De separerende prediking

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De separerende prediking

Berichtdoor naamloos » 22 nov 2017 22:24

Samengevat zie ik het zo: ongelovigen moeten tot bekering komen (in denken en/of daad) én tot geloof komen.
Gelovigen moeten zich bekeren als ze weer in zonden gaan leven: ontucht, dronkenschap, overspel, stelen ect ect. (Ik mag toch hopen dat dat geen dagelijkse bekering is)
Ze moeten wel hun gedachten vernieuwen als dat van toepassing is.
Gelovigen moeten gaan groeien, en dat gaat met vallen en opstaan.
Niemand leert lopen zonder regelmatig op zn bek te gaan.
Kwestie van opstaan en weer verdergaan, dat noem ik geen (dagelijkse) bekering maar gewoon opgroeien.
En wie struikelen en vallen, wat bij het opgroeien hoort, gaat vermanen door op te roepen tot bekering, belemmert mensen gewoon in hun groei. Want dan ga je denken dat je weer van voor af aan moet beginnen ipv gewoon opstaan en weer verdergaan.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Cahier
Mineur
Mineur
Berichten: 111
Lid geworden op: 20 aug 2007 09:38

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Cahier » 22 nov 2017 23:25

Bambi schreef:Dus nogmaals: een separerende prediking is niet nodig, wel een opvoedkundige prediking


Ondertussen is die “opvoedkundige” prediking in kerken die anno 2017 orthodox gereformeerd worden genoemd niets anders dan een vorm van humanisme, crypto-socialisme en kleinburgerlijkheid. Daar stinkt het zo erg naar de wereld dat ze daar wel moeten bidden “laat ons het zout der aarde zijn” (lied 481, LvdK), want zout zijn (zoals Christus getuigt over iedere christen) is toch anders.

Ter rechterzijde lijkt separerend soms meer op segregeren van niet-wedergeborenen of niet-uitverkorenen (á la de apartheid). Andere keren meen ik mij te bevinden op een evangelisatiebijeenkomst waar in een aparte aanspraak de ongelovige toehoorders worden genodigd te vluchten naar Christus.

Als ik dan de staat moet opmaken geniet in onze huidige krankzinnig gereformeerde gezindte toch separerende prediking de voorkeur.

Bambi

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Bambi » 22 nov 2017 23:52

Nina schreef:Bambi schreef:


Was het maar waar! Ik heb tot mijn 21e jaren in de kerk gezeten, zonder dat ik bekeerd was. En helaas weet ik dat ik niet de enige was/ben..

Voor mij was Hij ook alleen een waarheid waar ik wel in geloofde, maar die ver weg stond van mij. Maar dat was niet uit ongeloof. Dat was me geleerd

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Marnix » 23 nov 2017 10:29

Johan100 schreef:Dat vind jij. Ik leg alleen uit waarom de gelijkenissen ons ook gelden. Als ik te snel ga voor je is dat spijtig. Doe je best om het te begrijpen. Ja dat klopt, want daar begon Jezus zijn bediening. Dus? Moeten wij het dan maar uit de Bijbel knippen? Wat een rare redenering. Allerlei wind van leer kom je hier tegen. Deze hoor ik voor het eerst. Ik ga jou niet overtuigen. Ik heb de indruk dat je je schrap zet en je gelijk wilt hebben. Dat zij dan maar zo. Ja, dat is dus het probleem. Ook in de kerk loopt een scheidslijn tussen gelovigen en niet-gelovigen. Dat heb ik je aangetoond. Maar jij zegt dat iedereen die in de kerk zit wedergeboren is.

Dat schrijft Paulus aan de gemeenten die net gesticht waren en niet tegen jou, want jij was er nog niet.


Opmerkelijk. Je vraagt of we die dingen maar uit de Bijbel moeten knippen omdat ik stel dat de doelgroep een andere is dan de kerk. Vervolgens haal ik andere teksten uit de Bijbel aan en zeg je opeens dat het aan anderen is geschreven en niet aan mij. Dat is een beetje tegenstrijdig. Ik stel niet dat iedereen in de kerk wedergeboren is. Maar wel dat de kerk de gemeente van Christus is en zo aangesproken dient te worden, ook al zitten er ook niet-gelovigen in de kerk.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Bambi

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Bambi » 23 nov 2017 11:50

Marnix schreef: Ik stel niet dat iedereen in de kerk wedergeboren is. Maar wel dat de kerk de gemeente van Christus is en zo aangesproken dient te worden, ook al zitten er ook niet-gelovigen in de kerk.

Johannes 3: 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.
9 Nicodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden?
10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet?
11 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan.
12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?
13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.


Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

Dus zijn ze al hemelburgers en moeten ze alleen geleerd worden zich ernaar te gedragen en te leren hoe

Lees eens allemaal goed deze tekst

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Net zoals je heilig gelooft in de schepping, of zoals mensen tijdens Mozes geloofden dat ze genezen zouden als ze naar de slang keken.

Want ik hoef maar naar het Kruiningen schandaal te kijken. Bekeerde mensen en waren ze zonder zonde?
En ik hoef maar naar de prediking in de kerken zelf te luisteren, op de troon van God gaan zitten en mensen naar de hel sturen omdat ze hun zonden niet inzien, terwijl ze wel in de Heere Jezus geloven? Wat een zondekennis heb je dan zelf, want niemand mag op de troon van God gaan zitten en de gelovigen veroordelen

Pas tijdens de hemelse bruiloft, na de wederkomst, worden mensen veroordeeld
En voor die tijd moeten we zorgen dat mensen Jezus leren kennen en in Hem gaan geloven, zodat ze niet verloren gaan
En dominees moeten zorgen dat ze mensen leren wat zonde is en wat ze moeten doen en laten, opvoeden als ouders hun kinderen opvoeden.
Dus ook graag de Bijbel uitleggen in de echte context en bezien vanuit de achtergronden.
Zoals dit http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/218 ... fgeschaft/

Das wat anders dan zeggen dat iemand die in de Heere Jezus gelooft en een lange broek draagt naar de hel gaat
Dan traumatiseer je mensen en willen God niet eens meer kennen. Naast dat het een grove leugen is en dat is grove zonde

en mensen die ineens een levende relatie met God gekregen hebben en ineens gaan beseffen wie de Heere Jezus in hun leven is, daar is Hij door die barriere heengebroken die de kerk erin geramd heeft.
Als ze eerder geleerd hadden dat ze door hun geloof al een kind van God waren, had die barriere er niet gezeten en als ze beseffen een kind van God te zijn door hun geloof, geef je ze ook de verantwoordelijkheid om zich ernaar te gaan gedragen en ram dat er maar in. Dan krijgen ze eerder besef van hun zonden en dan stellen ze hun hart eerder open voor de werking van de Heilige Geest

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Marnix » 23 nov 2017 12:41

De vraag is natuurlijk of dat voor iedereen geldt. Ongetwijfeld zijn er mensen die wel naar de kerk gaan omdat ze dat gewend zijn, omdat hun ouders gaan etcetera, maar die niet geloven in de naam van de eniggeboren zoon. Ze moeten zich bekeren. Maar dat wil niet zeggen dat je de kerk niet mag aanspreken als gemeente van Jezus Christus.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Bambi

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Bambi » 23 nov 2017 12:42

Dus jij denkt dat er mensen in de kerk zitten die niet geloven dat de Heere Jezus bestaat? Want dat is geloven in nog meer dan de naam

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Marnix » 23 nov 2017 14:57

Bambi schreef:Dus jij denkt dat er mensen in de kerk zitten die niet geloven dat de Heere Jezus bestaat? Want dat is geloven in nog meer dan de naam


Ik denk inderdaad dat er mensen zijn die dat niet geloven maar uit gewoonte naar de kerk gaan. Daarnaast heb je natuurlijk nog de groep die het niet weet, of die er voor kiest om er niet naar te leven. Dan is bekering ook nodig.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Bambi

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Bambi » 23 nov 2017 15:09

Dan zal ik maar niet vragen in welke kerk jij zit, maar heb een donkerbruin vermoeden, als daar mensen zitten die niet eens geloven dat de Heere Jezus bestaat of de Zoon van God is

Maar ik kan je vertellen dat in kerken waar ze zo graag separerend preken, zulke mensen niet zitten. Maar alleen maar mensen die wel geloven dat de Heere Jezus bestaat en de Zoon van God is

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Marnix » 23 nov 2017 16:49

- Je hebt duidelijk geen idee in wat voor kerk ik zit :)
- Overigens zijn het niet veel mensen, vaak jongeren, die gelovig zijn opgevoed, door hun ouders zijn meegenomen naar de kerk maar twijfelen of het waar is of niet, of het gewoon niet geloven maar naar de kerk gaan omdat ze dat gewend zijn en hun ouders dat willen. Sommigen komen later alsnog tot geloof, sommigen verlaten als ze bijvoorbeeld het huis uit gaan de kerk.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Bambi

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Bambi » 23 nov 2017 22:14

Marnix schreef:- Je hebt duidelijk geen idee in wat voor kerk ik zit :)

Vertel :wink:

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: De separerende prediking

Berichtdoor ereunao » 24 nov 2017 09:29

Dat de predikant ervan uitgaat dat hij voor de gemeente des Heeren staat en ook als zodanig aanspreekt is logisch. Als we daar niet meer vanuit mogen gaan kunnen wij de tent wel sluiten, dan zijn we nergens meer. Maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat hij alle kerkgangers hoofd voor hoofd voor ware gelovigen moet houden. Paulus houdt er tenminste rekening mee dat er in een groot huis niet alleen gouden en zilveren, maar ook houten en aarden vaten zijn.2 Tom.2:20. Dat velen hier aanleiding in vinden om zich zonder goede gronden tot de ware gelovigen te rekenen doen ze op hun eigen perikel, dat is onvermijdelijk. Maar we zijn allemaal zo ‘gelovig’ geworden, het spreekt zo vanzelf alsof een mens met het geloof geboren wordt. En die massale dooppraktijk werkt dit natuurlijk ook in de hand
Maar van het geheim van verzoening door voldoening weet men niets af.

En wat nu de ‘broeder’ betreft die in de zonde leeft, daar zeg ik niet van: ‘O,die man is bekeerd, die kan niet meer verloren gaan’. Maar dat de weg die hij bewandelt ten verderve voert.gr: errunan

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Johan100 » 24 nov 2017 16:07

De separerende prediking is geheel in lijn met dat wat Jezus en de apostelen leerden en moet ook onder de hoorders van het Woord uitdrukkelijk verkondigd worden. Als je dat niet gelooft kun je wel heel veel uit de Bijbel knippen.

Lees ook 1 Kor. 9 eens waar Paulus aan het eind schrijft.......'opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde'.


In Rom.2 schrijt Paulus:
1 DAAROM zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
2 En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degenen die zulke dingen doen.
3 En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degenen die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?
4 Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?
5 Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelven toorn als een schat in den dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,
6 Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken:
7 Dengenen wel, die, met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven;
8 Maar dengenen die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden;
9 Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek;


1 Kor.16
21 De groetenis met mijn hand, van Paulus.
22 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking: Maranatha.
23 De genade van den Heere Jezus Christus zij met u.
24 Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen.


Paulus noemt in 2 Kor.2 het evangelie voor sommige mensen een reuk des doods ten dode en voor anderen een reuk des levens ten leven.

15 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen die zalig worden, en in degenen die verloren gaan;
16 Dezen wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven.


Galaten 3:1-3.

1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
2 Dit alleen wil ik van u leren: Hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?
3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees?link
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De separerende prediking

Berichtdoor MoesTuin » 07 dec 2017 13:05

Chaya schreef:DAT is nu juist de essentie van het separerend preken!

En wie gaat er beoordelen welke personen de kerk uitgezet worden, op basis waarvan?


Niemand, het is geloof of ongeloof....
Er is geen tussenweg mogelijk....
zelfs geen separerende tussenweg voor de geruststelling.
Kiest dan Heden voor de Vader die in Christus Eeuwig Leven biedt voor een ieder die Gelooft in Hem
Prediking die je tot Christus drijft....

Marnix schreef:Dat staat uitgelegd in 1 Korinthe 5.


Dan blijft er vrij weinig over van de gemeente die zegt van Christus te zijn
Er is nog zoveel werk aan de winkel......
te beginnen bij mij zelf.
O wat is Gods genade dan toch oneindig groot, onmeetbaar lang, onpeilbaar diep.
Heer ik mag altijd weer bij U terug komen.
Kom in mijn hart, Heer Jezus, O kom in mij en maak mij in U vrij.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De separerende prediking

Berichtdoor MoesTuin » 08 dec 2017 08:31

wat zou een hedendaags woord zijn voor separerend?
Of te wel een ander woord voor separerend anno 2017
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast