Versterking in Jezus Christus

De Archiefkast van het Forum. Oude discussies zijn hier nog eens na te lezen.

Moderator: Moderafo's

xsidd
Majoor
Majoor
Berichten: 1510
Lid geworden op: 20 mei 2011 16:35

Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor xsidd » 09 nov 2012 10:52

Geliefde Broeders en Zusters in Jezus Christus de Heere.

Ik roep u allen op om sterk te worden en te zijn in de Sterkte van Hem.

Mag ik eerst bidden?

Heilige Vader, ik smeek U op Uw Grond van Barmhartigheid, Goedertierenheid en Trouw en Genade.
Wilt U allen die dit gaan lezen, vervullen met Uw Heilige Geest? Wilt U alstublieft als het in Uw Raad mag bestaan een elk die dit leest, of U alstublieft het in de harten wil laten zakken van de broeders en zusters. Uw kinderen Vader. In Jezus Naam smeek ik U dit.

Amen

Lieve broers en zussen in Hem! Paulus zegt in het Woord van God dat Jezus kracht in zwakheid word volbracht.
Dat is de waarheid! In mijzelf heb ik geen kracht. Maar betekent dit ook, dat als we dan in De Heere zijn, dat we dan nog steeds zwak zijn?

Nee. In Jezus Christus zijn we sterk. De duivel komt met een halve waarheid. hij probeert u wijs te maken, dat u zowel in uzelf en ook in Jezus Christus zwak bent. Dit is een halve waarheid. De werken van de duivel zullen ontmaskerd worden.

In onszelf zijn wij zwak, maar in Christus Jezus zijn wij sterk. Zie de volgende teksten hieronder eens alstublieft?

Efeze 6 vers 10 (Herziene Statenvertaling)

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.


1 Korinthe 16 vers 13 (Herziene Staten vertaling)

Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.


Wilt u de waarheid kennen broeder en zusters?

Efeze 6 vers 12 (Herziene Statenvertaling)

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.


De vorst van de duisternis is enorm sluw, en arglistig. deze vorst met al zijn machten en krachten die onderworpen zijn aan Jezus Christus voel ik nu hier op dit forum. Zo zijn er machten van religie, en machten van dogmatiek en lering. Ja, ook vroomheid is aangesteld als macht. Schijn vroomheid bedoel ik. Daarom worden vele, vele Christenen gebonden. Maar de Heer zal uitkomst geven!

Vader wilt U deze machten van de duisternis laten wijken van hier. Here Jezus, help me alstublieft. Ik smeek het U, uit genade alleen. Amen

Macht van schaamte, dogmatiek, lering, en religie WIJK van hier. Door de Krachtige Naam van mijn Heere Jezus Christus. Wijk van hier, en laat deze mensen los. Machten word doorbroken door de Kracht van Mijn Heere! Ga van hier, en laat de Kinderen van de Allerhoogste vrij. In Jezus Naam. Amen

Ik veroordeel u nergens op broeders en zusters.

Veroordeeld u mij nu. omdat ik dit zeg? Is dat omdat u dit niet kent wat er nu gezegd word?

Het is u als dat zo is van harte vergeven.

Wist u waar alle roddel en achterklap uit voortkomt? Christus zegt duidelijk dat de kwade dingen uit het hart voortkomen. Als wij zijn groot gebracht in Reformatorisch Kerken(zoals ik ook), dan word daar de wet verkondigd. De wet is Heilig en Goed. Echter, als wij mensen de wet in onze rechterhand nemen, en in de linkerhand een persoon stellen, en de duivel ons verleid om de wet naast de mens te stellen, en hij geeft ons de gedachten in ons verstand, en het zakt naar ons hart is dat een deel geworden in ons hart. Dan komt er veroordeling uit ons hart voort, en dat uit zich in roddel en achterklap over de ander.

Wat zegt de Geest van God door Zijn Woord door Paulus?

Efeze 6 vers 11 (Herziene staten vertaling)

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Wat houd deze wapenuitrusting in?

Efeze 6 vers 14,15,16,17 (Herziene staten vertaling)

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

Vader dank U, voor Uw Trouw, Goedheid, Liefde en Genade door Uw Zoon Jezus Christus.
Vader, als er mensen zijn die me zullen veroordelen en door hun woorden vloeken uitspreken over me, wilt U het hen vergeven Heilige Vader? Wilt U Jezus Uw Heilig Kind, verheerlijken op dit forum? Ik bid u dit in ootmoed, en Jezus Naam. Amen

Broeders en zusters, ik verneder me voor HEM, en voor jullie allen! Ik ben slechts een een nietig mens, en klein voor de HEERE! Hem zei alle Macht, en Glorie en Heerlijkheid tot in alle eeuwigheid!

Geprezen is Uw Heilige Naam!

Gods Zegen, en uit liefde wens ik u allen Zijn liefde toe!

Een hartelijke en innige groet,

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 8091
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor elbert » 13 nov 2012 07:10

In dit topic zijn alle reacties weggehaald om de volgende redenen:
1. Er werd niet voldaan aan de doelstelling van dit subforum, namelijk geloofsopbouw
2. In plaats daarvan werd dit topic gekenmerkt door persoonlijke aanvallen
3. Er werd verder op een weinig respectvolle wijze gesproken over kerken en ambtsdragers
4. De topicopener heeft zelf middels een aantal reports ook aangegeven dat er posts waren die over de grens gingen en heeft verzocht om die te verwijderen

Dit alles overwegende, kon ik tot geen andere keus komen dan om alles te verwijderen, mede omdat het vanaf het begin al de verkeerde kant op ging.
Ik ben bereid om dit topic nog een laatste kans te geven.
Als het weer fout gaat, dan gaat dit topic definitief dicht.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

xsidd
Majoor
Majoor
Berichten: 1510
Lid geworden op: 20 mei 2011 16:35

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor xsidd » 14 nov 2012 12:07

Uit dit topic zijn dingen onterecht weggehaald.

1 Er is voldaan aan de doelstelling van dit subforum namelijk geloofsopbouw.

2 Dit topic werd gekenmerkt door persoonlijke aanvallen, maar begrijp goed mensen dat dit nooit mijn intensie is geweest. Ik heb omdat ik aangevallen werd, en verhinderd werd om geloofsopbouw te kunnen brengen, mezelf verdedigd.

3 Er is met respeckt gesproken over kerken, echter ik laat geen spaan heel van heilige huisjes van mensen. Ook
niet van alle schijnvroomheid, schijnheiligheid en andere zaken die niet kunnen in Gods huis. Ambstdragers zijn in
het geheel niet aan de orde gekomen in de zin dat ik daar 1 woord verkeerd over gesproken heb. Ik heb wel
opgeroepen aan alle ambstdragers en kerkraden, en gemeenteleden zich te bekeren van slechte zaken in de
kerk. Als ik ook maar 1 keer deze fout en zonde heb begaan vraag ik Elbert om dat bericht hier te plaatsen.

4 Ik ben de topicopener geweest, en aangegeven in een aantal reports dat er posts waren die over de grens
gingen naar mij toe. Dit heb ik gevraagd en ook duidelijk gemaild en aangegeven waarom dat zo is aan de Moderators.
Er was wel degelijk een andere keus mogelijk dan om alles te verwijderen. De mogelijkheid was er en is er om sommige berichten te verwijderen en andere niet. Dit is een leugen. Ik accepteer dit niet, kan dit niet, en zal
dit ook niet doen.

Het Topic is nu weer open zoals er gezegd is van te voren.

Of het weer fout gaat hangt niet van mij af, maar van wat de Moderators doen met hun verantwoordelijkheid als er leden zijn die direckt op de man gaan spelen. Ik wil mijzelf er voor wachten, dat ik niet meer op de man speel. Ik heb ook op de man of vrouw gespeeld om me te verdedigen, omdat ik niet anders kon.

Dat was de reden dat ik op de man of vrouw speelde.

Wat mij betreft wil ik van harte dit onderwerp blijven onder bouwen, en me alleen daar mee bezig houden.
Als er mensen zijn die tegen mij op de man spelen. Zal ik direckt zonder een vooruitgaande email naar deze desbetreffende persoon, en bericht naar de Moderator sturen.
Laatst gewijzigd door xsidd op 20 dec 2012 23:12, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Pcrtje
Majoor
Majoor
Berichten: 1715
Lid geworden op: 14 mei 2012 15:48

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor Pcrtje » 14 nov 2012 12:42

xsidd, laten we vergeten wat er hiervoor allemaal heeft gestaan, okee? Je bent nu weer bezig om jezelf te verdedigen en kritiek te uiten op besluiten van mods. Niet verstandig!

Kun je me nog een keer schrijven waarom je dit topic hebt geopend en wat je doel precies is? Ik heb het niet kunnen lezen omdat hetgeen je geschreven hebt verwijderd is eer ik het lezen kon.
Subscriptum meum in lingua Latina ut honorem ab vobis excitet.

xsidd
Majoor
Majoor
Berichten: 1510
Lid geworden op: 20 mei 2011 16:35

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor xsidd » 14 nov 2012 13:05

Pcrtje

Ik laat het achter me wat er gebeurd is in het verleden hier.

Ik heb dit topic geopend om de reden ik naast mijn broeders en zusters in de Heere wil staan. Ik wil ze laten zien uit het Woord, dat de strijd die we hebben tegen dat wat in de duisternis is.

Mijn doel is heel diep in mijn hart, om de broeders en zusters in de Heere te vertellen dat de wapenuitrusting die we behoren te dragen heel belangerijk is.

De Gordel van de waarheid.

Ik hoop van harte dat niemand een leugen in zijn of haar leven toelaat, of uitspreekt waardoor er een gat ontstaat in die gordel waardoor de tegenstander ons kan aanvallen in ons denken, ons geweten, en ons hart.


Het borstpantser van de gerechtigheid.

Gerechtigheid in en door Jezus Christus alleen. Gerechtigheid is ook eerlijkheid en oprechtheid. Ook eerbied en ontzag.


De voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede

Spreekt voor zichzelf.


Het schild van geloof

Geloof dat u behouden bent door genade in Jezus Christus. Geloof in Hem!


Helm van de zaligheid

Dat u gekocht en betaald bent door Zijn bloed!
Dat enig schepsel, macht, engel, dood, nog leven u kan scheiden van de liefde van Christus.


Het zwaard van de Geest, Gods Woord

Door het Woord en niet door menselijke kracht of inspanning is de tegenstander te wederstaan. Het gevecht is geen gevecht in krachten, maar in woorden. Gods Geest leid ons hierin.
Laatst gewijzigd door xsidd op 17 nov 2012 09:14, 1 keer totaal gewijzigd.

xsidd
Majoor
Majoor
Berichten: 1510
Lid geworden op: 20 mei 2011 16:35

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor xsidd » 14 nov 2012 19:29

Broeders en zusters in de Heere Jezus Christus,

Ik hoop dat de volgende tekst u mag versterken in Hem!


Filipenzen 4 vers 4 (Herziene Statenvertaling)

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.


Waarom staat deze tekst zo in het Woord van God?

Als ik naar mezelf kijk ben ik van nature geneigd om als het goed gaat met me, me zeer zeker te verblijden in de Heere. Dan is het makkelijk om Hem te danken en te loven. Hier in deze tekst staat echter. Ten alle tijde. Dus ook als het moeilijk is. Ook als het zeer moeilijk is. Waarom juist dan als het zwaar en moeilijk is?

Als u en ik zich gaan verblijden in de Heere ook als het moeilijk is, dan zullen de emoties van boosheid op dat moment verdwijnen. Gods Geest krijgt dan ook de ruimte om weer te gaan werken in ons. Dat verblijden is een verantwoording die bij de mens ligt. Niet bij de Heere.

Als we luisteren naar de woorden in deze tekst en het ook uitvoeren door ons te gaan verblijden in Hem, gehoorzamen we het Woord van de Heere. Daar rust zegen op. Als men gehoorzaamd aan God rust daar altijd Zegen op van Hem. Mag ik u meenemen naar naar een ander gedeelte van het Woord?

Handelingen 16 vers 23 t/m 32 (Herziene statenvertaling)


Paulus en Silas in de gevangenis.


23 En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken.
24 En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok.
25 En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.
26 En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.
27 En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren.
28 Paulus riep echter met luide stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier.
29 En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer;
30 en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?
31 En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
32 En zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren.Ziet u wat Paulus en Silas deden nadat ze vele stokslagen hadden gehad, en het zeer moeilijk hadden?


Lofzingen voor God! De gevangenen hoorden dat.


Wat deed de HEERE toen?

HIJ zorgde voor een plotselinge aardbeving, en de Heere zorgde door die aardbeving ervoor dat alle deuren open zwaaiden. Mag ik u erop wijzen dat het excakt ALLE deuren waren? Er bleef er geen 1 dicht. Ook alle boeien gingen los. Allemaal, en geen 1 uitgezonderd.

Dit ging over matriële deuren en boeien. Maar weet u dat hetzelfde gebeurd in de geestelijke wereld als we gehoorzamen, door ons te alle tijden gaan verblijden in de Heere zoals Hij dat heeft gezegd door Zijn Woord?


Wat was de zegen van de HEERE hierover?


Paulus en Silas kregen de kans om aan iedereen daar, het evangelie te verkondigen. Ook kwam de cipier tot geloof met al zijn huisgenoten. Zie vers 34 van dit hoofdstuk.

34 En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.


Ziet u hoe de Heere dit heeft gezegend, doordat Paulus en Silas dwars door alles heen Hem gehoorzaamden?


Denkt u dat God veranderd is? Hij is gisteren en heden Dezelfde, zoals er geschreven staat in het Woord!


Gods zegen, en een hartelijke groet!

xsidd
Majoor
Majoor
Berichten: 1510
Lid geworden op: 20 mei 2011 16:35

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor xsidd » 14 nov 2012 19:51

Goedenavond,

Mag ik nog een andere tekst delen met u?

Filipenzen 4 vers 5 (Herziene Statenvertaling)

5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.


Hoe vaak twijfel ik zelf niet, en u misschien ook over het feit of de Heere dichtbij is?

Er staat hier heel duidelijk een belofte. De Heere IS dichtbij. Maar waarom voelt het dan niet zo? Ja, mijn gevoel bepaald niet wat waar is, maar het Woord van God is waar. Gevoelens zijn bedriegelijke dingen soms. Ik zeg niet dat alle gevoelens wat u en ik voel niet overeenkomt met wat er op dat moment speelt, maar we kunnen niet ons vertrouwen op ons gevoel stellen wil ik hiermee zeggen. Maar alleen op de waarheid in het Woord van God.

Waarom voel ik dan niet dat de Heere dichtbij is?

Zijn het niet mijn eigen zonden die het gevoel geven dat ik word verworpen door God? Hoe kan ik dan voelen dat de Heere dichtbij is? Ik voel dan zelf veroordeling naar mezelf toe, en schuld. Dat is dan mijn gevoel, maar de waarheid is dat de Heere dichtbij is.

Ik hoop dat het u en jou mag versterken!

Hartelijke en innige groet,
Laatst gewijzigd door xsidd op 15 nov 2012 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Wilsophie
Generaal
Generaal
Berichten: 7700
Lid geworden op: 21 feb 2012 12:50
Locatie: De Bult

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor Wilsophie » 14 nov 2012 19:56

Ja dat zijn geweldige gebeurtenissen in de Bijbel. Echter nu spreekt God door de Zoon en dat is door Zijn Woord.
Hebr. 1 vers 1.
God heeft ons alles geopenbaard in en door Jezus Christus dus de wonderen en tekenen die voor de ongelovigen waren zijn nu niet meer noodzakelijk.
Bij de fundamentlegging van de gemeente in de dagen van de apostelen gebeurden nogal wat zaken die later uit het beeld zijn verdwenen en God niet meer noodzakelijk acht.
Omdat Zijn Woord volledig en af is.
Wij kunnen Zijn plan leren kennen vanuit de Schrift, mits wij haar bestuderen en onderzoeken.
Het fundament is reeds lang geleden gelegd en het wachten is op de uiterste hoeksteen van de pyramide.
De Top. De Steen Die de bouwlieden verworpen hadden.
Wij wachten dus op de openbaring van de zone Gods, maar eerst zal de Zoon van David Zich bekend maken als Jezus van Nazareth, maar het allereerste punt van Gods agenda, nog lang vóór Zijn bekendmaking aan Israël zal Hij Zich openbaren en bekend maken aan Zijn broeders zoals Jozef dat ooit deed.
Een type van Christus uiteraard.

Gebruikersavatar
Wilsophie
Generaal
Generaal
Berichten: 7700
Lid geworden op: 21 feb 2012 12:50
Locatie: De Bult

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor Wilsophie » 14 nov 2012 19:58

Zijn het niet mijn eigen zonden die het gevoel geven dat ik word verworpen door God?


Nee hoor, Rom. 8 vers 38 zegt dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde welke is in Christus Jezus, zelfs de dood kan mij niet scheiden.
Geweldige beloften waarop wij mogen vertrouwen en staan.

Gebruikersavatar
schaapje
Generaal
Generaal
Berichten: 4573
Lid geworden op: 28 dec 2010 12:08

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor schaapje » 14 nov 2012 20:16

Wilsophie schreef:
Nee hoor, Rom. 8 vers 38 zegt dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde welke is in Christus Jezus, zelfs de dood kan mij niet scheiden.
Geweldige beloften waarop wij mogen vertrouwen en staan.


Ik denk dit vers een beetje uit de context is gehaald er staat iets heel anders n.l.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat:

Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,

wij zijn gerekend als slachtschapen.

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

In ale deze ellende mogen we op Hem vertrouwen en kan inderdaad niets ons scheiden van de liefde van God.
Maar moedwillig zondigen kan de Geest bedroeven en zelf uitdoven, zoals lauwheid de reden is dat de Here Jezus zegt dat Hij ons uitspuwt.
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

xsidd
Majoor
Majoor
Berichten: 1510
Lid geworden op: 20 mei 2011 16:35

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor xsidd » 15 nov 2012 00:45

Lieve kinderen van de ouders hier,

Toen ik 8 jaar was dacht ik ik heb nog zo lang te leven. Ik wist in mijn hart van binnen wel, dat het nodig was om de Heere Jezus te leren kennen.Ik ging naar de Gereformeerde Gemeente in Boskoop. Ik voelde als jongen dat de Heere was in die kerk. Ik luisterde niet naar de Here Jezus, en ging mijn eigen weg. Ik dacht toen. Ik weet het zelf prima wat ik wil. De wereld is zo mooi, en ik ga zelf doen wat ik wil. Ik heb dat gedaan Totdat ik 23 jaar werd, en toen liet God me zien wat ik gedaan had. De wereld lijkt mooi, maar het is niet zo. Ik weet het uit ervaring. God liet me mijn verkeerde dingen zien, en ook dat er een dag zou komen dat ik alles aan Hem zou moeten uitleggen. Toen dacht ik bij mijzelf. Hoe moet dat nu?

Ik ging mijn verkeerde dingen vertellen aan de Heere, en vroeg aan de Heere om vergeving van de zonden die ik gedaan had. God vergaf me mijn zonden omdat Hij genadig is. God heeft de Here Jezus aan het kruis overgegeven voor de mensen. De Heere Jezus kwam in mijn leven, nadat ik dat gesmeekt had aan Hem, met mijn hele hart.


Toen ben ik veranderd van binnen door de Heere Jezus.


Weten jullie dat de Heere Jezus juist voor kinderen heel vriendelijk was, en is?


Er staat teksten in de Bijbel en ik weet niet of je dezelfde Bijbel leest als ik, maar ik gebruik de Herziene Statenvertaling. Ik zal dat wat de Heere Jezus zegt in de Bijbel hieronder neer zetten voor jullie:)


Mattheüs 19 vers 13 t/m 15

13 Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen.
14 Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.
15 En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.


Zien jullie wat de Heere Jezus doet hier, in dit Bijbelgedeelte?


Er werden kinderen gebracht bij de Here Jezus, maar de de discipelen wezen die kinderen af. De Here Jezus zei daarop tegen zijn discipelen laat de kinderen maar komen, en verhinder de kinderen niet bij Mij te komen, want voor de kinderen is het Koninkrijk van de Hemel. De Here Jezus zegende de kinderen door Zijn Handen op hen te leggen!


De Heere Jezus laat heel duidelijk zien dat kinderen heel belangenrijk zijn voor Hem!


Maar er staat nog meer in de Bijbel over kinderen.


Lukas 10 vers 21

Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.


Markus 9 vers 36 en 37

36 En Hij nam een kind, zette dat in hun midden en omarmde het, en Hij zei tegen hen:
37 Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft.De Heere Jezus omarmde de kinderen! Denk je dat het alleen toen was? Nee, nu ook! De Here Jezus is niet veranderd. De Heere Jezus leeft en is opgestaan uit de dood! Hij leeft voor altijd, en heeft alle macht in de hemel en op aarde.


Als je nou denkt, en ik dan? Kan dat ook voor mij?


Dan mag je op je knieën gaan, en bidden tot God. Je mag Hem eerlijk vertellen wat er in je hart is.
Je mag dan eerbiedig aan de Heere Jezus vragen of Hij in jou leven wil komen.

Wil je, als je het eerbiedig vraagt aan de Heere Jezus, vragen of Hij jou genadig wil zijn, en al je zonden wil vergeven ? En als je voelt dat je niet eerlijk bent in je hart, wil je dat dan ook aan de Heere vertellen?


De Heere Jezus heeft beloofd in de Bijbel dat Hij je niet zal laten staan.

Als je zoekt zal je vinden, en als je klopt zal je worden opengedaan.
Laatst gewijzigd door xsidd op 15 nov 2012 15:55, 1 keer totaal gewijzigd.

xsidd
Majoor
Majoor
Berichten: 1510
Lid geworden op: 20 mei 2011 16:35

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor xsidd » 15 nov 2012 15:47

Filippenzen 3 vers 1 t/m 3 (Herziene Statenvertaling)

1 Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil. 2 Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! 3 Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf.


Het eerste wat er gezegd over de vreugde in de Heere behouden staat hiervoor iets in het topic beschreven. Uit de tweede zin blijkt dat Paulus de woorden die hij al eerder als waarschuwing heeft gegeven opnieuw herhaald voor het bestwil van de Gemeente van Filippi.


Pas op voor de honden zegt Paulus.


Wie zijn deze honden dan met hun kwalijke praktijken, en de versnijdenis van hen?

Fillipenzen 3 vers 5 (Herziene Statenvertaling)

Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër.


Paulus doelt met het woord honden op hen die denken door de wet gerechtvaardigd te worden, en anderen de wet opleggen om er denken zelf beter van te worden! De leer van de wet. Niet de wet is de weg, maar Jezus Christus is de weg de waarheid en het leven. Door Jezus Christus, is het zegel verbroken, en is de Weg naar de Troon van de Genade geopend.


Broers en zussen in de Heere, waak ervoor dat niemand u de wet oplegd! We staan door de Genade van God in de Genade van Jezus Christus alleen. Jezus Christus heeft de wet volledig vervuld, en toen Hij is Gestorven voor uw en mijn zonden, en ons eeuwig leven heeft gegeven in Hem, is het voorhangsel gescheurd. Het Oude Verbond kwam ten einde, en er kwam een nieuw Verbond door het bloed van het Lam Jezus Christus!


Hieronder zal een weg door het Woord van God openbaar komen, tot Jezus Christus Zelf.


Galaten 3 vers 24 (Herziene Statenvertaling)
Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.


Romeinen 7 vers 4 (Herziene Statenvertaling)
Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.

Galaten 3 vers 10, 11 (Herziene Statenvertaling)
10 Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.11 En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Galaten 2 vers 21 (Herziene Statenvertaling)
Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Romeinen 7 vers 6 (Herziene Statenvertaling)
Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. De wet leert de zonde kennen

Romeinen 8 vers 2 (Herziene Statenvertaling)
Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Galaten 5 vers 13 (Herziene Statenvertaling)
13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.

Romeinen 3 vers 24 (Herziene Statenvertaling)
en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.


Romeinen 5 vers 2 (Herziene Statenvertaling)
Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

Romeinen 6 vers 14 (Herziene Statenvertaling)
Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dienstbaar aan de gerechtigheid

1 Korinthe 1 vers 4 (Herziene Statenvertaling)
Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus.

Titus 3 vers 7 (Herziene Statenvertaling)
opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

Hebreeën 4 vers 16 (Herziene Statenvertaling)
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Kolossenzen 3 vers 1 (Herziene Statenvertaling)
Zoeken wat boven is Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.

Hebreeën 1 vers 3 (Herziene Statenvertaling)
Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.


Hebreeën 8 vers 1 (Herziene Statenvertaling)
Christus Hogepriester van een beter verbond De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen.

Hebreeën 10 vers 12 (Herziene Statenvertaling)
maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.

1 Petrus 3 vers 22 (Herziene Statenvertaling)
Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Openbaring 1 vers 16 (Herziene Statenvertaling)
En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.Jezus Christus is Heere en leeft! Heilig bent U Heere Jezus! U bent Koning, van Hemel en aarde! U bent Hoogverheven! U zit aan de Rechterhand van God! Alle eer glorie, heerlijkheid en macht aan U alleen!Hebreeën 4 vers 12 (Herziene Statenvertaling)

12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.


Psalm 12 vers 7 (Herziene Statenvertaling)

7 De woorden van de HEERE zijn reine woorden,
als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes,
gezuiverd zevenmaal.
Laatst gewijzigd door xsidd op 17 nov 2012 09:13, 14 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Pcrtje
Majoor
Majoor
Berichten: 1715
Lid geworden op: 14 mei 2012 15:48

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor Pcrtje » 16 nov 2012 15:03

Is dit niet een discussieforum?
Subscriptum meum in lingua Latina ut honorem ab vobis excitet.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11489
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor schelpje3 » 16 nov 2012 15:12

Pcrtje schreef:Is dit niet een discussieforum?

Soms even beter van niet :wink:

xsidd
Majoor
Majoor
Berichten: 1510
Lid geworden op: 20 mei 2011 16:35

Re: Versterking in Jezus Christus

Berichtdoor xsidd » 17 nov 2012 00:32

Fillipenzen 1 vers 27 t/m 29 (Herziene Statenvertaling)

27 Alleen, wandel het Evangelie Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie,
28 en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit.
29 Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,


Hoe wandelen we waardig in het Evangelie van Christus?

Dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie.
Hoe laten we ons geen schrik aanjagen door de tegenstanders?


1 Thessalonicenzen 3 vers 13 (Herziene Statenvertaling)
Opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

2 Thessalonicenzen 3 vers 3 (Herziene Statenvertaling)
Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.

1 Korinthe 10 vers 13 (Herziene Statenvertaling)
Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

Hebreeën 2 vers 18 (Herziene Statenvertaling)

Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.
Het is genade van God om voor Jezus Christus te lijden.


1 Petrus 5 vers 10 (Herziene Statenvertaling)
De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen.


1 Petrus 2 vers 19 en 20 (Herziene Statenvertaling)
19 Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. 20 Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God.


Hebreeën 12 vers 2 (Herziene Statenvertaling)
Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.


Terug naar “Archief”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 22 gasten