Regeert satan of God op aarde?

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

3parels
Mineur
Mineur
Berichten: 130
Lid geworden op: 15 mei 2015 17:48

Re: Regeert satan of God op aarde?

Berichtdoor 3parels » 24 apr 2017 18:44

gravo schreef:Tja, ik zie het toch anders. Als je overmand wordt door twijfel en angst, als je bevreesd achterom gaat kijken, als je ingaat op verleidingen, verzoekingen, verslavingen of als je andere gevaarlijke wegen bewandelt waarbij je opzettelijk en doelbewust geestelijke gevaren opzoekt, dan komt dat toch echt omdat je niet uit geloof leeft. Je geeft de satan dan plaats en ruimte. En het is te wijten aan ongehoorzaamheid.
De betekenis en kracht van satan is dus rechtstreeks afhankelijk van ons geloofsleven. Satan is geen zelfstandige godheid. De oproep tot geloof, tot vertrouwen is daarom zo belangrijk. Als we niet meer worden aangevuurd om ons geloof te bouwen op wat ons in het Evangelie wordt aangeboden en beloofd, dan ontstaat vanzelf dat onverschillige en ongelovige vacuüm, waarin satan tot leven wordt gewekt. Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor of satan een relevante grootheid wordt in ons leven of niet. Waarom? Omdat wij de weg van geloof kennen. Omdat die ons verkondigd is. Dat is de verantwoordelijkheid waar ik het steeds over heb. Wij zijn niet langer te ver-excuseren.

Mijn conclusie is derhalve, hoe pijnlijk die ook is: waar christenen hun mond vol hebben van de grote kracht en enorme mogelijkheden van satan, van zijn sluwheid, spitsvondigheid, zijn lange arm, zijn duivelse verstop-partijen, zijn geheime operaties en zijn realiteit, daar ontbreekt een gezond geloofsleven. Dat is dan de harde realiteit.

Het gevaar is dat de realiteit van Jezus Christus, Zijn overwinning op de dood en de door Hem opnieuw geopende toegang naar God wordt verdrongen door een door ons gevreesde realiteit van satan, die dit alles weer teniet schijnt te kunnen doen. Nou, dat kan hij niet. Het is wel zo dat de realiteit van Jezus Christus door ongeloof uit beeld kan verdwijnen. Dan komt satan inderdaad weer op de troon en dan lijkt zijn bedreigende aanwezigheid op de achtergrond weer een realiteit te worden. Hoewel hij ten principale verslagen is.

Dus nogmaals: wat moet ik doen om zalig te worden? (dat is: verlost te zijn van de boze?). Het antwoord ken je: "geloof alleen".

gravo


Het is waar dat de satan meer ruimte heeft als je niet geloofd. Dan heeft hij alle ruimte. Maar juist als je tot geloof komt doet hij er alles aan zodat je niet vrij komt. Driftbuien, liefdeloosheid, zonde, weinig gebed en bijbel lezen... zolang je maar geen of weinig vrucht draagt..

Ook tot geloof gekomen mensen die de Heere van harte willen volgen en de zonde willen afleggen, tegen hun oude mens strijden, kunnen hinder ondervinden van de satan. Hij is niet alleen actief in het verblinden van de mens voor het evangelie maar wil ook de gelovigen ernstig lastig vallen, net zoals hij Jezus lastig viel. Zeker als er rechtsgronden in hun leven zijn. Onbeleden zonden uit hun eertijds, bijv kijken van horrorfilms of gebruik van alternatieve geneeswijze, ook al doen ze dat nu niet meer. Daarom is het zo belangrijk alles te belijden wat je weet uit je eertijds en licht te vragen over zonden die in het licht moeten komen.

En ik vind het nogal een uitspraak: " Mijn conclusie is derhalve, hoe pijnlijk die ook is: waar christenen hun mond vol hebben van de grote kracht en enorme mogelijkheden van satan, van zijn sluwheid, spitsvondigheid, zijn lange arm, zijn duivelse verstop-partijen, zijn geheime operaties en zijn realiteit, daar ontbreekt een gezond geloofsleven. Dat is dan de harde realiteit. " Welke tekst kan je hiervoor in de Bijbel vinden? Volgens mij roepen Jakobs en Petrus juist op om waakzaam te zijn tegen de listige vallen en strikken van de satan. Kortom: zij wisten ook van deze vijand die maar al te snel weer ingang zou vinden als we maar even niet waakzaam zouden zijn.
En ook Jezus werd zwaar verzocht en Hij kende geen zonde, laten we niet denken dat satan geen aanvallen zal doen op Jezus' volgelingen. Want ons zal hetzelfde lijden overkomen zegt de Bijbel.
En ja, God zij dank... gelukkig is er overwinning, maar dan wel door de Heilige Geest gewerkt. Want overwinnen is geen eitje. Dat weet je alleen als je verzocht wordt en daarvan vrij wil komen. Het is niet makkelijk staande te blijven. Ooit die donkere nare wolk van vrees en moedeloosheid over je heen voelen komen? Nee? Wees maar dankbaar. Want dat is echt geen gemakkelijke zaak. En als je het niet kent, doe er dan ook maar geen uitspraken over. Spurgeon kende als geen ander de aanvallen van de satan. Hij heeft er zelfs boeken over geschreven. En van hem mogen we toch zeggen dat hij God van harte liefhad en een navolger van Christus was.
En natuurlijk blijft de mens verantwoordelijk voor zijn eigen zonde, dat heb ik ook nergens gezegd. Maar de satan doet er alles aan om verdeeldheid te zaaien, waar liefde is. Hij doet er alles aan om de omstandigheden zo te maken dat jij in zonde valt. Als Gods eer maar geroofd wordt en jij zondigt. Hij zal je aanvallen op een zwak moment. Wanneer je het niet verwacht. Hij doet er alles aan dat jij maar geloofd dat hij geen geduchte tegenstander is. Hij rooft het evangelie (gelijkenis vh zaad). Zolang jij denkt dat het met zijn macht wel meevalt, zal hij je met rust laten. Maar zodra je een bidder wordt, zal hij komen. Reken maar! Hij zal er alles aan doen, zodat je niet strijd.
De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Regeert satan of God op aarde?

Berichtdoor mohamed » 24 apr 2017 21:50

gravo schreef:Ik zit in dubio over wat je hier bedoelt. In Ef. 6,12 lezen we: "Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht".

Is de Nederlandse overheid dan een duivel en geen mens? En de sterke arm der wet, is het een geestelijke demon? Neen toch? Deze ene tekst kan toch niet alles ontkrachten wat Paulus uiteen heeft gezet over vlees en bloed versus geest? Wat hier bedoeld wordt is dat Paulus en de andere apostelen geen strijd hadden tegen de gewone man, maar veelmeer de belangrijke mensen. Zoals de hogepriesters en de gevestigde orde. Kan jij me een plaats aanwijzen waar Paulus een treffen had met een boosaardige geest? Ik kan je vele plaatsen aanwijzen waar de apostel het aan de stok had met boze geesten, echter waren dit steeds mensen. De ene keer dat Paulus wel door een geest bezocht werd was het geen boze toch?
gravo schreef:En ook wordt de satan vaak als een bezetenheid gekenschetst. Kennelijk zoekt satan een woning in ons mensen (of in zwijnen, zoals het verhaal van de bezetene in Gadara toont).

En in het OT lezen we dat boze geesten rechtstreeks door God gezonden werden met maar een doel.

'14 En de Geest des HEEREN week van Saul; en een boze geest van den HEERE verschrikte hem.
15 Toen zeiden Sauls knechten tot hem: Zie toch, een boze geest Gods verschrikt u.' (1 Sam 16)

Dat is van een andere orde als satan die veelmeer indirect gezonden is en steeds in het vlees is.
gravo schreef:Het is zeker zo dat satan niet hoort bij "het geestelijke", als tegenovergestelde van "het natuurlijke". De wedergeboorte doet een nieuwe mens ontstaan. Satan woont niet in de nieuwe mens, maar in de oude mens.

Op de nieuwe mens heeft hij geen vat meer doordat Christus de duivel heeft overwonnen.
gravo schreef:Over het algemeen zie ik satan als de personificatie van de verleiding, de twijfel, de aantrekkingskracht die het natuurlijke op ons houdt (macht, bezit, eer, lust, wraak, egoïsme). Als we daaraan toegeven zeggen wij de gelovige houding weer vaarwel en geven we weer toe aan het ongeloof. We proberen dan weer houvast te krijgen aan materiële dingen en zeggen het vertrouwen in het geloofsgoed weer op. We willen weer letterlijke bevestigingen krijgen, grip krijgen, het in handen hebben en we vertrouwen niet langer op dat wat ons is beloofd. Die verleiding is dus een geestelijk gevaar.

Daarin proef ik dat een offer niet afdoende was om alle zonden te vergeven, maar corrigeer me gerust als ik me vergis. Hoe rijm jij dat met Hebr 10,14?

Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.
gravo schreef:De moeilijkheid zit er voor mij in die gevaren te laten samenvallen met concrete dingen, mensen of omstandigheden. Dan krijg je allerlei subjectieve beweringen die nooit consistent zijn. Als je zegt dat het halen van je rijbewijs een teken is van God, is het niet behalen daarvan dan een teken dat satan het op je gemunt heeft? Als een politieke partij die niet je voorkeur heeft wint, is het dan terecht om daar direct de hand van satan in te zien? Is Trump van God of van satan? Beide meningen kun je nu horen. Tja, wat is het nou? Ruzies eindigen niet zelden in verwijten dat de ander de werken van satan uitvoert. Met name ruzies in christelijke kring. Ik haal mijn schouders er maar over op. Te makkelijk, naar mijn idee. Zo moeten we satan nog dankbaar zijn, omdat hij onze belangen zo goed dient. Hij fungeert immers als de fout-sticker die wij op onze opponenten kunnen plakken?

Behalve als je het eenmalige offer aanvaard en nooit meer aan zondigen denkt, want dan staat de duivel machteloos zoals het hoort. Zeg ik hiermee dat christenen heilig zijn of moeten zijn? Neen, want wie heilig is hoeft niet geheiligd te worden. Wij hebben Christus te gehoorzamen en na te volgen, maar wij hoeven zelf Christus niet te zijn.
gravo schreef:Ik bedoel maar, dan hebben we het wel over vlees, maar dat is dan toch gewoon het menselijke verdorven vlees, het vleselijke van de gevallen mens? Ook zonder satan gat het al voldoende mis in de wereld. Maar al te vaak wordt satan gebruikt om te maskeren hoezeer wij zelf verantwoordelijk zijn voor al het zondige, het kwade en het diabolische dat wij mensen kunnen aanrichten tegen elkaar en onszelf.

Inderdaad. Zo wilde Adam immers Eva de schuld geven en zelfs God, want hij zei: 'u heeft die vrouw gemaakt.' Echter had God daar geen boodschap aan en vervloekte Adam. Zo zal het ook gaan met elke Adam die satan de schuld geeft.
gravo schreef:Bij gebrek aan duidelijkheid heb ik me dus aangewend om in niets of niemand satan te zien. Voor mij is satan daarom een niet relevante grootheid en praktisch niet-existent, niet aan te tonen, meer een hersenschim dat een concrete gestalte. We hebben hem niet nodig en mocht hij nog wat voorstellen en in de zin hebben, dan vertrouw ik er op dat zijn macht al gebroken is.
Het is enorm aan te bevelen om satan te negeren en geen angst te ontwikkelen voor hem. Het leidt erg af van God en er gaat veel tijd in zitten.
Dat betekent ook helemaal niet dat we dan alleen staan in de wereld, of dat we dan meer gevaar lopen.
We hebben immers ons geloof in Jezus Christus nog? Dat is het enige nodige.
Laten we die toonhoogte, van vertrouwen en geloof, vasthouden en laten we verlost worden van de boze.

gravo

Hoezo verlost worden? Verwerp je het kruisoffer van Christus soms? Of wil je hem weer kruisigen? Niet aanvallend bedoeld maar slechts ter overdenking.

Groet,

Mohamed.
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1284
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Regeert satan of God op aarde?

Berichtdoor gravo » 24 apr 2017 23:10

mohamed schreef:Hoezo verlost worden? Verwerp je het kruisoffer van Christus soms? Of wil je hem weer kruisigen? Niet aanvallend bedoeld maar slechts ter overdenking.

Eerlijk gezegd, veel van je reacties op mijn bijdrage begrijp ik niet zo goed, maar op die laatste, bovenstaande reactie wil ik wel even reageren.
Ik refereerde in mijn tekst "Laten we die toonhoogte, van vertrouwen en geloof, vasthouden en laten we verlost worden van de boze." aan wat in het gebed dat Jezus ons heeft geleerd wordt gevraagd, namelijk: "verlos ons van de boze".

Dat lijkt me de enig juiste weg als het gaat om onze omgang met satan: geen omgang, er verre van blijven, er bij uit de buurt worden gehouden. Dat is steeds mijn pleidooi geweest.

Verder, in mijn denken heeft de klassieke christelijke leer een belangrijke plaats. Daarmee is ook gezegd dat het kruisoffer van Jezus Christus voldoende is om ons van onze zonden te wassen en te reinigen en dat het de volkomen vergeving van al onze zonden inhoudt en de onvoorwaardelijke verzoening met God bewerkstelligt. Ik bedoel dus dat Jezus werk volkomen is. En dat in de meest uitgebreide zin des woords: er hoeft niets meer bij van onze kant uit. Slechts door geloof ontvangen wij het, maar in dat geloof wordt wel alles ontvangen. We leren weliswaar langzamerhand steeds beter kennen wat de schatten van het geloof zijn, maar die schatten worden niet fasegewijs verstrekt. Die zijn er vanaf het allerprilste geloof al in volle omvang. Veracht de dag der kleine dingen niet. Christus is alles. De zonde wordt weggenomen, de angst, de dood, de schuld, de pijn, de eenzaamheid. Zaligheid betekent een vol geluk, onbegrensde liefde en eeuwige vrede. Daarin is geen enkele ruimte meer voor satan. Hij verdwijnt als sneeuw voor de zon. Heeft C.S. Lewis iets dergelijks niet eens met een mooi beeld omtrent de hel beschreven? De hemel, die was groot, licht en ontzagwekkend, want God woonde daar, maar de hel, dat was een klein, bijna onvindbaar putje in de grond, ergens tussen het gras. Daar in dat onbetekenende stukje werkelijkheid, daar "regeerde" satan. Nietszeggend dus.

Mijn vaste reactie zal altijd zijn mensen te wijzen op de zaligmakende werking van geloof. Daartoe worden we opgeroepen. En dat is niet voor niks. Er is geen andere weg tot de zaligheid, dan door te geloven in Jezus Christus. Niet om daardoor in de problemen te komen en van aanvechting naar aanvechting te leven, als mikpunt van de duivel en zijn gansche heir. Nee, die oproep tot geloof is juist gedaan om ons uit de macht van de zonde te trekken, om ons te verlossen, te genezen en te behouden. Wie gelooft zal zalig worden. Niet: wie gelooft zal tot zijn laatste snik door satan worden achternagezeten en eindeloos worden verzocht en verleid. Tot geloof komen betekent niet dat we in de hel geworpen worden en daar vele geestelijke folteringen van satan moeten verduren.
Daar zijn we nu net van verlost, van die dreiging.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Regeert satan of God op aarde?

Berichtdoor mohamed » 24 apr 2017 23:50

gravo schreef:Eerlijk gezegd, veel van je reacties op mijn bijdrage begrijp ik niet zo goed, maar op die laatste, bovenstaande reactie wil ik wel even reageren.

Ik probeerde je duidelijk te maken dat Paulus in al zijn brieven nooit rept over ontmoetingen met machten in de lucht maar het steeds aan de stok heeft met mensen van vlees en bloed. Voorts schrijft de apostel uitvoerig over de tegenstelling tussen vlees en geest, waarbij vlees steeds het kwaad personifieert en geest het goede. De apostel leert dat die in het vlees zijn God niet behagen kunnen, dus satan kan nooit een geestelijk wezen zijn, niet volgens de leer van Paulus althans.

En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. (Rom 8,8)
gravo schreef:Ik refereerde in mijn tekst "Laten we die toonhoogte, van vertrouwen en geloof, vasthouden en laten we verlost worden van de boze." aan wat in het gebed dat Jezus ons heeft geleerd wordt gevraagd, namelijk: "verlos ons van de boze".

Dat leerde Jezus niet aan ons, maar aan de geestelijke zuigelingen, want er staat: 'Uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid' (Mat 21,14) Die psalm betrok Jezus op zijn tijd en het maakte de joden ziedend (Mat 21,15). Het Onze Vader leerde Jezus aan zijn eerste volgelingen die zijn discipelen waren voor de kruisiging.

Echter NADAT verlossing heeft plaatsgevonden zingen we het Onze Vader in de verleden tijd omdat de Vader ons verlost heeft van de boze en bidden we in naam van de Zoon.

Johannes 16
24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.
25 Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen.
gravo schreef:Dat lijkt me de enig juiste weg als het gaat om onze omgang met satan: geen omgang, er verre van blijven, er bij uit de buurt worden gehouden. Dat is steeds mijn pleidooi geweest.

Christus leert dat het hart van de mensen is waar alle kwaad vandaan komt, hoe wil je daarvan vluchten?

Mar 7
21 Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen,
22 Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.
23 Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens.
gravo schreef:Verder, in mijn denken heeft de klassieke christelijke leer een belangrijke plaats. Daarmee is ook gezegd dat het kruisoffer van Jezus Christus voldoende is om ons van onze zonden te wassen en te reinigen en dat het de volkomen vergeving van al onze zonden inhoudt en de onvoorwaardelijke verzoening met God bewerkstelligt. Ik bedoel dus dat Jezus werk volkomen is. En dat in de meest uitgebreide zin des woords: er hoeft niets meer bij van onze kant uit. Slechts door geloof ontvangen wij het, maar in dat geloof wordt wel alles ontvangen. We leren weliswaar langzamerhand steeds beter kennen wat de schatten van het geloof zijn, maar die schatten worden niet fasegewijs verstrekt. Die zijn er vanaf het allerprilste geloof al in volle omvang. Veracht de dag der kleine dingen niet. Christus is alles. De zonde wordt weggenomen, de angst, de dood, de schuld, de pijn, de eenzaamheid. Zaligheid betekent een vol geluk, onbegrensde liefde en eeuwige vrede. Daarin is geen enkele ruimte meer voor satan. Hij verdwijnt als sneeuw voor de zon. Heeft C.S. Lewis iets dergelijks niet eens met een mooi beeld omtrent de hel beschreven? De hemel, die was groot, licht en ontzagwekkend, want God woonde daar, maar de hel, dat was een klein, bijna onvindbaar putje in de grond, ergens tussen het gras. Daar in dat onbetekenende stukje werkelijkheid, daar "regeerde" satan. Nietszeggend dus.

Maar waar ben je dan nog voor op de vlucht? We hebben ook harten van vlees en bloed net als de mensen die leefden voor de komst van Christus. Daar kunnen we niet van vluchten, dus eens vergeven altijd vergeven.
gravo schreef:Mijn vaste reactie zal altijd zijn mensen te wijzen op de zaligmakende werking van geloof. Daartoe worden we opgeroepen. En dat is niet voor niks. Er is geen andere weg tot de zaligheid, dan door te geloven in Jezus Christus. Niet om daardoor in de problemen te komen en van aanvechting naar aanvechting te leven, als mikpunt van de duivel en zijn gansche heir. Nee, die oproep tot geloof is juist gedaan om ons uit de macht van de zonde te trekken, om ons te verlossen, te genezen en te behouden. Wie gelooft zal zalig worden. Niet: wie gelooft zal tot zijn laatste snik door satan worden achternagezeten en eindeloos worden verzocht en verleid. Tot geloof komen betekent niet dat we in de hel geworpen worden en daar vele geestelijke folteringen van satan moeten verduren.
Daar zijn we nu net van verlost, van die dreiging.

gravo

Toch spreek je nog veel in de toekomende tijd, terwijl Paulus duidelijk heeft geschreven:

'maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods' (1 Kor 6,11)

Daar krijgt de duivel geen speld tussen en gaat hij op stuk. Onze harten slaan er van over.

Groet,

Mohamed
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1897
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Regeert satan of God op aarde?

Berichtdoor mona » 10 jul 2018 17:30

Getuigenis van John Ramirez


De meeste christenen beseffen niet dat er een geestelijke strijd woedt in de hemelse gewesten. Een strijd tussen licht en duisternis. Een strijd om de zielen van mensen. Een strijd op leven en dood. John Ramirez, voormalig aanbidder van de satan, licht een tipje op van de sluier. Soms is het heftig wat hij vertelt. Om ons te doen beseffen hoe reëel de geestelijke strijd is. Denk aan Efeze 5:11: ‘Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.’

John groeide op in een gewelddadige omgeving, met veel moorden, in de South Bronx, een wijk in New York. Zijn vader en ook de familie van zijn vader was actief en hekserij en tovenarij. ‘Toen ik een jaar of 8, 9 was, mocht ik met mijn vader mee naar de ruimte waar de duivel werd vereerd en aanbeden. Ik zag daar zijn aanwezigheid.’

In tongen tot de duivel bidden
John vertelt dat hij vader hele nachten doorbracht in het aanbidden van de duivel. Dan sprak hij in tongen, demonische tongen. Ik ging regelmatig met hem mee naar de satanskerk en kreeg speciale trainingen om actief te worden in hekserij en tovenarij. Ik leerde de duivel kennen en ook hoe ik geestelijke machten in de lucht opdrachten kon geven. En om met de duivel te kunnen spreken, moet je eerst jezelf aan hem toewijden.’

Toen John een keer met vrienden op een schoolpleintje aan het spelen was, kwam er een band met een dominee, om een optreden te verzorgen, met muziek en een toespraak. ‘De sfeer was er geweldig, dat kende ik niet. De dominee sprak over de Bijbel en over God. “Misschien houdt God ook wel van mij”, dacht ik. De dominee en ook andere medewerkers gingen de rijen langs om met mensen te bidden, maar mij sloegen ze over. Mijn conclusie was: “Jezus houdt niet van mij”.’

Voodoo kettinkje
Een paar weken later vond John een voodoo kettinkje. ‘Ik deed het om, het was mijn eerste contract met de duivel.’
Hij was nog maar 10 jaar toen hij met zijn moeder naar een lezer van tarotkaarten ging. ‘De dame richtte haar ogen op mij en zei: “Deze jongen willen we hebben, om de demonen te dienen”. Tegen mijn moeder zei ze: “U krijgt dertig dagen om hem aan de duivel te geven, anders zal hij blind worden”. Kort daarna werd in een ceremonie geïnitieerd, toegewijd aan de duivel. Ik kreeg vijf kralen om mijn nek, wat betekende dat de vijf hoogste demonen, die direct onder satan staan, mijn geestelijke leiders werden, mijn geleidegeesten. Zij zouden het voortaan voor het zeggen hebben in mijn leven.’

Terugkijkend zegt John nu: ‘Mijn hele jeugd is gestolen, het aanbidden van de duivel stond centraal. Van ‘s avonds zeven uur tot ‘s ochtends vijf uur gingen we af en toe naar de satanskerk, om de satan te aanbidden, om getraind te worden in duistere geestelijke activiteiten.
Toen ik 13 jaar was, leerde is ‘astro-projecting’, hoe ik mijn lichaam kon verlaten en naar andere steden en landen kon gaan, om daar plaatsen, gebieden, steden en dorpen te vervloeken en de geest van prostitutie bevel te geven daar actief te worden, evenals de geest van drugs, de geest van homoseksualiteit, de geest van moord en zelfmoord en andere demonische geesten.’

‘De duivel was mijn vader’
Toen John 15, 16 jaar was, ging naar ziekenhuizen, om daar de dood uit te spreken over sommige patiënten. ‘Ik wilde de belangrijkste duivelaanbidder van New York worden. Toen mijn vader 33 was, werd hij doodgeschoten in een nachtclub en nu was de duivel mijn vader. Ik sprak gewoon met de duivel, die aan mij verscheen in menselijke gedaante. Hij gaf mij opdrachten, om mensen voor hem te winnen, om mensen de toekomst te voorspellen. Hij gaf mij heel veel demonische krachten. Ik doodde elke week dieren en dronk hun bloed. Soms sneed ik mijzelf en dronk mijn eigen bloed. We waren met een hele groep duivelaanbidders: rechters, dokters, advocaten, burgemeesters, politieofficieren, bekende zangers.’

John geeft ook aan dat hij en z’n collega’s mensen bedreigden. ‘We stapten op mensen af om hen door hekserij te beschadigen. We zeiden soms: “Over dertig dagen ben je dood. Regel je begrafenis maar alvast”.’
Hij had van de duivel macht gekregen over geestelijke machten en overheden in de lucht, die op hun beurt weer de demonen op de aarde opdrachten geven. ‘Ik had de taak gekregen kerken te verwoesten, kerken leeg te krijgen, de groei van de kerk te stoppen, om de geestelijke redding van mensen te stoppen.’
Hij vertelt ook over geestelijk duistere machten, demonen, die het bewind hebben over landen, ‘zoals over Haïti. Zo is er ook een demon die de macht heeft over de islam.’

‘Alleen de Waarheid maakt vrij’
Tussendoor merkt John op: ‘Ik weet nu dat het om de Waarheid gaat. Alleen de Waarheid maakt vrij,’ waarbij hij op het kruis wijst.
Eén ding viel hem altijd op: ‘Iedereen konden we beschadigen, verwonden, tot zonden brengen en soms doden, behalve echte christenen, degenen die een persoonlijke relatie met de Heere Jezus hadden. Zij waren beschermd, hun konden we niets aandoen. Dat weet de duivel ook.’

Ik had ook een speciaal boek met symbolen van demonen. Er werd in uitgelegd hoe je met hekserij en tovenarij mensen kon doden. Ik was de derde persoon ooit die dit boek kreeg. Dat boek gebruikte ik om mensen hun verstand te laten verliezen, hen ziek te maken, hen kanker te laten krijgen, miskramen, ze tot abortus aan te zetten. Ik was hele nachten wakker om met de duivel te praten en tot hem te bidden. Hele nachten, terwijl christenen een kerkdienst van een uur soms al te lang vinden, en een uur bidden al helemaal.’

‘In die tijd waren veel mensen bang voor mij, ook christenen die geen persoonlijke relatie met de Heere Jezus hadden. Zij baden niet en hadden geen kracht. Zij waren zwak. Zo kon ik mijn macht uitoefenen over die zogenaamde christenen en ook over kerken die de macht van Jezus niet kenden. Er was een grote haat in mij tegen het kruis van Jezus Christus.’

Een muur van vuur
‘De geestelijke wereld is meer reëel dan de natuurlijke wereld,’ aldus John Ramirez. ‘En dat beseffen de meeste mensen niet. Iedereen die niet beschermd is door Jezus Christus is een gemakkelijk doelwit voor de duivel en zijn medewerkers.
Ik herinner me dat we in een wijk in New York waren waar een team van Nicky Cruz was. Ze hadden de naam ‘Waarheid’. Ze traden op met muziek, zang en prediking. Ik deed mijn uiterste best om deze groep uit te schakelen, te stoppen, te vernietigen. Het waren bijna allemaal nog jongeren, 16 tot 20 jaar. Maar ik ontdekte dat er een muur van vuur als bescherming om hen heen was. Daar kon ik niet doorheen dringen.’

‘Nu weet ik dat we als gelovigen veilig en beschermd zijn onder het Bloed van Christus. Dan kan niets ons raken. We kunnen dan demonen uitdrijven in Jezus Naam en dan moet de duivel gaan.’

Een heel jaar blind
John vertelt dat hij eens probeerde een jaar vrij te nemen van de hekserij. ‘Even rust. Maar de duivel strafte mij. Ik werd blind, een jaar lang. De medici begrepen er niets van. Mijn moeder zorgde dat hele jaar voor mij. Maar pas toen ik mijn leven teruggaf aan de duivel, na zeven operaties, kon ik weer zien. In die wereld leefde ik. Als je strijdt met de duivel wil hij je doden, jou en je familie.
Veel christenen spreken alleen maar over genade. Maar als je iets doet wat de duivel niet wil, dan wil hij de doden. Of hij doodt een familielid van je.’

‘Op een avond kwam ik thuis na een bezoek aan een nachtclub. Ik zette de tv aan en keek naar een show van Jerry Springer. Ik moest hard lachen. Toen hoorde ik een duidelijke stem die zei: “Zoon, Ik kom spoedig, wat doe je met je leven”? Het was een hoorbare stem, die uit alle hoeken van de kamer leek te komen. Deze stem kende ik niet, wel de stem van de duivel. Ik kende iedere demon, elke boze macht in de lucht, degenen die leiding gaven aan het occulte, hekserij, new age, boeddhisme, islam, spiritisme. Maar deze stem was zo anders. De Stem!’

Een visioen
John vertelt over een bijzonder visioen dat hij kreeg, wat de Heere gebruikte om hem te bevrijden. Hij vertelt erover: ‘In dat visioen was de lucht vol vuur, mensen probeerden zich te verbergen, maar dat kon niet. Ik zat in een trein vol met mensen. Met een sneltreinvaart reden we de hel binnen. Het was er verschrikkelijk, de angst, de hitte, de vreselijke stank, de pijn, het schreeuwen van pijn. Ik probeerde te vluchten, maar er was nergens een uitgang.
Toen was daar opeens de duivel, die zei: “Ik ben je vader, ik gaf je alles wat je nodig had. Ik gaf je kracht, ik beschermde je, ik doodde mensen die het op jou gemunt hadden. Ik gebruikte je voor mijn koninkrijk. En nu wil je mij verlaten?” Hij begon in demonische tongen tegen mij te spreken en ik sprak terug in demonische tongen en zei tegen hem: “Ik ga niet bij je weg.” Maar hij reageerde: “Ik weet dat je weggaat en dat je mijn religie openbaar gaat maken en dat je informatie over mij naar buiten gaat brengen. Ik heb je dingen geleerd die ik aan niemand anders heb geleerd”.”

De duivel probeerde John vast te grijpen, maar toen verscheen daar in het visioen opeens het kruis van Jezus. ‘Ik kon niet begrijpen hoe het mogelijk was dat er in de hel dat kruis verscheen, maar het gebeurde in het visioen. Ik pakte dat kruis vast en sloeg er de duivel mee bij mij vandaan, waarna ik bij hem wegvluchtte. Ik was zo bang. Het was hier zo totaal anders dan het in de hemel moet zijn. Een plaats van duisternis, pijniging, wroeging, in plaats van een plaats van licht, vrede, vreugde, blijdschap.
Maar even later was de duivel er weer. “We gaan je vernietigen”, dreigde hij. “Je bent van mij, ik ben je eigenaar. Je zult leven voor mij of anders moet je dood.”

‘De duivel wilde mij opnieuw grijpen,’ gaat John verder. ‘En toen verscheen weer het kruis van Jezus Christus. Er is geen grotere liefde dan het Kruis dat verschijnt voor een zondaar zoals ik. Zoals David al zei: “Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie U bent daar” (Psalm 139:8).
Genade en goedheid voor mij, daar in de hel. Voor mij, die zo zondig, zo occult, zo demonisch bezig was. Voor mij, die in feite in de hel leefde.
Jezus Christus zocht mij op, toonde Zijn liefde aan zo’n mislukkeling. Hij maakte mij duidelijk dat Hij een plan voor mij had. “Ik hou van je, meer dan je je voor kunt stellen”. Dat maakte Hij mij duidelijk in dat visioen.’

Op de knieën

Toen John wakker werd na het visioen boog hij zijn knieën voor Jezus Christus. ‘Ik had voor 100.000 dollar aan spullen van hekserij en occultisme in huis. Ik gooide dat allemaal weg.
Er ontstond een geweldig zware geestelijke strijd. Mijn vroegere collega’s in de hekserij en in het occulte en ook de demonen dreigden mij te zullen doden omdat ik teveel wist van hun wereld en omdat ze wisten dat ik niet meer bij hen hoorde.
Dertig dagen lang martelden de demonen mij. Ze grepen mij bij mijn nek, gooiden mij uit bed. Demonen bestaan echt! Het werd ijskoud in mijn kamer, ik voelde dat ze in mijn bed kropen. Het was de duivel zelf die mij probeerde terug te winnen, mij gek te maken, mij uit te schakelen.
Ik schreeuwde het uit: “Jezus, Jezus, Jezus!” Ik wist nog niet hoe ik moest bidden. Ik had mijn zus vroeger in de kerk horen bidden. Ik ging ook zo bidden, vocht voor mijn leven.’

Evangelist
‘Ik ging naar de kerk en vroeg aan de Heere: “Heere, waarom laat U dit gebeuren”? En toen op een dag hoorde ik Zijn stem opnieuw: “Ik wil zien hoeveel je van Mij houdt, hoezeer je Mij vertrouwt”.
Dat werd het grote keerpunt. Vanaf dat moment was de duivel verdwenen en werd ik een evangelist in dienst van de Heere Jezus. Al veertien jaar mag ik Hem nu dienen. Niets kan me meer scheiden van Hem. En ik weet dat Hij ook voor mij een plaats bereid heeft in de hemel, aan de Hallelujah Boulevard. Op een dag zal Hij zeggen: “Welkom thuis, wel gedaan, getrouwe dienstknecht”. Hij is mijn Heere. Hij is mijn begin en mijn einde. Geen wapen tegen mij gericht, zal zegevieren. Ik zal sterven wanneer Jezus mij naar Huis roept. Niet door een heks die mij zal doden, of door voodoo, niets kan mij scheiden van de liefde van God.’

‘Ik hou van het kruis, ik heb de Heere Jezus lief. Ooit was ik vervloekt, nu ben ik gezegend, omdat Degene Die mij zegent, de Heere Jezus, een vervloekte werd aan het kruis voor mij.
Mijn Vader in de hemel houdt meer van mij dan ik me kan voorstellen. Die liefde kan ik nu aan mijn dochter geven. Zij mag ook de Heere Jezus kennen. Zij is een afgestuurde psycholoog en ik geloof dat God ook haar gaat gebruiken.
En voordat John Ramirez deze aarde verlaat, zullen de mensen weten dat Hij een machtig God dient.’

John Ramirez sloot zich na zijn bekering aan bij de Times Square Kerk in New York City. Hij werd daar begeleid door David Wilkerson, de voorganger van deze kerk, tot die enkele jaren geleden overleed.
John trekt nu als evangelist de wereld rond om de werken van de duisternis te ontmaskeren en de mensen op de Heere Jezus te wijzen.’ (Meer info: johnramirez.org)

Dirk van Genderen
https://www.dirkvangenderen.nl
https://cip.nl/68602-john-ramirez-wijst ... christenen
https://cip.nl/64692-voormalig-satanist ... ten-vieren
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1284
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Regeert satan of God op aarde?

Berichtdoor gravo » 15 jul 2018 20:47

Nou, nou, die John Ramirez toch. Mooi verhaal, maar ik geloof d'r niet zoveel van.
Echt zo'n gecomponeerde christelijke ideaal-vertelling waarin alle ingrediënten voor een bepaalde doelgroep netjes op een rijtje zijn gezet.
Wie een beetje onderscheid der geesten heeft ontvangen hecht er niet zoveel waarde aan.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
Yoshi
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2688
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: Regeert satan of God op aarde?

Berichtdoor Yoshi » 15 jul 2018 20:55

gravo schreef:Nou, nou, die John Ramirez toch. Mooi verhaal, maar ik geloof d'r niet zoveel van.
Echt zo'n gecomponeerde christelijke ideaal-vertelling waarin alle ingrediënten voor een bepaalde doelgroep netjes op een rijtje zijn gezet.
Wie een beetje onderscheid der geesten heeft ontvangen hecht er niet zoveel waarde aan.

gravo

Je hebt er zelfs een online tootlje voor (stond vroeger op Goedgelovig);
http://home.deds.nl/~ruub/maakjegetuigenis.htm

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Regeert satan of God op aarde?

Berichtdoor mohamed » 15 jul 2018 21:25

Yoshi schreef:Je hebt er zelfs een online tootlje voor (stond vroeger op Goedgelovig);
http://home.deds.nl/~ruub/maakjegetuigenis.htm

::))
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

Veendam
Luitenant
Luitenant
Berichten: 717
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Regeert satan of God op aarde?

Berichtdoor Veendam » 15 jul 2018 22:36

gravo schreef:Nou, nou, die John Ramirez toch. Mooi verhaal, maar ik geloof d'r niet zoveel van.
Echt zo'n gecomponeerde christelijke ideaal-vertelling waarin alle ingrediënten voor een bepaalde doelgroep netjes op een rijtje zijn gezet.
Wie een beetje onderscheid der geesten heeft ontvangen hecht er niet zoveel waarde aan.

gravo


De mensen die niet die andere wereld kennen zeggen inderdaad allemaal dat ze er niet zo veel van geloven.
De gave van onderscheiden van geesten is volgens velen ook een gave die dan ook nog eens niet voor ieder gelovig is en hoe de gaven van de Geest functioneren en dan in het bijzonder in hun eigen leven weten ze niet te verwoorden, wellicht omdat ze het zelf niet kennen.

coby6
Kapitein
Kapitein
Berichten: 845
Lid geworden op: 01 apr 2018 19:00

Re: Regeert satan of God op aarde?

Berichtdoor coby6 » 15 jul 2018 22:42

mohamed schreef:Wat een lap tekst, laat de beste man zich bekeren van het om de hete brij heendraaien en tot de kern leren komen!

samenvatting:
Hij aanbad de duivel. Die wilde 'm dood. Toen bekeerde ie zich en nu is ie evangelist.


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast