De preek van de leek...

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2213
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: De preek van de leek...

Berichtdoor Teus » 23 apr 2017 13:10

Tja, preek van de leek, zoals de topic-titel klinkt. Als het er op aan komt zijn we allemaal, elke dominee of voorganger leken, we hebben God immers overal voor nodig.
Ik heb God veel gevraagd of ik hieraan mocht meedoen en zo ja wat ik moet schrijven.
Uiteindelijk heb ik de vrijmoedigheid hierin gekrgen.


Goede morgen broeders, zusters en vrienden, het bemoedigd mij dat we met zovelen hier mogen zijn.

Laten God daarvoor danken en vragen om een zegen en of we de zegeningen, wanneer Hij die ons gegeven heeft, mogen opmerken en vragen om ons te helpen om hier naar te mogen geloven en te leven. Te vragen om een ontvankelijk hart om opnieuw of voor het eerst een ontmoeting met de Heere Jezus te mogen krijgen.Hoe bent u hier naartoe gekomen, welke gedachte kwam er in u op toen u op weg was hier naartoe?
Heb u gedacht van “eens even kijken wat hij te vertellen heeft? “ of bent u hier heen gekomen omdat het zo hoort? Ik hoop dat u gekomen bent om een ontmoeting met de Heere Jezus te hebben.
Dat is namelijk Gods wil, dat ons verlangen uitgaat naar Zijn Zoon. Om te doen en van Hem te leren wat nodig is om voor God een aangenaam leven te hebben. God wil een relatie met zijn kinderen en Jezus kan ons daarin onderwijzen.
Ik heb God gevraagd woorden te spreken die afkomstig van Hemzelf zijn, dat Hij spreekt en mij alleen wil gebruiken om het over te brengen. Verwacht dus niets van mij maar zie op Hem in gunst van boven.
Maar heeft u God gevraagd om een hart dat verstaat, dat je begrijpen mag, door de kracht van de Heilige Geest, wat Hij je te zeggen heeft? Als de spreker vraagt om woorden en de luisteraar om een hart dat ontvangt en verstaat, dan pas kunnen er wonderen gebeuren.

Zoals ik zei zou het doel moeten zijn een ontmoeting met Jezus te krijgen, maar is dat uw verlangen? Ja natuurlijk zal u zeggen, “dat wil toch iedereen”. Ja inderdaad wil iedereen dat maar waar gaat het uiteindelijk om, om een blij hart? De “kick” zo gezegd, dan zou het om onszelf gaan en zullen God daarmee geen eer brengen. Of wil je een ontmoeting omdat je relatie met Jezus niet meer is zoals u wel eens gehad heeft, dat u een ontmoeting wilt hebben om te vragen wat er in de weg staat, wat de reden is waarom de relatie op zo'n laag pitje staat?
Vaak weten we niet waarom we God niet of minder ervaren in ons leven. Wat we wel weten dat het nooit aan Hem ligt. We moeten het bij onszelf zoeken, meestal staat er iets in de weg wat we niet in de gaten hebben. Het kan ook een beproeving zijn, dat God zich terug trekt en afvraagt “in hoeverre ben je van Mij afhankelijk, kun je wel zonder Mij”? Hij wil dan dat je volhardt in Zijn terugkeer. Ik heb wel mensen ontmoet die dat niet deden en zelfs zover kwamen dat er veel fout ging en God daarvan de schuld gaven. Onthoudt dat het altijd aan ons ligt, zelfs in een nabij leven met Jezus kan het voorkomen. Ik zeg wel vaker dat een leven met God niet altijd makkelijk is.
Toen Jezus de discipelen bekend maakte dat Hij moet sterven aan het kruis accepteerde Petrus dat niet, hij kon het niet verwerken dat Jezus dat ging overkomen. Waarom niet? Omdat hij zoveel van
Jezus hield.. Jezus bestrafte hem door te zeggen dat hij niet de dingen van God zei maar de dingen van mensen, hij vergeleek hem met satan. Zo'n grote liefde voor zijn Meester en toch ging hij in de fout omdat hij het evangelie, Jezus niet begrepen had. Dat is wat! Hj verdedigde Jezus, hij wilde niet dat het Hem overkwam omdat zij liefde voor Hem zo groot was. Wat zegt Jezus dan? “Ga weg achter Mij, satan! Hoe zou Petrus zich gevoeld hebben? Getuigen van die grote liefde voor zijn Heiland en dan wordt hij vergeleken door Degene die hij zo intens lief heeft met satan, Hij noemt hem zelf satan.
Jezus stuurde hem weg, achter Hem, waarom? Wilde Jezus hem niet meer zien? Nee hoor. Wilde Jezus niets meer met hem te maken hebben? Nee hoor ook niet, hij moest achter Jezus om hem opnieuw te volgen.
Zo moeten wij ook elke keer weer opnieuw achter Jezus aan, om Hem te volgen om Zijn voetstappen te drukken om te leren een aangenaam leven voor Zijn en uw Vader te kunnen hebben.
Daarvoor is Jezus naar de aarde gekomen om een voorbeeld voor ons te zijn. Om uiteindelijk de weg voor u en mij open te maken door de wil van Zijn Vader te doen opdat wij, alleen door Die Ene Naam, Jezus Christus, tot Vader kunnen komen. Dat Hij geleden heeft voor onze zonden en zelfs tot in de dood gegaan is. En de gelovigen in Hem met Hem gestorven zijn en weer opgestaan in een nieuw leven. Dat zij dat opstandingsleven uit mogen leven in het volgen van Hem.

We kunnen zeggen dat we dicht bij Jezus leven en geen last van satan hebben maar dichterbij leven als Petrus kan eigenlijk niet en toch had hij last van satan, terwijl hij het zelf niet wist, Jezus maakte het hem bekent. Jezus Zelf had zelfs last van satan.
Begrijpen wij welke weg wij moeten gaan? Is dat niet wat onze relatie belemmerd? We kunnen Bijbelkennis hebben maar dat is niet wat ons dichterbij brengt. De wil van God, Zijn Woord, kunnen we alleen begrijpen door de kracht van de Heilige Geest en alleen daardoor kunnen we een nabij leven hebben en begrijpen wat God van ons wil.


Ik zou graag met jullie de werking van de Heilige Geest willen overdenken

In het Eerste Testament wordt gesproken over ‘zalven’.
‘Zalven’ is hetzelfde als ‘heiligen’. Het wordt in het Eerste Testament 24 keer genoemd, en in het Tweede Testament twee keer.
In het Eerste Testament was het daadwerkelijk ‘zalven’, en in het Tweede Testament was het zalven als heiliging.
‘Zalven’ heeft twee betekenissen: ‘toewijding’ en ‘heiliging’.

1. Toewijding
Lucas 7:38: En zij ging wenende achter Hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar, en kuste Zijn voeten en zalfde ze met de mirre.

2. Heiliging
Exodus 30:30: Ook Aäron en zijn zonen zult gij zalven en heiligen om voor Mij het priesterambt te bekleden.

In het Eerste Testament werd er gezalfd met een soort olie. Als je hier over nadenkt, kun je zien hoe bijzonder God te werk gaat, en waar Hij Zijn prioriteiten aan stelt.
In Zijn Woord staat dat Hij Mozes de opdracht gaf om de olie te maken, met de bestanddelen en de daarbij behorende hoeveelheden door Hemzelf opgegeven.

In Exodus 30 gaf God Mozes de volgende opdracht:
23 Neem de fijnste specerijen:
Vijfhonderd sjekel dikvloeibare mirre, half zoveel geurige kaneel – tweehonderdvijftig sjekel dus –, tweehonderdvijftig sjekel geurige kalmoes
24 en vijfhonderd sjekel kassie, alles volgens het ijkgewicht van het heiligdom, en een hin olijfolie,
25 en bereid hieruit heilige zalfolie, een geurig mengsel zoals een reukwerker dat maakt.

De olie is een teken van de Heilige Geest.

Numeri 35:25:
Die men met de Heilige olie gezalfd heeft.

De genoemde specerijen in Exodus 30 hebben ieder een eigen betekenis. Hier zie je dat God nooit zomaar iets doet, dat zijn bedoeling een bijzondere weergave heeft. Altijd wanneer God iets kenbaar maakt, zit er een diepere betekenis in. We hebben een God van orde tot in de kleinste details.

Mirre
Zoet Gehoorzaamheid tot in de dood 500 sj

Kaneel
Uitbundigheid De aanwezigheid van God tonen 250 sj

Kalmoes
Eetlust Verlangen naar God 250 sj

Kassie
Vernedering Aanbidding 500 sj

Mirre
Zoet, 500 sjekel. Hiermee toont God dat gehoorzaamheid, samen met aanbidding, het belangrijkste is in ons leven. Ook laat Hij zien hoeveel waarde Hij hieraan hecht.
Hij wil dat we naar Hem luisteren, omdat Hij het beste wil voor ons. Hij weet wat we nodig hebben en Hij heeft het beste te geven. Hij kan dit alleen door onze gehoorzaamheid en ons vertrouwen op Hem.

Kaneel
Uitbundigheid, 250 sjekel. God wil dat het aan ons te zien is dat Hij in ons leven is. In ons handelen en wandelen.
Hij wil dat het kenmerkend voor ons is, dat de vreugde van Jezus Christus door ons geuit wordt en dat we proclameren wie God is.
Het gevaar is echter, dat het zo snel uit onszelf kan komen en het daardoor niet op het juiste moment of op de juiste manier gebeurt. Daarom hecht God grotere waarde aan de gehoorzaamheid. Deze is meer, 500 sjekel, om de uitbundigheid meer en beter gestalte te kunnen geven. Omdat daaruit Zijn aanwezigheid in ons te zien is. We kunnen vanuit gehoorzaamheid beter laten zien wie God voor ons is.

Kalmoes
Eetlust, 250 sjekel. Er is niemand die uit zichzelf naar God verlangt. Verlangen naar God kan alleen door Hemzelf, door de kracht van de Heilige Geest. Het wordt weleens als egoïsme bestempeld, terwijl God het zelfs beloont. Er is nog nooit iemand geweest, die uit zichzelf de Heere Jezus liefheeft. Het kan alleen door de kracht van de Heilige Geest.
Het is zo bijzonder: God beloont ons, zonder dat we er zelf iets aan kunnen doen, voor hetgeen Hij ons Zelf gegeven heeft.

Kassie
Vernedering, 500 sjekel. Vernederen is niet onszelf verkleinen of vernederen, maar God verhogen. Als we God verhogen, gaan we ons als vanzelf vernederen. Echter, het blijft altijd om God gaan.
God verhogen is aanbidding. Door aanbidding komt er verlangen naar de Heere Jezus. Aanbidding is bijvoorbeeld God vertellen wat de Heere Jezus voor je gedaan heeft.
Daarom is de aanbidding belangrijker voor God, omdat dat zo nodig is om verlangen te krijgen. In aanbidding gaat het alleen om Hem. Dan zie je, in de Geest, in verwondering op naar de Allerhoogste.
Dan krijg je het verlangen om meer te zien Wie Hij is. Om te zien welke positie we hebben tussen God en Jezus en wat er zich afspeelt (en afgespeeld heeft) tussen Hen, aangaande jezelf.
Ook krijg je het verlangen naar De Heere Jezus; om Hem te ontmoeten, hetzij via het graf, hetzij in de lucht. Dan ontvang je die intense vreugde, die niet uit te spreken is maar wel over wil spreken, de vreugde door de liefde van Hem.

Hieraan is te zien dat we dit allemaal ontvangen door de Heilige Geest. Het lijkt dat kaneel en kalmoes minder belangrijk zijn, maar door mirre en kassie wordt deze waarde verhoogd. Zo wonderlijk werkt God.

In het Eerste Testament ging het om de zalving met specerijen, maar in het Tweede Testament wordt het de gave van de Heilige Geest.

Lucas 1:67:
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde.

De Heilige Geest werkt niet op Zichzelf, maar God werkt door de Heilige Geest. De Heilige Geest neemt inwoning in ons.
Het gaat er dus om, hoe je tegenover God staat. Daarom is het zo belangrijk dat we een nauwe relatie met God hebben. Een nabij leven, waardoor we God steeds meer ervaren in vele dingen die we doen.
De Heilige Geest getuigt van de zaken die we niet zien. Zo is geloven een vertrouwen op de zaken die we niet zien.
Op het moment van bekering ontvang je direct de Heilige Geest, zodat God kan werken.
Dan kunnen we leven in afhankelijkheid van God en alles doen met Hem. Alles van Hem verwachten en leven naar wat Hij ons beloofd heeft (geloven), brengt ons dichter bij Hem. Dit heet: ‘je leven in Zijn handen leggen’. Het verstevigt de relatie en versterkt de groei in je geloof.
Je vraagt tevens een ontvankelijk en opmerkzaam hart, een hart om de Heilige Geest te kunnen verstaan.
God heeft ons zoveel te zeggen, maar we verstaan het vaak niet en merken het daardoor niet op, net zoals Petrus. Het is belangrijk om te weten en te begrijpen wat Hij ons te zeggen heeft.

Na de doop van Jezus door Johannes de Doper, kwam een teken van de duif. Dat is het symbool van de Heilige Geest.
De reden dat God het symbool van de Heilige Geest laat zien door een duif, is omdat de duif de enige vogel is die geen galblaas heeft. Gal is negatief, het staat voor de onreinheid van het hart.

Handelingen 8:21:
Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Heere, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; 23 want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid.

Gal is afgeleid van melancholie, en dat betekent: ‘een verdrietige kijk op het verleden’, ‘onvervuld verlangen’ of ‘bitter’. Zo zie je dat God niet wil dat je terugkijkt op je zonden, je zondekennis, de slechte dingen die je gedaan hebt, wanneer je dit alles aan Hem hebt beleden.
Het gaat om het opzien naar God, om op te merken wat Hij ons te zeggen heeft, zonder terugblik. Hier bevestigt God nog eens dat Hij de zonden niet wil terugzien, na het ontvangen van de Heilige Geest door middel van een duif. Dat is zo mooi. Wat hebben we toch een geweldige Koning.

Hoe gaan we met de Heilige Geest om?
Het is belangrijk dat we de Heilige Geest uitstralen. Niet door goed te doen op onze manier, maar op de manier zoals Hij Zelf wil en aangeeft.
Een hart dat God kan verstaan, kun je verkrijgen door een nauwe relatie met Hem. De gedachten die in ons opkomen kun je dan beter een plaats geven. Dan kunnen we beter onderscheiden of het van God komt, of van onszelf. Of het oprecht Gods wil is, hetgeen in ons opkomt.

De Heilige Geest wordt geblust als we de kennis die we van Hem ontvangen, voor onszelf houden. God wil dat we het uitdelen en dat we proclameren over onze Heer en Heiland. Dat het aan ons te zien is dat we anders zijn.

Door (vaak zelf gemaakte) regels en een wettisch leven, kunnen we de Heilige Geest uitblussen. Eigen regels en een wettisch leven getuigen ook van een gebrek aan kennis en een lauwe relatie met God.
Er zit geen leiding of liefde in, en dat kan ook eigenlijk niet anders. Het is dan veelal vanuit de mens en niet door een levend geloof in Jezus Christus.

Hoe komt het dat de ontvangen Heilige Geest soms niet tot uiting komt? Hij kan dan meestal niet werken door onze levensstijl. God kan niet met ons omgaan als we in zonden leven en erin volharden. Er is een nabij leven voor nodig, en dat is onmogelijk als we het zelf willen proberen. Er komen altijd aanvallen van buitenaf en dan ben je in een zeer zwakke positie. Satan wil niet dat we het goed hebben met God en zal alles doen om dat te voorkomen. Dat is ook vaak de reden dat mensen zeggen dat ze geen last van satan hebben, er is goed mogelijk geen nauwe relatie met God.
Als je afhankelijk leeft, zul je echt meer ervaren van God, door de kracht van de Heilige Geest.
Je zult niet alleen meer ervaren van Zijn liefde, aanwezigheid en het verlangen naar Hem, maar je zult bijvoorbeeld ook weten wat God wil wat je doet. En je zult weten wat goed en kwaad is en ervaren wat de wil en de hand van God is.

Dat is leven onder de genade en niet onder de wet. Het wil niet zeggen dat de wet vervalt, maar deze is eigenlijk verweven in het leven onder de genade.
Door genade weten wat goed en kwaad is, is veel omvattender dan leven onder de wet.
Daarbij komt dat daaruit onze verantwoording vloeit. En daardoor kunnen we verstaan wat de Heilige Geest ons te kennen geeft, waar onze verantwoording ligt. En hoe en wanneer we deze moeten nemen. Hier kom ik later op terug.

Vroeger, toen God nog niet in mijn leven was, reed ik nog weleens te hard met de auto. Als er dan geen politie of flitspaal was, bleef de straf in de vorm van een bekeuring uit.
Als ik nu te hard rijd, onder dezelfde omstandigheden, blijft de bekeuring nog steeds uit, maar tegenover God voel ik dat ik fout doe. De Heilige Geest, Die ik door genade ontvangen heb, maakt dat bekend. Ik leef onder de genade van God en mijn fouten word ik direct gewaar, omdat de Heilige Geest mij die kenbaar maakt.
Dat is niet van: ‘hé joh je gaat weer in de fout’. Nee, dan voel je dat je iets fout doet tegenover God. Je zult zeggen: ‘als je te hard rijdt?’ Ja, als je te hard rijdt. Je bent de overheid dan niet gehoorzaam, en God wil dat we dat wel zijn. Anders zijn we God ook niet gehoorzaam.
Het is geen bekrompenheid, zoals je wellicht zult denken. Het is een onderdeel van je relatie met God. Het is de gedeeltelijke ‘finetuning’ van de relatie en het is elke keer weer een geweldige les om te groeien in geloof, in de relatie waaruit vreugde ontstaat. Het is dus niet bekrompen, maar het geeft blijdschap.

Als je merkt dat iets je fout doet, en de Geest maakt kenbaar dat je het deed, dan schaam je je voor God.
Je hebt iets gedaan waarmee je God verdriet doet. Je gaat het direct bij Hem brengen, want je wilt niets liever. Je wilt het zo snel mogelijk vlak maken met God.
Dan doet Hij het weg en slaat een arm om je heen, zodat er weer een nieuw begin is.
Tjonge, ik ben wat opnieuw begonnen, elke keer weer, en het geduld van mijn Hemelse Vader is oneindig.

Als je vervuld bent met de Heilige Geest, en God openbaart Zich, dan waan je je een level hoger in de relatie met God. Als de Heilige Geest Zich volledig uit, dan ben je jezelf niet meer. Je kunt je werk niet meer doen.
Als God het niet op tijd zou remmen, dan leg je het leven hier af. Maar dan ben je bij de Allerhoogste, daar bij Hem kun je het wel aan, in een verheerlijkt lichaam.
Vervuld zijn door de Heilige Geest, in relatie tot God en vanuit de liefde van Hem, is het beste wat je op deze wereld kan overkomen. Je bent dan vol van Zijn liefde, je zou willen dat het nooit meer ophoudt.

Vraag er gerust om, God wil erom gevraagd zijn, Hij wil dat je erin volhardt. Het is geweldig om God door de Heilige Geest te ervaren, maar laat het niet alleen daarom gaan. Laat het als eerste gaan om Zijn eer en glorie. Dan werkt God en dat merk je door de kracht van de Heilige Geest.

Volhard in het gebed en neem er de tijd voor. Bid hardop. Soms heb je het gevoel dat je dan zomaar wat van je afpraat, maar God wil dat je volhardt, dat je smeekt.
De Heilige Geest neemt het dan over. God gaat je dan helpen om tot Zichzelf te bidden, mooi hé? Beter kun je het niet hebben. Als dat gebeurt, kom je op een hoger niveau met God.

Vraag om een ontmoeting met Hem, en vraag of je Zijn liefde en trouw mag ervaren. Vertel Hem dat je een ontvankelijk hart wilt om de Heilige Geest te kunnen verstaan. Om te weten wat Hij je te zeggen heeft en te weten wat Hij wil dat je doen zult.
Vaak weet je het zelf niet, maar er kunnen ook dingen in de weg staan. Vraag of er nog iets op te ruimen is en of Hij het weg wil nemen wanneer er iets in de weg staat.

Ons lichaam wordt wel ‘de tempel van de Heilige Geest’ genoemd, het is Zijn woonplaats. We dienen deze te onderhouden naar Gods wil. Niet alleen om de Heilige Geest een goed onderkomen te geven, maar ook omdat God het beste voor ons wil. Ons lichaam is van God en we dienen er mee om te gaan zoals Hij dat wil.

Het is best moeilijk om hiermee om te gaan, want onze levensstandaard wordt als maar slechter met bijvoorbeeld E-nummers en snelle maaltijden met ingrediënten die niet goed voor ons zijn. Het eten wordt aantrekkelijker gemaakt door een mooi kleurtje bijvoorbeeld.

In onze economie draait alles om geld: het voedsel moet langer houdbaar zijn, zodat we het langer kunnen verkopen en we niet zo vaak naar de winkel hoeven en we op deze manier meer kunnen werken.
Kinderopvang is noodzakelijk, zodat we tijdelijk onze kinderen kwijt kunnen om ons werk te kunnen doen.
Men speelt erop in, en bevordert daarmee dat beide ouders kunnen werken. Het moet wel, want anders kunnen we ons huis en onze luxe niet meer betalen. Zo zitten we in de ban van de overmacht.

Er wordt wel beweerd dat bijvoorbeeld roken niet kan, omdat ons lichaam de tempel van de Heilige Geest is.
Dat is zeker waar, maar er wordt vaak aan voorbij gegaan dat er veel dingen slecht zijn voor ons. Roken lijkt slechter voor ons lichaam, maar valt eigenlijk onder dezelfde noemer.
Want ook snacks, vet, energiedrankjes, te veel alcohol en dergelijke consumpties zijn niet goed voor ons.
Dat geldt ook voor make-up en soortgelijke middeltjes om onszelf op te knappen. We gaan er allemaal mank aan.
Hierin is roken niet uitgesproken zondiger dan andere invloeden op ons lichaam.

Roken is niet alleen slecht voor onze gezondheid, het gaat meer om de verslaving. Als je ergens niet meer buiten kunt, is het een verslaving. Het betekent dat je gebonden bent aan iets wat God niet goedkeurt. Alleen al het gebonden zijn, betekent dat je in de ban bent van een overmacht. De wereldse overmachten komen van satan.
Zo kun je ook verslaafd zijn aan geld, aan gokken om geld te verkrijgen en vaak ook aan het gokken zelf. Het geeft een kick, waardoor de lust steeds groter wordt. Zo sluw is satan.
Het geldt ook voor werken, eten, hobby's, seks en sport. Het kan zo gemakkelijk tot verslaving leiden, en dan houdt het ons van God af. Dat is satans doel.Zijn er luisteraars die nog niet in Jezus geborgen zijn?
Is het je behoefte om de Heere Jezus te leren kennen? Is het je behoefte om een relatie met Hem te hebben en straks altijd bij Hem te zijn?
Wist je dat je er niet ver vandaan bent? Je hoeft jezelf niet in het gareel te brengen, hoor. Laat het je niet tegenhouden door de gedachte dat je bijna niets meer mag en dat je verplicht bent heel veel dingen er voor te laten. Als je een relatie met de Heere Jezus mag hebben, laat je bepaalde dingen vanzelf. Denk alsjeblieft niet dat je te slecht bent, of dat je in de verkeerde kerk zit of gezeten hebt. Het zijn listen van de tegenstander. Niet voor niets zegt God daarom: ‘kom zoals je bent.’

Mooi hè, met deze vier woorden is satan, wat dit betreft, ineens uitgeschakeld. Dit is Gods ‘toeleidende weg’: zonder satan, nog geen meter lang en uitgedrukt in drie letters: ‘KOM’.
De lengte van de weg is gelijk aan de afstand tussen je knieën en de vloer.

Wat nu zo opmerkelijk is: als je niet gaat zoals je bent, zoals God het zegt, ga je in ongehoorzaamheid naar Hem om vergeving van je zonden.

Kom zoals je bent. Hier begint de overgave eigenlijk al: volledig gericht naar boven, alles achterlatend en ziende op God. Het is alleen maar een overgave, we kunnen er totaal, maar dan ook totaal, niets aan toe doen. Het is uitsluitend door de liefde en de genade van God.
Direct daarna komt de wedergeboorte, en weet je wat God het liefst heeft dat je doet? Dat je je direct daarna laat dopen. ‘Bekeert u en laat u dopen’, zegt Hij in Zijn Woord.

Dat is het meest geweldige wat je als een kind van God mee mag maken. Werkelijk alles achterlatend, ziende op God. Dat geeft een vreugde die niet te beschrijven is. Dat is wat God wil: niet het Middelpunt van de belangstelling zijn, maar Hij wil het Middelpunt van je leven zijn.

Nogmaals: wist je dat je er niet ver vandaan bent? Dat je je alleen maar hoeft te bekeren? Meer kunnen we echt niet. Dit is een oproep van God en we mogen het niet nalaten te doen. God roept ons op, om ons te bekeren. Het wordt zelfs meer dan honderd keer in Zijn Woord gezegd. God gaat er in Zijn Woord ook vanuit dat eenieder zich bekeerd.

Haast u, het kan te laat zijn!


De God van de vrede zij met u allen en de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u, totdat Hij komt! Maranatha!
Amen.
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De preek van de leek...

Berichtdoor MoesTuin » 12 sep 2017 12:09

#vooraf: het beste is om deze dienst in zijn geheel in de aangegeven volgorde stap voor stap te beluisteren, alles is zorgvuldig en in elkaar lopend gekozen, zowel het woord als zeker ook het lied in de div filmpjes waardoor er een soort verloop in valt waar te nemen in alles#


Inleidend orgelspel voor de dienst (Ga niet alleen door het leven)Welkom, afkondigingen (speciaal een welkom aan alle lezers op Refoweb, heb een goede dienst met elkaar en wat een zegen om om deze manier samen verbonden te zijn in de Ene Naam, onze God en Vader in de Heere Jezus Christus en dat de werking van de Heilige Geest onze harten mag openen en het Woord ingang mag hebben en krijgen en vooral daadwerkelijke uitwerking.
Ons intochtslied voor deze dienst een lied voor onze Heere Jezus, onze Koning, Koning van het al!


* Psalm 136
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

De Heere begroet u allen:
Genade en vrede
van God, de Vader
door Jezus, Zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Heilige Geest in ons.
Halleluja, halleluja, Amen!

(Gemeente zegt: AMEN!)

We brengen onze God en Vader alle Eer en uiten onze diepe dankbaarheid en Vreugde en Blijdschap in Hem in het volgende lied
* Vreugde Vreugde, louter vreugde!God wil voor ons een Vader zijn, een vader voor al zijn kinderen.
Wij doen Vader veel verdriet door alle foute dingen in ons leven wat we telkens weer doen en keer op keer in vervallen.
God is hier boos over en vooral; God heeft hier veel verdriet van.
God is een rechtvaardig God. Hij laat niet ongestraft wat de mens fout heeft gedaan.
Een zware schuld drukt en rust op ons.
Uit ons zelf komen we hier niet uit, maar we gaan zingen het lied, Zijn Liefde zocht mij teder, neemt de Heere Jezus aan in je hart, en geef Hem je hart als antwoord op Zijn Roep!.


* Zijn Liefde zocht mij tederLaat ons bidden

GEBED OM VERGEVING
Ook al keert de wereld U de rug toe:
‘k ga nooit bij U vandaan!
Zelfs al moest ik met U sterven,
ik ga waar U zult gaan.
Getuig met luide stem:
ik dien U met mijn leven,
met alles wat ik ben,
zal ik mij aan U geven!

Waarom keert mijn hart zich niet naar U toe,
ontken ik wie U bent?
Zelfs al lees ik in uw ogen,
dat U de reden kent.
Mijn hart is veel te bang,
om alles op te geven,
ontwijkt U al zolang:
mijn zonde houdt mij tegen!

Vergeef mij,
doorgrond mij.

Sluit uw ogen voor mijn zonden,
wees mij genadig, God van trouw.
Was mij schoon van al mijn zonden,
wees mij genadig, God van trouw.

Neem Heer mijn beide handen, zingen we nu samen
* Neem Heer mijn beide handenGod spreekt ook vandaag tot u en jou en mij en zegt: Ik ben de Heere jouw God en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw Koninkrijk gezet.

1. Je zult Mij op de eerste plaats zetten in je leven.

2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan Ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar, als je naar Mij luistert en doet wat Ik van je vraag, zal ik je Mijn genade overvloedig geven.

3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid,1 want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik ‘o my God’ alleen als je Mijn hulp echt nodig hebt.

4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij te kunnen focussen en van Mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten en samen Mijn Naam groot maken.

5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen.

6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden.

7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk.

8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven.

9. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook-)profiel aan waarop je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.

10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding, ook maar iets dat van een ander is, begeren.Laten we zingen en bidden tot onze God en Vader of Hij Zijn Wegen aan ons persoonlijk wil bekend maken door Zijn Woord én door Zijn Geest

* Psalm 25 vers 2, 5 en 7Gebed (voor de gemeente, voor de medemens, voor Nederland, voor de wereld, alle noden en zorgen, Gods Leiding en Almacht en Hand hierin. Voor deze dienst, voor alle gemeenten in Christus in Nederland en Wereldwijd, Samen Gemeente van Christus Zijn in alle gebrokenheid Eén Zijn in Hem. Amen

- Schriftlezing uit Johannes 3 vers 1 tot 21

Het gesprek met Nicodemus
1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden.
2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.
3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.
8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren?
10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?
11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan.
12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?
13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.
14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,
15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.Tot zover de lezing uit het Woord van God, Gelukkig de mens die deze worden hoort, verstaat bewaard in zijn / haar hart en er vooral ook uit leeft nu en tot in der eeuwigheid Amen!>
We gaan zingen als antwoord op de lezing hierover


* Geest van hierboven, doe ons geloven


De tekst voor de overdenking is uit Johannes 3 vers 8

8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, luisteraars, meelezer op Refoweb in het speciaal

Een overdenking verzorgd door Emeritus predikant P Gerrets

WAT ZIJN DE RICHTLIJNEN ?

In Johannes 3:8 zegt Jezus tegen de rechtzinnige Joodse theoloog Nicodemus:
"De wind waait waarheen hij wil. Wij horen zijn geluid, maar wij weten niet vanwaar hij komt of waar hij heen gaat, zó is het met een ieder die uit de Geest geboren is".
Een wedergeboren mens is net zo onvoorspelbaar als de wind, de heilige Geest.
Heimwee heb ik naar gemeenten die ik heb mogen dienen in verkondiging in Franstalig België. De Protestantse Kerk in Wavres/Waver. Ik mag er voorgaan. Een Avondmaalsdienst. De preek gaat over Johannes 7:37-39. Over de stromen van levend water die uit Christus stromen, waarvan wij mogen drinken om zelf een bron te worden. Na de preek verzoek ik de ouderling van dienst het Avondmaal in te leiden. Hij breekt in snikken uit en roept: 'Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a touché'. De Heer heeft me aangeraakt. En vele gemeenteleden huilen, belijden hun zonden, ontvangen vreugde.
Maar dit stond niet in de liturgie. Dan sta je daar als predikant en laat de heilige Geest zijn werk doen. En daarna: nog nooit zó Avondmaal gevierd als daar.
Of die dienst die mijn medestudent Christian Piette, een Waal en goede vriend, en ik mochten leiden in Flémalle Grande (regio Luik). Hij preekte, ik deed de liturgie. Op de kansel werd ik overstroomd door de heilige Geest en nauwelijks kon ik een spontaan gebed in tongen bedwingen. Een grote kerk, gebouwd aan het begin van de 20e eeuw toen de grote opwekkingen plaats vonden langs de Maas en in de Borinage, de mijnstreek.
Nu zaten er 45 mensen. Christian preekte. Ik sloot de dienst af, sprak de zegen uit én....allen bleven zitten.
Ze gingen met ons in gesprek. Onder tranen vertelden ze ons dat ze al jaren het evangelie niet meer hadden gehoord.
Onze gemeente is kapot gegaan onder liberale predikanten.
We hebben vragen beantwoord en bij de uitgang hielden de mensen onze handen vast en smeekten ons de volgende zondag terug te komen.
Of in de jeugdkampen van de Franstalige Belgische Hervormde Kerken in Lustin, in de Ardennen. Waar een tent stond waar iedereen die wilde kon bidden. Waar ik kinderen hoorde bidden voor de bekering van oudere broers en zussen die ook aan dat vakantiekamp deelnamen. Elke avond waren er jeugddiensten en velen kwamen 's avonds tot geloof. Ik had een zaal met jongelui tussen 12 en 18 jaar. Voordat we gaan slapen vraag ik of iemand nog een slotgebed bidt. En dan gaat iedereen bidden, en opnieuw, en opnieuw, en ze beginnen te huilen, zonden te belijden, God aan te roepen voor vergeving, en er komt blijdschap, aanbidding, dankgebeden, een amen. En dan blijkt dat we van 00.00 - 03.00 uur gebeden hebben. Ze willen naar buiten en in het licht van de maan geven we elkaar een hand en danken we voor wat God gedaan heeft. Dit is geen schijnvertoning, dicht is écht.
Ik zou méér van deze gebeurtenissen op kunnen noemen.
Waarom heb ik in de Nederlandse traditionele- en Pinksterkerken dit nooit meegemaakt?
Ik heb nooit predikant in Nederland willen worden. Mijn hart lag in België, vooral in Wallonië. De mogelijkheden waren er.
Ik heb een gesprek gevoerd met de synodevoorzitter van de Franstalige Belgische Hervormde Kerk. Er was een stageplaats, een pastorie, een gemeente. Ik mocht 2 jaar door studeren aan de Vrije Universiteit in Brussel. Maar de heilige Geest leidde me, onder hevig protest mijnerzijds, naar Nederland. En ik kwam terecht binnen de Pinkstergemeenten.
En in Nederland zijn we over het algemeen bang voor die heilige Geest.
Onze reformatorische- en evangelische kerken zijn wel doortimmerde huizen.
Ja, zelfs in Pinksterkerken zijn wetten en regels. Ik heb er 36 jaar lang deel van uit mogen maken. Als kritische predikant die dwaalleer bestreed.
Ik ben in de eerste plaats een leerling van Jezus en wijlen ds. Gerrit Toornvliet, de gepassioneerde radiopredikant van radio Bloemendaal en van dr. H.F. Kohlbrugge.
Mijn stelling is en blijft: Het christenleven is een avontuur. Onvoorspelbaar.
Maar onze doctrines, dogma's, belijdenisgeschriften hebben alles onwrikbaar vastgelegd in woorden.
In de zogenaamde vrije kerken ook.
Stel je voor dat er iets ongeplands gebeurt? Iemand wordt onwel in de kerk.
De predikant blijft op de kansel. De koster geassisteerd door enkele gemeenteleden voeren die persoon af, je hoort naderende sirenes en de bewuste persoon wordt naar het ziekenhuis gebracht. Waarom komt de predikant niet van de preekstoel af en bidt hij met die broeder of zuster, terwijl ondertussen 112 wordt gebeld?
In sommige kerken staan tot mijn vreugde na de kerkdienst een broeder en een zuster bij het doopvont waar u voorbede kunt vragen.
Waarom zijn er nog zoveel predikanten en gemeenten die nooit met chronisch zieke patiënten thuis het Avondmaal vieren?
Voor mij een raadsel. Waarom mogen gemeenteleden niet vrij en hardop bidden? Waarom mogen gemeenteleden geen getuigenis geven van dat wat zij persoonlijk met God ervaren hebben?
Soms zou ik dolgraag een kerkraam willen openzetten: 'Kom vogel Gods daal op ons neer'. Waarom geestelijk gesproken ramen en deuren op slot houden?
Alsof de heilige Geest een ordeverstoorder is.
Wij zijn zo ontzettend voorspelbaar.
Alles tot in de puntjes voorbereid.
Maar nooit op het onverwachte.
Ik verlang nog niet naar Huis.
Maar wel naar een gemeente die hongert naar Brood, die dorst naar het Levende Water.
Naar een gemeente die vrijelijk de tranen laat lopen onder het beslag van Gods Geest en Woord.
Naar verootmoediging, ook van geestelijke leiders. Naar daadwerkelijke kanselruil met predikanten uit andere denominaties die op hetzelfde fundament staan. Naar Avondmaalsvieringen mét andere gemeenten samen.
Kijk: Een opwekking kun je niet faken.
Maar we kunnen ons hart wel afsluiten en de heilige Geest wel doven.
Natuurlijk verwacht ik dat de gemeente bidt voor de predikant.
En natuurlijk reken ik erop dat hij of zij zich biddend voorbereidt.
Maar gemeente-zijn zijn we met z'n allen.
En ik pleit voor ruimte in de eredienst voor wat Gods Geest aan gemeenteleden geeft om te delen met de gemeente.
Ja, smartelijk verlang ik naar de werking van Gods Geest in alle ambtsdragers, predikanten, kerkmusici en gemeenteleden.
Want Gods huis moet vol worden.
Met mensen van buiten.
Er is aan Gods passie niets veranderd.
Wij zijn erg veranderd.
Gewend aan onze zonden.
Gewend aan onze verslavingen.
Gewend aan de wereld.
Gewend aan de bijbel.
Gewend aan de genade.
Gewend aan de gang van zaken in de kerk.
Immers alles went.
Het allerergste wat een mens, een gelovige kan overkomen is:
....dat hij/zij zich nergens meer over verwondert!
Die liefde van God, dat offer van Jezus, zijn opstanding, die uitstorting van de Geest, Gods genade.....dat blijft toch een eeuwig wonder?
Voor mij al 48 jaar lang.
En de passie om Gods liefde te delen met mensen in woord en daad als predikant al 44 jaar. Met ongelovigen, oorspronkelijke Nederlanders en hen met een migratieverleden, met zieken, met gehandicapten, met doven en blinden, met homo's en hetero's, met wie dan ook.
Ik wil net als Christus een vleesgeworden Woord van God zijn. Eenvoudig. Helder.
Mens onder mensen. Tot aan het einde toe. En mijn ervaring is: een handoplegging, een kus, een omhelzing, een hand vastpakken heeft vaak 1000 x méér invloed dan preken.

Een Hervormde predikant volgde via de radio de Pinksterconferentie van de Stichting Opwekking in Biddinghuizen.
In totaal woonden 65.000 mensen de bijeenkomsten bij.
Via de radio miste de predikant:
- de nadruk op de zondigheid van de mens;
- de oproep tot bekering, want in de preken werd ervan uitgegaan dat iedereen bekeerd was;
- er was geen heilige eerbied voor God;
- de liederen waren te vrolijk en opgewekt en de muziekbegeleiding was te hedendaags;
- de trits: ellende - verlossing - dankbaarheid werd gemist.
Conclusie: koester het goud van de Schriftuurlijke verkondiging gegrond op de belijdenisgeschriften en laat het klatergoud van de Pinksterconferentie.
Nee, de dominee was niet helemaal negatief. Het is veelkleurig en er valt te leren van anderen ook al ben je het niet met ze eens.
Wat is er toch gebeurd met de heilige Geest? In het boek Handelingen ervaar je volop beweging, stroming, golven, interventies van de heilige Geest, die Geest opent harten, geeft radicale levensveranderingen, geeft leiding aan Gods geroepenen, een engel leidt Petrus uit de gevangeniscel, de Geest veroorzaakt aardbevingen, verleent buitengewone vrijmoedigheid, er gebeuren wonderen van genezing en bevrijding. Diaken Filippus wordt weggeroepen uit een opwekking die gaande was in Samaria om naar een verlaten weg te gaan rond het middaguur.
Dan is de logica toch zoek?
Is die ene minister van financiën van Ethiopië dan belangrijker dan wat er in Samaria gebeurde?
Hoe verliepen de bijeenkomsten van de vroeg-christelijke gemeenten? Hoe waren de massabijeenkomsten bij Jezus?
En hoe reageren wij heden ten dage op de stem van God? Als Hij roept? Mag de heilige Geest in onze kerkdiensten wel interveniëren?
Wie heeft de in onze traditionele kerken gebruikelijke liturgie bedacht?
Waarom zijn we er zó zeker van dat 'de gereformeerde leer' de ware leer is?
En wat is eigenlijk 'gereformeerd'?
Het gereformeerde van de OGGiN, de GGiN, de GG, de GKv, de NGK, de CGK,
de HHK, de PKN?
Bedoelen we met de Reformatie die van Luther, van Calvijn, van Zwingli?
Wie zijn de wettige nazaten van de Reformatoren?
Is de RKK een dwalende kerk, de Lutherse-, de Doopsgezinde-, de Oud-Katholieke-, de Baptisten-, de Pinksterkerken?
Soms heb ik de indruk dat we de heilige Geest hebben ingeblikt, of gevangen gezet in een kooi.
En staat op dat blik ons eigen merk?
Er is verstarring, verstening. We zijn vastgeroest.
In mijn jeugd hoorde ik zo vaak: 'U zit op mijn plaats'. Er werd naar het psalmbord gekeken: 'Gelukkig alleen maar psalmen' of 'Vandaag worden er wel heel veel gezangen gezongen'. 'Er wordt te snel gezongen' en dat was synoniem voor oneerbiedig.
Wie bepaalt de gang van zaken in de gemeente? Is het nog altijd de gemeente van Jezus Christus? Bepaalt Hij ons geloofsleven, ons samenkomen, onze kleding, onze liturgie, ons gebed?
Of de synode, de kerkenraad?
Nee, wij weten ons geen raad met de Pinkstergeest.
Écht het geloofsleven van velen is doodsaai, uitermate voorspelbaar.
Onze kerkdiensten ook, altijd hetzelfde lied.
Wij zijn doodsbang voor de heilige Geest.
Jezus vertelde 's nachts aan
Nicodemus: 'De wind zelf zie je niet.
Onzichtbaar. Toch is die windstroming ergens ontstaan en hij gaat ergens naar toe. Waar? Dat weten we niet. Maar wáár die wind waait gebeurt iets.
Onvoorspelbaar. Toch voelbaar, waarneembaar, je ziet beweging, de wind is hoorbaar, kan ons omverblazen'.
En zei Jezus: "Zó is het ook met een man of vrouw die de heilige Geest van boven ontvangen heeft" (Johannes 3:8).
Een wedergeboren christen is even onvoorspelbaar als de wind van de Geest.
Ik zeg wat Hij zegt. Ik doe wat Hij zegt me te doen. Ik ga waar Hij zendt.
Jezus deed de dingen net wat anders.
Het christenleven kan onmogelijk saai zijn, het is avontuurlijk. Elke dag kan anders zijn dan gisteren. Een kerkdienst kan verrassend zijn. Je voelt aan: er is iemand die zijn of haar leven aan Christus wil geven. Iemand heeft iets te vertellen wat hij of zij met de Here heeft meegemaakt.
Of je ervaart bewogenheid met een zieke waarmee je voorbede doet.
Wie geeft de richtlijnen: de Héér van de kerk.
Alles ligt niet vastgegoten, is niet vastgemetseld.
"O God, vergeef ons dat wij U ketenen.
O heilige Geest, vergeef ons dat wij U gekooid hebben. Dat deuren en ramen van onze kerken potdicht zitten.
Wij hebben U voorgeschreven hoe U werkt.
Het moét anders.
Dat Uw Geest in mij woont, moet te merken zijn door mijn omgeving.
En neem de leiding over Uw kerk".
Is in Biddinghuizen Christus verkondigd?
Heeft Gods Geest mensen overtuigd van zonde, oordeel en gerechtigheid?
Ervoeren mensen Gods heiligheid?
Bracht God Zijn kinderen uit allerlei verschillende kerken bij elkaar?
Ja! Dat is het getuigenis wat ik heb gehoord.
God heeft méér schapen, die niet van onze gereformeerde stal zijn........en het zal worden één kudde met één Herder.

Ik probeer me voor te stellen hoe het in zijn werk gaat: God roept!
Abram, laat alles achter!
Jouw land, jouw familie én Ik breng je in een onbekend land.
Die spreekt is hem volledig onbekend.
Is het niet absurd de onbekende stem van een onbekende god te volgen?
Van Ur naar Haran en van Haran naar Kanaän.
Alles achterlaten.
Tóch neemt hij zijn neef Lot mee.
Lot, die zoveel problemen veroorzaakt.
Destijds: je tent opbreken en gáán.
Maar anno 2017.
Ónze tentpinnen zijn diep, zéér diep in de grond geslagen.
In beton gegoten.
Destijds was de mens mobiel.
Er bestonden nog pelgrims.
Anno 2017 hebben we een mobiel.
En pelgrims zijn we niet meer.
Santiago de Compostella.
'De camino maken'.
Eigenlijk te voet gaan door België, Frankrijk, de Pyreneeën, Spanje.
Overnachten in herbergen.
Tegenwoordig: elk jaar een gedeelte fietsen. Er drie jaar over doen om het doel te bereiken,
Of: bepaalde trajecten met de trein afleggen.
De Bijbel zegt: "Wij hebben hier (in Delft, Den Haag, in Steenwijk, op Urk) géén blijvende stad".
Zelfs in Kanaän heeft Abram zich nooit gevestigd.
"Hij zocht naar een stad waarvan de bouwer, de ontwerper, de fundamenten door God gelegd waren".
Elke wedergeboren christen of christin is, of hij of zij dat beseft of wilt, een nomade, pelgrim, reiziger, onderweg.
Is daarvan iets te merken in ons dagelijks leven?
Stel je voor dat de heilige Geest jou roept, kun je dan zeggen: 'Hier ben ik!'
Of zitten we vastgeroest?
In beton gegoten?
In mijn leven speelt Johannes 3:8 een enorme rol.
"De wind waait waarheen hij wil.
Wij horen zijn geluid. Wij weten niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat.
Zó is het ook met een mens die uit de heilige Geest geboren is".
Een gelovige christen.
Waait niet met alle winden mee.
Waait met de heilige Geest mee.
Zó kom je op ongedachte en onverwachte plaatsen. Je ontmoet onbekende mensen.
Het leven als christen, als christin is avontuurlijk, eigenlijk onvoorspelbaar.
Dan dúrf je pas echt vragen:
"Here, wat wilt U, dat ik doen zal".
Die vertrouwenwekkende stem.
Al sprekend verwekt hij geloof.
Is er inspraak mogelijk in jouw en door jou volgeplande agena?
Heeft God nog iets te zeggen?Amen


* Ruis O Godsstroom der genade, in gemeente en huis én hart (zingen)$ Collecte* aansluitend zingen, "Laat de Vlam weer branden"Dankgebed, dankzegging aan God voor ons persoonlijk , ons leven, onze zegeningen, de trouw van God aan ons betoond, en een stil gebed waarin we zelf alles wat ons bezig houdt bij God kunnen brengen en Hem kunnen voorleggen. Gebed voor nabijheid de komende week en dagen in alles wat ons zorgen baart, waar we tegenop zien, we gaan niet alleen, dat we dat mogen weten > HIj is erbij , we mogen uitzien naar een hoopvolle Toekomst als we mogen weten in geloof van Hem te zijn ondanks al onze tekortkomingen. "Gelooft in de Heere Jezus Christus en je zult Eeuwig Leven, wat een Geloofszekerheid en Troost in Chrisus alleen, Amen!

* Slot lied Eens zal op die Grote MorgenGaat heen als gezegende mensen en leef u, jou geloof in de wereld, ga met Hem en Hij zal met u en jou zijn nu en tot in aller eeuwigheid tot aan de dag van het Wederzien in Hem.

Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.


* uitleidend orgelspelIk hoop van harte dat u / jij bemoedigd bent door deze dienst en dat u jij de Heere heeft mogen horen spreken voor God onze Heere alles eer en alle dank voor het rijke genade werk door het lijden en sterven van Zijn enige Zoon voor al onze zonden en vooral de wederopstanding uit de dood, de dood is overwonnen! de weg tot Hem is open! En laat u, jij zich leiden door Zijn Heilige Geest en Hij wijst dé Weg die je gaan moet.....
Hartelijke Groet
MoesTuin


Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Radical
Sergeant
Sergeant
Berichten: 345
Lid geworden op: 30 jul 2017 18:48

Re: De preek van de leek...

Berichtdoor Radical » 14 sep 2017 15:22

wauw dat is fijn om dat zo eens bij te wonen, bedankt !! :D
Jezus nam wat ik had verdiend, en ik kreeg wat Hij had verdiend


Terug naar “[Religie] - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast