoon gelooft eeuwig leven heeft.
Ik lees ook in de Bijbel dat mensen niet mogen veroordelen. Dat wij elkaars hart niet kennen.
Verder lees ik in de Bijbel dat de boom aan de vrucht gekent wordt. En wat vruchten zijn staat er ook in: liefde, blijdschap, ​vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Ook over nep-christenen staan er dingen in de Bijbel geschreven: Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de ​wetteloosheid​ werkt!
Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk ​overspel, ​hoererij, ​onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, ​moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke;

Laat ik nu eens even meegaan in de gedachte dat ik vanuit een verkeerd inzicht een verkeerde zondagsinvulling heb.
Staat mijn eeuwig welzijn dan op het spel terwijl ik in Jeuzs Christus geloof en Hem liefheb?
Heeft dat ook maar iets met mijn innerlijke gezindheid te maken? Het volgen van Hem, het vruchtdragen?
Kun je een zondagmiddag op het strand vergelijken met bovengenoemde werken van het vlees, en die van Romeinen 1 bijvoorbeeld?
Ik hou het toch maar bij Romeinen 14: aanvaard elkaar, God immers heeft hem aanvaard.
Wie bent u dat u een oordeel velt, en laat een ieder zijn eigen overtuiging volgen.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

ereunao

Re: De zondag.

Berichtdoor ereunao » 09 sep 2018 19:41

Moestuin:
Ereunao , die voorzichtigheid is terrecht.
Ik schreef ook in en uit het Geloof, Christus en die gekruisigd.
Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen, zegt de Heere Jezus.
Het uiteindelijke oordeel is aan de Heer, maar ook vandaag vond ik het prachtig om te zien en te horen in gesprekken waarin iemand vertelde, ik ben van de gereformeerde bond, maar wat stelt het eigenlijk voor.
Van Christus ben ik en in en uit Geloof zijn we dat allemaal als we dit persoonlijk belijden, God ziet het hart aan, Hij weet het ten diepste van een ieder, ik mag het slechts hopen ook voor de ander en het de Heer voorleggen.
Enkel door het Geloof, naar Hebreeen 11, Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven staat in de bijbel
Wanneer we nu het geloof hebben, de zekerheid zonder het gezien te hebben, zijn wij zalig in Hem.
Geen zalig verklaring van een broeder, een zuster, nee in Hem, in God, door Hem alleen worden wij, die niet zien, maar toch geloven zalig verklaard. etc.
In geest en hoofdzaal ben ik het met je eens dat wij allen die het geloof belijden als brs en zusters moeten aanvaarden. Maar ik voel altijd een spagaat bij dat collectieve gemeenschapsgevoel. In de tijd van de apostelen moest je wel overtuigd zijn voordat je Christus ging belijden, want daar was lijden en vervolging aan verbonden, het kon je zelfs je leven kosten. Maar in dit afvallige westerse christendom van het z.g.n. ‘chr. Europa' is het heel wat anders. Het is gewoon schrikbarend goddeloos wat zich al als christelijk voordoet. Kerken die Gods geboden met voeten treden en homo-huwelijken inzegenen. Predikanten die de opstanding loochenen en de hele Schrift als een sprookjesboek lezen! ‘Wel waar, maar niet echt gebeurd’. Een chr. omroep die ieder jaar van het hele kruisevangelie een vrolijk amusement maakt in een godslasterlijk toneelspel door ongelovige acteurs gespeeld! En in hoeveel gemeenten gebeurt het niet dat de kerkenraad Christus verachtelijk in het aangezicht spuwt door d.m.v. de kerk tv het onderpand Zijner liefde dat Hij zijn Gemeente geschonken heeft totdat Hij komt voor het oog van de hele wereld als parels voor de zwijnen op straat te laten gooien! Zoals gezegd, schrikbarend goddeloos wat zich al niet onder de naam van christelijk aandient. En de klokkenluiders worden eruit getrapt en de toegang tot de tafel des Heeren ontzegd! Leve de godsdienst en Christus aan het kruis! Voor het gelovig overblijfsel is er altijd hoop, maar voor de belijdende kerk als instituut staat het oordeel over de grote hoer Babylon voor de deur. H.gr: ereunao

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4297
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De zondag.

Berichtdoor MoesTuin » 10 sep 2018 12:56

ereunao schreef:Moestuin:
In geest en hoofdzaal ben ik het met je eens dat wij allen die het geloof belijden als brs en zusters moeten aanvaarden. Maar ik voel altijd een spagaat bij dat collectieve gemeenschapsgevoel. In de tijd van de apostelen moest je wel overtuigd zijn voordat je Christus ging belijden, want daar was lijden en vervolging aan verbonden, het kon je zelfs je leven kosten. Maar in dit afvallige westerse christendom van het z.g.n. ‘chr. Europa' is het heel wat anders. Het is gewoon schrikbarend goddeloos wat zich al als christelijk voordoet. Kerken die Gods geboden met voeten treden en homo-huwelijken inzegenen. Predikanten die de opstanding loochenen en de hele Schrift als een sprookjesboek lezen! ‘Wel waar, maar niet echt gebeurd’. Een chr. omroep die ieder jaar van het hele kruisevangelie een vrolijk amusement maakt in een godslasterlijk toneelspel door ongelovige acteurs gespeeld! En in hoeveel gemeenten gebeurt het niet dat de kerkenraad Christus verachtelijk in het aangezicht spuwt door d.m.v. de kerk tv het onderpand Zijner liefde dat Hij zijn Gemeente geschonken heeft totdat Hij komt voor het oog van de hele wereld als parels voor de zwijnen op straat te laten gooien! Zoals gezegd, schrikbarend goddeloos wat zich al niet onder de naam van christelijk aandient. En de klokkenluiders worden eruit getrapt en de toegang tot de tafel des Heeren ontzegd! Leve de godsdienst en Christus aan het kruis! Voor het gelovig overblijfsel is er altijd hoop, maar voor de belijdende kerk als instituut staat het oordeel over de grote hoer Babylon voor de deur. H.gr: ereunao

We leven zeker nog in de gebrokenheid en lopen tegen velerlei zaken aan....geef het over aan God als je hierin niets lijkt te kunnen veranderen of je bent aan de kant gezet hierin.....

Graag deel ik de zorgen van emeritus predikant P Gerrets die ook met vele vragen zit....

IK VRAAG ME AF.....


Ik zie die volle Bethlehemkerk hier in Den Haag zondagmiddag.
En ik vraag me af: wát onderscheidt ons eigenlijk, en dan bedoel ik plaatselijk en niet landelijk.
Ja, ik vraag me af: wat is hier in Den Haag nu het verschil tussen een Gereformeerde Bondsgemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt?
Hier in de stad? Of in mijn geboorteplaats Delft?
In geloofsleer? Niets!
In liturgische gewoonten?
Een paar verschillen.
In onze gemeente zingen we ritmisch de psalmberijming van 1773 én we zingen uit het oude Liedboek voor de Kerken, Hervormde Gezangenbundel 1938, Weerklank, Op Toonhoogte, Opwekking.
We lezen uit de Herziene Statenvertaling.
In de GKv zingt men uit de Gereformeerde Liedbundel en ook uit allerlei liederenbundels en men leest uit de NBV.
De verschillen liggen dus op het vlak van bijbelvertaling en de te zingen liederen.
Gelukkig zijn er beamers en projectieschermen.
Dus was het geen enkel probleem om zo'n interkerkelijke dienst te houden.
Het thema: IK GELOOF ÉÉN HEER, ÉÉN KERK.
Vanuit de Bijbel leren we dat er voor God twee volkeren zijn.
De biologische nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob waarmee God verbonden sloot.
Verbonden.
Beloften.
Jezus zegt: schapen van deze stal.
Maar Jezus zegt: Ik heb ook nog schapen die niet van deze stal zijn.
Het verbond met Abraham is eigenlijk zeer aards: het beloofde land waarvan concreet de grenzen worden aangegeven; een talrijk nageslacht; de Nakomeling die tot zegen is voor de hele wereld.
En die andere kudde.
De gelovigen-uit-de-heidenen en de gelovigen-uit-de-Joden, de gemeente van Christus.
God kent maar één Gemeente.
Alle naambordjes aan onze kerkdeuren of kerkmuren tellen voor Hem niet.
Dacht je nou echt dat de HERE rekening houdt met de dogmatische verschillen tussen de GG en de GGiN?
Waren de felle discussies tussen de aanhangers van Gomarus en Arminius van het allerhoogste belang?
Hoogoplopende discussies over de toe-eigening van het heil?
Over de predestinatie?
Over de schrijfwijze van HEER, HERE en HEERE?
Ooit weleens gedacht aan een huilende God?
Wát is de boodschap aan de bevolking van onze dorpen en steden als ze al die kerkgebouwen zien?
Mensen op weg naar de kerk die elkaar niet groeten, families die uiteen gevallen zijn door kerkscheuringen.
Nee, ik ben geen theoloog, zeker geen dogmatische scherpslijper.
Wel aandachtige Bijbellezer met aandacht voor kleine details en pastor, herder onder de mensen.
Ik zat in die stampvolle Bethlehemkerk en ervoer: het is goed.
Ik sprak na afloop met medekerkgangers en ze zeiden: dit willen we vaker beleven.
Als het aan theologen en professoren en synodes ligt, blijven we altijd gescheiden.
Als het aan de kerkgangers en vele predikanten ligt, willen we meer.
Gods Geest werkt meestal het sterkst in en door eenvoudige mensen.
Leidinggevenden moeten rekening houden met de regel, met kerkenraden, classicale vergaderingen, synodes.
Iemand schreef me: 'U beleefde een hemel op aarde'. Ja, dat klopt.
Ds. Peter Bakker vroeg: "Eén Kerk? Of vindt u uw eigen kerk nog altijd de beste kerk?"
Mijn ervaring is, dat gelovigen niet houden van verandering.
We hechten aan ónze plaats, stoel, kerkbank. 'U zit op mijn plaats'.
We hechten aan de manier van zingen, onze liederenbundel, onze manier van Avondmaal vieren.
Als het aan ons ligt zingen we nog eeuwen lang niet ritmisch, de berijming van 1773, zuinig aan met gezangen.
Maar ik verlang naar het moment dat de heilige Geest de volledige leiding overneemt.
Dat de heilige Geest ons gaat laten verlangen naar elkaar.
Psalm 133 'de broeders en zusters van hetzelfde huis, hetzelfde ouderlijk huis, kinderen van één Vader, zouden toch moeten samenwonen'.
Want wáár dié broeder- en zusterliefde woont, gebiedt de HERE Zijn zegen.
Mensen op straat zeggen: 'Kijk toch eens hoeveel die christenen van elkaar houden'.

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

antoon
Majoor
Majoor
Berichten: 1708
Lid geworden op: 28 jun 2008 16:53
Locatie: Noordwijk
Contacteer:

Re: De zondag.

Berichtdoor antoon » 11 sep 2018 06:43

Voor het gelovig overblijfsel is er altijd hoop, maar voor de belijdende kerk als instituut staat het oordeel over de grote hoer Babylon voor de deur. H.gr: ereunao


Hallo ereunao het is weer een rijd geleden dat we contact hadden, je hebt 100% gelijk maar ook aan onszelf moeten we blijven werken om een juist inzicht te krijgwen
Bezoek eens
[url]http://www.bloggen.be/egyptische_rijk/[/url]

ereunao

Re: De zondag.

Berichtdoor ereunao » 11 sep 2018 11:43

Antoon:
Hallo ereunao het is weer een rijd geleden dat we contact hadden, je hebt 100% gelijk maar ook aan onszelf moeten we blijven werken om een juist inzicht te krijgen.


Hallo Antoon, ik begrijp wel hoe je het bedoelt en daar ben ik het wel mee eens. Maar anderzijds is het alleen de Geest Gods die ons tot ware verootmoediging en schuldbelijdenis over die zondige verdeeldheid kan brengen. En als de Heere ons persoonlijk de schuldbrief thuiszendt kunnen wij niet anders dan belijden: ‘Wij zijn nu geworden als het volk dat naar Uw Naam niet is genoemd em waarover Gij vanouds niet hebt geheerst .En in dit alles is er niemand die Uw Naam aanroept die zich opwekt dat hij U aangrijpe, want Gij verbergt Uw aangezicht voor ons en doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden’. Eens heeft de Heere geweend over Jeruzalen, maar nu weent Hij over Zijn Kerk. H.gr: ereunao

Liekels
Mineur
Mineur
Berichten: 159
Lid geworden op: 25 jul 2018 17:09

Re: De zondag.

Berichtdoor Liekels » 11 okt 2018 10:11

naamloos schreef:1. Al ben ik het absoluut niet met je eens, ik respecteer je mening over de zondag en de kerkgang.
2. Jij respecteert een andere mening dan je jouwe niet want dan kom je met denigrerende en veroordelende opmerkingen.
3. Als daar wat van gezegd wordt doe je net alsof men geen respect heeft voor jouw overtuigingen, en zo verdraai je de zaak want de kritiek gaat niet over jouw overtuiging.
En waarom zou jouw overtuiging superieur zijn aan die van een ander? En ik (wij denk ik) zijn hier niet om jouw naar de mond te praten.
Verder is het nou juist wel de bedoeling dat we mooiere mensen worden.Nou ja, bij evangelischen hebben ze maar 1x dienst. Wel een stuk langer dan bij jullie.Tja, wie de schoen past ... Ik hoor nogal eens zeggen dat er zoveel veroordeling is, en als ik o.a. jouw en en de posts van je evenknie zo hoor snap ik dat prima.Ennn, ..... daar gaan we weer!


Ik ben dus niet de enige die dit opgevallen is. Geen ruimte voor iemand die anders denkt, dan wordt je gekleineerd. Grappig dat je neerzet voel je niet superieur aan een ander, die gedachte had ik ook steeds. Zelf zo oordelen en een ander daarvoor terechtwijzen, zelfkennis is belangrijk, maar ja..die haal je niet uit "het schrift" hè.

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6777
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De zondag.

Berichtdoor Chaya » 12 okt 2018 11:26

Liekels schreef:Ik ben dus niet de enige die dit opgevallen is. Geen ruimte voor iemand die anders denkt, dan wordt je gekleineerd. Grappig dat je neerzet voel je niet superieur aan een ander, die gedachte had ik ook steeds. Zelf zo oordelen en een ander daarvoor terechtwijzen, zelfkennis is belangrijk, maar ja..die haal je niet uit "het schrift" hè.

Zelfreflectie haal je ook niet uit een schriftje.
Zou je het misschien kunnen opbrengen om meer respect te tonen w.b. Gods Woord?
Ik heb geaarzeld of ik op de modknop zou drukken hiervoor, maar ik wijs je er zelf maar even op.
Je bent hier nl. te gast op REFOweb, die als richtsnoer de Bijbel heeft.
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Liekels
Mineur
Mineur
Berichten: 159
Lid geworden op: 25 jul 2018 17:09

Re: De zondag.

Berichtdoor Liekels » 12 okt 2018 12:39

Chaya schreef:Zelfreflectie haal je ook niet uit een schriftje.
Zou je het misschien kunnen opbrengen om meer respect te tonen w.b. Gods Woord?
Ik heb geaarzeld of ik op de modknop zou drukken hiervoor, maar ik wijs je er zelf maar even op.
Je bent hier nl. te gast op REFOweb, die als richtsnoer de Bijbel heeft.


Ik ben zeker respectvol t.o.z van God, wil jij dan respect tonen voor hen die zich niet in alles kunnen vinden wat jij aangeeft? Dan is van beide kanten discussiëren mogelijk. Het is niet de bedoeling om anders gelovigen weg te jagen op dit forum toch?

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6777
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De zondag.

Berichtdoor Chaya » 12 okt 2018 13:02

Liekels schreef:Ik ben zeker respectvol t.o.z van God, wil jij dan respect tonen voor hen die zich niet in alles kunnen vinden wat jij aangeeft? Dan is van beide kanten discussiëren mogelijk. Het is niet de bedoeling om anders gelovigen weg te jagen op dit forum toch?

En die zitten hier ook en spijtig genoeg is er eentje die nu vertrokken is, ik hoop tijdelijk.
Jij hebt de neiging om te provoceren, de grens op te zoeken en dat is verre van fijn.
Je praat nl. niet zo over de Bijbel, als "het schrift".
Respect krijg je als je het verdient.
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Liekels
Mineur
Mineur
Berichten: 159
Lid geworden op: 25 jul 2018 17:09

Re: De zondag.

Berichtdoor Liekels » 12 okt 2018 13:16

Chaya schreef:En die zitten hier ook en spijtig genoeg is er eentje die nu vertrokken is, ik hoop tijdelijk.
Jij hebt de neiging om te provoceren, de grens op te zoeken en dat is verre van fijn.
Je praat nl. niet zo over de Bijbel, als "het schrift".
Respect krijg je als je het verdient.


Maar alleen respect als men jouw gedachtes deelt, als dat niet zo is vind ik jou eerlijk gezegd ook niet respectvol naar hen. Dus dat verdienen is wederzijds.

Het is niet mijn bedoeling te provoceren, mijn vragen zijn misschien kritisch omdat ik sommige gedachtes niet begrijp. Wat mij nu wel duidelijker is, dat is dat degene die naar "Het Schrift" leeft dat vol overgave doet en dat is ook mooi. Alleen is het niet zo dat men die dat niet zo letterlijk doet en meer openminded is daarin minderwaardig is. Misschien vindt je dat ook niet, maar dat komt wel zo over soms.

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6777
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De zondag.

Berichtdoor Chaya » 12 okt 2018 13:23

Liekels schreef:Maar alleen respect als men jouw gedachtes deelt, als dat niet zo is vind ik jou eerlijk gezegd ook niet respectvol naar hen. Dus dat verdienen is wederzijds.

Mortlach is een hele goede forumvriend van me geworden!
Inhoudelijk zijn we het niet vaak met elkaar eens, maar hij is een hele fijne forummer en toont altijd respect naar "ons".
En ik hoop dat hij weer mee gaat doen binnenkort.
En zo zijn er nog wel meer, waar ik buiten het forum om of middels pb's een hele warme band mee heb.
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 6139
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: De zondag.

Berichtdoor StillAwake » 12 okt 2018 13:30

Chaya schreef:Mortlach is een hele goede forumvriend van me geworden!
Inhoudelijk zijn we het niet vaak met elkaar eens, maar hij is een hele fijne forummer en toont altijd respect naar "ons".
En ik hoop dat hij weer mee gaat doen binnenkort.
En zo zijn er nog wel meer, waar ik buiten het forum om of middels pb's een hele warme band mee heb.

Mortlach is inderdaad al een poos niet meer langsgeweest.
viel me ook al op.
Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om het samen toch goed te hebben.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Liekels
Mineur
Mineur
Berichten: 159
Lid geworden op: 25 jul 2018 17:09

Re: De zondag.

Berichtdoor Liekels » 12 okt 2018 13:45

Chaya schreef:Mortlach is een hele goede forumvriend van me geworden!
Inhoudelijk zijn we het niet vaak met elkaar eens, maar hij is een hele fijne forummer en toont altijd respect naar "ons".
En ik hoop dat hij weer mee gaat doen binnenkort.
En zo zijn er nog wel meer, waar ik buiten het forum om of middels pb's een hele warme band mee heb.


Zo zie ik het ook hoor, dat is juist mooi als dat kan.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4297
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De zondag.

Berichtdoor MoesTuin » 12 okt 2018 15:42

Wat een gezellige zondaagse praatjes hier :lol: :lol: :lol:
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Liekels
Mineur
Mineur
Berichten: 159
Lid geworden op: 25 jul 2018 17:09

Re: De zondag.

Berichtdoor Liekels » 01 nov 2018 01:26

lekkerbek schreef:Jammer Moestuin dat je zo cynisch reageert tussen de regels door. Weet je, als het echt iemands overtuiging is dan kun je t beter zeggen en iemand waarschuwen toch? T gaat wel over de eeuwigheid, Bijbels gezegd is het straks of eewig wee, of eeuwig wel! Er zit geen tussenweg in. Wanneer het eeuwig wel is daar denken veel mensen verschillend ovee. Maar als iemand tegen mij zou zeggen dat ik me bedrieg zou ik "in mn binnenkamer gaan" en een antwoord aan de Heere vragen. Ik wil me niet bedriegen, kan het namelijk nooit meer over doen. Ik zou het iemand juist kwalijk nemen, je zou in de eeuwigheid toch moeten zeggen, hij of zij wist dat ik op de verkeerde weg was maar hij of zij heeft me nooit gewaarschuwd.
Nogmaals, iedereen denkt hier verschillend over, maar laten we niet op de cynische toer gaan. Reageer gerust als je je aangevallen voelt, maar als het niet tegen jou gericht was maak dan ook niet zo'n opmerking.
Juist omdat we elkaar niet in het echt kennen is het zo makkelijk om niet respectvol te zijn. We zeggen hier dingen tegen elkaar die we als we elkaar in de ogen kijken nooit gezegd zouden hebben. (En met we bedoel ik uiteraard wij allemaal).


Sorry dat ik dit even aangeef, maar is Moestuin degene die cynisch is? Zij is juist degene die ieder laat geloven in wat men gelooft en gelooft in liefde in Hem boven alles. Ik denk dat je de verkeerde terecht wijst in deze. Misschien was deze opmerking niet tegen haar, maar is het niet terecht dat mensen voor elkaar opkomen? Of is het ieder voor zich, is dat de bedoeling? Wat je aangeeft iemand waarschuwen moet zeker gebeuren, maar telt de op welke manier niet mee hierin, of maakt dat niet uit als je maar zegt hoe "het zit". Als je keer op keer gekleineerd wordt, word je vanzelf cynisch of is dit het eerste bericht wat je leest?

Het mooie aan dit "open" forum is juist dat iedereen zijn/haar gedachtes kan uiten. De manier waarop hier mee omgegaan wordt is niet altijd even respectvol, of is het juist de bedoeling om alleen gelijkgestemden over te houden hier. Geloof me...dan wordt het rustig hier, heel rustig. Open forum is juist...even kijken...oja "open voor alle onderwerpen en meningen". En kijk even terug wie hier daadwerkelijk cynisch is naar wie!


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten

cron