Voor of tegen de doodstraf

De Archiefkast van het Forum. Oude discussies zijn hier nog eens na te lezen.

Moderator: Moderafo's

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19105
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Voor of tegen de doodstraf

Berichtdoor Marnix » 27 okt 2013 11:35

Offtopic, haal nou niet overal je stokpaardjes bij. Die zijn inmiddels wel bekend.....
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2242
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Voor of tegen de doodstraf

Berichtdoor Arco » 28 okt 2013 14:11

Marnix schreef:Dat Hij de wet vervult zet dingen wel in een ander ligt. Als Jezus zegt dat Hij niet is gekomen om de wet af te schaffen bedoelt Hij niet dat de wet dus onveranderd blijft. Want we weten allemaal dat bepaalde reinheidswetten, offerwetten enz wel degelijk door Jezus zijn afgeschaft. En de rustdag zikn velen op een andere dag gaan vieren.

Dus Jezus verdiept de wetten juist en verandert ook dingen. Ook ten opzichte van Genesis 9. Wie bloed vergiet, zijn bloed zal worden vergoten. Oog om oog, tand om tand, een leven voor een leven. En Jezus zegt daar ook wat over. Hoe vaak zegt hij niet. Er staat geschreven... Maar ik zeg jullie....

Een contrast dus tussen Torah en wat Jezus zegt. Dat probeer ik duidelijk te maken. Hij plaatst de wet in een ander daglicht. Zeker ook op het gebied vam de doodstraf.


Zoals ik eerder gezegd heb (meen ik), geloof ik dat er geen wijziging in Gods plan is sinds het begin (Gen.1:1). Dus ik durf sterk te bestrijden dat de Heere Jezus wetten heeft afgeschaft of heeft veranderd. Er wordt door veel christenen (en dat geldt ook voor mij) veel van die wetten uit de Torah nog veel niet begrepen. Het doel en waarom God het zo wil, is niet altijd even gemakkelijk te zien. Maar, zoals gezegd, geloof ik niet dat alle wetten uit het Oude Testament voor ons van toepassing is. In het Nieuwe Testament staan 1050 geboden, meer dan in het Oude Testament.

Wellicht kunnen we in een ander topic dit verder uitwerken, want er zijn dingen die je zegt die wel geplaatst moet worden in een context. Die context mis ik totaal in je reactie en kan ik niet zomaar voor elk punt even oplepelen in dit topic.

Genesis 9 is een verbond voor alle mensen: heiden, jood en christen. Met Israël is het verbond verder uitgewerkt, waaronder de Tien Woorden. Wij, tenminste in onze kerk, lezen elke zondag de Tien Woorden, wat dus zegt dat onze kerk er waarde aan hecht.

Hoe zou je met de stem van het bloed willen omgaan die tot God opgaat? Zoals in Genesis 4 wordt verteld.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4537
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: Voor of tegen de doodstraf

Berichtdoor Boerin » 28 okt 2013 14:28

Arco schreef:Let op: ik heb nog onvoldoende studie gedaan naar de toepassing van de Torah voor de heiligen. Dat wil niet zeggen dat het inderdaad zo is dat de Torah van toepassing is.

Één ding weet ik wel: de Torah is niet afgedaan. Lees Matt. 5 waarin de Heere Jezus zelf verklaard de wet en de profeten (een term om het Oude Testament aan te duiden) niet ontbonden is, maar dat Hij is gekomen om die te vervullen. Vervullen is niet afschaffen of buiten werking stellen.

Het was gewoon een afschaduwing. Die reinigingswetten, nu word je gereinigd door Zijn bloed en het Woord. Gestenigd worden hoef je niet meer. Jezus stenigde de overspelige vrouw niet. We zijn gestorven met Hem.
Romeinen 13
8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Er staat ook nog wat over de overheid, maar stel de antichrist komt aan de macht en laat je onthoofden als je hem niet aanbidt, of die koning met Sadrach, Mesach en Abednego. Overheden zijn door God gesteld, hm, maar of ze nou door Hem geinspireerd worden met hun wetten.
De vader van Corrie ten Boom zei: 'Eert de koningin' tegen de nazi's, toen ze zeiden dat ie zich aan hun gezag moest onderwerpen.

1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. 2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. 3 Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. 4 Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 6 Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten. 7 Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19105
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Voor of tegen de doodstraf

Berichtdoor Marnix » 28 okt 2013 16:20

Arco schreef:Zoals ik eerder gezegd heb (meen ik), geloof ik dat er geen wijziging in Gods plan is sinds het begin (Gen.1:1). Dus ik durf sterk te bestrijden dat de Heere Jezus wetten heeft afgeschaft of heeft veranderd. Er wordt door veel christenen (en dat geldt ook voor mij) veel van die wetten uit de Torah nog veel niet begrepen. Het doel en waarom God het zo wil, is niet altijd even gemakkelijk te zien. Maar, zoals gezegd, geloof ik niet dat alle wetten uit het Oude Testament voor ons van toepassing is. In het Nieuwe Testament staan 1050 geboden, meer dan in het Oude Testament.

Wellicht kunnen we in een ander topic dit verder uitwerken, want er zijn dingen die je zegt die wel geplaatst moet worden in een context. Die context mis ik totaal in je reactie en kan ik niet zomaar voor elk punt even oplepelen in dit topic.

Genesis 9 is een verbond voor alle mensen: heiden, jood en christen. Met Israël is het verbond verder uitgewerkt, waaronder de Tien Woorden. Wij, tenminste in onze kerk, lezen elke zondag de Tien Woorden, wat dus zegt dat onze kerk er waarde aan hecht.

Hoe zou je met de stem van het bloed willen omgaan die tot God opgaat? Zoals in Genesis 4 wordt verteld.


Tja, ik denk dat we er dan niet uitkomen.

Nogmaals: Het OT staat vol geboden waar we ons niet meer aan houden. Omdat ze door Christus vervuld zijn. Denk aan reinheidswetten, offerwetten, geen vuur maken op de sabbat, de sabbat zelf enzovoorts. Daarmee heeft niet alles afgedaan want er staan ook tal van wetten die gewoon goed zijn voor de mens en dat nog steeds zijn. Maar als je bijvoorbeeld aan reinheidswetten denkt ligt dat anders. We moeten dus kijken wat Jezus vervuld heeft en wat niet heeft afgedaan. Ik heb geprobeerd aan te tonen dat de doodstraf daarom niet een verplichting is, een wet die we nog steeds moeten voorstaan.

ps. er is geen wijziging in Gods plan. Wel in de wetten en regels. Als je stelt dat Jezus geen wetten heeft afgeschaft of veranderd houdt dat bijvoorbeeld in dat je geen kleding draagt van 2 soorten stof, je geen vuur maakt tussen vrijdagavond en zaterdagavond, als een ongestelde vrouw op een stoel zit is de vrouw onrein, de stoel onrein, als je die aanraakt ben je onrein.... na seks ben je een dag onrein... dat soort dingen. Je laat je kinderen besnijden, brengt alle offers enz. Jezus heeft wel degelijk wetten veranderd en afgeschaft, niet voor niets scheurde het voorhangsel van de tempel toen Hij stierf in tweeën. En niet voor niets zegt Hij dat Hij een nieuw gebod tot liefde geeft. Was dat er niet? Jawel, de wet en de profeten waren daarop gericht. Maar Hij verdiept het, geeft het een andere dimensie. En toch is het in Hem een nieuw gebod, anders zou Hij dat niet zeggen. Jezus zegt: Er staat geschreven (wet): Heb je naaste lief. Maar ik zeg u: Heb je vijanden lief.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2242
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Voor of tegen de doodstraf

Berichtdoor Arco » 31 okt 2013 13:36

Blijft staan de vraag:
Hoe zou je met de stem van het bloed willen omgaan die tot God opgaat? Zoals in Genesis 4 wordt verteld.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19105
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Voor of tegen de doodstraf

Berichtdoor Marnix » 01 nov 2013 12:06

De stem van het bloed van Abel roept tot God, vanwege het onrecht. Wat is de straf die God geeft? Wel een soort gevangenschap, vervloeking, maar niet de doodstraf. Wiens bloed men vergiet, diens bloed zal vergoten worden? Als God dat hier in de praktijk zou brengen zou Hij Kain gedood hebben. Maar Hij deed het niet. Sterker nog, Hij beloofde Kain dat niemand hem zou doodslaan, merkte hem met een teken.... zodat dat niet zou gebeuren. Waarom?

Jezus bloed spreekt krachtiger dan dat van Abel. Door Hem is er vergeving voor zonden. Vanuit het bloed van Abel klinkt de roep om gerechtigheid, vanuit Jezus bloed klinkt diezelfde roep, maar door dat bloed is er ook gerechtigheid voor zondaren.

22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

Dat wil niet zeggen dat er geen straf is, zoals bij bij Kain al lezen is die er... en ooit zal Hij rechtspreken oordelen. Maar tot die tijd is er redding mogelijk bij Hem, door Zijn bloed.

35 Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. 36 Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.

Zie de wil van God, de liefde en genade voor zondaren... en de straf die ooit zal komen....
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Jvslooten

Re: Voor of tegen de doodstraf

Berichtdoor Jvslooten » 01 nov 2013 13:04

Sommige delinquenten moeten gewoon niet terug kunnen keren in de samenleving. Op een bepaalde manier als straf, maar ook zeer zeker als bescherming van de maatschappij, en, in zeker opzicht, van de delinquent. Alhoewel ik geen voorstander van de doodstraf ben behoord deze mijns inziens echter wel tot de mogelijkheden en ligt ook eenigsinds voor de hand. Het gaat mij te ver om de doodstraf op bijbelse gronden af te wijzen. Het klinkt heel teer en heel vroom, het 'je mag de genadetijd niet verkorten' -en let wel, ik twijfel ook zeker niet aan de intenties van hen die deze uitspraken bezigen- maar ten diepste komt het op mij over als een wijze van heel menselijk denken over geestelijke zaken. Als God iemand verkoren heeft dan zál Hij deze zalig maken, en dat kan dan zelfs door geen doodstraf in de weg worden staan. NIETS kan scheiden van de liefde van Christus. Bij de moordenaar aan het kruis was de exequtie al reeds in gang gezet toen God hem tot zich riep. Sterker nog; de doodstraf werd de weg tot zijn bekering en is hem tot leven geworden.. en dat kan nu nog steeds. In de schaduw van de dood brengt Hij het Licht! (Job)

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19105
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Voor of tegen de doodstraf

Berichtdoor Marnix » 01 nov 2013 14:03

Ik geloof zeker dat dat kan, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die in de dodencel tot geloof kwamen. Er zijn overigens ook genoeg voorbeelden van mensen die levenslang kregen en tot geloof kwamen, soms jaren nadat ze gevangen waren gezet. Hadden ze de doodstraf gehad, dan waren ze er al lang niet meer geweest.

Als mensen niet terug zouden moeten keren in de samenleving is levenslang overigens wat mij betreft beter.... maar wel duurder.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis


Terug naar “Archief”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 50 gasten