Hervormingsdag

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 7091
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Berichtdoor elbert » 03 nov 2008 20:09

LeChat schreef:
Gerdien B. schreef:Op die dag timmerde Luther zijn stellingen aan de deur.
Althans, dat is de legende. Getuigen/getuigenissen uit die tijd zijn tot op heden niet gevonden.

Het timmeren van de stellingen is mogelijk inderdaad een legende.
Wat geen legende is, is dat Luther op 31 oktober 1517 een brief schreef aan zijn aartsbisschop, waarin hij protest aantekende tegen het officiele goedkeuren van de aflaatpraktijken van Johann Tetzel door de aartsbisschop. De 95 stellingen waren bij deze brief ingesloten.
Deze stellingen waren bedoeld om een intern theologisch debat mee te voeren, maar ze werden al snel publiekelijk verspreid.
Bron: Wikipedia
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

Gebruikersavatar
*Annet*
Generaal
Generaal
Berichten: 4075
Lid geworden op: 24 apr 2003 21:20

Berichtdoor *Annet* » 03 nov 2008 20:39

hi mod, kon je deze nog niet?

http://forum.refoweb.nl/viewtopic.php?t=20431
ja, dat is mijn mening dan he.....

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 7091
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Berichtdoor elbert » 03 nov 2008 21:13

@Annet: ik ben blijkbaar een jaartje ouder en vergeetachtiger dan vorig jaar. ;)
Laten we maar in dit topic doorgaan.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

Gebruikersavatar
Riska
Generaal
Generaal
Berichten: 7995
Lid geworden op: 15 sep 2004 19:55
Locatie: ergens in de Vijfheerenlanden

Berichtdoor Riska » 04 nov 2008 14:55

Het grappige, of frappante, hoe je het ook noemen wil is, dat hier een kerkdienst is gewijd aan de Hervorming, maar dat de Lutheranen daar niet aan meededen (en nooit hebben gedaan). Om de waarheid te zeggen: ze zijn nooit welkom geweest...
geen vreugde zonder verdriet
geen licht zonder duisternis
geen geloof zonder twijfel
.

Gebruikersavatar
Heidebloem
Luitenant
Luitenant
Berichten: 559
Lid geworden op: 11 jun 2008 18:52

Berichtdoor Heidebloem » 04 nov 2008 19:49

Nou ja zeg, das wel raar ja :shock:
AfbeeldingAfbeelding

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: Hervormingsdag

Berichtdoor schelpje3 » 31 okt 2013 14:02

Wat eigenaardig dat hier na 2008 niet meer is gepost.

Op digibron is een mooi stukje te vinden: (in 1995 gepubliceerd!)

Op Hervormingsdag mogen we herdenken wat God Zijn Kerk eeuwen geleden in ons werelddeel schonk. Beseffen we dat wel: ons werelddeel! Vele eeuwen lang was Azië het continent geweest, waar de Godsopenbaring plaatsvond. In de nabijheid van de Eufraat werd Abram geroepen. Wat is daar van over? Het land der belofte lag in Azië. De zeven gemeenten van Openbaring 2 en 3 lagen in het huidige Turkije. Wat is er van over? In de eerste eeuwen van de jonge Kerk was Afrika een brandpunt van het werk des Heeren. In dat werelddeel arbeidde Augustinus rond het jaar 400. Wat is daar over van het christendom?

Ik stelde wat retorische vragen. Luthers vergelijking van het werk Gods als een regenbui, die zijn baan trekt over de aarde, maar niet terugkomt waar zij geweest is, schijnt juist. De les is duidelijk: elk continent, elk land, elk volk, krijgt zijn "beurt". De vraag, waar de Ruiter op het witte paard Zijn voetstap zet, wordt bepaald door Gods vrijmacht. "En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken; en dan zal het einde komen" (Mattheüs 24 : 14). O nee, nooit zal er een ogenblik komen, dat alle volken dit Evangelie gelóven zullen; dat leert de Schrift wel anders. Altijd zal er in deze bedeling strijd blijven tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Die strijd zal er blijven in de wereld, in de kerk en in het hart van Gods kind. Maar wél zal elk volk in zijn geschiedenis een "welaangename tijd", een "dag der zaligheid" kennen.

In de zestiende eeuw was het de beurt van ons werelddeel. Misschien zal iemand wijzen op het werk van Willibrord en Bonifatius, eeuwen eerder al, toen het Evangelie vanuit het Westen onze landen binnenkwam. Miskennen we dat? Nee, dat doen we niet. Alleen de Heere weet, hoeveel zaad ook toen reeds gevallen is in toebereide aard in de harten van eenvoudige mensen. De eeuwigheid zal het wel openbaren. Maar toch: de prediking en de gebruiken in de achtste eeuw waren - helaas! - reeds zo doortrokken van de geest van Rome. We denken aan het denken en spreken over de praedestinatie, over de leer van de genade (Pelagius!), aan de leer van de sacramenten (de Mis!). Het is geen ondankbare miskenning van hetgeen de Heere eerder deed, als wij toch zeggen dat het eigenlijke en meest gezegende werk Gods in onze landen is doorgebroken in de zestiende eeuw.

In onze landen! ''k Schreef over ons werelddeel. Maar in dat werelddeel heeft ons land nog weer een bijzonder bevoorrechte positie gekregen. Wie de kerkgeschiedenis van ons land vergelijkt met die van bijvoorbeeld de Scandinavische landen, zal tot de overtuiging moeten komen dat Gods bemoeienissen met ons wel zeer bijzonder zijn geweest. Zwitserland, Schotland en Nederland springen er dan als het ware uit; in wat mindere mate misschien Duitsland, Engeland en Frankrijk. Maar in Frankrijk werd het calvinisme vooral na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 vrijwel weggespoeld. Wat hebben de protestanten er geleden! In Engeland koos de kerk de "via media" (middenweg), vooral door toedoen van koningin Elisabeth Tudor (1558-1603): men wilde noch Rome, noch het gereformeerd protestantisme. Men wilde een middenweg: de Anglicaanse kerk ontstond. In Duitsland berokkende de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) aan het protestantisme ontzaglijke schade. Wat is er een bloed gevloeid; wat heeft de zaak van Gods kerk er aan een zijden draad gehangen! Het heeft Gustaaf Adolf zijn leven gekost.

In Zwitserland lag het gemengd. Wie Zwitserland zegt, zegt ook Calvijn. Toch moeten we bedenken, dat Calvijn vooral de hervormer van een stad is geweest: Geneve. We vergeten Straatsburg daarbij niet. John Knox, de grote reformator van Schotland, heeft eens van Geneve, dat hijzelf bezocht heeft, gezegd dat hij het "the most perfect school of Christ on earth" (de meest volmaakte school van Christus op aarde) achtte. Calvijns invloed is van andere aard geweest. Vooral door zijn brieven en boeken heeft hij invloed uitgeoefend in bijna geheel ons werelddeel. Hij zag ver over de grenzen van zijn stad en land heen. En laten we vooral ook niet vergeten de invloed, die in vele landen uitging vanuit de Academie van Geneve! Schreef Calvijn niet eens aan de kerken in Europa, dat zij hem maar hout moesten zenden, opdat er pijlen van zou kunnen snijden? Welnu, de pijlen zijn gesneden. Mannen als John Knox, Philips Marnix van St. Aldegonde, Franciscus Junius en Caspar Olevianus zijn in Geneve gevormd. Maar wat is er in Geneve van over?

En wat zullen we zeggen over Schotland? Daar vielen als martelaren de bekende Patrick Hamilton (1528) en George Wishart (1546). Daar leefde en stierf de vermaarde John Knox, van wie men zei dat hij niemand vreesde dan God alleen. Daar hebben mensen als Samuel Rutherford geleefd en Thomas Boston en de gebroeders Erskine .... Misschien is Schotland binnen ons werelddeel wel het land geweest met de meeste bemoeienissen Gods in zijn geschiedenis. Maar is er, ook in Schotland, nog veel van over?

Dan Nederland. Weten we nog, wat de Heere onder ons deed? Juist rond de Hervormingsdag is het goed, deze vraag eens aan de orde te stellen. Ik vraag me wel eens af, wat onze mensen nog weten van de kerkgeschiedenis. Dat geldt zowel van de grote, alsook van wat wij wel noemen de "kleine" kerkgeschiedenis. Met dat laatste bedoelen we de geschiedenis van de kleine kerkgenootschappen binnen wat we wel aanduiden als de gereformeerde gezindte.

Soms worden er vragen gesteld of opmerkingen gemaakt, die het vermoeden wekken dat de stellers van de vragen weinig weet hebben van de kerkgeschiedenis. Maar laten we toch niet menen dat de kerkgeschiedenis is begonnen toen wij geboren werden! Wie dat meent, zal inderdaad nooit begrijpen "waarom al die kerken naast elkaar blijven bestaan". Hij zal menen, dat "elke kerkscheuring mensenwerk is". Nu noemde ik maar enkele van de meest gehoorde kreten, ''k Zou willen zeggen: jonge mensen, jullie vooral, verdiep je eens in de geschiedenis van Gods strijdende kerk op aarde. We hebben zulk een buitengewoon bevoorrecht verleden. De reformatie heeft hier zulk een vruchtbare bodem gevonden. Zouden er veel kerken zijn met een Troostboek als onze "Heidelberger", met een belijdenis als onze "Confessio Belgica", met een getuigenis over Gods welbehagen als onze Dordtse Leerregels? Zou de Nadere Reformatie ergens zulke diepe sporen hebben getrokken als in ons land? Zouden we (Schotland daargelaten) een land kunnen noemen, waar het werk van de Heilige Geest in de harten van Gods kinderen zó onder woorden is gebracht als door onze oude schrijvers? Maar ook - ik noemde het al - de geschiedenis van onze eigen gemeenten is de moeite waard. Zeker, er was veel menselijks en zondigs in. Er is niets, waarop wij ons zouden kunnen verheflFen. Maar anderzijds was er in de Kruisgemeenten en onder de Ledeboerianen ook veel, waarvan we moeten zeggen: hadden we er nog maar iets van!

Maar ook nu moeten we de vraag stellen: wat is er van over? Wanneer we zien op de ontwikkelingen onder ons volk én in onze kerken, dan kan de vrees ons wel eens bekruipen, dat we leven in de nadagen van Gods bemoeienissen met Nederland. We weten: Gods werk gaat door We weten dat er landen zijn, ver hier vandaan, waar jonge mensen grijpen naar het levende Woord van God en naar boeken als de Institutie van Calvijn. Gods werk gaat door. Maar óns geldt het zo ernstige vermaan van de verhoogde Middelaar: Gedenkt dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert" (Openbaring 2 : 5).

Gouda,

ds. A. Moerkerken.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17380
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Hervormingsdag

Berichtdoor Marnix » 01 nov 2013 09:27

De nieuwe 95 stellingen voor de kerk anno nu :)

http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/de ... -van-nu-1/
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Faramir
Generaal
Generaal
Berichten: 4765
Lid geworden op: 22 jun 2009 15:09

Re: Hervormingsdag

Berichtdoor Faramir » 01 nov 2013 09:41

Hervormingsdag. Alsof hervorming niet een constant proces is.
Datgene wat de hervormers geloofden zou in veruit de meeste huidige protestantse gemeenten niet meer acceptabel zijn.

Gebruikersavatar
mealybug
Generaal
Generaal
Berichten: 6834
Lid geworden op: 09 jul 2012 20:15
Locatie: iKapa

Re: Hervormingsdag

Berichtdoor mealybug » 01 nov 2013 10:30

schelpje3 schreef:
....Maar wél zal elk volk in zijn geschiedenis een "welaangename tijd", een "dag der zaligheid" kennen.

In de zestiende eeuw was het de beurt van ons werelddeel....De bijbelse omschrijving van deze welaangename tijd begon nadat het was volbracht door Hem.
Of heb ik het mis?

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: Hervormingsdag

Berichtdoor schelpje3 » 01 nov 2013 10:34

mealybug schreef:De bijbelse omschrijving van deze welaangename tijd begon nadat het was volbracht door Hem.
Of heb ik het mis?

Je hebt het mis. Als je zomaar 2 zinnetjes uit een heel verhaal licht, krijg je dit soort :?: :?: :?:

Gebruikersavatar
mealybug
Generaal
Generaal
Berichten: 6834
Lid geworden op: 09 jul 2012 20:15
Locatie: iKapa

Re: Hervormingsdag

Berichtdoor mealybug » 01 nov 2013 10:39

schelpje3 schreef:Je hebt het mis. Als je zomaar 2 zinnetjes uit een heel verhaal licht, krijg je dit soort :?: :?: :?:


Onderbouw het maar eens.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: Hervormingsdag

Berichtdoor schelpje3 » 01 nov 2013 10:56

Nee, dat heeft ds. Moerkerken uitstekend gedaan!

Gebruikersavatar
mealybug
Generaal
Generaal
Berichten: 6834
Lid geworden op: 09 jul 2012 20:15
Locatie: iKapa

Re: Hervormingsdag

Berichtdoor mealybug » 01 nov 2013 11:08

schelpje3 schreef:Nee, dat heeft ds. Moerkerken uitstekend gedaan!


I beg to differ 8)

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2212
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Hervormingsdag

Berichtdoor Teus » 08 dec 2013 14:46

Waarom zouden we ‘hervormingsdag’ vieren?
 
Ik zag een poster hangen in een kerk – het wastijdens het Calvijn‐jaar – met een mooistadsgezicht erop
en een spreuk: “Waar zouden we zijn zonder Calvijn?”. De poster was een uitnodiging om de Calvijn‐
tentoonstelling in Dordrecht te gaan bezoeken. Het antwoord op de vraag zelf werd verondersteld en zal 
ongeveer zo geluid moeten hebben: zonder Calvijn was de reformatie vast in de kiem gesmoord en zaten 
we nu nog in de ‘babylonische gevangenschap’, in een niet‐hervormde kerk. 
 
Maar kijk, daar gingen mijn gedachten plots een heel andere kant op: Misschien waren we –zonder 
Calvijn – nog wel allemaal katholiek (rooms‐katholiek bestond nog niet in het midden van de 16de eeuw) 
en had de ‘midden‐fractie’ die vََr Calvijn nog veel invloed had in met name Nederland, Frankrijk en Italië, 
het  wel  gehaald. Dan zou  het  hervormingsconcilie  in  Trente misschien  geen tegen‐concilie (contra‐
reformatie) geweest zijn waarin alle roomse puntjes nog eens op de ‘i’ werden gezet, maar een echt 
concilie, een samenkomst van een kerk die zich – hoe moeilijk ook – wilde hervormen. Misschien zou de 
bisschop van Rome wel hebben moeten inbinden tegenover de verenigde oppositie uit de nationale 
kerken (in de Franse kerk moest men bijv. maar weinig van de paus hebben); misschien was het principe 
van de bijbel in de volkstaal, het belang van goede preken en persoonlijk geloof dan niet in een kwaad 
daglicht komen te staan (want geassocieerd met ‘calvinisten’); misschien zaten we dan nu in Europa met 
een reeds  veel meer  ge‐update (aggiornamento)  christelijke  kerk, omdat die zich  in de  loop  van de 
eeuwen steeds weer herbrond en hervormd zou hebben. Misschien ‘zouden we daar zijn zonder Calvijn’: 
dat wil zeggen als Calvijn de radicale hervormingsgezinden niet op één lijn zou hebben gekregen, want 
dat is op zijn conto te schrijven. Wat ik maar wil zeggen: Dat de reformatie haar krachten bundelde heeft 
ook  een  escalatie  van  het  conflict  veroorzaakt  en  tot  zwart‐wit  denken  geleid.  Bepaalde 
hervormingstendensen die er al vanuit de Middeleeuwen waren, werden geannexeerd of verstikt en 
theologen en kerkelijke leiders die een middenpositie voorstonden waren ‘verbrand’ in beide kampen 
(soms zelfs letterlijk). Je moest kiezen: wie niet voor ons is, is tegen ons. Alle nuances gingen verloren in 
het geweld van de wederzijdse verkettering. Ik weet het: dit is een naïef fantasietje en ‘a[l]s is verbrande 
turf’ leerde ik vroeger al. Toch wilde ik deze gedachtenoefening even met u delen.  
 
Het  is  niet  vanzelfsprekend  om  ‘hervormingsdag’ te  vieren,  het  is  eigenlijk  heel triest  dat  het zo  is 
gegaan. En dat enkel de tegenpartij daaraan schuldig is, dat is kinderachtig dom om te denken. Ik kan mij 
voorstellen dat men ‘hervormingsdag’ ook zou kunnen aangrijpen om de hand in eigen boezem te steken 
en zich af te vragen wat er toen eigenlijk mis is gegaan. Niet uit masochisme, maar om te zien waar je 
vandaag  misschien  wat  minder  nadrukkelijk  aan  ‘zelfbevestiging’  zou  moeten  doen  en  wat  meer 
bereidheid  zou  kunnen  tonen  om  te  luisteren  naar  onze  oecumenische  gesprekspartners.  Het 
vijandsdenken  in de  kerk na de Reformatie heeft meer  christelijke waarden  kapotgemaakt dan  voor 
christenen acceptabel is. 
 
Het lijkt me trouwens ook de enige manier voor echte protestanten om ‘hervormingsdag’ te vieren. 
Kritiekloos  verheerlijken  van wat mensen tot stand hebben  gebracht  is namelijk precies één  van de 
dingen die een protestant volgens zijn eigen beginselen niet kan doen. Enkel de bijbel is heilige Schrift, 
niet de geschriften van Luther of Calvijn, of… Dus: als wat Calvijn en Luther hebben gedaan, gezegd en 
geschreven voor ons vandaag nog van belang is, dan is dat omwille van het feit dat zij op een meer dan 
gewone wijze de Schrift hebben vertolkt. En als wij dat niet zo ervaren – en dat zou best eens kunnen – 
dan staat het ons als protestanten vrij om ons van hen te distantiëren, omdat en zolang wij ons op de 
Schrift blijven oriënteren.  Dat  je onderwijl je eigen afkomst moet kennen en dat je ook in de kerkgeschiedenis je ‘vaders en moeders’ moet eren, staat buiten kijf, niet in het minst omdat je zo jezelf beter kunt leren kennen: je herkent vast wel wat karaktertrekken en wie weet kun je ze bijstellen. 
dr. Dick WURSTEN 
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

Gebruikersavatar
Faramir
Generaal
Generaal
Berichten: 4765
Lid geworden op: 22 jun 2009 15:09

Re: Hervormingsdag

Berichtdoor Faramir » 08 dec 2013 14:59

Het 'leuke' is dat er in de middeleeuwen vrij veel katholieke stromingen (naast elkaar en onder de paus) bestonden en de katholieke Kerk als geheel lang niet zo ultramontaans was als na de reformatie. Pas tijdens en na de reformatie kwam die stroming erg op en kreeg uiteindelijk de overhand. Indien Calvijn en Luther zich hadden begeven binnen de kaders van de katholieke Kerk dan was het vrij goed mogelijk dat het pausschap een veel minder aanzienlijke positie was en feitelijk een wat veredelde bisschopsfunctie had.


Terug naar “[Religie] - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast