Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

gerechtvaardigd-wedergeboorte.

Berichtdoor Johan100 » 18 feb 2017 22:11

ereunao schreef:
Een bewuste wedergeboorte is net zo ongerijmd als een natuurlijke. Een kind is er zelf bij, maar heeft zijn geboorte niet bewust meegemaakt. Zo is het ook met de wedergeboorte; zo’n ziel merkt wel dat er iets veranderd is, dat ze anders denkt, voelt en verlangt enz. maar kan het er aanvankelijk niet voor houden dat de Heere een goed werk in haar begonnen is Het is als bij Rebekka: ‘Is het zo. waarom ben ik dus?’ En zij ging heen om de Heére te vragen. Dat bewustzijn moet groeien in het geloofsleven. Het is door de H.Geest dat wij kennen de dingen die ons van God geschonken zijn 1 Kor.2:12

Daar geloof ik niets van. Je maakt nu een maatstaf van een wedergeboorte die geleidelijker aan plaatsvindt voor alle wedergeboorten, en je veranderd deze wedergeboorte in een onbewuste wedergeboorte, misschien wel op het gevaar af dat on wedergeboren mensen het er voor kunnen houden.

Laat ik ook eens een stukje van een oude schrijver aanhalen, J.C. Ryle.

Deze verandering van hart heeft in volwassenen niet altijd op dezelfde manier plaats. Bij sommigen,
zoals bij Paulus en de gevangenbewaarder te Filippi, is het een krachtdadige en plotselinge verandering
die gepaard gaat met diep zondebesef. Bij anderen gebeurt het stil en geleidelijk, zoals bij Lydia
van Thyatira; hun winter wordt lente zonder dat zij weten hoe. Bij sommigen wordt de verandering
teweeggebracht doordat de Geest werkt door verdrukkingen of beproevingen. Bij anderen,
en waarschijnlijk het grootste aantal ware christenen, is het Woord van God, gepredikt of geschreven,
het middel dat de wedergeboorte teweegbrengt.


Als je meer wilt lezen uit dit artikel, zie topic meditaties Puriteinen. In 2 delen.
Ik kan me wel verenigen in deze lezing.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor ereunao » 18 feb 2017 22:36

citaat Johan:
‘van Thyatira; hun winter wordt lente zonder dat zij weten hoe’.

En dat is nu precies wat ik bedoel. Ook over het middel, het Woord van God, zijn wij het eens. En dat het bij geen twee mensen precies eender gaat stem ik ook graag toe, mijn verklaring was ook niet als standaardmodel bedoeld, Maar ik weet wel dat zulke zielen missende zielen zijn en zich nooit zullen presenteren als ‘again born’christenen. Gr: ereunao[

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 18 feb 2017 22:50

ereunao schreef:citaat Johan:
‘van Thyatira; hun winter wordt lente zonder dat zij weten hoe’.
En dat is nu precies wat ik bedoel. Ook over het middel, het Woord van God, zijn wij het eens. En dat het bij geen twee mensen precies eender gaat stem ik ook graag toe, mijn verklaring was ook niet als standaardmodel bedoeld, Maar ik weet wel dat zulke zielen missende zielen zijn en zich nooit zullen presenteren als ‘again born’christenen. Gr: ereunao[

Als je dat bedoelt schrijf je het wel verkeerd op. Je schrijft dat een bewuste wedergeboorte net zo ongerijmd is als een natuurlijke geboorte.
Lydia wist niet hóe het lente werd, maar wel dát het lente was geworden. Haar hart werd geopend en ze wist wie ze diende. Na haar wedergeboorte was ze geen missende ziel meer.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor ereunao » 18 feb 2017 22:57

Dat is natuurlijk waar. Maar de vrijspraak van de Rechter in het geweten is in de beleving der zaken nog iets anders dan deze wedergeboorte. En ook daarna blijven wij missende zielen die in hope zalig geworden zijn.
gr: ereunao

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 18 feb 2017 23:09

Paulus wenste terstond Christus te prediken na zijn rechtvaardiging-wedergeboorte en zijn geweten was terstond gezuiverd en ja hij miste Christus, want hij wenste ontbonden en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Fil.1:23.
Dus die vrijspraak in het geweten als een aparte weldaad ergens na de wedergeboorte is weer zo'n filosofisch wangedrocht.
Laatst gewijzigd door Johan100 op 19 feb 2017 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 19 feb 2017 04:41

.
Johan100 schreef:Ik doe nog eens een poging en herhaal ook nog maar het een en ander (wat je hebt laten liggen), want ik denk dat je echt het een en ander door elkaar haalt.


Ik volg echt wel wat je zegt, ik ben het in deze gewoon niet met je lezing eens, Johan. Dat is toch ook niet erg? Daarom spreken we er immers over. Ik wil je ook vragen om mijn uiteenzetting over wedergeboorte van 15 Feb 2017 10:16 nog eens nauwkeurig te volgen. In elk geval zal ik nu nog eens minutieus ingaan op wat je zegt.

Johan100 schreef:De Heilige Geest was nog niet uitgestort, maar wel werkzaam voor Pinksteren. Ik heb het voorbeeld van David aangehaald: David vraagt om een vernieuwde geest en het scheppen van een rein hart.


Daar was ik het mee eens dat de Geest werkzaam was. Ik zie de smeekbede van David als een roep om het werk van de Middelaar (De Heere Jezus). God roept de mens in Ezechiël 18 ook op om zich een nieuw hart en een nieuwe geest te maken:

"Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël?" (Ezechiël 18:31)


Je zult hopelijk met me eens zijn dat een zondig mens dat niet kan. Om die reden moest de Heere Jezus per slot van rekening ook komen.

Johan100 schreef:Waar geloof zonder wedergeboorte vind ik niet in de Bijbel.


Verderop in je bericht zeg je dit:

Johan100 schreef:"Daarvoor waren ze gelovig maar hadden geen zaligmakend geloof, omdat ze Christus lijden niet begrepen. 1 Kor.15:19."


Je maakt onderscheid tussen geloof en zaligmakend geloof, terwijl de Heere Jezus zegt: "Uw geloof heeft u behouden." (o.a. Mattheüs 9:22, Markus 10:52, etc.) Is dat dan geen zaligmakend geloof? Er is maar één geloof (Efeziërs 4:5). Ze hadden dus wel degelijk een zaligmakend geloof, maar begrepen nog niet alles. Als geloof niet zaligmakend is wat is het dan? Wat houdt dat gelovig zijn dan in?

Vervolgens haal je 1 Korinthe 15 aan, waar Paulus duidelijk de leer aanvecht van de Sadduceeën (1 Korinthe 15:12-34), die geloven namelijk niet in de opstanding van de doden. De dwaalleer van de Sadduceeën was klaarblijkelijk de gemeente van Korinthe binnengeslopen:

"Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is?" (1 Korinthe 15:12)

"Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem:" (Mattheüs 22:23, Zie ook: Markus 12:18-27)

"En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de Raad: Mannenbroeders, ik ben een Farizeeër en zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er onenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de menigte raakte verdeeld. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest, maar de Farizeeën belijden het beide." (Handelingen:23:6-8)


Als er immers geen opstanding van de doden is, waar dient het dan allemaal toe? We geloven namelijk dat de Heere Jezus opgestaan is uit de dood, waaruit blijkt dat Zijn offer voor onze zonden door God aanvaard is. Als er geen opstanding van de doden zou zijn, dan zou dat betekenen dat de Heere Jezus ook niet is opgestaan, en dan is ons geloof ook inhoudsloos en zijn we nog in onze zonden. Dat is wat Paulus ook concludeert in vers 16-19:

"Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt.
En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.
Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren.
Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.
" (1 Korinthe 15:16-19)

"Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde dieren heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden." (1 Korinthe 15:32-33)


Johan100 schreef:Jezus zei tegen Nicodemus: 'Tenzij gij wedergeboren wordt, kun je het Koninkrijk van God niet zien!' Dit zei Jezus voor de uitstorting van de Geest. Toen was het dus ook noodzakelijk! Toch wel heel merkwaardig als dat toen niet mogelijk zou zijn geweest, terwijl de Heere Jezus deze woorden daar sprak.


Het is noodzakelijk om het Koninkrijk van God te zien en binnen te gaan (Johannes 3:3-7). Dat klopt, maar het was nog niet mogelijk, omdat de Heere Jezus nog niet verheerlijkt was en de Geest nog niet gekomen was (Johannes 7:39). Dat zeg jij toch ook? Jij beweert dat ze 7 weken voor Pinksteren werden wedergeboren en toen was de Heere Jezus reeds opgestaan (Lukas 24).

Johan100 schreef:Vanaf dat moment deelden ze in Zijn opstanding. Daarvoor waren ze gelovig maar hadden geen zaligmakend geloof, omdat ze Christus lijden niet begrepen. 1 Kor.15:19. Als ik dit zo lees, zijn ze mijns inziens 7 weken voor Pinksteren wedergeboren tot een levende hoop.


Omdat de Heere hun verstand opende, opdat zij de schriften verstonden, net als in Lukas 24:31-32, denk je dat ze zijn wedergeboren? In Lukas 24:49 draagt hij de discipelen op om te wachten op de belofte van de Vader, dat is de wedergeboorte (uitstorting van Heilige Geest). Hetzelfde als Lukas 24:49 kun je lezen in Handelingen 1:4-5. Dus is mijn conclusie dat de discipelen op Pinksteren werden wedergeboren, want op Pinksteren werd de belofte van de Vader ingelost, zoals Petrus ook verklaart (Handelingen 2:16-18), naar aanleiding van wat er met hem en de andere discipelen gebeurde (Handelingen 2:1-4).

Johan100 schreef:Ik denk dat het wel degelijk om extra gaven gaat die de discipelen op de Pinksterdag ontvingen.
En dat was onder meer het spreken in vreemde talen in de taal van de Joden die van buiten Israël in Jeruzalem waren en geen Hebreeuws kenden. Zo zorgde God ervoor dat het evangelie naar alle creaturen uit kon gaan. De taal die de discipelen spraken was het middel daartoe, dat de andere mensen van buiten Israël het begrepen en door konden vertellen aan de heidenen.


Dat het op Pinksteren om de belofte van de Vader gaat blijkt overduidelijk uit de tekst van Handelingen 1 en 2.
De belofte van de Vader gaat niet over extra gaven, maar om de uitstorting van de Geest. De uitstorting van de Heilige Geest kun je één op één overzetten op de wedergeboorte, zoals de Heere Jezus dat uitlegt aan Nico de Mus (sorry, ik kon het niet nalaten) in Johannes 3:1-21. Ik heb ook, aan de hand van de Bijbel, uitgebreid aangetoond waarom ik tot die gevolgtrekking kom in mijn schrijven van 15 Feb 2017 10:16, waar ik eerder naar verwees.

Johan100 schreef:Nou, ik heb al aangehaald hoe dat verliep, dat Petrus een ernstige toespraak (preek) hield en dat mensen overtuigd werden van zonden
(En Die (de Trooster) gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van
oordeel. Joh. 16 : 8 )
en dat mensen daarna tot geloof kwamen. (wedergeboorte)


Die gelijkschakeling van tot geloof komen (wedergeboorte) is Bijbels gewoon niet overeind te houden, Johan en dat heb ik aangetoond ("Uw geloof heeft u behouden." Mattheüs 9:22). Ook uit de rest van de Schrift blijkt dat:

"En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is." (Mattheüs 16:17)

"Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt." (Johannes 17:8)

"Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid."

"Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet." (Romeinen 3:21-22, 28)

"Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God." (Romeinen 10:17)

"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
" (Efeziërs 2:8-9)


Om die redenen stel ik dat: geloof eerst komt (door de prediking) en dan: bekering (naar aanleiding van wat men gelooft) en dan aansluitend sinds de verheerlijking van de Heere Jezus: de wedergeboorte (naar aanleiding van de rechtvaardiging door God, door het geloof, Romeinen 4:3:

"Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend." (Romeinen 4:3)


Het ene is het logische gevolg van het andere. Voordat de Heere Jezus was verheerlijkt was de Geest ook werkzaam (vervulling met de Geest), maar dat was geen eeuwige toestand, maar tijdelijk, en ook die stelling heb ik onderbouwd vanuit de Schrift.

"In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
" (Efeziërs 1:13-14)


De Heilige Geest van de belofte (uitstorting van de Geest, gave van de Geest, wedergeboorte) is de verzegeling van het geloof in Christus en het onderpand van onze erfenis. Ingewikkelder is het mijns inziens niet.

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 19 feb 2017 07:40

.

ereunao schreef:Dat heb je niet bijbels onderbouwd, de uitstorting van de H.Geest is niet hetzelfde als de wedergeboorte. Je stapelt hier de ene dwaasheid op de andere, ik heb mij de ogen uitgewreven! Geloof zonder wedergeboorte, Godsopenbaring zonder de H.Geest, geen wedergeborenen voor de pinksterdag etc etc...


Ten eerste heb ik niet beweerd dat de Heilige Geest niet werkt, want God is Geest en overal werkzaam, en dat heb ik ook meermaals aangegeven (o.a.: 15 Feb 2017 19:12). Ten tweede heb ik mijn visie keer op keer door middel van Bijbelteksten onderbouwd, dat in tegenstelling tot jou, want je weigert categorisch om je voor mij onnavolgbare terminologie duidelijk te verklaren.

ereunao schreef:En dat is een totaal verkeerde conclusie, er waren wel wedergeboren gelovigen, maar die waren voor de pinksterdag niet verzegeld en door een Geest tot een lichaam gedoopt. Ef. 1:13,14 en 1 Kor.12:12,13.


Als ik, onder andere, onder die verzegeling en doop door de Geest de wedergeboorte versta, dan is het toch logisch dat ik op Pinksteren de belofte van de Vader in vervulling zie gaan?

.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 19 feb 2017 10:28

DeDwaler schreef:
Ik volg echt wel wat je zegt, ik ben het in deze gewoon niet met je lezing eens, Johan. Dat is toch ook niet erg? Daarom spreken we er immers over. Ik wil je ook vragen om mijn uiteenzetting over wedergeboorte van 15 Feb 2017 10:16 nog eens nauwkeurig te volgen. In elk geval zal ik nu nog eens minutieus ingaan op wat je zegt.

Dat geeft ook niet, Dick. Ik leer ook graag nieuwe dingen bij, maar met je bericht van 17 Feb 2017 22:48 val je in herhaling van wat je eerder ook al schreef. Ik heb je bericht van 15 Feb 2017 10:16 allang gelezen. Op dit punt is je lezing gewoon onnavolgbaar. Misschien is het wel beter het voor nu te laten rusten en er over na te denken, dat werkt soms meer verhelderend dan continu in herhaling te vallen. Ik wil nog wel mijn reactie afmaken.


Daar was ik het mee eens dat de Geest werkzaam was. Ik zie de smeekbede van David als een roep om het werk van de Middelaar (De Heere Jezus). God roept de mens in Ezechiël 18 ook op om zich een nieuw hart en een nieuwe geest te maken:


Het zou kunnen dat David dit op het oog had, hij was tenslotte een gelovige. Maar ook David kon zonder wedergeboorte het koninkrijk van God niet zien. Het een sluit het ander niet uit, maar juist in. Waar geloof en wedergeboorte horen bij elkaar. David wist ook dat hij zonder wedergeboorte en heiligmaking God niet kon zien. Dat gold toen ook. Wat heeft iemand zonder wedergeboorte en heiligmaking in de hemel te zoeken? Of denk je dat oudtestamentische gelovigen nog niet in de hemel zijn en alsnog wedergeboren worden met de opstanding?
Dan kom je wel spaak met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus en met de geschiedenis van Elia die werd ook opgenomen in de hemel en ik dacht Henoch ook. Ik vind je lezing dan ook rammelen in meerdere opzichten.

"Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël?" (Ezechiël 18:31)


Je zult hopelijk met me eens zijn dat een zondig mens dat niet kan. Om die reden moest de Heere Jezus per slot van rekening ook komen.

Dat heb ik al meermaals duidelijk geschreven dat een mens dat niet kan. Denk jij van wel dan??
De strekking van deze tekst is dezelfde als de tekst in Efeze 4:22 waar wordt gesproken over wedergeboorte:
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gij maar Hem gehoord hebt en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande den vorigen wandel, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding,
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest van uw gemoed,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
In een van m'n eerste reacties (08 Feb 2017 21:02) heb ik deze tekst aangehaald.
We hebben niet de bekwaamheid om ons te bekeren. We hebben wel de verplichting om ons te bekeren en God werkt dit in mensen door Zijn Woord en de oproep in Zijn Woord.
Johan100 schreef:"Daarvoor waren de discipelen gelovig maar hadden geen zaligmakend geloof, omdat ze Christus lijden niet begrepen. 1 Kor.15:19."


Je maakt onderscheid tussen geloof en zaligmakend geloof, terwijl de Heere Jezus zegt: "Uw geloof heeft u behouden." (o.a. Mattheüs 9:22, Markus 10:52, etc.) Is dat dan geen zaligmakend geloof? Er is maar één geloof (Efeziërs 4:5). Ze hadden dus wel degelijk een zaligmakend geloof, maar begrepen nog niet alles. Als geloof niet zaligmakend is wat is het dan? Wat houdt dat gelovig zijn dan in?


Matth.9:22 spreekt Jezus tot de bloedvloeiende vrouw en in Markus 10:52 tot Bartiméus. Natuurlijk waren zij behouden.
Je schrijft zelf eerder dat je hebt aangetoond dat de discipelen 'nog verhard en verblind waren' en dat is waar het hier over gaat.
De Heere Jezus zegt niet voor niets tegen de discipelen: 'Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen'.
Ze begrepen het lijden van de Heere Jezus niet en liepen stuk op het kruis en waren zeer bedroefd toen Jezus was gestorven. Ze dachten waarschijnlijk dat het over was. Ze wisten niet wat hun einde zou zijn. Zonder het geloof in de opstanding van de Heere Jezus heb je inderdaad geen zaligmakend geloof en heb je geen toekomst in Zijn Koninkrijk. Het woord zalig zegt het immers al. Paulus richt zich daar in 1 Kor. 15 niet tot de sadduceeën, maar tot sommigen uit de gemeente van Korinthe. De leer komt inderdaad van de sadduceeën vandaan. Maar dacht je dat het ons niets te zeggen heeft? Dat geldt ons net zo goed. Ook als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we de ellendigste van alle mensen. Daarom zijn de discipelen ook wedergeboren tot een levende hoop na de opstandingsdag en leefden ze van toen af aan een opstandingsleven, zoals ik aangetoond heb. En niet eerder.
Er is wel degelijk onderscheid in geloof en zaligmakend geloof. Maar vanuit de uitverkiezing lag het vast dat er niemand uit de discipelen (beh. Judas) is verloren gegaan. Maar wij moeten niet vanuit de uitverkiezing beginnen. Wij moeten dat opstandingsleven kennen, wij moeten naar Jezus.


Johan100 schreef:Jezus zei tegen Nicodemus: 'Tenzij gij wedergeboren wordt, kun je het Koninkrijk van God niet zien!' Dit zei Jezus voor de uitstorting van de Geest. Toen was het dus ook noodzakelijk! Toch wel heel merkwaardig als dat toen niet mogelijk zou zijn geweest, terwijl de Heere Jezus deze woorden daar sprak.


DeDwaler schreef: Het is noodzakelijk om het Koninkrijk van God te zien en binnen te gaan (Johannes 3:3-7). Dat klopt, maar het was nog niet mogelijk, omdat de Heere Jezus nog niet verheerlijkt was en de Geest nog niet gekomen was (Johannes 7:39). Dat zeg jij toch ook? Jij beweert dat ze 7 weken voor Pinksteren werden wedergeboren en toen was de Heere Jezus reeds opgestaan (Lukas 24).

Daar ben ik het mee eens.

Johan100 schreef:Vanaf dat moment deelden ze in Zijn opstanding. Daarvoor waren ze gelovig maar hadden geen zaligmakend geloof, omdat ze Christus lijden niet begrepen. 1 Kor.15:19. Als ik dit zo lees, zijn ze mijns inziens 7 weken voor Pinksteren wedergeboren tot een levende hoop.Johan100 schreef:Ik denk dat het wel degelijk om extra gaven gaat die de discipelen op de Pinksterdag ontvingen.
En dat was onder meer het spreken in vreemde talen in de taal van de Joden die van buiten Israël in Jeruzalem waren en geen Hebreeuws kenden. Zo zorgde God ervoor dat het evangelie naar alle creaturen uit kon gaan. De taal die de discipelen spraken was het middel daartoe, dat de andere mensen van buiten Israël het begrepen en door konden vertellen aan de heidenen.
Hier sta ik nog steeds achter.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor ereunao » 20 feb 2017 08:57

@De Dwaler:Ten eerste heb ik niet beweerd dat de Heilige Geest niet werkt, want God is Geest en overal werkzaam, en dat heb ik ook meermaals aangegeven (o.a.: 15 Feb 2017 19:12). Ten tweede heb ik mijn visie keer op keer door middel van Bijbelteksten onderbouwd, dat in tegenstelling tot jou, want je weigert categorisch om je voor mij onnavolgbare terminologie duidelijk te verklaren.

Je hebt je visie idd. op jouw manier bijbels onderbouwd, maar iedere ketter heeft zijn letter en jij trekt verkeerde, onbijbelse conclusies uit de teksten die je noemt. Je zegt weliswaar dat de Geest overal werkzaam is, maar beweert tegelijk dat Hij geen wedergeboorte en zaligmakend geloof werkte voor de pinksterdag. En dat is ronduit in strijd met de Schrift. Want Hebr. 11 noemt een hele rij van geloofsgetuigen uit het O.T. die wel degelijk wedergeboren gelovigen waren. Want de dood en opstanding van de Messias heeft terugwerkende kracht, zie Hebr. 13:8. Het Lam is geslacht voor de grondlegging der wereld.Openb.13:8. Vandaar ook die offerdiensten in het O.T. Het enige nieuwe van pinksteren was dat er door de uitstorting van de Geest een totaal nieuwe geloofsgemeenschap geboren werd, tot een lichaam gedoopt en verzegeld door de H.Geest.

Wat nu die voor jou onnavolgbare terminologie aangaat, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die van de Geest van God zijn en kan ze ook niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 1Kor.2:14.

Wij hebben dus tot hiertoe nagedacht over de wedergeboorte, maar het gerechtvaardigd is nauwelijks ter sprake geweest. Daarom wil ik het na een samenvatting van mijn visie op de wedergeboorte dat eens aan de orde stellen:
In de heilsorde staat de wedergeboorte tussen het geloof en de bekering als actieve daad van de mens in. Want zonder het geloof doet het Woord geen nut en werkt dus ook geen wedergeboorte. En na de wedergeboorte werken die twee samen in de waarachtige bekering tot God.
Want zoals bij de natuurlijke geboorte zo is het ook hier. Dat kind is vanaf zijn geboorte een kind van zijn vader, maar kent zijn vader niet, heeft geen besef van zijn burgerlijke en maatschappelijke positie. Of hij rijk of arm,een boerenknecht of een edelman is. En zo is het ook hier: Aan de grenzen van Moab is de beslissende keus wel gemaakt en de band gelegd, maar Ruth had slechts bij geruchte door Naomi van de God van Israel gehoord en was en bleef een Moabitische, een heidin die buiten het verbond stond. En zo kent ook een wedergeboren ziel Boaz (Christus) nog niet in Zijn naturen, staten, en ambten . Dan gaat zo’n ziel aren rapen op het veld van Boaz zonder hem te kennen als haar Losser. M.a.w: Ze komt onder de bediening van het Woord. En o, wat valt dat mee; er is in de prediking altijd wel wat voor haar bij. Maar, al zijn de vruchten veel en zoet het is Boaz zelf niet, ze bleef een heidin en had geen toekomst.
Dan hoort ze dat Boaz de Losser is en ze bij Hem moet zijn. Daarom gaat ze op aanraden van de H.Geest (Naomi) tot hem en hij belooft haar te lossen als de nadere losser (de wet) in gebreke blijft. Maar de zaak moet beslist worden in de poort waar recht gesproken wordt. Want Sion zal door recht verlost worden
(Jes.1:27 )Pas als de zaak rechtens afgehandeld is neemt hij haar als zijn vrouw. Hos.2:17,18. En dan wordt zij ook in haar geweten vrijgesproken, gerechtvaardigd en zijn eigendom. Dat is dus wat ik onder gerechtvaardigd zijn versta. Maar dit is slecht een schets, ik zeg hiermee niet dat het met iedere ziel precies zo gaan moet, Gods werk is altijd origineel; Hij maakt geen kopieën. Wat de een van voren leert leert de ander van achteren. Maar het principe van genade door recht blijft wel altijd gelden. En dat is dus wel wat anders dan ‘Ik heb Jezus aangenomen dus ben ik gered en een kind van God’ zonder Hem te kennen en beleving van de zaken. En nu stem ik graag toe dat de grond niet in onze bekering , maar in Christus ligt, wij moeten ook nog een keer door onze bekering heen zakken, maar als die bekering een werk Gods is gaat het hier beslist niet buitenom. Kortom,wie nooit in het paradijs gezet is kent ook Christus niet, Adam niet geleerd is tot Christus niet bekeerd. Die staat in Adam is een staat van oordeel en vervloeking waar wij uit moeten tot iedere prijs. Wij worden niet als verbonds- maar als verloren Adamskinderen geboren en niet op dezelfde wijze in Christus weder tot genade aangenomen zoals dat doopformulier suggereert. Want erfenis uit Adam is krachtens de natuur,dat gaat vanzelf, maar voor de wedergeboorte en inlijving in Christus is een aparte Godsdaad nodig.
Gr: ereunao .

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 20 feb 2017 09:32

.

Johan100 schreef:Misschien is het wel beter het voor nu te laten rusten en er over na te denken, dat werkt soms meer verhelderend dan continu in herhaling te vallen.


Dank voor je liefdevolle advies! Het is ook goed om af en toe even rust te nemen, en dat doe ik ook hoor :wink:

Johan100 schreef:Het zou kunnen dat David dit op het oog had, hij was tenslotte een gelovige. Maar ook David kon zonder wedergeboorte het koninkrijk van God niet zien. Het een sluit het ander niet uit, maar juist in. Waar geloof en wedergeboorte horen bij elkaar. David wist ook dat hij zonder wedergeboorte en heiligmaking God niet kon zien. Dat gold toen ook. Wat heeft iemand zonder wedergeboorte en heiligmaking in de hemel te zoeken?


Was David nu wedergeboren of niet?

Johan100 schreef:Of denk je dat oudtestamentische gelovigen nog niet in de hemel zijn en alsnog wedergeboren worden met de opstanding?
Dan kom je wel spaak met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus en met de geschiedenis van Elia die werd ook opgenomen in de hemel en ik dacht Henoch ook. Ik vind je lezing dan ook rammelen in meerdere opzichten.


Daar heb ik reeds mijn gedachten over laten gaan en gedeeld (17 Feb 2017 22:48). Ik zou dat echt eerst nader moeten bestuderen voor ik er iets zinnigs over kan zeggen. Hoe weet jij bijvoorbeeld dat het woord hemel niet gewoon hemelgewelf (firmament) betekent in het geval van Elia (2 Koningen 2:11)? Volgens mij is niet duidelijk naar welke plek Henoch en Elia exact zijn heengegaan, alleen dat ze zijn weggenomen zonder te sterven.

Johan100 schreef:Dat heb ik al meermaals duidelijk geschreven dat een mens dat niet kan. Denk jij van wel dan??


Nee, dat denk ik ook niet, Johan.

Johan100 schreef:De strekking van deze tekst is dezelfde als de tekst in Efeze 4:22 waar wordt gesproken over wedergeboorte:
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gij maar Hem gehoord hebt en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande den vorigen wandel, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding,
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest van uw gemoed,
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.


Efeziërs 4:17-32 is duidelijk een gebod om in heiliging te leven en niet zoals de andere heidenen te wandelen (vers 17).
("dat u... de oude mens aflegt", "dat u vernieuwd wordt..in uw denken", "en u bekleed", "leg de leugen af", "spreek de waarheid", etc.) Dit gaat niet over de wedergeboorte, want dat is een gave en geen gebod.

Johan100 schreef:Matth.9:22 spreekt Jezus tot de bloedvloeiende vrouw en in Markus 10:52 tot Bartiméus. Natuurlijk waren zij behouden. Je schrijft zelf eerder dat je hebt aangetoond dat de discipelen 'nog verhard en verblind waren' en dat is waar het hier over gaat. De Heere Jezus zegt niet voor niets tegen de discipelen: 'Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen'.


Zijn de bloedvloeiende vrouw en Bartiméus geen discipelen dan? Maak je nu echt onderscheid tussen hun geloof en het geloof van de rest? Dus onder andere de bloedvloeiende vrouw en Bartiméus hadden wel zaligmakend geloof en de discipelen, waaronder de Apostelen, niet? Dat kan toch niet waar zijn, Johan?

Johan100 schreef:De Heere Jezus zegt niet voor niets tegen de discipelen: 'Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen'.


Dat betekent toch niet dat ze niet behouden waren? de Heere Jezus heeft het tegen Petrus naar aanleiding van de uiteendrijving van de schapen (zie Markus 14:27) en de aanstoot die ze aan de Heere Jezus zullen nemen. Hij heeft het zelfs over het geloof:

"En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.
Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.
En hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan.
Maar Hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent.
" (Lukas 22:31-34)


Als gij eens bekeerd zult zijn", zoals het in de SV staat, zou je in deze ook kunnen vertalen met: daarvan bent teruggekeerd/hersteld/tot inkeer bent gekomen, omdat ze zich van Jezus zullen afkeren (aanstoot aan de Heere nemen, wat een zonde is). Zoals elke gelovige kan afdwalen en in zonde vervallen en daarvan terug moet worden gebracht (door de Heere en door broeders en zusters, Jakobus 5:19-20).

Johan100 schreef:Paulus richt zich daar in 1 Kor. 15 niet tot de sadduceeën, maar tot sommigen uit de gemeente van Korinthe. De leer komt inderdaad van de sadduceeën vandaan.


Dat zei ik ook, dat Paulus de leer aanvocht. Overigens zullen de Sadduceeën of gelijkgestemden hoogstwaarschijnlijk niet heel ver weg zijn geweest. Paulus zegt niet voor niets:

"Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit." (1 Korinthe 15:33-34)


Johan100 schreef:Er is wel degelijk onderscheid in geloof en zaligmakend geloof. Maar vanuit de uitverkiezing lag het vast dat er niemand uit de discipelen (beh. Judas) is verloren gegaan. Maar wij moeten niet vanuit de uitverkiezing beginnen. Wij moeten dat opstandingsleven kennen, wij moeten naar Jezus.


Ik lees dat onderscheid nergens. De natuurlijke mens gelooft niet in de Heere Jezus en wil niets van Hem weten, en als men wel in de Heere Jezus gelooft, dan is dat omdat men uitverkoren is (Efeziërs 1:3-6). Zo eenvoudig is het. Daarom moet inderdaad het Evangelie gepredikt worden, waaruit dat blijkt.

Johan100 schreef:Hier sta ik nog steeds achter.


Vraagje: Gaat het in Handelingen 2:38, 4:31, 8:17, 10:44, etc. volgens jou ook om extra gaven van de Geest?

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 20 feb 2017 09:40

.
ereunao schreef:Je zegt weliswaar dat de Geest overal werkzaam is, maar beweert tegelijk dat Hij geen wedergeboorte en zaligmakend geloof werkte voor de pinksterdag. En dat is ronduit in strijd met de Schrift.


Ereunao,

Het ontbreekt mij nu aan tijd om je bericht zorgvuldig te lezen, maar één ding wil ik krachtig weerspreken en dat is dat ik heb beweerd zou hebben dat er vóór Pinksteren geen zaligmakend geloof was. Dat is niet waar.

De rest wat je schrijft zal ik nader bestuderen, en dat zag er, zover ik het kon beoordelen althans, in elk geval erg interessant uit, waarvoor alvast dank!

.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor ereunao » 20 feb 2017 10:58

DeDwaler:
DeDwaler: Het ontbreekt mij nu aan tijd om je bericht zorgvuldig te lezen, maar één ding wil ik krachtig weerspreken en dat is dat ik heb beweerd zou hebben dat er vóór Pinksteren geen zaligmakend geloof was. Dat is niet waar.

citaat:'Waaruit ik dus afleidt dat men voor de verheerlijking van Christus nog niet was wedergeboren'.
Als je hier zegt hier dat er voor de verheerlijking van Christus geen wedergeboorte was dan was er ook geen zaligmakend geloof. Want dat zijn 2 kanten van dezelfde zaak, het een kan er niet zijn zonder het andere.

Als nadere toelichting op de positie van Ruth diene nog dat ze wel een relatie met Boaz had en uit de vrucht daarvan leefde. Maar toen de oogst voorbij gegaan en de zomer ten einde was (Jer.8:20) was ze nog niet verlost . Nu begrijp je misschien wat ik destijds bedoelde met die ‘vruchtelijke bediening’ uit Hem..

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 124
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 21 feb 2017 11:53

@DeDwaler;

Goeiedag :)

We interpreteren allemaal, Welling. We kunnen en doen niet anders. Zoals je ook schrijft, het is de Heilige Geest Die ons de strekking van Zijn Woord leert. Kortom de Geest corrigeert of verdiept onze interpretatie continue. In plaats van interpretatie kun je denk ik beter spreken van eisegese of inlegkunde (https://nl.wikipedia.org/wiki/Eisegese) en exegese.


Ja, inderdaad, dat we die neiging tot interpretatie vertonen valt ook te wijten aan dat ons hart van nature neigt tot alle kwaad, de zondeval. Alleen schrijf ik niet dat de Heilige Geest ons altijd de strekking van het Woord leert. Als dat zo was, denk ik, hadden ook onze oudvaders wel minder gezegd over dat het Woord MET de Geest gelezen moet worden. We kennen een algemene en een bijzondere werking van de Geest, bij de algemene werking beschuldigd de Geest ons veel meer dan dat wij enige lering zouden kunnen of zelfs willen toelaten. Als we bekeerd zijn, zijn we nog niet verlost van het lichaam van de oude Adam, waardoor we nog steeds op onze zonde gedrukt moeten worden, moeten, we moeten per slot wassen in ons Geloof. Daarom zullen we vaak de neiging tot interpretatie vertonen, heel vaak zelfs, omdat ze een van de sterke invloeden van het kwaad is, toch WEL TEGEN God. Daarom zegt de Heere ook, 'wie een Geloof heeft zo groot als deze mostaardzaad, hij zou zeggen tegen die of die boom ontwortel u en plant u in zee en de boom zou het doen'.

Alle neiging tot interpretatie is in feite een uiting waarbij de mens de macht bij zichzelf zoekt.

Bedankt voor de links, ik heb er al wat van meegekregen alleen ben hier niet zeer in onderlegd, wel ook belangrijk voor mij dit verder uit te diepen.

Waar beweer ik dat we het op eigen kracht kunnen? Ik haalde slechts een Bijbeltekst aan met een eis (Lukas 13:24). Ik zeg dat het de eis van God is aan de mens (geloof het Evangelie, bekeer u, bid, strijd, klop, zoek, kom, etc.). De eis van God moeten we bij de mens laten. Doet de mens het niet? Dan blijft de mens in gebreke en niet God.


Nu heb ik niet alles nagelezen, volgens mij had ik slechts gewaarschuwd niet te stellen dat de mens het op eigen kracht zou kunnen. Of zelfs maar willen. Na enig pluiswerk kwam ik de regel tegen waardoor ik op zulke ideeen kwam, in een eerder bericht van u,

"Je haalt echter de verantwoordelijkheid volledig bij de mens weg en kiepert die bij God terug over de schutting, want 'ze kunnen het niet'. Zoals de zieken en doden niet kunnen opstaan als de Heere Jezus het eist? "We kunnen het niet!" Zeiden de lammen en Lazarus uit het graf dat?"

Waarop een aantal wedervragen,

1. Waar haalde wat dan ook in mijn berichten verantwoordelijkheid bij mensen weg? Mijnsinziens heb ik overal juist het tegenovergestelde gepropageerd.
2. Waar kieper ik de verantwoordelijkheid van de mens terug bij God? Ook hier meen ik mij niet schuldig aan te hebben gemaakt.

Wel heb ik gesteld dat ze inderdaad niet kunnen, en ook zelfs niet willen, waarom Christenen van een verkiezing spreken. Het is belangrijk voor de mens dit te weten, de mens die God wil zoeken, want die moet eerst sterven aan zichzelf tijdens zijn of haar leven en daarvoor is het van ontstellend belang om de zondigheid van het interpreteren toe te geven, ook zeker eerst te komen te realiseren dat wij geheel niet kunnen, niet eens willen, onmachtig zijn, waardoor de gehele bekering, alle Geloof, met alles wat goed is, van God gegeven wordt.

De eis van God moeten we zeker bij de mens laten, we zouden ze allereerst niet kunnen veranderen en de pretentie zou al zeer zwaar zondigen tegen God zijn. De stellingen van de Bijbel drukken dan ook ieder mens op dat hij of zij van nature niet kan en zelfs niet wil, in de richting van het ziekworden waarbij we misschien mogen komen te vragen naar de Medicijnmeester. Dat ze van ons vereisen dat wij de Bijbel houden, zeker, we hebben ons aan al Gods verordeningen te houden, evengoed kunnen we geen van allen, nog niet tot een toe, waarom alleen de Godmens bloed EN blank is. Dat is, de wil van God houdt. Daarom is het toch alle mensen zo geraden het Werk van de Messias te mogen leren kennen, in de hoop zover gebracht te mogen worden tot het sterven tijdens het leven en de omarming van de Heere.

Ik stel dus zeer zeker niet dat God verantwoordelijk is voor wat Hij van ons eist en ik stel dat wij niet kunnen of zelfs maar willen. Ik stel dat de Bijbel ons het Evangelie beschrijft, wat wij nodig hebben omdat wij niet kunnen of zelfs maar willen.

Daar ben ik ook zeer voorzichtig mee, welling. De eis hoort bij de mens en de verlossing hoort bij God. Je legt mijns inziens terecht de verlossing eenzijdig bij God (genade) maar je haalt tegelijkertijd ook de eis weg en daar probeer ik je op te wijzen, want ongewild doet zo'n lezing God oneer aan.

Neem dit voorbeeld wat je schrijft: "Doordat de bekering een eis is, is ook iedereen in overtreding die niet bekeerd wordt, wat niemand uit zichzelf kan, dus waarmee iedereen per definitie in overtreding is."

Je voegt allerlei haken en ogen toe aan de eis en de verantwoordelijkheid van de mens.
Dit zou volgens mij een Bijbelser lezing zijn:
'Men bekeert zich niet", in plaats van: 'hij wordt niet bekeert'.
'Wat niemand uit zichzelf doet' in plaats van: 'wat niemand uit zichzelf kan'.

De onkunde van de mens komt voort uit pure onwil. Als je bij voorbaat al zegt dat mensen het niet kunnen, dan hebben ze een excuus: "Ik wil het wel, maar ik kan het niet.". Dat is totaal niet het geval (dat zeg je zelf ook). Het is: "De mens doet het niet, omdat hij niet wil.". De mens is een slaaf van de zonde en uit de duivel en daarom gelooft hij niet, wil hij niet en gehoorzaamt hij niet (Johannes 8:31-59). Als de mens niet gelooft en zich niet bekeert, dan blijkt daaruit zijn ongehoorzaamheid (Johannes 3:19-20) en als hij het wel doet, dan blijkt daaruit dat zijn werk in God gedaan is (Johannes 3:21). Hopelijk begrijp je wat ik je duidelijk probeer te maken.

De eis van God aan de mens moet daarom bij de mens blijven, zodat hij verantwoordelijk is, zijn werk openbaar wordt, en in beweging moet komen. God werkt in die weg van ons tasten, zoeken en strijden. God zet het in gang en hij voltooid het, maar de mens moet in beweging worden gezet.


Toch begrijpt u mij hier verkeerd. De Bijbel stelt niet alleen dat wij niet willen, ook niet kunnen, zo verwijs ik daar ook naar. Nergens echter stel ik dat het ons als excuus gegeven is, dat wij sinds de zondeval in zulk een verderfelijke positie bevinden. In tegendeel, in mijn berichten probeer ik te drukken op het belang van de Heere, het aankijken van onze eigen waardeloosheid om de Heere misschien wel nodig te mogen hebben!

Nergens stel ik dat welk mens dan ook niet bekeerd word, ik ben niet Gods Raad. Ik stel wel dat alle mensen die bekeerd zijn zelf hebben toegegeven dat zij NIET ZELF ZICH bekeerd hebben maar dit alles van God gekregen hebben en niets van hun rekening daarbij mag gerekend worden, ze zijn per slot allen tijdens hun leven komen te sterven aan zichzelf. Wie bekeerd wordt is niet aan mij. Men bekeerd zich dus inderdaad niet, de verschrikkelijke zwaarte van de zondeval.

Het zou wel erg zijn als we zouden kunnen maar niet doen! Dat hoort volgens mij bij de zonde tegen de Heilige Geest waar zelfs de aanbieding weggenomen wordt. Nee, zoals de Bijbel zegt doen we niet alleen niet, we kunnen ook niet, nog niet tot een toe.

Wat Johannes beschrijft is dat bij iedere bekeerde zelfs de zondigheid in Dienst van God is gesteld. Dat zegt niet dat mensen zelf zouden kunnen en door te weigeren wat te doen ze minder zondig zouden kunnen zijn of zichzelf zouden kunnen bekeren. Dat betekend dat God de bekeerden de bekering geeft en dat door het Bloed van Jezus Christus de zonden worden gewassen tot de Dienst van God, dit is ze hebben nu tot de bekering gewerkt in plaats van satan gedient.

Johannes zegt bekeert u, en ook op andere plaatsen staat het zo, 'diegene die zich bekeert', 'bekeert u', omdat de van God gemaakte begenadigden allen op deze versen reageren, anderen zullen ermee omgaan zoals tegen de rijke in de hel uitgelegd is geweest, 'al zouden de doden opstaan, ze zouden zich nog niet bekeren'. Daar werd de rijke uitgelegd over de verkiezing, en werd eigenlijk verteld dat God alle mensen die niet in de hel komen al voor hun geboorte verkozen heeft. God is het Begin en het Einde, de Alpha en de Omega. Bij de begenadigden werkt het lezen van de Bijbel ter Vrijmaking, bij verlorenen ter veroordeling. We moeten echter zeer, zeer oppassen niet te bepalen voor de Rechter, dat is Gods Raads, een mens heeft gewoon ieder zijn of haar eigen verantwoording en die wordt ook voor ieder bepaald.

De eis van God blijft zeker waar deze bepaald is. Volgens mij heb ik ook nergens anders gesteld. Het is zo dat hoeveel interpretatie dit ook wil aanvallen, de verantwoordelijkheid met de eis komt en ze even zo vast bepaald is als de eis zelf. Alles wat verborgen is wordt geopenbaard, alle onze werken zullen geoordeeld worden.

We moeten zo oppassen met interpreteren ook, wie op zijn hart vertrouwd, zegt de Bijbel ons duidelijk, is een zot. Daarom spreken de leraren van de Bijbel en niet zozeer de Bijbel van de leraren.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 21 feb 2017 21:09

.
Hoi Welling! :)

welling82 schreef:1. Waar haalde wat dan ook in mijn berichten verantwoordelijkheid bij mensen weg? Mijnsinziens heb ik overal juist het tegenovergestelde gepropageerd.
2. Waar kieper ik de verantwoordelijkheid van de mens terug bij God? Ook hier meen ik mij niet schuldig aan te hebben gemaakt.


Dat mensen het niet kunnen ben ik helemaal met je eens, maar dat niet kunnen komt voort uit onwil. Dat staat er in de Bijbel namelijk ook bij. De mens kan het niet, omdat hij het niet wil (o.a.: Joh. 5:40, 6:61, 66) en niet gelooft in Hem Die God gezonden heeft (o.a.: Joh. 5:38, 6:36), en dat komt inderdaad allemaal voort uit de zondeval. Aan die zondige toestand kan een mens zichzelf niet ontworstelen en daarom moest de Heere Jezus ook komen.

Om die redenen moet de eis van bekering en geloof bij de mens blijven, omdat daaruit de ongehoorzaamheid of gehoorzaamheid van de mens blijkt. Als de eis wordt weggehaald dan blijkt ook de ongehoorzaamheid nergens uit.

Het gaat verder niet over schuld, beste Welling en ik beschuldig je ook niet, maar wees je er op, omdat het onbedoeld tot passiviteit kan lijden. Ik vind juist dat je ook hele mooie dingen schrijft en Gods eer overal in zoekt! :wink:

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor DeDwaler » 21 feb 2017 21:55

.
ereunao schreef:citaat:'Waaruit ik dus afleidt dat men voor de verheerlijking van Christus nog niet was wedergeboren'.

Als je hier zegt hier dat er voor de verheerlijking van Christus geen wedergeboorte was dan was er ook geen zaligmakend geloof. Want dat zijn 2 kanten van dezelfde zaak, het een kan er niet zijn zonder het andere.


Ereunao, je weet best dat ik een andere lezing heb van wat wedergeboorte inhoudt. Daar kun je dan ook niet je eigen lezing en conclusie aan verbinden, alsof ik daarom beweerd zou hebben dat men geen zaligmakend geloof had vóór Pinksteren. Dat vind ik op zijn minst dubieus, net als het aanhalen van de Bijbeltekst in 1 Korinthe 2:14, omdat ik bepaalde terminologie niet machtig ben. Dat soort teksten zijn leerstof en geen stok om mee te slaan!

P.S.: Ik moet de rest van je schrijven nog even wat nader onder de loep nemen, ook de oudtestamentische verhalen. Je had het wel over bekommerde christenen, of missende zielen, en het recht en de wet, dus ik vermoed dat ik het in die richting moet zoeken.

.


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast