theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ben db bd
Luitenant
Luitenant
Berichten: 674
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 12 sep 2017 12:18

Ik zie ook citaten langs komen uit de BGT, dan trek ik mijn wenkbrauwen op omdat deze verder van de Hebreeuwse grondtekst is komen te staan. Mag ik dan opmerken "dat is wel heel vrij vertaald of heel vrij uitgelegd?"

Doet u dat gerust, wat m.i. ook niemand tegen zal spreken. (immers vaak parafrase)
Hoewel er ook voorbeelden zijn in de SV van naar het vigerende geloof toe vertaald zijn, weten we.
Edoch, zelf lees ik de BGT en Het Levende Woord en Groot Nieuws en zo graag vanwege de eenvoud welke mij zo dierbaar is. Zo lekker dicht bij de mensen! Zo weinig hoogdravend, zo weinig kapsones (dat is toch Amsterdams Jiddisch voor hoog in de bol hebben?)

Weet u, ik ben 65 jaar opgegroeid met de SV hoor en daarna nu 7 jaar met de HSV. ik schijn zelfs te neigen tot zelf ouderwets woordgebruik; archaïsch noemde de theoloog dat, welke op het VWO reeds moeilijke woorden leerde, in welker tijd ik stond te oefenen in rechtzagen, vlakvijlen, verven en schroeven draaien. Ook voor mij is goedertierenheid van hogere orde dan goedheid en barmhartigheid meer dan medelijden. Maar dat arrogante academische jargon hè, ook in de geloofsleer, dat stoot mij af. 'Als je in de openingszinnen van je speech genoeg onvertaalbaar jargon gebruikt om je toehoorders op vertaalafstand te zetten, dan kan je verder 'klaarmaken wat je zelf wil', zo leerde ik ooit.
Eén van de vormen van 'klaarmaken wat je zelf wil', in de theologie is theologisch interpreteren, ontdekte ik. Als je hoog genoeg gestegen bent op de theologisch 'wetenschappelijke' ladder om als prof benoemd te worden, kun je je positie ook zo schandelijk misbruiken, zo bleek mij. o.a. wijlen Harry Kuitert cs, ik schááám mij!

Maar het raarste vind ik dat je in de theologie kunt promoveren op het op 150 kantjes verzamelen van wat voorgangers ook allemaal al over een onderwerp hebben nagezegd en zo dwalingen 1500 jaar in stand hebben gehouden, blijkens bijvoorbeeld het vervangingsgeloof.
Allemaal 'interpretaties', afwijkend van of zelfs vloekend tegen wat we gewoon gelovig in Gods onfeilbaar Woord kunnen lezen.

ben db bd
Luitenant
Luitenant
Berichten: 674
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 12 sep 2017 13:19

Als ik Jakobus 1:1 lees in de BGT-vertaling lees ik: "Aan alle mensen op aarde die horen bij het volk van God." Terwijl er oospronkelijk staat: "Aan de stammen die in de verstrooiing zijn" (dodeka=twaalf phulais=stammen tais en te diaspora=verstrooiing) dan wordt er t.a.v. Israël toch wel heel veel weggetheologiseerd i.p.v. vertaald.

Als nou de gemiddelde VMBO leerling niet weet wat diaspora is en dus ook het woord verstrooiing niet verstaat, terwijl ze niet geplaagd door vervangingstheologie bij 'volk van God' aan Joden denken, komen ze dan niet gewoon bij de goede beeldvorming uit?: 'Joden op de hele aarde'.

Gebruikersavatar
Cathy
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1329
Lid geworden op: 13 sep 2002 17:18

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Cathy » 12 sep 2017 13:37

Flawsome schreef:De bijbel vertelt beide. Een klein voorbeeldje: De bijbel vertelt ons over Ahasveros (of Xerxes), de zoon van Darius I (de grote), was een Perzisch vorst. Hij regeerde 485-465 v.Chr.

Tuurlijk. De Bijbel vertelt ook over de farao's Sisak (Sjosjenq) en Necho en over het huis van Omri.
Maar dat is niet het primaire doel van de Bijbel.
Samen bidden ,samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1092
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor dalethvav » 12 sep 2017 14:12

ben db bd schreef:Als nou de gemiddelde VMBO leerling niet weet wat diaspora is en dus ook het woord verstrooiing niet verstaat, terwijl ze niet geplaagd door vervangingstheologie bij 'volk van God' aan Joden denken, komen ze dan niet gewoon bij de goede beeldvorming uit?: 'Joden op de hele aarde'.
Als er dan toch geparafraseerd vertaald wordt, maar er dan van "Aan alle Joden die verstrooid zijn over de hele aarde", maar niet dat wat er nu van gemaakt is.
U noemt zelf het woord "vervangingstheologie". U hebt dus kennelijk ook drommels goed door wat er mis is met deze vertaling. VMBO-ers (en ook heel veel hoger opgeleiden trouwens) zijn bekend zijn met de uitdrukking "volk van God" als zijnde gelovigen. Zonder dat ze ooit van het woord vervangingstheologie gehoord hebben, kunnen ze er toch mee besmet worden. En dat wordt door zo'n slechte vertaling alleen maar versterkt/gevoed.

Voorbeeld:
Als ik een glas met vergif leegdrink zonder dat ik ook maar het flauwste vermoeden heb wat erin zit, overlijd ik toch aan. Het wel of niet weten wat erin zit maakt niet uit. Het effect is precies hetzelfde.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

ben db bd
Luitenant
Luitenant
Berichten: 674
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 12 sep 2017 15:59

VMBO-ers (en ook heel veel hoger opgeleiden trouwens) zijn bekend zijn met de uitdrukking "volk van God" als zijnde gelovigen. Zonder dat ze ooit van het woord vervangingstheologie gehoord hebben, kunnen ze er toch mee besmet worden. En dat wordt door zo'n slechte vertaling alleen maar versterkt/gevoed.

Zojuist las ik op de vragenrubriek een hele leerzame verhandeling over het ontstaan van diverse oude vertalingen. ik waag mij niet aan bespiegelingen en acht die an sich voor mijzelf niet zo zeer binnen dit topic te vallen, want ook buiten mijn competentiegebied.
ik accepteer ze (wel ondeugend selectief) allemaal ! Hier naast mij staat zelfs de KBS '99 met haar Apocriefen.

ik las ook een betoog van dr. G. van der Hoek, GG als antwoord op een meisje, dat o.m. bekende:
Mijn gevoel is dat ik in de GG jaren onder de wet geleefd heb en nu in de PKN onder het evangelie zit. Kan dit zo zijn, of slaat dit nergens op?
In zijn antwoord haalt v.d. Hoek dan ook o.a. Matth. 5 aan, de bergrede van de Heere Jezus en betrekt dit op de kerk en gelukkig wel op alle gelovigen in de diverse kerken.
Daarbij heb ik dan toch vragen inzake de zuiverheid van lezen. Ging dat over specifiek gelovigen bij de Heer? Bedoelde Hij te zeggen:
"zalig zijn de armen van geest, voorzover ze bij de kerk horen, want hunner is het Koninkrijk der hemelen."
"zalig zijn die treuren, als tenminste alleen gelovigen, want zij zullen vertroost worden."
"zalig zijn de zachtmoedigen, in onze kerken, want (alleen) zij zullen de aarde beërven."
enz., enz.
Eigenen wij als gelovige gereformeerden ons niet te veel toe als 'volk van God', denk ik dan heimelijk. Want buiten de kerken zijn meer armen van geest en treurenden en zachtmoedigen en naar gerechtigheid hongerenden en wellicht ook nog wel barmhartigen en al die andere genoemden.

En betreffende die opmerking van dat meisje ben ik heel persoonlijk voor mijzelf van mening dat daar wel wat in zit en dat als bij de ger. gem. de preek eindigt met : 'och mense, mocht 't nog 'ns komme staen te gebeure,' dat dan juist dáár het Evangelie van gratis aangeboden genade aanvangt en je nooit Iemand die gegeven is (Joh.3:16) nog in geloof kunt stelen.
Is daar bij de PKN niet toch wat meer ruimte voor, ... middels gewoon lezen?

Gebruikersavatar
Jesaja40
Verkenner
Verkenner
Berichten: 92
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Jesaja40 » 12 sep 2017 18:52

Cathy citeert:
Zo ben ik ook ooit begonnen.
Totdat ik er achter kwam dat de Bijbel met een heel andere bedoeling is geschreven. De Bijbel vertelt ons over de heilsgeschiedenis. Niet over de wereldgeschiedenis.


In die heilsgeschiedenis zit een rode lijn die uiteindelijk uitmond op het verlossingswerk van de Messias. Woorden die in de Bijbel staan laat in ieder geval de hoofdlijn zien. Onlosmakelijk zie we dat mensen in beeld worden gebracht. Hoe zij handelen of hoe zij juist niet moeten handelen. Het is een hele goede zaak om overal een vraagteken bij te stellen. Niet om het te betwijfelen, maar om de verbinding te ontdekken.
We lezen dat Avraham met de Eeuwige onderhandeld over de rechtvaardigen in Sodom. We lezen over Jacob dat hij onderhandeld met de Eeuwige bij BethEl. Natuurlijk zijn er meer die dat doen. Zou u die ook verwachten in de lange namenlijst in 1 Kronieken 4:10?

Wij spreken over de kinderen van Israël en hier worden ons zoveel betekenisvolle namen genoemd, waaruit een geloofsvertrouwen spreekt. Dat waren de opvolgers van de aartsvaders. Die genealogie was noodzakelijk om vast te kunnen stellen uit welk stamgebied je kwam en hoe het erfgebied niet overging van de ene naar de andere stam. De Eeuwige wilde dat stamverband ook gebruiken om aan Zijn volk kenbaar te maken uit welke lijn de Messias geboren zou worden.

Wat zei Jozef tegen zijn broers nadat hij zich bekend had gemaakt en hen de opdracht gaf om zijn vader te halen? Geen ruzie maken onderweg. De weg was al lang genoeg en het schokkende bericht moest ook nog aan Jacob verteld worden. Geen ruzie maken van wie de hoofddader is. Geen ruzie maken wie er wel of geen gelijk heeft. Hier is de hoofdlijn uitgezet: Jacob moet het goede nieuws horen en hij moet dat ook even kunnen verwerken. Benjamin had het meeste recht om er iets van te zeggen over het handelen van zijn broers aangaande Jozef. Zij hadden hem niet op de hoogte gebracht van hun leugen. Hij begreep Jozef maar al tegoed. En zijn vader Jacob zegent Benjamin met de zegen: hij zal als een wolf verscheuren. Kijk dan zie ik Saul, die Amalek moet verscheuren. Dan zie ik Paulus die dat hij moest verscheuren en hij wordt teruggeroepen door Yeshua op weg naar Damascus. Nee Paulus geen ruzie maar de blijde boodschap en vrede moet er gebracht worden.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 291
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Radical » 13 sep 2017 18:14

Vaak heb ik hier de woorden vervangingstheologie voorbij horen komen..

Het woord ‘vervangingstheologie’ doet het ook altijd goed als je kritiek hebt, maar het is gelegenheidsretoriek.

Ik ken niemand die werkelijk beweert dat Israël vervangen is door de gemeente. Laat ik zelf duidelijk zijn: de gemeente is absoluut geen vervanging van Israël. Punt.
De gemeente is de vervulling van Gods belofte aan Israël. Dat is heel wat anders. Geheel logisch dat die eerste gemeente in Handelingen ook alleen maar uit Joden bestond. Het was Gods vervulling van profetie aan Israël. Niks vervanging. Later werden heidenen toegevoegd, maar niet ter vervanging van Joden. God had van oorsprong al op het oog om de heidenen bij Israël te betrekken (Jes. 49:6), dat is geen vervanging, maar uitbreiding. Sterker nog: volgens mij leert het futurisme zélf vervangingstheologie.
Het futurisme haalt profetieën die het einde van het oude verbond en de komst van het nieuwe verbond aankondigen, uit de context en eigent ze toe aan de gemeente alsof dáár een einde aan gaat komen door de opname en grote verdrukking. Dat is desastreuze vervangingstheologie. Die leer claimt dat de gemeente van de aarde weggenomen wordt en gunt de achtergebleven Joden de grote verdrukking waar de meerderheid van hen dan zal omkomen. Wij het heil, zij de verdoemenis.

Noem je dat een geweldig toekomstperspectief?
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 1996
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor benefietdiner » 13 sep 2017 18:52

Radical schreef:De gemeente is de vervulling van Gods belofte aan Israël. Dat is heel wat anders.
Nee dat is exact het zelfde vervullingstheologie of vervangingstheologie. Net zoals bij vervangingstheologie komt de vervullingstheologie hierop neer dat met klem beweerd wordt dat, sinds de tijd van Jezus, de Joden niet langer meer een door God gegeven nationale bestemming in het land hebben. Je zegt eigenlijk ‘Jezus is het beloofde land’.

In Romeinen 11 windt Paulus er geen doekjes om: God heeft Israël niet verstoten en de gelovige heidenen (kerk) die als wilde loot geënt zijn op de stam Israël, moeten zich niet verheffen tegen de natuurlijke takken (Israël)
Met name de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 werd in de kerk als bewijs aangevoerd dat de rol van Israël als verbondsvolk zou zijn uitgespeeld en dat is jou mening wel. ](*,)

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1092
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor dalethvav » 13 sep 2017 22:06

Wat radical hier doet is zeggen dat je absoluut niet van de kleur rood houdt, en vervolgens medelen dat je je huis graag wilt schilderen in de kleur van een rijpe tomaat.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 291
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Radical » 14 sep 2017 08:33

Nee, vervulde profetie (preterisme) ziet een betere toekomst, zonder grote verdrukking omdat die in de geschiedenis ligt, met de verwachting dat het koninkrijk van God zich uitbreidt over de hele aarde (Dan. 2:35; Jes. 11:9). Een prediker als Charles Spurgeon had het goed gezien toen hij over de nieuwe hemel en nieuwe aarde zei dat die in Christus zijn gerealiseerd. Hij verklaarde terecht dat het oude verbond verdwenen is en het nieuwe tot voltooiing is gekomen. Dat is de verbondstaal van Jesaja 65 over de nieuwe hemel en nieuwe aarde, die ook verwerkt is in 2 Petrus 3. Het oude verbond kwam tot een einde met de verwoesting van de aardse tempel en maakte plaats voor het nieuwe dat door Jezus Christus is gebracht. Laten we de geestelijke realiteit onder ogen zien en beseffen dat wij leven in het Koninkrijk van God.
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast