Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Jvslooten

Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 27 nov 2013 14:33

Beste medeforummers,

Ik zou het leuk/fijn vinden als jullie hier zouden posten of jullie ook een tekst of psalm hebben die jullie bemoedigd, versterkt, helpt of juist blij maakt, of op een andere wijze raakt of aanspreekt. Het is niet de bedoeling dat we er vervolgens theologische discussies over gaan voeren, wie daar behoefte aan heeft kan altijd nog een apart topic daarvoor aanmaken. Het is wél fijn als je even kort motiveert waarom de tekst die je aandraagt je zo bemoedigd/versterkt/helpt/blij maakt/raakt/aanspreekt. Share it!

Ikzelf wil wel de aftrap nemen met mijn onderschrift; Deuteronomium 30:6, in de vertaling van 1637. Dat laatste heb ik bewust gedaan.. want alhoewel ik normaal altijd de HSV gebruik, vind ik hierin mooi de boodschap van de tekst naar voren komen, namelijk dat God werk in ons hart, maar ook in het hart van de generaties na ons, tot op de jongste dag aan toe. Dat was in 1637 zo, en dat is nu nog steeds zo.. opdat wij leven!

6 Ende de HEERE uwe Godt sal u herte besnijden, ende het herte uwes zaets: om den HEERE uwen Godt lief te hebben met u gantsche herte, ende met uwe gantsche ziele, op dat ghy levet.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor schelpje3 » 27 nov 2013 14:38

Mooi topic! Dank je.

Ik heb een tijdje geleden deze woorden in mijn hart gekregen:
Psalm 85 vers 3

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft;
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê,
Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê.
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht,
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht;
Opdat er eer in onzen lande woon'
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.

Het is me zeer tot troost en bemoediging geweest. Nog steeds!

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17372
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Marnix » 27 nov 2013 14:43

Jesaja 58 over de christelijke levenswandel versus schijnvroomheid. Ons vasten moet niet zijn dat we onszelf van alles onthouden maar dat we delen met anderen, opkomen voor recht en gerechtigheid, de vreemdelingen behandelen als onze naasten, mensen eten geven en kleding.

5 Zou dat het vasten zijn dat ik verkies?
Is dat een dag van onthouding:
dat iemand het hoofd buigt als een riet
en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof?
Noemen jullie dat soms vasten,
is dat een dag die de HEER behaagt?

6 Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
8 Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.
9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept;
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10 wanneer je de hongerige schenkt
wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
11 De HEER zal je voortdurend leiden,
hij zal je verkwikken in dorre streken,
hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
12 Je eigen mensen zullen weer opbouwen
wat al eeuwenlang verwoest ligt;
fundamenten, door vroegere generaties gelegd,
zullen weer worden hersteld.
Dan zal men je noemen
‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van straten’.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 27 nov 2013 14:55

Jesaja is zo'n heerlijk boek... echt. Zo rijk en zo troostvol en zo vol van God. Vers 9 uit je tekst is ook zo bijzonder: ..en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Zondag gepreekt uit Jesaja 62 v. 1.. Wij hebben een God Die spreekt!

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2212
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Teus » 27 nov 2013 21:49

@ vSlooten, mooi topic man!

Tja, bemoedigingen….mij bemoedigd vele teksten uit de bijbel, alzo ook citaten van goede schrijvers.
Maar….. ik heb 2 uitzonderlijke bemoedigingen.

Een daarvan staat op de muur in onze woonkamer,nl deze:

De Heere Jezus is het Hoofd van dit huis.
De onzichtbare Gast bij iedere maaltijd.
De stille Toehoorder bij elk gesprek.

Als plakletters op de muur, ruim een meter breed.

Als ik het lees, ik wordt er steeds weer blij van, elke keer is het voor mij een bemoediging dat dit feit er is, dat ik mijn Heiland mag vertegenwoordigen in mijn huis door zelf niets te zeggen.
Collectanten, pensioenagenten zien het en is voor mij een proclamatie van mijn Verlosser.

De tweede:

Ik had een dikke boot van 16m lang waar 4 jaar werk in zat.
Ongeveer een half jaar nadat God in mijn leven kwam was mijn verlangen naar Hem zo groot dat ik Hem vroeg nr. 1 in mijn leven te willen zijn, ….. nou dat wil Hij hoor!
Maar, wat gebeurt er 2 weken later…… ik moest mijn boot verkopen, ja……. “gewoon” mijn boot verkopen. Weet je vSlooten, hoewel ik stapelgek met die boot was (te gek dus) ik heb niet getwijfeld en geen moment spijt gehad. Ik mag vrij man zijn in Christus, Hem heb ik nodig en geen boot. Ondertussen gebeuren er grote wonderen.
Nog voordat de boot verkocht was gaf God mij d.m.v. mijn vrouw een advertentie onder ogen, Offshore Service Engineer. Ik werkte bij mijn toenmalige werkgever gewoon in een pand, met plezier en zocht niet om weg te kunnen, geheel niet. Ik heb gesolliciteerd, ‘k vertel maar niet hoe dat verlopen is, een… groot… wonder, (Henk zou het niet in dank afnemen zoveel ruimte zou ik nodig hebben). Maar nu…ik ga met de boot naar mijn werk (windturbines op zee). Zo groot is God, Hij geeft nog meer terug als dat je inlevert. En dat vSlooten, brengt je steeds dichter bij God, ik word elke dag bemoedigd door die Almachtige, mijn Vader, geprezen tot in Eeuwigheid, Amen.

Mat. 19:29 Bemoedigd mij.
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Arco » 28 nov 2013 09:57

Als ik in de put zit, dan ga ik hardop (in afzondering) Psalm 23 oplezen:

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

Rozijn
Majoor
Majoor
Berichten: 2063
Lid geworden op: 18 sep 2013 15:58

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Rozijn » 28 nov 2013 10:52

Allereerst wil ik de boetpsalmen noemen.
Neem psalm 6:
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Neginôth, op de Scheminîth.
2 O HEERE, straf mij niet in Uw toorn, en kastijd mij niet in Uw grimmigheid!
3 Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt; genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt.
4 Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; en Gij, HEERE, hoe lange?
5 Keer weder, HEERE, red mijn ziel; verlos mij, om Uwer goedertierenheid wil.
6 Want in den dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf?
7 Ik ben moede van mijn zuchten; ik doe mijn bed den gansen nacht zwemmen; ik doornat mijn bedstede met mijn tranen.
8 Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is veroud, vanwege al mijn tegenpartijders.
9 Wijkt van mij, al gij werkers der ongerechtigheid; want de HEERE heeft de stem mijns geweens gehoord.
10 De HEERE heeft mijn smeking gehoord; de HEERE zal mijn gebed aannemen.
11 Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden; zij zullen terugkeren, zij zullen in een ogenblik beschaamd worden.

Wat schittert hier Gods genade, als David na zijn bange klacht (om eigen schuld) het uitroept in vers 10: "De HEERE heeft mijn smeking gehoord; de HEERE zal mijn gebed aannemen!"
Juist die twee kanten, die herken ik zo. Enerzijds telkens het tekort en de schuld aan mijn kant, anderzijds die oneindige Bron van genade en vergeving.

En bij iedere boetpsalm vind je deze grondgedachte terug.

Een andere tekst die ik wil noemen:
Hooglied 2:
14 Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.
Over het Hooglied van veel te discussiëren, hoe het uitgelegd moet worden...
In ieder geval zal ik de preek over deze tekst niet vergeten (al had ik vragen bij de exegese).
Want wat de bruidegom uit het Hooglied tegen zijn bruid zei, zei de Heere ook (weer) tegen mij, toen ik in twijfel over de wereld ging. Kom nu maar weer tevoorschijn, jouw stem is zoet en jouw gedaante is liefelijk.

Onbegrijpelijk! De Heere liet een verdwaald piepend vogeltje niet aan zijn lot over, maar riep het weer tot Zich.

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1489
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor learsi » 29 nov 2013 11:52

Laats in de dienst op zondag gezongen Psalm 19:4, 5, 6 en 7.
Schitterende liederen. Lees de berijming van 1773 ook eens.
Als ze me raken dan lees ik altijd even snel na het zingen de Psalm uit het Boek der Psalmen:

De wet des Heeren is volmaakt bekerende de ziel;
de getuigenis des Heeren is gewis, de slechten wijsheid gevende .
De bevelen des Heeren zijn recht verblijdende het hart;
het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen.
De vreeze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid,
de rechten des Heeren zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.
Zij zijn begeerlijker dan goud ja dan veel fijn goud;
en zoeter dan honig en honigzeem.
Ook wordt uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand;
in het houden van die is grote loon.
Wie zou de afdwalingen verstaan?
Reinig mij van de verborgen afdwalingen.
Houd uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen;
dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding.
Laat de redenen mijns monds,en de overdenking mijns harten welbehagelijk voor Uw aangezicht zijn,
o Heere mijn rotssteen en mijn Verlosser.

h.g.
Learsi

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2212
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Bijbelteksten die je raken of aanspreken Vervolg

Berichtdoor Teus » 30 nov 2013 19:45

Beste mensen,

Een prachtig topic door vSlooten gemaakt.
Teksten die bemoedigend zijn lopen door de hele Bijbel heen, net wanneer en waarom je het nodig hebt.
Middels dit vervolg zou ik zo graag eens willen weten hoe het komt dat er eigenlijk niet over de beleving van een bemoediging gesproken wordt. Waarom, of hoe je het bemoedigd, had je het juist nodig of gaf God het je spontaan?

Wellicht schroom je het te vertellen. Zeker het kan zijn dat je het niet kunt of wil vertellen, Er is altijd iets tussen jou en God waar een ander niet van hoef te weten, geweldig mooi zo’n geheim samen met God te hebben, maar meestal wil God ook dat je Hem groot maakt door het werk dat Hij doet. Als je het moeilijk vindt en toch zou willen zou het goed zijn om het te laten weten, we kunnen dan met z,n alle bidden toch?
Op dit forum worden we al zoveel gecorrigeerd en vermaand zullen we elkaar nu eens bemoedigen? En God de eer geven?
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 02 dec 2013 18:39

20 Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen waar de Geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen.
21 Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stilstonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen.


(Ezechiël 1:20-21)

Matthew Henry schrijft bij dit hoofdstuk:

Zij gingen waarhenen de Geest was om te gaan, vers 12. Of, ten eerste, waarhenen hun eigen geest hen leidde, daarheen gingen zij, wijl geen lichaam hen bezwaarde zoals ons. Het is ons dagelijks ongeluk en onze gedurige last, dat, terwijl de geest gewillig is, het vlees zwak is en met geen geen gelijke tred houdt, zodat wij het goede dat wij willen doen, niet doen. Engelen en verheerlijkte heiligen echter kennen zulk een onbekwaamheid niet: wat zij begeren of geneigd zijn te doen, doen zij ook en schieten nooit te kort. Of, ten tweede, waarhenen de Geest Gods was om te gaan, daarhenen gingen zij. Ofschoon zij zelf veel wijsheid bezaten, onderwierpen ze zich toch in al hun bewegingen en handelingen aan de leiding en het bestuur van de goddelijken wil. Waarhenen de goddelijke voorzienigheid was om te gaan, gingen zij, om dier doeleinden te dienen en bevelen uit te voeren. De Geest Gods (zegt Greenhill) is de grote beweegkracht, die de engelen aan het werk zet, en het is hun grote eer, geleid te worden, zij worden gemakkelijk geleid door de Geest. Zie, hoe handelbaar en gedienstig deze edele schepselen zijn. Waarhenen de Geest was om te gaan, daarheen gingen zij onmiddellijk met alle mogelijke snelheid. "Zie, degenen, die naar de Geest wandelen, doen de wille Gods gelijk de engelen die volbrengen."

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4574
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Boerin » 13 dec 2013 14:54

Marnix en Arco: Die zijn bij mij ook favoriet.

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4574
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Boerin » 14 dec 2013 12:38

Jakobus 1
Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, 3 want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. 4 Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.

Byte
Luitenant
Luitenant
Berichten: 746
Lid geworden op: 25 dec 2012 21:46

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Byte » 14 dec 2013 17:30

Jesaja 12, danklied der verlosten.

Toen ik het niet meer wist kreeg ik deze tekst van de Heere.
Nu kan ik als ik het niet meer weet terugvallen op Zijn Woord. Keer op keer.

1 Op die dag zult u zeggen:Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent,maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.2 Zie, God is mijn heil,ik zal vertrouwen en geen angst hebben,want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE,en Hij is mij tot heil geworden.3 U zult met vreugde  water scheppenuit de bronnen van het heil.4 Op die dag zult u zeggen:Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan,maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.5 Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan.Laat dit bekend worden over heel de aarde!6 Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion,want groot in uw midden is de Heilige van Israël.
Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
 Zo ver het oosten is van het westen,zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

Jvslooten

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Jvslooten » 16 dec 2013 18:47

Handelingen 15
8 En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons;
9 en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd.
10 Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen?
11 Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.


Zo mooi vind ik dat.. als ik dominee was dan schreef ik er vanavond nog een driepuntspreek over : )

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4574
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: Bijbelteksten die je raken of aanspreken

Berichtdoor Boerin » 16 dec 2013 20:59

Romeinen 8 vs 28
Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.


Terug naar “[Religie] - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast