Kerkelijk nieuws

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17381
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor Marnix » 21 jul 2010 15:09

In de Psalm wordt die "godvruchtige schaar" overigens niet genoemd:

13 O, als ik niet had geloofd des HEREN goedheid te zullen zien
in het land der levenden!
14 Wacht op de HERE, wees sterk,
uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE.


Maar men zal allicht stellen dat slechts een klein gedeelte van de gemeente dit van harte mee kan zingen.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Boekenlezer
Generaal
Generaal
Berichten: 6515
Lid geworden op: 10 jan 2004 21:00
Locatie: Nel centro di Olanda

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor Boekenlezer » 21 jul 2010 16:37

Heus schreef:Gods kind, de kurk waarop Nederland drijft
17 juli 2010 Nederlands Dagblad

Ondanks de hitte en de dreiging van noodweer kwamen duizenden mensen af op de begrafenis van ds. F. Mallan. Dat roept om uitleg. Wat zoeken zo veel mensen bij een overleden dominee? Het is meer dan groepsgevoel.

Het was een zo objectief mogelijk verslag in de krant van afgelopen donderdag: hoe de begrafenis van ds. F. Mallan bezocht werd door duizenden mensen, hoe de predikanten van zijn kerkverband over hem spraken als vader en ziener, en hoe er zelfs tegen de traditie in bij het graf gezongen werd. Daarmee bleven vragen hangen. Wat zochten die duizenden mensen bij de begrafenis van een predikant? Waarom die, in de ogen van sommigen, mensverheerlijkende woorden voor een overledene? En wat zegt dat christenen die niet op die manier in het leven staan?
Natuurlijk, iedere socioloog kan het uitleggen: het is uiting van groepsgevoel, van beleving van een bepaalde cultuur die zijn verpersoonlijking vond in een man die meer dan zestig jaar predikant was, in 1983 zelfs korte tijd de enige in zijn kerkverband.
Dezelfde socioloog zal een vergelijking maken met de begrafenis van André Hazes, ook zo massaal, ook zo verbonden met de identiteit van een bepaalde groep.
Je kunt het daarnaast historisch uitleggen, als overblijfsel van de domineescultuur. Kuyper, Schilder en Kersten hadden nog grotere stoeten achter hun lijkwagen. Zo bezien was vermoedelijk ds. Mallan een van de laatsten die een dergelijke eer te beurt viel.
Je zou het bovendien als statement kunnen zien: in een seculariserend, steeds goddelozer wordend Nederland zeg je met massale aanwezigheid bij de begrafenis dat een kind van God jou nog altijd meer waard is dan de beroemdheden van deze wereld.

Verkiezing
En toch, het is meer. In de bevindelijk-gereformeerde traditie, waarbinnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zich aan de rechterkant bevinden, draait het hele leven om die ene ervaring van de verkiezende liefde Gods. In zijn 'raad des vredes' heeft God voor de grondlegging van de wereld een volk uitverkoren. Kinderen van God zijn mensen die daar 'iets van kennen' - van hun doemwaardigheid voor God, van het verlossende werk van Christus, van Gods Vaderliefde.
Nu kennen in bevindelijk-gereformeerde optiek maar weinig mensen deze ervaringen, en dus zijn er maar weinig kinderen van God. Hoe weinig, dat verschilt per kerkverband, maar de meerderheid van de kerkgangers ontbreekt het zaligmakende geloof. Het verklaart het grote tekort aan predikanten in die kringen en de officieuze consensus dat men voor het ambt van diaken niet per se bekeerd hoeft te zijn. Predikanten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland vieren het avondmaal regelmatig met niet meer dan twee of drie kinderen van God die 'vrijmoedigheid kregen om aan te gaan'. Het genadige werk van God is zeldzaam, en daarbuiten is Hij een verterend vuur.
Dat geeft het leven en de zondagse eredienst een grote ernst (hoewel lang niet iedereen die even sterk beleeft), die in avondmaalsdiensten zelfs bijna tastbaar wordt. En het wekt diep ontzag voor die paar kinderen van God in het dorp. Want bij hen wordt iets van dat zeldzame werk van God zichtbaar. Bij hen in de buurt, ben je bij God in de buurt, die zich in een vijandige, donkere wereld maar zo weinig laat zien.

Lichtpuntjes
De kinderen van God zijn de weinige lichtpuntjes in de wereld, de 'kurken waar Nederland op drijft'. En dat wekt groot ontzag op. Voeg daarbij de bijzondere levensweg van ds. Mallan. Tijdens de rouwdienst vertelde ds. Roos over het gebed van Mallans dochter Maaike om ,,een kind van God naar het einde te brengen''. Hij vervolgde: ,,Je had nooit kunnen denken dat het je vader zou zijn.''
De invloed van Gods kinderen, voortkomend uit dit 'verlangen naar het tastbaar heilige', kan groot zijn omdat God bij tijd en wijle aan hen zijn wegen openbaart door hen 'een Bijbeltekst op het hart te leggen'. De juiste exegese is daarbij minder belangrijk dan de persoonlijke toepassing. Zo kan 'En God nam hem weg' opeens niet meer op Henoch slaan, maar op ds. Mallan. En zo wist de predikant sinds 1976 dat er na zijn dood een oordeel over Nederland komt. Juist omdat er maar zo weinig kinderen van God zijn, kan het feit dat iemand 'een tekst gekregen heeft' als een lopend vuur door een gemeenschap gaan.

Vrouwen
Soms staat dergelijk gezag op gespannen voet met de officiële kerkstructuur. De invloed van bekeerde, oudere vrouwen moet bijvoorbeeld niet worden onderschat, ook al kunnen ze nooit ambtsdrager worden. Officieel zijn in het gereformeerde kerkmodel alle ambtsdragers gelijk, in de praktijk is een charismatische vorm van leiderschap minstens zo belangrijk. Enkele weken voor zijn dood, vertelde zijn zoon aan het graf, legde ds. Mallan de last van het kerkverband op de schouders van ds. Roos (terwijl er nog enkele predikanten en vele andere ambtsdragers meer zijn). Het lijkt op Elia die zijn profetenmantel gaf aan Elisa.
Natuurlijk zijn bij deze leef- en denkwereld kritische vragen te stellen. Bijvoorbeeld of niet specifieke menselijke ervaringen gaan heersen over de Schrift of zelfs een voorwaarde worden voor het heil. Bovendien is de grote huiver voor menselijk kunnen zelden geheel van toepassing op het grote gezag van sommige kinderen van God, wat regelmatig leidt tot een gebrek aan zelfonderzoek en zelfkritiek.
Toch stelt deze traditie op haar beurt ook vragen aan andere christenen: hoe levend bij hen het besef is van de heiligheid van God, die niet voor mensen op afroep beschikbaar is; hoezeer zij het heil nog als kostbaar en niet vanzelfsprekend ervaren. De meeste mensen bij de begrafenis van ds. Mallan zouden het zelf nooit zo noemen, maar op een doordeweekse, bloedhete dag uren in de auto en in de kerk zitten: daaruit spreekt iets van 'heilbegerigheid'.

Mooi en heel interessant artikel.
Tegelijkertijd geeft het ook een heel beklemmend beeld van de sfeer in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Toen ik dit uitgelezen had, had ik echt zoiets van: 'tsjonge, het zou maar eens waarheid zijn...!'
Het komt er gewoon op neer, dat wanneer je lid bent van zo'n kerk, dat je dan leeft met het beeld, dat je waarschijnlijk geen schijn van kans maakt om behouden te worden, en dat het eeuwige oordeel verreweg het meest waarschijnlijk voor je is als perspectief na dit leven. En dan kun je doen en laten wat je wilt, maar daar verander je niets aan. Wat ongelofelijk beklemmend lijkt mij dat! Daar krijg je het toch gruwelijk benauwd van! 8-[ (Uiteraard weer geen zaligmakende benauwdheid... :-oo )

Wat er geschreven wordt over de wijze van omgaan met de Schrift is inderdaad ook best wel merkwaardig. En dan denk ik vooral aan wonderlijke ingevingen, en teksten die plotseling heel wat anders betekenen dan in hun oorspronkelijke context. Ik denk dat de rechterflank daarin overeenkomsten vertoont met de pinksterbeweging. Daar zie je ook dergelijke zaken. Al ben ik met die kringen veel minder bekend. Maar ik heb er wel eens iets over gelezen.
Daar heb je trouwens ook weer bepaalde gevaren. Door een heel andere kijk op de zondigheid van de mens, en de staat van de mens als hij bekeerd en verlicht door de Geest is, zie dan weer problemen optreden m.b.t. het zevende gebod. Ik heb daar summier wat van gelezen van leiders uit die kringen, die op dat punt de fout in gingen. Daar werd niet over uitgeweid, maar het was toch net genoeg, dat het me ging opvallen als een vrij kenmerkende trek. Dat was in een boek over 100 jaar pinkstergemeenten in Nederland.

"Toch stelt deze traditie op haar beurt ook vragen aan andere christenen: hoe levend bij hen het besef is van de heiligheid van God, die niet voor mensen op afroep beschikbaar is; hoezeer zij het heil nog als kostbaar en niet vanzelfsprekend ervaren."
Dat is inderdaad een punt wat ook voor mij gevoelig ligt. Ik kan er niet goed tegen, als mensen daar makkelijk over doen. (En dan kan ik zelf ook niet meer vrijuit gaan.)
Ik denk dat dat iets is, wat wij nooit genoeg kunnen beseffen, die heiligheid van God. Een heiligheid, waardoor je als dood op de grond valt, als je ermee geconfronteerd wordt. Dat kun je je toch niet indenken?
Nooit zal ik de avond vergeten - het is onderhand al 13 jaar geleden - waarop ik Hebreeën 12 aan het doornemen was, en waarbij het bij vers 26 was, alsof een bliksem mij trof, en alsof de grond bewoog. Dat moet je dan wel heel figuurlijk opvatten. Maar ik wil daarmee aangeven hoe dat bij mij insloeg, toen ik die woorden las. Ik kreeg een indruk van Gods heiligheid, die tot de volgende ochtend voelbaar in mij bleef.
Daar zijn geen woorden voor, om te beschrijven wat Gods heiligheid is. Ik ga van mijzelf niet beweren dat ik daar zo veel en diep besef van heb. Integendeel. Want wanneer heb je dat? Ik denk dat dat voor ons onmogelijk is, want we zouden het niet overleven. Het zal nooit meer worden dan een klein en vaag besef, bij wat het echt is, hoe heftig we het zelf ook vinden.

In christelijk Nederland kun je nogal eens een tendens waarnemen van: 'Zonde gedaan? Even vergeving vragen, en zand erover.' (Dat laatste is dan wat men van God veronderstelt, dat hij wel zal doen.) Maar een dergelijke God, is volgens mij niet de God van de Bijbel.
Vanuit Jozua 7 en Jozua 22:9-34 kwam het ook op mij af, hoe ver een dergelijke wijze van denken verwijderd staat van wat we in de Bijbel vinden. Zonde is geen foutje, maar een onvoorstelbaar ernstig vergrijp!
Licht denken over de zonde zegt meer over de mens, dan over God. En dan vooral over de onheiligheid van de mens.
"Toen zeide Jozua tot het volk: Gij zult den HEERE niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God; Hij is een ijverig God; Hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven." (Jozua 24:19) Dat staat ook in de Bijbel!
Nothing in theology makes sense except in the light of the creation.
— mijn variatie op Theodosius Dobzhansky

Gebruikersavatar
Boekenlezer
Generaal
Generaal
Berichten: 6515
Lid geworden op: 10 jan 2004 21:00
Locatie: Nel centro di Olanda

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor Boekenlezer » 21 jul 2010 18:22

coupe soleil schreef:
Boekenlezer schreef: (...)Ik durf u te zeggen, dat u met te blijven waar u op het ogenblik kerkelijk behoort, u niet onder een zuivere prediking begeeft, ook niet voorwerpelijk. U zit onder een zeer gevaarlijke prediking. De vruchten bewijzen dat. Als de toeloop van Avondmaalsgangers steeds groter wordt en men durft dan nog te zeggen dat er nog wel heel wat meer Avondmaalsgangers zouden kunnen zijn, daar er nog veel meer waardige disgenoten in de kerk zitten, dan bevindt u zich toch wel op een heel gevaarlijk terrein. Trots al de tegenstand en de vijandschap die we reeds jarenlang erom hebben moeten verduren, zijn we altijd doorgegaan om te waarschuwen tegen het nabijkomend christendom dat in deze tijd ook steeds meer veld wint."[/i][/list](...)


Werkelijk tragisch, zoiets.

Het tragische is, dat oprecht zoekende mensen in grote benauwdheid worden gebracht, zonder uitkomst. Terwijl makkelijke mensen, die nergens mee zitten, nergens last van hebben. Het evangelie wordt ermee verduisterd.

Maar ik denk dat ik nog veel beduchter ben voor dwalen over links.
Dan is Gods genade goedkoop geworden. Dan is Zijn genade een recht van ons, wat God ons met goed fatsoen niet zou kunnen weigeren.
En het schriftgezag kan dan vervolgens ook wel wat minder serieus genomen worden. En allerlei seculieren gewoonten worden dan overgenomen, zoals bijvoorbeeld ongehuwd samenwonen. En zo kan ik nog wel meer opsommen...
Nothing in theology makes sense except in the light of the creation.
— mijn variatie op Theodosius Dobzhansky

Gebruikersavatar
BigSmile
Mineur
Mineur
Berichten: 188
Lid geworden op: 21 jun 2006 08:41
Locatie: Gelderland

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor BigSmile » 22 jul 2010 08:11

Ik heb niets tegen het kerkverband opzich. Zoals ik in het andere topic al aangaf ben ik als kind vaak meegeweest, ook naar Ds. Mallan.
Maar ik heb binnen mijn familie in ieder geval wel de vijandigheid naar elkaar toe meegemaakt, het gevoel van 'wij zijn het ware kerkverband' met het bijbehorende gedrag. Mijn opa's overlijden heb ik meegemaakt en het heeft me vreselijk geraakt hoe die man aan zijn einde is gekomen.
In ons dorp gingen de kerken tegelijk uit, en de mensen groeten elkaar vaak niet eens. Dat vond ik echt onbegrijpelijk. Ik heb wat dat betreft toch een aversie hiertegen gekregen.

lia
Verkenner
Verkenner
Berichten: 63
Lid geworden op: 17 jul 2010 08:01

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor lia » 22 jul 2010 15:41

Ik heb de laatste tijd meegelezen over het overlijden van ds. Mallan. Wat ik hier lees over deze ds en over het kerkverband, daar schrik ik wel even van! Wat een vooroordelen over de GGiN! Wat een vooroordelen over de ds`s en hun preken! En dat op een forum dat zich REFOweb noemt... Is het niet zo dat ieder kerkverband ervan overtuigd is dat zíj de ware kerk zijn? Anders hadden ze geen kerk hoeven te vormen: Ieder kerkverband dat om de een of andere manier is afgescheiden van een andere doet dat toch omdat ze denkt dat zíj het bij het rechte eind hebben en niet degene waar ze vandaan zijn gegaan?

Dat ze kerkistischer zouden zijn dan andere kerkverbanden geloof ik ook niets van. Ik heb laatst nog mensen gesproken van de G.K.vrijgemaakt, die konden er ook wat van! We hebben hersteld hervormden en PKN-ers in de familie die er ook van overtuigd zijn dat hún kerk de enige ware is. En ik lees al langere tijd mee op dit forum en ben deze mening van menig forumlid tegengekomen (tussen de regels doorlezen)!

Jullie zullen het inmiddels al wel begrijpen: Ik ben zelf een GGiN-er. Ik heb het nooit ervaren alsof er voor ons geen hoop zou zijn! Onze ds. zei juist altijd: Ik gun het u allen ook zo! Hij is altijd zeer betrokken bij de gemeente en bij het Heilig Avondmaal zou hij de mensen wel naar de tafel toe willen halen als hij kon, maar dat kan natuurlijk ook niet! Is het vreemd dat een ds. maar ook een gemeentelid bang is om zichzelf te bedriegen? In de bijbel staat toch niet voor niets: Beproeft u zelven. Ik krijg juist op dit forum zo sterk de indruk dat iedereen voor zichzelf gelooft dat ze bekeerd zijn en dat er voor onzekere mensen (of zij die vanzichzelf weten dat ze nog niet bekeerd zijn) geen ruimte is.

Ik krijg in mijn werk heel veel te maken met mensen die van een andere (of geen) kerk komen. Dat is geweldig boeiend! Ik heb nooit het idee dat alleen in de GGiN het ware te vinden is, zie best dat ook in andere kerkverbanden de juiste leer verkondigd wordt. Ik heb vaak heel goede gesprekken met andersdenkenden (via werk of familie), al moet ik wel zeggen dat ik met sommigen uit de meer `evangelische`hoek wel meer moeite heb, omdat zij werkelijk denken dat (alleen) zíj het weten (maar dat is misschien in mijn kennissenkring sterker dan elders?)

Ik geloof ook echt niet dat alles binnen de GGiN perfect is: Er zijn best zaken waarmee ik het niet eens ben. Maar dat is in elke kerk zo, we hebben voordat wij trouwden alle kanten bekeken, mijn man was van huis uit Hervormd, ik GGiN. Uiteindelijk kozen we toch voor de GGiN, omdat binnen de H.G. veel dingen waren waar wij ons niet in konden vinden. Ondanks dat we het niet in alles eens zijn, voelen we ons binnen de GGiN toch het best op onze plek, en we zijn echt niet wereldvreemd zoals sommigen misschien zullen denken.

En dan over de grote begrafenisstoet: Wat is hier mis mee? Als heel Nederland oranje kleurt ivm het WK is dat heel normaal, maar men mag niet naar de begrafenis van een ds. die meer dan 60 jaar predikant is geweest? Typisch... Kan dat dan alleen maar te maken hebben met verafgoding? Of kan er ook een stukje bezinning, afsluiting, afscheid, behoefte en misschien bij sommigen ook wel sensatie bij zitten? Ook GGiN-ers zijn hele gewone mensen, met dezelfde menselijke trekjes als PKN-ers, HHG-ers, CGK-ers etc...

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17381
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor Marnix » 23 jul 2010 12:53

Over die WK-stoet is vanuit rechtse kerken ook wel een hoop kritiek geweest... Dat kon ook niet. Maar goed. De GGiN heeft weinig predikanten dus ik kan me wel voorstellen dat er veel mensen op zo'n begrafenis afkomen, zeker van iemand die zo lang zijn dit kerkverband heeft gediend en zelfs bij het ontstaan betrokken was.

Dat er geen hoop zou zijn in de GGiN klopt inderdaad niet, wel maak ik me grote zorgen over hoe smal het aanbod lijkt te zijn, en hoe mensen soms wachten of hun toch iets geschonken mag worden en mensen in passiviteit raken... het moet je wel geschonken worden. Ik heb zo mijn vragen, mijn kritiek en mijn zorgen.... Aan de andere kant vind ik de kritiek hier wel erg scherp en veroordelend. God is geen God van kerkverbanden en ik geloof dat Hij net zo goed in de GGiN werkt en mensen bekeert. Ik geloof ook dat zijn dienaren niet onfeilbaar zijn en daarop worden getoetst.... dus laten wij dat ook niet doen.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

lia
Verkenner
Verkenner
Berichten: 63
Lid geworden op: 17 jul 2010 08:01

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor lia » 23 jul 2010 13:25

Passiviteit, daar geven onze predikanten ook geen ruimte voor: Niet ophouden te bidden, Gods Woord onderzoeken, bezig zijn met deze zaken die ons naar God toe kunnen brengen, dat is m.i. wel even anders dan passief wachten tot God naar ons komt. Maar als ik kijk naar mezelf, ik ben o.h.a. veel liever bezig met andere zaken dan met God en de Bijbel. En ook in andere kerkverbanden evenals in de GGiN zullen vele mensen zijn die daar ook zo over denken, maar daarmee komen we er niet! We moeten God zoeken!

Als ik dan zie hoe er hier over verschillende kerkverbanden gesproken wordt en daarbij kijk naar de sfeer in ons land t.o.v. gelovige mensen, dan denk ik: We hebben elkaar zó nodig, maar inplaats van elkaar te zoeken, positief naar elkaar te kijken, kijken we naar verschillen, rekenen we elkaar af omdat in het ene kerkverband bepaalde regels niet of wel gehanteerd worden. Laat eenieder in zijn/haar waarde, accepteer de verschillen, maar zoek elkaar op waar dat kan, zodat we sterk(er) staan als de haat tegen Christenen toe gaat nemen. (Want dat dat gaat gebeuren, dat is duidelijk, daarvoor worden we ook gewaarschuwd in de Openbaringen).

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17381
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor Marnix » 23 jul 2010 13:44

Maar kunnen we dat ook? Of zijn we uit onszelf tot niets goeds in staat. Waarom blijven de avondmaalstafels zo leeg? Zijn alle mensen dan mensen die helemaal niet willen geloven? Waarom gaan ze dan naar de kerk maar beschouwen ze zich als ongelovig etc? Daar zitten denk ik wel zorgpunten. Verder ben ik het met je eens. We zoeken liever de verschillen dan de bindende overeenkomsten.

(welkom op het forum trouwens, als meeschrijver ;))
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
henkie
Beheerder
Berichten: 3476
Lid geworden op: 10 sep 2002 15:05

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor henkie » 23 jul 2010 13:45

lia schreef:Ik heb de laatste tijd meegelezen over het overlijden van ds. Mallan. Wat ik hier lees over deze ds en over het kerkverband, daar schrik ik wel even van! Wat een vooroordelen over de GGiN! Wat een vooroordelen over de ds`s en hun preken!


Ik vraag me af of je de hand dan niet eerst in eigen boezem moet steken. Waarom moeten online preken bijvoorbeeld achter slot en grendel en mag ik die niet beluisteren? Dat bevordert een evenwichtig oordeel over een preek nou niet direct.

Verder inderdaad zeer eens met het zoeken naar overeenkomsten in deze lastige tijden.

Gebruikersavatar
Spons
Generaal
Generaal
Berichten: 4852
Lid geworden op: 20 okt 2004 18:23
Locatie: perkouw

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor Spons » 26 jul 2010 19:04

Boekenlezer schreef:En toen was ds. F. Mallan overleden...
Ik kende hem alleen van afstand. Ik heb hem maar één keer in het echt gezien. Dat was toen ik nog op school zat. Toen sprak hij de leerlingen toe, waaronder ik.
Ik zag hem vooral als de zware predikant. De predikant van een zeer zwaar kerkverband.
Ik heb één boek van hem. Een boek met 30 antwoorden op vragen van mensen. Dat is oorspronkelijk in de Wachter Sions verschenen, in de jaren '70. En ja, daar vind je best wel pittige dingen in.

Ik heb er vandaag weer eens in zitten bladeren. Een citaat als dit lijkt mij tamelijk typerend voor de wijze van denken in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland:

    "Ik durf u te zeggen, dat u met te blijven waar u op het ogenblik kerkelijk behoort, u niet onder een zuivere prediking begeeft, ook niet voorwerpelijk. U zit onder een zeer gevaarlijke prediking. De vruchten bewijzen dat. Als de toeloop van Avondmaalsgangers steeds groter wordt en men durft dan nog te zeggen dat er nog wel heel wat meer Avondmaalsgangers zouden kunnen zijn, daar er nog veel meer waardige disgenoten in de kerk zitten, dan bevindt u zich toch wel op een heel gevaarlijk terrein. Trots al de tegenstand en de vijandschap die we reeds jarenlang erom hebben moeten verduren, zijn we altijd doorgegaan om te waarschuwen tegen het nabijkomend christendom dat in deze tijd ook steeds meer veld wint."

Nu is deze predikant dus overleden.
Hij sprak er al van, dat het er aan zat te komen, dus misschien is het ook niet zo verrassend.
Daarmee is iemand ontvallen, die ik mij vrij nadrukkelijk herinner. Zijn naam was namelijk nogal bekend.


mag ik uit het rood gedrukte opmaken dat men niet de goede leer volgde volgens deze predikant ? Het avondmaal niet toegankelijk is voor een ieder die gelooft (en belijdenis gedaan heeft )

als ik het zo zie is het eerder een zonde dat deze Dominee (ken de GGIN niet persoonlijk uit ervaring ) mensen onthoud van het Avondmaal door de toegang te belettend door middel van dreigende prediking en in te spelen op de gemoedsrust van kerkgangers... (iets wat ik persoonlijk vindt dat dat vaak in rechtse kerken gedaan wordt om maar zieltjes te winnen op deze manier (even lomp gezegd ) maar dat is mijn persoonlijke mening !

Wat het niet Jezus die zei
En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.

27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit;

28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders

Gebruikersavatar
Optimatus
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11162
Lid geworden op: 28 feb 2004 02:07
Locatie: Berkenwoude
Contacteer:

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor Optimatus » 05 aug 2010 23:40

henkie schreef:
lia schreef:Ik heb de laatste tijd meegelezen over het overlijden van ds. Mallan. Wat ik hier lees over deze ds en over het kerkverband, daar schrik ik wel even van! Wat een vooroordelen over de GGiN! Wat een vooroordelen over de ds`s en hun preken!


Ik vraag me af of je de hand dan niet eerst in eigen boezem moet steken. Waarom moeten online preken bijvoorbeeld achter slot en grendel en mag ik die niet beluisteren? Dat bevordert een evenwichtig oordeel over een preek nou niet direct.


Het zingen, Henkie, het zingen...
In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.

Jantjes

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor Jantjes » 07 aug 2010 10:03

In de Gereformeerde Gemeenten in Nederland is Ds. F. Mallan van het voetstuk af (overleden) en Ds. J. Roos het voetstuk op.

De Wachter Sions

In zijn artikelenserie over de tabernakeldienst in De Wachter Sions (orgaan van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland) gaat ds. J. Roos ook in op de geschiedenis van Bezaleël en Aholiab (Ex. 31).

„Als we deze geschiedenis overdenken dan vermenigvuldigen onze gedachten. Neem het ons niet kwalijk als we iets over onszelf schrijven. Wat zal er door Bezaleël en Aholiab zijn heengegaan, toen Mozes hen in de Naam van de Heere meedeelde tot welk een gewichtvol ambt zij geroepen waren. Maar zo is er ook veel door ons heengegaan toen we met de roeping tot het leraarschap liepen, en we de Heere hadden gevraagd of Hij dit ook in het hart van Gods volk wilde bekendmaken. De gelegenheid laat het niet toe om daar breedvoerig over te schrijven, maar de Heere had ons dit beloofd met de volgende woorden: Ik zal horen wat God de Heere spreken zal; want Hij zal tot Zijn volk van vrede spreken; maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren (Ps. 85:9). Aanvankelijk leek het alsof de Heere niet tot onze ziel had gesproken. Ach, we zijn er in ons leven wel achtergekomen, dat als de Heere iets belooft, de weg naar de vervulling door het onmogelijke heengaat. De Heere zorgt er wel voor dat we ook de grond uit de beloften moeten verliezen, opdat we leren dat het alleen genade is als de Heere Zijn woord vervult. Met weemoed denken we bijvoorbeeld terug aan onze geliefde zielsvriendinnen Willempje Witpaard en Dina van de Kamp, aan wie de Heere bekendmaakte dat Hij ons tot dit werk had afgezonderd. We weten nog hoe Willempje Witpaard haar vinger omhoog hief, en zei: „Jongen, als je de Heere nog langer tegenstaat, zal Hij je zwaardere straffen zenden dan dat Hij nu gedaan heeft. Wees eens eerlijk, loop je niet met die roeping?” We hebben niets gezegd, maar toen we naar buiten liepen kwamen de woorden uit Psalm 85:9 in onze gedachten terug. Nu we hier toch over schrijven denken we aan onze onvergetelijke ds. M. van Beek van wie we later hoorden dat hij tegen sommigen had gezegd te geloven dat de Heere ons op Zijn tijd zou uitstoten. Het zou niet passen om te verzwijgen dat ook ds. J. de Groot dit al jaren voordat we aangenomen werden tegen ds. A. van Straalen had gezegd. Toen we na veel strijd en aanvechtingen naar het curatorium gingen, en we het een en ander aan de curatoren meedeelden, werd het opnieuw bevestigd, doordat de Heere de volgende woorden tot de curator, ouderling K. van Steenis, sprak: „Zalf hem, want deze is het” (1 Sam. 16:12). Nee, Bezaleël en Aholiab konden met wat Mozes hen had meegedeeld de tabernakel niet bouwen, want zij waren afhankelijk van Gods Geest. Doch zo zijn wij er ook wel achter gekomen dat we met de verschillende personen die van de Heere onze roeping meegedeeld kregen, de preekstoel niet op kunnen. Christus heeft het gezegd: Zonder Mij kunt gij niets doen (Joh. 15:5).”


Bron: http://www.refdag.nl/nieuws/terdege_de_ ... s_1_495212

Ik neem het Ds. J. Roos weldegelijk kwalijk als hij zo over zichzelf schrijft want het Schriftgedeelte wat hij aanhaalt over 'Bezaleël en Aholiab' geeft geen aanleiding om er in vergelijking zo over te schrijven. Het is niets anders dan zelf verheerlijking in sentimentele ontroering.

Daar komt bij dat Ds. zegt: De Heere zorgt er wel voor dat we ook de grond uit de beloften moeten verliezen, opdat we leren dat het alleen genade is als de Heere Zijn woord vervult. Dit is zeer on-Schriftuurlijk. Als De Heere de grond uit de belofte zou weg halen kunnen we alles wel weg gooien inclusief de Bijbel.


.

Gebruikersavatar
refo
Mineur
Mineur
Berichten: 179
Lid geworden op: 19 nov 2002 21:04
Locatie: Gouda

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor refo » 24 aug 2010 09:37

Optimatus schreef:
henkie schreef:
lia schreef:Ik heb de laatste tijd meegelezen over het overlijden van ds. Mallan. Wat ik hier lees over deze ds en over het kerkverband, daar schrik ik wel even van! Wat een vooroordelen over de GGiN! Wat een vooroordelen over de ds`s en hun preken!


Ik vraag me af of je de hand dan niet eerst in eigen boezem moet steken. Waarom moeten online preken bijvoorbeeld achter slot en grendel en mag ik die niet beluisteren? Dat bevordert een evenwichtig oordeel over een preek nou niet direct.


Het zingen, Henkie, het zingen...


Bij prekenweb.nl houd je alleen de preek over. Het zingen is weggeknipt. Op de tussenzang na. Tenminste dat is mijn ervaring met een steekproef van vier preken.

Jantjes

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor Jantjes » 26 aug 2010 17:14

refo schreef:Bij prekenweb.nl houd je alleen de preek over. Het zingen is weggeknipt. Op de tussenzang na. Tenminste dat is mijn ervaring met een steekproef van vier preken.

Sinds wanneer staan er op prekenweb dominees van de Ger.Gem.in Ned.?
Trouwens ‘Gouda’ zie ik staan bij jou.
G. Clements staat daar toch ?
Is ook de grote ontbreker ook op prekenweb.nl

.

Gebruikersavatar
Spons
Generaal
Generaal
Berichten: 4852
Lid geworden op: 20 okt 2004 18:23
Locatie: perkouw

Re: Kerkelijk nieuws

Berichtdoor Spons » 28 aug 2010 16:21

tsja , nog steeds geen antwoord op mijn vraag :) maar afgezien daar van ! Dominees diezichzelf (of door de kerk ) op een voetstuk laten zetten , en dus zichzelf ( on / bewust ) verheerlijken ... dat lijkt me toch niet de juiste weg


Terug naar “[Religie] - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast