De brug is opgehaald

De Archiefkast van het Forum. Oude discussies zijn hier nog eens na te lezen.

Moderator: Moderafo's

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6590
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Chaya » 25 dec 2015 22:53

Nina schreef:Bovenstaand citaat is uit jouw openingspost, Chaya.
En daar zeg je nu precies waar het 'em wringt: deze mensen gaan af op hun beleving. Die blijkt maatgevend te zijn.
Er staat nergens geschreven dat je een geweldige ervaring moet hebben. Je moet geloven.
Ik vind het triest voor deze vrouw, maar kan echt boos zijn op zo'n voorganger, want deze leer is vals.

Ja. Ik citeerde de vrouw. Maar wat zegt ds op het einde?
Met dit heldere en eenvoudige getuigenis van deze moeder ligt veel stof tot overdenking. Laten we het hier maar bij houden om niet terecht te komen in dogmatische en theologische strikken.
Dus,
M.a.w. ga niet ontleden hoe fout deze mevrouw mogelijk denkt. Op Zijn tijd zal de Heere het haar laten zien.
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Gebruikersavatar
henkie
Beheerder
Berichten: 3566
Lid geworden op: 10 sep 2002 15:05

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor henkie » 25 dec 2015 23:07

Nina schreef:Deze vrouw gelooft in een dwaalleer. Net zoals deze predikant. Dit is juist een strik van Satan, (lees einde reactie van de predikant) die mensen op deze manier verleidt en weghoudt van Jezus, Die zegt dat Hij niemand die tot Hem komt, zal uitwerpen.


Volgens mij lees je niet goed. Het antwoord komt voornamelijk via de mond van die vrouw. De dominee voegt alleen toe: "Met dit heldere en eenvoudige getuigenis van deze moeder ligt veel stof tot overdenking. Laten we het hier maar bij houden om niet terecht te komen in dogmatische en theologische strikken." Hij zegt er verder niets inhoudelijks over.

Deze dogmatische kronkel van een derde weg is ook niet te horen in de HHK (dus ook niet van ds. Heikamp). De vraagsteller verwijst naar een ander kerkverband.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 849
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Nina » 25 dec 2015 23:27

Ja. Ik citeerde de vrouw. Maar wat zegt ds op het einde?
Met dit heldere en eenvoudige getuigenis van deze moeder ligt veel stof tot overdenking. Laten we het hier maar bij houden om niet terecht te komen in dogmatische en theologische strikken.
Dus,
M.a.w. ga niet ontleden hoe fout deze mevrouw mogelijk denkt. Op Zijn tijd zal de Heere het haar laten zien.


Nou Chaya, dat 'niet ontleden hoe fout deze mevrouw mogelijk denkt' haal ik niet uit de reactie van de predikant. Hij vindt dat ze veel ter overdenking zegt. Dus blijkbaar veel goeds, anders is het niet het overdenken waard.
Als de predikant zijn taak serieus neemt, wijst hij deze vrouw er op dat haar denken onjuist is, daar hoeft zij geen openbaring van de Heer Zelf voor te krijgen: het is de taak van een predikant om mensen te onderwijzen.

De vrouw getuigt dat de Here haar het volgende liet weten:
Ik ben uw Man, de Heere der Heirscharen.


Als de Here Zelf dit gezegd heeft, wat wil ze dan nog? Dat is toch prachtig??
Dan mag je niet komen met 'een gestolen Jezus' of verwijzingen naar teksten waar de Heer zegt: 'Ga weg van Mij, Ik heb u niet gekend'

..want ik ken de Persoon van de Heere Jezus niet. Ofschoon mijn hart soms brandend van verlangen is om dat te mogen leren kennen in mijn hart

Krijgt zij geen onderwijs in haar gemeente? Of verwacht zij wat dit betreft ook weer een 'bijzondere ervaring'?

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19096
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Marnix » 26 dec 2015 00:01

Chaya schreef:Dan begrijp je dus niet veel van de worstelingen van deze vrouw. Ook zie ik van jou geen bemoedigend antwoord helaas.
Dit gaat ook over de toeëigening van het geschonken heil. En velen menen het te kunnen pakken.
In de Bijbel staat ook de duidelijke waarschuwing: gaat weg van Mij, ik heb u nooit gekend! En dat gaat echt niet over de vloekers en de godloochenaars!


Nee. En wat jij hier noemt wordt in veel zwaardere vorm gepreekt in dat soort kerken. Waardoor er angst wordt gezaaid en onzekerheid. Met argumenten die jij ook aanhaalt. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Het wordt zo benadrukt dat iedereen het normaal is gaan vinden dat in de kerk een paar mensen bekeerd zijn en de rest onbekeerd. Het is totaal onbijbels. Deze vrouw kan daar weinig aan doen en velen met haar. Hun onzekerheid komt door wat ze van kinds af aan hebben gehoord. Denk maar niet dat je zomaar bij Hem hoort. Je moet hier aan voldoen, daar aan, je moment van bekering kunnen aanwijzen waar je in een dieptepunt van ellende zat. Dat soort onzin. Daar worden mensen mee misleid. Waardoor ze denken niet bekeerd te zijn terwijl ze Christus volgen. Maar anderen hen vertellen dat dit niet goed genoeg is voor God. Vreselijk. Dat is tegelijk de bemoediging goor deze vrouw. Ze is een kind van Hem, ook al weet ze dat zelf niet.

En de waarschuwing gaat altijd naar dit soort mensen die daardoor nog meer gaan twijfelen. Maar misschien moeten mensen die mensen zo bij Christus vandaan houden en ze vertellen dat ze niet goed genoeg zijn voor Hem, er allerlei voorwaarden bij verzinnen enz dit juist ter harte gaan nemen. Want terecht zeg je dat de waarschuwingen van Jezus ook hen betreft die menen te doen wat Hij wil maar ondertussen dat niet doen en anderen bij Hem vandaan houden.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor MoesTuin » 26 dec 2015 10:01

Chaya schreef:Ja. Ik citeerde de vrouw. Maar wat zegt ds op het einde?
Met dit heldere en eenvoudige getuigenis van deze moeder ligt veel stof tot overdenking. Laten we het hier maar bij houden om niet terecht te komen in dogmatische en theologische strikken.
Dus,
M.a.w. ga niet ontleden hoe fout deze mevrouw mogelijk denkt. Op Zijn tijd zal de Heere het haar laten zien.


Toch laat de Dominee de bijbel gesloten helaas in zijn eigen antwoord. (hij citeert wel een heel stuk de moeder, wat goed is, maar hij laat zelf grote kansen liggen in een eigen antwoord)
Ik had het aangevuld met de woorden.

Genade, het is misschien een moeilijk onderwerp voor u mevrouw, voor sommige lezers.
De volheid van de Genade, ook voor u / jou.

In de bijbel staat, "wie in de Heere Jezus gelooft, zal Eeuwig leven ontvangen"
Jezus neemt de zondaars aan, roept dit troostwoord toe aan allen.

In Psalm 86 staatPsalm 86

1 Een gebed van David. HEERE! neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig.
2 Bewaar mijn ziel, want ik ben [Uw] gunstgenoot, o Gij, mijn God! verlos Uw knecht, die op U betrouwt.
3 Zijt mij genadig, HEERE! want ik roep tot U den gansen dag.
4 Verheug de ziel Uws knechts; want tot U, HEERE! verhef ik mijn ziel.
5 Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen, HEERE!
6 HEERE! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen.
7 In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.
8 Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken.
9 Al de heidenen, Heere! die Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en Uw Naam eren.
10 Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God.
11 Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.
12 Heere, mijn God! ik zal U met mijn ganse hart loven, en ik zal Uw Naam eren in eeuwigheid;
13 Want Uw goedertierenheid is groot over mij; en Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt.
14 O God! de hovaardigen staan tegen mij op, en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel; en zij stellen U niet voor hun ogen.
15 Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.
16 Wend U tot mij, en zijt mij genadig, geef Uw knecht Uw sterkte, en verlos den zoon Uwer dienstmaagd.
17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien, en beschaamd worden, als Gij, HEERE! mij geholpen, en mij getroost zult hebben.David beroept zich hier op de Heere God, vanuit diepe diepe nood waarin hij verkeerd
in vers 2 staat, Verlos Uw knecht die op U vertrouwd, David rekent op de Heere, dat zijn roep gehoord wordt.

Er zijn mensen die zeggen: "de Heere is niets aan ons verplicht" maar dat klopt toch niet helemaal. God sloot een verbond " Ik zal u tot een God zijn, gij zult Mij tot een volk zijn" naar te lezen is in Psalm 81 Psalm 81 : 12
"Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."


Dat is echt een belofte van God, een verbond, een eed, waarop de mens zich mag beroepen.
Geweldig is het om te mogen weten dat een mens die schuilt in Gods genade, Gods gunst genieten mag.
Genade is Gods gunst.

Psalm 86 begint met een roep vanuit de benauwdheid en opeens in vers 5 gaat het al over vergeving en daar tussen in zit de Genade, Gods gunst.
vers 5: Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen, HEERE!


God is zo trouw, en zelf schiet ik zo vaak tekort en ben ik niet trouw, maar we mogen altijd een beroep doen, ondanks al onze vreselijke tekortkomingen, op Gods Trouw!

We mogen bidden, Heere ik ben toch Uw kind, maar ik ben geen lieverdje, ik ben Uw gunsteling, maar absoluut geen heilige, maar vol van zonde en het verkeerde, wilt U mij genadig vergeven.

Het is belangrijk om je schuld eerlijk onder ogen te zien zelf, loop er niet voor weg, maar staar je er ook niet op blind. Blijf er niet in hangen.
Zeg niet "Nou ja, zolang ik zo verkeerd en zondig ben, kan ik het wel vergeten"
dat klinkt vroom, maar dat is het niet.
Dan laat je je schuld belangrijker zijn dan Gods genade
Alsof je schuld niet opgewassen kan zijn tegen Gods genade
Dat klinkt wel heel nederig, maar is ten diepste heel hooghartig.
Wat wat denk je dan als mens wel, dat God het niet zou aan kunnen jou schuld?
David zegt "Maar gij zijt goed en gaarne vergevend, groot van goedentierenheid en trouw"!

Wat een genade!

Mensen roeren vaak in hun eigen ziel en daar vind je van alles, behalve wat je zou moeten vinden.
en heb je daar houvast aan?
De Heere God zegt, "Ik Ben die Ik Ben"

Een boot op zee werpt zijn anker uit in de zee om houvast te hebben, niet in zijn eigen ruim want dat helpt niks.
Waarin werpen wij het anker uit.
In het ruim van ons levenschip, de diepten van onze ziel, onze zonden? doe dit toch niet.
maar werp we het anker uit omhoog, daar is de grond, daar waar de Heere Jezus is met Zijn verzoenend bloed, we hebben een voorspraak bij de Vader. "Vader, ik wil niet dat dezen verloren gaan, want Ik heb verzoening voor hem voor haar gevonden"

Heere wees mij genadig, wilt U mij genadig aannemen.

Als ons hart ons veroordeeld, God is meer dan ons hart, want God is zo groot, dat Hij al verzoening deed voor dat iemand er om vroeg in Jezus, verzoening deed van alle zonden, ook die van gisteren en eergisteren.
ook al denken we dat we het wel kunnen vergeten, bid toch elke dag tot God, in oprechtheid en nederigheid, "Heere, vergeef mij mijn schulden, allemaal."

Want God is goed en gaarne vergevend en van grote goedertierenheid allen, die Hem aanroepen.

We hoeven ons niet te verstoppen, of wat dan ook te bedenken, maar kom te voorschijn in Zijn Licht
Net als de Gelijkenis van de verloren zoon.
toen die vader zijn zoon zag komen in de verte
toen werd hij met innerlijke ontferming bewogen, hij snelde hem tegemoed, omhelsde hem en maakte het goed

zo mogen wij ook komen.........

Wat een trouw, wat een genade onverdiend, maar in oprechtheid mogen we dit zeker weten aannemen.

Zingt maar mee? Groot is Uw trouw o Heer, aan mij onverdiend, ik was ontrouw, maar U blijft en bent altijd Dezelfde!

https://www.youtube.com/watch?v=5PlBKyYEccg


Groot is uw trouw, o Heer, )
mijn God en Vader. )
Er is geen schaduw van omkeer bij U. )
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde )
die Gij steeds waart, )
dat bewijst Gij ook nu. ) 2 x

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, )
groot is uw trouw, o Heer, )
iedere morgen aan mij weer betoond. )
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. )
Groot is uw trouw, o Heer, )
aan mij betoond. ) 2 x

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, )
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: )
Kracht voor vandaag, )
blijde hoop voor de toekomst. )
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. ) 2 x

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, )
groot is uw trouw, o Heer, )
iedere morgen aan mij weer betoond. )
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. )
Groot is uw trouw, o Heer, )
aan mij betoond. ) 2x
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2383
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Teus » 26 dec 2015 10:29

Teus schreef:
Als je de Genade ontvangen hebt weet je echt wel dat Jezus je Heiland is en Genade ontvangen hebt.


Nina schreef:Dat vraag ik me af.. Als jij onderwezen krijgt dat dat altijd gepaard gaat met een heel bijzondere ervaring, weet je dat nooit zeker. Want hoe bijzonder is dan genoeg om zekerheid te hebben?

In mijn familie zijn er verscheidene mensen die het hier erg moeilijk mee hadden, zij durfden niet te zeggen dat ze een kind van God waren. Sommigen van hen hadden van klein kind af aan al een overtuigd geloof, dat geleidelijk groeide naar mate ze ouder werden. Ze kenden geen plotselinge ommekeer in hun leven, en konden jaloers zijn op mensen die een daadkrachtige bekering hadden mee gemaakt. Zo ook mij grootouders, waarvan ik overtuigd was dat ze een kind van Hem waren, zo dicht leefde ze bij de Heer..

Deze vrouw gelooft in een dwaalleer. Net zoals deze predikant. Dit is juist een strik van Satan, (lees einde reactie van de predikant) die mensen op deze manier verleidt en weghoudt van Jezus, Die zegt dat Hij niemand die tot Hem komt, zal uitwerpen.


Voor een ieder is de wedergeboorte verschillend. Bij de een kan het hevig zijn bij de ander wellicht een traject, maar er komt altijd een moment dat je de zekerheid hebt.
Ik was ook superjaloers als mensen over hun bekering vertelden, alleen er werd mij ook verteld dat je erop moet wachten. Maar...ik zat al in de goeie kerk.

Er klopt iets niet Nina, als je een overtuigend geloof hebt kun je zeggen dat je een kind van God bent want dan geloof je ook dat je wedergeboren bent, anders is je geloof niet overtuigend.
Als je een nabij leven hebt, dicht bij de Heer leeft dan weet je wel of je Genade ontvangen hebt, je merkt het haast elk uur van de dag. Als je dicht bij de Heer leeft, leeft Hij in je hart en waar je hart vol van is stroomt je mond van over. Je kunt niet nalaten om te roemen in Hem, je gaat met Hem naar bed en je staat met Hem op.

Een paar vraagjes:
Wat is een nabij leven volgens jou?
En wat is geloven?
„Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is.” 1 Kor.2:14a

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 849
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Nina » 26 dec 2015 10:39

Ik ga niet heel uitgebreid antwoorden, want ik vind het typen op mn telefoon niet prettig.

Ik denk dat ik de uitdrukking 'een nabij leven' juist interpreteer, voor mij is dat de hele dag door in gesprek zijn met mijn Hemelse Vader, Hem betrekken bij alle aspecten van mijn leven.
Ik weet dat Hij dat wil en in liefde naar mij omziet.

Ik heb voor mijn bekering en zoektocht een enorme striijd gehad of Jezus echt de beloofde gezalfde was Die komen zou, maar twijfel nooit meer en ervaar Zijn nabijheid.

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2383
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Teus » 26 dec 2015 10:49

Nina schreef:Ik ga niet heel uitgebreid antwoorden, want ik vind het typen op mn telefoon niet prettig.

Ik denk dat ik de uitdrukking 'een nabij leven' juist interpreteer, voor mij is dat de hele dag door in gesprek zijn met mijn Hemelse Vader, Hem betrekken bij alle aspecten van mijn leven.
Ik weet dat Hij dat wil en in liefde naar mij omziet. Geweldig, maar dan weet je toch ook dat je wedergeboren bent?

Ik heb voor mijn bekering en zoektocht een enorme striijd gehad of Jezus echt de beloofde gezalfde was Die komen zou, maar twijfel nooit meer en ervaar Zijn nabijheid.

Geloven houdt meer in maar dan weet je het toch ook, dat Hij je Heiland is?
„Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is.” 1 Kor.2:14a

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor MoesTuin » 26 dec 2015 10:51

Nina schreef:Ik denk dat ik de uitdrukking 'een nabij leven' juist interpreteer, voor mij is dat de hele dag door in gesprek zijn met mijn Hemelse Vader, Hem betrekken bij alle aspecten van mijn leven.
Ik weet dat Hij dat wil en in liefde naar mij omziet.
en ervaar Zijn nabijheid.


Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.
Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

Amen Nina, Gelukkig is de mens die het Woord van God hoort, maar niet alleen hoort, maar ook het Woord bewaard in zijn / haar hart en ook dat niet alleen, maar ook vanuit het Woord wat levend geworden is leeft, op weg naar een Hoopvolle Toekomst in Christus verbonden.

En Zing het uit.....

https://www.youtube.com/watch?v=WndF1Xia5M4

Ja, amen, ja
op golgotha
stierf Hij voor onze zonde,
en door zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6590
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Chaya » 26 dec 2015 11:08

Marnix"
Nee. En wat jij hier noemt wordt in veel zwaardere vorm gepreekt in dat soort kerken. Waardoor er angst wordt gezaaid en onzekerheid. Met argumenten die jij ook aanhaalt. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Het wordt zo benadrukt dat iedereen het normaal is gaan vinden dat in de [/quote]
Daar tegenover staat de valse leer die in veel kerken wordt gepredikt, dat iedereen die maar zegt dat hij wel gelooft in iets.... in een hemel.... in een mooi leven na hier, zo de hemel in gepraat wordt op een begrafenis of memoriam stukje.
Vreselijk als ik dat hoor.
De vruchten waaraan men de boom kunt herkennen - wat volstrekt bijbels is! - wordt volledig genegeerd.
Ach nee, meneer sprak er nooit over, had een hekel aan godsdienst en kwam daarom niet meer, was teleurgesteld geraakt in de dominee, ooit, maar toch, hij geloofde wel in de hemel.
Dan schiet bij mij het kippenvel over me heen. Bedriegen heet dat Marnix.
Als er angst wordt gezaaid, zal de Heere die angst wegnemen op Zijn tijd.
Want Hij is het die oogst!
[quote="Marnix schreef:
En de waarschuwing gaat altijd naar dit soort mensen die daardoor nog meer gaan twijfelen

Dat is absoluut niet waar! Ik ken ook enkele van deze kinderen Gods, ik ben graag bij hen.
Want als de Heere overkomt, is het zoet en zalig en ECHT.
Ze leven niet in jubel nee, maar leefden velen van Gods kinderen niet zo, kunnen we lezen in de Bijbel.
Barstte David iedere keer los in jubelgezang? Nee. Er waren wel die tijden, maar ook andere tijden.
En recent, Zacharia en Elisabeth, beide reachtvaardig voor God, Zacharia werd gestraft om zijn ongeloof en kon niet spreken een tijd lang, Elisabeth verborg zich een paar maanden, totdat Maria bij haar kwam.

Beproeven jullie jezelf eens, ipv weer die gefileerde kritiek over de predikant en zijn antwoord uit te storten en dan ook eens dunnetjes de prediking in de zwaardere kerk fijn te snijden.
Ik mocht er gisteren tweemaal zeer aangenaam luisteren!
Helemaal niet depressief, maar wel ontdekkend! Wie de mens is, waar hij mee bezig is vóór de kerst. Kerststress, lijden velen aan.
Maar als de Heere in je leven komt en je dat kerstkind werkelijk mag zien, wordt het licht en is alle stress weg.
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6590
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Chaya » 26 dec 2015 11:13

Nina schreef:Ik heb voor mijn bekering en zoektocht een enorme striijd gehad of Jezus echt de beloofde gezalfde was Die komen zou, maar twijfel nooit meer en ervaar Zijn nabijheid.

Nina, niet persoonlijk bedoeld!!! maar zoals in de zwaardere kerken wordt gepredikt. Hoe weet je of het God is die alle twijfel weggenomen heeft?
M.a.w. de duivel kan je ook een gerust leven geven. Juist degenen die vooraan staan in de strijd, worden aangevallen.
Paulus zegt niet voor niets dat we de wapenen op moeten nemen.
De Bijbel leert dus geen gerust leven aan de bekeerden, integendeel. Zij zullen u vervolgen, zegt de Heere Jezus tegen Zijn volgelingen.
Dan bedoelt hij de vijanden van binnen en van buiten.
Nogmaals, vat dit niet persoonlijk op! Dit is een algemene vraag of je bekend bent hiermee.
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor MoesTuin » 26 dec 2015 11:23

Chaya schreef:Ik mocht gisteren tweemaal zeer aangenaam luisteren!
Helemaal niet depressief, maar wel ontdekkend! Wie de mens is, waar hij mee bezig is vóór de kerst. Kerststress, lijden velen aan.
Maar als de Heere in je leven komt en je dat kerstkind werkelijk mag zien, wordt het licht en is alle stress weg.


Nou Chaya, dan ben je echt voor de drempel van de volgende stap aanbeland. en je mag weten in Christus dat je die stap over de drempel mag zetten in oprecht geloof in Hem die ons allen lief heeft.
en dan ga je vanzelf jubelen voor de Heere uit grote dankbaarheid.

https://www.youtube.com/watch?v=PChH6OWLbSo

1. Jubel het uit. De Heer is hier; ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt! Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!

2. Jubel het uit. De Heer regeert; wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem, een vreugdelied voor Hem,
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem!

3. Zijn koningschap zal eeuwig zijn, rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht,
de liefde, de liefde die Hij bracht!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 849
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Nina » 26 dec 2015 18:17

Nina schreef:
Ik ga niet heel uitgebreid antwoorden, want ik vind het typen op mn telefoon niet prettig.

Ik denk dat ik de uitdrukking 'een nabij leven' juist interpreteer, voor mij is dat de hele dag door in gesprek zijn met mijn Hemelse Vader, Hem betrekken bij alle aspecten van mijn leven
Ik weet dat Hij dat wil en in liefde naar mij omziet..


Teus:
Geweldig, maar dan weet je toch ook dat je wedergeboren bent?


Ja, dat weet ik ook wel.
We hebben het in dit item toch over een vrouw die dat niet weet? Een vrouw, die zelf zegt 'kenmerken van bekering' te hebben, maar zegt niet bekeerd te zijn. Mijn vraag was wat deze vrouw als teken verwacht dat ze een kind van God is. het is geen vraag voor mijzelf.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 849
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor Nina » 26 dec 2015 18:33

Chaya schreef:
Dat is absoluut niet waar! Ik ken ook enkele van deze kinderen Gods, ik ben graag bij hen.
Want als de Heere overkomt, is het zoet en zalig en ECHT.
Ze leven niet in jubel nee, maar leefden velen van Gods kinderen niet zo, kunnen we lezen in de Bijbel.
Barstte David iedere keer los in jubelgezang? Nee. Er waren wel die tijden, maar ook andere tijden.
En recent, Zacharia en Elisabeth, beide reachtvaardig voor God, Zacharia werd gestraft om zijn ongeloof en kon niet spreken een tijd lang, Elisabeth verborg zich een paar maanden, totdat Maria bij haar kwam.

Beproeven jullie jezelf eens, ipv weer die gefileerde kritiek over de predikant en zijn antwoord uit te storten en dan ook eens dunnetjes de prediking in de zwaardere kerk fijn te snijden.
Ik mocht er gisteren tweemaal zeer aangenaam luisteren!
Helemaal niet depressief, maar wel ontdekkend! Wie de mens is, waar hij mee bezig is vóór de kerst. Kerststress, lijden velen aan.
Maar als de Heere in je leven komt en je dat kerstkind werkelijk mag zien, wordt het licht en is alle stress weg.


'Ze leven niet in jubel', schrijf je Chaya. Nu leef ik ook niet altijd in jubel, maar toch wel regelmatig. Ik kan soms zò dankbaar zijn dat ik de Heer ken, voel me dan zo'n bevoorrecht mens! Vaak juist onder moeilijke omstandigheden besef ik dat weer des te meer, en kan ik, zelfs in moeilijke tijden, de Heer daarvoor danken. Dan besef ik dat dit leven maar zo tijdelijk is, en dat het beste nog komen gaat. Ik ken christenen uit de 'zwaardere kerken', waar altijd zo'n somberheid om heen hangt. Ik neem beslist aan dat ze kinderen van God zijn, maar dat zwaarmoedige vind ik zo verdrietig. (Niet iets wat mij, als ik ongelovig zou zijn, jaloers zou maken.) Het valt me op dat ze vaak praten over 'wij zondaren', terwijl ik in de Bijbel lees dat Paulus de gelovigen aan spreekt met 'heiligen'. Het kan niet anders, of dat zwaarmoedige komt door de leer waar men aan bloot staat.

Met je voorbeelden kan ik niet veel. Het onderwerp hier is een vrouw die beweert dat ze wèl gelooft, maar denkt dat ze niet behouden is. Dat is iets heel anders dan dat je als Christen ook je verdrietige en moeilijke tijden kent.

Ik zie ook niet in waarom ik geen kritiek mag hebben op een voorganger, die hier ernstig tekort schiet. Een voorganger, die onjuiste leer niet weerlegt en lezers niet verder uitlegt waaròm deze leer niet klopt.

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1994
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: De brug is opgehaald

Berichtdoor mona » 26 dec 2015 18:53

Ik lees dat God deze mevrouw zo ontzettend roept en lokt, Hij heeft haar zelfs gezegd dat Hij haar man wil zijn!! Hij geeft haar een brandend verlangen naar Hem...
Toch lees ik zoveel wantrouwen in de woorden van deze mevrouw... Er is zo weinig vertrouwen op de God die roept: Geef Mij nu je hart!
Als haar hart nu brand van verlangen naar de Heere Jezus, hoe kan ze dan haar hart NIET aan Hem geven?
Moet God het hart van deze mevrouw aan Zichzelf geven? Of mag deze mevrouw dat zelf doen?
Ze heeft geen idee, want dat wordt deze mevrouw niet vertelt.
Ze mag haar hart geven, want de Heere vraagt er om.
De Heere geeft dat ze het kan, als ze het doet!
De verlamde man kon zijn arm niet uitstrekken, en toch vroeg de Heere Jezus dat aan de man.
Is dat niet onterecht? Hij kon immers zijn verlamde arm niet uitstrekken?
Deed hij het toen maar niet, toen Jezus het aan hem vroeg? Zei hij: Heere, U moet zelf mijn arm uitstrekken, want ik kan het niet?
Nee, de man deed het, en toen hij het deed, kon hij het!
Waarom? Hij geloofde de Heere Jezus op zijn woord!
En daarmee gaf de man God alle eer, want hij vertrouwde Hem volledig.

Er is veel gevoel en ervaring in de vraag van deze mw.
Maar overgave aan God is een geloofsdaad. Ze moet haar verlamde arm uitstrekken op Zijn bevel.
Zo moet ze haar hart geven op Zijn bevel!
Hoe lang moet de Heere haar nog roepen?
Van de Groe kan lieflijk spreken over het aannemen van Christus als Borg, maar wat baat het haar,
als iedereen daar over spreekt, maar ze kan/wil Christus zelf niet aannemen?

De eeuwigheid begint in het heden, laat deze mevrouw zich haasten!
Aan God hoeft ze niet te twijfelen, ze weet dat Hij op haar wacht. Hoe lang moet Hij nog wachten?
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?


Terug naar “Archief”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten