Paspoort en ID 10 jaar geldig.

De Archiefkast van het Forum. Oude discussies zijn hier nog eens na te lezen.

Moderator: Moderafo's

Lichtzwaard
Kapitein
Kapitein
Berichten: 892
Lid geworden op: 16 apr 2005 09:04

Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor Lichtzwaard » 04 okt 2012 10:11

Met ingang van 2013 zal het paspoort 10 jaar geldig zijn een goede zaak.Nog een betere zaak is dat ook de 1D 10 jaar geldig is en er geen vingerafdrukken gegeven moeten worden.Men moet natuurlijk niets en vingerafdrukken afgeven moet men nooit doen.De mens is vrij en wat van Hem/haar is is zijn/haar onvervreemdbaar eigendom dus ook de vingerafdruk.Dat de staat dat eist is niet meer dan misdadig. []:) []:) []:) []:) :)C :)bezem :)bezem :)bezem :)bezem
VERITAS VOS LIBERABIT.

ricky70
Verkenner
Verkenner
Berichten: 80
Lid geworden op: 02 okt 2012 14:47
Locatie: Veenendaal

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor ricky70 » 04 okt 2012 11:17

Geen vingerafdrukken is inderdaad goed nieuws!

Gebruikersavatar
jip_86
Moderator
Berichten: 2207
Lid geworden op: 26 mar 2004 21:30
Locatie: Rouveen
Contacteer:

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor jip_86 » 05 okt 2012 09:43

Tja, inmiddels heeft half nederland ze al gegeven. Ze worden natuurlijk nergens voor gebruikt *ahum* maar toch he :)

Lichtzwaard
Kapitein
Kapitein
Berichten: 892
Lid geworden op: 16 apr 2005 09:04

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor Lichtzwaard » 05 okt 2012 12:47

In ieder geval zijn de vingerafdrukken niet meer nodig op de IDkaart maar dat ding zou helemaal niet moeten bestaan ;het tast de grondrechten aan van de vrije Nederlandse staatsburgen.
VERITAS VOS LIBERABIT.

Lichtzwaard
Kapitein
Kapitein
Berichten: 892
Lid geworden op: 16 apr 2005 09:04

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor Lichtzwaard » 05 okt 2012 12:51

Actie Kies keurig: stop identificatieplicht stemgerechtigden

Op 4 juni werden in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement georganiseerd. In 353 ‘experimenteer' gemeentes mochten mensen alleen hun stem uitbrengen als zij bereid - en in staat waren- om behalve hun persoonlijke stempas ook een geldig identiteitsbewijs te tonen. Onschuldige burgers die niet meewerken om preventief te bewijzen dat ze zich niet schuldig maken aan verkiezingsfraude wordt hun stemrecht ontnomen.

Op 4 juni werden in Nederland verkiezingen georganiseerd opdat alle stemgerechtigde burgers hun stem kunnen uitbrengen op de kandidaat die zij verkozen willen krijgen om zitting te nemen in het Europees Parlement.


In 353 gemeenten wordt dit democratisch grondrecht op de tocht gezet. Iedere potentiële kiezer die zich in het stembureau meldt mag namelijk pas gaan stemmen nadat men eerst door de voorzitter van het stembureau heeft laten controleren of men wel degene is voor wie men zich uitgeeft. Wie niet eerst een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs laat controleren en zich aan de hand hiervan laat identificeren wordt uitgesloten van de verkiezing. Daarmee ontneemt de overheid de burger een fundamenteel burgerrecht waar de democratische rechtstaat op gebaseerd is.


Als men onschuldige burgers het kiesrecht ontzegt betekent dit het eind van de rechtstaat en kan van democratie niet meer gesproken worden.


Wie niet in staat is of principieel weigert om behalve de persoonlijk toegezonden kiespas preventief aan te tonen dat men zich niet schuldig maakt aan verkiezingsfraude wordt het stemrecht ontnomen.

Waar gaat dit over?

Op initiatief van staatssecretaris A.T.B.Bijleveld-Schouten (CDA) hebben de gemeenteraden van 353 gemeentes ingestemd om mee te doen aan het zogenaamde, experiment ‘Stemmen in Willekeurig Stembureau (SWS).

Het goedfunctionerende systeem, waarbij de stembureauleden controleerden en aantekenden dat op een bepaald kiesnummer het stembiljet werd uitgereikt was uitstekend geschikt om ervoor te zorgen dat er geen fraude met oproepkaarten zou kunnen worden gepleegd. Om te controleren of mensen die voor anderen een stem uit wilden brengen wel daadwerkelijk gemachtigd waren, had de voorzitter van het stembureau de bevoegdheid om bij twijfel van fraude iemand te vragen om zich te legitimeren. Om grootschalige toepassing van stemmen bij machtiging tegen te gaan is er een limiet dat mensen maar voor twee anderen een stem mogen uitbrengen.( Let wel: legitimeren is niet hetzelfde als een geldig ID-bewijs tonen maar betekent aannemelijk maken dat men degene is die men voorgeeft te zijn.)

Dit heeft tot gevolg dat iedere kiesgerechtigde die woonachtig is in een van deze gemeentes niet, zoals vanouds, een oproepkaart kreeg waarmee men op het stembureau een stembiljet krijgt overhandigd om te stemmen. Deze mensen kregen een A4 formaat kiespas toegestuurd die vermeldt dat men hiermee uitsluitend zou mogen stemmen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs ( zijnde een paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
Al jaren blijkt er, bij grote groepen van de bevolking, een dalende discipline te zijn om gebruik te maken van het recht om te stemmen. Dit komt de geloofwaardigheid van de overheden, als volksvertegenwoordiging niet ten goede. Het is algemeen bekend dat mensen veelal niet gaan stemmen omdat ze het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt. Men gaat er daarbij van uit dat het weinig zin heeft om te stemmen aangezien verkiezingsbeloften toch niet ingewisseld worden en de bewindvoerders hun eigen partij politieke belangen hoger stellen dan het welzijn van het volk. Dit ernstige probleem valt uitsluitend op te lossen door te werken aan een verbetering van het wederzijds vertrouwen tussen burger en overheid. Maar de huidige regering blijkt keer op keer niet aan een daadwerkelijke oplossing te werken maar de problemen te gebruiken om de controle op de eigen bevolking verder op te voeren.

In dit geval zijn de lage opkomstcijfers bij verkiezingen een aanleiding om een nieuw kiessysteem in te voeren waardoor de registratie en controle van het doen en laten van de burgers door de overheid verder wordt uitgebreid. Daarmee wordt de burger bovendien weer eens ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat de overheid iedereen als potentieel verdachte beschouwt.


In ruil voor het gemak van mensen die willen stemmen in een willekeurig stembureau, zonder daar vooraf toestemming voor te moeten regelen, moet iedereen een geldig identificatiebewijs laten zien.

Het zogenaamde ‘gemak voor de burger' is niet de ware reden voor het nieuwe systeem maar eerder een afleidingsmanoeuvre. In werkelijkheid gaat het erom dat de overheid kost wat kost een uitgebreide identificatieplicht van de burger, in alle sectoren van het maatschappelijk leven, wil invoeren.

Dit met het oogmerk om de burger er voortdurend van te doordringen dat hij in de gaten wordt gehouden, en om een systematisch elektronische controle van de burger verder uit te bouwen. Deze ‘weg naar een elektronische overheid' is officieel beleid van de kabinetten Balkenende.

Cruciaal hierbij is:

Dat iedere burger een uniek persoonsnummer kreeg waarachter alle gegevens over een persoon liggen opgeslagen waarover de overheid beschikt (26-11-2007 invoering Burger Service Nummer).
Dat iedere burger eraan dient te wennen dat er van hem/haar verwacht wordt dat de overheid constant zijn/haar identiteit en doen en laten registreert en controleert. Hetzij direct hetzij indirect, door gebruik te maken van registraties/controle door derden.
De regering is voorstander van het opslaan van alle persoonsgegevens in één Centrale Databank. Men wil daarbij van iedere burger ook een digitale opslag van zijn biometrische gegevens. ( meetbare lichaamskenmerken die door apparaten te herkennen zijn).

Voorloper van het systeem waarbij uiteindelijk iedereen in ons land voordurend door camera's en uit/ afleesapparatuur in de gaten kan worden gehouden is de identificatieverplichting in combinatie met het biometrisch- gechipte paspoort.


Om ervoor te zorgen dat iedereen vanaf 14 jaar gedwongen werd zich een identiteitsbewijs aan te schaffen werd op 1 januari 2005 de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht ingevoerd. Wie niet het risico wilde lopen om een ID-boete te krijgen of gearresteerd te worden, als men zich schuldig maakte aan een overtreding, getuige was van een ongeluk of de pech had als verdachte te worden beschouwd door een opsporingsambtenaar, diende toen een persoonsbewijs te hebben. Een document wat voordien enkel als reisdocument noodzakelijk was.

Om reden dat het paspoort/ID-kaart in fases wordt ge-update, is de overheid erop gebrand er voordurend op te hameren dat men een geldig ID-bewijs dient te hebben.

De instructie voor de stembureaus luidt niet voor niets dat ook als iemands identiteitsbewijs pas 1 dag is verlopen deze persoon niet mag stemmen!


De bedoeling van de identificatieplicht van stemgerechtigden is om een systeem te ontwikkelen waarbij de identiteit van de kiezers elektronisch geverifieerd kan worden.

Daarmee komen nog veel meer toepassingen in het vizier, want met de elektronische identificatie kan gelijkeven gekeken worden naar de achterliggende persoonsgegevens. Bovendien geeft de RFID-technologie (chip) de mogelijkheid om zonder dat mensen daar weet van hebben op afstand te registeren wie zich bij welk stembureau meldde.

Conclusie: Deze verkiezingen worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BinZK) voor een heel ander doel gebruikt dan voor het kiezen van een Europees Parlement.Mag dat allemaal zomaar?

Nee:

De wet kent geen wettelijke basis. De minister gebruikte haar bevoegdheid om regels te stellen op een wijze die niet bedoeld is om regels te stellen op een terrein waarvan al een specifieke wet - in de formele zin- tot stand is gebracht. Dat daarbij het negatieve advies van de Kiesraad wordt genegeerd maakt duidelijk dat de minister moedwillig en welbewust de Kieswet omzeilt.

Nu de minister toestemming heeft gegeven dat 353 van de 443 gemeentes in ons land de identificatieplicht voor stemgerechtigden invoeren, kunnen we niet meer van een beperkt experiment spreken. De constructie om de nieuwe eisen te baseren op experimentenwetgeving - en daar dan weer een tijdelijke toepassing van- is derhalve onacceptabel.

Gemeenteraden die toestemming gaven om aan de ID-plicht voor stemgerechtigden mee te doen maken zich mede schuldig.

Stembureaumedewerkers die de ID-plicht moeten uitvoeren maken zich enerzijds schuldig als zij mensen hun stemrecht ontnemen maar zullen anderzijds door de overheid als strafbaar worden beschouwd als zij de instructies niet toepassen.

Dat betekent al met al dat de verkiezingen onrechtmatig zijn. Daarmee is de uitslag bij voorbaat ongeldig en zal ongetwijfeld met succes kunnen worden aangevochten.


Omdat de minister en haar staatssecretaris, willens en wetens stemgerechtigden van de verkiezingen uitsluiten, maken zij zich op grote schaal schuldig aan verkiezingsfraude. Daarmee brengen zij niet alleen hun eigen positie maar ook de Staat de Nederlanden als geheel in gevaar.

De aantasting van de democratie reikt zelfs verder dan het nationale niveau omdat het de verkiezingen van het Europees Parlement betreft.

De verantwoordelijke minister maakt zich schuldig aan de aantasting van een rechtmatige verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Uiteraard geldt dit indirect ook voor iedereen in het kabinet die geen afstand neemt van haar beleid in deze.


Saillant hierbij is dat de verplichte invoering van de vingerafdruk in het biometrische paspoort, buiten het EU Parlement om, door de toenmalige voorzitter van de EU ministerraad Verdonk, werd geregeld. De implementatie van deze EU verordening is inmiddels ondergebracht in het opgetopte wetsvoorstel (313324) waarover de Eerste Kamer op 9 juni aanstaande (20 dagen voor verplichte opname van vingerafdrukken) op de valreep nog even mag debatteren. Bovenop de eisen die voorvloeien uit de Eurpese verordening wil men in Nederland meer vingerafdrukken vastleggen, wordt de opslag van de gegevens in één centrale databank ingevoerd en zouden de gegevens niet uitsluitend als identificatiemiddel gebruikt worden maar beschikbaar komen voor politie- en justitie werk.

Wie wordt het stemrecht ontnomen?

Allen met een verlopen identiteitsbewijs:

- Zij die een verlopen ID-bewijs hebben kunnen zich de gang naar de stembus besparen, als men hoopt toch tot de verkiezingen te worden toegelaten. Wie aangifte wil doen van onrechtmatige ontneming van het stemrecht loopt bij de politie vervolgens de kans om een ID-boete te krijgen of gearresteerd te worden.

- Wie niet gewend is om de kleine letters van zijn stemoproep te lezen en pas op het stembureau tot de ontdekking komt dat zijn ID verlopen is mag niet stemmen.

Dat heeft tot gevolg dat de ‘vergeetachtige' burger die geen rijbewijs heeft relatief vaker zal worden uitgesloten dan mensen die gewend zijn met een rijbewijs op zak te lopen.

Minderdraagkrachtigen:


Mensen die geen geld hebben om voor zichzelf en/of voor zijn kinderen iedere 5 jaar een nieuw paspoort of ID-kaart te betalen. Nadat de ID-plichtwet werd ingevoerd is het verliezen/zoekraken van identiteitsbewijzen drastisch toegenomen. Zeker onder de groep mensen die voorheen gewend waren hun document veilig op te bergen en enkel bij zich te steken als daar een specifieke reden voor was.

Ook de diefstal van identiteitsbewijzen neemt toe naarmate mensen vaker zo'n document bij zich dragen en het bezit van zo'n document inmiddels van levensbelang is om te kunnen deel nemen aan het gewone maatschappelijke verkeer.

Het zijn uiteraard onevenredig veel jongeren die hun ID kwijtraken. Ook dak - en thuislozen lopen door hun leven op straat grotere kans spullen kwijt te raken.

Ouderen:

Van de groep ouderen in de samenleving zullen onevenredig veel mensen van de verkiezingen worden uitgesloten.

Dat betreft dan bijvoorbeeld fervente aanhangers van een politieke partij, die heel goed weten op wie ze hun stem willen uitbrengen, maar moeite hebben om te onthouden waar ze hun paspoort hebben gelaten. Ook burgers die al 70/80 jaar lang trouw iedere verkiezing naar de stembus gaan, wordt hun stemrecht ontnomen indien zij het fysiek niet opbrachten om voor het verkrijgen van een geldig persoonsbewijs zich 2x bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente te vervoegen. Bovendien valt te verwachten dat relatief veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt zich principieel zullen verzetten tegen de identificatieplicht.

Principieel bezwaarden tegen biometrische identiteitsbewijzen:

Omdat de overheidsvoorlichting inzake de invoering van de biometrische identiteitskaarten in 2006 ten ene male ontbrak, zijn er burgers die pas na de invoering hiervan op 26-8-2006 ontdekten dat de nieuwe eisen voor de pasfoto bedoeld waren om een digitale scan van de gezichtspunten te kunnen vast leggen in het bevolkingsregister.

Uit levensovertuiging, gewetensbezwaar en/of veiligheidsoogpunt zijn er mensen die principieel bezwaar hebben tegen de vastlegging van hun lichaamskenmerken /biometrische kenmerken. Omdat deze mensen geen enkel alternatief wordt geboden door de Nederlandse overheid betekent dit dat er inmiddels principieel- documentloze kiezers zijn.

De identificatieplicht voor stemgerechtigden betekent voor deze mensen dat zij, die zich al in hun grondrecht op lichamelijke integriteit voelen aangetast en steeds verder worden afgesneden van deelname aan de maatschappij, nu als kritische burgers worden uitgezuiverd van stemrecht.

Zodra de vingerafdruk zal worden opgenomen in paspoort/ID-kaart valt te verwachten dat deze groep excessief zal groeien.( Wat wellicht de haast verklaard om, via slinkse experimentenwetgeving, de identificatieplicht voor stemgerechtigden nog snel door te drukken voor de opname van vingerafdrukken in de identiteitsbewijzen een feit is).

Principieel bezwaarden tegen gechipte Identiteitsbewijzen(RFID):

Omdat de overheidsvoorlichting inzake de invoering van de biometrische identiteitskaarten in 2006 ten ene male ontbrak, zijn er burgers die pas na de invoering hiervan op 26-8-2006 ontdekten dat de paspoorten en ID-kaarten sindsdien zijn voorzien van een op afstand uitleesbare radio frequentie chip.

Op principiële gronden en/of uit veiligheidsoverwegingen vind een deel van de bevolking het onacceptabel dat hun persoonsgegevensop deze manier worden vastgelegd. Onder hen bevinden zich mensen waarvoor de bezwaren zo zwaar wegen dat zij weigeren om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen wanneer het oude verlopen is. Ook hier geldt dat alleen een beperkt aantal bezwaarden in 2006 op de hoogte was en nog vlak voor 26 augustus een nieuw identiteitsbewijs aanvroeg. Wie dat niet deed, zodat men tot medio 2011 is gevrijwaard van een gechipt paspoort/IDkaart, rest niets anders dan zonder geldig identiteitsbewijs door het leven te gaan.

Want ook hier geldt dat er geen alternatief is ondanks dat de identiteitsbewijzen eenvoudig door onbevoegden zijn uit te lezen en ook de versleuteling van de achterliggende gegevens al meermalen werd gekraakt. Deze mensen kunnen, tenzij ze een rijbewijs hebben, geen stem uitbrengen. Men mag veronderstellen dat hierdoor zowel de groep stemmers van streng christelijke overtuiging als kritische stemmers ter linker zijde van het kiesspectrum beknot worden om hun invloed op de verkiezingen te doen gelden.

Neerlandici:
Misschien een flauw voorbeeld, maar mensen die de taal voldoende beheersten om ervan uit te gaan dat een stempas uitgerekend de legitimatie vormt die toegang geeft tot deelname aan de verkiezing zullen geen identificatiebewijs mee nemen om te gaan stemmen. De oproepkaart geldt als het bewijs dat men mag stemmen. De pas, die dezelfde gegevens bevat, en ook nog voorzien is van moeilijk te kopiëren echtheidskenmerken niet. Het zou een goed idee zijn om alle betrokken ambtenaren en makers van de wervingstekst ‘legitimatie verplicht' een aanvullende taalcursus te laten volgen om voor eens en altijd het het onderscheid tussen de woorden legitimatie en identificatie te leren.

Actie

INZET: Stop invoering vand een algemene identificatieplicht voor stemgerechtigden.

Men zou minstens moeten bewerkstelligen dat iedereen op vertoon van een stemkaart, zonder aanvullende identificatieplicht, in het eigen stembureau moeten kunnen blijven deelnemen aan verkiezingen.

Als men daarnaast ook in de gelegenheid wordt gesteld om in een willekeurig stembureau zijn stem uit te brengen, lijkt het billijk dat het tonen van een geldig ID-bewijs uitsluitend verplicht wordt voor mensen die zonder dat van te voren aan te melden niet in hun eigen stembureau willen stemmen. Daarmee vervalt het dwingende karakter van de ID-plicht en kunnen mensen in vrijheid beslissen hoe zij hun stem uit brengen.

Wat kan men doen?

In eerste instantie vroegen we mensen om vóór 4 juni hun bezwaren kenbaar te maken aan de gemeente (voorbeeldbrief), de minister en de leden van de Tweede Kamer en de pers. We riepen tegenstanders van de experimentele ID-plicht op om op 4 juni niet weg te blijven maar de moeite te nemen om wel naar het stembureau te gaan. Wieeen oproep had voor een experimentele SWS gemeente vroegen we om op het stembureau aan te geven dat men weigerde om naast de stempas ook een identificatiebewijs te tonen. We drukten daarbij mensen op het hart om ervoor te zorgen dat deze weigeringen zouden worden vermeld in het verslag van het kiesbureau en maakten voor de zekerheid een schriftelijke voorbeeld verklaring met een strookje dat als ontvangsbewijs kon worden getekend door de voorzitter van het stembureau. Wie niet onder het experiment viel vroegen we om uit solidariteit ook een verklaring af te leggen dat men bezwaar maakte om mee te moeten doen aan verkiezingen waarvan vooraf vast stond dat stemgerechtigden zouden worden uitgesloten van de verkiezing. Ook hiervoor maakten we een voorbeeldverklaring en uitleg dat men moest zorgen dat het in het verslag zou worden vermeld.

Tenslotte vroegen we mensen om hun ervaringen door te geven zodat er voldoende bewijzen werden verzameld om de gang van zaken bij de verkiezingen juridisch aan te vechten.
Inmiddels is duidelijk dat het ministerie en de leden van de Tweede Kamer totaal geen boodschap hebben aan hoe het experiment verlopen is. Alle publiciteit noch de brieven naar de Kamerleden over de bezwaren, tegen het SWS systeem op zich, als de onwenselijkheid om het stemrecht niet langer uitsluitend te koppelen aan de inschrijving in de burgerlijke stand maar afhankelijk te maken van het bezit van geldige identiteitsbewijzen, maakte totaal geen indruk.

Het ministerie bleef op de website een prachtig verhaal ophangen over het belang van een degelijke evaluatie van het experiment, en de Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 16 juni aangeomen zonder deevaluatie af te wachten.

De politieke beslissing , of men voortaan uitsluitend 'willekeurig' op vertoon van een geldig Identiteitsbewijs zal kunnen gaan stemmen is nu doorgeschoven naar de Eerste Kamer. DAAR moeten dus nu de bezwaren worden kenbaar gemaakt.

Juridisch kan de verkiezing van 4 juni worden aangevochten.Er zijn mensen die proberen aangifte te doen van het ontnemen van hun stemrecht, er lopen klacht procedures bij de gemeenteraad en we zijn nog volop ervaringen van mensen aan het verzamelen. Ben je geweigerd? Mocht ook jij wel stemmen met een verlopen pas? Moest je je eigen ouders of kinderen identificeren? Wist de voorzitter van het stembureau niet dat het om een experiment ging? Weigerde men je verklaring in ontvangst te nemen? Heb je principieel vanwege de ID-plicht niet aan de verkiezing meegedaan?Kreeg jij ook een brief van de burgemeester dat het geen experiment was omdat het onder de experimenetenwet viel?...


Neem de moeite het op te schijven en ons toe te sturen.

Bronnen

- 18 september 2008 negatief Advies Kiesraad wijziging Tijdelijk experimentenbesluit


- Nieuwsbrief nr 53- 6maart 2009 wijvertrouwenstemcomputersniet


- Besluit houdende wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand met het oog op invoering identificatieplicht, geldend op 24-4-2009 en dat vervalt op 1-1-2010. lees...


- 13 maart 2009 info ministerie BinZK Identificatieplicht stemmen wettelijk geregeld lees...


- info Min BinZK 13 maart 2009 ‘identificatieplicht stemmen wettelijk geregeld' lees...


- 15 mei 2009 info Min Bin Zk ‘stempas nu voor iedereen begrijpelijk lees...


- Start overheidscampagne Europese verkiezingen lees...

- Platform Bescherming Burgerrechten www.degescandemens.nl

- 30-5-2009 Volkskrant Duizenden kiezers mogen niet stemmen

- 30-5-2009 Sargasso Einde artikel 4 van de Grondwet

- 1juni 2009 Brieven Vrijbit aan Eerste en Tweede Kamer

adressen

Waarnemers bij verkiezingen: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)

Minister van Binnenlandse Zaken mevr. G.ter Horst (PvdA) en Staatssecretaris mevr. A.TH.B. Bijleveld- Schouten(CDA):Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag Telefoon: 070 426 64 26

Minister president Balkenende: Ministerie van Algemene zaken Postbus 20001, 2500EA Den Haag

Leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal: Postbus 20017, 2500 EA, Den Haag Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. '; document.write( ' Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. 070 - 3129200 (telefoon) 070 - 3129390 (fax)

Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

e-mail via: http://www.tweedekamer.nl/contact/contact/index.jsp

Informatiepunt verkiezingen: tel 070- 426 6266 postbusinformatiepunt@minbzk.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Kiesraad: Postadres: Postbus 20011,2500 EA, Den Haag E-mail: kiesraad@kiesraad.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Europees Parlement Bureau Nederland: Korte Vijverberg 6,2513 AB Den Haag
Telefoon: 070 - 313 54 00, Fax: 070 364 70 01
E-mail: epdenhaag@europarl.europa.euDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

- Dit dossier werd samengesteld door Stichting Meldpunt Misbruik Identificatieplicht www.id-nee.nl-


BRON----Meldpunt Misbruik ID kaart.


..
VERITAS VOS LIBERABIT.

Gebruikersavatar
jip_86
Moderator
Berichten: 2207
Lid geworden op: 26 mar 2004 21:30
Locatie: Rouveen
Contacteer:

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor jip_86 » 06 okt 2012 11:56

Zit dat nou lekker zo'n aluminium hoedje?

Lichtzwaard
Kapitein
Kapitein
Berichten: 892
Lid geworden op: 16 apr 2005 09:04

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor Lichtzwaard » 07 okt 2012 07:32

Wil men niet dat je persoonlijke gegevens af gelezen worden op afstand van binnen bekleden met folie en niets is meer zich baar =D> =D> =D> =D>
VERITAS VOS LIBERABIT.

boer
Majoor
Majoor
Berichten: 2370
Lid geworden op: 20 mar 2011 12:11
Locatie: far far away.

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor boer » 07 okt 2012 09:40

Lichtzwaard schreef:Met ingang van 2013 zal het paspoort 10 jaar geldig zijn een goede zaak.Nog een betere zaak is dat ook de 1D 10 jaar geldig is en er geen vingerafdrukken gegeven moeten worden.Men moet natuurlijk niets en vingerafdrukken afgeven moet men nooit doen.De mens is vrij en wat van Hem/haar is is zijn/haar onvervreemdbaar eigendom dus ook de vingerafdruk.Dat de staat dat eist is niet meer dan misdadig. []:) []:) []:) []:) :)C :)bezem :)bezem :)bezem :)bezem


IEmands gezicht is ook van hem/haar , maar de foto daarvan heb je ookm afgegeven, zie het verschil met vingerafdrukken niet echt.

Gebruikersavatar
Sjaak84
Sergeant
Sergeant
Berichten: 465
Lid geworden op: 27 nov 2011 16:32

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor Sjaak84 » 07 okt 2012 13:44

ricky70 schreef:Geen vingerafdrukken is inderdaad goed nieuws!


Dat is nog gewoon verplicht hoor.
What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence

Christopher Hitchens

Faramir

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor Faramir » 07 okt 2012 18:09

Sjaak84 schreef:Dat is nog gewoon verplicht hoor.

Volgend jaar niet meer voor de ID kaart als het goed is.

boer
Majoor
Majoor
Berichten: 2370
Lid geworden op: 20 mar 2011 12:11
Locatie: far far away.

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor boer » 07 okt 2012 18:43

Faramir schreef:Volgend jaar niet meer voor de ID kaart als het goed is.


Wat heb je aan dat overprijsde kaartje, daar kom je die rare EU niet eens mee uit.

Faramir

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor Faramir » 07 okt 2012 18:48

boer schreef:Wat heb je aan dat overprijsde kaartje, daar kom je die rare EU niet eens mee uit.

Het zal je waarschijnlijk zeer verbazen, maar het overgrote deel van de Nederlanders zal nooit in zijn leven buiten de grenzen van de EU staan (muv Zwitserland, maar daar is deze kaart ook geldig).
Voordelen zijn er ook. Het is goedkoper en van het formaat van een bankpas zodat het altijd meekan in de portemonnee en je dus kan voldoen aan je identificatieplicht.

Lichtzwaard
Kapitein
Kapitein
Berichten: 892
Lid geworden op: 16 apr 2005 09:04

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor Lichtzwaard » 08 okt 2012 20:19

Het zal je waarschijnlijk zeer verbazen, maar het overgrote deel van de Nederlanders zal nooit in zijn leven buiten de grenzen van de EU staan (muv Zwitserland, maar daar is deze kaart ook geldig).
Voordelen zijn er ook. Het is goedkoper en van het formaat van een bankpas zodat het altijd meekan in de portemonnee en je dus kan voldoen aan je identificatieplicht------CITAAT

De wet is misleidend identificatieplicht is er niet daar je geen draagplicht heeft maar je moet hem wel kunnen tonen,maar dan alleen bij misdragen van de persoon anders mogen ze je niet aan houden om dat ding te tonen.Voorts moeten wij zo ding helemaal niet hebben daar dit alles te maken heeft met 666.
VERITAS VOS LIBERABIT.

boer
Majoor
Majoor
Berichten: 2370
Lid geworden op: 20 mar 2011 12:11
Locatie: far far away.

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor boer » 08 okt 2012 21:46

Lichtzwaard schreef:Het zal je waarschijnlijk zeer verbazen, maar het overgrote deel van de Nederlanders zal nooit in zijn leven buiten de grenzen van de EU staan (muv Zwitserland, maar daar is deze kaart ook geldig).
Voordelen zijn er ook. Het is goedkoper en van het formaat van een bankpas zodat het altijd meekan in de portemonnee en je dus kan voldoen aan je identificatieplicht------CITAAT

De wet is misleidend identificatieplicht is er niet daar je geen draagplicht heeft maar je moet hem wel kunnen tonen,maar dan alleen bij misdragen van de persoon anders mogen ze je niet aan houden om dat ding te tonen.Voorts moeten wij zo ding helemaal niet hebben daar dit alles te maken heeft met 666.

Wie het nummer van het beest niet heeft, kan niets kopen of verkopen.
dit document is ter identificatie , en beperkt reisdocument dus, maak jezelf niet gek(ker)

Lichtzwaard
Kapitein
Kapitein
Berichten: 892
Lid geworden op: 16 apr 2005 09:04

Re: Paspoort en ID 10 jaar geldig.

Berichtdoor Lichtzwaard » 09 okt 2012 10:14

jip_86 schreef:Tja, inmiddels heeft half nederland ze al gegeven. Ze worden natuurlijk nergens voor gebruikt *ahum* maar toch he :)


De opgeslagen vingerafdrukken hadden allang vernietigt moeten zijn;de omringende landen hebben dat ook gelijk gedaan,in dit land nog niet een hoogst onveilige situatie voor de mensen die gedwongen hun vingerafdruk hebben moeten afgeven.

Wordt lid van Vrijbit.nl.
VERITAS VOS LIBERABIT.


Terug naar “Archief”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten