Uit het hart gegrepen - korte citaten

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Jvslooten

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor Jvslooten » 29 mei 2014 19:02

„Hoe zou bij mogelijkheid een boek, een adem van de Geest, verstaan kunnen worden zonder de Geest? Zoals niemand poëzie waarderen kan, zonder de geest der poëzie te bezitten, of muziek zonder muzikaal gevoel, zo is het onmogelijk voor de natuurlijken mens, die geen geestelijk mens is, om de Schrift te verstaan. Hij moge Hebreeuws of Grieks kennen, hij moge volkomen op de hoogte zijn van taal, historie en oudheid; maar dit heeft alleen te maken met het lichaam der Schrift. Hij moge in staat wezen de schoonheid en verhevenheid te waarderen; hij moge het menselijk element in al zijn pathos en betekenis kunnen onderscheiden, en zo de Schrift zien in haar karakteristieke verschil met Romeinse of Griekse literatuur; of in haar treffende weergave van verschillende menselijke ervaringen. Maar dit raakt alleen de ziel der Schriftuur: de geest der Schrift is Gods Geest, de Heilige Geest. Vandaar ook, dat David, volkomen vertrouwd met taal en uitdrukkingen van de Pentateuch, niettemin tot God bad om zijn ogen te openen, opdat hij mocht aanschouwen de wonderen dezer wet. Vandaar ook, dat een geestelijk mens volkomen verstaat wat het wezenlijke der Schrift is, al is hij ook onkundig omtrent de ziel en het lichaam der Schrift. En vandaar ook, dat het zuiver kritisch, grammatisch, historisch en esthetisch verstaan der Schrift (hoe waardevol en dienstig voor de mondelinge verklaring) toch absoluut onvoldoende is om de rechte betekenis van het Woord te vatten. Een ongeletterde, eenvoudige Christen ziet hoe de twee en twintigste Psalm slaat op Christus. Hij ziet misschien helemaal niet, hoe die in de eerste plaats betrekking heeft op David. Hij veronderstelt, hoogstwaarschijnlijk, dat David, zonder enigen overgang, eenvoudig door de Heilige Geest het lijden van Christus zag.
Zulk een beschouwing is natuurlijk gebrekkig, maar niet onjuist. Tenslotte is het toch het voornaamste en ware inzicht, dat God er ons door wilde geven. Daarentegen zijn al de historische verklaringen van de Psalm, die er niet het lijden en de verheerlijking van de Messias in vinden, vals en oppervlakkig. Zonder twijfel heeft menig ongeletterd maar door de Geest onderwezen mens beter verklaring geleverd dan bekwame maar onverlichte geleerden.


Uit: „Christus en de Schriften”, Adolph Saphir

Gebruikersavatar
André-J30
Sergeant
Sergeant
Berichten: 385
Lid geworden op: 16 mar 2014 18:27

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor André-J30 » 29 mei 2014 20:17

Help ... :ddd

Ik zoek een een uitspraak die ik volgens mij hier op Refoweb las. Na drie keer napluizen geef ik het op.
(de zoekfunctie op Refoweb geeft te veel resultaten, dus niets :( en het wat naar ik meen een afbeelding)

Het was ongeveer als volgt:

Als je één Persoon van de drie-eenheid ziet, zie je er Eén, en als je de Ene ziet zie je alle Drie.

Hoe was die uitspraak precies? Waar staat hij?
Ik wil hem opslaan ion m'n database.

Alvast bedankt.

Jvslooten

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor Jvslooten » 29 mei 2014 21:13

Ik denk dat je deze bedoeld:

"Ik kan niet denken aan de enige God of ik word terstond met het licht van drie Personen omstraald, maar ik kan ook de drie Personen niet zo onderscheiden, of ik word terstond weder getrokken en gebracht tot één God."

(Gregorius van Nazianze)

Jvslooten

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor Jvslooten » 29 mei 2014 21:15

Dat is wel iets anders natuurlijk, maar verder staat mij zo niks voor de geest.. laat het mij maar even weten, als het 'm niet is dan help ik je verder zoeken. 8)

Gebruikersavatar
André-J30
Sergeant
Sergeant
Berichten: 385
Lid geworden op: 16 mar 2014 18:27

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor André-J30 » 30 mei 2014 11:58

Jvslooten schreef:Ik denk dat je deze bedoeld:

"Ik kan niet denken aan de enige God of ik word terstond met het licht van drie Personen omstraald, maar ik kan ook de drie Personen niet zo onderscheiden, of ik word terstond weder getrokken en gebracht tot één God."

(Gregorius van Nazianze)

Dat is wat ik zocht, bedankt =D>

En staat reeds in mijn database :)

Dit nav een preek over oa de leliën. Of Jezus ook van die bloemen genoten zou hebben. Dacht ik:
Natuurlijk, Hij heeft ze toch Zelf gemaakt ...

Jvslooten

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor Jvslooten » 02 jun 2014 23:07

Daar, in de hof, werd Hij gebonden,
opdat Hij ons zou ontbinden.
Daarna heeft Hij onnoemelijk veel smaad gedragen,
opdat wij bij God nooit meer te schande zouden worden.
Hij is onschuldig ter dood veroordeeld,
opdat wij in Gods gericht zouden worden vrijgesproken.
Hij heeft zelfs Zijn gezegend lichaam aan het kruis laten nagelen,
opdat Hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten.
Hij heeft onze vloek op Zich geladen,
opdat Hij ons met Zijn zegen zou vervullen.
Hij heeft Zich met lichaam en ziel aan het kruishout
tot in de allerdiepste smaad en in de angst der hel vernederd,
toen Hij met luider stem riep:
'Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten?',
opdat wij in Gods nabijheid zouden verkeren
en door Hem nooit meer verlaten zouden worden.


Uit: het avondmaalsformulier

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4574
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor Boerin » 04 jun 2014 16:53

Afbeelding
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor mohamed » 05 jun 2014 21:03

'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

Gebruikersavatar
André-J30
Sergeant
Sergeant
Berichten: 385
Lid geworden op: 16 mar 2014 18:27

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor André-J30 » 06 jun 2014 17:49

Wat een mooie snor heeft die man.
En uitspraak ook ... d:)b

Atro

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor Atro » 09 jun 2014 19:47

Gisteren las ik in een preek van wijlen Ds. C. Smits over Hooglied 4:15-16 het volgende, het is teveel om het helemaal over te schrijven, maar hieronder een gedeelte. Dat hoop ik, dat deze prediking die naar de Schrift is nog gevonden mag worden in Nederland.

Wat is een fontein? Een fontein is water, dat hoog opspringt, dat ontstaat door druk en naarmate er druk op staat, naar die mate zal het water met kracht opspringen en het water ver wegwerpen. Hier hebt ge ook een fontein, dat is de Heere Jezus. Waar die fontein ontstaan is? Die is ontstaan op Golgotha. Daar hangt Hij, die heerlijkheid had bij den Vader eer de wereld was. Die fontein is daar ontstaan, namelijk als Hij daar hangt aan het kruis en tenslotte den geest geeft. Dan hangt een lijk aan het kruis, een uit elkander gescheurd lijk. "Zij hebben Mijn handen en voeten doorgraven". Geen gedaante noch heerlijkheid. En toch, weet gij wat er boven dat kruis geschreven staat? Er staat boven:"Ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd". Ja, dit staat boven dit uit elkander gescheurde en leeggebloede lichaam geschreven. Kan dat nu een fontein zijn? Kan dat de oorzaak zijn van die fontein? Ziet de bruid daar zoveel schoons in? Weet gij hoeveel schoons de bruid er in ziet? De Kerk heeft dat door de zonden, dood, hel en vloek uit elkander gescheurde lichaam afgenomenn. Wat een teerheid en liefde. zij hebben de Heere Jezus gebalsemd. Dat is de liefde van de Kerk. Dat is de liefde uit Hooglied. De Kerk heeft in die gescheurde Christus aan het kruis de heerlijkheid aanschouwd van den Verlosser, waarin de Vader Zich openbaart als een God van verzoening en zaligheid. Moest de Christus niet alzoo lijden? Het was naar den eisch van de Goddelijke noodzakelijkheid, het was de vervulling van het aanbiddelijke recht en de verheerlijking van al Gods deugden. Als Christus aan het kruis hangt, wat gebeurt er dan, wat heeft dan plaats? Dan komt daar een Romeinsche soldaat en slaat de beenderen stuk van de moordenaars, de dood moest intreden. Maar als hij tot den Heere Jezus komt, zag hij dat Hij alrede gestorven was. Wat was er meer te doen? Het hoofd was op de borst gevallen en het lichaam was leeg ge bloed. Zoo hangt Christus aan het kruis. Doch dan staat er: "Eén van de krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit". En die speersteek is de Kerk een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Want dit moest geschieden! Moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzoo tot zijn heerlijkheid ingaan?
Ja, dit was naar de eeuwige en aanbiddelijke raad Gods. Terstond kwam er bloed en water uit. Rechtvaardigmaking en heiligmaking.
En zie, dit nu is de fontein der hoven, de put der levende wateren. Nu is de Kerk een hof en wat zou een hof zijn zonder water. Door die fontein wordt de hof van Gods Kerk bewaterd, door die doorstoken zijde. Daar hebt gij de fontein der hoven, de put der levende wateren.

Jvslooten

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor Jvslooten » 09 jun 2014 22:41

Bedankt Atro, mooi. Eveneens de meditatie van vandaag!

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4574
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor Boerin » 16 jun 2014 18:53

Afbeelding
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4574
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor Boerin » 16 jun 2014 19:51

Afbeelding
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.

Boerin
Generaal
Generaal
Berichten: 4574
Lid geworden op: 17 okt 2013 15:20

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor Boerin » 22 jun 2014 22:46

"The devil said, they are all mine...... But Jesus replied, over my dead body!"
Zach91
I'm a 23 year undergrad. I know everything, so it's futile to argue with me.

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Uit het hart gegrepen - korte citaten

Berichtdoor mohamed » 22 jun 2014 22:58

Boerin schreef:Afbeelding

Mooi! :)
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast