Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

De Archiefkast van het Forum. Oude discussies zijn hier nog eens na te lezen.

Moderator: Moderafo's

Gebruikersavatar
Pcrtje
Majoor
Majoor
Berichten: 1657
Lid geworden op: 14 mei 2012 15:48

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor Pcrtje » 26 sep 2013 17:20

Janvanverweg schreef:wie in de kerken maken nu nog discipelen? 20% van de kerk, 5 %? alleen de betaalde krachten? niemand?
maak discipelen en leer hen onderhouden... is vervangen door 'onderschrijf de3 formulieren en leg die uit naar onze interpretatie
alexander91 schreef:Je maakt er wel een behoorlijk stereotype van... Waarom? Slechte ervaring gehad?
Ik denk niet dat Janvanverweg er ver naast zit.
Subscriptum meum in lingua Latina ut honorem ab vobis excitet.

Janvanverweg
Luitenant
Luitenant
Berichten: 720
Lid geworden op: 09 mar 2011 15:08
Locatie: Azie

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor Janvanverweg » 26 sep 2013 19:04

als ik in Nederland ben dan bezoek ik heel wat kerken vnl in de evangelische en pinksterhoek, gelardeerd met een enkele gereformeerde kerk of reformatorische kerk.
de kerken waar ik door de jaren heen regelmatig kom en er bekend mee ben praten wel over discipelschap, maar weten er in de praktijk niet goed mee om te gaan. het verwaterd als snel in cursussen of een soort kattebak.

eventuele evangelisatie wordt door een kleine groep gedaan en de rest van de kerk doet mee door grote evenementen voor de buurt waar het evangelie niet gedeelt wordt (maar wel de praktische liefde voor de medemens)

discipelen maken is je leven zo inrichten dat anderen van jouw leven(swijsheid) kunnen leren en zo dichter bij God komen. een bewuste keuze om voor anderen een mentor te worden en vervolgens diegenen die van jouwillen leren dusdanig te begeleiden dat ze meer op Christus gaan lijken op hun specifieke manier.
There are two kinds of people: those who say to God, "Thy will be done" and those to whom God says, "All right, then, have it your way"

JCA
Verkenner
Verkenner
Berichten: 30
Lid geworden op: 19 sep 2013 21:07

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor JCA » 26 sep 2013 19:18

StillAwake schreef:Over de wijze waarop in de GGiN naar F. Mallan wordt gekeken kwam ik het volgende (in mijn ogen schokkende) citaat tegen:In dit artikel beschrijft de Trouw hoe zij over ds. F. Mallan denken.
Wil je de echte rouwdienst lezen, dan verwijs ik je naar het boek: Israëls wachter sluimert niet, Herinneringen van ds. F. Mallan (1925-2010), J. Mastenbroek. Hierin staat de volledige rouwdienst opgenomen.

Verder verwijs ik je naar de volgende artikelen deze zijn relevant en betrouwbaar (het artikel van de Trouw is niet relevant en betrouwbaar maar is geschreven als sensatie en spotten met geroepen predikanten):
http://www.digibron.nl/search/detail/f0f9c21ae13d41da14be9377d3a3e470/in-memoriam-ds-f-mallan/1
http://www.digibron.nl/search/detail/d2303201fd76fab57c26a4ee8f120bb3/verslag-van-de-begrafenis-van-ds-f-mallan-op-woensdag-juli/10
http://www.digibron.nl/search/detail/012dba83663f2728fb397bae/ds-mallan-overleden/3
http://www.digibron.nl/search/detail/012dba8398a4ee11f2da0759/ds-f-mallan/0

Hier is een objectieve beschrijving hoe de GGiN staat tegenover ds. F. Mallan. Hij was een gewaardeerd prediker, mocht separerend prediken, predikte een zuiver evenwicht tussen Wet en Evangelie, vloek en zegen, dood en leven. Ds. F. Mallan predikte zuiver de vrije genadeleer.
Laatst gewijzigd door JCA op 26 sep 2013 20:59, 2 keer totaal gewijzigd.

JCA
Verkenner
Verkenner
Berichten: 30
Lid geworden op: 19 sep 2013 21:07

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor JCA » 26 sep 2013 19:29

StillAwake schreef:
Besef wel dat de leer zoals F. Mallan deze bij leven zag wél het exclusieve 'eigendom' is van zijn eigen genootschap. Er zijn verder geen kerken die de theologie van wijlen F. Mallan delen.


Ik ken wel kerken die de in de 'theologie van de GGiN' (de theologie naar Gods Woord en Belijdenis) delen, namelijk: de Reformed Congregations in North-America (RCNA). Dit is een opzichzelfstaand kerkverband in Canada en de VS die corresponderen met de GGiN (het artikel op Wikipedia over dit kerkverband klopt maar ten dele).

Verder had ds. F. Mallan omgang met ds. C. Smits, ds. E. du Marchie van Voorthuysen (beide van de OGGiN), ds. P. Zandt, ds. P.J. Dorsman (beide NHK), ds. A.J. Wijnmaalen (NHK op het laatst HHK), ds. G. van de Breevaart (vrije groep). Uiteraard had Ds. F. Mallan nog meer (geestelijke) contacten met dominees buiten zijn kerkverband (GGiN). Ds. F. Mallan stond achter hun geestelijk gedachtegoed. Lees de recensies in de Wachter Sions maar na, die ds. F. Mallan recenseerde van verschenen boeken, die de bovengenoemde predikanten toentertijd publiceerden.
Laatst gewijzigd door JCA op 26 sep 2013 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.

JCA
Verkenner
Verkenner
Berichten: 30
Lid geworden op: 19 sep 2013 21:07

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor JCA » 26 sep 2013 19:41

Janvanverweg schreef:nee dat is niet de roeping van de kerk!
dat is wat theologen er van gemaakt hebben.
de roeping van de kerk is om elkaar toe te rusten tot volwassen discipleschap.
nu blijven gelovigen steken met de vraag of ze wel geborten zijn zonder ooit te groeien in geloof.

wie in de kerken maken nu nog discipelen? 20% van de kerk, 5 %? alleen de betaalde krachten? niemand?
maak discipelen en leer hen onderhouden... is vervangen door 'onderschrijf de3 formulieren en leg die uit naar onze interpretatie


Dat is wel de roeping van de kerk namelijk:
Artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis schreef:VAN HET ONDERSCHEID EN DE MERKTEKENEN DER WARE EN VALSE KERK
Wij geloven dat men wel naarstiglijk en met goede voorzichtigheid, uit den Woorde Gods, behoort te onderscheiden welke de ware Kerk zij; aangezien alle sekten die heden ten dage in de wereld zijn, zich met den naam der Kerk bedekken.

Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de Kerk onder de goeden vermengd zijn, en intussen van de Kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn; maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware Kerk onderscheiden zal van alle sekten welke zeggen dat zij de Kerk zijn.

De merktekenen om de ware Kerk te kennen, zijn deze: zo de Kerk de reine predicatie des Evangelies oefent; indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft; zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt, om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere Woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware Kerk kennen, en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden.(Cursivering en onderstreping van mij - JCA)

En aangaande degenen die van de Kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der Christenen; te weten, uit het geloof, en wanneer zij, aangenomen hebbende den enigen Zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, den waren God en hun naaste liefhebben, niet afwijken noch ter rechter- noch ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij; maar zij strijden daartegen door den Geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid van den Heere Jezus, in Denwelken zij vergeving hunner zonden hebben, door het geloof in Hem.

Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan den Woorde Gods, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen; zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in Zijn Woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goeddunkt; zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus; zij vervolgt degenen die heiliglijk leven naar het Woord Gods, en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen.

Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden


Het moge duidelijk zijn een belijdenis gegrond op Gods Woord.
Verder zegt de Apostel Paulus:
1 Tim 4:6
Als gij deze dingen de broeders voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij nagevolgd hebt.
1 Tim 4:16
Heb acht op uzelf en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelf behouden, en die u horen.
1 Tim 6:3-5
3 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,
4 Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade verdenkingen,
5 Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van dezulken.
--
Het mag duidelijk zijn de leer zuiver houden ook de roeping van de kerk is. Vanuit de bovengenoemde bewijzen spraken al de oude zuivere theologen. Het verval van de kerk ligt hierin: dat de kerk de leer niet zuiver houdt.

Ruth2
Sergeant
Sergeant
Berichten: 307
Lid geworden op: 21 jun 2013 18:43

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor Ruth2 » 26 sep 2013 20:01

Je kan de bijbel nemen zoals jij hem hebben wil en zoals jou het beste uitkomt, maar of dat goed is?
Daar gaan er veel de mist in!

Het getuigt van geestelijk hoogmoed om je toe te eigenen dat alleen in een bepaald kerkverband de ware leer word verkondigd, ootmoed zou beter zijn!

JCA
Verkenner
Verkenner
Berichten: 30
Lid geworden op: 19 sep 2013 21:07

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor JCA » 26 sep 2013 20:18

Ruth2 schreef:Je kan de bijbel nemen zoals jij hem hebben wil en zoals jou het beste uitkomt, maar of dat goed is?
Daar gaan er veel de mist in!

Het getuigt van geestelijk hoogmoed om je toe te eigenen dat alleen in een bepaald kerkverband de ware leer word verkondigd, ootmoed zou beter zijn!


Calvijn, de grote exegeet verklaarde Schrift met Schrift. Zo bedoelden de oude theologen het ook, kijk het maar na in Artikel 29 NGB (hierboven geciteerd) en vergelijk dan de genoemde teksten er bij, als je bijvoorbeeld in de Concordantie van de Bijbel van Abraham Trommius het woordje 'leer' opzoekt kan je nog vele meer van zulke teksten vinden, ik heb het geleerd bij het vak Exegese dat als er veel teksten die met elkaar overeen komen, dat je die mag gebruiken als Bijbels bewijs (zo legde Calvijn ook de Schrift uit, hij vergeleek tekst met tekst). In de Bijbel staan niet voor niets tekstverwijzingen, dit doen ook de kanttekenaren (zij verwijzen ook naar andere teksten). Verder doen dat de gereformeerde dogmatici ook, zij onderbouwen hun dogmatiek uit de Schrift. Eén tekst in de context van het hoofdstuk is dan al voldoende als wettig Schrift bewijs.


Ik zeg niet dat alleen in de GGiN de zuivere leer verklaart wordt, op het 'rond en breed der aarde' zijn er nog meerdere waar de zuivere leer gelukkig nog verklaart wordt (alhoewel wordt dit minder, hoe erg en verontrustend dat is). De predikanten uit de GGiN bidden dan ook 'of het geestelijk Sion weer bijeen gebracht mag worden door de Geest des Heeren'. Dat is geen hoogmoed, maar ootmoedig besef van de waarheid.
Bijvoorbeeld ds. Bernardus Smytegelt (1665-1739) op het laatst van zijn leven predikant in Middelburg, mocht getuigen dat de toenmalige Gereformeerde of Hervormde Kerk, de kerk in Nederland was die de zuivere leer handhaafde, hoe er ook gepoogd werd van verschillende zeiden om dwalingen in de kerk te strooien (synode van 1618/1619 heeft de dwalingen van toen weerlegd en volgens art. 29 NGB uit de kerk verdreven).

Overigens de GGiN steunt het geestelijk en medisch zendingswerk van de Free Presbyterian Church of Scotland via de stichting Mbuma Zending (samen met de OGGiN en HHK).

Janvanverweg
Luitenant
Luitenant
Berichten: 720
Lid geworden op: 09 mar 2011 15:08
Locatie: Azie

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor Janvanverweg » 27 sep 2013 05:55

JCA schreef:Dat is wel de roeping van de kerk namelijk:
Artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis schreef:
wat leuk, er zijn veel zgn valse kerken/sekten en daarom moeten al die kerken hun leer te vuur en te zwaard verdedigen al de ware leer :)
de NBG kan veel leren, maar de bijbel zwijgt over ware en valse kerken. het is daarom niet verrassend dat er zoveel scheuringen veroorzaakt zijn vanwege de valse leer dat het 'om de juiste leer' gaat. nadruk op de leer wordt verwart waar het werkelijk om gaat. het navolgen van Christus.
JCA schreef:Het moge duidelijk zijn een belijdenis gegrond op Gods Woord.
Verder zegt de Apostel Paulus:
1 Tim 4:6
Als gij deze dingen de broeders voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij nagevolgd hebt.
1 Tim 4:16
Heb acht op uzelf en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelf behouden, en die u horen.
1 Tim 6:3-5
3 Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,
4 Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade verdenkingen,
5 Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van dezulken.
--
Het mag duidelijk zijn de leer zuiver houden ook de roeping van de kerk is. Vanuit de bovengenoemde bewijzen spraken al de oude zuivere theologen. Het verval van de kerk ligt hierin: dat de kerk de leer niet zuiver houdt.
de teksten die je aanhaalt verwijzen naar de leer van Christus: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, en het navolgen ervan!!! deze teksten slaan niet op leren die theologen meer dan duizend jaar later in elkaar gekunstelt hebben.
de leer van Jezus is niet gelijk aan de drie formulieren. de bijbel leert - bij leer problemen- dat de sterke in het geloof moet schikken vanwege de zwakkere. (eten van offervlees etc) wat veel kerken ervan gemaakt hebben is dat 'de zwakkeren'(dwz anders denkenen) verguisd en afgeschreven worden.
kijk b.v naar het hele thema rond muziek in de kerk. de sterke gelovigen willen hun inzicht aan de 'zwakkere' opleggen en daarmee verhinderen ze dat de zwakkere onbezorgd en onbelemmerd God kan loven.
het zal duidelijk zijn dat het verval van de kerk hierin ligt: de kerk neemt elkaar de maat en gaat daarbij op Gods troon zitten en maakt zo een karikatuur van christelijke naasteliefde.
There are two kinds of people: those who say to God, "Thy will be done" and those to whom God says, "All right, then, have it your way"

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5685
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor StillAwake » 27 sep 2013 08:19

JCA schreef:In dit artikel beschrijft de Trouw hoe zij over ds. F. Mallan denken.
Wil je de echte rouwdienst lezen, dan verwijs ik je naar het boek: Israëls wachter sluimert niet, Herinneringen van ds. F. Mallan (1925-2010), J. Mastenbroek. Hierin staat de volledige rouwdienst opgenomen.

Verder verwijs ik je naar de volgende artikelen deze zijn relevant en betrouwbaar (het artikel van de Trouw is niet relevant en betrouwbaar maar is geschreven als sensatie en spotten met geroepen predikanten):
http://www.digibron.nl/search/detail/f0f9c21ae13d41da14be9377d3a3e470/in-memoriam-ds-f-mallan/1
http://www.digibron.nl/search/detail/d2303201fd76fab57c26a4ee8f120bb3/verslag-van-de-begrafenis-van-ds-f-mallan-op-woensdag-juli/10
http://www.digibron.nl/search/detail/012dba83663f2728fb397bae/ds-mallan-overleden/3
http://www.digibron.nl/search/detail/012dba8398a4ee11f2da0759/ds-f-mallan/0

Hier is een objectieve beschrijving hoe de GGiN staat tegenover ds. F. Mallan. Hij was een gewaardeerd prediker, mocht separerend prediken, predikte een zuiver evenwicht tussen Wet en Evangelie, vloek en zegen, dood en leven. Ds. F. Mallan predikte zuiver de vrije genadeleer.

Ik ben met je eens ben dat Trouw inderdaad een krant is die kritisch staat ten opzichte van de reformatorische zuil.
Dit in tegenstelling tot het RD, een krant welke domweg kritiekloos ten opzichte van deze zuil staat. Het woord `objectief´ in je reactie is dan ook niet geheel objectief ingevuld...

Het door jou aangedragen boek heb ik niet gelezen (en ga ik, nadat ik de omslag heb gezien, ook niet lezen).
Israëls Wachter sluimert inderdaad niet, maar Frans Mallan was Israëls Wachter niet (wat de titel in mijn optiek impliceert).

Nu geef ik toe dat het Trouw-artikel meer gegevens geeft dan de RD versie, maar ook de RD artikelen welke jij aandraagt (ik heb ze allemaal gelezen) schetsen een stukje heiligenverering waar een paard de hik van krijgt.

En ook als Trouw met onjuiste informatie slingert blijft staan dat in de GGiN predikanten een Bijbelse status wordt toegedicht. zie onderstaand citaat (uit de eerste door jou aangedragen link)
Reformatorisch Dagblad schreef: Gelijk Willem van Oranje de vader des vaderlands wordt genoemd, zo noemen wij ds. F. Mallan de vader van ons kerkverband, omdat hij zulk een grote en centrale plaats innam. De Heere wil dat wij onze voorgangers zullen gedenken, en daarom achten wij hem een ‘oudvader'' die nog spreekt nadat hij gestorven is, door middel van zijn geschriften die uitgegeven zijn en die wellicht nog uitgegeven zullen worden.
Op de classisvergadering van 5 juli jl. hebben we nog gezegd dat als ds. Mallan zal sterven, we hem als onze vader zien ontvallen. We weten dat ds. Mallan een sterfelijk mens was, en dat de Heere de enige Koning der Kerk is. Echter, onze geliefde emerituspredikant was door genade een vaste pilaar in Gods kerk, die altijd de zuivere waarheid heeft verkondigd zonder daar iets aan af of toe te doen.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Rozijn
Majoor
Majoor
Berichten: 1570
Lid geworden op: 18 sep 2013 15:58

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor Rozijn » 27 sep 2013 10:06

Als ik die laatste zin lees, dan bekruipt mij het gevoel dat men er van uitgaat dat de geschriften van ds. Mallan onfeilbaar zijn...

Dat hij van grote betekenis is geweest voor de GGiN, zal ik niet ontkennen. Dat hij daarin veel goeds gedaan heeft ook niet. Dat hij oprecht meende dat wat hij zei de zuivere leer was, geloof ik ook.
Maar daarmee is een dergelijke uitspraak wel erg vergaand.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11489
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor schelpje3 » 27 sep 2013 10:56

Laten we alsjeblieft voorzichtig zijn met zo keihard te oordelen over één van Gods knechten! Het is en blijft, ook met dominees, mensenwerk, met lek en gebrek.
Wanneer je dit wilt begrijpen hoe een dominee op zo'n hoog voetstuk wordt gezet, moet je inside information hebben over de denkwijze en manier van geloven van de oud gergemmers.
Dat is echt een aparte stroming, ook in het rechts bevindelijke.
Ik heb me er een aantal jaren wegens verkering en verloving in bewogen en vond het toen al fascinerend. Ik werd zelf behoorlijk "streng" opgevoed, maar daar was het helemaal bizar soms.

Terugkijkend typeer ik het als "geestelijke chantage". Er is heel veel omzien naar elkaar, maar in de slechte zin van het woord! Dus geen omzien naar elkaar in liefde, maar in wegen en meten, vooral naar uiterlijkheden, maar ook wat degene te vertellen heeft.

Ik heb helaas moeten toezien dat mijn lieve vader er ook meerdere malen slachtoffer van is geweest. Mijn moeder was scherper, die had al snel iemand door. Het zalvende toontje, de mooie vrome gladde praatjes.
Deze ds. kon mede zo hoog klimmen, omdat velen hem daarbij hielpen, door maar duwtjes te blijven geven en dat voetstuk nog hoger te bouwen.
Als ds. A doordeweeks naar het kerkgebouwtje kwam (op zondag wordt er immers niet gereisd, dus preeklezen als de gemeente vacant is en dat is vaak, omdat er relatief weinig predikanten in het kerkverband zijn) bleef het angstwekkend leeg, alleen de vaste kern kwam.
Maar kwam ds D, dan puilden de wanden bijna uit. Er moesten stoelen bijgezet worden, mensen gingen zelfs in de consistorie en in de andere zaaltjes zitten, in de gang. Toen mocht dat nog, nu zou dat echt niet meer mogen van de brandweer.
Logisch dat zo'n man toch gist in de schoenen krijgt?
Maar blijft toch staan, dat het één van Gods kinderen kan zijn, laten we daar maar vanuit gaan. Dan moet je van zijn leer als zodanig afblijven en de nagedachtenis van de man niet nodeloos beschadigen.
Ik vond het werkelijk ongelooflijk, hoeveel mensen er op die begrafenis afkwamen. :shock:
In mijn ogen sloeg dat werkelijk nergens op.

Rozijn
Majoor
Majoor
Berichten: 1570
Lid geworden op: 18 sep 2013 15:58

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor Rozijn » 27 sep 2013 11:16

De leer van een dominee, ook al is hij overleden, mag hopelijk toch wel getoetst worden aan de Bijbel?

Maar over de dominee zelf moeten we geen oordeel vellen en hem in spraakgebruik en dergelijke ook als dienaar van het Goddelijk Woord behandelen, dat ben ik helemaal met je eens.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11489
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor schelpje3 » 27 sep 2013 11:18

Rozijn schreef:De leer van een dominee, ook al is hij overleden, mag hopelijk toch wel getoetst worden aan de Bijbel?

Maar over de dominee zelf moeten we geen oordeel vellen en hem in spraakgebruik en dergelijke ook als dienaar van het Goddelijk Woord behandelen, dat ben ik helemaal met je eens.

De leer wel, maar het gaat al heel snel over de man in kwestie en dat moeten we niet doen!
Hij kan zich niet meer verdedigen nl.

EenVasteBurcht
Sergeant
Sergeant
Berichten: 372
Lid geworden op: 14 jul 2013 11:33
Locatie: Leiden

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor EenVasteBurcht » 27 sep 2013 11:33

Speedy schreef:
Volgens mij zijn de Oud Ger Gem in Ned het kerkverband van de Oud Gereformeerden en Oud Ger Gem kan een vrije gemeente zijn, zoals Terneuzen.

JAA, Terneuzen daar kom ik vandaan ! :D

De GGiN vind ik toch een verontrustend kerkverband. Dominees die de 'enige zuivere leer der waarheid' verkondigen... in de laatste jaren kwamen er bijna geen nieuwe kandidaatsdominees meer bij... bij ons in Terneuzen is er ook een grote GGiN. Die dominee daarvan verkondigde laatst ook, met de mazelenepidemie, dat vaccineren hetzelfde is als 'de Heere verzoeken'... :?
Ik heb met deze kerk, meer dan andere reformatorische kerken, een beetje een 'sekte gevoel'. Zelfs meer dan bij de Oud Gereformeerde Gemeente. Ik zou in Terneuzen, de plaats waar ik vandaan kom, absoluut de GGiN niet durven binnenstappen, maar met het binnenstappen van een GerGem heb ik geen moeite.

Al moeten we natuurlijk de andere kant van de zaak niet vergeten: ook in de GGiN zullen er kinderen Gods zijn, en ik mag hopen dat hun (weinige, zeer weinige) dominees ook de woorden van God mogen spreken en uitleggen. Maar ik zou me in dat verband absoluut niet thuisvoelen, doordat het zo 'exclusief' is. Alle anderen zijn maar slecht en 'dwalend', alleen zij hebben de 'zuivere leer der waarheid'.

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1624
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Oud Ger Gem en Oud Ger Gem in Ned

Berichtdoor gravo » 27 sep 2013 12:31

Rozijn schreef:De leer van een dominee, ook al is hij overleden, mag hopelijk toch wel getoetst worden aan de Bijbel? (...)


Dat klinkt heel vanzelfsprekend. Wie kan het daar mee oneens zijn?

Maar wat is het resultaat van al dat "toetsen aan de Bijbel" in met name streng gereformeerde kring? Precies, dat iedereen een ander pad volgt en bereid is om voor het minste een kerk of gemeente te scheuren. Om vervolgens, uiteengedreven in een oneindige diaspora, allemaal het idee te hebben dat de zuivere waarheid in eigen kleine kring gevonden en bewaard wordt. En allemaal hebben ze alles getoetst aan de Bijbel.

Dus dat "toetsen aan de Bijbel" levert twisten en tweedrachten op (en een heleboel kerkverbanden en vrije gemeenten).

Aan de vruchten herkennen we de boom. En die vruchten gaan altijd over de opbrengst voor het Konikrijk van God, om de oogst, om de groei, om de volle aar. Beter gezegd: om het heil van de mensen door geloof in Jezus Christus.

En laat dat nu net niet het sterkste punt zijn van dit soort streng gereformeerde kringen. Daar is een kenmerk van het ware juist het gering aantal gezaligden. Soms alleen nog maar de dominee, die dan ook onder grote belangstelling van de overige nog-niet-bekeerde leden van zo'n kerk begraven wordt.

Het totale gebrek aan geloof in deze kringen heb ik zelf wel eens vergeleken met het totale gebrek an geloof in sommige seculiere kringen. Laten we daar de wetenschap nog maar eens bij halen of de moderne literatuur.

Kijk, het gaat in de wetenschap ook om waarheid. En ik meen ook dat de wetenschap veel waarheid boven tafel krijgt. Maar dat is vaak een ongemakkelijke waarheid. Dat de mens door evolutie is ontstaan. Dat een oerknal het begin was van ons heelal. Dat we geen bewijzen kunnen vinden voor God en dat er voor sommige ziekten geen genezing is. Is allemaal waar, maar worden we daar gelukkig van? Wat hebben we aan de waarheid dat we allemaal dood gaan en dat de aarde eens zal verschroeien als de zon aan haar einde is gekomen? Voor ons heil, voor de vrede in ons hart, voor het geluk van de mensen hebben we daar helemaal niets aan!

Dan de moderne literatuur. Wat lezen we daar? Ook die gaat voor een groot deel over de waarheid. Dat een mens gedreven wordt door driften, door jaloezie en lust. Dat een mens een gebrekkig wezen is. Dat we door ziekten, angsten, ongeluk en drama in de goot kunnen belanden. Dat onze motieven duister zijn, vol geweld. Het gaat over sex, verslaving, geweld, eenzaamheid, angst, verlies en ondergang. De grote tragische thema's van het leven in de moderne tijd. Vervreemding, minachting, conflicten en uiteindelijk...de dood. Lees de klagende, wanhopige laatste alinea van het gedicht Herinnering van de dichter J.C. Bloem:

Tot aan het zwichten en het laatst getij,
Wanneer de wereld één wordt met het duistren,
En wij de niet te horen woorden fluistren:
Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij.


Mooi, maar hard. Zie hier, allemaal waarheid. Wat wetenschap en literatuur ontdekt en beschrijft is vaak waar. Keihard waar. Feitelijk waar. Het heeft geen zin om dit te ontkennen!

Maar dan, het streng gereformeerde geloof. Ook met een waarheid. Waar gaat het dan over? De waarheid die hier beleden wordt gaat ook over de tragiek van de mensheid. Dat hij in zonden ontvangen en geboren is. Dat er een doem van schuld door de zondeval op alle mensen rust. Dat we God kwijt zijn en zonder bekering eeuwig zullen omkomen. Dat God ons rechtvaardig zal oordelen en dat wij zonder verzoening niet voor Hem kunnen bestaan.
Om die zonden "gaan we al den dag in 't zwart". Want dat is de waarheid.

Maar, en dat zou het zwart van deze kerken moeten onderscheiden van het zwart van de wereld (zwart is ook de kleur van alle moderne doemdenkers in muziek, kunst en cultuur), de streng gereformeerde kerken hebben nog een andere boodschap. Namelijk dat God een verlossingsplan heeft. Dat Hij de wereld lief heeft. Dat Zijn Zoon voor de schulden geboet en gebloed heeft en dat er weer een geopende weg naar God de Vader is ontstaan. De inhoud van het geloof is hoopvol, troostvol en liefdevol. God zoekt schuldige mensen en wil hen met Zichzelf verzoenen. Dit geloof rechtvaardigt en heiligt de mens. De hemel gaat open voor wie gelooft. Wie gelooft zal zalig worden.

Het schrijnende is echter dat deze heerlijke boodschap die je nergens vindt, bij geen seculiere wetenschap, bij geen seculiere literatuur, bij geen enkele van al die "harde waarheden", maar alleen in het christelijke geloof, nu juist in de strenge gereformeerde kringen geen vruchten draagt.

Ja, zij hebben ook een waarheid: dat de mens schuldig en zondig is, dat God Zijn Zoon gezonden heeft en dat wie in Hem gelooft eeuwig leven zal ontvangen. Maar het laatste, beslissende en bevrijdende van die boodschap, namelijk het metterdaad geloven van dat heerlijke alternatief voor alle wereldse waarheden, dat ontbreekt nu net.
Mensen worden daar afgehouden van het geloof. Omdat ze het niet zouden kunnen. Omdat als ze het doen, het waarschijnlijk niet echt is of niet waarachtig of nep. Omdat geloof nu eenmaal heel zeldzaam is.

En daar is de angel:

Als de wereld ons niet kan redden, inclusief al haar wetenschappelijke waarheid.
Als de kunst ons niet kan redden, hoeveel waarheid er ook zit in de kunst, hoe levensecht het menselijk drama ook wordt beschreven, geschilderd, verwoord of verklankt.
Als de harde waarheid van de Bijbel ( = de harde waarheid van de gereformeerde belijdenis) ons ook niet kan redden, want de Bijbel vertelt ons pas echt hoe verloren we van nature zijn....

....dan zou de prediking van het Evangelie toch nog de enige weg tot behoud moeten zijn?
Als die prediking ook geen vruchten van geloof en bekering meer draagt dan is er toch niets meer in dit stille heelal waarop we onze hoop nog zouden kunnen vestigen? Dan is alle grond onder het bestaan van de mensheid toch weggevaagd!

Wel, dat is naar mijn mening nu precies wat er in die kleine strenge gereformeerde kringen gebeurt. De enige weg tot behoud, het geloof in Jezus Christus, wordt geblokkeerd door de stellige overtuiging dat geloof zo zeldzaam is, dat zelfs in die ene kleine zuivere afgescheiden gemeente alleen de dominee en een aantal ouderlingen het heil daadwerkelijk ontvangen.
Dit leidt bij de mensen die beseffen hoezeer ze ten dode zijn opgeschreven tot enorme angst en wanhoop en er ontstaat vanuit die angst een krampachtige binding aan die ene godzalige predikant.

Ga maar na: de wereld biedt geen eeuwig heil, de omringende cultuur brengt geen eeuwig heil, maar ook in de kerk, hoe trouw en vroom je ook leeft, vind je geen eeuwig heil. Dan blijft er, zelfs in de kerk, nog maar één verschrikkelijke waarheid over, die even hard is als de waarheid uit de wetenschap en de literatuur: ik ben alleen, voor altijd, ik ga verloren.

Zo wordt het zwarte kleed van de steng gereformeerden hetzelfde zwarte kleed als dat van de wereldse doemdenkers.
Beiden verwachten niets meer. Geloof, hoop en liefde zijn voor beiden een illusie geworden.
Beiden zijn bezitters van de waarheid. Maar bij beiden is dat ook een harde waarheid, die geen heil schenkt.

Laten we kerken en dominees daar eens op toetsen. Of de verkondiging van de Bijbelse boodschap wel tot het heil van de mensen leidt. Aan de vruchten herkent men de boom.

Want dat is de grote kritiek die ik heb op de streng gereformeerde kerken: dat ze de kwaal van de mens wel duizendvoud weten te omschrijven, dat ze ook het medicijn goed kennen en ook dat eindeloos kunnen omschrijven in preken, maar dat het medicijn niet wordt toegediend. Vanuit de overtuiging dat het medicijn maar voor een enkeling bedoeld is. Bij sommige predikanten zelfs alleen voor eigen gebruik. Wat een karikatuur van God verschijnt er dan op de kansel.

Zo wordt niet liefdevol, gunnend en gul gezaaid. En zo worden de velden nooit wit om te oogsten.
Dan mislukt de oogst en gaan mensen verloren in de donkere nacht zonder God, zonder liefde.
Dan verdwijnen ze in hetzelfde niets als waar de wetenschap en de cultuur van onze tijd het over heeft.
Dan heeft het christendom zich nog niet ontrukt aan het heidendom.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)


Terug naar “Archief”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten