Een Wonder in je hart?

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor MoesTuin » 08 nov 2017 17:17

Bambi, dank voor al je eerlijke en zo ware bijdragen.
Een eye opener voor velen.

Galaten 5 staat het ook zo mooi en duidelijk
1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn.
3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden.
4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
5 Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid.
6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is.


En Galaten 41 Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles;
2 maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald.
3 Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld.
4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
5 om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.
6 Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.


Zo oneindig onbegrijpbaar groot is Gods Liefde voor ons mensjes....in breedte niet te meten....in diepte niet te peilen.
Komt....hoor Jezus nodigt U....Komt
Ja maar ik....en ik kan niet zelf....en dit doe ik niet goed....ssssst.....Kom nee vlucht tot Jezus en leg alles bij Hem neer en Hij zal er nooit meer op terugkomen.
Nog is het genadetijd....luister naar Zijn Stem Zijn roep.


Zijn liefde zocht mij teder,
Hij riep mij dag en nacht.
Hij vond en trok mij weder
uit ‘s duivel zonde macht.
Hij legde m’op Zijn schouders neer
en bracht mij op de kudde weer.

Refrein:

Ja, Zijn liefde zocht mij
en Zijn bloed, dat kocht mij;
door genade ben ‘k een kind van God,
door genade ben ‘k een kind van God.

Hij reinigde mijn wonden,
Hij stilde al mijn pijn,
zodat nu al mijn zonden
door Hem gewassen zijn.
‘k Heb vreed’ en blijdschap in mijn hart,
want Jezus droeg voor mij de smart.

Om voor mijn schuld te boeten,
verdroeg Hij smaad en hoon,
verwond aan hand en voeten,
op ‘t hooft een doornenkroon.
En Hij die mij het leven gaf,
droeg ook voor mij de zonde straf.

Nu is Hij weer verrezen
en zit aan ‘s Vaders zij.
Zijn Naam zij lof geprezen,
daar bidt Hij thans voor mij;
van waar nog steeds de kracht van ‘t bloed,
mij voor des satans macht behoedt.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1897
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor mona » 08 nov 2017 20:32

Ik las dit topic achter elkaar door, en werd daar erg verdrietig van.
Wat een onbegrip en frustratie.

Bambi schreef:Het is je vergeven, maar hou er mee op om ................


Ik zou met deze vergiffenis werkelijk niet uit de voeten kunnen. Meen je het nu of niet?
Als je het meent, dan mag het ook wel zo over komen in je reactie.
Als je het niet meent, zeg het dan niet.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor MoesTuin » 08 nov 2017 20:34

Cathy schreef:Ik denk niet aan ongeloof maar aan angst. Bambi schreef dat al eerder.
Regels, 'doctrines' en dogma's geven een (vals) gevoel van veiligheid. Terwijl God je juist die veiligheid in Christus aanbiedt.
Daar moet je jezelf wel aan durven overgeven. Je krijgt er vrijheid voor terug.

'Dogma's zijn als lantaarnpalen; ze verlichten je pad maar alleen dronkenlappen klemmen zich eraan vast'. (Karl Rahner)

Het is waar wat Cathy aangeeft kom ik net achter
Het is ontzettend verdrietig maar waar
Ik weet dat nu zeker.
Ik had on topic gerichte vragen gesteld over het onderwerp en deze zijn verwijderd.
Bambi snap ik ook des te beter mbt die duvel.
Maar gelukkig mogen we zeker weten dat Christus heeft overwonnen!
De duvel met al zijn macht heeft slechts beperkte kracht.
Hij ligt aan de ketting.
De ketting van Gods almacht.
Je mag weten dat de Heere Jezus daar ter rechterhand van Zijn Vader is om voor jou te bidden.
Ja zeker...ook voor jou die dit nu leest.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Bambi

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor Bambi » 08 nov 2017 20:44

mona schreef:


Ik zou met deze vergiffenis werkelijk niet uit de voeten kunnen. Meen je het nu of niet?
Als je het meent, dan mag het ook wel zo over komen in je reactie.
Als je het niet meent, zeg het dan niet.

Ik geloof dat je wat hebt lopen zoeken Mona, want wat achter die ' maar' staat gaat niet over waar de vergeving voor kwam, nl dat ze het verhaal van mijn vader in een ander daglicht stelde
Misschien is het handiger als mensen die alleen maar uit eigen frustratie commentaar komen leveren, eerst hand in eigen boezem steken. Je leest mee, geeft commentaar dat de reakties niet naar wens zijn en vertrekt weer. Misschien is een eigen bijdrage nuttiger dat steeds deze reakties

Of moet ik voortaan beginnen met:" Hooggeëerd publiek" en dan creëert Henkie de mogelijkheid om likes te geven of duimpjes naar beneden.

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1897
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor mona » 08 nov 2017 20:51

Chaya schreef:In het topic: reacties op de vragenrubriek is er nu een discussie ontstaan over het spreken van God in je hart.

.....................

De Heere zal altijd bevestigen wat Hij gezegd heeft, hetzij in de prediking, hetzij tijdens het bijbellezen.[/i]Dit vind ik een belangrijke zin uit de opening.
Want het is wáár. De Heere doet dat!
Hoe, dat werkt Hij Zelf uit. De Geest getuigt met onze Geest dat we kinderen van God zijn.
Zijn Woord is Zijn spreken, dmv de Heilige Geest.
De Bijbel is zo'n heerlijk, wonderlijk en krachtig Woord.
Het leven met Hem kan nooit buiten Zijn Woord omgaan.
Ja de Heere spreekt ook wel rechtstreeks tot onze ziel, zeker waar.
Maar als je kennis hebt aan de werkingen van satan, dan weet je ook dat het het allerbelangrijkste is dat je kennis hebt aan Gods Eigen Woord.
Niet voor niets zei de Heere Jezus, toen hij werd verzocht in de woestijn, drie keer tegen satan: Er staat geschreven! De satan wordt verslagen door het Woord van God.


Dierbre Bijbel Woord des Heeren!
O, wat schatten biedt gij aan,
Die geen mot of roest verteren,
Die zelfs niet in 't graf vergaan!

Alles wat een vreugd kan geven,
Die zelfs onder smarte groeit,
Krachten voor Een eeuwig Leven,
Liefde, die onsterfelijk gloeit.

Englen rond mijn legersponde,
Zielenbrood en - artsenij,
Wapens tegen Dood en Zonde,
Alles, alles geeft Gij mij!

Arm moog'mij de wereld noemen,
Die met blinkend slijk zich voedt,
Ik blijf in mijn rijkdom roemen!
Ik begeer geen hoger goed!

R.M. M'Cheyne
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Marloes1g
Sergeant
Sergeant
Berichten: 300
Lid geworden op: 05 mar 2012 22:06

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor Marloes1g » 08 nov 2017 21:43

De Heere zegt in Zijn woord: Nadat gij geloofd hebt zijt gij verzegeld geworden met de Geest der beloften.
En wat is het werk van de Heilige Geest? Bevestigen dat ik de Heere Jezus door het geloof heb mogen aannemen tot rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomen verlossing. En dat iedere keer na verzoekingen, beproevingen die er echt wel veel zijn in het geloofsleven. Het goud moet gezuiverd worden van het schuim in de oven der verdrukking. "Ik heb U gekeurd in de smeltkroes der ellende". Ook met kastijdingen opdat wij Zijn heiligheid deelachtig worden.
En als de Heere de ziel dan weer lieflijk omhelst dan mag ik met Asaf zeggen: Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde.
En al staat dan de hele wereld en alle duvels uit de hel te roepen: Jij bent geen kind van de Heere dan mag ik zeggen Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord en daar houd ik mij in het geloof aan vast!
De Heere heeft meerdere malen gezegd: Niemand zal ze uit Mijn hand rukken noch uit de hand Mijns Vaders die ze mij gegeven heeft.
En dat is de vastheid in mijn leven. Het Woord door de Heilige Geest bevestigd in mijn ziel.
Gedenk aan het Woord gesproken tot Uw knecht waarop Gij mij hebt doen hopen.

Bambi

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor Bambi » 08 nov 2017 22:16

Mooie gedicht @Mona

En een mooie getuigenis @Marloes1g
Maar kinderen die al het geloof van jongs af aan hebben, hebben ook de Heilige Geest al van jongs af aan
En als Die op latere leeftijd ineens gaat spreken, dan hebben ze die niet pas gekregen, maar zijn ze pas bereid om er naar te luisteren

God helpt trouwens overal mee, met de kleinste dingen, ook dat geeft de Heilige Geest in mijn gedachten. Zoals simpel welke boodschappen ik nodig heb als ik in de winkel ben
Welke kleding ik aan moet. Alles wat ik vraag daar geeft Hij advies in in mijn hart en gedachten
En dat geeft weer blijdschap in mijn hart
En is dat gek?
Welnee, ik ga alle musjes te boven.

Mattheüs 6:5 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.
30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Ik wist dat in mijn hart allang dat ik dat allemaal mocht vragen, al vanaf het begin in mijn relatie met God. Dat soort dingen wordt ook in je hart gewerkt, dat je het gewoon weet

God is gewoon Mijn 1e Vader in de hemel, die door de Heilige Geest altijd bij me is in mijn hart. Voor alles.

Marloes1g
Sergeant
Sergeant
Berichten: 300
Lid geworden op: 05 mar 2012 22:06

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor Marloes1g » 08 nov 2017 23:16

Ja dat vergeet ik ook zo vaak dat de Heere ook voor de tijdelijke, in onze ogen, onbelangrijke dingen wil zorgen.
Hij wil daar ook om gevraagd worden. Maar ik ben ook een slechte leerling wat dat betreft. Denk al gauw dat kan ik zelf wel even maar als de Heere je dan weer laat vastlopen in de "gewone" dagelijkse beslommeringen die je denkt wel even zelf te doen dan leer ik het weer (voor even)

Bambi

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor Bambi » 08 nov 2017 23:29

Hij wil graag dat we in alles afhankelijk zijn van Hem. Ik vind het niet erg, want Hij weet alles veel beter dan ik. En overziet alles veel beter dan ik
Toch is het belangrijk om te leren, want het eigen ikke moet afgebroken worden, in die zin dat we ook onze wil aan de Zijne moeten aanpassen. "Uw wil geschiedde"
Bij mij gaf dat alleen strijd als ik Zijn weg op dat moment niet begreep. Nu heb ik alles weer overgegeven. en merk weer dat het ook heel erg makkelijk is, dat Hij alles beslist.

Daarom vind ik het treurig om te lezen dat mensen alleen Gods wil uit de Bijbel halen, ipv Hem persoonlijk. Want dat staan ze met de Bijbel in de hand anderen hun weg, die echt naar Gods echte wil is op dat moment, te veroordelen.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor MoesTuin » 09 nov 2017 08:37

Marloes1g schreef:De Heere zegt in Zijn woord: Nadat gij geloofd hebt zijt gij verzegeld geworden met de Geest der beloften.
En wat is het werk van de Heilige Geest? Bevestigen dat ik de Heere Jezus door het geloof heb mogen aannemen tot rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomen verlossing. En dat iedere keer na verzoekingen, beproevingen die er echt wel veel zijn in het geloofsleven. Het goud moet gezuiverd worden van het schuim in de oven der verdrukking. "Ik heb U gekeurd in de smeltkroes der ellende". Ook met kastijdingen opdat wij Zijn heiligheid deelachtig worden.
En als de Heere de ziel dan weer lieflijk omhelst dan mag ik met Asaf zeggen: Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde.
En al staat dan de hele wereld en alle duvels uit de hel te roepen: Jij bent geen kind van de Heere dan mag ik zeggen Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord en daar houd ik mij in het geloof aan vast!
De Heere heeft meerdere malen gezegd: Niemand zal ze uit Mijn hand rukken noch uit de hand Mijns Vaders die ze mij gegeven heeft.
En dat is de vastheid in mijn leven. Het Woord door de Heilige Geest bevestigd in mijn ziel.
Gedenk aan het Woord gesproken tot Uw knecht waarop Gij mij hebt doen hopen.

Amen Marloes1g
Dank voor het delen en getuigen tot bemoediging en opbouw.

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.
-- Hebreeen 12:1

Vers 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof

Sommigen gelovigen begonnen te twijfelen.
Ze hadden de blijdschap van het geloof verloren. Sommigen baden "Hergeef mij de blijdschap van uw heil"
maar anderen waren afvallig geworden.
Ze waren "door matheid van ziel verslapt" (vers 3).

Daarom dan, laten ook wij in deze tijd met volharding lopen de wedloop die voor ons ligt.
Het komt aan op volharding in het Geloof.
Het komt je niet aanwaaien.

Volhardt dan in de Wedloop van het Geloof
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor Johan100 » 09 nov 2017 09:27

Bambi schreef:Waar komt je angst vandaan Johan?
Het is geen angst, maar REALITEIT, bambi. Waarom vul je dat in voor mij, i.p.v. dat je het vraagt of het angst is of niet. Dat scheelt (ik bedoel verschilt) al een hele hoop miscommunicatie.
Bambi schreef:Je vult al in voor alle mensen dat hun geloof niet echt is.
Waar doe ik dat? Quote dat eens als je wilt!

Bambi schreef:Ik heb het geloof juist links laten liggen en ben de wereld ingegaan, omdat ik afgehouden werd met deze eisen.
Welke eisen?

Bambi schreef:Maar ben wel altijd blijven geloven dat God en de Heere Jezus een waarheid waren
Maar ik kon er toch niks zelf aan doen en een relatie met God stond bijna gelijk aan heiligheidsschennis, als je niet wedergeboren in Hem geloofde. Dan mocht je je niet tot Zijn kinderen rekenen. Want alleen een geloof was niet genoeg. Ik heb zelf geleerd dat dat geloof al uit God komt, want van onszelf kunnen we niet geloven in de Heere Jezus, dat is al alleen al doordat God trekt.
En geloof is een zeker weten wat al in het hart gewerkt is door God
Wedergeboorte is noodzakelijk, niet dan?
Alles moet recht gezet worden in ons leven, ons gevoel, verstand, onze wil moet omgebogen worden. In een rechte verhouding tot God. En dat is een wonder van boven als dat gebeurt. Dat kunnen we zelf niet. We kunnen zelf niet geloven. We moeten het wel aangrijpen, maar dat kan alleen als God ons aangrijpt. Bij mij werkt het zo wel in ieder geval. Kan jij gewoon zelf geloven dan?
Laatst gewijzigd door Johan100 op 09 nov 2017 09:34, 1 keer totaal gewijzigd.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor MoesTuin » 09 nov 2017 09:32

Gelukkig wordt de blijde Boodschap ook in de gereformeerde kringen rijkelijk verkondigt.
Het rijke Evangeliewoord en de vervulling van de beloften reeds nu al en de vrijheid het apart gezet zijn in Christus voor allen die in Hem geloven.
In onderstaande dienst helder uitgelegd.

https://kerkdienstgemist.nl/assets/1455 ... gQR-anvLqB

Een oude gereformeerde dominee die de Heere heeft ingezet om mij Zijn Stem te leren verstaan jaren terug is ds Grutter waarvan ik deze dienst pas beluisterde bemoedigend en oproepend....en deel het graag
Ik heb vroeger in die tijd zoveel aan zijn preken gehad tevens het inzicht bij Christus alleen uit te moeten komen

Gelooft u jij de vergeving van al de zonden uit genade
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5406
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor Chaya » 09 nov 2017 11:23

Bambi schreef: hou er mee op om die angst die van de duvel is, om mensen bij God vandaan te houden en panisch in zijn macht te houden, te zien als Gods weg

Persoonlijk ken ik geen panische angst en ik vind het verdrietig als dit bij je vader wel zo was.
God wil niet dat we uit angst tot Hem vlieden.
Ik geloof niet in de predestinatie zoals hij gepreekt en opgevat wordt.
In de kerken waar ik kom - dus ook de rechterflank - wordt dit niet zo verkondigt.
Want dat is geen evangelie.
Johan100 schreef:Alles moet recht gezet worden in ons leven, ons gevoel, verstand, onze wil moet omgebogen worden. In een rechte verhouding tot God. En dat is een wonder van boven als dat gebeurt. Dat kunnen we zelf niet. We kunnen zelf niet geloven. We moeten het wel aangrijpen, maar dat kan alleen als God ons aangrijpt. Bij mij werkt het zo wel in ieder geval.

Eens!
Marloes1g schreef:En wat is het werk van de Heilige Geest? Bevestigen dat ik de Heere Jezus door het geloof heb mogen aannemen tot rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomen verlossing. En dat iedere keer na verzoekingen, beproevingen die er echt wel veel zijn in het geloofsleven. Het goud moet gezuiverd worden van het schuim in de oven der verdrukking. "Ik heb U gekeurd in de smeltkroes der ellende". Ook met kastijdingen opdat wij Zijn heiligheid deelachtig worden.

Maar pas dan kun je het met de Heere eens worden. Dat bedoel je toch te zeggen Marloes?
Marloes1g schreef:Denk al gauw dat kan ik zelf wel even maar als de Heere je dan weer laat vastlopen in de "gewone" dagelijkse beslommeringen die je denkt wel even zelf te doen dan leer ik het weer

Ach ja, zo herkenbaar.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2213
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor Teus » 09 nov 2017 12:01

Johan100 schreef:
Wedergeboorte is noodzakelijk, niet dan?
Alles moet recht gezet worden in ons leven, ons gevoel, verstand, onze wil moet omgebogen worden. In een rechte verhouding tot God. En dat is een wonder van boven als dat gebeurt. Dat kunnen we zelf niet. We kunnen zelf niet geloven. We moeten het wel aangrijpen, maar dat kan alleen als God ons aangrijpt. Bij mij werkt het zo wel in ieder geval. Kan jij gewoon zelf geloven dan?


Inderdaad Johan, Eerst onze wil, "kiest dan heden die u dienen wilt" "Kom zoals je ben en "Bekeert u" Daarna gaat alles door de kracht van de Heilige geest. Dan Gaat Jezus ons leren wie we zijn in Hem en hoe groot de Genade is die God ons geschonken heeft en welke weg we moeten bewandelen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. "Leer mij naar u Waarheid wandelen" "Maak mij uw wegen door Uw Woord en Geest bekend. We worden onderdeel van Zijn Plan. Ik ben er wel achter dat het niet zomaar gaat.
Aanbidding is: God vertellen wat je in Jezus Christus gezien hebt.
Geloven is: Leven naar Gods beloften.

Bambi

Re: Een Wonder in je hart?

Berichtdoor Bambi » 09 nov 2017 14:00

@Johan, als je bedenkt dat:

1. God het liefst wil dat iedereen in de Heere Jezus gaat geloven en Zijn waarheid aanneemt
2. Dat God dus iedereen trekt, naar Hem en de Heere Jezus toe
3. God het geloof in de Heere Jezus schenkt aan diegenen, die het willen aannemen
4. Het geloof in de Heere Jezus al zalig maakt
5. Mensen en dus ook kinderen, die geloven uit een zeker weten, dat de Heere Jezus bestaat, dus allemaal al kinderen van God zijn
6. De Heilige Geest in mensen die in de Heere Jezus geloven gaat wonen
7. Je pas een levend geloof krijgt, als je naar de Heilige Geest in je gaat luisteren
8. Het aan de mens is wanneer ze naar de Heilige Geest gaan luisteren en dat eigen wil, angst en hersenspoeling, daarin de grootste blokkade is
9. De Heilige Geest dan allerlei manieren gebruikt, om die mens naar Hem te laten luisteren
10. En pas als we naar de Heilige Geest gaan luisteren we gaan veranderen van binnenuit, op de manier die God voor die persoon van node vindt

Dan heb je alle antwoorden


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast