Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 22 feb 2017 12:25

@DeDwaler. Ik houd het beknopt en maak wat opmerkingen op je reacties. Dat is wat overzichtelijker, vind ik.

DeDwaler schreef:
Was David nu wedergeboren of niet?

Welk tijdstip weet ik niet, maar ik denk wel dat hij wedergeboren is. Ik heb reeds gezegd dat ik denk dat in het O.T. mensen ook wedergeboren werden.
Johan100 schreef:Of denk je dat oudtestamentische gelovigen nog niet in de hemel zijn en alsnog wedergeboren worden met de opstanding?
Dan kom je wel spaak met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus en met de geschiedenis van Elia die werd ook opgenomen in de hemel en ik dacht Henoch ook. Ik vind je lezing dan ook rammelen in meerdere opzichten.
DeDwaler schreef: Daar heb ik reeds mijn gedachten over laten gaan en gedeeld (17 Feb 2017 22:48). Ik zou dat echt eerst nader moeten bestuderen voor ik er iets zinnigs over kan zeggen. Hoe weet jij bijvoorbeeld dat het woord hemel niet gewoon hemelgewelf (firmament) betekent in het geval van Elia (2 Koningen 2:11)? Volgens mij is niet duidelijk naar welke plek Henoch en Elia exact zijn heengegaan, alleen dat ze zijn weggenomen zonder te sterven.


Als je dat niet weet, dan heb je dus geen hele goede basis nog om je mening te onderbouwen dat mensen niet wedergeboren werden in het O.T.. Nochtans zeg je dat mensen in het O.T. niet wedergeboren werden.
Ik sluit het overigens ook niet uit hoor, dat mensen pas de hemel konden binnengaan, nadat de Heere Jezus zelf is binnengegaan na de hemelvaart.
Maar zeker weten doe ik het niet, want de oudtestamentische gelovigen zagen vooruit naar de komst van Jezus.
Wat Henoch betreft is het niet duidelijk waar hij is gebleven en Elia werd opgenomen in de hemel. Over welke hemel dat gaat kan ik niet met honderd procent zekerheid zeggen. Als je jouw bewering overeind wil houden kan dat niet de hoogste hemelen zijn geweest. Dan kunnen we zeggen dat we niet weten waar hij gebleven is. (Ik denk niet een paar duizend jaar ergens alleen in een hemelgewelf)
In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus lees je dat de arme man door de engelen in de boezem van Abraham werd gedragen en dat de rijke man toen hij stierf beide zag en om een actieve daad vraagt. Het verkoelen van het puntje van z'n tong. (Luk.16)
Dat zou dan volgen jou een heenwijzing naar de toekomst zijn?


Johan100 schreef:De strekking van deze tekst is dezelfde als de tekst in Efeze 4:22 waar wordt gesproken over wedergeboorte:
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gij maar Hem gehoord hebt en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande den vorigen wandel, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding,
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest van uw gemoed,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.


DeDwaler schreef: Efeziërs 4:17-32 is duidelijk een gebod om in heiliging te leven en niet zoals de andere heidenen te wandelen (vers 17).
("dat u... de oude mens aflegt", "dat u vernieuwd wordt..in uw denken", "en u bekleed", "leg de leugen af", "spreek de waarheid", etc.) Dit gaat niet over de wedergeboorte, want dat is een gave en geen gebod.

Bekering is ook een gave en ook een gebod. In de tekst in Ef. 4:22 gaat het over vernieuwing die niet zonder wedergeboorte mogelijk is.
Zo ook de tekst in Ezechiel 18:31. Ik geloof overigens niet dat er afval mogelijk is van waargelovigen.

(De rest van je schrijven hoop ik later op terug te komen wegens de tijd.)
Laatst gewijzigd door Johan100 op 23 feb 2017 06:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 22 feb 2017 13:03

Johan100 schreef:Matth.9:22 spreekt Jezus tot de bloedvloeiende vrouw en in Markus 10:52 tot Bartiméus. Natuurlijk waren zij behouden. Je schrijft zelf eerder dat je hebt aangetoond dat de discipelen 'nog verhard en verblind waren' en dat is waar het hier over gaat. De Heere Jezus zegt niet voor niets tegen de discipelen: 'Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen'.


DeDwaler schreef:Zijn de bloedvloeiende vrouw en Bartiméus geen discipelen dan? Maak je nu echt onderscheid tussen hun geloof en het geloof van de rest? Dus onder andere de bloedvloeiende vrouw en Bartiméus hadden wel zaligmakend geloof en de discipelen, waaronder de Apostelen, niet? Dat kan toch niet waar zijn, Johan?

We hebben het volgens mij continu over de 12 discipelen, zoals in de Bijbel beschreven. De bloedvloeiende vrouw en Bartimeus waren toch geen discipelen voor hun bekering? Waarom schrijf je overigens discipelen en vervolgens waaronder de Apostelen? Je weet toch dat zij apostelen werden pas na de Opstanding?

We hebben het nu op dit moment over de tijd voor de opstanding. Je maakt het wel onnodig ingewikkeld zo.
De bloedvloeiende vrouw en Bartimeus en de 12 discipelen (Judas niet) hadden voor het lijden aan het kruis van de Heere Jezus en de opstanding waarschijnlijk hetzelfde geloof. Dat laat ik verder liggen. Het zaad van de wedergeboorte was in hen aanwezig.


In Mattheus 16 lezen we dan ook:
16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Hier wordt Petrus zalig verklaard door de Heere Jezus. Als ik dit zo lees denk ik dat ze wel zaligmakend geloof hadden. Verder laat ik dit maar liggen.
Maar daarom zei ik ook ergens in het begin van het topic dat zij ervoor stonden en wij erachter. De brieven van de Apostelen (Petrus, Paulus, Jakobus en Johannes en de andere brieven) vind ik wat dat betreft wel heldere taal spreken wat rechtvaardiging, wedergeboorte en zaligmakend geloof inhouden. Er was trouwens niemand scherper en duidelijker dan Jezus zelf.

Johan100 schreef:Er is wel degelijk onderscheid in geloof en zaligmakend geloof. Maar vanuit de uitverkiezing lag het vast dat er niemand uit de discipelen (beh. Judas) is verloren gegaan. Maar wij moeten niet vanuit de uitverkiezing beginnen. Wij moeten dat opstandingsleven kennen, wij moeten naar Jezus.


DeDwaler schreef:Ik lees dat onderscheid nergens. De natuurlijke mens gelooft niet in de Heere Jezus en wil niets van Hem weten, en als men wel in de Heere Jezus gelooft, dan is dat omdat men uitverkoren is (Efeziërs 1:3-6). Zo eenvoudig is het. Daarom moet inderdaad het Evangelie gepredikt worden, waaruit dat blijkt.

Toch is er onderscheid. Ik hoop daar later op terug te komen.

Aanvul: Inmiddels op gereageerd..
Laatst gewijzigd door Johan100 op 23 feb 2017 06:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 22 feb 2017 13:34

DeDwaler schreef:

Vraagje: Gaat het in Handelingen 2:38, 4:31, 8:17, 10:44, etc. volgens jou ook om extra gaven van de Geest?

.


Eerder haalde ik al Lukas 24 aan omdat ik denk dat de discipelen toen op de opstandingsdag wedergeboren zijn. Petrus schrijft dat ook in 1 Petrus 1:3.
In Johannes 24:21,22, wat ook gaat over de opstandingsdag, lees je dan ook:
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.


Tijdens de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag kregen de discipelen extra gaven om het Koninkrijk uit te breiden, ook onder de heidenen.
Zoals ik al eerder schreef en waar ik nog steeds achter sta.

In Hand.2:38 gaat het naast de wedergeboorte ook om extra gaven. Ik zie het hier hetzelfde als de kanttekeningen van de SV. beschrijven: 79 Namelijk niet alleen de gaven van de Heilige Geest die allen gelovigen algemeen en ter zaligheid nodig zijn, maar ook deze extraordinaire gaven die wij (de Apostelen) nu ontvangen hebben, want deze werden toen ook aan andere gelovigen medegedeeld, tot verbreiding en bevestiging des Evangelies.
De tekst in Handelingen 4:31 die ook genoemd wordt in de kantt. zie ik echter geen aanleiding voor, daar gaat het mijns inziens wel over het ontvangen van de Geest verbonden aan geloof en wedergeboorte.
In Hand. 10:44 gaat het ook over de wedergeboorte.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 22 feb 2017 14:18

@DeDwaler;

Nergens heb ik enige eis van God ontkracht, weggehaald of veranderd, in uitdrukkelijk geen van mijn berichten.

Zoals ik Gods eisen nergens aanraak, verander, daar aan af- of toe-doe, zo doe ik dat ook nergens met de verantwoordelijkheid van de mens zelf, nergens, in geen van mijn berichten. In tegendeel, overal verwijs ik daar uitdrukkelijk en duidelijk naar.

Zeker staat in de Bijbel dat mensen niet willen maar er staat nergens dat bijzonder het niet willen boven het niet kunnen staat of andersom. Er staat: Niemand van ons KAN NOCH WIL. Op veel plaatsen, en dat is zeker in het belang van de Heere, ons te laten zien wat het effect is van niet willen. Zo staat ook op veel plaatsen een referentie naar slechts niet kunnen in plaats van niet willen. Afhankelijk van wat er verteld en uit de doeken wordt gedaan op de bepaalde plaats uit de Bijbel, hoe we dit ook stellen, we kunnen het volgende met zekerheid stellen;

1. We kunnen niet en we willen niet.
2. Hoe zouden we willen als we niet kunnen?
3. Hoe zouden we kunnen als we niet willen?

Discussies over de kip en het ei zijn waardeloos. Dat durf ik zo ook hier te stellen, bij deze. Het Woord Gods laat ons duidelijk zien dat wij zowel niet kunnen als niet willen, zo diep is de zondeval, daar gaat dit alles over, ZO DIEP IS DE ZONDEVAL. Wat het eerst komt, valt te betwijfelen want op andere plaatsen zien we over het kunnen;

Mattheüs 20:
22 Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.

23 En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.

Marcus 9:
28 En als Hij in huis gegaan was, vraagden Hem Zijn discipelen alleen: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?

29 En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.

Lukas 13:24
Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;


Niet alleen bewijzen bovenstaande versen WEER hoe zwaar de zondeval is, waarom de Bijbel uitdrukkelijk ons zowel drukt op ons NIET kunnen EN niet willen welke van beide dan ook belangrijker is, de Bijbel maakt geen onderscheid, wat de Bijbel zegt is;

1. Niemand kan en/of wil.
2. Daarom is er een verkiezing en is al Gods Volk door de Vader de Zoon toebereid.
3. Alle begenadigden worden bereid gemaakt tot bekering, onder andere door beschuldigingen die werken ter Vrijmaking in de Bijbel als in Johannes 5:40, waardoor deze mensen in verloren toestand dieper onder de vloek der Wet worden gebracht om dat God de Vader bepaald heeft dat iedere bekeerde tijdens zijn of haar leven moet komen te sterven, omdat de Bijbel gesteld heeft dat de mens nu de dood zal sterven, daarom moet ook voor de Waarheid en voor de Rechtvaardigheid een bekeerde dan STERVEN tijdens zijn leven, zoals alle mensen nu gezet is te sterven, zodat het Woord waar blijkt, steeds weer. Door de Heere is het mogelijk gemaakt dat mensen nog tijdens hun leven kunnen sterven, voor Zijn Volk. Alle anderen lezen deze versen en wat er dan ook mee gebeurd, ze worden niet beschuldigd in die mate dat ze onder de Wet hun leven komen te verliezen. Ze verdraaien de verantwoordelijkheid, ze weigeren uiteindelijk te erkennen, eigenlijk zoals alle mensen, bovenal weigeren ze de Heere in de Waarheid te erkennen, waar bekeerden bereid zijn gemaakt dit wel te mogen, voor God, tot God en door God, daar zit niets van de mens bij.

Dat is waarom die versen daar staan. Niet om ons wijs te maken dat sommigen wel zouden kunnen, die kunnen dat alleen van God toebereid, niet van zichzelf, want niemand kan nog niet tot een toe. En deze verwijzingen gaan over de Waarheid, de diepte van de zondeval, in ons menselijk bestaan, dus om te duiden dat wij beiden niet kunnen noch willen. De bekeerde komt dit te erkennen, die het leest, met een werkelijk volkomen hart, dat is ook de methode die God bepaald heeft zodat men zichzelf kan komen te verliezen. Wie het leven zal zoeken te verliezen, zal het behouden, wie het leven zal zoeken te behouden, zal het verliezen. Deze versen werken dus voor alle mensen alleen niet voor allemaal op dezelfde manier. Deze versen vertellen iedereeen, zelfs de begenadigde, dat hij of zij niet kan/wil. Alleen niet iedereen komt er hetzeflde mee te doen, werkt het niet ter veroordeling, bij verlorenen, dan werkt het ter Vrijmaking, komt men deze gruwelijke werkelijkheid over onze zondeval en ons zondige onkundige en waardeloze zijn te erkennen, waarmee zonder iets in de hand, men zichzelf verdoet en de Heere omarmt, zonder IETS van zichzelf, men is dan letterlijk gestorven aan zichzelf tijdens het leven.

Als wij de focus leggen op niet kunnen boven niet willen of andersom, zijn wij de zondeval langzamerhand als leer op zichzelf aan het hanteren, wat beide niet kan en niet mag.

Nergens, nogmaals, heb ik een van beide boven de andere gesteld, en nergens heb ik daar de focus op gesteld anders dan stellen waarom wij allemaal niet kunnen en niet willen. Nergens heb ik excuses gegeven aan mensen dat voor onze zondigheid bijvoorbeeld, of niet kunnen of willen, God verantwoordelijk zou zijn. Nergens heb ik me door u beschuldigd gewaand hoor, ik heb slechts inhoudelijk gereageerd op uw stellingen in uw reageren.

Geen eis heb ik aangeraakt, veranderd, bewogen of ontkracht. Zo ook geen enkele verantwoordelijkheid. Hoe komt u erbij mij op punten te wijzen waar ik zelf de mensen al constant op zowel eis als verantwoordelijkheid als zondeval, niet kunnen niet willen, en onze gruwelijke neiging van ons hart, van nature, tot alle kwaad.wijs? Bent u bezorgd dat ik niet op de hoogte ben van zaken waar ik tegelijkertijd meen over geschreven te hebben? Kunt u me aanhalen op grond van welke stellingen in mijn contributies u tot zulke veronderstellingen komt?

Beschuldigd voel ik me niet, we moeten alleen niet langs elkaar heen praten. Daarom probeer ik overal u inhoudelijk te beantwoorden, daarom heb ik dat ook overal gedaan.

Ik dank u hartelijk voor uw waarschuwing hoewel ik mij niet bewust ben van misvattingen mijnerzijds ook maar half in mijn stellingen bijvoorbeeld. Ik waarschuw u terug, om de zondeval niet tot leer te maken, dus of kunnen of willen boven te stellen, ze betekenen beide maar 1 ding, we willen EN kunnen niet, daarom wordt iedere bekeerde van God de Vader voor Zijn Zoon bereid gemaakt. Als we het een boven het andere zetten, snappen we denk ik niet goed wat de Bijbel ons precies verteld.

Als laatste zou ik het volgende nog willen aanhalen;

omdat daaruit de ongehoorzaamheid of gehoorzaamheid van de mens blijkt


Met mijn reactie; ALLE mensen zijn ongehoorzaam. De bekeerde komt dat de erkennen, tijdens de bekering, daarmee God in Zijn Plaats ook erkennen, in Zijn Recht, in Zijn Waarheid en in Zijn Genade. Het is dus niet 'omdat daar de ongehoorzaamheid [i]of gehoorzaamheid[/i[ van de mens uit blijkt'. Dat suggereert dat er ook gehoorzame mensen zijn, nee hoor, er staat, niemand kan en wil, nog niet tot een toe, en niet 'behalve de begenadigden, of behalve de bekeerden'. Ook die, met name bekeerden, zeggen van zichzelf dat ze helemaal niets zijn, ongehoorzaam, daarom hebben ze ALLEMAAL last van het vlees van de oude Adam waar ze tijdens hun verdere leven nog aan verbonden zijn, om te wassen in hun Geloof, last van de zondigheid en ongehoorzaamheid van dat vlees, worden daardoor ook nog soms vanonder de vleugels van de Heere weggetrokken, uiteraard niet van de Heere gekaapt, nogmaals het is om te wassen in het Geloof. Nogmaals, bij rechtvaardig verklaarden staat alles in Dienst van God in plaats van de Mammon, inclusief de zonde, daar heeft satan wel degelijk de macht verloren, desalniettemin is het juist belangrijk om God te erkennen, God wil dat Zijn Waarheid en Rechtvaardigheid erkent wordt, de bekeerden zijn Zijn Getuigen en zij zullen getuigen tegen zichzelf (eigen vlees) en de wereld, de zonde, het kwaad. Daarom moeten ze dat meemaken, daarom moeten ze wassen in het Geloof, zodat ze alleen maar meer Gods Rechtvaardigheid en Waarheid erkennen dat de wereld de zonde en ALLE mensen voor God verdoemelijk zijn.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 22 feb 2017 19:53

DeDwaler schreef:

Ik lees dat onderscheid nergens. De natuurlijke mens gelooft niet in de Heere Jezus en wil niets van Hem weten, en als men wel in de Heere Jezus gelooft, dan is dat omdat men uitverkoren is (Efeziërs 1:3-6). Zo eenvoudig is het. Daarom moet inderdaad het Evangelie gepredikt worden, waaruit dat blijkt.Ik zal een aantal voorbeeld noemen:
Als je bijv. leest over Simon de tovenaar in Hand. 8. dan lees je dat er staat dat Simon ook geloofde. (Hand.8:13.) Later is dat volgens mij niet goed afgelopen. Petrus zegt tegen hem: 21 Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God.
22 Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging van uw hart vergeven wordt;
23 Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid.


Je leest in Johannes ook dat veel van de discipelen (niet de 12) de Heere Jezus verlieten toen Hij zei dat niemand kan komen tenzij het hem gegeven is van de Vader. Johannes 6:
65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.
66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.
67 Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?
68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.
69 En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit u is een duivel.
71 En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iskariot; want deze zou Hem verraden, zijnde een van de twaalven.

Jak.2. zegt:
1 Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aanneming des persoons.
(...)
18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.


Lees verder de gelijkenissen die de Heere Jezus Zelf sprak; die van de zaaier, etc.
Dit zullen we toch serieus moeten nemen? Is dit wat je bedoelde en een antwoord op je vraag?
Het evangelie moet niet gepreekt worden waaruit dan moet blijken of we al gelovig waren. We liggen verloren en het evangelie is de bekendmaking van de boodschap dat er een Uitweg is.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 22 feb 2017 22:19

Laten we vooral ook nooit vergeten wat Petrus deze Simon zei;

Handelingen 8:
20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt!

21 Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: want uw hart is niet recht voor God.

22 Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd.

23 Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid.

24 Doch Simon, antwoordende, zeide: Bidt gijlieden voor mij tot den Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt.


In vers 21 zien we dat Petrus Simon aangaf dat zijn 'geloof' niet recht was, dus niet een werkelijk geloof.
Dan zien we in vers 22 en 23 dat Petrus uiteraard Simon helpt met waar het probleem ligt.
In vers 24 zien we een voorbeeld van hoe belangrijk het is verantwoording te nemen voor wat men doet, vind, dit is dat vooral alles in aanraking met derden, naasten, publiek verantwoord moet worden, te verantwoorden moet zijn. Alleen Simon dacht dat hij zijn verantwoording kennelijk aan anderen moest overlaten, uit angst voor eigenliefde (wie zijn leven zoekt te behouden..) voor de vloek der wet in plaats van uit wanhoop door schuldbesef zelf bidden. Eigenliefde staat altijd schuldbesef in de weg. Daarom heeft een boos oog een verduisterd lichaam, een boos oog ziet eigen balk in eigen ogen niet dus geen schuldbesef laat staan wijsheid en dat ook nog over anderen.

Het proberen te nemen van verantwoording staat in direct verband met onze schuld, het komen ontdekt te worden aan onszelf en zelfs komen te ontdekken dat wij niet eens tot enige verantwoording in staat zijn zijn belangrijke zaken in het komen te verdoen van eigen leven, het komen tot het sterven tijdens het leven. Hoezeer het ook niet lukt, totdat we weten waar we voor verantwoording moeten bidden moeten wij zoveel mogelijk proberen ons en onze daden/handelingen/uitspraken te verantwoorden in de hoop te mogen ontdekken dat we zulks niet eens kunnen. Zo min mogelijk schade tegen de naaste, zoveel mogelijk proberen gemeenschappelijke problemen te begrijpen en hopelijk te mogen helpen oplossen, zoveel mogelijk verantwoording, verantwoordelijkheid, of het lukt is minder belangrijk, als we maar blijven proberen totdat we mogen merken waarom we niet kunnen en dan hopen dat zo iemand de Heere mag tegenkomen.

Nooit veroordelen, niet alleen willen wij niet veroordeeld worden, het is tegen de naastenliefde en er is maar een Rechter. Nooit bedenken wat iets is zonder noodzaak of directe aanleiding en zeer zeker niet zonder afdoende kennis. Het zijn eerder verzoekingen dan kloppende oplossingen. Altijd waarschuwen en altijd helpen, iedere naaste en waar het kan niet alleen het uiterste doen om geen kwaad te doen, ook tot het uiterste gaan de naaste te behoeden.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3451
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

gerechtvaardigd>wedergeboorte

Berichtdoor Johan100 » 24 feb 2017 22:08

Nog eens stukje over de wedergeboorte;
Joh.3:4 Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Geboren worden uit water en Geest. Wat houdt dat in?
Toen de Heere Jezus aan het kruis hing werd Zijn zij doorstoken met een speer en er kwam bloed en water uit.
Joh.19:34 Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.

Bloed ziet op de vergeving die mogelijk is door Zijn offer en water ziet op de reiniging die mogelijk is door Zijn offer.
Als je zonden vergeven zijn, ben je gerechtvaardigd. Dit volgt op geloof. Maar er is meer nodig. Onze zonden moeten niet alleen vergeven worden, maar we moeten ook gereinigd worden en de Geest ontvangen, die ons vernieuwd wat beide de wedergeboorte inhoudt. Geheiligd zijn. Want anders kunnen we het Koninkrijk van God niet binnengaan.

De Bijbelse lijn is dan ; geloof > gerechtvaardigd > geheiligd <> de Geest ontvangen <> geheiligd > wedergeboren.
Niet te scheiden, maar wel onderscheiden. (1 Joh. 5:8)

De uiterlijke doop volgt dan in de Bijbel ook op geloof en wedergeboorte, als uitwendig zichtbaar teken van wat er inwendig gebeurd is.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 25 feb 2017 09:33

.
Johan100 schreef:Welk tijdstip weet ik niet, maar ik denk wel dat hij wedergeboren is. Ik heb reeds gezegd dat ik denk dat in het O.T. mensen ook wedergeboren werden.


Een nieuw hart en een nieuwe geest (wat ik zie als wedergeboorte) is pas mogelijk geworden door het werk van de Heere Jezus. Daarom vraagt David er ook om, terwijl hij wel degelijk gelooft in God. Ook de Heere Jezus plaatst de wedergeboorte in de toekomst wanneer Hij zal zijn verheerlijkt. Wat toen gold zal toch ook voor de O.T. gelovigen hebben gegolden?

Johan100 schreef:Als je dat niet weet, dan heb je dus geen hele goede basis nog om je mening te onderbouwen dat mensen niet wedergeboren werden in het O.T.. Nochtans zeg je dat mensen in het O.T. niet wedergeboren werden.


In Christus zijn gelovigen met God verzoend (Romeinen 5:10) en dus bij Hem in de hemel (Efeziërs 2:6). Daarom sprak ik over het dodenrijk, maar daar weet ik onvoldoende van. Dat vereist een grondige studie, want met de vertalingen wordt niet altijd direct duidelijk over welk plaats het precies gaat, bij God in de hemel of in het dodenrijk. Als ik mij niet vergis dan is het dodenrijk onderverdeeld, net als de hemel. Het hoogste zou dan de schoot van Abraham zijn en een lager gedeelte de plaats waar bijvoorbeeld de rijke verblijft in de vlam. Hoe het ook is, de wedergeboorte is mogelijk geworden door het werk van de Heere Jezus, tenzij je de prediking van het Woord en het tot geloof komen als wedergeboorte omschrijft. Dat zou kunnen natuurlijk, maar ik zie daar niet direct Bijbelse grond voor.

Johan100 schreef:Ik sluit het overigens ook niet uit hoor, dat mensen pas de hemel konden binnengaan, nadat de Heere Jezus zelf is binnengegaan na de hemelvaart.
Maar zeker weten doe ik het niet, want de oudtestamentische gelovigen zagen vooruit naar de komst van Jezus.


Precies, kijk bijvoorbeeld eens naar Hebreeën 11:39-40:

"En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen." (Hebreeën 11:39-40)


Er is natuurlijk wel een verschil tussen O.T. gelovigen en N.T. gelovigen, zoals jij ook zegt.

Johan100 schreef:Wat Henoch betreft is het niet duidelijk waar hij is gebleven en Elia werd opgenomen in de hemel. Over welke hemel dat gaat kan ik niet met honderd procent zekerheid zeggen. Als je jouw bewering overeind wil houden kan dat niet de hoogste hemelen zijn geweest. Dan kunnen we zeggen dat we niet weten waar hij gebleven is. (Ik denk niet een paar duizend jaar ergens alleen in een hemelgewelf)


Hahaha, nee, dat laatste denk ik ook niet. Het zou overigens heel goed de hemel (bij God) kunnen zijn, maar uit de tekst valt het in elk geval niet op te maken, dat is wat ik alleen maar wilde zeggen. Ze zijn niet gestorven, dus ja... waar zijn ze... :wink:

Mozes is wel gestorven en die kwam samen met Elia op de berg om met de Heere Jezus te spreken (Mattheüs 17:1-13).
Het is wonderlijk en geeft ook maar aan hoe weinig we eigenlijk weten en kunnen bevatten.

Johan100 schreef:In de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus lees je dat de arme man door de engelen in de boezem van Abraham werd gedragen en dat de rijke man toen hij stierf beide zag en om een actieve daad vraagt. Het verkoelen van het puntje van z'n tong. (Luk.16)
Dat zou dan volgen jou een heenwijzing naar de toekomst zijn?


Ik vermoed van niet, Johan. Het dodenrijk is een reeële plaats, die ook in de poel van vuur wordt geworpen bij het laatste oordeel (Openbaring 20:13-14).

Johan100 schreef:Bekering is ook een gave en ook een gebod. In de tekst in Ef. 4:22 gaat het over vernieuwing die niet zonder wedergeboorte mogelijk is.
Zo ook de tekst in Ezechiel 18:31. Ik geloof overigens niet dat er afval mogelijk is van waargelovigen.


Helemaal mee eens. Nee, afval is onmogelijk. Wie gelooft heeft eeuwig leven. Wat is de term eeuwig waard als het toch tijdelijk blijkt te zijn? Als we het niet door eigen toedoen verkrijgen, dan kunnen we het ook niet door eigen toedoen verliezen. God geeft het en Hij houdt het in stand. Als het in onze macht zou liggen om het eeuwig leven te verspelen, dan zouden we dat zeker doen. Gelukkig ligt het niet in onze macht (Johannes 10:27-29).

Johan100 schreef:We hebben het volgens mij continu over de 12 discipelen, zoals in de Bijbel beschreven. De bloedvloeiende vrouw en Bartimeus waren toch geen discipelen voor hun bekering? Waarom schrijf je overigens discipelen en vervolgens waaronder de Apostelen? Je weet toch dat zij apostelen werden pas na de Opstanding?


Iedere volgeling van de Heere Jezus wordt een discipel genoemd. Waar leid je aan af dat de 12 pas Apostel werden na de opstanding? Ik lees dat uit de discipelen de 12 Apostelen reeds werden aangewezen in bijvoorbeeld Markus 3:13-19. Dat het Apostelen waren blijkt vervolgens uit Markus 6:30. Ook Lukas 6:13 wijst daarop. De Heere Jezus noemt ze dan zelfs Apostelen.

Johan100 schreef:We hebben het nu op dit moment over de tijd voor de opstanding. Je maakt het wel onnodig ingewikkeld zo.
De bloedvloeiende vrouw en Bartimeus en de 12 discipelen (Judas niet) hadden voor het lijden aan het kruis van de Heere Jezus en de opstanding waarschijnlijk hetzelfde geloof. Dat laat ik verder liggen. Het zaad van de wedergeboorte was in hen aanwezig.

In Mattheus 16 lezen we dan ook:
16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Hier wordt Petrus zalig verklaard door de Heere Jezus. Als ik dit zo lees denk ik dat ze wel zaligmakend geloof hadden. Verder laat ik dit maar liggen.


Mijn punt is dit: eerst maak je het geloof en bekering van de apostelen (12 discipelen) pas effectief na de opstanding en nu haal je die bewering met de tekst in Mattheüs 16:17 (die ik reeds had aangehaald) zelf ook omver. Dat laatste is wat ik continue beweer, namelijk dat men voor de opstanding reeds zaligmakend geloof had, maar nog niet was wedergeboren.

Met onze lezing van wat wedergeboorte is, zijn het in elk geval geen twee kanten van één medaille, anders kom je in de knel met wat de Schrift leert. Daarom heb ik ook moeite met hoe o.a. de D.L. het omschrijft: wedergeboorte vóór geloof en bekering. Dan krijg je logica zoals: iemand gelooft niet, omdat ie niet wedergeboren (of uitverkoren) is, in plaats van: iemand gelooft niet, omdat ie een zondaar en uit de duivel is. Dat laatste is namelijk exact de wetenschap (waarheid) die ook vrijmaakt (Johannes 8:32-36).

De prediking van zonde en gerechtigheid wordt door een verkeerde lezing ondergeschikt gemaakt aan de uitverkiezing. Dus de uitverkiezing wordt als Evangelie gepredikt, in plaats van dat het onderwijs van de Heere Jezus wordt toegepast. Daaruit blijkt dat men niet gelooft in de Heere Jezus en dat men daar ook verantwoordelijk voor is.

Het dilemma: Eenzijdig Godswerk <-versus-> Menselijke verantwoordelijkheid speelt helemaal niet in de Bijbel, maar wel in een verkeerde theologie. In de Bijbel is het namelijk zo: De mens gelooft niet en gaat niet naar de Heere Jezus, omdat hij de duisternis liefheeft meer dan het Licht, omdat hij een zondaar is wiens werken boos zijn, en hij gaat niet tot het Licht, opdat zijn boze werken niet openbaar worden (Johannes 3:19-20).

Omdat de mens een verloren zondaar is, die de duisternis actief verkiest (liever wil) boven de Heere, is hij daarvoor en daarom ook verantwoordelijk. De verlossing van een mens is om die reden ook een eenzijdig Godswerk. Er is dus helemaal geen dilemma, behalve als God (onbedoeld) verantwoordelijk wordt gemaakt voor het ongeloof van de mens, zoals het in reformatorische kring vaak gebeurt. Dat is, mijns inziens, ook een terechte tegenwerping vanuit remonstrantse hoek, alleen schieten remonstranten weer door, omdat ze zowel geloof als ongeloof eenzijdig bij de mens leggen (vrije wil) en geloof niet als een gave van God beschouwen.

Het is mede hierom dat ik de onwil als oorzaak aanwijs voor het niet kunnen van de mens. Van Godswege staat de mens, behalve de zonde, niets in de weg. Als de mens zou willen, dan zou hij kunnen. Dat is echter niet het geval, omdat de menselijke wil niet vrij is door de eigen ongerechtigheid. In zijn zondigheid doet de mens wel exact wat hij zelf wil. De mens is blind voor de slavernij waar hij zich in bevindt, aangezien hij geen beperking van zijn wil ervaart. Oftewel: De mens ziet de gevolgen van de zondeval en zonde niet in. Hij ziet zichzelf niet als de zondaar, zoals de Heere Jezus en de Bijbel de zondaar schetst (Mattheüs 9:9-13, Johannes 8:12-59, Romeinen 1 - 3) en daarom heeft de mens (van nature een Farizeeër) ook geen behoefte aan de ware Verlosser en zoekt hij de ware God niet, maar houdt hij vast aan de eigen gerechtigheid (Wet) en onderwerpt zich niet aan de gerechtigheid uit God (Genade), namelijk de Heere Jezus.

De mens wil wel alles wat alleen God hem kan bieden: rust, vrede, eeuwig leven, gezondheid, voorspoed, geluk, maar hij duldt God niet als Souverein boven zich. Net als Adam en Eva dus.

Dit onder andere ook in beantwoording aan Welling82.

Johan100 schreef:Maar daarom zei ik ook ergens in het begin van het topic dat zij ervoor stonden en wij erachter. De brieven van de Apostelen (Petrus, Paulus, Jakobus en Johannes en de andere brieven) vind ik wat dat betreft wel heldere taal spreken wat rechtvaardiging, wedergeboorte en zaligmakend geloof inhouden. Er was trouwens niemand scherper en duidelijker dan Jezus zelf.


Alles zo bezien, denk ik dat we veelal dezelfde lezing van feiten hebben, Johan. De volgorde en het tijdstip is ook verder niet direct een halszaak, hoewel een verkeerde lezing grote consequenties kan hebben, zoals ik hierboven ook geschetst heb.

Johan100 schreef:Eerder haalde ik al Lukas 24 aan omdat ik denk dat de discipelen toen op de opstandingsdag wedergeboren zijn. Petrus schrijft dat ook in 1 Petrus 1:3.
In Johannes 24:21,22, wat ook gaat over de opstandingsdag, lees je dan ook:
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.


Ook Johannes 20:22 beschouw ik als dezelfde verwijzing naar de belofte (Handelingen 1:4) die ze zouden ontvangen op Pinksteren. Daarna (na uitstorting van de Geest) zijn ze ook begonnen met de actieve prediking van het Evangelie.

Johan100 schreef:Tijdens de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag kregen de discipelen extra gaven om het Koninkrijk uit te breiden, ook onder de heidenen.
Zoals ik al eerder schreef en waar ik nog steeds achter sta.


Ik zie eenvoudigweg geen enkele Schriftuurlijke aanleiding om dat uit elkaar te trekken, Johan. Met de kanttekeningen lig ik overigens wel vaker overhoop, net als met al die titeltjes die de SV en HSV boven Bijbelstukjes zetten. Ik zou wensen dat vertalers dat nou eens zouden nalaten, want ze dwingen je tot een bepaalde lezing die de lading vaak totaal niet dekt. Ik heb altijd neiging om ze met tipex uit mijn Bijbel weg te strepen, zodat ik er niet door word afgeleid.

Johan100 schreef:Lees verder de gelijkenissen die de Heere Jezus Zelf sprak; die van de zaaier, etc.
Dit zullen we toch serieus moeten nemen? Is dit wat je bedoelde en een antwoord op je vraag?


Is geloof dat uiteindelijk geen eeuwig leven en vrucht voortbrengt geloof? Natuurlijk moeten we het serieus nemen. Als iemand zegt dat hij gelooft, dan kunnen wij niet altijd zien of dat inderdaad zo is. Daarom staat de Bijbel vol met voorbeelden en waarschuwingen waardoor je een redelijke inschatting kunt maken. Zoals Jakobus ook schrijft: een geloof zonder werken is dood. Als iemand beweert te geloven, maar als een ongelovige leeft dan klopt dat dus niet. Dat geloof kun je van alles noemen: schijngeloof, tijdgeloof, historisch geloof. Ik noem het ongeloof. Het houdt uiteindelijk geen stand, omdat het mensenwerk is (het huis op zand).

In het geval van de tekst van Johannes 6 zegt de Heere Jezus in vers 36 dat de discipelen waar hij tegen spreekt niet geloven, ook al hebben ze Hem gezien en Zijn wonderen aanschouwd.

Johan100 schreef:Het evangelie moet niet gepreekt worden waaruit dan moet blijken of we al gelovig waren. We liggen verloren en het evangelie is de bekendmaking van de boodschap dat er een Uitweg is.


Precies, het Evangelie moet gepredikt worden waaruit blijkt dat we niet geloven en daarvoor verantwoordelijk zijn (Johannes 16:9). Je zou het in feite geloof in je ongeloof kunnen noemen (Markus 9:24). Dat is immers het getuigenis van de Heere Jezus over ons, die niemand aanneemt (Johannes 3:32), behalve hen die het gegeven wordt (Johannes 6:65).

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 25 feb 2017 10:12

.
welling82 schreef:Nergens heb ik enige eis van God ontkracht, weggehaald of veranderd, in uitdrukkelijk geen van mijn berichten.
Zoals ik Gods eisen nergens aanraak, verander, daar aan af- of toe-doe, zo doe ik dat ook nergens met de verantwoordelijkheid van de mens zelf, nergens, in geen van mijn berichten. In tegendeel, overal verwijs ik daar uitdrukkelijk en duidelijk naar.


Ik heb de voorbeelden weergegeven Welling en mijn lezing daaromtrent. Daar wil ik het verder bij laten.

welling82 schreef:Discussies over de kip en het ei zijn waardeloos.


De kip was eerst, want het ei komt uit de kip, tenzij je wilt veronderstellen dat God eieren heeft gelegd. :wink:

Ik heb in mijn antwoord aan Johan wat uitgebreider uiteengezet waarom ik de onwil als oorzaak zie voor de onkunde.

welling82 schreef:Ik waarschuw u terug, om de zondeval niet tot leer te maken, dus of kunnen of willen boven te stellen, ze betekenen beide maar 1 ding, we willen EN kunnen niet, daarom wordt iedere bekeerde van God de Vader voor Zijn Zoon bereid gemaakt. Als we het een boven het andere zetten, snappen we denk ik niet goed wat de Bijbel ons precies verteld.


De zondeval tot leer maken? Zou je heel in het kort kunnen uitleggen wat je daaronder verstaat? Misschien heb je dat al ergens gedaan, maar het ontbreekt me momenteel werkelijk aan tijd om alles op het forum bij te houden en te lezen.

.

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 25 feb 2017 13:27

@DeDwaler;

Ik heb de voorbeelden weergegeven Welling en mijn lezing daaromtrent. Daar wil ik het verder bij laten.


Dat heeft u niet, nergens heb ik die eis ontkracht en zulks kunt u ook nergens uit mijn berichten deriveren. Dat heeft u wel en zelfs ongefundeerd beoogd te doen, nogmaals verwacht ik van u fundament voor uw stellingen, met name Bijbels fundament, zoals ik overal standpunten aan de hand van de Bijbel gedeponeerd heb. Gewoon met citaten, kunt u mij laten zien waar ik de eis ontkracht? Waar ik vooral ook welke verantwoordelijkheid bij God deponeer waar deze bij de mensen hoort?


De kip was eerst, want het ei komt uit de kip, tenzij je wilt veronderstellen dat God eieren heeft gelegd. :wink:

Ik heb in mijn antwoord aan Johan wat uitgebreider uiteengezet waarom ik de onwil als oorzaak zie voor de onkunde.


Bekrachtigd u graag uw standpunten over de onwil die eerst zou komen, volgens uw zicht zogezegd, aan de hand van de Bijbel. Zo niet, dan blijf ik bij wat ik u gesteld heb, dat beide onwil en onkunnen samengaan en niet het een eerder dan het ander kwam, zoals de Bijbel ons ook schrijft. Nogmaals;

Hoe kan ik als ik niet wil?
Hoe wil ik als ik niet kan?

Van eigen interpretatie heb ik inmiddels mogen begrijpen dat de Bijbel zulks werkelijk geen ruimte laat. Graag ontvang ik dus Bijbels fundament over deze stellingen, liefst niet via uw eigen interpretatie.

De zondeval tot leer maken? Zou je heel in het kort kunnen uitleggen wat je daaronder verstaat? Misschien heb je dat al ergens gedaan, maar het ontbreekt me momenteel werkelijk aan tijd om alles op het forum bij te houden en te lezen.


Daar versta ik onder dat men de zondeval niet meer als een door de Bijbel ons uitgelegd aspect van de leer, het Christendom, het Evangelie, maar als leer op zichzelf ziet. Door bijvoorbeeld het denken dat onwil belangrijker zou zijn dan onkunnen of andersom, legt men niet alleen de focus op een oordeel waar wij geenszins enige verbetering voor onze positie in kunnen aanbrengen, het is ook een zinloze poging tot eigenliefde.

Iemand die zegt dat onwil oorzaak is voor onkunnen, gaat voorbij aan het oordeel Gods welke hier duidelijk aangeeft waarom wij niet kunnen EN niet willen;

Genesis 3:
22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.

23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.

24 En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

Mattheüs 15:13
Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.

Mattheüs 20:23
En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.

Mattheüs 24:36
Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.


Nog wat extra versen over het kunnen en willen;

Mattheüs 19:25
Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?

Marcus 2:7
Wat spreekt Deze aldus gods lasteringen? Wie kan de zonden vergeven, dan alleen God?

Marcus 9:29
En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.

Romeinen 8:7
Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

1 Korinthiërs 2:14
Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

1 Korinthiërs 3:11
Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

En nu het willen;

Mattheüs 16:25
Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

Lukas 13:34
Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?


Marcus 3:24
En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan.

Marcus 3:25
En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan.

Dus hoe kunnen verschillende interpretaties bestaan?


Romeinen 7:18
Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.


Dit willen van Paulus is hem van God gegeven, zoals Paulus ook toegeeft, dus ook dit dit willen is NIET van Paulus zelf, daarom heeft hij zichzelf NIETS genoemd! Dit willen is van God gegeven, door de Bijzondere Werking van de Geest, en dat is dus NIET EIGEN WILLEN. Daarom staat er over begenadigden, 'de geest wil wel maar het vlees is zwak', daarom staan er ook bepaalde zaken over dit willen in de Bijbel, zoals;

Marcus 8:35
Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.

Die wil is dus 'Mijnentwil', en van de Vader gegeven. En;

Lukas 10:22
Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren.

Dit vers hierboven geeft aan dat wie het de Zoon zal willen openbaren, dat van de Vader gegeven is. Anders staat er niet 'niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader'. Deze wil, verslikt u zich er niet in, is van de Vader gegeven en betekend dus niet dat er uitzonderingen bestaan tussen mensen die niet willen NOCH kunnen. Het is de Bijzondere Werking van de Geest die dit willen in het hart brengt.

Filippensen 2:13
Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Kolossensen 1:27
Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;

2 Timotheüs 3:12
En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.


Degene die willen, is de wil van de Vader bereid en worden omwille van het Woord, de Waarheid, aangevallen.

Nogmaals, wij zijn allemaal zondaren, die niet willen NOCH kunnen, alle willen en kunnen voor de Heere is Hem van de Vader toebereid, is de willende en kunnende persoon van God gegeven, omdat anders hij of zij niet zou willen noch kunnen uit zichzelf/van zichzelf. Dat bekennen, dat men een zondaar is, is de eerste trap van de bekering, dat bekennen, dat men ook uit zichzelf niet wil of kan.

Ezechiël 3:7
Maar het huis Israëls wil naar u niet horen, omdat zij naar Mij niet willen horen; want het ganse huis Israëls is stijf van voorhoofd, en hard van hart zijn zij.


Het belang is nu aan onszelf ontdekt te worden, waarom wij niet willen noch kunnen, dat te mogen erkennen met een volkomen hart. Het grote belang is nu niet de hoop te verliezen of dat de Heere het niet zou kunnen of willen, het grote belang is nu NIET God de schuld te geven! Moge Gods Genade Zijn Licht ook hierover laten schijnen.

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 27 feb 2017 19:30

Geachte allemaal,

De afgelopen week speelde hier bediscussieerde standpunten nogal een rol in mijn hoofd. Zondag bij het lezen van een preek kwam ik meteen bij de eerste preek op grote en belangrijke antwoorden. Daarom heb ik besloten deze preek over te tikken en online beschikbaar te stellen. Het is een preek van Florentius Costerus en deze beschrijft haarfijn de hier bestaande vragen over wedergeboorte, rechtvaardigmaking, heiligmaking, de waardeloosheid van de mens.

Deze personen, zoals Luther, Kohlbrugge, Calvijn, Ledeboer, Smijtegeld, spreken alle van hetzelfde, de Heilige Schrift. Geen van deze personen weerlegd de andere, voorgaande of nakomende, hoewel ze zeker verschillende zaken te doen stond/staat. Deze preken komen geheel overeen met de Bijbel en de betrokken predikanten achtten zichzelf met de apostel NIETS. Ze zullen nooit iemand veroordelen en al helemaal niet op grond van tegenspreking, dat hadden ze juist graag, zo konden ze altijd werken, altijd een ander wat te leren, en daarom ook zeker zelf! Nooit zouden ze mensen beschuldigen van ZEER ZEKER niet de zonde tegen de Heilige Geest, zoals ook Stefanus bad 'Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen", waar toch mensen als Stefanus wel veel meer tegenstand genoten dan velen die daar tegenwoordig over zeuren!

Deze predikant is er werkelijk een, een van God geroepen predikant, deze legt dus uit wat anderen niet daartoe gegeven ook niet zouden kunnen. Het komt volledig overeen met de Bijbel, met alle andere van God geroepen predikanten. Het legt veel uit over de discussie die hier plaats gevonden heeft/plaats heeft. Er staan overal referenties naar Bijbelse versen zodat een en ander ook veel beter en gemakkelijk te onderzoeken is.

Het is niet meer zo vrijelijk beschikbaar als men soms wel zou willen. Mocht men interesse hebben in het tweede deel van deze preek, ben ik zeker bereid ook die over te tikken.

Daarom voor iedereen, mag het Licht Gods hierover nog meer schijnen dan het al doet en gedaan heeft;

http://pastebin.com/N7z5QY6L

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 02 mar 2017 13:41

.
welling82 schreef:Dat heeft u niet, nergens heb ik die eis ontkracht en zulks kunt u ook nergens uit mijn berichten deriveren. Dat heeft u wel en zelfs ongefundeerd beoogd te doen, nogmaals verwacht ik van u fundament voor uw stellingen, met name Bijbels fundament, zoals ik overal standpunten aan de hand van de Bijbel gedeponeerd heb. Gewoon met citaten, kunt u mij laten zien waar ik de eis ontkracht? Waar ik vooral ook welke verantwoordelijkheid bij God deponeer waar deze bij de mensen hoort?


Dat je wat ik schrijf niet als antwoord accepteert daar kan ik verder ook weinig aan veranderen. Je hoeft het niet met me eens te zijn en je hebt mijn instemming niet nodig.

welling82 schreef:Bekrachtigd u graag uw standpunten over de onwil die eerst zou komen, volgens uw zicht zogezegd, aan de hand van de Bijbel. Zo niet, dan blijf ik bij wat ik u gesteld heb, dat beide onwil en onkunnen samengaan en niet het een eerder dan het ander kwam, zoals de Bijbel ons ook schrijft.


Ook dat heb ik gedaan. Laat eenieder zelf God maar bidden om wijsheid en inzicht. Ik vind persoonlijk altijd heel veel rust en troost in het feit dat ik een ander mens niet kan overtuigen, maar dat God dat wel kan, en bij Hem leg ik het dan ook maar neer.

welling82 schreef:Nogmaals;
Hoe kan ik als ik niet wil?
Hoe wil ik als ik niet kan?

Van eigen interpretatie heb ik inmiddels mogen begrijpen dat de Bijbel zulks werkelijk geen ruimte laat. Graag ontvang ik dus Bijbels fundament over deze stellingen, liefst niet via uw eigen interpretatie.


We hebben niets anders dan onze eigen interpretatie. Uiteindelijk kunnen we alleen maar naar eer en geweten uit eigen overtuiging uitdragen wat volgens ons de waarheid is.

"Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden." (1 Korinthe 13:9-10)


Onwil:

"Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God.
Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen.
En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed.
En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd.
En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd.
En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen.
En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen.
En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats.
En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt.
Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal..
" (Lukas 14:15-24)


Het Evangelie werkt precies zoals de gelijkenis van de grote maaltijd (Lukas 14:15-24). Geen mens gaat op de uitnodiging in. God brengt en dwingt wie Hij wil Zelf binnen.

.

bernard 3
Sergeant
Sergeant
Berichten: 277
Lid geworden op: 29 okt 2014 10:28

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor bernard 3 » 03 mar 2017 12:01

DeDwaler schreef:.
[

Het Evangelie werkt precies zoals de gelijkenis van de grote maaltijd (Lukas 14:15-24). Geen mens gaat op de uitnodiging in. God brengt en dwingt wie Hij wil Zelf binnen.

.Als ik niet enkel één vers uit een gelijkenis maar de TOTALE Bijbel lees dan kom ik tot de vaststelling dat God iemand is die de mensen zo lief heeft dat Hij bereid was om zijn enige Zoon een plaatsvervangend sterven te laten ondergaan. Om zo aan ELKE afstammeling van Adam, die nu onder de vloek van de eeuwige dood ligt omwille van de opstandige keuze van hem, de kans te geven om toch voor eeuwig te leven.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat EEN IEDER, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3: 16

Het is een almachtige God die uit respect voor het wezen die Hijzelf geschapen heeft als een individu met een vrije keuze, hem nooit verplicht of dwingt . Maar hem steeds zijn liefde en rechtvaardigheid bewijst zodat de mens inziet en met een dankbare en liefdevolle vrije wilsbeschikking voor God en zijn systeem (geboden en raadgevingen) kiest.

Daarom Heeft zijn Zoon, de afstraling van het wezen en karakter van God de Vader, ook nooit de mens gedwongen maar steeds liefdevol door eigen voorbeeld en levenswijze gedrongen om voor God en zijn systeem te KIEZEN en Hem te volgen.

De Boodschap van Christus was steeds uitnodigend, nooit ging het gepaard met dwang wel met een (hoog)dringende uitnodiging om uit liefde en dankbaarheid tot Hem te komen.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven…. (Matteüs 11:28)

Zie, Ik sta aan de deur en klop. Indien iemand naar mijn stem hoort EN DE DEUR OPENT . Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. (Openb 3:20)

Niet het dwingen wel het (aan)dringen is de methode die God gebruikt om de mens naar Hem toe te trekken. Maar de uiteindelijke beslissing om de oproep te beantwoorden ligt niet bij God maar bij de mens .

Dwang is echter wel het middel dat de aartsleugenaar Satan gebruikt om de mens onder zijn macht te plaatsen. En door leugen wil hij deze methode van dwang en voorbestemming dan ook in de schoenen van God schuiven. Waar God in feite daarbij voorgesteld wordt als een potentaat die, de menselijke vrije keuze negerende, enkel naar eigen inzicht mensen uitkiest. Waardoor de mens als individu alle vrijheid ontnomen wordt omdat wat hij ook doet (kiest) of niet doet (kiest) het toch door zijn Schepper geweten en dus vastgelegd is of hij uiteindelijk gedood of in leven gelaten wordt.

Zodoende wordt God voorgesteld als niemand anders dan een moordenaar en niet zo maar een moordenaar maar wel een die dan ook nog handelt met voorbedachten rade. Die als een cynische tiran naar eigen goeddunken zomaar ofwel individuen laat lijden en sterven ofwel anderen voor eeuwig laat verder bestaan.

Mijn God echter is die almachtige Soeverein die mij als individueel wezen zo respecteert en liefheeft dat Hij zelf het enorme risico genomen heeft om zijn Zoon naar deze aarde te zenden om mij de kans te geven het eeuwige leven te grijpen. Want het risico was reëel dat het kon mislukken met een, voor ons onbevattelijk, catastrofaal gevolg voor gans het universum.

Maar het is ook deze God die uiteindelijk in pijn en tranen, maar uit respect voor zijn eigen geschapen wezens met hun vrije keuzemogelijkheid , hun keuzes zal respecteren en hen de gevolgen van hun opstand tegen zijn systeem, namelijk de eeuwige dood, zal moeten doen ondergaan.

Doch voor hen die vrijwillig en uit dankbare liefde de keuze hebben gemaakt om de plaatsvervangend offerdood van Christus te aanvaarden door zich te onderwerpen aan Gods raadgevingen en geboden is Hij die” Almachtige Soeverein “ die toestaat dat zij Hem hun liefdevolle Vader “Abba” mogen noemen.

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 03 mar 2017 18:55

@DeDwaler & Bernard;

Ja, we hebben inderdaad niets anders dan onze eigen interpretatie, die net als ons arglistig hart niets dan de neiging naar alle kwaad bewerkstelligd.

Gelukkig is het verkrijgen van de Geest daarom het leren te laten van alle eigen interpretatie en ook voor het eerst begrip krijgen in Gods Woord. Door de Geest. Omdat inderdaad, alles wat we hebben, onze interpretatie enzo, duidelijk tekort schiet.

En ja, de Heere staat in principe voor iedereen klaar. Maar niemand kan, nog niet tot een toe. Deze verschrikkelijke waarheid over het menszijn is een grote beschuldiging aan ieder menselijk adres en laat de verschrikking van de zondeval duidelijk zien. Daarom is ieder die de Heere omarmt die voor iedereen klaar staat daartoe de Zoon bereid gemaakt van de Vader, wat in de Christelijke religie de verkiezing heet.

Dat mensen dat willen opheffen? Nooit anders geweest. Dat ze daarvanaf willen en zichzelf macht toedichten of zelfs maar iets goeds? Nooit anders geweest. Ach, de Heere doet geen te kort aan de Waarheid en er zal ondertussen dus niemand in staat blijken om toch die ene uitzondering te zijn op 'niemand kan, nog niet tot een toe'.

De bekeerden, Gods Getuigen, zullen het toegegeven hebben. Allemaal. Waarom ze ook hun leven op de wereld niet lief zullen hebben, allemaal.

De vraag is /wordt nu;

wie hoort bij de categorie waarvan in de Bijjbel zo duidelijk staat 'die hun eigen inzettingen vasthouden'

of bij wie staat de Bijbel boven? De Bijbel die geen ruimte tot enige interpretatie laat.

En iemand hier denkt dat ze omdat ze het liever zo of zus willen dat daardoor de Christelijke religie veranderd? God hebbe zijn of haar ziel, moge deze terugkomen op de schandelijke pretentie.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 272
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 03 mar 2017 23:34

.
bernard 3 schreef:Als ik niet enkel één vers uit een gelijkenis maar de TOTALE Bijbel lees dan kom ik tot de vaststelling dat God iemand is die de mensen zo lief heeft dat Hij bereid was om zijn enige Zoon een plaatsvervangend sterven te laten ondergaan. Om zo aan ELKE afstammeling van Adam, die nu onder de vloek van de eeuwige dood ligt omwille van de opstandige keuze van hem, de kans te geven om toch voor eeuwig te leven.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat EEN IEDER, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (Johannes 3: 16

Bernard,

Allereerst lees je in mijn woorden zaken die ik helemaal niet beweer. Ten tweede heb ik het niet over kansen, maar over de zekerheid die God biedt, aangezien het oordeel over de mens en zijn bestemming reeds vastligt. De bestemming van de mens is namelijk de eeuwige straf in de hel. Om die reden moest de Heere Jezus komen:

"Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God." (Johannes 3:16-18)

De mens is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
Dat is dus niet nog maar de vraag, of iets dat nog maar moet blijken, maar een voldongen feit, daarom zegt de Heere Jezus ook:

"En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht." (Johannes 3:19)

Uit onze daden blijkt uit wie we zijn, namelijk uit de duivel:

"Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde." (Johannes 8:34)

De zondige mens haat de Heere Jezus, en hij komt niet bij de Heere Jezus, zodat zijn werken niet openbaar worden en blijkt wie en wat hij is:

"Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden." (Johannes 3:20)

Wanneer een mens wel naar de Heere Jezus komt, dan blijkt uit zijn werken dat ze in God gedaan zijn en door God gewerkt zijn:

"Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn." (Johannes 3:21)

"want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen." (Filippenzen 2:13)

"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
" (Efeziërs 2:8-10)

bernard 3 schreef:Het is een almachtige God die uit respect voor het wezen die Hijzelf geschapen heeft als een individu met een vrije keuze, hem nooit verplicht of dwingt . Maar hem steeds zijn liefde en rechtvaardigheid bewijst zodat de mens inziet en met een dankbare en liefdevolle vrije wilsbeschikking voor God en zijn systeem (geboden en raadgevingen) kiest.

Daarom Heeft zijn Zoon, de afstraling van het wezen en karakter van God de Vader, ook nooit de mens gedwongen maar steeds liefdevol door eigen voorbeeld en levenswijze gedrongen om voor God en zijn systeem te KIEZEN en Hem te volgen.

Je schetst mijns inziens een ietwat te zonnig beeld van de mens en dat is zacht uitgedrukt. Paulus schetst de mens zoals hij is in Romeinen 1-3, samengevat:

Goddeloos, onderdrukkers van de waarheid, zonder verontschuldiging, ondankbaar, verdwaasd in het verstand, verduisterd in het hart, afgodendienaars, onrein, verwerpelijk, ongerechtigd, ontuchtplegers, boosaardig, hebzuchtig, slecht, afgunstig, moorddadig, twistziek, bedriegelijk, kwaadaardig, kwaadsprekers, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedig, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan ouders, onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onverzoenlijk, onbarmhartig, veroordelend en leugenaars.

Er is niemand rechtvaardig, niemand verstandig, niemand die God zoekt, allen afgedwaald, tesamen nutteloos, niemand die goeddoet, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen ze bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid en hun voeten snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. De vrede kennen ze niet en de vrees voor God staat hun niet voor ogen.

Pas je dit ook op ELK mens en EEN IEDER toe? Het blijkt in elk geval niet uit je woorden.

bernard 3 schreef:De Boodschap van Christus was steeds uitnodigend, nooit ging het gepaard met dwang wel met een (hoog)dringende uitnodiging om uit liefde en dankbaarheid tot Hem te komen.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven…. (Matteüs 11:28)

Je vergeet de tekst die ervoor staat:

"In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
" (Mattheüs 11:25-27)

bernard 3 schreef:Niet het dwingen wel het (aan)dringen is de methode die God gebruikt om de mens naar Hem toe te trekken. Maar de uiteindelijke beslissing om de oproep te beantwoorden ligt niet bij God maar bij de mens .

Zeg dat maar tegen Paulus of Nebukadnezar. Paulus ging heus niet op zijn knietjes om voor God en Zijn systeem te KIEZEN en Zijn offer te aanvaarden. Hij werd door de Heere neergeveld toen hij nog van moordzucht brieste, en er werd hem simpelweg opgedragen wat hij moest doen en wat hem te wachten stond.

De grote trotse koning Nebukadnezar werd door God als een grazend rund in de wei gezet, en toen Nebukadnezar weer bij zinnen werd gebracht, zag hij in dat hij helemaal niets in de melk te brokkelen had. Het is een gezond uitgangspunt dat God soeverein is en dat Hij bepaalt wat er gebeurt, en jij totaal niet. Dat is immers de waarheid. Dat is de almachtige God van de Bijbel.

"Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht.
Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde.
Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U?
" (Daniël 4:35)

Gods liefde is onweerstaanbaar en wanneer God je dat toont dan wil je niets liever meer dan bij Hem horen. De mens is onwillig en moet door God gewillig worden gemaakt. Van een ongehoorzame zondaar uit de duivel tot een gehoorzaam kind van God. Als God Zich aan je openbaart dan geloof je Hem, of je dat nu wilt of niet. Onze wil doet het er helemaal niet toe, want wij willen sowieso niet. God heeft geen enkele boodschap aan wat mensen willen en gelukkig maar, anders zou geen mens behouden worden.

Zoals jij het schetst is de mens blijkbaar soeverein in plaats van God. Dat komt exact overeen met hoe de zondige toestand van de mens is sinds de zondeval. De mens duldt God niet boven zich en hij haat God, omdat Hij desondanks toch boven hem staat. De mens onderwerpt zich niet aan de ware Bijbelse God en zoekt Hem niet, maar hij dient liever een andere god, eentje die bovendien op een mens of een dier lijkt (Romeinen 1:23). Een afgod waarvoor hij zelf wel het goede doet en anderen niet.

Dat is ook het probleem met de mens, want die slaat zichzelf veel te hoog en God veel te laag aan, zodat de twee gelijk lijken te zijn, waardoor de mens God wel degelijk kan behagen met zijn keuze en vrije wil. Ik zeg lijken te zijn, want het is een illusie en een sprookje! De zondige mens is ongehoorzaam en er komt uit hem geen goed en hij kan God niet behagen (Romeinen 3:10-18, Romeinen 8:8).

bernard 3 schreef:Dwang is echter wel het middel dat de aartsleugenaar Satan gebruikt om de mens onder zijn macht te plaatsen. En door leugen wil hij deze methode van dwang en voorbestemming dan ook in de schoenen van God schuiven.

De natuurlijke mens doet al de wil van de duivel en is al onder zijn macht (Efeziërs 2:1-3). De leugen is dat de wil van een mens vrij is en dat hij de vrijheid heeft, precies zoals de Joden tegen de Heere Jezus zeiden; dat ze nooit slaaf van iemand zijn geweest en dat God hun Vader was. Door dat te beweren maakt de mens God tot leugenaar, Die ons namelijk van het tegendeel overtuigt, namelijk dat wij ongelovige zondaren zijn en dat onze werken slecht zijn (Johannes 7:5-7).

bernard 3 schreef:Waar God in feite daarbij voorgesteld wordt als een potentaat die, de menselijke vrije keuze negerende, enkel naar eigen inzicht mensen uitkiest. Waardoor de mens als individu alle vrijheid ontnomen wordt omdat wat hij ook doet (kiest) of niet doet (kiest) het toch door zijn Schepper geweten en dus vastgelegd is of hij uiteindelijk gedood of in leven gelaten wordt.

Welke vrijheid heeft God in jouw verhaal? Zo te lezen geen enkele, want toen de Heere Jezus aan het kruis riep: "Het is volbracht!", was er blijkbaar nog geen ziel behouden. God moet namelijk eerst nog bij de almachtige mens met zijn soevereine vrije wil langs om te vragen of hij alstublieft Zijn plaatsvervangende offerdood wil aanvaarden...

bernard 3 schreef:Zodoende wordt God voorgesteld als niemand anders dan een moordenaar en niet zo maar een moordenaar maar wel een die dan ook nog handelt met voorbedachten rade. Die als een cynische tiran naar eigen goeddunken zomaar ofwel individuen laat lijden en sterven ofwel anderen voor eeuwig laat verder bestaan.

Nogmaals, je schuift mij allerlei meningen in de schoenen die ik niet gezegd noch gevoed heb. Ik dicht de mens namelijk wel degelijk een keuze en wil toe en dat is de keuze en wil om bij de enige God weg te vluchten en te zondigen, want daar ligt de vrijheid volgens de mens. De mens is geen robot en God geen tiran die onschuldige schaapjes de hel inkiepert.

bernard 3 schreef:Mijn God echter is die almachtige Soeverein die mij als individueel wezen zo respecteert en liefheeft dat Hij zelf het enorme risico genomen heeft om zijn Zoon naar deze aarde te zenden om mij de kans te geven het eeuwige leven te grijpen.

Wij hebben de Zoon van God aan het kruis gespijkerd! Dat is hoe wij met Gods Liefde omgaan.

bernard 3 schreef:Want het risico was reëel dat het kon mislukken met een, voor ons onbevattelijk, catastrofaal gevolg voor gans het universum.

Wat is dat voor een almachtige soevereiniteit? Is dat waar je theologie op uitdraait? Dat moet wel. Je bent in elk geval consequent, dat geef ik je na. Open-Theïsme noem ik dat. Als Pilatus zijn poot stijf had gehouden dan was Gods plan volledig in duigen gevallen. Zoiets?

bernard 3 schreef:Maar het is ook deze God die uiteindelijk in pijn en tranen, maar uit respect voor zijn eigen geschapen wezens met hun vrije keuzemogelijkheid , hun keuzes zal respecteren en hen de gevolgen van hun opstand tegen zijn systeem, namelijk de eeuwige dood, zal moeten doen ondergaan.

Doch voor hen die vrijwillig en uit dankbare liefde de keuze hebben gemaakt om de plaatsvervangend offerdood van Christus te aanvaarden door zich te onderwerpen aan Gods raadgevingen en geboden is Hij die” Almachtige Soeverein “ die toestaat dat zij Hem hun liefdevolle Vader “Abba” mogen noemen.

De god die niet in staat is te redden als hij wil redden. De verlosser die niemand daadwerkelijk verlost. De vrije wil van de mens, die de wil van god te boven gaat. De schepping die de schepper de baas is. De god die maar hoopt dat zijn plannen lukken. De god die om toestemming moet vragen of hij mag redden. Ik geloof inderdaad dat het jouw god is, ja. Dan houd ik het toch maar liever bij één vers uit een gelijkenis.

Wat de mens als een gruwel beschouwt, dat is tegelijk het Licht dat schijnt in de duisternis en zijn enige redding.

.


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast