Reformatieavonden Nunspeet

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5402
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor Chaya » 11 okt 2017 13:57

naamloos schreef:Het morele besef waarmee God ons geschapen heeft kun je in jezelf vinden.
Daarom zegt Paulus dat heidenen, die het zonder het Woord moeten doen, van nature de wet in hun hart en geweten hebben.
En dat ieder die met volharding het goede doet, eer, heerlijkheid en het eeuwige leven ontvangt.

Soms hebben mensen het over een ingeschapen Godskennis, maar dat kun je niet terugvinden in de Bijbel. Ik dacht eerst ook dat het erin stond.
We hebben een geweten, een besef van goed en kwaad.
Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.
Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.
Rom. 2

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.
Rom. 1
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1897
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor mona » 11 okt 2017 16:34

Mensen die gestorven zijn zonder ooit van het Evangelie gehoord te hebben,
die zullen door de Heere rechtvaardig geoordeeld worden.
Ik maak me daar geen enkele zorg over, want de Heere is rechtvaardig en zal op de oordeelsdag hen met een andere mate oordelen,
dan diegenen die alle dagen uit de Bijbel lezen, en niet hun hart aan de Heere geven.

Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom ik hier een scheiding zie tussen Woord en Geest.
Deze twee kunnen niet gescheiden worden, ze horen bij elkaar.
Dat is ook de reden waarom mensen in de vervolgde kerk hun leven wagen om in de gevangenis, toch een blaadje uit de Bijbel, of een Bijbel(boek)
in bezit te hebben.
Dat Woord is zo levend en krachtig onder de werking van de Heilige Geest! Dat gaat echt niet buiten het gevoel om, echt onmogelijk.
De Heilige Geest kan je ook aansturen om iets te zeggen, of te doen op het moment dat je het direct nodig hebt.
Ook dat is Bijbels. Dus Woord en Geest horen bij elkaar.
In de Bijbel horen hoofd en hart ook bij elkaar. Als David zegt: Hoe lief heb ik uw wet/Woord, dan is dat verstandelijke kennis, die in het hart zit.

Maar om even bij het onderwerp te blijven:
Wie van jullie verlangt er naar een Reformatie?
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
Omega
Nestor
Berichten: 1616
Lid geworden op: 10 sep 2002 15:52
Locatie: Midden-Betuwe

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor Omega » 11 okt 2017 19:32

Algemeen: Kan geloof zonder gevoel? Ja en nee. Er zijn mensen met een (autistische) stoornis die weinig of niets 'voelen'. Dat maakt hun geloof niet minder waar. Kern van de zaak is dat we in vertrouwen buigen voor het Woord (dat is namelijk Gods' stem) en daar ja en amen op zeggen. Ook als het niet goed 'voelt'. Met die 'gevoelens' hebben velen al de kerk verlaten. Er is immers niemand die God zoekt, tot niet één toe (Rom. 3). Maar ook het gevoel bij een wedergeboren mens is bedrieglijk. Niet voor niets zijn er zoveel kerkscheuringen en springen de evangelische groepjes, bewegingen en sekten als paddestoelen uit de grond. Dat gebeurt er namelijk als je het gevoel laat spreken en het Woord loslaat. Daarom staat altijd Gods Woord voorop. We leren Gods stem dan ook alleen maar kennen door het woord waarin Hij tot ons spreekt: de Bijbel, oftewel de uitgedrukte wil van God. Zonder dat liggen geestelijke gevoelens wonderlijk vaak op dezelfde lijn als 'vleselijke' gevoelens: het evangelie moet vooral blij zijn en ons vooral niet wijzen op zonde en schuld. En vooral: het moet lekker voelen...

Tegelijkertijd zegt het Woord ook dat Gods Geest getuigt met onze Geest dat we kinderen van God zijn. En wie bevindelijk alle weldaden van het evangelie heeft mogen proeven en smaken, mag daarin een bevestiging zien van wat hij/zij door en in de beloften van het evangelie al persoonlijk heeft aangenomen. Het gevoel versterkt dus het geloof, maar gaat daar nooit aan vooraf. Met een goed gevoel alleen kun je namelijk ook prima moslim of boeddhist zijn.

@Bambi Wat jij doet is Gods geopenbaarde wil en Zijn verborgen wil door elkaar husselen in een poging er een begrijpelijk geheel van te maken. Maar dat is juist het probleem. Dat kan niet. Wij kunnen niet als God zijn en in Zijn raadsbesluiten snuffelen. Hier past alleen een eerbiedig buigen voor wat het Woord zegt: uitverkiezing enerzijds en de oproep tot geloof en bekering anderzijds. Die zijn niet in tegenspraak met elkaar maar lopen als twee sporen naast elkaar. Ze kruisen elkaar alleen zodra een zondaar zich bekeert.

Joh. 17 is het hogepriesterlijk gebed van Jezus. Dat gaat niet alleen over de discipelen, maar hier bid Jezus tot de Vader voor "den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt." In het Grieks staat hier "anthropos" en dat betekent mensen in algemene zin, oftewel de gelovigen naast de discipelen. Daarom bidt Jezus hier ook voor de eenheid onder christenen. Overigens maakt het voor de uitverkiezing in praktische zin niet uit of dit is gebeurd voor of tijdens de grondlegging van de wereld.

Mag ik je er verder aan herinneren dat "het boek des levens" niets anders is dan beeldspraak. God heeft geen boek, ook niet nodig. Als Hij spreekt over het boek des levens en het schrappen daar uit, is dat niets anders dan dat Hij ons iets in begrijpelijke taal wil uitleggen. En dat is in dit geval: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het gaat hier om Gods geopenbaarde wil: dat wat Hij van ons eist (zo ook Spr. 8 ). Gods verborgen wil, waar we dolgraag in willen wroeten, gaat om Zijn raadsbesluiten van eeuwigheid. God roept een ieder op tot geloof, maar uiteindelijk zullen alleen degenen geloven die vooraf verordineerd (uitverkoren) zijn zegt Paulus (Rom. 8:29, Ef. 1:5 en 11). Dat is niet om mensen te ontmoedigen, maar is een extra stimulans om onze roeping en verkiezing vast te maken (2 Petr. 1:10). En wie een kind van God is, weet ook dat Hij uitverkoren is. Wie afvalt, is een schijngelovige. Altijd ook geweest, hoewel de buitenkant er prachtig uit kan zien. Dat maakt de gelijkenis van het zaad ons duidelijk. Er is maar één waarzaligmakend geloof. Dat brengt vruchten voort en de kenmerken daarvan heeft Jezus vastgelegd in de zaligsprekingen. Al het andere is onkruid.

@Naamloos Je schrijft: "Het morele besef waarmee God ons geschapen heeft kun je in jezelf vinden." Wat bedoel je daar mee? Dat wij zelf de norm zijn van ons geloof? Ik meen me te herinneren dat van dat morele besef na de zondeval weinig is overgebleven. Paulus schrijft in Rom. 3 over de mens: "Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen." Welnu, voor dat morele besef pas ik. Maar misschien bedoel je wat anders.

Bambi

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor Bambi » 11 okt 2017 20:43

Klopt, maar niet op de manier zoals jij zegt
Die naar Zijn voornemen geroepen heeft, dat zijn de heidenen, die geroepen gingen worden, nadat de Joden het niet wilden
Die Hij tevoren gekend heeft, dat is een oud woord, werd vroeger vaak gebruikt als 'iemand ergens in kennen' , oftewel aangekondigd heeft

En Johannes 17 is gewoon duidelijk, zeker met de verzen die ik daarna aangaf. want daar staat in die verzen, terugkoppelend op jouw vers, waarin echt duidelijk is dat het over de discipelen en apostelen gaat, die later anderen het evangelie brengen

Bambi

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor Bambi » 11 okt 2017 21:11

In the King james van 1611 is "Die Hij tevoren gekend heeft" vertaald als "For whom He did foreknow"
Dus in de grondtekst staat het blijkbaar niet zoals ik dacht.

Maar dat eerste is wel duidelijk. Dat staat ook in het Oude Testament al, nadat de Joden niet wilden, werd het evangelie naar de heidenen gebracht en werden die geroepen. Dat was voornemens Gods plan

Bambi

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor Bambi » 12 okt 2017 00:15

Hoe moeilijk is het nu te begrijpen?

God heeft van te voren bepaald dat de heidenen geroepen werden na de Joden
Alle mensen waar die brief aan geschreven is, dus ook. Waren allemaal geroepen en die waren AL gerechtvaardigd en die waren AL verheerlijkt enz
Die waren het levende bewijs, hoe het gaat als mensen uit de heidenen geroepen worden en luisteren.
Niet omdat alleen dat groepje van te voren uitgezocht was. Maar omdat ze zelf snappen dat zij uit de heidenen komen die dat aan de lijve allemaal hebben ervaren

Al die teksten dus over gerechtvaardigd en verheerlijkt, nadat ze geroepen zijn wat van te voren besloten was, slaat op die mensen die bij de gemeente van Rome hoorden. Niet omdat het speciaal om hun te doen was.

Ik kan het niet beter uitleggen, als je het niet snapt, vraag aan God om je het te laten snappen

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor naamloos » 12 okt 2017 07:40

Omega schreef:@Naamloos Je schrijft: "Het morele besef waarmee God ons geschapen heeft kun je in jezelf vinden." Wat bedoel je daar mee? Dat wij zelf de norm zijn van ons geloof? Ik meen me te herinneren dat van dat morele besef na de zondeval weinig is overgebleven. Paulus schrijft in Rom. 3 over de mens: "Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen." Welnu, voor dat morele besef pas ik. Maar misschien bedoel je wat anders.
Ik lees in Romeinen 2 toch echt over moreel besef: Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun ​hart.
En uit de praktijk van het leven blijkt ook dat het niet enkel en alleen maar bedrog, slangenvenijn en graflucht is.
Hier nog iets van Emanuel Rutten: http://www.gjerutten.nl/Openingsvoordra ... Rutten.pdf
Wie serieus rekening houdt dat hij met dezelfde maat gemeten wordt als waarmee hij zelf meet, zal redelijk wat moreel besef in zichzelf vinden.
De norm is dan het morele licht dat je hebt. Of je daar in gelooft (er met hart en ziel voor gaan) zal uit je daden blijken.
En wij, die de Bijbel hebben, weten nog een beetje meer dan zij die het zonder moe(s)ten doen.
Maar of je dan werkelijk zoveel meer gelooft -anders dan dat het voor waar houden geloof- zal eveneens uit je daden moeten blijken.
Die daden vereisen een een geloof dat door de liefde werkt. Anders is het een dood geloof, of op zn best een dreunende gong of een schelle ​cimbaal.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Bambi

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor Bambi » 12 okt 2017 14:40

Als de kerken van Nederland een opwekking willen, zullen ze eerst met de dominees moeten beginnen.
Die moeten in gaan zien, dat allen die in de kerk zitten al geloven door de genade van God en al kinderen van God zijn.

En daar hun preken op aan gaan passen
Dan kan de Heilige Geest Zijn werk doen

Dan kunnen de gelovigen in de kerk de genade aannemen en MOGEN ze een relatie met God opbouwen en kan de Heilige Geest eindelijk hen aan die zo belangrijke zonden ontdekken en dan worden de woorden uit de Romeinen 8 brief ook waar voor hen.
En dan hoeven ze niet in het zwart, want dat staat ook nergens.
Die kleur is trouwens alleen maar ingevoerd, omdat zwart in de wereld stond voor plechtig
Vroeger stonden er dominees met een pruik op de kansel en met pofbroeken, alles wat er in die tijden in de wereld voor deftig werd aangezien.
Dat enkelen er maar van gemaakt hebben dat het kwam omdat David in het zwart ging voor zijn zonden, is omdat ze bovenstaande ws niet wisten en er een Bijbelse draai aan gegeven hebben

Bezinningsavonden
Verkenner
Verkenner
Berichten: 5
Lid geworden op: 04 okt 2017 12:24

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor Bezinningsavonden » 12 okt 2017 15:13

Goede middag allemaal,

Bedankt voor jullie reactie's. De vraag blijft echter:
-is reformatorische Nederland van het Woord afgeweken?
-zijn we - net als de roomse kerk - tradities achterna gelopen i.p.v dat we de Bijbel onderzoeken en daar naar leven?
Ik bedoel: durven we zelf te onderzoeken wat Dominees verkondigen vanaf de kansel of nemen we alles zomaar klasseloos aan wat er gezegd wordt?

Zo zijn er een aantal vragen te bedenken waarom Heartcry kiest voor het hoofdthema: Herdenken en Herleven is dat dus nodig?

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1897
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor mona » 12 okt 2017 15:48

Ik zou ontzettend graag - net als een aantal oudvaders en puriteinen - van het kerstfeest af willen.
Als er één feest uit Rome komt, is het dit feest. Boordevol tradities en heidense rituelen.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Bambi

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor Bambi » 12 okt 2017 15:55

Ik wil nog ff doorgaan op het dragen van zwart, wat gezien wordt als een bewijs dat iemand een kind van God is
En wil daarbij een brief gebruiken van Barnabas, die leefde ten tijde van de 1e gemeente
Lees hierbij hoofdstuk 3

http://www.newadvent.org/fathers/0124.htm

Waarin hij Jesaja 58 aanhaalt als verklaring

https://www.statenvertaling.net/bijbel/jesa/58.html

Ik denk dat er veel regels de kerk ingeslopen zijn, die er niet inhoren, maar juist de vreugde in het leven met God Zelf, hebben verruild voor een boete doening en het diepste van het diepste in de mens in die boetedoening overal in doorklinken moet, zoals ook de zondekennis niet diep genoeg kan gaan mbt tot jezelf als kind van God mogen zien.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5370
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor StillAwake » 12 okt 2017 16:02

Bezinningsavonden schreef:Goede middag allemaal,

Bedankt voor jullie reactie's. De vraag blijft echter:
-is reformatorische Nederland van het Woord afgeweken?
-zijn we - net als de roomse kerk - tradities achterna gelopen i.p.v dat we de Bijbel onderzoeken en daar naar leven?
Ik bedoel: durven we zelf te onderzoeken wat Dominees verkondigen vanaf de kansel of nemen we alles zomaar klasseloos aan wat er gezegd wordt?

Zo zijn er een aantal vragen te bedenken waarom Heartcry kiest voor het hoofdthema: Herdenken en Herleven is dat dus nodig?

Als "Dominees" met een hoofdletter gespeld wordt ben ik bang dat er niet al te veel kritiek op hen mogelijk is.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Bambi

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor Bambi » 12 okt 2017 16:22

Ik wil nog iets toevoegen, aan de 'noodzaak' van het zondebesef en het daarom weten en beseffen de Heere Jezus pas nodig te hebben en Hem dan pas nodig te hebben. En Hem dan pas aan te mogen nemen en dan pas een kind van God genoemd te mogen worden

wat was die zonde, waar de Heilige Geest de mensen op moest wijzen, voordat ze de Heere Jezus aan mochten nemen?

maar 1 en die staat in Johannes 16

7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.


Dat was de bekering waar de Heere Jezus toe opriep
Dus heb je die zonde niet, omdat je al wel geloofd in de Heere Jezus?
Dan mag je Hem gewoon aannemen en ook gewoon aannemen dat Hij ook voor jouw zonden en voor jou aan het kruis gehangen heeft en mag je dankzij Hem, een relatie met God beginnen en jezelf een kind van God noemen.
Want je geloof in Hem, ( in de Heere Jezus) daarmee getuigt de Heilige Geest al dat je kind van God bent

En al die diepe dalen van zondebesef die je eerst nodig zou moeten hebben?
Verwijs die maar naar het rijk der fabelen. Je krijgt je zondekennis vanzelf als je een relatie met God Zelf aangaat en dan lees je de Bijbel ook anders en dan kan de Heilige Geest je gewoon bij bepaalde Bijbelteksten bepalen, waarin Hij aantoont wat je moet veranderen. En dan sta je er ook meer voor open, want dan lees je de Bijbel als kind van God

Weet je wat voor mij de eyeopener was?
God bepaalde me bij een Bijbeltekst dat Hij me van mijn ex af zou helpen en zou zorgen dat die een huis zou krijgen en zou vertrekken.
En dat gebeurde. God bewerkte mensen van de woningbouw, dat mijn ex, die wanbetaler was, toch een huis kreeg.
En toen besefte ik dat God wel van me hield en wel naar me omzag en niet die boeman in de hemel die van mij eerst zondebesef eiste enz
En toen begon mijn relatie met Hem en opende Hij op Zijn tijd en Zijn manier en op mij aangepast, mijn ogen voor van alles en nog wat
En het belangrijkste: Hij leert me dagelijks dat ik het allemaal van Hem moet verwachten en op Hem moet vertrouwen en op Hem als eerste moet richten en dan laat Hij me zien wat ik moet doen en wat Hij doet
En ja, Hij laat me ook mijn zonden zien. En me dan beseffen dat de Heere Jezus aan het kruis daarvoor ook gehangen heeft. Niet als voorwaarde voor Zijn liefde en om Zijn kind te mogen zijn, maar om mijn relatie met Hem te versterken en Zijn liefde steeds meer kenbaar te maken en Zijn geduld

Laat die reformatie maar weer eens doorklinken, dat is het evangelie

Gebruikersavatar
schaapje
Generaal
Generaal
Berichten: 4523
Lid geworden op: 28 dec 2010 12:08

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor schaapje » 13 okt 2017 10:35

Bambi schreef:
En al die diepe dalen van zondebesef die je eerst nodig zou moeten hebben?
Verwijs die maar naar het rijk der fabelen. Je krijgt je zondekennis vanzelf als je een relatie met God Zelf aangaat en dan lees je de Bijbel ook anders en dan kan de Heilige Geest je gewoon bij bepaalde Bijbelteksten bepalen, waarin Hij aantoont wat je moet veranderen. En dan sta je er ook meer voor open, want dan lees je de Bijbel als kind van God


Hoezo het rijk der fabelen?
Ikzelf ben door zo'n dal gegaan van een groot zondebesef en ik ken er velen die dezelfde ervaring hebben. En niet uit een streng gereformeerde kerk, maar uit een evangelische kerk.
Ik vind dat jij wel erg generaliseerd bambi, God is altijd op verschillende manieren bezig met mensen en dat is zeker niet alleen de manier zoals jij dat hier simplistisch opschrijft.
God is groter.
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

Bambi

Re: Reformatieavonden Nunspeet

Berichtdoor Bambi » 13 okt 2017 10:53

schaapje schreef:Hoezo het rijk der fabelen?
Ikzelf ben door zo'n dal gegaan van een groot zondebesef en ik ken er velen die dezelfde ervaring hebben. En niet uit een streng gereformeerde kerk, maar uit een evangelische kerk.
Ik vind dat jij wel erg generaliseerd bambi, God is altijd op verschillende manieren bezig met mensen en dat is zeker niet alleen de manier zoals jij dat hier simplistisch opschrijft.
God is groter.

Ik generaliseer niet, dat doen de mensen die zeggen dat die diepe dalen van zondebesef een vereiste zijn, om kind van God genoemd te worden.


Terug naar “[Religie] - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast