Theologie en dogmatiek/kerkleer

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor Johan100 » 03 mar 2018 16:12

N.a.v. gravo's reactie in een ander topic.

gravo schreef: ......... is er ook nog de onvermijdelijkheid dat er over de uitverkiezing van eeuwigheid gesproken moet worden.

Als de Bijbel erover spreekt en daar aanleiding toe geeft, mogen wij er van spreken. We mogen alleen niet verder gaan dan het geopenbaarde, de verborgen dingen zijn niet voor ons mensen.

Ik denk ook dat we moeten kijken naar waar meer van gesproken wordt in de Bijbel. Heeft God meer in de Bijbel op laten nemen over uitverkiezing of het bevel tot geloof en bekering? Volgens mij dat laatste en dus moet daar ook onze nadruk op liggen. Uitverkiezing zien we achteraf en is geen uitgangspunt om te evangeliseren. Maar kun je nu tegen elke willekeurige voorbijganger zeggen dat Jezus van hem of haar houdt? Ik durf niet zeggen dat het niet kan. Maar zo’n uitspraak mag nooit op zichzelf blijven staan. Want als er niet op volgt dat zondaars zonder geloof en bekering voor eeuwig verloren gaan, is zo’n uitspraak een halve waarheid en daarom een gevaarlijke leugen.

gravo schreef:In de theologie houdt dit kernbegrip direct verband met de Raad Gods, oftewel Gods besluiten van eeuwigheid. Ik vind dat je daar niet over kan en mag filosoferen. Ik zeg niet dat die uitverkiezing geen dogma mag zijn, maar ik zeg dat het een mysterie is diep verbonden aan het wezen van God en dat het daarom alléén maar een dogma mag zijn. En moet blijven! Dogma's zijn er niet om begrepen te worden, dogma's zijn er om geloofd te worden.

theologie? Bedoel je daarmee de gereformeerde theologie en van die gereformeerde de christelijk gereformeerde theologie (Apeldoorn), de theologie van de Boezemsingel te Rotterdam of de theologie vanuit Kampen of die van de VU Amsterdam, etc? Met allen hun eigen accenten. De evangelische theologie (ook weer onderverdeeld)? Die van Calvijn misschien? Of die van Luther?

Zelf denk ik bij theologie aan het volgende. Theologie, van het Griekse Theos (God) en logos (woord, meestal wordt er leer mee bedoeld als we het begrip theologie gebruiken). Godsleer dus, of ook wel Godskennis. Logos hebben aan Theos. Dat is wat echt telt. En dat leert de Heilige Geest.

Dogma's zij er om geloofd te worden? Dogma's zijn leerstellingen die als onbetwistbaar worden beschouwd. Ieder(e denominatie) heeft zijn eigen dogma's. Dus wat moeten we precies geloven? Ik lees de Bijbel en die moet geloofd worden.

gravo schreef:Elke toepassing van dit begrip in een van onze logische menselijke gedachtegangen is in mijn ogen een recept voor ellende.
Het begrip is als een voorwerp in het Heilige der Heiligen van de dogmatiek geplaatst. Daar hoort het te staan. Zonder toegang voor J(oh)an en alleman.

Met je eerste regel ben ik het helemaal eens. We kunnen dit niet doorgronden met onze logica. Geschonken geloof kan het (tot op bepaalde hoogte) doorgronden en zeker aanvaarden.

Ik vind de term 'Heilige der Heiligen van de dogmatiek' nogal vreemd. Zie wat ik boven schreef.
Ik neem aan dat je bedoelt zonder toegang van gravo en alleman? Je bedoelt iedereen. Oké, en dan staat het daar in 'het Heilige der Heiligen van de dogmatiek' (wat je daar dan ook onder mag verstaan) en dan? Dat het dogmatiek is wil zeggen dat er mensen zijn die er over nagedacht hebben en die zouden het dan in een kluis moeten verstoppen met een slot erop en de sleutel weg moeten gooien, zodat niemand er meer bij kan? Maar zij hebben er tenslotte ook over nagedacht. Of hoe moet ik dat zien....

Volgens mij...We hebben een Bijbel en daarin staat alles wat nodig is en als de dogmatiek (kerkleer) verder gaat dan wat er beschreven staat in Gods Woord zou ik dat als discutabel kunnen zien.

Ik kan het ook nog vanaf een andere kant belichten. Ik moet bij dogmatiek ook denken aan leerstellingen die geformuleerd zijn n.a.v. leerstellingen die als onBijbels werden gezien. Denk aan Augustinus versus Pelagius, Gomarus versus Arminius. Calvijn/Luther versus de Roomse leer, etc.
Ik geloof wel dat er mannen zijn die in het verleden veel licht van God gekregen hebben in bepaalde vraagstukken. Geroepen knechten. Er zijn tal van dogmatische boeken verschenen. Dit kan zijn ter verdieping van ons geloofsleven.

Moeten deze boeken dan voor gravo en alleman die eerder genoemde kluis in en de sleutel vervolgens weggegooid worden zodat niemand er meer bij kan?
Laatst gewijzigd door Johan100 op 04 mar 2018 18:48, 2 keer totaal gewijzigd.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
Yoshi
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2688
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor Yoshi » 03 mar 2018 16:17

Niet om het een of ander, en met respect, maar je bent je ervan bewust dat je zienswijze over de bijbel doordrenkt is van dogmatiek?

Gebruikersavatar
Optimatus
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11165
Lid geworden op: 28 feb 2004 02:07
Locatie: Berkenwoude
Contacteer:

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor Optimatus » 03 mar 2018 23:12

Ik vind het eigenlijk wel een interessant punt, wat Johan aansnijdt.
In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor MoesTuin » 04 mar 2018 08:29

absoluut interessant en hoogst actueel

Christenen zouden de dogma's en leren af moeten schaffen om weer samen als broeders en zusters samen te leven in en uit Christus

De situatie die nu ontstaan is werkt alleen satan in de hand, en zorgt ervoor dat we het grote gebod, door Jezus gegeven, om onze naasten lief te hebben niet kunnen uitvoeren.

De enige belijdenis die we zouden moeten hebben is: Jezus is onze Heer, onze Verlosser die voor ons gestorven is.

De rest is slechts bijzaak.

Hier en daar verschuilen mensen zich graag achter dogmas en wanen zich veilig wat zorgelijk is als de Weg en de Waarheid naar en in Christus geblokkeerd wordt door een dogma.
Een dogma die dat bewerkstelligd is fout.

Je hebt zelf de verantwoordelijkheid.
Zie Zijn liefde en neem dat aan, Hij strekt Zijn armen naar jou uit.
Armen vol genade.
Ook al voel, zie denk, ervaar je in jezelf niets.
Het gaat niet om jou, het gaat erom wat Hij je vraagt.
Hij wil je hart, alles!
Hij wil dat je je leven op Hem richt.
Dan kan je Hem eeuwig (nu dus al want je bestaat voor eeuwig) prijzen, roemen en danken voor alles wat Hij heeft gedaan.
Hij maakt je vrij van verwachtingen van mensen, meningen enzovoorts en geeft er voor in de plaats vrede en vertrouwen.

Wat hebben de theologen er een ingewikkelde materie van gemaakt.

Jezus zegt: Volg Mij! Dat is alles.
Doen zoals Jezus het deed.
Kijk naar Jezus hoe Hij met de Vader en anderen om ging en doe ook zo.
Leer van Hem dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart.

Jezus heeft de gehele wet vervuld en in Hem mogen wij de wet vervullen:
Romeinen 13:8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

1 Johannes 3:18 Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
19 En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen.
20 Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.
21 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan;
22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.
23 En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.
24 En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

De moeilijkheid zit hem niet in de opdracht, maar in het feit dat onze oude mens tegenwerkt.
De opdracht is namelijk te simpel om uit te voeren, dat stuit op weerstand.
Daarom: Volg Hem!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor MoesTuin » 04 mar 2018 11:57

de theologie en dogmatiek / kerkleer wankelt snel in het Stralend Licht van Christus en Zijn Woord en Geest
prachtig stuk hieronder te lezen van emeritus predikant P Gerrets


Alléén door ons vertrouwen te stellen op dat wat Jezus Christus voor ons en in onze plaats bewerkte in zijn lijden, sterven, begraven worden en opstanding worden wij kinderen van God.
En o wonder in Efeziërs 2:8-9 lezen we:
"Ja, vanwege de genade zijt gij mensen die gered zijn door het geloof; en dat niet dankzij uzelf: Gods gave is het; niet dankzij úw werken,- laat niemand zich daarop beroemen!"
Zelfs dat reddende geloof krijg je van God.
Elk mens staat naakt, poedelnaakt voor God. Zonder zélf-geplukt vijgenblad, zonder voorspraak van welke tot heilige verklaarde mens, zonder voorspraak van Maria de moeder van Jezus, zonder werken die wij verzet hebben, zonder wetsonderhouding, zonder dogma's, zonder theologie, zelfs zonder eigen geloof, dat ons kan redden.
Iedere zondaar en zondares ontvangt het witte kleed van reinheid uit de handen van God om Jezus' wil, gratis en voor niets. Het is geen leasekleed. Geen kleed op afbetaling. Er is ééns en voor altijd voor betaald door Jezus op Golgotha toen hij schreeuwde: 'Volbracht', dat betekent: voldaan of betaald.
En de grote vraag is nu:
'Neem je dat bruiloftskleed om Jezus' wil aan?'
Of weiger je dat kleed aan te nemen?
Paulus schrijft: uit geloof tot geloof.
Daarmee bedoelt hij het volgende:
Christen word je uit geloof, christen blijf je door geloof.
Hij citeert Habakuk 2:4.
'maar de (uit het geloof) rechtvaardige (van elke schuld vrijgesprokene) zal leven uit geloof'.
Het kenmerk van een christen (van welke denominatie hij of zij ook is) is: geloof, dat is vertrouwen op Gods beloften.
En NEE we keren na ontvangen genade niet meer terug naar de wetten die door Mozes aan de Israëlieten gegeven zijn.
Geen wetsonderhouding uit dankbaarheid.
Direct op Efeziërs 2:8-9 volgt :10
"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen voor goede werken, die God heeft voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen".
Let op: deze door God voorbereide werken staan diametraal tegenover onze eigen werken waardoor wij probeerden zalig te worden.
Een wedergeboren christen draagt vrucht, daarmee wordt bedoeld dat hij meer en meer gaat lijken op Christus.
Een wedergeboren christen krijgt van de heilige Geest opdrachten, taken die God al voorbereid heeft.
Een christelijke gemeente waar Romeinen 1:16-17 niet meer de basis is, is niet langer gemeente van Jezus Christus.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Yoshi
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2688
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor Yoshi » 04 mar 2018 11:59

Ik zie het, net zoals vele preken en theologische schrijfsels, bol staan van dogmatiek.
Dat een bepaald dogma je goed past of dat je het zuiver bijbels vind wil niet zeggen dat het geen dogma is.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor MoesTuin » 04 mar 2018 12:04

Dat klopt absoluut
voor een ieder weer anders
Voor mij is het belangrijkste dat het bepaalde dogma voldoet aan Gods Woord en de werking van Zijn Heilige Geest in de huidige tijd en dat het Christus geen zins in de weg staat.
Wat de één een volstrekt nodig dogma vind, hoeft van de ander weer niet.
Wat mij betreft zijn er zo min mogelijk dogma s nodig, hoe dieper je geloof geworteld is en je houvast gevestigd is in Christus, de Waarheid, de Weg, hoe minder je de (menselijke bepalende) dogmas nodig hebt, mocht je ze al nodig hebben / vinden.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Origenes
Sergeant
Sergeant
Berichten: 255
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor Origenes » 04 mar 2018 12:40

moestuin schreef:Christenen zouden de dogma's en leren af moeten schaffen om weer samen als broeders en zusters samen te leven in en uit Christus

moestuin schreef:voor een ieder weer anders

Voor iedereen is het weer anders maar toch wel afschaffen...!?
Niet erg consequent.
Wat is het nu wel?
:? ](*,)
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor MoesTuin » 04 mar 2018 12:57

Heel simpel.
De 1 heeft het meer nodig dan de ander wellicht
(Babychristen - Volwassenchristen ) in geestelijk opzicht


......om weer samen als broeders en zusters samen te leven in en uit Christus
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Origenes
Sergeant
Sergeant
Berichten: 255
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor Origenes » 04 mar 2018 13:06

moestuin schreef:Heel simpel.
De 1 heeft het meer nodig dan de ander wellicht
(Babychristen - Volwassenchristen ) in geestelijk opzicht

Een christen die dogma's nodig heeft is dus een babychristen en zo niet dan hebben we te maken met een volwassenchristen?
Of is het andersom?

En wat zijn volgens jou dogma's?
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor MoesTuin » 04 mar 2018 13:20

Dat kan van alles zijn.
Een dogma
Een dogma is een bepaalde (leer)regel...kan van alles zijn ...
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Origenes
Sergeant
Sergeant
Berichten: 255
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor Origenes » 04 mar 2018 21:06

Origenes schreef:Een christen die dogma's nodig heeft is dus een babychristen en zo niet dan hebben we te maken met een volwassenchristen?
Of is het andersom?

En wat zijn volgens jou dogma's?

MoesTuin schreef:Dat kan van alles zijn.
Een dogma
Een dogma is een bepaalde (leer)regel...kan van alles zijn ...

Als ik je goed begrijp zijn jouw denkbeelden dus eigenlijk ook dogma's. Maar betekent dit nu ook dat die dogma's van jou ook opgedoekt kunnen worden? Want ja, als dogma's beter kunnen verdwijnen dan geldt dat natuurlijk ook voor jouw dogma's

Overigens weet ik nu nog steeds niet of ik een babychristen ben of een volwassenchristen.
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1495
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor learsi » 05 mar 2018 13:28

Van Dale:

..............een vastomlijnde, aan geen discussie meer onderhevige leerstelling..........

Een dogma, dat waar is, en niet meer onderhevig is aan discussie, houdt ons denken binnen de grenzen van het dogma? Wie zich buiten het dogma begeeft, betreedt het gebied der onwaarheid?

Dogmas stuiten op aversie bij de hedendaagse mens die vindt dat hij alles zelf wil en kan bepalen?

Zelfs degeen die stelt dat alle dogmas verwerpelijk zijn, vaardigt op het moment dat hij dat zegt, een dogma uit?


hg
learsi

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor Johan100 » 05 mar 2018 16:00

Optimatus schreef:Ik vind het eigenlijk wel een interessant punt, wat Johan aansnijdt.

MoesTuin schreef:absoluut interessant en hoogst actueel

Thanks :)

Ik ben benieuwd of gravo nog zelf reageert :wink:

Wat het onderwerp betreft, ik vind het ook wel interessant om over na te denken.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5406
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Theologie en dogmatiek/kerkleer

Berichtdoor Chaya » 05 mar 2018 16:07

learsi schreef:Dogmas stuiten op aversie bij de hedendaagse mens die vindt dat hij alles zelf wil en kan bepalen?

Haal het vraagteken maar weg Learsi. Zo is het precies.
learsi schreef:Zelfs degeen die stelt dat alle dogmas verwerpelijk zijn, vaardigt op het moment dat hij dat zegt, een dogma uit?

Ja eigenlijk wel.
Origenes schreef:Overigens weet ik nu nog steeds niet of ik een babychristen ben of een volwassenchristen.

Wil je het weten, of moet je het weten?
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 1 gast