de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Open voor alle onderwerpen en meningen
(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
_Sjors_
Luitenant
Luitenant
Berichten: 662
Lid geworden op: 06 dec 2015 14:22

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor _Sjors_ » 10 jan 2016 22:04

naamloos schreef:En verder vind ik de raad van Gamaliël wel op jou van toepassing.


Mag ik u erop attenderen dat ik nimmer heb gevraagd dat men een of andere valse leraar zou moeten opsluiten of slaan. Wellicht dat u voorstander bent van het behandelen van mensen op dergelijke wijze, maar ik deel die opvatting niet en wens het niemand toe. We leven in een relatief vrije maatschappij waarin, althans als ik het allemaal goed hoor, men het recht heeft om het even welke godslasterlijkheid te uiten op wat voor manier dan ook. Het is de vraag hoe lang dat nog duurt, maar dat is een andere kwestie. Evenzo heb ik het recht om godslasterlijkheden aan te kaarten, zonder daarbij te vervallen in geweld. Volgens Gamaliël zal indien een werk niet uit God is, dat werk “afgebroken” worden. Vervolgens citeert hij een aantal werken van mensen uit zijn tijd... Wilt u consequent zijn in deze en de raad van Gamaliël toepassen op huidige religieuze systemen dan zijn het hindoeïsme, de islam, de mormonen en jehova's getuigen allen uit God, vermits deze religieuze bewegingen al sedert honderden jaren bestaan. Mocht u een volgende keer weer eens aanstoot nemen aan de ontmaskering van uw favoriete idool, hou dan uw Gamaliël-waarschuwing voor uzelf aub. Het gegeven echter dat uw dwaling nog steeds niet tot stilzwijgen is gebracht, maar steeds weer hardnekkig de kop op steekt, is evenmin een teken van Gods goedkeuring!

naamloos schreef:Volgens jouw interpretatie dan, en die lap ik aan mn laars.


Dat zal een beste laars zijn.

naamloos schreef:Oww, en schrap de lofzang van Maria maar uit je bijbel, stel je voor dat je er wat van leert. Dan moeten we niet hebben natuurlijk ....


Waar in de Bijbel staat dat vrouwen niet mogen zingen?

naamloos schreef:En Priscilla is ook ondeugend geweest, want samen met Aquila heeft ze Apollos onderwezen. Poeh hé, in wat voor wereld leven we toch ...


Dat zegt u heel goed: samen met haar man!


Met vriendelijke groeten,

Sjors.
In den beginne schiep God den hemel en de aarde. (Genesis1:1)

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4048
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor naamloos » 10 jan 2016 23:32

_Sjors_ schreef:Mag ik u erop attenderen dat ik nimmer heb gevraagd dat men een of andere valse leraar zou moeten opsluiten of slaan. Wellicht dat u voorstander bent van het behandelen van mensen op dergelijke wijze, maar ik deel die opvatting niet en wens het niemand toe. We leven in een relatief vrije maatschappij waarin, althans als ik het allemaal goed hoor, men het recht heeft om even welke godslasterlijkheid te uiten op wat voor manier dan ook. Het is de vraag hoe lang dat nog duurt, maar dat is een andere kwestie. Evenzo heb ik het recht om godslasterlijkheden aan te kaarten, zonder daarbij te vervallen in geweld. Volgens Gamaliël zal indien een werk niet uit God is “afgebroken” worden. Vervolgens citeert hij een aantal werken van mensen uit zijn tijd... Wilt u consequent zijn in deze en de raad van Gamaliël toepassen op huidige religieuze systemen dan zijn het hindoeïsme, de islam, de mormonen en jehova's getuigen allen uit God, vermits deze religieuze bewegingen al sedert honderden jaren bestaan. Mocht u een volgende keer weer eens aanstoot nemen aan de ontmaskering uw favoriete idool, hou dan uw Gamaliël-waarschuwing voor uzelf aub. Het gegeven echter dat uw dwaling nog steeds niet tot stilzwijgen is gebracht, maar steeds weer hardnekkig de kop op steekt, is evenmin een teken van Gods goedkeuring!
1. Corrie ten Boom is geen idool van me (ik heb geen idolen), wel acht ik deze getrouwe dienares van God hoog.
2. Ze is in tgeheel niet ontmaskert. Jij hebt er slechts jouw zienswijze op afgeschoten, maar dat betekent natuurlijk niets want het oordeel komt jou niet toe, noch heb je de wijsheid in pacht. (dat laatste is duidelijk zat)
3. Mag ik u erop attenderen dat Gamaliëls raad voor meerdere zaken gebruikt kan worden mr. biblicist.
Jij gaat op Gods stoel zitten en veroordeelt charismatische christenen als verderfelijk die een pseudo geestelijke boodschap hebben.
Ze zullen best hun fouten hebben, en er zitten vast verkeerde tussen; net als bij de roomsen, gereformeerden enz. enz. Wij allen kennen ten dele leert Paulus ons. Als de prediking van Corrie en andere charismatische christenen van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, (komt ie nog een keer voor jou) opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden.
_Sjors_ schreef:Waar in de Bijbel staat dat vrouwen niet mogen zingen?
Nergens. Maar Maria zong niet hoor want er staat: En Maria zei: ... en dan volgt wat we doorgaans de lofzang noemen.
Gillen trouwens, denk je nou echt dat vrouwen wel zingend mogen leren maar niet (s)prekend?
Je zou dikke prima in de gewichtige vergaderingen van het sanhedrin passen. Die hadden het ook druk met wat wel en niet kon.
Na verhit redeneren en lang discussiëren kwamen ze tot de conclusie dat er op de sabbat wel steenachtige plaatsen gespuugd mocht worden, maar niet op losse aarde; want dat wordt modder en modder maken is werken. :lol:
_Sjors_ schreef:Dat zegt u heel goed: samen met haar man!
Ja en? Heet het dan opeens geen onderwijzen meer? Onderwijzen is onderwijzen, of je het nu in je eentje doet of in teamverband.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
_Sjors_
Luitenant
Luitenant
Berichten: 662
Lid geworden op: 06 dec 2015 14:22

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor _Sjors_ » 11 jan 2016 00:07

https://www.youtube.com/watch?v=lmJVHmRjHQU

Zo mag ik haar graag horen hoor.

Met vriendelijke groeten,

Sjors.
In den beginne schiep God den hemel en de aarde. (Genesis1:1)

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4085
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor MoesTuin » 11 jan 2016 08:56

_Sjors_ schreef:https://www.youtube.com/watch?v=lmJVHmRjHQU

Zo mag ik haar graag horen hoor.

Met vriendelijke groeten,

Sjors.


Schitterend inderdaad, en een Woord voor zowel de man als de vrouw zonder onderscheidt.

Vrouwen in de gemeente van Christus

Pinksteren
Mannen en vrouwen wachten en bidden na Christus' hemelvaart tot God Zijn Geest uitstort; Joel had er met zoveel verlangen naar uitgezien: Gods Geest voor mannen en vrouwen . Deze Geest-vervulde mannen en vrouwen vormen vanaf dan samen het lichaam van Christus; een door de ene Geest die zij allen ontvangen hebben; zonder onderscheid tussen vrije of dienstknecht, man of vrouw . Het is een lichaam met een gezaghebbend hoofd: Christus . Wel zijn wij allemaal verschillende lichaamsdelen, daartoe toegerust door de Geest met verschillende gaven , die de Geest toedeelt aan 'wie Hij wil' - niets suggereert dat dit afhankelijk is van het man of vrouw zijn. Zo wordt elk lid ingeschakeld om de ander te dienen, tot opbouw van de gemeente . Is het mogelijk dat man en vrouw in de gemeente geroepen zijn om elkaar te dienen, maar dat mannen de gemeente mogen dienen op wijzen die vrouwen niet zijn toegestaan? Vanuit bovenstaande visie op de gemeente van Christus wijst niets daarop. Ook de praktijk leert dat zowel mannen als vrouwen zich door de Geest geroepen weten tot het verrichten van alle taken die de schrift noemt.

Oude Testament
In het Oude Testament verleent God vrouwen geestelijk en godsdienstig gezag en spreken zij in het openbaar namens God. Mirjam was naast Mozes en Aaron door God aangesteld als leidster om Israel uit Egypte te leiden . Als profetes bekleedde ze eenzelfde positie als Mozes en Aaron . Met geestelijk gezag spreekt ze tot de hele vergadering Israelieten en gaat hen voor in aanbidding . Debora richtte het volk Israel en had dus institutioneel godsdienstig gezag over een hele natie. Josia raadpleegt via een delegatie hooggeplaatste mannen (o.a. de priester Hilkia en Safan de schrijver) God via de profetes Hulda . En dat terwijl er genoeg mannelijke profeten 'voorhanden' waren: Jeremia en Sefanja! Esther vaardigde een godsdienstig besluit uit waarmee zij een godsdienstig feest instelde . Vergeet ook niet dat vele bijbelgedeelten afkomstig zijn van vrouwen (Debora's lied, Hanna's gebed, Elisabeths profetie ) en nu gezaghebbend zijn voor zowel man als vrouw !

Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament is het beeld niet veel anders. Vrouwen zijn actief betrokken in de openbare Evangelieverkondiging en drage volle medeverantwoording. De profetes Anna spreekt tot allen over God, de Samaritaanse vrouw verkondigt een hele stad het evangelie en Jezus laat Zijn opstanding het eerst door vrouwen verkondigen. Rondom 'eerstbekeerden' van een plaats, zoals Damaris in Athene en Lydia in Philippi, groepeerden zich vaak de gemeente. Waarschijnlijk hadden deze eerstebekeerden ook de leiding van de samenkomsten, waar de titel van Phoebe 'patrones' ook op wijst . In ieder geval namen zij een erepositie in en was men hen onderschikking verschuldigd . De dochters van Filippus waren profetessen en Priscilla wordt Paulus' medearbeidster genoemd (het woord dat Paulus gebruikt voor collega's in de Evangelieverkondiging). Als 'lerares' zet zij Apollos 'de weg Gods nauwkeuriger uiteen'. Maria 'heeft zich veel moeite gegeven', een woord dat ook voor mannen wordt gebruikt en specifiek duidt op het gehele zendings- en gemeentewerk en Euodia heeft samen met Paulus in de prediking van het evangelie gestreden .

Beperkingen voor vrouwen?
Toch zijn sommige gemeenten van mening dat er voor vrouwen beperkingen gelden ten aanzien van het verkondigen van Gods waarheid. Waar de grens ligt (en waarom daar) is vaak niet geheel duidelijk en verschilt per gemeente. Op grond van 1 Kor. 14 en 1 Tim. 2 wordt geleerd dat vrouwen 'in de gemeente moeten zwijgen' en 'geen gezag over mannen' mogen hebben. In onze gemeente komt dit tot uiting in het ambt dat gesloten is voor vrouwen, hoewel de teksten zelf niet over het 'ambt' spreken. Op grond waarvan mag een vrouw dan wel in allerlei andere situaties spreken of gezag uitoefenen? Vanuit de overtuiging dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt en in Oude Testament en Nieuwe Testament vele vrouwen wel gezaghebbende posities bekleden en spreken in de gemeente, wil ik deze teksten graag nader bekijken.

1 Kor. 14:34-35 Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. 35 En zo zij iets willen leren, laat ze thuis hun eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken.
Wat bedoelt Paulus met 'zwijgen'? In hoofdstuk 11 heeft Paulus het expliciet over 'iedere vrouw die bidt of profeteert'. Paulus kan dus geen absoluut zwijggebod hebben bedoeld. Zou Paulus dan met 'zwijgen' bedoelen dat vrouwen geen onderricht mogen geven? Maar als zij profeteren leren zij de gemeente ook en hebben zij toch ook gezag over mannen ? Daarbij gaat het in vers 35 juist om vrouwen die iets willen leren. Dan moet het in vers 34-35 gaan om vrouwen die vragen stellen over Gods Woord. Het valt ook op dat het geen algemeen verbod betreft: het gaat om getrouwde (!) vrouwen. Vrouwen moeten thuis hun man opheldering vragen. Wat verboden wordt, is dat vrouwen (op opstandige wijze) vragen stellen over de profetieen van hun mannen.

1 Tim. 2:11-13 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. 12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst, maar wil, dat zij in stilheid is. 13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
Het is de vraag of het voorschrift 'vrouwen' of 'echtgenotes' betreft. Vanuit het Grieks zijn beide vertalingen mogelijk. Daarbij lettend op de zeer adequate vertaling van de Statenvertaling (het gaat om 'overheersing' en niet om 'gezag uit oefenen'), gaat het in deze tekst over de onrechtmatige dominantie van een vrouw over haar man binnen het huwelijk. Dat alles sluit goed aan bij de verwijzing naar Adam en Eva. Er wordt verwezen naar Genesis 2, waar het huwelijk wordt ingesteld. In dat huwelijk laat hij zich domineren door zjjn vrouw, hetgeen fatale gevolgen heeft. Dat voorbeeld wordt hier ter waarschuwing aangehaald.

Scheppingsorde
Met dit laatste komen we tot het belangrijke punt van de scheppingsorde. Leert de scheppingsorde niet dat de man als hoofd boven de vrouw staat? De scheppingsorde leert dit in ieder geval niet: God schept de mens, man en vrouw, naar zijn beeld (Gen 1:28). Binnen de schepping (Gen 1) wijst niets erop dat het mannelijk geslacht hoofd is van het vrouwelijk geslacht. In Genesis 2 is er wel onderscheid tussen man en vrouw, maar dit betreft de huwelijksrelatie. Omdat Eva uit Adam is geschapen zijn zij vanaf het begin een vlees, een echtpaar. Binnen deze eenheid vormt de man het hoofd, zo leert Paulus vervolgens. In het huwelijk moeten vrouwen hun man onderdanig zijn, in de gemeente moet eenieder elkaar onderdanig zijn. Alleen Christus is het hoofd van zijn lichaam, dat zowel mannen als vrouwen omvat.

bron: I Terlouw

En zing van het onderstaande lied en stel je hart open voor Hem die ons allen (man en vrouw) liefheeft en kan gebruiken in Zijn dienst op welke wijze en naar ieders talenten dan ook.
Hij alleen is het die het je duidelijk maakt door Zijn Heilige Geest

https://www.youtube.com/watch?v=Mnylk60AxdE

1
De Geest strijdt, O zondaar!
En zoekt uw behoud;
Hij klopt aan uw harte,
zo hard en zo koud.
Weersta dan die Geest niet,
die heden nog staat;
wellicht is het morgen,
voor eeuwig te laat.
2
O, kind van Gods liefde!
Verzwaar niet uw schuld,
maar wordt met de vrede
des Geestes vervuld.
Bedroef dan die Geest niet;
O, doe Hem geen pijn!
Dat in u uw Heiland
verheerlijkt moog zijn.
3
De tempel des harten,
van schoonheid beroofd,
en 't vuur van Gods liefde
schier in u verdoofd;
zie toe, dat die liefde
weer brandende zij;
en blus niet de Geest uit,
want God is nabij!


MoesTuin
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1319
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor dalethvav » 11 jan 2016 09:00

_Sjors_ schreef:Corrie ten Boom is een charismatisch leidster. Alles wat uit de charismatische put opwelt is verderfelijk. Velen worden er waanzinnig door. Pseudo geestelijkheid is de boodschap. Niet de vermeende Heilige Geest, maar de duivel die zich voordoet als de engel des lichts (2 Kor. 11:14), samen met zijn afvallige engelen, hebben de tongenbrabbelende, tekenen en wonderen zoekende menigte in vervoering gebracht met het opium uit de duisternis. Het enige wat daar telt is zien ipv geloven. Mijn advies is: ver weg blijven bij de rand van deze put, want deze is niks anders dan de geopende bek van een slang waaruit zijn tong tevoorschijn komt om ook datgene te pakken wat zich te dichtbij de rand bevind.

Zeg, wie denk je wel dat je helemaal bent om Corrie ten Boom zó weg te zetten. Het is echt bij het schofterige af wat je hier doet. Doe ff normaal zeg!
Maar goed, de enige die je hier eigenlijk voor schut zet is jezelf door je arrogante gedrag.
Jij bent hier op dit forum wel degene die je in menig discussie mengt en als het wat moeilijk wordt "geen zin meer hebt in de discussie".
Jij bent hier op dit forum degene die een ander woorden in de mond legt die die ander nooit gezegd heeft en vervolgens weigert dit toe te geven.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 849
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor Nina » 11 jan 2016 09:16

Voordat je dit soort oordelen over iemand schrijft, moet je denken aan Michal die het (charismatisch?) dansen van David veroordeelde, en door de Vader werd gestraft met onvruchtbaarheid.. Het leert mij voorzichtiger te zijn.
Ook al beleef je zelf geloofszaken anders, probeer in liefde naar de ander te kijken. Wanneer je vol kritiek en oordeel naar anderen kijkt, kan de Heilige Geest niet in je werken, omdat je hem bedroeft..

Gebruikersavatar
_Sjors_
Luitenant
Luitenant
Berichten: 662
Lid geworden op: 06 dec 2015 14:22

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor _Sjors_ » 11 jan 2016 11:33

MoesTuin schreef:Schitterend inderdaad, en een Woord voor zowel de man als de vrouw zonder onderscheidt.


Mag ik u erop wijzen dat Maria haar woorden heeft gesproken in het bijzijn van haar nicht Elisabeth, het was dus tijdens een samenkomen van twee vrouwen. Afgezien hiervan geloof ik niet dat deze lofzang een lesje is, maar een lied ter dankzegging en lof aan Hem! Evenals Hanna dat deed in het OT. Ik heb een zwaar vermoeden dat u deze lofzang aangrijpt ter verdediging van uw standpunt, echter geloof ik dat hier God lof en dank wordt gezongen en het lerende element vooral inlegkunde betreft. Nergens beweer ik dat vrouwen onderling geen onderwijs mogen geven. Houd echter uw positie in de gaten tov de man(nen)!

MoesTuin schreef:
bron: I Terlouw

En zing van het onderstaande lied en stel je hart open voor Hem die ons allen (man en vrouw) liefheeft en kan gebruiken in Zijn dienst op welke wijze en naar ieders talenten dan ook.


Ter zijde geschoven; ik laat mij niets preken door een vrouw. Vrouwen op plekken die haar niet door God zijn toebedeeld veroorzaken wanorde. Onordelijke kerken, met vrouwen die zich in leidinggevende posities manoeuvreren, zijn in directe overtreding met het Woord van God. Het tegenstaan van Gods bevel aan de vrouw is gevaarlijk - voor zowel de vrouwen alsook het gezin en de kerk. Waar zijn de mannen gebleven? Die hebben de broek voor een rok ingewisseld, dat kan haast niet anders. Unisex... flauwe hap dus. Van beiden net niks.

dalethvav schreef:Jij bent hier op dit forum wel degene die je in menig discussie mengt en als het wat moeilijk wordt "geen zin meer hebt in de discussie".


Is geen kwestie van geen zin meer hebben, maar een kwestie van; geloven is niet iets om over te discussiëren. Mijn intentie is dan ook in veruit de meeste gevallen niet om een discussie aan te gaan, maar om mijn visie neer te zetten. Zaken zijn nu eenmaal zoals ze zijn en dat is nu juist het prettige aan het geloven in God, Zijn boodschap staat niet ter discussie. En dat gezellige kopje koffie tijdens dat oecumenische gebeuzel, drink ik liever elders.

Nina schreef:Voordat je dit soort oordelen over iemand schrijft, moet je denken aan Michal die het (charismatisch?) dansen van David veroordeelde, en door de Vader werd gestraft met onvruchtbaarheid..


Vooralsnog en voor zover ik het kan bekijken is daar niks mis mee en getuigd het van een gezonde potentie.

David kon de verachting van Michal, de dochter van Saul, verdragen, want hij handelde in gemeenschap met God. Luistert u eens goed naar zijn mooie antwoord op haar verwijt:

“Maar David zeide tot Michal: Voor het aangezicht des HEREN, die mij verkoren heeft boven uw vader en boven heel zijn huis om mij aan te stellen tot vorst over het volk des HEREN, over Israël, - voor het aangezicht des HEREN heb ik gedanst. Ja, ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed; ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen” (2 Sam. 6:21).

Wat een prachtige vastberadenheid!


Met vriendelijke groeten,

Sjors.
In den beginne schiep God den hemel en de aarde. (Genesis1:1)

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4048
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor naamloos » 11 jan 2016 13:04

_Sjors_ schreef:Afgezien hiervan geloof ik niet dat deze lofzang een lesje is, maar een lied ter dankzegging en lof aan Hem!
_Sjors_ schreef:Ter zijde geschoven; ik laat mij niets preken door een vrouw.
Ik heb het niet gecontroleerd, maar iemand heeft 886 teksten uit de Bijbel geteld (ik weet niet of het N.T. meegerekend is) die door vrouwen tot ons komen. En Paulus zegt: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dus Sjorsie, schrappen maar als je je niet wilt laten leren door een vrouw. (trouwens, van lof en dankliederen kun je ook leren hoor, het is zeker niet het minste onderdeel)
_Sjors_ schreef:Ter zijde geschoven; ik laat mij niets preken door een vrouw. Vrouwen op plekken die haar niet door God zijn toebedeeld veroorzaken wanorde. Onordelijke kerken, met vrouwen die zich in leidinggevende posities manoeuvreren, zijn in directe overtreding met het Woord van God.
Correctie: ze zijn in directe overtreding met het woord van Sjors. (ik kan me voorstellen dat je het verschil niet meer zo goed ziet wanneer je op de stoel van God zit)
Ook even terzijde, je wilde toch niet beweren dat mannen het er zo goed van hebben afgebracht met ruim 30.000 kerkscheuringen, (kinder)misbruik in de kerk ect. ect. ](*,) ](*,) ](*,) Dat krijg je ervan als je arrogant 50% van het lichaam van Christus aan de zijlijn zet.
Veel mannen hebben straks nog een heleboel aan God uit te leggen, en vrouwen die zich laten weerhouden om aan Gods roeping gehoor te geven ook. Tenminste, als er geen sprake is van overmacht.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor Johan100 » 11 jan 2016 14:14

ok even terzijde, je wilde toch niet beweren dat mannen het er zo goed van hebben afgebracht met ruim 30.000 kerkscheuringen, (kinder)misbruik in de kerk ect. ect. ](*,) ](*,) ](*,) Dat krijg je ervan als je arrogant 50% van het lichaam van Christus aan de zijlijn zet.
Veel mannen hebben straks nog een heleboel aan God uit te leggen, en vrouwen die zich laten weerhouden om aan Gods roeping gehoor te geven ook. Tenminste, als er geen sprake is van overmacht.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen


Wat een vreemde argumenten. Je spraak maakt wel openbaar dat je er weinig van begrijpt.
Ik lees als conclusie: omdat er misbruikschandalen zijn (geweest) in de Roomse 'kerk', mag een vrouw in het ambt en geldt 1 Timotheus 2 niet meer.
Waren ook vrouwen bij betrokken trouwens volgens mij zover ik er weleens wat van gelezen heb.
Omdat de Roomse 'kerk' vervallen is tot afgoderij, daarom kunnen er zulke dingen gebeuren.
Je onderschrift klopt bijbels gezien ook niet, tenzij je er een bijbelse verklaring voor hebt.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4636
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor rotterdam » 11 jan 2016 14:34

Johan100 schreef:Omdat de Roomse 'kerk' vervallen is tot afgoderij, daarom kunnen er zulke dingen gebeuren.


Vanuit protestantse en evangelische kerken is tussen 2005 en 2010 driehonderd keer melding gemaakt van seksueel misbruik. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verscherpt het daderbeleid.

Dat meldde het EO-programma De Vijfde Dag donderdagavond op basis van onderzoek. Het misbruik zou komen van onder meer dominees en ouderlingen. Een samenwerkingsverband waartoe de PKN behoort ontving 149 meldingen.

In de kleinere en meer behoudende Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt waren dat er 128. Ook vanuit pinkstergemeenten, Nederlands Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde Kerken kwamen klachten. (bron ; dagblad trouw)

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6590
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor Chaya » 11 jan 2016 14:37

naamloos schreef:Ook even terzijde, je wilde toch niet beweren dat mannen het er zo goed van hebben afgebracht met ruim 30.000 kerkscheuringen, (kinder)misbruik in de kerk ect. ect. ](*,) ](*,) ](*,) Dat krijg je ervan als je arrogant 50% van het lichaam van Christus aan de zijlijn zet.

Je wilt toch niet beweren dat dit alleen door mannen komt? Vrouwen zijn wat dat betreft net zo erg!
Verder heeft het niets met arrogantie te maken. God Zelf stelde een scheppingsorde in, waaraan wij ons dienen te houden.
naamloos schreef:Veel mannen hebben straks nog een heleboel aan God uit te leggen, en vrouwen die zich laten weerhouden om aan Gods roeping gehoor te geven ook

We hebben sowieso veel uit te leggen.
Een ieder kan op zijn of haar eigen plaats en wijze werkzaam zijn in God's koninkrijk.
We worden niet allemaal geroepen om grote daden te verrichten, begin maar eens in eigen gezin. Daar hebben we in de regel onze handen al vol aan.
Als we kinderen mogen hebben, leven we die vóór, spreken we goed over de Heere, wie Hij is voor ons persoonlijk.
Of als je een baan hebt, spreek je er over met je collega's, op maandag, of praat je mee over BzV of wat Studio Sport allemaal in petto had?
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor Johan100 » 11 jan 2016 14:44

Cicero schreef:
Wat stel je je voor bij 'voorgaan' in de gemeenten? In het begin waren er nog geen uitgewerkte en welomschreven ambten. Mensen als de apostelen zullen uiteraard meestal een toespraak hebben gehouden in een samenkomst en ze stonden in hoog aanzien (even afgezien van de voorkomende rivaliteit).

Lees o.a. handelingen 6 en 1 Timotheus 3 nou eerst eens, voordat je wat roept.

De mensen die naar buiten traden, het woord in het openbaar voerden, en de informele machtsstructuur vormden zullen vooral, misschien exclusief, mannen zijn geweest. Maar vrouwen speelden zeker een belangrijke rol in de organisatie van een plaatselijke gemeenschap. En bijvoorbeeld Junia was samen met haar man Andronikus 'apostel', en denk ook aan Prisca en Aquila.


Het gaat hier specifiek in dit topic om de vrouw en het ambt in de gemeente/samenkomsten/kerkdienst.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor Johan100 » 11 jan 2016 14:58

@ rotterdam: ik heb het naar aanleiding van de reactie van naamloos en in het kader van de grote schaal waarop het schijnbaar gebeurde over de roomse kerk.

maar dat geldt uiteraard overal waar de Geest van Christus wijkt de zonde gaat overheersen.

Vanuit protestantse en evangelische kerken is tussen 2005 en 2010 driehonderd keer melding gemaakt van seksueel misbruik. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) verscherpt het daderbeleid.


Zou kunnen, ik kijk daar niet vreemd van op, is het niet zo dat in de jaren net daarvoor bijvoorbeeld de vrouw voor het eerst in het ambt mocht treden binnen de pkn ? Ze kunnen beter terug naar het Woord.
Daderbeleid verscherpen voor iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent is dweilen met de kraan open als je je niet bij het Woord houdt.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4085
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor MoesTuin » 11 jan 2016 16:31

Kijk er wordt weer van alles bijgehaald.
Prima, maar wat schiet je er mee op?

=> als een dominee in man vorm de Heere Jezus Christus verzwijgt is dat niet bijbels
=> als een dominee in vrouw vorm de Heere Jezus Christus verzwijgt is dat niet bijbels.
=> als een dominee in man vorm gehoor geeft aan de roep van Christus om Zijn dienaar te mogen zijn is dat bijbels
=> als een dominee in vrouw vorm gehoor geeft aan de roep van Christus om Zijn dienares te mogen zijn is dat bijbels

Wie zijn wij om hier over te oordelen.

Niets is volmaakt hier op aarde (ook al denkt iedereen dat veelal van zijn eigen achtergrond, gedachte of kerkrichting van wel)

Voor mij telt dat de Heere Jezus Christus en die gekruisigd altijd centraal dient te staan in het Woord. Dat mag ik geen enkele samenkomst niet verzwegen worden. door geen man en door geen vrouw als dominee zijnde.

Verder is een vrouw als predikant zeer onbekend in de reformatorische kring, begrijpelijk dat men dat eng vindt of gelijk het oordeel klaar heeft en de veroordeling ook.
Zelf heb ik het mogen meemaken, de zegen van een vrouwlijke predikante die overeenkomstig het Woord, de Heere Jezus Christus en die gekruisigd predikte en tot zegen is binnen gemeentes dit alles overleggende met Hem die het al bestuurd.
Aan de zegen van de Heere is alles gelegen en als je op het werk in dienst van Hem Zegen mag ervaren als man of vrouw predikant zijnde, dan rest het om enkel stil te zijn en God alle eer te geven.

Een mooie link van mevrouw Corrie ten Boom "Volledige overgave" in dienst van haar Heere en Heiland.

https://www.youtube.com/watch?v=BH-XPMpKTJU
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: de vrouw en het ambt (kerkelijk)

Berichtdoor Johan100 » 11 jan 2016 17:12

Niets is volmaakt hier op aarde (ook al denkt iedereen dat veelal van zijn eigen achtergrond, gedachte of kerkrichting van wel) is natuurlijk jouw interpretatie.

stelling vier kan ik het niet mee eens zijn. Vanuit de bijbel ge/beoordeelt roept Christus geen vrouwen tot het ambt in de gemeente.
Die bijbel gedeelten zijn al diverse keren aangehaald.

Verder vind ik het niet zo fijn hoe er soms zo geoordeeld wordt over een persoon, het is niet goed denk ik om op de persoon te spelen. Niet op een manier door boven iemand te gaan staan.
Ik denk dat er zeker te leren valt van een Corrie ten Boom, alhoewel ik wel een beetje de diepte mis in hetgeen ik gelezen heb van haar wat betreft genade. Soms leek ze wat de alverzoening aan te hangen of in ieder geval als je maar een goede christen bent kom je wel een eind. Wedergeboorte mis ik of heb ik dat mis? Het is al een tijd geleden dat ik weleens boeken gelezen heb van haar.
Laatst gewijzigd door Johan100 op 11 jan 2016 17:24, 2 keer totaal gewijzigd.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.


Terug naar “[Religie] - Open forum”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten