Reacties op vragenrubriek

Op- en aanmerkingen over (onderdelen van) RefoWeb kun je hier plaatsen.

Suggesties zijn altijd welkom.

Moderators: henkie, Moderafo's

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1278
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor dalethvav » 18 mei 2018 14:09

Johan100 schreef:Ik dacht altijd dat er kosmos mee bedoelt werd, en Zijn complete schepping.....

Inderdaad, dat wilde ik er ook mee zeggen.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 764
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Nina » 18 mei 2018 20:12

1 Joh 2:2 'Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.'

Je kunt wel, om je theologie rond te krijgen, zeggen dat Jezus alleen voor de 'uitverkorenen' (en dat zijn volgens mij de Joden, zij zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld) stierf, maar dan doe je de Bijbel (en God dus) geen recht want 1 Johannes 2 is er ondubbelzinnig duidelijk over.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3466
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Johan100 » 19 mei 2018 20:25

dalethvav schreef:Inderdaad, dat wilde ik er ook mee zeggen.

Maar ik heb het filmpje net bekeken en begrijp zijn theologisch standpunt wel. Met name het punt dat als je gaat evangeliseren je niet kan zeggen dat Jezus voor iemand gestorven is. Nee, als je tot geloof kom weet je pas dat Jezus voor je is gestorven. Hij zal er zeker voor zorgen dat Hij degene krijgt voor wie Hij gestorven is.

Alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft (..) wil niet zeggen dat Zijn Zoon ook daadwerkelijk voor iedereen particulier gestorven is. De mogelijkheid is er wel voor iedereen om behouden te worden. Die klem sta ik achter.
Mensen gaan niet verloren omdat ze niet uitverkoren zijn, maar omdat ze Christus verwerpen en niet geloven.

God heeft de wereld met Zichzelf in Christus verzoend. De weg ligt voor iedereen open om door Christus tot God te gaan. Ik ben van mening dat de erfschuld (de zonde van Adam) ons niet meer wordt toegerekend.Dat die schuld weggenomen is door de tweede Adam, Christus. Als we verloren gaan, gaan we verloren om onze eigen zonden en ongeloof.

De vraagsteller ervaart wel een probleem. Hij/zij zegt 'Als deze tekst “uitverkorenen” betekent, wat geef mij dan het ‘recht’ om op God te vertrouwen? Dan moet ik eerst er achter zien te komen of ik uitverkoren ben (..)'

Allen die met hun ganse hart op Christus vertrouwen zijn die uitverkorenen. We moeten niet bij de uitverkiezing beginnen, maar bij het Offer van Christus te verkondigen aan iedereen en dat er een mogelijkheid van behoud is. Ds. van den Brink probeert dus een pastoraal antwoord te geven op een vraag die hij voorgeschoteld krijgt, vragen die leven omdat de leer vaak bij de uitverkiezing begint en niet bij Jezus en Dien gekruisigd en opgestaan te verkondigen.

Om die gewoonte te doorbreken had van den Brink beter van de mogelijkheid gebruik kunnen maken om het Evangelie te verkondigen i.p.v. op vragen antwoord te geven waar meerder opties zijn, dat als je het ene zegt er weer iets bij moet zeggen, die je moet theologiseren en beredeneren.
Ik heb recent gevraagd om een topic te sluiten die hier over ging, want we kwamen er toch niet uit en soms is het goed dan maar je eigen gedachten rustig erover te laten gaan en niet te verzanden in kijverijen.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

irmo
Luitenant
Luitenant
Berichten: 655
Lid geworden op: 23 aug 2012 19:05
Locatie: Budapest, Hongarije

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor irmo » 23 mei 2018 14:40

Wilbert heeft er zin in vandaag :D Is het in Nederland ook zomer aan het worden?

Veendam
Luitenant
Luitenant
Berichten: 658
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Veendam » 23 mei 2018 16:07

Johan100 schreef:Maar ik heb het filmpje net bekeken en begrijp zijn theologisch standpunt wel. Met name het punt dat als je gaat evangeliseren je niet kan zeggen dat Jezus voor iemand gestorven is. Nee, als je tot geloof kom weet je pas dat Jezus voor je is gestorven. Hij zal er zeker voor zorgen dat Hij degene krijgt voor wie Hij gestorven is.

Alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft (..) wil niet zeggen dat Zijn Zoon ook daadwerkelijk voor iedereen particulier gestorven is. De mogelijkheid is er wel voor iedereen om behouden te worden. Die klem sta ik achter.
Mensen gaan niet verloren omdat ze niet uitverkoren zijn, maar omdat ze Christus verwerpen en niet geloven.

God heeft de wereld met Zichzelf in Christus verzoend. De weg ligt voor iedereen open om door Christus tot God te gaan. Ik ben van mening dat de erfschuld (de zonde van Adam) ons niet meer wordt toegerekend.Dat die schuld weggenomen is door de tweede Adam, Christus. Als we verloren gaan, gaan we verloren om onze eigen zonden en ongeloof.


Johan100 schreef:De mogelijkheid is er wel voor iedereen om behouden te worden.
De weg ligt voor iedereen open om door Christus tot God te gaan.

Als dat zo is, en ik geloof ook dat het zo is, dan moet Jezus dus ook voor die mensen zijn gestorven.
Je moet dan dus ook kunnen zeggen dat Jezus voor alle mensen is gestorven.


Johan100 schreef:Mensen gaan niet verloren omdat ze niet uitverkoren zijn, maar omdat ze Christus verwerpen en niet geloven.

Mensen gaan niet verloren omdat ze niet uitverkoren zijn, maar omdat ze niet in Christus geloven, waardoor ze het genadeaanbod van Jezus effectief verwerpen.
Johan100 schreef:Als we verloren gaan, gaan we verloren om onze eigen zonden en ongeloof.


Als mensen verloren gaan, gaan deze verloren doordat ze niet geloven, dat is de zonde van ongeloof en worden blijven we veroordeeld vanwege hun eigen zonden en ongeloof.

Het lijkt zo detailverschil als je het zo onder elkaar ziet staan, maar wel van wezenlijk belang.
Daarom is het ook jammer dat de topic gesloten is over het onderwerp voor wie Jezus nu gestorven is.

Als mensen zeggen dat Jezus niet gestorven is voor alle mensen dan zie ik dat als een blokkade opwerpen voor mensen om tot Christus te komen.
Gods grote aanbod tot verzoening wordt dan daarmee door menselijke uitspraken en menselijk denken beperkt.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 765
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor ben db bd » 24 mei 2018 22:37

vergun mij ook mijn mening in te mogen brengen:
in de vragenrubriek was een blijkbaar 15 jaar oude vraag weer actueel geworden, zag ik:
Ik heb gisteravond een lezing gehoord over de wederkomst. Er werd toen een stuk uit de bijbel gelezen waarin stond dat je na je dood of met de wederkomst naar je werken beoordeeld zou worden. Vraag 1 zou zijn: Heb je God gekend? Vraag 2 zou zijn: Hoe heb je geleefd? Toen vroeg ik me af of mensen die nog nooit van God gehoord hebben/hadden toch in de hemel kunnen komen. Word aan hen dan alleen de vraag gesteld hoe hij/zij geleefd hebben? En hoe zit dat met kinderen van ongelovige ouders? Het is toch niet eerlijk om deze kinderen te vertellen dat ze niet welkom zijn bij God?
op deze vraag werd een keurig gereformeerd antwoord gegeven, zoals altijd netjes vergezeld van de oproep tot geloof en bekering.
Maar daar ging het de vragensteller niet om. Het ging m.i. vooral om de door mij vervette en onderstreepte vraag, waar de kerk naar mijn ervaring niet graag mee omgaat. Die mensen kénnen het verlossingswerk van Christus helemaal niet. Laten we zeggen dat ze op de verkeerde plek in de verkeerde tijd leefden. Volgens mij is de gereformeerde lezing dat iedereen die de Heere Jezus niet met een waar geloof (er schijnt ook waan-geloof te bestaan) heeft aangenomen, verloren is en dus ook verloren gaat. Openbaring 21:8 ondersteunt die lezing in de SV en dus ook in de HSV. Andere vertalingen doen dat niet meer, omdat voor bedoelde groep de logica uiteraard ontbreekt. (geen wet = geen veroordeling)
Inzake mensen die nog nooit van Christus gehoord kúnnen hebben - verreweg de méésten dus - en Hem dus ook niet áángenomen kúnnen hebben, heeft de kerk alleen de zendingsboodschap. En als wij zulke (moeilijke?) vragen stellen, doen we dat graag af met: "strijdt gíj om in te gaan!"

Zo gaat de Bijbel er als Gods heilig Woord uiteraard niet mee om.
Eerst even; het grote oordeel over de mensen lezen we pas in Openb.20B, na het 6x geduide 1000-jarig Vrederijk, zoals we dat noemen.
De wederkomst van de Heere Jezus plaatst de Bijbel vóór die tijd, dus in hoofdstuk 19. Dan lezen we wel over het oordeel over de volken, maar nog niet over alle mensen. Na die graag 'vergeestelijkte' 1000 jaar worden de mensen geoordeeld naar hun werken, zoals die in Gods boeken zijn opgetekend. Heel het woord geloof lezen we daar nergens. (heeft u dat ook nooit geleerd in uw kerk of op de faculteit? ik ook nooit) Maar dat is wel het antwoord wat verwacht werd en behoorde te worden gegeven!
Kunnen die mensen na dat oordeel dan nog in de hemel komen? Dat lezen we ook nergens en is m.i. ook geen Bijbelse grond voor aan te wijzen.
Edoch, was het grondoppervlak van de nieuwe aarde niet altijd nog 100x zo groot als dat van de nieuwe hemel welke als het nieuwe Jeruzalem op aarde zal nederdalen? (of heeft u dat ook altijd moeten 'vergeestelijken' ?)
Werden bijvoorbeeld de zachtmoedigen niet zalig verklaard en aan hen beloofd de aarde te zullen beërven? Moesten die dan eerst wel gereformeerd zijn, of pasten hun daden gewoon binnen de Noachitische geboden zoals die bij heidenen met een goed geweten zijn ingeschapen? (Rom.2)

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 765
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor ben db bd » 24 mei 2018 23:01

Als mensen zeggen dat Jezus niet gestorven is voor alle mensen dan zie ik dat als een blokkade opwerpen voor mensen om tot Christus te komen.

hier zou ik willen zeggen dat de Heere Jezus wel gestorven is voor de zonden van alle mensen, maar de Bijbel predikt geen alverzoening.
Wie het borgtochtelijk werk van Christus versmaadt, ('geef mijn portie maar aan fikkie', zei professor Smits reeds) die kiest voor de 2e dood.
Er is dus een groot verschil tussen 'nooit geweten' (zie hier boven) en 'de weg wel geweten, doch niet bewandeld'.

Gebruikersavatar
Pcrtje
Majoor
Majoor
Berichten: 1561
Lid geworden op: 14 mei 2012 15:48

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Pcrtje » 28 mei 2018 16:10

Zonet is een antwoord over spermadonatie gepubliceerd (zie hier). De beantwoorder, dhr. Boeijenga, schrijft onder andere:

  Je vriendin voelt de tijd dringen. Er ‘moet’ binnenkort een zwangerschap plaatsvinden, anders is het te laat om nog kinderen te krijgen. Afgezien van de principiële vraag of jij dan degene moet zijn die haar moet helpen om dit ‘probleem’ op te lossen (hoe zeer je dit geneigd bent uit sociale overwegingen) is er een andere, principiële vraag: is een kind bedoeld als ‘speeltje’ (ik zeg het opzettelijk even scherp) voor de wensmoeder? Om uiting te geven aan haar ‘oerbehoefte’ aan het moederschap? Wordt er ook gedacht aan het belang van het kind? Het is al erg genoeg als bij een normale gezinsverhouding één van de ouders wegvalt door de dood, of meer uit zicht raakt door een scheiding. Nu laat de moeder willens en wetens een kind verwekken in een gebroken opvoedingssituatie. Dat wil je je kind toch niet aandoen? - Vetdrukking door mijzelf.
Ik struikel over de door mij vetgedrukte zinnen. Hij vindt dat eenouderschap een 'gebroken opvoedingssituatie' is en hij appeleert op het gevoel van de vraagsteller: "Dat wil je je kind toch niet aandoen!?" Hoezo niet? Kunnen kinderen dan niet gelukkig zijn met één ouder? Is uit onderzoek gebleken dat eenouders minder gelukkige kinderen hebben? En waarom is het meteen een 'gebroken opvoedingssituatie'? Hoe kan iets breken als er geen substraat is?

Verder schrijft Boeijenga:

  -Probeer je vriendin toch te overtuigen van het onjuiste van haar voornemen;
  -Indien je vriendin zich uiteindelijk toch met ‘succes’ heeft laten insemineren: probeer maximaal je invloed uit te oefenen op de opvoeding;
Dit vind ik echt belachelijk. De vraagsteller vraagt om raad en nu moet weer de mening van de beantwoorder worden opgedrongen aan een derde. En waarom moet het woord succes tussen aanhalingstekens? Is het dan geen blijde en succesvolle gebeurtenis wanneer iemand zwanger wordt, ook al is het door middel van inseminatie? Wat een denigrerende manier van schrijven.
En waarom moet die jongen proberen "maximaal invloed uit te oefenen op de opvoeding"? Hij is toch slechts een gewone, goede vriend? Niet de partner, toch? Het lijkt wel alsof de vraagsteller volgens de beantwoorder het kind zoveel mogelijk moet 'kapen' en moet meetrekken, zo nodig weg van de moeder.

Ik vind het echt een onbegrijpelijk antwoord. Hoewel dhr. Boeijenga vast zijn best gedaan heeft om een goede raad te geven vind ik zijn manier van schrijven en zijn standpunt volstrekt absurd.
Subscriptum meum in lingua Latina ut honorem ab vobis excitet.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 764
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Nina » 28 mei 2018 18:11

Ik struikel over de door mij vetgedrukte zinnen. Hij vindt dat eenouderschap een 'gebroken opvoedingssituatie' is en hij appeleert op het gevoel van de vraagsteller: "Dat wil je je kind toch niet aandoen!?" Hoezo niet? Kunnen kinderen dan niet gelukkig zijn met één ouder? Is uit onderzoek gebleken dat eenouders minder gelukkige kinderen hebben? En waarom is het meteen een 'gebroken opvoedingssituatie'? Hoe kan iets breken als er geen substraat is?
Ik vind het absoluut geen vreemde reactie: ieder mens heeft een vader en moeder, beide hebben hun eigen inbreng in de opvoeding. Als een van beiden ontbreekt, mist het kind 'iets'. Zo'n situatie zou ik niet 'opzoeken'.

Verder schrijft Boeijenga:

-Probeer je vriendin toch te overtuigen van het onjuiste van haar voornemen;
-Indien je vriendin zich uiteindelijk toch met ‘succes’ heeft laten insemineren: probeer maximaal je invloed uit te oefenen op de opvoeding;
Dit vind ik echt belachelijk. De vraagsteller vraagt om raad en nu moet weer de mening van de beantwoorder worden opgedrongen aan een derde. En waarom moet het woord succes tussen aanhalingstekens? Succes staat tussen aanhalingstekens om aan te geven dat er een bevruchting heeft plaats gevonden. je bent nu spijkers op laag water aan het zoeken.Is het dan geen blijde en succesvolle gebeurtenis wanneer iemand zwanger wordt, ook al is het door middel van inseminatie? Wat een denigrerende manier van schrijven.
En waarom moet die jongen proberen "maximaal invloed uit te oefenen op de opvoeding"? Hij is toch slechts een gewone, goede vriend? Niet de partner, toch? Het lijkt wel alsof de vraagsteller volgens de beantwoorder het kind zoveel mogelijk moet 'kapen' en moet meetrekken, zo nodig weg van de moeder.
Om bovengenoemde reden denk ik er net zo over als de beantwoorder v.d vraag: het is voor het kind een pré als de vader in beeld is.

Ik vind het echt een onbegrijpelijk antwoord. Hoewel dhr. Boeijenga vast zijn best gedaan heeft om een goede raad te geven vind ik zijn manier van schrijven en zijn standpunt volstrekt absurd.
Ik niet, ik zou zelf zelfs heel wat stelliger zijn geweest in het ontraden hiervan.

Gebruikersavatar
Mortlach
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 16133
Lid geworden op: 06 sep 2008 20:11
Locatie: Cork, Ierland
Contacteer:

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Mortlach » 28 mei 2018 20:28

Nina schreef:Ik vind het absoluut geen vreemde reactie: ieder mens heeft een vader en moeder, beide hebben hun eigen inbreng in de opvoeding. Als een van beiden ontbreekt, mist het kind 'iets'. Zo'n situatie zou ik niet 'opzoeken'.


Daar is, verrassend genoeg, onderzoek naar gedaan. En het blijkt inderdaad als een van de twee rollen volledig ontbreekt, dat het kind daardoor wordt beïnvloedt, maar het blijkt ook dat als er iemand is die die rol zo nu en dan vervult, een huisvriend(in), oom of tante of buurman/-vrouw, dat dat al voldoende is om het effect volledig weg te nemen.
"Hydrogen is a light, odorless gas that, given enough time, starts wondering where it came from."
Edward Robert Harisson

Gebruikersavatar
Pcrtje
Majoor
Majoor
Berichten: 1561
Lid geworden op: 14 mei 2012 15:48

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Pcrtje » 29 mei 2018 14:18

Pcrtje schreef:Ik struikel over de door mij vetgedrukte zinnen. Hij vindt dat eenouderschap een 'gebroken opvoedingssituatie' is en hij appeleert op het gevoel van de vraagsteller: "Dat wil je je kind toch niet aandoen!?" Hoezo niet? Kunnen kinderen dan niet gelukkig zijn met één ouder? Is uit onderzoek gebleken dat eenouders minder gelukkige kinderen hebben? En waarom is het meteen een 'gebroken opvoedingssituatie'? Hoe kan iets breken als er geen substraat is?

Nina schreef:Ik vind het absoluut geen vreemde reactie: ieder mens heeft een vader en moeder, beide hebben hun eigen inbreng in de opvoeding. Als een van beiden ontbreekt, mist het kind 'iets'. Zo'n situatie zou ik niet 'opzoeken'.
Er zijn ook veel kinderen met twee moeders of twee vaders. Gaat ook prima. Het gaat me om de manier van verwoorden. Een "gebroken opvoedingssituatie".

Pcrtje schreef:-Indien je vriendin zich uiteindelijk toch met ‘succes’ heeft laten insemineren: probeer maximaal je invloed uit te oefenen op de opvoeding;
Dit vind ik echt belachelijk. De vraagsteller vraagt om raad en nu moet weer de mening van de beantwoorder worden opgedrongen aan een derde. En waarom moet het woord succes tussen aanhalingstekens?
Nina schreef: Succes staat tussen aanhalingstekens om aan te geven dat er een bevruchting heeft plaats gevonden. je bent nu spijkers op laag water aan het zoeken.
Nee, het woord succes staat er om aan te geven dat er een bevruchting heeft plaatsgevonden. Het staat tussen aanhalingstekens omdat Boeijenga het blijkbaar niet zo'n succes vindt als de bevruchting succes heeft.

Dat is geen spijkers op laag water zoeken, dat is subtiel verwoorden dat je een ander het geluk misgunt.

Nina schreef:Ik niet, ik zou zelf zelfs heel wat stelliger zijn geweest in het ontraden hiervan.
Waarom? Theologische redenen of andere redenen?
Subscriptum meum in lingua Latina ut honorem ab vobis excitet.

coby6
Kapitein
Kapitein
Berichten: 825
Lid geworden op: 01 apr 2018 19:00

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor coby6 » 29 mei 2018 14:32

Pcrtje schreef:Er zijn ook veel kinderen met twee moeders of twee vaders. Gaat ook prima. Het gaat me om de manier van verwoorden. Een "gebroken opvoedingssituatie".

Nee, het woord succes staat er om aan te geven dat er een bevruchting heeft plaatsgevonden. Het staat tussen aanhalingstekens omdat Boeijenga het blijkbaar niet zo'n succes vindt als de bevruchting succes heeft.

Dat is geen spijkers op laag water zoeken, dat is subtiel verwoorden dat je een ander het geluk misgunt.

Waarom? Theologische redenen of andere redenen?

Ik zou nooit een eicel geven aan iemand. Kan me niet schelen of het een alleenstaande of homostel of superchristelijk heterostel is. Ik laat mijn kind niet door een ander opvoeden. En ik ga niet zomaar een kind laten ontstaan van mij gemixt met zomaar iemand.
Laatst gewijzigd door coby6 op 29 mei 2018 20:35, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5351
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Chaya » 29 mei 2018 14:33

Pcrtje schreef:Ik vind het echt een onbegrijpelijk antwoord. Hoewel dhr. Boeijenga vast zijn best gedaan heeft om een goede raad te geven vind ik zijn manier van schrijven en zijn standpunt volstrekt absurd.

Ik niet. Deze antwoorden zijn gebaseerd op de Bijbel en niet op de moderne denkwijze! Daar kan en mag alles. Ik zie de meest bizarre gezinssituaties soms. En je wordt geïndoctrineerd via de reclame.
De nieuwe vriendin van je vader is ook familie, de nieuwe vriend van je vader is ook familie.
Welja, kom er maar bij. Gezellig. Kind weet later niet beter.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

coby6
Kapitein
Kapitein
Berichten: 825
Lid geworden op: 01 apr 2018 19:00

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor coby6 » 29 mei 2018 14:59

Pcrtje schreef:Zonet is een antwoord over spermadonatie gepubliceerd (zie hier). De beantwoorder, dhr. Boeijenga, schrijft onder andere:

  Je vriendin voelt de tijd dringen. Er ‘moet’ binnenkort een zwangerschap plaatsvinden, anders is het te laat om nog kinderen te krijgen. Afgezien van de principiële vraag of jij dan degene moet zijn die haar moet helpen om dit ‘probleem’ op te lossen (hoe zeer je dit geneigd bent uit sociale overwegingen) is er een andere, principiële vraag: is een kind bedoeld als ‘speeltje’ (ik zeg het opzettelijk even scherp) voor de wensmoeder? Om uiting te geven aan haar ‘oerbehoefte’ aan het moederschap? Wordt er ook gedacht aan het belang van het kind? Het is al erg genoeg als bij een normale gezinsverhouding één van de ouders wegvalt door de dood, of meer uit zicht raakt door een scheiding. Nu laat de moeder willens en wetens een kind verwekken in een gebroken opvoedingssituatie. Dat wil je je kind toch niet aandoen? - Vetdrukking door mijzelf.
Ik struikel over de door mij vetgedrukte zinnen. Hij vindt dat eenouderschap een 'gebroken opvoedingssituatie' is en hij appeleert op het gevoel van de vraagsteller: "Dat wil je je kind toch niet aandoen!?" Hoezo niet? Kunnen kinderen dan niet gelukkig zijn met één ouder? Is uit onderzoek gebleken dat eenouders minder gelukkige kinderen hebben? En waarom is het meteen een 'gebroken opvoedingssituatie'? Hoe kan iets breken als er geen substraat is?

Verder schrijft Boeijenga:

  -Probeer je vriendin toch te overtuigen van het onjuiste van haar voornemen;
  -Indien je vriendin zich uiteindelijk toch met ‘succes’ heeft laten insemineren: probeer maximaal je invloed uit te oefenen op de opvoeding;
Dit vind ik echt belachelijk. De vraagsteller vraagt om raad en nu moet weer de mening van de beantwoorder worden opgedrongen aan een derde. En waarom moet het woord succes tussen aanhalingstekens? Is het dan geen blijde en succesvolle gebeurtenis wanneer iemand zwanger wordt, ook al is het door middel van inseminatie? Wat een denigrerende manier van schrijven.
En waarom moet die jongen proberen "maximaal invloed uit te oefenen op de opvoeding"? Hij is toch slechts een gewone, goede vriend? Niet de partner, toch? Het lijkt wel alsof de vraagsteller volgens de beantwoorder het kind zoveel mogelijk moet 'kapen' en moet meetrekken, zo nodig weg van de moeder.

Ik vind het echt een onbegrijpelijk antwoord. Hoewel dhr. Boeijenga vast zijn best gedaan heeft om een goede raad te geven vind ik zijn manier van schrijven en zijn standpunt volstrekt absurd.

Dat ie het afraadt ben ik het mee eens, maar inderdaad iemand stelt een vraag en moet dan het antwoord van een ander opdringen aan haar en zich er tegenaan bemoeien, zodat het kind wel christelijk wordt opgevoed.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 764
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Nina » 29 mei 2018 20:26

Chaya schreef:Ik niet. Deze antwoorden zijn gebaseerd op de Bijbel en niet op de moderne denkwijze! Daar kan en mag alles. Ik zie de meest bizarre gezinssituaties soms. En je wordt geïndoctrineerd via de reclame.
De nieuwe vriendin van je vader is ook familie, de nieuwe vriend van je vader is ook familie.
Welja, kom er maar bij. Gezellig. Kind weet later niet beter.


Helemaal mee eens! Wij kunnen onze Schepper echt niet verbeteren. Hij heeft ons leefregels gegeven en zei daarbij: als je dit doet, zal je leven, het zal je goed gaan. Zijn leefregels zijn niet om ons dwars te zitten, maar omdat Hij ons heeft gemaakt en weet wat goed is voor ons. Als God het zo heeft bedacht dat ieder mens een vader en een moeder heeft, moeten wij niet denken dat het helemaal niet uitmaakt wanneer wij dat veranderen in twee vaders/ twee moeders/ een bewust alleen staande ouder. Zo is het niet door God bedoeld.


Terug naar “RefoWeb”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast