(Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderator: Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 20 mei 2018 08:321. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 25 mei 2018 21:20

Samenzang van vele Psalmen en Geestelijke Liederen vanuit Urk, het kerkje aan zee....."Zingen voor de Koning"
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 03 jun 2018 20:33

Prachtige Samenzang van Psalmen en Geestelijke liederen vanuit de Oude Kerk te Katwijk aan Zee met ds Alblas die de verbindende woorden spreekt

https://www.youtube.com/watch?v=8znuULZZWe4&t=152s

Heb het goed met elkaar.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 08 jun 2018 21:04

Samenzang van vele Geestelijke Liederen vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk op Urk
Heb het goed....

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 19 jun 2018 10:51

eens was ik een vreemdeling voor God..... (tekst in het lied)

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 04 jul 2018 21:39

Ik zie een Poort wijd open staan!1
Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
KOOR:
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.
2
Die open poort laat d' ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.
KOOR
3
Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind'ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kind'ren
KOOR
4
In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon
door Jezus' bloed verkregen.
KOOR
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 10 jul 2018 15:01

Een bemoedigende samenzangdienst tot ere van de Heere
Kom zing en luister mee met en vanuit je hart, laat je pakken en bemoedigen door de woorden in de liederen via dit kanaal, de Heere spreekt ook tegen jou! Zoals vanaf minuut 24 gezongen wordt

Heere! Ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen, dropp'len vallen op mij neer;
ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.

https://www.youtube.com/watch?v=p-0xmkKxmwM00:00 Samenzang : Heer, wij zijn bijeengekomen
Samenzang: Er is een plaats van ware rust (1e vers Solo jacob Schenk)
Samenzang: Mijn Jezus
Samenzang: Reist met Jezus samen
Opening
Intro At Once
Samenzang; Loof God met alle krachten
23:21 Schriftlezing: 1 Koningen 18:42-45
Samenzang: Heer ik hoor van rijke zegen
Gebed
Samenzang: God vol vergeven (1e vers Solo Jaap Kramer)
32:35 At Once: Majesteit
38:10 At Once: Sterk in U
42:30 Samenzang met At Once: Daar ruist langs de wolken
47:00 At Once: Ik houd vast aan U
Samenzang: Leid vriendlijk licht
Verkondiging: Van harte: Klein maar... (Klaas de Boer)
Samenzang: O Heer mijn God (met Solo Marco Hoorn)
1:11:40 Muzikaal intermezzo
Samenzang: Geloofd zij God met diepst ontzag
At Once: Nella Fantasia
At Once: Toekomst
Dankgebed
Sluiting

Slotlied: God en God alleen (samen met At Once)
At Once: Toegift
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 11 jul 2018 13:49

anderhalf uur samenzang uit Urk, te beginnen met Psalm 25 op hele noten en vervolgens velerlei geestelijke liederen tot eer van de Heer

https://www.youtube.com/watch?v=ycEzF5GvNDc&t=615s

Geniet, uit het hele land verzamelen christenen zich wekelijks op Urk op samen te zingen voor God, samen één in Hem!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 08 sep 2018 20:49

Welk een Vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan, in Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmer meer!
O wat een rijke genade, wat een rijke inhoud van woorden om vanuit het hart te belijden en te zingen!

1
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.


3
Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toevlucht,
Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 12 okt 2018 21:54

Een uur lang samenzang van verschillende liederen tot lof en eer van onze Heer hoog in de hemel en dichtbij tegelijk in het hart o Heer Jezus, kom in mijn hart, kom in mij en maak mij vrij van alles!


want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 19 okt 2018 10:30

Op U mijn Heiland blijf ik hopen, prachtig lied met een diepgaande tekst......Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 01 nov 2018 18:52

Een vaste Burcht is onze God

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 05 nov 2018 22:50

Ik heb de vaste grond gevonden

Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.

Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19799
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor Marnix » 12 nov 2018 12:08

Mooie liederen gezongen in de doopdienst van onze dochter, Stine, afgelopen zondag:


Trinity - May you have

Op het geboortekaartje stonden 4 regels uit dit nummer:

May you be at peace with who you are
May you laugh and cry with those around you near and far
May you heart be found by love, that will survive
In all that changing seasons of your life


en het vervolg:

ll protect you from the wind and I will find a shelter
In the night I will light a fire so you won't get cold
In the dark i'll be around you like an guardian angel
i'll be there, cause together we walk the road.


Voor de doop zongen we:


Sela - Zegen voor de kinderen

God geeft leven, kwetsbaar leven
naar Zijn beeld gevormd.
Hij bedacht jou en Hij heeft je
toevertrouwd aan ons.

Hier in Gods gemeente
leggen wij op jou Zijn naam,
geven wij je terug aan Hem,
die jou heeft doen bestaan.

In het volste Godsvertrouwen
zegenen wij jou.
Hij zal met je meegaan
alle dagen; Hij is trouw.


Na de doop zongen we:

Opwekking 736 - Wij zegenen jou


In deze gemeente, Gods huisgezin,
word je nu welkom geheten.
Een heel nieuw leven, een mooi begin
je mag je geborgen weten.

Wij zegenen jou in Jezus' naam
met liefde, gezondheid en kracht.
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Hij is je Helper bij dag en nacht.

Tussen de mensen hier, groot en klein
mag jij je leven beginnen.
Wij willen jouw broers en zussen zijn
en veel van je houden - kom binnen.

En komt er vreugde, verdriet of pijn,
we willen er voor je zijn.
Wij zegenen jou in Jezus' naam
Met liefde, gezondheid en kracht.
Wij zegenen jou in Jezus' naam,
Hij is je Helper bij dag en nacht.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4265
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 01 feb 2019 22:07

Blijf mij nabij O Heer
En dat is de Heer geweest zeker de afgelopen periode ja heel mijn leven, Dank U Heer!

tekst in de film ondertiteld....U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Houd, Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wijs Gij nabij.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “Kunst, Cultuur & Muziek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten