De brug is opgehaald

De Archiefkast van het Forum. Oude discussies zijn hier nog eens na te lezen.

Moderator: Moderafo's

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6590
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Chaya » 29 dec 2015 14:43

Nina schreef:Nina: Wat zou deze vrouw hierop antwoorden?
Kan jij dat verwoorden Chaya?

Ik las net in een preek van wijlen ds. Rietdijk, dat is het antwoord aan deze bekommerde vrouw:
Ik lig wel midden in de dood, maar buiten mezelf is er de
gerechtigheid van de Heere Jezus.’ Dan mag u daarop hopen. Dan mag u het daarvan
verwachten. Dan mag uw ziel daarin rust vinden.


benefietdiner schreef:Wat ik bij jou opmerk in de discussie met Nina is dat jij één beleving de juist vind

Als je selektief leest, dan begrijp ik dat je dat zegt. Maar dat is dus niet zo, dat heb ik nergens zo beweerd.
benefietdiner schreef:terwijl jij hier weldegenlijk een bepaalt stappenplan de juiste vind.

Ook dat is niet waar.
Er is geen stappenplan. Wel onderschrijf ik de catechismus, dat er eerst een bepaalde zondekennis moet zijn, want anders zou je niet verlost moeten worden, waarvan?
Maar daar gaat het hier niet over. Dit gaat over een derde weg, die er niet is, ben je dan bekeerd of onbekeerd?
benefietdiner schreef:De reformatorische kerk de Ger.Gem.inNed waar zij in zit dié laat haar zo twijfelt staan

O, ik begrijp het, jij hebt het hier over de vraagsteller, ik bepaal me eigenlijk steeds tot de mevrouw die in het antwoord opgevoerd wordt.
benefietdiner schreef:Ik kom zelf uit die kerk maar ik kon het er niet meer uithouden. Als jou verlossende Koning Jezus Christus zo bedekt en verborgen gepreekt wordt waarbij je achter allen woorden iets moet bedenken hoe het eventueel zou moeten zijn…… vreselijk.

Vandaar je enigszins vijandige toon.
Ik beluister wel eens preken van deze richting en het is idd tamelijk zwaar en eenzijdig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het er misschien moeilijk zou hebben als ik er wekelijks tweemaal onder zou moeten zitten.
Toch ben ik terughoudend in het veroordelen, omdat ik weet dat God's volk daar ook zit.
benefietdiner schreef:Wij leven in het geopenbaarde vlees geworden woord en dat is Jezus dé Christus toegepast aan je persoonlijk hart halleluja.

Ken je die toepassing ook Chaya?

Nee.
Samanthi schreef:haya ik denk dat we dichter bij elkaar zitten dan dat ik in de eerste instantie dacht, sorry voor mijn vooroordeel.

Het is goed hoor meis. Misschien verwoord ik het hier en daar niet goed, of zeg ik te weinig (of te veel).
Laatst gewijzigd door Chaya op 29 dec 2015 16:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4048
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor naamloos » 29 dec 2015 14:49

Chaya schreef:Er is geen stappenplan. Wel onderschrijf ik de catechismus, dat er eerst een bepaalde zondekennis moet zijn, want anders zou je niet verlost moeten worden, waarvan?
Je kunt het ook omdraaien: wie verlost wil worden heeft al zondekennis, want waarom zou je anders verlost willen worden?
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6590
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Chaya » 29 dec 2015 15:07

benefietdiner schreef:Wat ik bij jou opmerk in de discussie met Nina is dat jij één beleving de juist vind en daarom kopieerde ik juist Ds. R. W. Mulder.
Je zegt in principe het eens te zijn met Ds. maar toch geloof ik dat niet want een persoonlijke beleving staat niet uitgebreid beschreven (al dus de predikant) terwijl jij hier weldegenlijk een bepaalt stappenplan de juiste vind.

Hier is een "stappenplan", tenminste, zoals jij dat verwoordt, van Petrus Wittewrongel:

Het heeft zijn redenen waarom God de Heere op zo'n verschillende wijze met Zijn kinderen wenst te handelen; dat Hij naar de verschillende werkingen van de Geest der dienstbaarheid de een wel een dieper besef en gevoel geeft van zijn zonde en de schrikwekkende toorn van God dan de ander. Want hoe dieper gevoel iemand daarvan heeft, des te diepere droefenis en vernedering moet daarop noodzakelijk volgen.

Zeer verschillend is hier menigmaal de aard van de mensen. Zij zijn niet allen van een en dezelfde gesteldheid. Sommigen zijn van een krachtiger en moediger geest en zijn niet zo gauw bewogen als anderen die van nature zeer neerslachtig zijn. De een kan menigmaal door een vriendelijke vermaning tot grotere verbrokenheid des harten gebracht worden dan de ander door vreselijke slagen en hardere ontmoetingen. Sommig mensen zijn als een hout dat vol knoesten zit. Daarvoor is een hardere beitel nodig om dat te bewerken. Onze God weet het allerbeste hoe Hij Zijn kinderen leiden wil. Hij matigt de grootte en de diepte van deze verootmoediging en innerlijke verschrikkingen naar dat de vatbaarheid van de ziel dat vereist, opdat Hij die moge genezen.

Sommigen zijn ook bruter en gruwelijker zondaren geweest dan anderen. Zij hebben langer in de zonde geleefd, zij zijn daarin verhard en volslagen onbesnedenen en hardnekkigen van hart en oren, die altijd den Heiligen Geest wederstaan (Hand. 7:51). Zij zijn voorwaar alleen maar door een zeer harde ontmoeting en diepe verootmoediging, zoals Paulus had op zijn weg (Hand. 9), terecht te brengen. Daarentegen weten degenen die van hun jeugd aan met een Samuel en Timotheus onder het genadeverbond in de wegen van hun God opgevoed zijn en hun zielen niet door zulke grove en brute zonden hebben verontreinigd, niet van zulke diepe vernederingen. Hoe gruwelijker en menigvuldiger zonden er zijn, hoe dieper de vernedering wezen moet, eer men bij de Heere genade en verzoening vinden kan. Hoe zwaarder de last van de zonde is die iemand op zijn hart heeft, hoe dieper hij ook verootmoedigd zal moeten worden. Zoals een slot dat oud en verroest is, niet zo gemakkelijk als een dat nieuw en schoon is, geopend kan worden, zo is het ook geen wonder dat zij die zo diep in brute zonden verdronken zijn geweest, harder behandeld moeten worden dan degenen die van jongsaf in de vreze Gods gewandeld hebben.

God heeft soms ook met sommige mensen wat bijzonders voor. Hij wil hen ten beste van Zijn Kerk en tot meerdere verheerlijking van Zijn Naam tot hogere diensten optrekken en daartoe verschillende talenten van de genade meedelen. Hij is ook wel gewoon hen daarop voor te bereiden door een diepere vernedering, opdat zij zich niet zouden verheffen (2 Kor. 12:7) en zo des te bekwamer zouden mogen zijn om andere verslagen zondaren te troosten met de vertroosting met welke zij zelven van God vertroost zijn (2 Kor. 1:4).

Maar hoe verschillend ook de maat en de afzonderlijke trappen van het beoefenen van deze deugd ook zouden mogen zijn, de ziel van een kind van God moet zich zo verootmoedigd weten dat hij zich over geen enkele zaak zo bekommerd of verlegen weet dan over zijn zonde. Dat hij nergens over zo'n grote, zo'n langdurige droefheid maken kan dan over het gezicht en het gevoel dat hij van zijn zonden heeft en dat hij zo'n grote, zo'n goede God, Die hij zo veel liefde schuldig was, zo gruwelijk vertoornd heeft.
Wel is waar dat soms uitwendige dingen een veel diepere indruk van droefheid en vernedering schijnen te maken op de mens, zoals wij dat bij David ten opzichte van het verlies van zijn kind dat hij in overspel verwekt had, en ten opzichte van zijn zoon Absalom kunnen zien (2 Sam. 12:16-22; 18:33). Inwendig zal er in het hart echter een groter mishagen, verfoeiing, schaamte en verootmoediging van zichzelf zijn vanwege zijn zonde. Die zal ook veel langer bij hem duren en ten minste zulke uitwerkingen op hem hebben dat hij zich gewillig in alles aan de Heere zal onderwerpen en zijn zonde verlaten (Jes. 55:7) en de gunst van zijn God meer achten dan iets wat in de wereld is (Matth. 13:44-45). Hij zal ook alles ter hand nemen om - onder welke voorwaarde het ook mag zijn - genade en verzoening bij de Heere te mogen vinden (Matth. 7:21; Hand. 9:6).


Hoorde je dit in de GGiN?
Zo ja, kon je het vanwege deze boodschap niet volhouden?
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2797
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor benefietdiner » 29 dec 2015 16:39

Chaya schreef:Hoorde je dit in de GGiN?
Zo ja, kon je het vanwege deze boodschap niet volhouden?

Nee, omdat daar de enige hoop voor een zondaar om zalig te worden ontbrak. En de Bijbel is daar duidelijk over. ‘En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. En wat denk je van Joh. 3:16?
Wanneer er nu geen andere naam is, dan de Naam van Jezus om zalig te worden en wanneer nu alleen het geloof in Hem, Jezus Christus, verlost van het verderf en eeuwig leven geeft, dan is het toch duidelijk dat de Naam van Jezus gepreekt, geproclameerd, moet worden! Er mag in de prediking voor een zondaar geen onduidelijkheid bestaan over de noodzaak om tot de Heere Jezus te komen en over de gewilligheid van Hem om zalig te maken, die tot Hem komt. In de prediking komt met ernst en aandrang de nodiging tot het komen tot Christus. ‘Wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof’, ‘Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege, laat u met God verzoenen’.
Deze nodiging in en door de prediking is méér dan de wens uitspreken om tot God te bidden om een nieuw hart, door de werking van de Heilige Geest; méér dan alleen de oproep om te vragen om bekering. Wanneer de Heere Jezus zegt: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie’ is dat geen wens maar een bevel. En wanneer de Heere Jezus het zo doet, moeten wij het in de prediking ook zo horen. Terwijl Jezus toch bij uitstek wist hoe onwillig en onmachtig de zondaar was en toch deed Hij het zo.

En zeg nu niet: zie je wel het gaat over een zondaar dus moet je eerst je zonde leren kennen.
Nee dat is niet waar want buiten Christus krijg je nooit zonde kennis. Natuurlijk kun je er wel een beetje in studeren zoals: dit is fout en dat niet goed, regel op regel het ach en wee gejammer maar het is allemaal lucht. Je gaat pas zonden zien en kennen als je weet wat het Christus gekost heeft en...... dat voor jou.
Ik begrijp dus Chaya dat jij Christus niet kent. Het nee van jou hierboven is heel erg. Ik denk dat je ook verward zit in een labyrint van ingewikkeldheid en je houd Jezus op een afstand, net als die moeder in de topicstart die je zelf noemde en niet begrijpt.

Nina probeert het jou keer op keer uitteleggen wat het betekend op bij Hem te komen maar het lijkt wel of je de oren dicht doet en het niet wil zien.
Ik heb echt zitten genieten welke antwoorden zij geeft aan jou. Zij is daar veel beter in om liefelijk over te komen dan ik. Sorry dat ik zo hard ben, maar mijn hart springt echt op van vreugde als ik haar leest over hoe zij ook over mijn heiland Jezus verteld. Ik raad je aan om het nog eens over te lezen en het tot je nemen en te laten door dringen want zij verkondigd Christus toegepast aan een vernieuw hart.

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6590
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Chaya » 30 dec 2015 10:35

benefietdiner schreef:Nina probeert het jou keer op keer uitteleggen wat het betekend op bij Hem te komen maar het lijkt wel of je de oren dicht doet en het niet wil zien.
Ik heb echt zitten genieten welke antwoorden zij geeft aan jou. Zij is daar veel beter in om liefelijk over te komen dan ik.

Dit is weer zo'n veronderstelling op basis van.... ik weet het niet, maar het klopt niet. Anders zou ik haar geen antwoord meer geven.
Het komt omdat het persoonlijk is geworden. Nina noch ik hadden hier op zich problemen mee, totdat er ruis op de lijn kwam.
Maar dat maakt zo'n discussie wel anders.
benefietdiner schreef:Sorry dat ik zo hard ben, maar mijn hart springt echt op van vreugde als ik haar leest over hoe zij ook over mijn heiland Jezus verteld.

Hoe kan je hart opspringen van vreugde, terwijl je harde woorden zegt? Dat begrijp ik niet.
In mij zie jij kennelijk dat geloof dat jij ver achter je gelaten hebt. Misschien verwoord ik het hier en daar, terwijl ik helemaal niet van de GGiN en die leer ben.
benefietdiner schreef:Ik raad je aan om het nog eens over te lezen en het tot je nemen en te laten door dringen want zij verkondigd Christus toegepast aan een vernieuw hart.

Daar gaat het helemaal niet om! Ik twijfel toch niet aan Nina's ware geloof?

Dit was mijn openingsvraag: Begrijpen jullie de worstelingen van deze oude moeder? Of is het simpel, van twee wegen loop je gewoon op die ene?
Wat zou je tegen die moeder willen zeggen?


Dan antwoord ik: ja, ik begrijp die oude moeder wel. Ik hoor het ook wel vaker. enz enz
Nina zegt iets anders:
Deze vrouw gelooft in een dwaalleer. Net zoals deze predikant. Dit is juist een strik van Satan, (lees einde reactie van de predikant) die mensen op deze manier verleidt en weghoudt van Jezus,

En dat vind ik nogal een forse stelling. De predikant wordt beticht van het verkondigen van een dwaalleer op basis van dit antwoord (?)
De discussie spitste zich voornamelijk tussen ons.(Nina en ik) Ik ben het niet met haar stelling eens maar dat zegt toch niets over het persoonlijk geloof van Nina?
Ik blijf het gedeeltelijk oneens met haar, we zijn zeker dichter naar elkaar toe gekomen, maar jij maakt er nu iets anders van en dat is niet echt positief in een discussie als deze.

Tegelijk leg jij mijn geloof op de zeef. Dus jij mag wat je in mij veroordeelt.
benefietdiner schreef:Het nee van jou hierboven is heel erg. Ik denk dat je ook verward zit in een labyrint van ingewikkeldheid en je houd Jezus op een afstand, net als die moeder in de topicstart die je zelf noemde en niet begrijpt.


Ik zit niet in een labyrint van ingewikkelde exegese. Wat weet jij van mijn persoonlijke worstelingen?
Ik zet ze hier niet omdat ze totaal niet begrepen worden. Net zoals die mevrouw niet begrepen wordt, dat is wel duidelijk geworden.
Ze krijgt gewoon een voet onder haar zitvlak je moet geloven, je moet Jezus aannemen.
Regelmatig komen vragen binnen van mensen die met deze dingen worstelen en hoe liefdevol en gunnend zijn dan de antwoorden van de predikanten.
Daar zie ik deze zinnen zo niet in terug hoor!

ds van Campen bijvoorbeeld, legt de verschillende soorten twijfel uit:
Pilatustwijfel, Wat is waarheid?”
Een Nathanaeltwijfel Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen?
Een Davidtwijfel: “één dezer dagen zal ik nog omkomen in de hand van Saul”
Een emotionele twijfel: als Elia. Je ziet het niet meer zitten, lichamelijk ben je uitgeput. Dan heb je voedsel en rust nodig.
Een logische twijfel: je verstand komt in opstand: maar laat rationele klaarheid nooit een criterium voor de Waarheid.
Een wilstwijfel: je weet heel goed wat goed is, maar je aarzelt de weg in te slaan die God je wijst.
Een geloofstwijfel: dat is het meest ingrijpend. Het heeft te maken niet zozeer met het bestaan van God als wel met je behoud door God. Je twijfelt aan je genadestaat, ben ik wel behouden, is God mijn God geworden en zijn mijn zonde wel echt vergeven. Dat geeft geloofscrisis.

Kijk, b.d., dat is nou onderwijs.
Hier kun je iets mee.
GEHELE VRAAG EN ANTWOORD

En dan praat hij die twijfel niet goed, o nee, maar hij geeft wel onderwijs en wijst de weg waar je met deze twijfel heen moet.
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6590
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Chaya » 30 dec 2015 10:46

Nina schreef:Chaya, je schrijft '..die van zichzelf zegt dat hij bekeerd is...', dat klinkt al zò alsof jij de meetlat er langs legt, ik kan begrijpen dat dat mensen irriteert.

Dat is zo'n typische forumuitdrukking die ik in het dagelijks leven nooit hoor.
Het is een hele normale gangbare uitdrukking.
Het betekent niets meer dan: iemand zegt dat hij bekeerd is. punt.
Je kunt ook zeggen: men zegt van deze persoon dat hij bekeerd is. Maar is het daarom waar of niet waar?

Je hanteert zelf ook die meetlat, ben je je dat niet bewust?
Nina schreef: want je herkent jezelf niet in dat bijna perfecte plaatje wat werd neergezet.
Logisch dat men dan de conclusie trekt dat het niet voor jou is, want je voldoet niet aan het plaatje.

Nina: Deze vrouw gelooft in een dwaalleer. Net zoals deze predikant
Nina: want deze leer is vals.
Terwijl Henkie nuanceerde:

Volgens mij lees je niet goed. Het antwoord komt voornamelijk via de mond van die vrouw. De dominee voegt alleen toe: "Met dit heldere en eenvoudige getuigenis van deze moeder ligt veel stof tot overdenking. Laten we het hier maar bij houden om niet terecht te komen in dogmatische en theologische strikken." Hij zegt er verder niets inhoudelijks over.

Deze dogmatische kronkel van een derde weg is ook niet te horen in de HHK (dus ook niet van ds. Heikamp)


En Teus hanteert weer een andere maatlat: Geloven houdt meer in maar dan weet je het toch ook, dat Hij je Heiland is?

Genoeg voorbeelden even. Ik bedoel maar, zo hanteren we allemaal die maatlat.
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Bambi

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Bambi » 30 dec 2015 11:38

Deze mevrouw voelt zich niet meer thuis bij de wereld, dus hoort ze al bij God, want de Heilige Geest zorgt ervoor dat wij ons niet meer thuis voelen bij de wereld en dat kan alleen als Hij in ons woont, na de bekering dus
Dat deze mevrouw niet voelt dat ze bij God hoort, komt omdat ze het niet durft te geloven, maar dat doet niets af aan het feit dat ze al wel bij God hoort.

En dat wij dat allemaal vervelend vinden voor deze mevrouw, dat ze een hel maakt van haar leven
En dat wij het haar allemaal gunnen, dat ze door het simpel te geloven, een veel mooier en dierbaarder leven met God kan ervaren en het haar wel toe willen roepen, helpt allemaal niks
Het is haar weg die God met haar gaat
Wij kunnen dat voor haar niet veranderen, alleen God en zijzelf

Ik heb ook momenten dat ik aan alles twijfel, ook aan Gods plannen in mijn leven en dan bang ben, dat ik me alles heb ingebeeld en me helemaal druk maak en van alles in mijn hoofd haal en dan ook al de dwaalleren in mijn hoofd haal en twijfel of ik het allemaal mis had
En vaak laat God me even behoorlijk spartelen, om dan na een tijdje in te grijpen en me fijntjes onder mijn neus te wrijven dat het allemaal ligt aan mijn gebrek aan vertrouwen in Hem en niet aan Hem, want Hij blijft altijd dezelfde
Als God eenmaal een werk begonnen is in het hart van mensen, zoals ook bij deze mevrouw, dan maakt Hij het ook af

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2797
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor benefietdiner » 30 dec 2015 12:00

Bambi schreef:Deze mevrouw voelt zich niet meer thuis bij de wereld, dus hoort ze al bij God, want de Heilige Geest zorgt ervoor dat wij ons niet meer thuis voelen bij de wereld en dat kan alleen als Hij in ons woont, na de bekering dus
Dat deze mevrouw niet voelt dat ze bij God hoort, komt omdat ze het niet durft te geloven, maar dat doet niets af aan het feit dat ze al wel bij God hoort.
Dat ziet jij dus, dat ze bij God hoort en zij zelf ziet daar niets van?
Ik denk toch dat het meer evenwichtig gebeurd. De wereld verlaten gaat samen op met de inlijving in Christus.
Bambi schreef:En dat wij dat allemaal vervelend vinden voor deze mevrouw, dat ze een hel maakt van haar leven
En dat wij het haar allemaal gunnen, dat ze door het simpel te geloven, een veel mooier en dierbaarder leven met God kan ervaren en het haar wel toe willen roepen, helpt allemaal niks
Het is haar weg die God met haar gaat
Wij kunnen dat voor haar niet veranderen, alleen God en zijzelf
Andere mensen kunnen wel middelen zijn maar inderdaad het is Gods Geest die levend maakt.
Bambi schreef:Ik heb ook momenten dat ik aan alles twijfel, ook aan Gods plannen in mijn leven en dan bang ben, dat ik me alles heb ingebeeld en me helemaal druk maak en van alles in mijn hoofd haal en dan ook al de dwaalleren in mijn hoofd haal en twijfel of ik het allemaal mis had
En vaak laat God me even behoorlijk spartelen, om dan na een tijdje in te grijpen en me fijntjes onder mijn neus te wrijven dat het allemaal ligt aan mijn gebrek aan vertrouwen in Hem en niet aan Hem, want Hij blijft altijd dezelfde
Als God eenmaal een werk begonnen is in het hart van mensen, zoals ook bij deze mevrouw, dan maakt Hij het ook af
Ja zeker weten dat beaam ik en het hoort er allemaal bij maar je kunt door ander mensen ook behoorlijk in de puit gehouden worden en dat is het geval bij deze moeder in de topicstart.

Bambi

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Bambi » 30 dec 2015 12:24

benefietdiner schreef:Dat ziet jij dus, dat ze bij God hoort en zij zelf ziet daar niets van?
Ik denk toch dat het meer evenwichtig gebeurd. De wereld verlaten gaat samen op met de inlijving in Christus.


Ik had al een volledige relatie met God,
Hij liet me zien wat ik fout had gedaan of deed en dat de Heere Jezus daar ook voor aan het kruis had gehangen,
Hij liet me zien dat ik alles aan Hem kon vragen en gaf me antwoord in alles,
Hij liet me inzien wat Bijbelteksten betekenden,
Hij liet me zien dat ik in alles op Hem moest vertrouwen en dat Hij van me hield en liet die liefde ook voelen
Hij hielp me in alles en ik voelde me vaak, zelfs in al mijn problemen, zo gelukkig, dat "God heb ik lief" mijn lijflied werd.
En toch dacht ik zelf dat ik niet bekeerd was, want ik had geleerd dat je een big boom moest voelen en in elkaar moest storten van ellende en alle zonden in 1 keer moest zien en dan beseffen dat je de Heere Jezus nodig had en dan een heel zeker gevoel terugkreeg dat je erbij hoorde en daarna het gevoel had dat je in het zwart moest lopen, geen broeken meer dragen, de tv de deur uit moest doen en alleen nog maar in de Bijbel las en in prekenboeken.

Tot ik steeds meer een groeiend besef kreeg, (mede dankzij kerkdiensten van dominees uit andere denominaties en hier op refoweb) dat zo met God leven zoals ik deed, al veel verder gaat, dan veel mensen in het zwart, zelfs dominees, ervaren

benefietdiner schreef:Ja zeker weten dat beaam ik en het hoort er allemaal bij maar je kunt door ander mensen ook behoorlijk in de puit gehouden worden en dat is het geval bij deze moeder in de topicstart.

En toch is het God die daarvan moet bevrijden. En inzicht moet geven en Hij heeft ook daar een plan voor.

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2797
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor benefietdiner » 30 dec 2015 14:31

Bambi schreef:Ik had al een volledige relatie met God,
Hij liet me zien wat ik fout had gedaan of deed en dat de Heere Jezus daar ook voor aan het kruis had gehangen,
Hij liet me zien dat ik alles aan Hem kon vragen en gaf me antwoord in alles,
Hij liet me inzien wat Bijbelteksten betekenden,
Hij liet me zien dat ik in alles op Hem moest vertrouwen en dat Hij van me hield en liet die liefde ook voelen
Hij hielp me in alles en ik voelde me vaak, zelfs in al mijn problemen, zo gelukkig, dat "God heb ik lief" mijn lijflied werd.
En toch dacht ik zelf dat ik niet bekeerd was, want ik had geleerd dat je een big boom moest voelen en in elkaar moest storten van ellende en alle zonden in 1 keer moest zien en dan beseffen dat je de Heere Jezus nodig had en dan een heel zeker gevoel terugkreeg dat je erbij hoorde en daarna het gevoel had dat je in het zwart moest lopen, geen broeken meer dragen, de tv de deur uit moest doen en alleen nog maar in de Bijbel las en in prekenboeken.

Tot ik steeds meer een groeiend besef kreeg, (mede dankzij kerkdiensten van dominees uit andere denominaties en hier op refoweb) dat zo met God leven zoals ik deed, al veel verder gaat, dan veel mensen in het zwart, zelfs dominees, ervaren

En toch is het God die daarvan moet bevrijden. En inzicht moet geven en Hij heeft ook daar een plan voor.

Ik begrijp het helemaal het zou zo maar mijn leven kunnen zijn een klein stukje daaruit dan maar ja van broeken, rokken en hoedjes had ik als jongen geen last. :D
Ik wist al van mijn jeugd af dat het verlossende werk van Jezus in mijn woonde maar ja….. als ik dat tegen mijn ouders zei poeeeeee……. nauw daar klopte dus niets van. Hoe ik eigenlijk aan die praat kwam want ja in een evangelische kerk was ik nog nooit geweest. Ik stond veel te hoog op een voedstuk aldus mijn ouders daar moest ik eerst maar eens van afgebracht worden. Als er in onze kerk eens teveel mensen aan het avondmaal kwamen (en daar kwamen er al zo weinig aan) had de dominee veel te ruim gepreekt. De ellendestaat moest meer bepreekt worden. Als jongeling hoorde ik dat allemaal aan maar begreep er niets van. Wat ik wel begreep was dat het bij mij niet klopte ik liep veel te hoog in de boom met mijn hoofd om gelijk maar Jezus aan te grijpen foei.
Hoewel de overtuiging in mijn hart bleef zei ik tegen mezelf dat het niet klopte.
Je komt dan wel in een labyrint terecht hoor. Gelukkig had ik nichten en die zongen liederen waarvan ik dacht wauw wat is dit nou. Mijn hart smolt weg van blijdschap maar mijn ouders wezen mij er op dat als je zó Jezus bezong dat regelecht van de duivel was.

Om een lang verhaal kort te maken. Ik heb jaren in het donker gezeten in een soort spagaat van hoop en vrees. Totdat je tegen jezelf zeg ik ga het nu toch eens uitzoeken hoe het een en ander in elkaar steekt. Natuurlijk, achteraf is dat Gods Geest die in je werkt maar op dat moment zeg je basta ik wil weten hoe het zit. Nu dan kom je er wel achter dat het nix met een broek, rok en noem al dat gezwets (wat noemde je ook al weer) te maken heeft.
Het leven in Christus is een totale overgave en afzien van alle eigengerechtigheid en een volkomen vertrouwen op Zijn verlossingswerk halleluja.

En de oude moeder in de topicstar nog maar voort tobben (hoort chaya daar ook bij), tja waarschijnlijk toch wel mensen ontmoet net als mijn ouders, bekommerden zoekende zielen die nooit geen zekerheid hadden als alleen die derde weg.

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6590
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Chaya » 30 dec 2015 16:22

benefietdiner schreef:En de oude moeder in de topicstar nog maar voort tobben (hoort chaya daar ook bij), tja waarschijnlijk toch wel mensen ontmoet net als mijn ouders, bekommerden zoekende zielen die nooit geen zekerheid hadden als alleen die derde weg.

Ik hoop niet dat we hierdoor off topic raken, maar ik vond dit:

Wel zouden we in zijn algemeenheid kunnen stellen, dat bij de Ger. Gem. in Ned. heel sterk het accent ligt op de uitverkiezing en daardoor ook sterk gesteld wordt dat de beloften Gods enkel voor de uitverkorenen zijn. En zo lang je niet weet dat te zijn, hebben de beloften Gods geen enkel nut. Ja, is het aanbod van genade niet voor die hoorders. Daarmee is de prediking dan getoonzet. Is dat niet waar? Ja, uiteindelijk ben ik het ermee eens, dat inderdaad de beloften die betrekking hebben op de zaligheid uiteindelijk enkel voor de uitverkorenen zijn. Maar, omdat een mens en ook een prediker niet weet, wie die uitverkorenen zijn, wordt het aanbod van genade alle hoorders voorgehouden (en dit is de lijn aan de rechterkant van de NHK). Men zal nooit kunnen zeggen dat het Woord niet tot hen gekomen is. En daarom zal dat Woord in de dag van het gericht ook tegen hen getuigen en zal Christus als de Rechter het moeten zeggen: "Gij hebt niet gewild".

UIT DEZE VRAAG

M.a.w. die leer wordt veel breder gepredikt dan enkel in de GGiN, en is dus niet exclusief. Alleen, het stopt niet na de leer van de uitverkiezing, DAT is nu het verschil.
En jij noemt het tobben, maar als ik dit lees: Dan worden alle gronden buiten God en Christus afgesneden en krijgt God alle eer! wekt dat toch jaloersheid.
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor MoesTuin » 30 dec 2015 17:20

Gelukkig is de mens die kan zeggen te behoren bij de kudde van de Heere Jezus Christus
in de bijbel staat het zo eenvoudig en tegelijk is het zo groots

"Gelooft in de Heere Jezus Christus en u zult Eeuwig Leven ontvangen"

Corrie ten Boom verwoord het zo mooi! In Christus vergeeft God ons alle zonden die oprecht beleden worden en werpt ze in de diepste zee (en zet er een bordje bij, "verboden te vissen")
Afbeelding

Wat wil je nog meer?
Mevrouw, hoort het Woord, het verlossende rijke evangeliewoord en zing mee......

https://www.youtube.com/watch?v=oTypzy2alQ0

Als g' in nood gezeten
1
Als g' in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten:
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood!
's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.

2
God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen,
keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele,
uit zond' en dood.

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2383
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Teus » 30 dec 2015 21:26

Teus schreef:Dus jij geloofde je vader, je moeder of je vriendinnen nooit?

Chaya schreef:Ik had een hele lieve vader, die een leven dichtbij de Heere en Zijn woord leefde, maar toch zei hij dit nooit. Omdat hij wel wist dat het zo niet werkt.
Je moet geloven, hoe doe je dat? Hoe zeg je tegen een lamme dat hij gewoon moet gaan lopen?
Nee,, precies, dat kan niet.
Daar zal eerst een arts aan te pas moeten komen, krukken worden aangereikt, fysiotherapie worden gegeven.


Jammer dat je geen direct antwoord geeft, maar ongemerkt doe je het toch terwijl je het zelf niet weet.
Je gelooft je vader, waarom zou je God niet geloven, dat Hij je zonden wil vergeven?

Je opmerking klopt geheel, net zoals ik zeg dat een refo zich moet bekeren, dat kan ook niet.
Maar het heeft niets te maken met hetgeen waar we het over hebben. Een beetje nagepraat geijkt gezegde.
Als ik jou vertel dat ik een blauwe auto heb geloof je dat niet want je kunt niet geloven.
Ik mag ook dicht bij mijn Heiland leven en zeg het wel omdat mij overkomen is door e Liefde en de Trouw van God.
En nu............
Maar goed jij gelooft je vader, ik geloof God.


Ik ben in mijn leven meerdere malen geraakt, ik merkte de noodzaak dat God in mijn leven kwam, tijdens preken gebeurde dat. Telkens vroeg ik God of Hij me een echte zondaar van me wilde maken en of Hij me mijn zonden wilde laten zien, zo was het me geleerd. Er gebeurde niets, Nu weet ik dat God dat niet wil, dat het recht tegen zijn wil in ging want God kan niet met zonden omgaan, daar is Hij te Heilig voor , daarom wil Hij, als je bij Hem komt, ze direct werpen in de diepte der zee. Weet je waarom Hij zegt “de diepte der zee” en niet “in de zee”?
Omdat we niet in de diepte van de zee kunnen komen de Grote Oceaan is 11000 meter diep, daar kan geen mens komen. God zegt ook “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons”. Dit is oneindig, kan ook niemand bij. God wil het er niet meer over hebben. Met je verstand kun je nagaan groot je ongeloof is, hoe ernstig je God beledigd, weet je hoeveel pijn dat doet voor iemand die door de Kracht van de Heilige Geest mag weten dat God door Zijn onmetelijke Liefde niet meer over de zonden wil hebben dat een mens, die Hij zelf gemaakt heeft Hem er steeds aan probeert te herinneren?
Er is er een die je een groot plezier doet, hij is ook de veroorzaker ervan.Samanthi schreef:
…...en ook de toeleidende weg, die besproken wordt komt niet in de Bijbel voor.

Jawel hoor Samanthi, God heeft een toeleidende weg voorgehouden.
Deze weg is hooguit 80 cm lang, zeer eenvoudig af te leggen, God heeft het zo eenvoudig mogelijk gehouden.
Gods toeleidende weg is “KOM” en de lengte van die weg is gelijk aan de afstand tussen je knieën en de vloer
Kom zoals je bent.
Dit vind ik altijd zo mooi, als ik hier over nadenk dan besef ik weer dat we zo'n bijzondere God hebben, word ik weer zo blij vanbinnen.
Zoals je bent...... God schakelt hiermee satan direct uit. Wij hebben dan van, ja maar.......nee, zegt God zoals je bent.Bambi schreef:Deze mevrouw voelt zich niet meer thuis bij de wereld, dus hoort ze al bij God, want de Heilige Geest zorgt ervoor dat wij ons niet meer thuis voelen bij de wereld en dat kan alleen als Hij in ons woont, na de bekering dus
Dat deze mevrouw niet voelt dat ze bij God hoort, komt omdat ze het niet durft te geloven, maar dat doet niets af aan het feit dat ze al wel bij God hoort.

Ik zie dit anders Bambi,
Als jij bij mij komt met een gruwelijke dorst, zo erg dat je bijna niet meer kan praten, dat je wel 100 euro voor een glas water over hebt. Je hebt zo,n afkeer van die dorst, je hebt pijn in je strot en je voelt je ongemakkelijk. Als ik dan een glas water voor je neerzet en je pakt hem niet dan heb je er totaal niets aan, je lijdt hetzelfde leventje, verlangen naar water blijft afkeer van die zere strot blijft.
Dat is nu het aannemen waar zovelen een hekel aan hebben.
Men oordeelt wel vaak over aannemen maar weten daardoor kennelijk niet wat het is.Bambi schreef:En dat wij dat allemaal vervelend vinden voor deze mevrouw, dat ze een hel maakt van haar leven
En dat wij het haar allemaal gunnen, dat ze door het simpel te geloven, een veel mooier en dierbaarder leven met God kan ervaren en het haar wel toe willen roepen, helpt allemaal niks
Het is haar weg die God met haar gaat
Wij kunnen dat voor haar niet veranderen, alleen God en zijzelf


Dit zie ik ook anders,
Dit is niet de weg die God met haar gaat, Het is de weg die God haar laat gaan.

Ik moet denken aan het verhaal van die oude Chinese grootvader. Hij vertelde zijn kleinzoon dat ieder mens 2 beren in zijn hart heeft die samen vechten. Een beer die liefdevol, meelevend en zorgzaam is en een beer die hatelijk, misgunnend en moordens is.
De kleinzoon vraagt aan zijn grootvader “wie wint er dan”?
De grootvader zegt “degenen doe je voedt”
„Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is.” 1 Kor.2:14a

Bambi

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Bambi » 30 dec 2015 22:35

benefietdiner schreef:Ik begrijp het helemaal het zou zo maar mijn leven kunnen zijn een klein stukje daaruit dan maar ja van broeken, rokken en hoedjes had ik als jongen geen last. :D
Ik wist al van mijn jeugd af dat het verlossende werk van Jezus in mijn woonde maar ja….. als ik dat tegen mijn ouders zei poeeeeee……. nauw daar klopte dus niets van. Hoe ik eigenlijk aan die praat kwam want ja in een evangelische kerk was ik nog nooit geweest. Ik stond veel te hoog op een voedstuk aldus mijn ouders daar moest ik eerst maar eens van afgebracht worden. Als er in onze kerk eens teveel mensen aan het avondmaal kwamen (en daar kwamen er al zo weinig aan) had de dominee veel te ruim gepreekt. De ellendestaat moest meer bepreekt worden. Als jongeling hoorde ik dat allemaal aan maar begreep er niets van. Wat ik wel begreep was dat het bij mij niet klopte ik liep veel te hoog in de boom met mijn hoofd om gelijk maar Jezus aan te grijpen foei.
Hoewel de overtuiging in mijn hart bleef zei ik tegen mezelf dat het niet klopte.
Je komt dan wel in een labyrint terecht hoor. Gelukkig had ik nichten en die zongen liederen waarvan ik dacht wauw wat is dit nou. Mijn hart smolt weg van blijdschap maar mijn ouders wezen mij er op dat als je zó Jezus bezong dat regelrecht van de duivel was.

Dat is heel erg triest, als je vreugde in God en in Christus, wordt weggenomen en zeker als het je eigen ouders zijn, die het doen.
Maar het is voor henzelf net zo triest.

benefietdiner schreef:Om een lang verhaal kort te maken. Ik heb jaren in het donker gezeten in een soort spagaat van hoop en vrees. Totdat je tegen jezelf zeg ik ga het nu toch eens uitzoeken hoe het een en ander in elkaar steekt. Natuurlijk, achteraf is dat Gods Geest die in je werkt maar op dat moment zeg je basta ik wil weten hoe het zit. Nu dan kom je er wel achter dat het nix met een broek, rok en noem al dat gezwets (wat noemde je ook al weer) te maken heeft.
Het leven in Christus is een totale overgave en afzien van alle eigengerechtigheid en een volkomen vertrouwen op Zijn verlossingswerk halleluja.

En de oude moeder in de topicstart nog maar voort tobben, tja waarschijnlijk toch wel mensen ontmoet net als mijn ouders, bekommerden zoekende zielen die nooit geen zekerheid hadden als alleen die derde weg.

En hier kun je toch weer zien, dat God niet loslaat en Zijn plannen toch doorzet, hoeveel tegenwerking er ook is en hoeveel dwaalleren je ook hoort.

Bambi

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Bambi » 30 dec 2015 22:44

Bambi schreef:Deze mevrouw voelt zich niet meer thuis bij de wereld, dus hoort ze al bij God, want de Heilige Geest zorgt ervoor dat wij ons niet meer thuis voelen bij de wereld en dat kan alleen als Hij in ons woont, na de bekering dus
Dat deze mevrouw niet voelt dat ze bij God hoort, komt omdat ze het niet durft te geloven, maar dat doet niets af aan het feit dat ze al wel bij God hoort.

,
Teus schreef:Ik zie dit anders Bambi. Als jij bij mij komt met een gruwelijke dorst, zo erg dat je bijna niet meer kan praten, dat je wel 100 euro voor een glas water over hebt. Je hebt zo,n afkeer van die dorst, je hebt pijn in je strot en je voelt je ongemakkelijk. Als ik dan een glas water voor je neerzet en je pakt hem niet dan heb je er totaal niets aan, je lijdt hetzelfde leventje, verlangen naar water blijft afkeer van die zere strot blijft.
Dat is nu het aannemen waar zovelen een hekel aan hebben.
Men oordeelt wel vaak over aannemen maar weten daardoor kennelijk niet wat het is.

Dat zie ik toch anders Teus
Deze mevrouw zegt dat ze de tekst kreeg:"Ik ben uw Man, Heere der Heirscharen"
Dat is uit de tekst uit Jesaja 54: 5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.
En als je dan leest wat Thomas Watson zegt over die tekst, dan zie je hetzelfde als wat ik al noemde, dat ze het allemaal al heeft en alleen moet geloven dat het zo is.

https://books.google.nl/books?id=2sB_Aw ... an&f=false


Bambi schreef:En dat wij dat allemaal vervelend vinden voor deze mevrouw, dat ze een hel maakt van haar leven
En dat wij het haar allemaal gunnen, dat ze door het simpel te geloven, een veel mooier en dierbaarder leven met God kan ervaren en het haar wel toe willen roepen, helpt allemaal niks
Het is haar weg die God met haar gaat
Wij kunnen dat voor haar niet veranderen, alleen God en zijzelf


Teus schreef:Dit zie ik ook anders,
Dit is niet de weg die God met haar gaat, Het is de weg die God haar laat gaan.

Ik moet denken aan het verhaal van die oude Chinese grootvader. Hij vertelde zijn kleinzoon dat ieder mens 2 beren in zijn hart heeft die samen vechten. Een beer die liefdevol, meelevend en zorgzaam is en een beer die hatelijk, misgunnend en moordens is.
De kleinzoon vraagt aan zijn grootvader “wie wint er dan”?
De grootvader zegt “degenen doe je voedt”

Als God je een weg laat gaan, dan gaat Hij ook die weg met jou. Want Hij gaat altijd mee


Terug naar “Archief”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten