Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2352
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 04 jul 2018 21:23

EEN BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRINGDe mensen wilden zich een naam maken.
In de toren van Babel bestormden ze de hemel.
In Genesis 11 staat zo grappig, dat de HEER besluit eens een kijkje te nemen.
Hij daalt af naar de mensen die bezig zijn naar Hem op te klimmen.
En God doet ál de bouwers van stad en toren plotseling in andere talen spreken.
Er ontstaat onbegrip, verwarring.
De samenwerking loopt spaak.
Het bouwproject wordt gestaakt.
Eindelijk verspreidden de mensen zich naar taalgroepen over de hele aarde.

Dat heeft de HEER altijd gewild.
Mensen verspreiden over de gehele aarde.
Maar de mens wil altijd het tegenovergestelde: samenklonteren in verstikkende wereldsteden met wolkenkrabbers.
Tot op de dag van vandaag.

Op de Eerste Pinksterdag wordt het liefst gepreekt, dat de heilige Geest de Babylonische spraakverwarring opheft.
Maar Jezus herhaalt: "Ga dan heen in de gehele wereld".
En als dat niet gebeurt, dan ontstaat er een golf van vervolging, zodat de vroege christenen zich verspreiden vanuit Jeruzalem naar Judea, Samaria en het einde van de aarde.

God heeft die miljoenensteden nooit gewild.
De overbevolking.
De stad, waar je met zó velen zó eenzaam kunt zijn.
Broeinesten van moreel verval, criminaliteit en milieuverontreiniging.

En God heeft nooit onze samenklonteringen gewild, ook geen christelijke bolwerken, geen biblebelt.
Geen zouttonnen, maar verspreide zoutkorrels over de hele wereld.

En ondanks de uitstorting van de heilige Geest verstaan christenen elkaar nog steeds niet.
De Gemeente van Jezus Christus behoort helemaal geen machtsfactor te zijn.
Maar zoutkorrels tussen mensen die God niet kennen.

Megakerken met kerkdiensten met tienduizenden kerkgangers.
Ik denk dat God ervan opkijkt.
Mensen verzinnen van alles.
Mensen zonder God en mensen met God proberen de hemel te imponeren.

Eéndracht maakt macht.
Een kerkgebouw is pas een kerkgebouw met een imposante toren.

Ik heb groot respect voor ds. Bram Krol, die nooit gekozen heeft voor het comfortabel dominee zijn, maar met weinig middelen zelf de bergen van Nepal intrekt, Ivoorkust, Congo, de pygmeeën bereikt, netwerken bouwt en niets anders doet dan het evangelie verkondigen, kader trainen, predikanten toerust.
Op fb doet hij verslagen van een fascinerend werk.
Bram laat zich niet met een privé jet rondvliegen.
Nee, Bram zit achterop een motor, gaat door de modder, leeft zoals de mensen dáár leven.
En het werkt: velen komen tot geloof, kleine gemeenten ontstaan.
En nee, hij runt geen zendingsorganisatie.

In maatschappij en kerk lopen we vast in protocollen, regels, wetten, gewoonten, tradities.

In de afgelopen weken heb ik genoeg aanvaringen gehad met de protocollen van de Trombosedienst, de Taxibus, de ziekenhuizen, halsstarrigheid van kerken.

Ik schrik ervan hoe hecht, hoe stevig we onze tentpinnen in deze wereld hebben geslagen.
Doodsbang voor die wereld.
Doodsbang om geroepen en uitgezonden te worden.

Liever levend in onze Jeruzalem's, dan midden in de wereld.
Liever samen sterk in onze zuilen,
dan levend temidden van een verkeerd en ontaard geslacht.

En als gelovigen levend in onze Jeruzalem's verstaan we elkaar niet.

In deze geweldige hedendaagse samenleving met onbeperkte communicatiemiddelen kun je dodelijk vereenzamen.
Mensen gaan verloren levend temidden van een christelijke zoutton.

Alsjeblieft, denk hier toch eens goed over na.

Emeritus predikant P Gerrets.
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3449
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Johan100 » 09 jul 2018 19:57

Matteüs 5
1. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. 2. En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: 3. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. 5. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven. 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

In dit stukje gaat het steeds weer over zalig. Zalig zijn mensen die arm zijn van geest. In de kerntekst van vandaag, vers 6, gaat het over mensen die hongeren en dorsten. Mensen dus die een tekort aan eten hebben. Die het moeten doen zonder drinken of met heel weinig drinken. Die mensen noemt de Heere Jezus zalig. Dat wil zeggen: oprecht gelukkig. Je ziet: de Heere Jezus rekent anders dan wij. Wij vinden mensen die honger hebben en mensen die een tekort hebben aan drinken helemaal niet gelukkig.

Wat zijn dat dan voor mensen? Zij hebben honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat betekent dat zij op zoek zijn naar de rechtvaardigheid van de Heere. Dat zij willen leven zoals de Heere het bedoeld heeft. Namelijk leven tot eer van Zijn Naam. En ze weten dat zij dat alleen door de Heere Zelf kunnen. Zij hebben Hem in alles nodig. Zij hebben er zin in om Hem te dienen. En jij? Vind jij het fijn om de Heere te dienen op de manier zoals Hij dat wil? Dan ben je zalig!

Schrijver onbekend.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2352
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 25 aug 2018 21:27

ZONDE


Een moeder vroeg aan haar tienerzoon die uit de kerk thuis kwam:
'Waar heeft de dominee over gepreekt?'
Hij antwoordde: 'Over de zonde'.
En wat zei de dominee erover: 'Hij was erop tegen'.

Zonde.
Ben ik de enige die als ik dat woord in de kerk hoor, onmiddellijk zonde associeer met seksualiteit?
Mijn hele christelijke leven lang.
Zonde is ook altijd iets wat je doet.
Het is een daad, een misdaad.
Zonde is masturberen, porno kijken, seks hebben vóór het huwelijk, samenwonen, overspel plegen, vreemdgaan, naar de hoeren gaan, echtscheiden, als man seks hebben met een man of als vrouw met een vrouw.
Dat is zonde.
Als definitie geven we: jouw doel missen.
In evangelische kring is zonde: roken, alcohol drinken, luisteren naar wereldse muziek.
In reformatorische kring: de zondag ontheiligen, kledingregels overtreden, je laten 'overdopen'.

Allemaal mis-daden.

En de allergrootste zonde, de doodzonde is?

En dan verbaas je je:
"En als Die (de heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven"
(Johannes 16:8-9 HSV).

De heilige Geest overtuigt de mensen van de wereld van dé zonde.
Welke zonde?
Dat je niet in Jezus gelooft.
Dat is doodzonde.
Want zonder Jezus ga je verloren.
Verdwaal je, raak je de weg kwijt.

Zonde is ook nalatigheid, niets doen, passief blijven.
Dát wat in ultra-orthodoxe reformatorische kringen onderwezen wordt.
De mens kan niets.

Met die ketterse uitspraak: 'Het moet je gegeven worden'.

Gisteren beschreef ik dat de Bijbel spreekt over Gods onwankelbare liefde voor rebelse tegensprekers, een rebellerend, tegenstrevend, hardnekkig volk.
Hij geeft en geeft en geeft.
Richters, koningen, priesters, Zijn eigen Zoon en tenslotte de heilige Geest.
God heeft gegeven.
Hij heeft alles gegeven wat Hij te geven had.

En vanuit de Bijbel klinkt Zijn stem:

Keer je naar Mij toe.
Neem het geschenk van Mij aan: Mijn Zoon.
In Hem ben je uitverkoren, gered, voor eeuwig behouden, zijn jouw zonden vergeven, ben je Mijn kind.

Stop met jouw goddeloze, vrome tegenwerpingen:

Ik ben te slecht.
Ik ben niet goed genoeg.
Ik ben een te grote zondaar of zondares.
Ik ben het niet waard.

Weet je wat je dan eigenlijk zegt:
'Het offer van de Here Jezus Christus is ontoereikend om mij te redden'.

Je spreekt Jezus tegen, die uitriep: Volbracht, dat is letterlijk: de schulden zijn ingelost, betaald.

Durf jij vrome mens Jezus tegenspreken?
Wat een hoogmoed!

Neem Mij aan.
Heden.
Nu.

Want niemand weet het uur van Zijn komst.
Niemand weet het uur van door God thuisgeroepen worden.

En dit schrijf ik niet om iemand bang te maken.
Maar dat eeuwige uitstellen.
Heden kun je zoon of dochter van God zijn, of blijf je liever verder tobben in voortdurende angst en onzekerheid?

De Vader blijkt al zolang op de uitkijk te staan.
De jongste zoon kwam met een schuldbelijdenis die de Vader onderbrak.
Hij werd gewassen, kreeg een nieuw kleed, een nieuwe zegelring en er werd een groot feest georganiseerd.
Waarom: omdat Vader zijn zoon had gemist.
Hij mist jou.
Maar zodra jij zegt: Vader, ik wil Jezus als mijn Redder en Verlosser aannemen, want ik geloof dat zijn offer ook voor mij voldoende was, omhelst Hij je en ben jij welkom en wordt er feest gevierd.

Ieder is welkom.
Niemand te slecht.
Om een kind van de Vader te worden.

Ik nodig je namens Hem uit.

P Gerrets. (emeritus predikant)


p.s.
Ik noem in het begin mijn eigen associaties met het woord zonde.
Ik heb bewust niet nader uitgewerkt of de lijst die ik noem van Godswege zonden zijn.
Voor God is het allerbelangrijkste of je Zijn geschenk, Zijn Zoon, hebt aangenomen.
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5292
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Chaya » 29 aug 2018 13:46

De kracht van geloof en hoop (Hebreeën 11)

Voorafgaande aan Hebreeën 11 heeft de schrijver heel veel geschreven over de inhoud van het geloof. Wat dat is? Hij heeft Christus laten zien als de enige Hogepriester.
En al dat schrijven was bedoeld om de Hebreeën op te wekken tot geloof.

En er waren er ook bij die moeite hadden met verdrukkingen om het christen-zijn.
Men dacht dat men het in de oude bedeling toch makkelijker had.
Nu laat de schrijver in Hebreen 11 zien wat het geloof ook de gelovigen uit het O.T. gekost heeft.

En hij laat dat zien door de kracht van geloof en hoop te tekenen in de concrete situatie van die mensen.
Hij geeft eerst een definitie van het geloof.
Zeker, niet in al de facetten die het geloof eigen zijn, maar juist in die kenmerken die de Hebreeën nodig hadden. Dat hebben wij en evangelisten nodig in soms heel moeilijke omstandigheden waaronder wij en zij moeten werken.

Het geloof wordt hier als een vaste grond getekend, van dingen die men hoopt.
Het geloof is geen wankele basis, geen twijfelachtige zaak, geen projectie van ons, maar heeft een vaste grond. Welke dan wel? De grond van Gods beloften, die in Christus je en amen zijn..

Al staat de wereld en de hel en bij tijden de boosheid van ons eigen hart er aan te sjorren, zij wankelt nimmermeer.

De gelovige kan heen en weer geschud worden, maar als het geloof ons eigen is, vallen wij niet om.
Het geloof is zekerheid door het steunen op de beloften van God.

En dat geloof heeft als tweelingzuster: de hoop. Zonder geloof is er geen hoop, want een levend geloof zal hoop geven. Geen ijdele hoop, zoals in onze taal, maar gefundeerd op Gods beloften, op Zijn Woord. Het vertrouwt op wat God zal geven voor de toekomst.

We zien het nog niet, maar het geloof bewijst zichzelf en toont haar kracht.Geen ander bewijs hebben we nodig dan een levende verbinding met Christus en vandaaruit is er het bewijs van toekomende dingen. Het koninkrijk van God komt, hier en in de Oekraïne en waar ook ter wereld. En de grote dag waarop geloof en hoop overgaan in aanschouwen is aanstaande.
Zo ik dit niet had geloofd…

ds. A.K. Wallet
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2352
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 09 sep 2018 07:33

Als je een half uur de tijd hebt.....rijk Evangelie Woord...verbindend in Christus alleen gebracht.
Ik hoop dat het verstaan wordt.

"Komt allen tot Mij die vermoeid en belast is en Ik zal u Rust geven"P.J. Stam
Genade en Vergeving in 5 thema's:

1. Waarde
2. Ruimte
3. Kracht
4. Eenvoud
5. Onbaatzuchtigheid
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een Parel bent
Een Parel in Gods Hand!


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast