De dagen verkort

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

De dagen verkort

Berichtdoor schelpje3 » 13 mar 2014 10:02

De Heere Jezus zegt in Mattheüs:
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.


Daar gaan de cijferberekeningen.
Want wat betekent dit precies?
Over de grote verdrukking kunnen we lezen in Joël 2:
Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

Wat betekent dit? De macht van de satan zal dus niet gaan tanen en verzwakken, maar juist op het moment dat zijn macht groot is, snijdt God het af.

En, dat wij daar niets over kunnen zeggen, wanneer die dag is.
Heeft iemand een waardevolle toevoeging?

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: De dagen verkort

Berichtdoor mohamed » 13 mar 2014 10:41

De eerste christenen dachten dat het einde aanstaande was, Petrus had het over de laatste dagen (Hand 2,17) verwijzend naar Micha 4,1. Ook de Hebreeën schrijver dacht dat zij zich in de laatste dagen bevonden (Heb 1,1) en Paulus zei dat er in hun tijd een overblijfsel was ontstaan (Rom 11,5) naar de verkiezing der genade. Johannes waarschuwde een paar jaar later dat het laatste uur (1 Joh 2,18) was aangebroken. Zo zie je dat in een periode van dertig jaar de laatste dagen al het laatste uur was geworden.

Dit mondde uit in de joodse oorlog (66-70) waarbij Jeruzalem verwoest werd (Luk 21,20) een vreselijke oorlog die drie en een half jaar duurde (Dan 12,7) waarna er aan al die dingen een einde kwam.

Ik hoop dat mijn antwoord refo proof was. ;)
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4574
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: De dagen verkort

Berichtdoor Boerin » 13 mar 2014 10:53

schelpje3 schreef:Daar gaan de cijferberekeningen.
Want wat betekent dit precies?

Geen idee inderdaad. Dat vond ik ook altijd raar, het is exact zoveel dagen, maar de dagen worden verkort. Ik las eens een oplossing dat het langer nacht zou zijn, maar die vond ik wel erg vergezocht.
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.

Jvslooten

Re: De dagen verkort

Berichtdoor Jvslooten » 13 mar 2014 11:12

schelpje3 schreef:Wat betekent dit? De macht van de satan zal dus niet gaan tanen en verzwakken, maar juist op het moment dat zijn macht groot is, snijdt God het af.
Ja dat denk ik ook. Als de woede van de satan het hevigst is en er menselijkerwijs geen hoop meer over is, maakt God Zelf een einde aan de verdrukking.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: De dagen verkort

Berichtdoor schelpje3 » 13 mar 2014 11:38

De wederkomt van God is als een plotselinge verschijning, als een bliksemflits en donderslag.
In Mattheüs 24 staat:
Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
Ziet, Ik heb het u voorzegd!
Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.
Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

In Daniël 12 staat:

En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.
En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.

Gods Volk heeft altijd in de verdrukking verkeerd en zal verlost worden.
Johannes schrijft hierover in Openbaring 7:
En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17408
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De dagen verkort

Berichtdoor Marnix » 13 mar 2014 12:26

schelpje3 schreef:De Heere Jezus zegt in Mattheüs:
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.


Daar gaan de cijferberekeningen.
Want wat betekent dit precies?
Over de grote verdrukking kunnen we lezen in Joël 2:
Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

Wat betekent dit? De macht van de satan zal dus niet gaan tanen en verzwakken, maar juist op het moment dat zijn macht groot is, snijdt God het af.

En, dat wij daar niets over kunnen zeggen, wanneer die dag is.
Heeft iemand een waardevolle toevoeging?


Jezus wijst op het feit dat we de dag niet weten en het zal de mensheid verrassen, overvallen. Tegelijkertijd wijst Hij zijn kinderen er op dat we op de tekenen moeten letten zodat we weten dat die dag dichtbij is. Dat is wel lastig vind ik. Jezus zegt verder in dat hoofdstuk:

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.

We weten niet wanneer, een dag voorspellen is totaal zinloos. Maar is dit al gebeurd? De grote verdrukking, de verkondiging van het evangelie over de hele wereld. Of moet dat nog komen? Opmerkelijk is dat Jezus gelijk hierna zegt:

Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Deze generatie? Die is toch allang verdwenen? Hoe moeten we dat opvatten?

Wat ik er uit leer:

- We moeten letten op de tekenen en klaarstaan om Hem te verwachten, op ieder moment
- Er zal verdrukking komen maar Hij zal ons te hulp komen en de lijdenstijd verkorten
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: De dagen verkort

Berichtdoor schelpje3 » 13 mar 2014 12:33

Nee nee Marnix, de lijdenstijd wordt verkort ALLEEN VOOR DE UITVERKORENEN.
Dus ze gaan eerst wel mee die rampspoed in en gedeeltelijk door!

Jvslooten

Re: De dagen verkort

Berichtdoor Jvslooten » 13 mar 2014 12:39

schelpje3 schreef:De lijdenstijd wordt verkort ALLEEN VOOR DE UITVERKORENEN.
Hoe bedoel je dat precies Schelp? Volgens mij kun je die zin op verschillende manieren interpreteren.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: De dagen verkort

Berichtdoor schelpje3 » 13 mar 2014 12:42

Jvslooten schreef:Hoe bedoel je dat precies Schelp? Volgens mij kun je die zin op verschillende manieren interpreteren.

Dat staat in de tekst:
En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden;Het zal dus verschrikkelijk worden, VOOR IEDEREEN) maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
Ze lijken dus samen ten onder te gaan, de onrechtvaardigen en de uitverkorenen, maar de Heere zal hen ( de uitverkorenen dus) verlossen.
Ja ik snap dat je dit ook anders kunt interpreteren, maar in samenhang met de geplaatste teksten, dacht ik dat het wel duidelijk was.

Jvslooten

Re: De dagen verkort

Berichtdoor Jvslooten » 13 mar 2014 12:48

schelpje3 schreef:Dat staat in de tekst:
En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden;Het zal dus verschrikkelijk worden, VOOR IEDEREEN) maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
Ze lijken dus samen ten onder te gaan, de onrechtvaardigen en de uitverkorenen, maar de Heere zal hen ( de uitverkorenen dus) verlossen.
Ja ik snap dat je dit ook anders kunt interpreteren, maar in samenhang met de geplaatste teksten, dacht ik dat het wel duidelijk was.
Oké, duidelijk. Dankjewel. Zacharia schrijft er ook heel veel over, in het bijzonder denk ik dan aan het schriftgedeelte over de beproefde rest (Zacharia 13:7-9). Veelzeggend!

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17408
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De dagen verkort

Berichtdoor Marnix » 13 mar 2014 14:09

schelpje3 schreef:Nee nee Marnix, de lijdenstijd wordt verkort ALLEEN VOOR DE UITVERKORENEN.
Dus ze gaan eerst wel mee die rampspoed in en gedeeltelijk door!


Dat staat er juist niet. Er staat dat er grote verdrukking zal zijn maar dat om wille van de uitverkorenen die dagen verkort zullen worden. Niet dat de dagen alleen voor de uitverkorenen verkort zullen worden. Volgens mij kunnen we ook uit Openbaring opmaken dat de verdrukking vooral ook de gelovigen zal treffen. Daarnaast dat honger, oorlog enz ook de niet gelovigen zal treffen. God zal dan naar Zijn uitverkorenen omzien en om hun lijden die tijd van ellende en verdrukking verkorten.

6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: De dagen verkort

Berichtdoor schelpje3 » 13 mar 2014 14:20

Marnix schreef:
Dat staat er juist niet. Er staat dat er grote verdrukking zal zijn maar dat om wille van de uitverkorenen die dagen verkort zullen worden. Niet dat de dagen alleen voor de uitverkorenen verkort zullen worden. Volgens mij kunnen we ook uit Openbaring opmaken dat de verdrukking vooral ook de gelovigen zal treffen. Daarnaast dat honger, oorlog enz ook de niet gelovigen zal treffen. God zal dan naar Zijn uitverkorenen omzien en om hun lijden die tijd van ellende en verdrukking verkorten.
[/i]

Zie mijn posting eerder hier:
En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden;Het zal dus verschrikkelijk worden, VOOR IEDEREEN) maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
Ze lijken dus samen ten onder te gaan, de onrechtvaardigen en de uitverkorenen, maar de Heere zal hen ( de uitverkorenen dus) verlossen.

JvSl zei al dat je het op verschillende manieren kon interpreteren, dat zag ik later ook dus ik heb het verduidelijkt.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17408
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De dagen verkort

Berichtdoor Marnix » 13 mar 2014 14:28

Dat klopt. Hij zal terugkomen en de uitverkorenen tot zich nemen en zo redden.

Zoals ik al zei, de Bijbel zegt twee dingen:

1. Het wordt verschrikkelijk voor iedereen
2. Het wordt extra verschrikkelijk voor de uitverkorenen. Zie wat Jezus zegt:

7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam.

Mensen zullen ten val komen, het geloof vaarwel zeggen.... en God zal dan ingrijpen en de tijd verkorten omwille van de uitverkorenen en hen redden.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: De dagen verkort

Berichtdoor schelpje3 » 13 mar 2014 14:37

Niet helemaal met je eens Marnix.
In Daniël 7 staat:
25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds.

En verderop in hoofdstuk 12 staat nog:
En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter hand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.
8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?
9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde. (ook niet onbelangrijk, niemand weet het dus en het zal verborgen blijven)
10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.
11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.

De tijd van de grote verdrukking, de tijd dat satan ontbonden is, (lees hier niet overheen) is een tijd van opkomen, zelfs van blinken, maar dan verzinken.
Het lijkt dat het meervoud is, omdat er tijdEN staat.
Dus die eeuwige val is dan een gedeelte van een tijd (?)

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17408
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De dagen verkort

Berichtdoor Marnix » 13 mar 2014 15:40

Dat stel ik toch ook? Ik zie het verschil niet met wat ik zeg?
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis


Terug naar “[Religie] - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron