(Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderator: Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 18 dec 2017 09:211
Klem vast aan de Rots u,
't gevaar dreigt altoos.
Klem vast u aan Jezus,
Die 't kruis voor u koos.
Zijn liefd' is uw sterkte,
wat Hij heeft volbracht,
geeft vrede u en blijdschap,
welk kruis u ook wacht.

Koor:
Klem vast aan de Rots u,
wat storm weder woedt,
't is veilig waar Jezus,
Gods kind'ren behoedt.

2
Klem vast aan de Rots u,
verzoeking tot kwaad,
omringt en beloert u,
waarheen gij ook gaat.
Maar wat u moog dreigen,
wat valstrik of kwaad,
met Jezus als leidsman,
zijt veilig g' altijd.

3
Klem vast aan de Rots u
en roem in gena,
hoe hoog bij uw worst'len,
de golfslag ook ga,
uw Jezus, uw helper,
is altijd nabij.
De rots die niet wankelt,
uw leven is Hij.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 22 dec 2017 23:07

Veel Samenzang vanuit de Maranatha kerk te Sliedrecht

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 05 jan 2018 08:32

Wat de toekomst brengen moge.....mij geleidt des Heeren Hand!Wat de toekomst brengen moge

Jacqueline E. van der Waals

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft gelooven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten oogen
naar het onbekende land.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 10 jan 2018 11:33

Wat leuk, ik vond gewoon een hele plaat van Janneke Slagter
Vroeger thuis wat veel afgedraaid werd.
Prachtige teksten
De Woorden worden zeer verstaanbaar gezongen.,....

https://www.youtube.com/watch?v=WPNg8S8z4lg&t=35s

m.m.v. Janneke Slagter - Zang
Rob van Stiphout - Dwarsfluit
Arie Pronk - Orgel

01 - Leg Maar Stil Je Hand In Zijn Handen
02 - De Heer Is Mijn Herder
03 - Als Ik Hem Maar Kenne Orgel
04 - Wees Stil Tot God
05 - Liefde Was Het
06 - Psalm 42 Orgel
07 - U Kan Ik Niet Missen
08 - 't Ruw Houten Kruis
09 - Maranatha Orgel
10 - Heer Wees Mijn Gids
11 - Jezus Mijn Heiland Orgel
12 - Zijn Liefde Zocht Mij
13 - Heer In De Hemel
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 13 jan 2018 21:08

heerlijke liederen voor onze God en Vader, Hem alle eer.....

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 19 jan 2018 22:40

Ik heb gehoord van een Stad boven Wolken.....

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 27 jan 2018 22:15

Heere Jezus om Uw Woord, Zijn wij hier bijeen gekomen

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 01 feb 2018 10:00

Maak mij een Beeld van U
ELB 316 : 1
O God, die mij hebt vrijgekocht
en door uw bloed gered,
die, wat de duivel ook vermocht,
mij voortleidt, tred voor tred.
Die trouw mij voorgaat op de weg,
al is mijn pad ook ruw,
o wijs mij steeds de rechte weg,
maak mij een beeld van U.

Maak mij een beeld van U, (2x)
zo vol van ootmoed, liefde en trouw,
maak mij een beeld van U.

ELB 316 : 2
Want vol van zwakheid is mijn ziel,
toch ben 'k door U gered;
wanneer de strijd soms zwaar mij viel,
Gij hoordet mijn gebed.
Sterk, o mijn God, mij meer en meer,
ja, help en steun mij nu:
Leid aan uw hand mij, trouwe Heer,
maak mij een beeld van U.

Maak mij een beeld van U, (2x)
zo vol van ootmoed, liefde en trouw,
maak mij een beeld van U.

ELB 316 : 3
Ja, Heer, hervorm mij naar uw beeld,
't is al wat mij bekoort;
gedoog niet, dat de zonde leeft
in 't hart, dat U behoort.
Blijf met uw liefde zo nabij,
dat ik de zonde schuw';
dat steeds uw wil de mijne zij
maak mij een beeld van U.

Maak mij een beeld van U, (2x)
zo vol van ootmoed, liefde en trouw,
maak mij een beeld van U.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 09 feb 2018 11:41

Prachtige koor en samenzang van vanuit Rotterdam

Koor-en zangdienst in de Breepleinkerk
Meditatie: Ds. Arenda Haasnoot
Strijens Chr. Gem. Koor
o.l.v. Adri Poortvliet
orgel: Everhard Zwart
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 21 feb 2018 18:44

Wees stil voor het aangezicht van God
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 28 feb 2018 18:42

Er komen stromen van Zegen

https://www.youtube.com/watch?v=2FUfS7_8YmE

1-Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd;
stromen verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen,
komen als stortregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder;
zend ons die stromen, o Heer.

2-Er komen stromen van zegen
- heerlijk verkwikkend zal 't zijn -
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen van zegen,
komen als stortregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder;
zend ons die stromen, o Heer.

3-Er komen stromen van zegen;
zend ons die heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking,
geef z' ons voortdurend, o Heer!
Stromen van zegen,
komen als stortregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder;
zend ons die stromen, o Heer.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 27 mar 2018 11:49Wat de toekomst brenge moge
Mij geleidt des Heeren hand
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 20 apr 2018 22:05

Samenzang van vele prachtige liederen tot eer van de Heer vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk op Urk

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 10 mei 2018 21:41Vanwaar de zon opgaat,
tot waar zij daalt, ondergaat,
zij de naam van God geloofd.
Prijst dan de Heer,
allen die Hem echt willen dienen.
Looft de naam van onze God.
(Halleluja) Prijst dan de Heer
van nu af aan tot in eeuwigheid.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 10 mei 2018 21:59Geweldig om te zien als later in de film een meneer naar boven komt en spontaan uit het hart begint mee te zingen
"wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem"!
Dat is nu zingen in de Heer, vol te zijn vanuit het hart.....Heilige Geest zo heel dichtbij in jou.....
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “Kunst, Cultuur & Muziek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten