(Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

(Off topic en niet-serieuze posts worden verwijderd)

Moderator: Moderafo's

GeestelijkeLiederen
Verkenner
Verkenner
Berichten: 2
Lid geworden op: 30 aug 2020 14:11

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor GeestelijkeLiederen » 30 aug 2020 14:21

HEERLIJKE STAD:

https://www.youtube.com/watch?v=J8UXUNpBiDo

Vind dit toch zo'n prachtig lied! Vooral het duo in het midden.

Daar ’s een stad, ver omhoog
niet met handen gebouwd
door God zelf voor Zijn kind’ren bereid.
Vol van glorie en pracht.
nooit op aarde aanschouwd
waar de lofzang weerklinkt wijd en zijd.

Heerlijke stad, woonplaats van God
in het land van de eeuwige jeugd.
Heerlijke stad woonplaats van God
geen verdriet meer, maar eeuwige vreugd.

’t Oog vol tranen en zorg
heft zich op naar het licht
naar die stad waar geen schaduwen zijn.
Naar dat zalig tehuis
is mijn hoop steeds gericht.
waar ‘k mag drinken uit ’s hemels fontein.

Heerlijke stad, woonplaats van God
in het land van de eeuwige jeugd.
Heerlijke stad woonplaats van God
geen verdriet meer, maar eeuwige vreugd.

Wat een vreugd zal daar zijn
als ik Jezus zal zien
in dat land waar de zon nimmer daalt.
Als de zangers daar staan,
zingen ’t lied van het lam.
Van het Lam die de prijs heeft betaald.

Heerlijke stad, woonplaats van God
in het land van de eeuwige jeugd.
Heerlijke stad woonplaats van God
geen verdriet meer, maar eeuwige vreugd.

GeestelijkeLiederen
Verkenner
Verkenner
Berichten: 2
Lid geworden op: 30 aug 2020 14:11

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor GeestelijkeLiederen » 16 sep 2020 13:09

https://www.youtube.com/watch?v=A5aTq-478pc

Heer, ik kom tot U,
Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
En reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer,
Kom mij tegemoet,
Nu ik mij tot U keer,
En maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
Zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
Van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord,
Vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4408
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 16 sep 2020 22:13

Ik hoorde dit schitterende lied bij een begrafenis, een dankdienst voor het leven van een gelovige vrouw die graag zong....maar de laatste twee jaar van haar leven door achter uit gang niet meer kon doen (helemaal geen verbale communicatie)
En dan dit lied....
Bij het uitgaan van de dienst werd dit lied gezongen...
Ontroerend mooi!

Terwijl ‘k eens lag te slapen,
kreeg ik een schone droom.
Ik was in ’t oud Jeruzalem,
‘k stond aan de Tempelzoom.
Ik hoorde kind’ren zingen,
een lied vol blijde klank.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.

Jeruzalem, Jeruzalem,
zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge,
’t hosanna voor uw Heer.

Doch eensklaps werd het alles,
zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde
en de eng’lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen,
toen werd het plots’ling nacht
en klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht.
En klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht.

Jeruzalem, Jeruzalem,
zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge,
’t hosanna voor uw Heer.

En verder zag ‘k een ander beeld,
doch nu vol heerlijkheid,
een stad die als een bruid versierd,
haar koning wachtend beidt.
‘k Zag straten van het zuiverst goud,
door d’ open paar’len poort,
miljoenen gingen uit en in,
geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp en cymbelspel,
juicht mens en eng’lenstem,
tot eer van God en van het Lam,
in ’t nieuw Jeruzalem.
Tot eer van God en van het Lam,
in ’t nieuw Jeruzalem.

Jeruzalem, Jeruzalem,
nu is voorbij uw strijd.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4408
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 25 sep 2020 15:21

Ik zie een Poort wijd open staan...(kort inleidend woord waarna samenzang)
De betreffende voorganger is voor de mens geheel onverwacht kort na deze dienst die Poort binnen gegaan.... Eeuwig ThuisIk zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus' bloed verkregen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4408
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 06 okt 2020 22:01

Wil dan nooit vergeten
De Heer Zijn trouw is groot
God verlaat u niet

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4408
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 14 nov 2020 22:16

Een uur lang samenzang van de aloude liederen tot Gods eer met een inhoud van grote waarde voor de tijd waarin we nu leven

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4408
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 20 dec 2020 16:42

Dit is zo prachtig.
Anderhalf uur samenzang psalmen en erna geestelijke liederen vanuit 1969 vanuit Maassluis (Feike Asma)

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4408
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 19 jan 2021 17:18

Kent u, Ken jij het lied, Nader mij God bij U?
Een zeer rijk en vertroostend lied voor een mens die in grote nood verkeerd, een roep, een schreeuw tot God.

"Nader mijn God tot U" is het lied, waarvan wordt verondersteld dat het scheepsorkest van de Titanic dit gespeeld heeft bij de ondergang op 15 april 1912. Er waren veel te weinig reddingsboten op het schip, want de bouwers waren er van overtuigd dat het schip onzinkbaar was. Ze beweerden dat zelfs God het schip niet kon laten zinken. Het schip ging echter ten onder door een botsing met een ijsberg.


Het lied is hierbij te beluisteren....1
Nader, mijn God, bij U,
zij steeds mijn beê;
zij 't levenspad soms ruw,
gaat Gij maar meê.
Dan kent mijn ziele rust;
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvree.

2
Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst,
die naar U, Bron van licht,
mijn ziele wijst,
'k zie dan in 't bangst gevaar
Uw heil'ge eng'lenschaar,
die U, Alzegenaar,
al dienend prijst.

3
En wenkt Uw eng'lenstoet
eens opwaarts mij,
in 's hemels zonnegloed,
verjongd en vrij,
'k juich dan op hoger toon
bij 't naad ren van Uw troon,
'k ben eeuwig nu Uw zoon
en U nabij!Een goede week gewenst aan alle forum leden en (mee)lezers!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20413
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor Marnix » 02 apr 2021 21:20

Wat een prachting nieuw Sela-nummer op deze dag:Hard geslagen, vastgenageld;
zie Hem, stervend aan een kruis.
Hij, die onze straf wil dragen,
door zijn eigen volk verguisd.
’t Is de lang verwachte koning,
Davids Zoon en Davids Heer.
Hij, het Woord van God gekomen,
geeft de geest en spreekt niet meer.

Droeg een mens ooit zoveel lijden,
zag een ziel ooit zo’n verdriet?
Smalend spotte elke vijand,
angstig vluchtte elke vriend.
Hard geslagen door belagers
– niemand nam het op voor Hem.
Maar het hardst van alle slagen,
kwam Gods oordeel neer op Hem.

Wie te licht denkt over zonde
en haar diepe ernst niet ziet,
kijk naar Hem en zie verwonderd
wat een vonnis zij verdient.
Christus, het volmaakte paaslam,
droeg ons weerzinwekkend lot.
Hij, die onze zonden wegnam,
Hij verzoent ons weer met God.

Hier vindt ons geloof een bedding,
onze hoop een vaste grond:
Christus, rots van onze redding,
die verloren zondaars vond.
Alle lof, eer en aanbidding
voor zijn nooit volprezen naam!
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,
leeft in hoop die nooit beschaamt.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4408
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 02 apr 2021 23:13

Indrukwekkend mooi mooi mooi Marnix...
In deze voor velen verwarrende tijden.....

En dan de laatste zinnen...wie zijn hoop op Jezus vestigd leeft in hoop die nooit beschaamd...

Want zo vliegt ons leven door in die Hoop die oneindige Toekomst in Geloof wat voor ons ligt....

Blijf nu bij ons Heer hier op aarde en houdt ons en elkaar vast in Zijn Liefde...Blijf bij mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.

Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt,
ach, nimmer geeft ons d'aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!

Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en 'k zie de poorten voor mij opengaan
en Gij mij d'ogen sluit, dan juich ik blij,
in leven en in dood waart Gij met mij
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20413
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor Marnix » 04 apr 2021 10:49
Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.


Fijne Paasdagen!
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4408
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 14 apr 2021 22:37

'k wil U o God mijn dank betalen1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avond lied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.


3 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe
.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Haaibaai
Mineur
Mineur
Berichten: 133
Lid geworden op: 14 apr 2021 21:13

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor Haaibaai » 14 apr 2021 23:14

HET GOEDE HET WARE HET SCHONE.

Haaibaai
Mineur
Mineur
Berichten: 133
Lid geworden op: 14 apr 2021 21:13

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor Haaibaai » 15 apr 2021 09:55

https://www.youtube.com/watch?v=kIkMVNk9GpI
We zitten in de Paastijd of 50 dagen tijd.hier nog is het.......

Victimæ paschali laudes et Alléluia Wat wereldwijd op eerst Paasdag voor de Heilige Evangelie lezing wordt gezongen.

Christus is Verrezen.
HET GOEDE HET WARE HET SCHONE.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4408
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: (Samen)Zang Psalmen Gezangen Geestelijke Liederen (You Tube)

Berichtdoor MoesTuin » 18 apr 2021 22:27

Ga niet alleen door t leven
Die last is u te zwaar

(tekst in de film)


want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “Kunst, Cultuur & Muziek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast