Niet meer veilig in de kerk?!?!?

De Archiefkast van het Forum. Oude discussies zijn hier nog eens na te lezen.

Moderator: Moderafo's

Gebruikersavatar
pugna
Mineur
Mineur
Berichten: 222
Lid geworden op: 27 dec 2003 16:38

Berichtdoor pugna » 14 jul 2004 14:34

Gelukkig is mijn kerkverband niet lid van de wereldraad van kerken. :D

Maar dat geld voor een groot deel van de Refo-Webbers.
Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods. (Rom 9:16)

Gebruikersavatar
Klaas
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3348
Lid geworden op: 11 sep 2002 08:50

Berichtdoor Klaas » 14 jul 2004 14:41

Ik ben in alles wat ik doe in mijn eigen geweten ten volle overtuigd.

Klaas
the words are what you trusted
but the eyes have final say
now you still got the devil left to pay

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 7510
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Berichtdoor elbert » 14 jul 2004 14:47

Josh houdt van grote letters inderdaad :) . En verder geldt voor mij hetzelfde als voor Klaas.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

Gebruikersavatar
Klaas
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3348
Lid geworden op: 11 sep 2002 08:50

Berichtdoor Klaas » 14 jul 2004 14:53

Josh houdt van grote letters inderdaad


Ik bedacht plotseling dat het niet opnemen van de inhoud van diverse berichten wellicht niet veroorzaakt wordt door onwil maar door een visuele beperking...

klaas
the words are what you trusted

but the eyes have final say

now you still got the devil left to pay

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 7510
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Berichtdoor elbert » 14 jul 2004 14:56

Klaas schreef:
Josh houdt van grote letters inderdaad


Ik bedacht plotseling dat het niet opnemen van de inhoud van diverse berichten wellicht niet veroorzaakt wordt door onwil maar door een visuele beperking...

klaas


Zou het daardoor komen :?: :D

Maar serieus: Josh vindt dat je pas een Christen bent als je het in alle punten met hem eens bent. No way.
Christen ben je door het werk van Christus en de werking van de Heilige Geest in je hart en niet door de leerstellingen van Josh, al roept hij nog zo hard dat wat hij zegt de enig juiste uitleg van de Bijbel is.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

Josh

Berichtdoor Josh » 14 jul 2004 15:44

Klaas...als jij geen antwoord geeft op mijn vraag en daarmee aangeeft dat je je kerk, kerleer en kersamensmeltingen goedkeurt en zo verder wilt gaan....dan ben jij niet oprecht en ook geen Christen...; Dan ben je een kind van de afgodische wereld.

Pugna... kind van de oorlog... Zegt dat niet voldoende over wie jij bent en wie jij dient?

Grappig...al die Latijnse namen; net als Katholieke Jezuieten dat altijd doen. :lol:

Josh

Gebruikersavatar
Klaas
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3348
Lid geworden op: 11 sep 2002 08:50

Berichtdoor Klaas » 14 jul 2004 15:46

Josh,
Klaas (..) dan ben jij niet oprecht en ook geen Christen...; Dan ben je een kind van de afgodische wereld.


Ik zal het goed onthouden. Love is in the air...
"Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt"

Grappig...al die Latijnse namen


Ik dacht: ik doe eens gek...

Klaas
the words are what you trusted

but the eyes have final say

now you still got the devil left to pay

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 7510
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Berichtdoor elbert » 14 jul 2004 15:48

Josh heeft zich de rol van paus aangemeten (ik ben tegen de paus trouwens). De banvloeken vliegen je om de oren. :( Typisch iets voor sekten.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

Gebruikersavatar
pugna
Mineur
Mineur
Berichten: 222
Lid geworden op: 27 dec 2003 16:38

Berichtdoor pugna » 14 jul 2004 16:43

Josh schreef:Klaas...als jij geen antwoord geeft op mijn vraag en daarmee aangeeft dat je je kerk, kerleer en kersamensmeltingen goedkeurt en zo verder wilt gaan....dan ben jij niet oprecht en ook geen Christen...; Dan ben je een kind van de afgodische wereld.

Pugna... kind van de oorlog... Zegt dat niet voldoende over wie jij bent en wie jij dient?

Grappig...al die Latijnse namen; net als Katholieke Jezuieten dat altijd doen. :lol:

Josh


Strijdt de goede stijd, enz...

Latijn / Nederlands Woordenboek

pūgna, ae f (pugno)
1. handgemeen, gevecht, vechtpartij; » res ad -am vocabatur;
2. (poët.) wedstrijd, competitie;
3. gevecht, slag, strijd [equestris; navalis; gladiatorum; mala ongelukkig gevecht; Cannensis, Cannarum, ad of apud Cannas bij Cannae]; » -ā decertare de beslissende slag leveren; -am facere en committere cum alqo; -am inire; -am restituere; diuturnitate -ae hostes defessi proelio excedebant (Caes.);
4. (meton.) slagorde, slaglinie; » mediam -am tueri, instruere het centrum v.d. slaglinie in de gaten houden, opstellen;
5. (metaf.) (woorden)strijd, controverse [doctissimorum hominum; forensium certaminum];
6. (kom.) (listige) streek; » priusquam istam -am pugnabo, dabo aliam -am claram et commemorabilem (Plaut.);
7. (Mart.) worsteling in erotische zin, vrijpartij. 8)


Mijn voornaam is afgeleid van een nederlands woord met een vergelijkbare betekenis als "pugna", vandaar.

Maar waar haal jij die vertaling vandaan. :P
Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods. (Rom 9:16)

Gebruikersavatar
pugna
Mineur
Mineur
Berichten: 222
Lid geworden op: 27 dec 2003 16:38

Berichtdoor pugna » 14 jul 2004 17:58

elbert schreef:Josh heeft zich de rol van paus aangemeten (ik ben tegen de paus trouwens). De banvloeken vliegen je om de oren. :( Typisch iets voor sekten.


Ik ga er ook een paar posten.

GELOOFSBELIJDENIS VAN ATHANASIUS

1. Zo wie wil zalig zijn, dien is vóór alle dingen nodig, dat
hij het algemeen geloof houde;

2. en zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal
zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan.


3. Het algemeen geloof is dit: dat wij den Enigen God in de
Drieheid, en de Drieheid in de Eenheid eren;

4. zonder de Personen te vermengen, of het wezen, de
zelfstandigheid te delen.

5. Want de Persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is
een ander, die des Heiligen Geestes is een ander;

6. maar de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, hebben één
Godheid, gelijke eer, en gelijke eeuwige heerlijkheid.

7. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is
ook de Heilige Geest.

8. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de
Heilige Geest is ongeschapen;

9. onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk
is de Heilige Geest;

10. de Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is
eeuwig;

11. nochtans zijn het niet drie Eeuwigen, maar één Eeuwige;

12. gelijk ook niet drie Ongeschapenen, noch drie
Onmetelijken, maar één Ongeschapene, en één Onmetelijke.

13. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de
Heilige Geest almachtig;

14. en nochtans zijn het niet drie Almachtigen, maar één
Almachtige.

15. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God;

16. en nochtans zijn het niet drie Goden, maar het is één God;

17. alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest
Heere;

18. en nochtans zijn het niet drie Heeren, maar het is één Heere;

19. want gelijk wij door de Christelijke waarheid genoodzaakt
worden, een iegelijk Persoon afzonderlijk God of Heere te
noemen,

20. alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie
Goden of Heeren te belijden.

21. De Vader is van niemand gemaakt, noch geschapen, noch
gegenereerd;

22. de Zoon is van den Vader alleen, niet gemaakt, noch
geschapen, maar gegenereerd;

23. de Heilige Geest is van den Vader en den Zoon, niet
gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd, maar uitgegaan.

24. Zo is er dan één Vader, niet drie Vaders; één Zoon, niet
drie Zonen; één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten.

25. En in deze Drieheid is niet eerst, of laatst, niet meest
of minst;

26. maar de ganse drie Personen hebben gelijke eeuwigheid, en
zijn elkander alleszins gelijk;

27. zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de Eenheid
in de Drieheid, en de Drieheid in de Eenheid te eren zij.

28. Daarom zo iemand zalig wil worden, die moet aldus van de
Drievuldigheid geloven.

29. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig, dat hij ook de
menswording van onzen Heere Jezus Christus getrouwelijk
gelove.

30. Zo is dan het rechte geloof, dat wij geloven en belijden,
dat onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is.

31. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, vóór alle
tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid Zijner
moeder, in den tijd geboren;

32. volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel
en menselijk vlees;

33. den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar
de mensheid.

34. Die, hoewel Hij God en mens is, zo is Hij nochtans niet
twee, maar één Christus;

35. Hij is één, niet door verandering der Godheid in het
vlees, maar door de aanneming der mensheid in God;

36. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar
door eenheid des Persoons;

37. want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn,
alzo is God en mens één Christus.

38. Die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter
helle, ten derden dage weder is opgestaan van de doden;

39. opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des
almachtigen Vaders;

40. en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden;

41. bij Wiens komst alle mensen zullen wederopstaan met hun
lichamen,

42. en van hun eigen werken rekenschap geven.

43. en die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven
gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur.

44. Dit is het algemeen geloof; hetwelk, indien iemand het niet
getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden.
Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods. (Rom 9:16)

Josh

Berichtdoor Josh » 16 jul 2004 18:12

En ik maar denken dat in Geest en Jezus je komt tot waarheid, gerechtigheid, Gods Woord etc.

Mensen ontwijken antwoorden, ontkennen hun eigen antwoorden, als je ze daar op attent maakt, beschuldigen ze je, geven onbijbelse leerstellingen die tevens verbieden om ze als onbijbels neer te zetten, want dan ben je een ketter etc.

Diep triest

:!:

God heeft het laatste woord in mijn leven!

tomkoers

Berichtdoor tomkoers » 16 jul 2004 18:19

Josh schreef:Klaas...als jij geen antwoord geeft op mijn vraag en daarmee aangeeft dat je je kerk, kerleer en kersamensmeltingen goedkeurt en zo verder wilt gaan....dan ben jij niet oprecht en ook geen Christen...; Dan ben je een kind van de afgodische wereld.

Pugna... kind van de oorlog... Zegt dat niet voldoende over wie jij bent en wie jij dient?

Grappig...al die Latijnse namen; net als Katholieke Jezuieten dat altijd doen. :lol:

Josh


Josh,


Uit jouw postings komt wel een enorme achterdocht en afstand naar kerken naar voren, dat zal ongetwijfeld wel zijn redenen hebben.....

Maar serieus, stel je je verwachtingen niet veel te hoog op dit vlak?
Mijn ervaring is dat er juist zoveel verscheidenheid is omdat mensen niet in staat zijn om de Bijbel te begrijpen en er dus veel meningen zijn over allerlei zaken.

Persoonlijk denk ik, dat het ons er steeds weer bij bepaald hoe klein wij zijn en hoe groot God is, en dat wij iedere dag weer opnieuw naar het kruis moeten en God in ons leven moeten toelaten.
Is het dan niet veel beter en wijzer om dit naar voren te laten komen in ons leven en naar anderen toe, in plaats van onze mening door te drijven?
Misschien gaan anderen dan Jezus in ons zien........al is ook dat genade


Tom

caesar
Verkenner
Verkenner
Berichten: 62
Lid geworden op: 05 mar 2004 23:28

Berichtdoor caesar » 20 jul 2004 20:39

Josh,

Je bent een goeroe met een eigenwijze theologie. Discussie is bij jou onmogelijk, want als iemand het met je oneens is, is hij/zij gelijk geen kind van God meer. (dit is een truc die sekteleiders ook gebruiken om hun leden van alles te laten doen...) Daarom heb ik ook absoluut geen zin meer om op jouw dwaze stellingen in te gaan. Je staat totaal niet open voor discussie, je wilt aleen maar je eigen denkbeelden hier poneren.

De kracht van onze reformatorische kerken is dat mensen gedwongen worden om zelf over de dingen na te denken. Meningen en dogma's mogen dan af en toe een beetje verschillen, maar we zijn het eens over de Kern van het Evangelie! Sta dus ajb open voor serieuze discussie zonder veroordeling des persoons. Accepteer dat mensen verschillende denkbeelden hebben. Petrus en Paulus dachten bijvoorbeeld ook niet hetzelfde en waren het ook wel eens oneens, maar ze veroordeelden elkaar daar niet om!

Mijn woorden klinken misschien hard, maar ik bedoel het goed. Je zult mij makkelijk kunnen veroordelen als zijnde een kind van de satan of iets dergelijks, maar ik bedoel het echt goed... en de rest van de Refowebbers zal dat wel begrijpen. Uit vele gesprekken en discussies met mensen over het geloof, heb ik geleerd dat mensen die bepaalde dingen lopen te schreeuwen, vaak diep in hun hartje erg twijfelen over de zaken die ze het hardste roepen... Als dat zo is, is het eerlijker om dat te zeggen.

Caesar

Cisca

Berichtdoor Cisca » 21 jul 2004 20:14

Hé Josh, ook hier!
Laatst gewijzigd door Cisca op 25 jul 2004 13:45, 1 keer totaal gewijzigd.

waarnemer
Luitenant
Luitenant
Berichten: 509
Lid geworden op: 16 sep 2002 12:04
Locatie: Veluwe

Berichtdoor waarnemer » 21 jul 2004 20:54

Ik herken veel zaken bij Josh. Er zijn veel dingen die niet kloppen in de kerk, maar je kunt beter zoals Tomkoers schrijft, in je leven naar voren laten komen wie Jezus voor je is of je als Hem liever Yeshua noemt prima. Ik zou daar ook voor zijn, maar we moeten niet gaan drijven. Ik herken dingen die je noemt b.v. ik weet niet wie de belijdenis van de heilige Antanasius ons liet lezen, dan vraag ik me ook af, moet dat zo? Schrijft de Bijbel zo over de drieeenheid? Ik vind het woord drie personen ongelukkig gekozen, tenminste wat wij nu vandaag over personen verstaan. Een individu, die zelfstandig beslissingen neemt een handelt.
Dit mysterie had de kerk, mysterie moeten laten en zo zijn er meer dingen. wij ook in de Prot. kerken stellen de traditie boven de schrift, niet alleen de roomsen. Zaken die jij noemt zijn daar voorbeelden van, maar je bereikt op deze manier niet veel, een iets ootmoediger houding zou beter zijn. Samen zoeken en tasten wat zegt de Bijbel, dat is de enige norm.


Terug naar “Archief”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten