Gij geheel anders.

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

BasLaaitjeer

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor BasLaaitjeer » 23 mei 2018 18:23

naamloos schreef:Gewoon de hele Pinksterbeweging afserveren vanwege 1 dwaling? Doe je dat met alle kerkgenootschappen?
Enne, weet je zeker dat alle Pinsterbewegingen op die manier te werk gaan?
Ik ga er een enkele keer ook weleens naar toe, en ze spraken gewoon normaal ABN.

Hallo naamloos (leuke naam baai de wee! :D ),

Ik moet toegeven dat ik niet zeker weet of alle pinkstergemeenten op die manier te werk gaan. En ook bij de pinkstergemeente waar ik kwam spraken ze ook heus wel Nederlands, behalve dan tijdens dat massale in tongen bidden. Gebaseerd op wat ik er verder over gelezen heb leeft bij de gehele pinksterbeweging wel heel sterk de overtuiging dat de gave van glossolalie het bewijs zou zijn dat je de Heilige Geest zou hebben ontvangen. En daar kan ik mij niet in vinden.

Vriendelijke groet van Bas

Veendam
Luitenant
Luitenant
Berichten: 710
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor Veendam » 23 mei 2018 19:16

BasLaaitjeer schreef:
Over dat 'in tongen' bidden of glossolalie: jaren geleden bezocht ik een pinkstergemeente. Ook zij waren (en waarschijnlijk nog steeds) er van overtuigd dat deze gave het ultieme bewijs is dat iemand de Heilige Geest heeft ontvangen. Dat deden ze dan ook allemaal heel enthousiast; tegelijk en door elkaar heen. Zonder ook maar één uitleg. Toen ik wees op 1 Kor. 14: 1-25 werd dit min of meer van tafel geveegd. Dat was voor mij de reden om de pinksterbeweging voortaan als dwaling te beschouwen.

Vriendelijke groet van Bas


Hier gaan veel mensen op deze manier mee om omdat ze niet het verschil zien tussen het spreken (bidden) in tongen wat is tot opbouw van de gelovige zelf en het spreken in tongen binnen de Gemeente als zijnde tot opbouw van de Gemeente.
Bij het spreken in tongen tot opbouw van de Gemeente zegt Paulus dat niet iedereen dat doet, en als dat plaatsvind dat het op volgorde moet dus niet door elkaar heen, en dat het vertaald moet worden.
Het spreken (bidden) in tongen van de gelovige zelf tot zijn eigen opbouw moedigt Paulus juist aan, doordat hij zegt dat hij wenste dat een ieder zoveel in tongen bad als hij zelf.
Dat deze misvatting er is ontstaan bij jou is jammer. Wanneer jij het gedeelte van 1 Cor 14 op tafel hebt gelegd is het dus een fout dat ze dat zo min of meer van tafel zouden hebben geveegd (ik was er niet bij dus daar kan ik niet over oordelen) maar wellicht was het beter geweest dat ze jou toen de uitleg hadden gegeven zoals ik hierboven heb omschreven.

Daar zit ook gelijk 1 van de pijnpunten als ik verschillende stromingen binnen de kerken naast elkaar zet:
Pinkstergemeenten: Vaak beperkte Bijbelkennis, maar grondige persoonlijke kennis over wie Jezus is, simpele uitleg van het Evangelie die voor iedereen te begrijpen is ook al heb je nog nooit een kerk bezocht. Veel kennis over leven door de Heilige Geest. Grote zekerheid over het heil voor hen persoonlijk.

Het andere uiterste is de bevindelijke stroming binnen de reformatorische kerken: Zeer grote kennis van het Woord, zeer beperkte kennis over wie Jezus is voor hen persoonlijk, preken in de tale Kanaäns en gebruik SV met moeilijke ouderwetse woorden die dus ook moeilijk te begrijpen zijn wanneer iemand nog nooit in een kerk geweest is. Geen persoonlijke kennis van de werking van de Heilige Geest in de persoon zelf bij velen.
Zeer beperkte zekerheid over hun persoonlijk heil.

(bovengenoemde verschillen zijn niet bij elke Gemeente in iedere plaats gelijk maar zijn er om een indruk te geven van de verschillen)

O ja, over dat laatste: Tongentaal is een UITING, geen bewijsstuk dat iemand de Heilige Geest heeft ontvangen.
Is er bewijs dat iemand de Heilige Geest heeft ontvangen ??? Als het goed is wel, omdat je aan de vrucht kunt zien van welke boom deze komt.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor Marnix » 23 mei 2018 19:41

Hm, ik ben ook wel eens in een pinkstergemeente geweest. Ik smap sindsdien wel een beetje wat Paulus zegt, zo voelde ik me ook:

Als u God alleen maar dankzegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, uw woorden met 'amen' kunnen bevestigen? Hij begrijpt niet wat u zegt. Het is natuurlijk goed dat u God dankzegt, maar op die manier is een ander er niet bij gebaat.

En verder:

Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken; maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal.
(...)
Klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen maar voor ongelovigen, en profeteren is niet voor ongelovigen maar voor gelovigen. Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent? Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: 'Werkelijk, God is in uw midden.'
(...)
Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken.

Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Wie spreekt in tongen sticht zichzelf. Kortom, Paulus wijst het spreken in tongen of het bidden in tongen absoluut niet af maar zegt dat er dan ook vertaling moet zijn. Anders is het prima maar niet in de samenkomsten, tenzijhet vertaalt wordt (en mijn ervaring is dat als er in tongen wordt gesproken, er zelden wordt vertaald. Blijkbaar is de Geest iets minder scheutig met die gave. Nergens staat dat het bidden in tongen er wel bij hoort maar het spreken in tongen niet.

Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

BasLaaitjeer

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor BasLaaitjeer » 23 mei 2018 20:04

Veendam schreef:Hier gaan veel mensen op deze manier mee om omdat ze niet het verschil zien tussen het spreken (bidden) in tongen wat is tot opbouw van de gelovige zelf en het spreken in tongen binnen de Gemeente als zijnde tot opbouw van de Gemeente.
...


Beste Veendam,

Bedankt voor je toelichting maar ik snap het verschil wel tussen het individuele aspect en het gemeenschappelijke aspect van de glossolalie, juist omdat ik 1 Kor. 14 wél (helemaal) heb gelezen.

Wij kunnen de (verschillende gaven van de) Heilige Geest echter niet afdwingen of hanteren als een stuk gereedschap. Dat doet Hij zoals Hij zelf wil; 1 Kor. 12:11.

Vriendelijke groet van Bas

Veendam
Luitenant
Luitenant
Berichten: 710
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor Veendam » 23 mei 2018 20:40

BasLaaitjeer schreef:Beste Veendam,

Bedankt voor je toelichting maar ik snap het verschil wel tussen het individuele aspect en het gemeenschappelijke aspect van de glossolalie, juist omdat ik 1 Kor. 14 wél (helemaal) heb gelezen.

Wij kunnen de (verschillende gaven van de) Heilige Geest echter niet afdwingen of hanteren als een stuk gereedschap. Dat doet Hij zoals Hij zelf wil; 1 Kor. 12:11.

Vriendelijke groet van Bas


Dat je 1 Cor 14 helemaal hebt gelezen wat dat betreft siert je, en daar ben ik blij om.
Jammer genoeg leest niet iedereen vooraf wat er staat en dan maakt dat het bespreken ook niet eenvoudiger.
Wat 1 Cor. 12 betreft denk ik dat het er aan ligt hoe je de tekst verklaart wat je startpunt is.


Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. (NBG51)
Het eerste stuk is eigenlijk nooit discussie over maar de rest van de tekst wel.
...die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil !

Wat wil de Geest dan ?
Wil die alles geven aan alle gelovigen of wil Hij dat niet ?
Of moeten we lezen AAN WIE HIJ WIL en dan zeggen van aan de ene wel en aan de ander niet ?

Dit soort vragen komen dan om de hoek kijken bij ons mensen, uitgaande van hoe wij tegen alles aankijken.
Dan moet die tekst meekleuren met de kleur zoals wij al van te voren zien.

Als ik kijk naar vers 7 dan wordt er gesproken over de openbaring van de Geest die aan IEDER gegeven wordt tot welzijn van ALLEN.
Omdat het bidden in tongen slechts zichzelf tot stichting is wordt dat niet bedoeld, anders was het niet tot welzijn van ALLEN.
Hier wordt dus niet gesproken over de individuele gelovige maar over hoe de gelovigen samen functioneren als Lichaam de Gemeente.
Dan zie je dat niet aan een ieder het zelfde wordt gegeven, omdat dat ook niet nodig is (laat slechts 2 of 3.....)
Dus maximaal 3 spreken in tongen, slechts dat moet vertolkt worden.
Bij een Gemeente van bijvoorbeeld 100 mensen komen er ook niet in de zelfde samenkomsten 100 woorden van kennis.

ik concludeer dus het volgende: Binnen de Gemeente werkt de Heilige Geest met een heel scala van werkingen en de Heilige geest kan door iedere gelovige heen werken, alleen de Heilige Geest werkt niet in 1 samenkomst van de Gemeente door alle leden op dezelfde wijze.
Dit is ook in overeenstemming met het beeld dat de één een hand is en de ander een voet en zo van het zelfde Lichaam.

Ik ga er van uit dat God ALLE gaven van de Heilige Geest geven wil aan IEDERE gelovige, maar dat het ook een kwestie is of de gelovige de gaven leert gebruiken of niet. Bij het gedeelte van de wapenrusting staat ook: Bidt DAARBIJ ........IN DE GEEST.
Bidden in de Geest is glossolalie en iedereen moet de wapenrusting hanteren.
Paulus wilde ook dat de mensen waaraan hij schreef, de gelovigen, net zoveel in tongen zouden bidden als hij zelf.

Zo dan, mijn broeders, streef ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet.

BasLaaitjeer

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor BasLaaitjeer » 23 mei 2018 20:59

Veendam schreef:...
Wat 1 Cor. 12 betreft denk ik dat het er aan ligt hoe je de tekst verklaart wat je startpunt is.
Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. (NBG51)
Het eerste stuk is eigenlijk nooit discussie over maar de rest van de tekst wel.
...die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil !

Wat wil de Geest dan ?
Wil die alles geven aan alle gelovigen of wil Hij dat niet ?
Of moeten we lezen AAN WIE HIJ WIL en dan zeggen van aan de ene wel en aan de ander niet ?


Ik lees 'gelijk Hij wil' als zoals Hij wil, wanneer Hij wil, via/door wie Hij wil. Nooit statisch, altijd dynamisch, per situatie verschillend.

Veendam schreef:Als ik kijk naar vers 7 dan wordt er gesproken over de openbaring van de Geest die aan IEDER gegeven wordt tot welzijn van ALLEN.
Omdat het bidden in tongen slechts zichzelf tot stichting is wordt dat niet bedoeld, anders was het niet tot welzijn van ALLEN.
Hier wordt dus niet gesproken over de individuele gelovige maar over hoe de gelovigen samen functioneren als Lichaam de Gemeente.
Dan zie je dat niet aan een ieder het zelfde wordt gegeven, omdat dat ook niet nodig is (laat slechts 2 of 3.....)
Dus maximaal 3 spreken in tongen, slechts dat moet vertolkt worden.
Bij een Gemeente van bijvoorbeeld 100 mensen komen er ook niet in de zelfde samenkomsten 100 woorden van kennis.

ik concludeer dus het volgende: Binnen de Gemeente werkt de Heilige Geest met een heel scala van werkingen en de Heilige geest kan door iedere gelovige heen werken, alleen de Heilige Geest werkt niet in 1 samenkomst van de Gemeente door alle leden op dezelfde wijze.
Dit is ook in overeenstemming met het beeld dat de één een hand is en de ander een voet en zo van het zelfde Lichaam.

Amen!

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor Marnix » 23 mei 2018 22:05

Veendam schreef:Dat je 1 Cor 14 helemaal hebt gelezen wat dat betreft siert je, en daar ben ik blij om.
Jammer genoeg leest niet iedereen vooraf wat er staat en dan maakt dat het bespreken ook niet eenvoudiger.
Wat 1 Cor. 12 betreft denk ik dat het er aan ligt hoe je de tekst verklaart wat je startpunt is.


Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. (NBG51)
Het eerste stuk is eigenlijk nooit discussie over maar de rest van de tekst wel.
...die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil !

Wat wil de Geest dan ?
Wil die alles geven aan alle gelovigen of wil Hij dat niet ?
Of moeten we lezen AAN WIE HIJ WIL en dan zeggen van aan de ene wel en aan de ander niet ?

Dit soort vragen komen dan om de hoek kijken bij ons mensen, uitgaande van hoe wij tegen alles aankijken.
Dan moet die tekst meekleuren met de kleur zoals wij al van te voren zien.

Als ik kijk naar vers 7 dan wordt er gesproken over de openbaring van de Geest die aan IEDER gegeven wordt tot welzijn van ALLEN.
Omdat het bidden in tongen slechts zichzelf tot stichting is wordt dat niet bedoeld, anders was het niet tot welzijn van ALLEN.
Hier wordt dus niet gesproken over de individuele gelovige maar over hoe de gelovigen samen functioneren als Lichaam de Gemeente.
Dan zie je dat niet aan een ieder het zelfde wordt gegeven, omdat dat ook niet nodig is (laat slechts 2 of 3.....)
Dus maximaal 3 spreken in tongen, slechts dat moet vertolkt worden.
Bij een Gemeente van bijvoorbeeld 100 mensen komen er ook niet in de zelfde samenkomsten 100 woorden van kennis.

ik concludeer dus het volgende: Binnen de Gemeente werkt de Heilige Geest met een heel scala van werkingen en de Heilige geest kan door iedere gelovige heen werken, alleen de Heilige Geest werkt niet in 1 samenkomst van de Gemeente door alle leden op dezelfde wijze.
Dit is ook in overeenstemming met het beeld dat de één een hand is en de ander een voet en zo van het zelfde Lichaam.

Ik ga er van uit dat God ALLE gaven van de Heilige Geest geven wil aan IEDERE gelovige, maar dat het ook een kwestie is of de gelovige de gaven leert gebruiken of niet. Bij het gedeelte van de wapenrusting staat ook: Bidt DAARBIJ ........IN DE GEEST.
Bidden in de Geest is glossolalie en iedereen moet de wapenrusting hanteren.
Paulus wilde ook dat de mensen waaraan hij schreef, de gelovigen, net zoveel in tongen zouden bidden als hij zelf.

Zo dan, mijn broeders, streef ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet.


Hoe lees je dan de rest van 1 Korinthiers 12? Want je bespreekt wel vers 7 en legt dat op een bepaalde manier uit, maar in het vervolg zie ik toch duidelijk een onderscheid van wie welke gave heeft. En je mag daar dan wel naar streven maar dat wil niet zeggen dat iedereen dus alle gaven ontvangt. De Geest deelt het uit aan wie hij wil, aan de een het een, aan de ander het ander. Het hele hoofdstuk legt dat juist uit, omdat men op basis van bepaalde gaven zich hoger ging schatten dan de ander. Daar gaat Paulus tegenin en hij legt in het hele hoofdstuk uit dat het lichaam van Christus, de gemeente, bestaat uit verschillende delen. Een oog, een hand, een voet, een oor, nadrukkelijk aanwezige lichaamsdelen, lichaamsdelen die we wat meer verborgen houden. Maar het oog kan niet zonder de hand, de voet niet zonder het oor en dat wat we bedekken behandelen we juist extra zorgvuldig. Zo bent u gemeente van Christus, zegt Paulus. Bent u allen apostelen? Kan iedereen van jullie wonderen doen? Of genezen? Kan iedereen in tongen spreken of dat uitleggen? Dit nog eens na de opmerkingen vanaf vers 8 dat de Geest gaven uitdeelt zoals Hij dat wil, de een kan genezen, de ander wonderen doen, de ander is apostel, de ander profeteert, anderen spreken in tongen... Ik snap niet zo goed hoe je op basis van dit hoofdstuk tot de conclusie komt dat de Geest iedere gelovige alle gaven wil geven. Ik lees het tegenovergestelde en nergens dat dit om een situatie per eredienst.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Veendam
Luitenant
Luitenant
Berichten: 710
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor Veendam » 24 mei 2018 06:06

Marnix schreef:Hoe lees je dan de rest van 1 Korinthiers 12? Want je bespreekt wel vers 7 en legt dat op een bepaalde manier uit, maar in het vervolg zie ik toch duidelijk een onderscheid van wie welke gave heeft. En je mag daar dan wel naar streven maar dat wil niet zeggen dat iedereen dus alle gaven ontvangt. De Geest deelt het uit aan wie hij wil, aan de een het een, aan de ander het ander. Het hele hoofdstuk legt dat juist uit, omdat men op basis van bepaalde gaven zich hoger ging schatten dan de ander. Daar gaat Paulus tegenin en hij legt in het hele hoofdstuk uit dat het lichaam van Christus, de gemeente, bestaat uit verschillende delen. Een oog, een hand, een voet, een oor, nadrukkelijk aanwezige lichaamsdelen, lichaamsdelen die we wat meer verborgen houden. Maar het oog kan niet zonder de hand, de voet niet zonder het oor en dat wat we bedekken behandelen we juist extra zorgvuldig. Zo bent u gemeente van Christus, zegt Paulus. Bent u allen apostelen? Kan iedereen van jullie wonderen doen? Of genezen? Kan iedereen in tongen spreken of dat uitleggen? Dit nog eens na de opmerkingen vanaf vers 8 dat de Geest gaven uitdeelt zoals Hij dat wil, de een kan genezen, de ander wonderen doen, de ander is apostel, de ander profeteert, anderen spreken in tongen... Ik snap niet zo goed hoe je op basis van dit hoofdstuk tot de conclusie komt dat de Geest iedere gelovige alle gaven wil geven. Ik lees het tegenovergestelde en nergens dat dit om een situatie per eredienst.


Er is verschil in het hebben van de gaven bij de leden van het Lichaam en in het aanwezig zijn van bedieningen binnen het Lichaam van Christus.
De bedieningen binnen het Lichaam zijn ten eerste apostelen, ten tweede profeten en ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

Als voorbeeld: de hier als eerste genoemde bediening van apostelen wordt vervuld door bepaalde leden, niet door alle leden dus.
Wel is het goed dat er apostelen zijn om zo de plaatselijke Gemeente compleet te maken zodat deze effectief kan zijn in al het werk dat als Lichaam verricht wordt.
Ander voorbeeld: Op zieken zullen de gelovigen hun handen leggen en de zieken zullen genezen, dat is iets wat niet specifiek van toepassing is op oudsten maar betrekking heeft op de LEDEN van het Lichaam, terwijl bij het zalven met olie staat dat de oudsten (lees de ouderen in het geloof) dit moeten doen omdat je die er bij mag roepen. Beiden passen ze binnen het stukje bediening (werk) van gaven van genezing.
Genezing staat ook genoemd als teken en wonder voor de ongelovigen, dus dat is ook een manier waarop God Zelf bevestigd dat het Evangelie daarwerkelijk waar is en dat Jezus Leeft.

ik hoop dat je hier iets mee kunt.

Ali636
Verkenner
Verkenner
Berichten: 14
Lid geworden op: 26 jun 2017 11:06

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor Ali636 » 24 mei 2018 07:12

@Veendam

Dank voor deze prachtige beschrijving! Ik blijf nu met een vraag zitten: Wat is de beste kerk? Want zo te zien hebben en Pinkster en bevindelijke stroming hun dramatische beperkingen. Soms is er een mix van die twee...dan begint het mooi te worden..

Hieronder een copiê van uw beschrijving. Ik weet niet hoe ik dat zo mooi in een geel kadertje kan zetten...

Daar zit ook gelijk 1 van de pijnpunten als ik verschillende stromingen binnen de kerken naast elkaar zet:
Pinkstergemeenten: Vaak beperkte Bijbelkennis, maar grondige persoonlijke kennis over wie Jezus is, simpele uitleg van het Evangelie die voor iedereen te begrijpen is ook al heb je nog nooit een kerk bezocht. Veel kennis over leven door de Heilige Geest. Grote zekerheid over het heil voor hen persoonlijk.

Het andere uiterste is de bevindelijke stroming binnen de reformatorische kerken: Zeer grote kennis van het Woord, zeer beperkte kennis over wie Jezus is voor hen persoonlijk, preken in de tale Kanaäns en gebruik SV met moeilijke ouderwetse woorden die dus ook moeilijk te begrijpen zijn wanneer iemand nog nooit in een kerk geweest is. Geen persoonlijke kennis van de werking van de Heilige Geest in de persoon zelf bij velen.
Zeer beperkte zekerheid over hun persoonlijk heil.

(bovengenoemde verschillen zijn niet bij elke Gemeente in iedere plaats gelijk maar zijn er om een indruk te geven van de verschillen)

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5374
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor StillAwake » 24 mei 2018 08:53

Ali636 schreef:@Veendam

Dank voor deze prachtige beschrijving! Ik blijf nu met een vraag zitten: Wat is de beste kerk? Want zo te zien hebben en Pinkster en bevindelijke stroming hun dramatische beperkingen. Soms is er een mix van die twee...dan begint het mooi te worden..

De perfecte kerk houdt op perfect te zijn zodra er mensen lid van worden.
Persoonlijk denk ik dat de middenstroming het beste van twee kanten combineert.
Als heft elke kerk zijn blinde plekken (ware het niet dat je die van je eigen gemeente over het algemeen niet heel duidelijk ziet)
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor naamloos » 24 mei 2018 09:31

Misschien kunnen de Pinkstermensen eens een tijdje bij bevindelijke reformatorische gemeentes kerken, en andersom.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor Marnix » 24 mei 2018 12:40

Veendam schreef:Er is verschil in het hebben van de gaven bij de leden van het Lichaam en in het aanwezig zijn van bedieningen binnen het Lichaam van Christus.
De bedieningen binnen het Lichaam zijn ten eerste apostelen, ten tweede profeten en ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

Als voorbeeld: de hier als eerste genoemde bediening van apostelen wordt vervuld door bepaalde leden, niet door alle leden dus.
Wel is het goed dat er apostelen zijn om zo de plaatselijke Gemeente compleet te maken zodat deze effectief kan zijn in al het werk dat als Lichaam verricht wordt.
Ander voorbeeld: Op zieken zullen de gelovigen hun handen leggen en de zieken zullen genezen, dat is iets wat niet specifiek van toepassing is op oudsten maar betrekking heeft op de LEDEN van het Lichaam, terwijl bij het zalven met olie staat dat de oudsten (lees de ouderen in het geloof) dit moeten doen omdat je die er bij mag roepen. Beiden passen ze binnen het stukje bediening (werk) van gaven van genezing.
Genezing staat ook genoemd als teken en wonder voor de ongelovigen, dus dat is ook een manier waarop God Zelf bevestigd dat het Evangelie daarwerkelijk waar is en dat Jezus Leeft.

ik hoop dat je hier iets mee kunt.


Bedankt voor je uitleg. Ik kan er wel wat mee hoewel ik wel wat vragen overhou. Ik lees toch een verscheidenheid van gaven en bediening en niet alleen van het een en niet van het ander. Waar lees je dat iedereen de gave mag ontvangen?
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor Marnix » 24 mei 2018 12:42

Ali636 schreef:@Veendam

Dank voor deze prachtige beschrijving! Ik blijf nu met een vraag zitten: Wat is de beste kerk? Want zo te zien hebben en Pinkster en bevindelijke stroming hun dramatische beperkingen. Soms is er een mix van die twee...dan begint het mooi te worden..

Hieronder een copiê van uw beschrijving. Ik weet niet hoe ik dat zo mooi in een geel kadertje kan zetten...

Daar zit ook gelijk 1 van de pijnpunten als ik verschillende stromingen binnen de kerken naast elkaar zet:
Pinkstergemeenten: Vaak beperkte Bijbelkennis, maar grondige persoonlijke kennis over wie Jezus is, simpele uitleg van het Evangelie die voor iedereen te begrijpen is ook al heb je nog nooit een kerk bezocht. Veel kennis over leven door de Heilige Geest. Grote zekerheid over het heil voor hen persoonlijk.

Het andere uiterste is de bevindelijke stroming binnen de reformatorische kerken: Zeer grote kennis van het Woord, zeer beperkte kennis over wie Jezus is voor hen persoonlijk, preken in de tale Kanaäns en gebruik SV met moeilijke ouderwetse woorden die dus ook moeilijk te begrijpen zijn wanneer iemand nog nooit in een kerk geweest is. Geen persoonlijke kennis van de werking van de Heilige Geest in de persoon zelf bij velen.
Zeer beperkte zekerheid over hun persoonlijk heil.

(bovengenoemde verschillen zijn niet bij elke Gemeente in iedere plaats gelijk maar zijn er om een indruk te geven van de verschillen)


Misschien zit de waarheid dan wel ergens in het midden (hoewel dat ook weer beperkingen kan hebben, bijv dat men van alles een beetje heeft maar niet zoveel). Dan kom uit je uit wat lichter gereformeerd, baptisten, evangelische gemeenten. De perfecte kerk bestaat niet (dat lees je in de broeven van Paulus ook wel terug), voor een perfect gemeenteleven moeten we nog even geduld hebben.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5374
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor StillAwake » 24 mei 2018 12:43

naamloos schreef:Misschien kunnen de Pinkstermensen eens een tijdje bij bevindelijke reformatorische gemeentes kerken, en andersom.

Als iedereen nou eens over kerkmuren heen zou durven kijken in plaats van de typisch protestantse IW(A)AB (Ik Weet (Altijd) Alles Beter) mentaliteit aan te hangen was er al een hoop gewonnen.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

BasLaaitjeer

Re: Gij geheel anders.

Berichtdoor BasLaaitjeer » 24 mei 2018 13:23

Ali636 schreef:...
Ik weet niet hoe ik dat zo mooi in een geel kadertje kan zetten...
...

Hoi Ali,

Met de " button! Je komt dan in een editor terecht waarin de uiting van de gebruiker die je (geheel of gedeeltelijk) wil quoten tussen quote codes staat. Daaronder kun je je eigen tekst typen.

Afbeelding

Vriendelijke groet van Bas


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast