de werking van de Heilige Geest in mensenlevens

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

coby6
Luitenant
Luitenant
Berichten: 749
Lid geworden op: 01 apr 2018 19:00

Re: de werking van de Heilige Geest in mensenlevens

Berichtdoor coby6 » 10 jun 2018 23:27

Nathan schreef:Na alles gelezen te hebben over de Heilige Geest blijft bij mij de indruk achter dat niemand precies weer wat de Heilige Geest is, hoe je de Geest kan ontfvangen en wat de werking van de Heilige Geest is in kerk en in de harten van de christen.
Ik lees Johannes 14:Johannes 14:15-18,23 ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u’.
‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen’.
Heeft u allen de Heilige Geest ontvangen? Heeft u wel eens gehoord van de zevenvoudige werking van de Heilige Geest?
Men ontvangt immers de Heilige Geest NIET inwonend door de waterdoop maar wel door de doop met vuur.
Lees eens Mattheüs 3:11 ‘Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur’.
Handelingen 8:14-17 ‘Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.
Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest’.
De doop met vuur wordt als sacrament aan ons gegeven door handoplegging door levende ap[ostelen.

Wat? Wie. Hij is een Persoon. In de Bijbel bekeerden ze zich en lieten zich dopen en ontvingen de Heilige Geest. Behalve dat groepje dat Paulus tegenkwam. Die legde hij handen op om de Heilige Geest te ontvangen. Nu hebben ze alles losgekoppeld en word je pas een jaar later gedoopt en vaak voor die tijd word je handen opgelegd om de doop in de Heilige Geest te ontvangen. Maar goed.
De Heilige Geest overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Hij spreekt direct als je zondigt. Hij laat je het Woord begrijpen en geeft je Bijbelteksten. Hij vertroost. Hij inspireert je om in tongen te spreken of geeft de gave van profetie. Hij doet de wonderen. Hij gebruikt ook mensen om tot anderen het evangelie te spreken. Hij verandert je naar het beeld van Christus, net als die man waar Esther naar luisterde met die zalfolie etc. zodat ze mooi zou zijn voor de koning.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2363
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: de werking van de Heilige Geest in mensenlevens

Berichtdoor MoesTuin » 11 jun 2018 10:55

Jesaja40 schreef:Beste MoesTuin
Boeiend uw vraagstelling en uw worsteling die daarin doorklinkt. De Eeuwige is met ieder mens begaan en op Zijn onnaspeurbare wijze spreekt Hij tot ons.
Die worsteling is niet van deze tijd, want ook onze koning David haalt dit aan in een van de Psalmen: neem uw Geest niet van mij. Hiermee wordt aangetoond dat iedereen voor de Eeuwige zeer uniek is en dat niemand exact de levensweg moet volgen van zijn/haar naaste. Hier is er sprake van de verborgen omgang met de Eeuwige en u.

Daarvan mag u getuigen naar uw directe naaste. Velen die u kennen zullen blij zijn met uw mededeling dat, laat ik het heel populair zeggen klikt tussen de Eeuwige en u. Dat kostbare geschenk is heel persoonlijk geworden. Iedere mededeling die u aan anderen doet zal niet altijd goed overkomen. Bij mensen onderling zit heel veel ruis op de lijn. Een stoorzender die komt met de reactie: maar beste man, weet je het wel heel erg zeker dat het tussen de Eeuwige en u wel goed is. Het plaatsen alleen van die opmerking is een zeer gevaarlijke ruis. Die neemt een stukje glans van u af. Natuurlijk bedoelt men het aan de andere kant heel erg goed. Maar daar bent u beslist niet mee geholpen. Dan slaat de twijfel toe, heb ik het wel goed gehoord? Is er dan een inbeelding van de Eeuwige en mij.

Zou het dan toch niet waar zijn wat er in de berijmde Psalmen zo treffend staat: G’ds verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, ‘t Heilgeheim wordt aan Zijn kind'ren, naar Zijn vree verbond getoond. (en wat er verder volgt) Als dit lied wordt gezongen dan wellen soms de tranen in de ogen en krijg je dat heerlijke blije gevoel. Het worstelen is niet van een individu maar van de gehele mensheid.

Slechts enkele woorden geven zoveel kracht en bemoediging. Zeg het maar rustig hardop: zo, dat laat ik niet van mij afpakken. Ik wil even niet een negatieve of corrigerende opmerking horen. Hier is iets Heiligs tussen de Eeuwige en u. Dat moment van genieten mag u zeker koesteren en behoort tot de geestelijke bagage. G’d heeft met een heel eenvoudig woord, een toepasselijke tekst of een lied uw hart aangeraakt. De ogen gaan dan naar boven voor dit kostbare moment. Zo zijn er vele gebeurtenissen opgeschreven in de Bijbel. Als voorbeeld, niet als een exact op te volgen blauwdruk. Maar gewoon praktisch voor elke dag en iedere knipoog van Boven.

Soms moeten wij onszelf beschermen tegen mogelijke negatieve invloeden van buitenaf. Het grenzen aangeven tweeledig. Laat niet over uw grens heen gaan en respecteer ook de grens van de ander. Lang niet alle zaken deel je met elkaar in het openbaar. Een zeer betrouwbare vriend of vriendin kent uw grenzen en zal die respecteren. Door dat altijd voor ogen te stellen komt er juist ruimte om op een hoger niveau open te staan vanwege het wederzijdse respect naar elkaar. Ja dan blijkt het wel mogelijk te zijn om te spreken van de wonderlijke gang van uw levensweg. Ineens is daar geen voorbijganger maar en medereiziger op uw pad. Hij/zij is betoond zich een gids en geen wegwijzer.

Weet u beste MoesTuin we hebben zoveel wegwijzers in deze wereld en zo weinig gidsen. Een gids gaat met u mee. Een wegwijzer geeft u een routekaart (een gebruiksaanwijzing) vanuit zijn/haar perspectief. Een goede gids heeft hetzelfde doel: u te brengen bij die plaats en het wijzen op mogelijke gevaren en bijzonderheden onderweg. De beste gids is onze Messias Yeshua die voor iedereen klaar staat. Velen hollen voor die Gids uit en lopen daarmee die Gids voor de voeten. Hij, Yeshua kent als geen ander de juiste weg en Hij zal u vertroosten op uw levensweg. Daarvoor maakt Hij gebruik van de Geest die van de Vader uitgaat. Die Geest vertroost ons en leert ons ook om afhankelijk te zijn van onze Messias. Met deze woorden loop ik een piepklein stukje met u mee op uw levensweg naar de heerlijke toekomst die wacht. Moeten we het dan met alles eens zijn met elkaar op die levensweg? Nee, want stel dat ik het gemakkelijkste deel van de weg zou claimen dan ontneem ik een stukje comfort van u af. Ik zou dan in de verleiding kunnen komen door een opmerking te maken loop dan ook in mijn voetspoor. Dan ben ik een eigenwijze wegwijzer geworden en bepaal ik voor u de grens.

Als schrijvende merk ik dat het een hele levenskunst is om de Messias te volgen. De een loopt links, de ander rechts en weer een ander vele meters erachter. Laten wij ons richten op het einddoel: de vrede tussen G’d en de mens. De definitieve verzoening en genezing die plaats zal vinden van allen die de Messias volgen. O ja, als Jood heb ik nog het volgende op te merken. Kijk niet naar ons als wij de Messias indirect volgen of verwachten. Dan loopt u voor de voeten van de Messias uit en u bepaalt wat er moet gebeuren met hen. Dit is een zaak tussen de Eeuwige en Zijn uitverkoren volk. Maar u mag, graag zelfs, bidden voor mijn volksgenoten dat onze ogen worden geopend en zij de schoonheid van de Messias herontdekken.

Dank Jesaja voor de wijze woorden.
Ik kom hier later wellicht nog uitgebreider op terug (bij meer tijd).
Maar bemoedigend broeder!
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2363
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: de werking van de Heilige Geest in mensenlevens

Berichtdoor MoesTuin » 19 jun 2018 10:06

Jesaja40 schreef:Beste MoesTuin
Boeiend uw vraagstelling en uw worsteling die daarin doorklinkt. De Eeuwige is met ieder mens begaan en op Zijn onnaspeurbare wijze spreekt Hij tot ons. Zo waar en zo bijzonder, gewoon een Wonder! De Heer zegt het in de bijbel "Ik ken Mijn schapen en de schapen kennen Mijn Stem"
Die worsteling is niet van deze tijd, want ook onze koning David haalt dit aan in een van de Psalmen: neem uw Geest niet van mij. Hiermee wordt aangetoond dat iedereen voor de Eeuwige zeer uniek is en dat niemand exact de levensweg moet volgen van zijn/haar naaste. Hier is er sprake van de verborgen omgang met de Eeuwige en u. zo waar wederom, God Zoon Geest, drie-een, Hij gaat met geen mens dezelfde weg, geen enkele vergelijking gaat op, ieder Uniek voor de Heer, en in Psalm 25 Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont;
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreêverbond, getoond.


Daarvan mag u getuigen naar uw directe naaste. Velen die u kennen zullen blij zijn met uw mededeling dat, laat ik het heel populair zeggen klikt tussen de Eeuwige en u. Dat kostbare geschenk is heel persoonlijk geworden. Iedere mededeling die u aan anderen doet zal niet altijd goed overkomen. Bij mensen onderling zit heel veel ruis op de lijn. Een stoorzender die komt met de reactie: maar beste man, weet je het wel heel erg zeker dat het tussen de Eeuwige en u wel goed is. Het plaatsen alleen van die opmerking is een zeer gevaarlijke ruis. Die neemt een stukje glans van u af. Natuurlijk bedoelt men het aan de andere kant heel erg goed. Maar daar bent u beslist niet mee geholpen. Dan slaat de twijfel toe, heb ik het wel goed gehoord? Is er dan een inbeelding van de Eeuwige en mij.
Klopt, en de boze is dan zo actief met storen en verstoren en twijfel brengen en zaaien, maar gegrond in de Heer, de onwankelbare Rots waarin ik gebeiteld ben kan en mag ik zeggen in Hem "Niets of niemand, nee helemaal niets kan mij scheiden van de Liefde in en ui t Christus" Mensen denken dat soms wel, maar komen bedrogen uit. de dood is de laatste vijand, maar zelfs de dood kan je niet scheiden van Christus als je enkel en alleen in Hem ontslaapt wordt je wakker in Zijn armen! Wat een vreugdevolle dag zal dat toch zijn!

Zou het dan toch niet waar zijn wat er in de berijmde Psalmen zo treffend staat: G’ds verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, ‘t Heilgeheim wordt aan Zijn kind'ren, naar Zijn vree verbond getoond. (en wat er verder volgt) Als dit lied wordt gezongen dan wellen soms de tranen in de ogen en krijg je dat heerlijke blije gevoel. Het worstelen is niet van een individu maar van de gehele mensheid. Absoluut, ik in een eerder antwoord alhier benoemde ik de Psalm zelf ook al, een bevestiging nu dit van u te lezen!
Een belofte een eed van God, daar waar ik op bouwen mag, onbegrijpelijk toch, bijna niet te geloven een aanvaarden, maar in Christus geschonken! Ik ben van Hem, gekocht en betaald met het bloed van Zijn Zoon de Heer Jezus.... Genade alleen, onverdiend, toch gekregen


Slechts enkele woorden geven zoveel kracht en bemoediging. Zeg het maar rustig hardop: zo, dat laat ik niet van mij afpakken. Ik wil even niet een negatieve of corrigerende opmerking horen. Hier is iets Heiligs tussen de Eeuwige en u. Dat moment van genieten mag u zeker koesteren en behoort tot de geestelijke bagage. G’d heeft met een heel eenvoudig woord, een toepasselijke tekst of een lied uw hart aangeraakt. De ogen gaan dan naar boven voor dit kostbare moment. Zo zijn er vele gebeurtenissen opgeschreven in de Bijbel. Als voorbeeld, niet als een exact op te volgen blauwdruk. Maar gewoon praktisch voor elke dag en iedere knipoog van Boven. treffend, het hart...het gaat om het hart, het gaat zo heel persoonlijk om je hart....geloven met het hart.... zeer zeker ook praktisch geloven in de tijd van vandaag (de bijbelse tijd is ver achter ons) maar Gods Geest gaat verder ook in onze tijd. De Heilige Geest is zo ondergeschikt geraakt in de huidige tijd en ook in het huidige kerkelijke leven.... de kerk lijkt bang te zijn voor de Heilige Geest, weet er geen raad mee omdat het zo ongrijpbaar is en de eigen regeltjes en wetjes verstoord en omver blaast want de Heilige Geest waait als de wind en men hoort Hem niet en ziet Hem niet zo als de wind onvoorstelbaar is in richting en kracht zo is ook de Geest

Soms moeten wij onszelf beschermen tegen mogelijke negatieve invloeden van buitenaf. Het grenzen aangeven tweeledig. Laat niet over uw grens heen gaan en respecteer ook de grens van de ander. Lang niet alle zaken deel je met elkaar in het openbaar. Een zeer betrouwbare vriend of vriendin kent uw grenzen en zal die respecteren. Door dat altijd voor ogen te stellen komt er juist ruimte om op een hoger niveau open te staan vanwege het wederzijdse respect naar elkaar. Ja dan blijkt het wel mogelijk te zijn om te spreken van de wonderlijke gang van uw levensweg. Ineens is daar geen voorbijganger maar en medereiziger op uw pad. Hij/zij is betoond zich een gids en geen wegwijzer. Heel wijze woorden en adviezen, wat iedereen zegt en doet is op eigen persoonlijke verantwoording en ik heb een gladde rug gelukkig. Als ik er niets mee kan glijd het er zo vanaf want ik weet zelf heel goed waar ik sta.
Ik besef ook heel goed dat ik geen "kuddedier" ben, maar me open stel voor veel en heel ruim en breed, maar met absolute grenzen, maar niet via de gangbare orde en regels


Weet u beste MoesTuin we hebben zoveel wegwijzers in deze wereld en zo weinig gidsen. Een gids gaat met u mee. Een wegwijzer geeft u een routekaart (een gebruiksaanwijzing) vanuit zijn/haar perspectief. Een goede gids heeft hetzelfde doel: u te brengen bij die plaats en het wijzen op mogelijke gevaren en bijzonderheden onderweg. De beste gids is onze Messias Yeshua die voor iedereen klaar staat. Velen hollen voor die Gids uit en lopen daarmee die Gids voor de voeten. Hij, Yeshua kent als geen ander de juiste weg en Hij zal u vertroosten op uw levensweg. Daarvoor maakt Hij gebruik van de Geest die van de Vader uitgaat. Die Geest vertroost ons en leert ons ook om afhankelijk te zijn van onze Messias. Met deze woorden loop ik een piepklein stukje met u mee op uw levensweg naar de heerlijke toekomst die wacht. Moeten we het dan met alles eens zijn met elkaar op die levensweg? Nee, want stel dat ik het gemakkelijkste deel van de weg zou claimen dan ontneem ik een stukje comfort van u af. Ik zou dan in de verleiding kunnen komen door een opmerking te maken loop dan ook in mijn voetspoor. Dan ben ik een eigenwijze wegwijzer geworden en bepaal ik voor u de grens. Amen! dit zou iedereen net zoveel moeten doorlezen totdat men beseft de waarheid en het opvolgen van deze waarheden en dit leren kennen en herkennen of opnieuw of helemaal opnieuw dit in je leven toe te passen met hulp van de Trooster

Als schrijvende merk ik dat het een hele levenskunst is om de Messias te volgen. De een loopt links, de ander rechts en weer een ander vele meters erachter. Laten wij ons richten op het einddoel: de vrede tussen G’d en de mens. De definitieve verzoening en genezing die plaats zal vinden van allen die de Messias volgen. O ja, als Jood heb ik nog het volgende op te merken. Kijk niet naar ons als wij de Messias indirect volgen of verwachten. Dan loopt u voor de voeten van de Messias uit en u bepaalt wat er moet gebeuren met hen. Dit is een zaak tussen de Eeuwige en Zijn uitverkoren volk. Maar u mag, graag zelfs, bidden voor mijn volksgenoten dat onze ogen worden geopend en zij de schoonheid van de Messias herontdekken. Bidt en werkt! Dank U en ik hoop dat vele lezers de waarde van deze posing ook mogen zien en praktiseren wat een hele opgave is in de huidige tijd van ongeloof en de gevestigde kerken met eigen regels e.d.


Beste Jesaja40, u zegt zulke ware dingen en zo mooi beschreven, dat ik er uitgebreid de tijd voor ga nemen om ze stuk voor stuk te beantwoorden, zo waardevol!
In kleur is het antwoord van mij

Liefdevolle groet broeder, MoesTuin
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast