Chiliasme - pré- of post- ?

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3449
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor Johan100 » 22 jan 2018 15:45

Dies schreef:Er zijn tal van landen waar het Evangelie in de betekenis van 'de zuivere leer' nauwelijks is doorgedrongen. Jouw definitie is misschien alleen in Nederland en de VS voorstelbaar maar in de rest van de wereld niet. Het kan toch niet anders of er moet in de profetie sprake zijn van een afval op mondiaal niveau en daarvoor moet er toch eerst een mondiale bloeitijd zijn alvorens sprake kan zijn van een afval?

Er staat ook dat het evangelie overal verkondigd zal worden en dan zal het einde komen. Dat is ook een teken. Matt.24:14.
Dat einde wijst dan onder meer op de gruwel der verwoesting, zoals ik eerder aanhaalde. Dat maak ik op uit Matt.24:1-15.
Maar ook kan het wijzen op het einde aller dingen die voorafgaan aan de wederkomst.
Maar hoe het precies zal gaan dat weet ik niet.
In mijn beleving doe ik het meest recht aan de Bijbel als ik de grote verdrukking voor de '1000 jaren' stel:
het beest en de valse profeet, grote verdrukking> wederkomst Christus >1000 jaren> satan korte tijd ontbonden en definitief gebonden.
Dat is zoals ik het nu voor ogen heb!

De zogenaamde opname Gemeente en de opstanding(en) heb ik nog geen helder beeld bij.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Dies

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor Dies » 22 jan 2018 16:32

Johan100 schreef:Er staat ook dat het evangelie overal verkondigd zal worden en dan zal het einde komen. Dat is ook een teken.
Maar hoe het precies zal gaan dat weet ik niet.

Dat staat in Matth. 24:14. Zoals ik al eerder schreef vat ik deze tekst op in de sfeer van een climax waarbij op een bepaald moment in de geschiedenis het Evangelie over de hele wereld zeggingskracht heeft.
Dat bedoel ik dus met een bloeitijd op wereldniveau en vanuit die situatie de afval en de opkomst van de antichrist waarvan sprake is in in 2 Thess. 2:3.

Als je het opvat op de meer traditionele manier, waarbij Matth. 24:14 de betekenis heeft dat er ooit een moment komt waarvan je zeggen kan dat het evangelie overal op aarde al eens gehoord is en dat dan de wederkomst elk moment kan plaatsvinden. Volgens sommigen is dat nu zo ongeveer het geval, afhankelijk van het antwoord op de vraag of alle inheemse stammen in Afrika en Azië moeten worden meegeteld want dan kan het misschien nog even duren.

Vervolgens probeer ik vanuit deze traditionele betekenis van Matth. 24:14 te bedenken hoe we dan 2 Thess 2:3 moeten voorstellen. Die tekst waarschuwt voor een overspannen verwachting in de sfeer van "Jezus kan elk moment terugkomen". Volgens Paulus was dat toen nog niet het geval want eerst moet de zoon des verderfs zich openbaren tijdens een grote afval. Een afval heeft op veel plaatsen op aarde al eens (min of meer) plaatsgevonden. In Turkije al heel lang geleden en in Noord Afrika idem. In West Europa is de ontwikkeling recent. En op de bijbel belt in Nederland valt het nog mee. Maar in geen enkele situatie is 2 Thess. 2:3 enigszins voorstelbaar. Want welke kant moet ik nu uitkijken om er achter te komen wie of wat de zoon des verderfs is? Is het afhankelijk waar je woont? Moet ik dan denken aan Alexander Pechtold en een christen in Turkije aan Erdogan? Ik schat in dat niemand op dit forum nog denkt aan de paus.

Ik chargeer misschien een beetje maar op deze manier is de aanwijzing van Paulus in 2 Thess. 2:3 niet echt een betrouwbaar baken. Of vergis ik me daarin?

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1612
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor ereunao » 22 jan 2018 16:44

Dies:
Dat is een redenering vanuit jouw vooronderstellingen. In het voorgaande heb ik het uitgelegd vanuit de drie Messiasgestalten die het Jodendom kent. Éen van die messiasgestalten is het Joodse volk zelf. Als er in Jesaja 42:1 staat dat hij de volken het recht zal openbaren dan gaat het over de Knecht des HEREN en dat is in het kader van de Knechtprofetieën in de eerste plaats het volk Israël. Dat het volk daarin verbonden is met haar Messias is waar maar het vlakt niet uit dat het Joodse volk een messiaanse taak heeft te midden van de volkeren.


Dat het Jodendom 3 Messiagestalten kent is waar. Maar Matt. 12:18 past Jes.42:1op de persoon van de Messias en niet op het volk. En wat die Messiaansr roeping betreft, Israël heeft aan die roeping nooit aan beantwoord, maar schandelijk gefaald. Evenals de belijdende kerk schandelijk gefaald heeft in haar roeping als getuige van Christus in de wereld. Maar in het millennium zal zij wel aan die roeping beantwoorden, en daar zijn die 144000 de eerstelingen van (Openb.14:4) Er is hier dus geen sprake van vooronderstellingen, ik put alles wat ik zeg uit de H.Schrift.

Een aantal citaten van A.A. Leenhouts (1, 2 en 3):

1) "Israël is een theocratisch volk en in de erkenning van Jezus Christus als Heer en als Messias zal Israël eenmaal zijn diepste bestemming bereiken" (GvlG, p109).

Helemaal mee eens!
Als er een wederkomst zou plaats vinden voorafgaande aan de 1000 jaren dan zou dat betekenen dat de komst van de Geest een voorlopige komst is terwijl er toch echt staat dat de Geest in eeuwigheid bij hen zal blijven. Als Trooster! (Joh 14:16).


De Geest is idd.gezonden als de Tooster tijdens de afwezigheid van Chr.tot de dag der verlossing.Ef.1:13. Niet dat Hij dan van haar zou wijken,maar omdat het geloof dan overgegaan is in aanschouwen
2) "Ook het slot van Mattheus wijst in een heel andere richting. In de zekerheid dat Jezus Christus alle macht heeft in hemel en op aarde moeten de discipelen de wereld in trekken om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Op die woorden volgt de belofte "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld". Matth. 28:19-20. Die belofte is met het oog op de wereldzending gegeven en die bedeling duurt tot aan de jongste dag onder leiding van de Heilige Geest." (GvlG, p.110)


Dat Hij vanuit de hemel nu al alle macht heeft neemt niet weg dat die macht nog manifest moet worden als Hij op aarde de troon van David beklimt. Maar dan wel zo dat ik niet beweer dat Hij dan permanent op aarde aanwezig zal zijn. Maar op dezelfde wijze als na Zijn opstanding toen Hij telkens verscheen en weer verdween als Hij nodig en nuttig keurde. Ik denk hier aan de 3 hoge feesten die dan ook weer gevierd zullen worden
Dit is een conclusie volgens pré-chiliastische maatstaven en daarmee klopt de conclusie niet.
Het is me opgevallen dat pré-chiliasten vaak beweren dat ze zelfstandig tot hun visie zijn gekomen. Daar geloof ik helemaal niets van. Het kan niet zo zijn dat pré-chiliasten onafhankelijk van elkaar en onbevooroordeeld tot dezelfde opvatting zijn gekomen dan destijds J.N. Darby met in diens voetspoor Willem Ouweneel en de heren Fijnvandraat. Dat riekt naar legendevorming. En natuurlijk leer ik ook van anderen. Ik maak er geen geheim van.


Als zij tot onafhankelijk van elkaar tot dezelfde opvatting gekomen zijn dan bewijst dat dat ze uit dezelfde bron de ,H.Schrift, geput hebben. Hier val je dus in je eigen zwaard!
Ik heb in navolging van Leenhouts juist het tegenovergestelde beweerd. Je blijft maar doorgaan met mij te laten buikspreken.


Dit begrijp ik niet goed, wat is hier dan het tegenovergestelde? En dat je ook hier restloos Leenhouts i.p.v. de Schrift navolgt bewijst dat je de Schrift door de bril van Leenhouts leest.en dat heb ik nu juist niet door de bril van Ouweneel gedaan!
En zo zorg je er voor dat het weer klopt..


Precies.als je de Schrift volgt klopt het altijd!
Als Israël Hem toen had aangenomen zou het Koninkrijk inderdaad meteen zijn doorgebroken. Hoe zou jij in een dergelijke hypothethische situatie een opname van de gemeente kunnen inpassen? Dat lijkt me wel erg lastig


Die hoef ik hier niet in te passen, want de Gemeente was toen nog een verborgenheid die pas veel later aan Paulus geopenbaard is (Ef.3:5,6.)
[/quote]
Ik heb juist de sterke indruk dat jij mijn woorden toetst aan Willem Ouweneel. Het blijft toch wel erg merkwaardig dat je me steeds maar weer dingen laat zeggen die ik niet heb beweerd. In een eerlijke discussie is dat toch niet nodig?[/quote]

HIer vraag ik opnieuw wat ik jou heb laten zeggen die je niet beweerd hebt? Ik heb alleen bestreden wat Leenhouts beweert en aangezien jij je restloos aan hem conformeert zijn zijn woorden de jouwe geworden.h.gr: ereunao

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1488
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor learsi » 22 jan 2018 17:47

Ereunao
Moet ik dan Leenhouts integraal gelezen hebben voor ik op grond van dat schema deze visie als onbijbels verwer[/quote]

Learsi
Leespauze? :mrgreen:
Ik vind het nu al een probleem dat ik de uitleg van Ouweneel niet kan lezen
Zal ik dus zeker ook nog aan gaan schaffen.
Dat wordt dan het 62ste commentaar.
Niet dat je er nu zoveel mee opschiet dat je der 62 hebt hoor.
Het maakt het zo hier en daar enigszins gecompliceerd.

Aan Dies:
Ben het wel met je eens hoor dat het niet zoveel zegt dat ik in juli met pensioen ga.
Als ik die datum niet haal, zo de Heere wil en wij leven, :D , dan kan ik nog niet eens al die commentaren lezen.
Wel ben ik in ieder geval met je eens, dat je, waaruit een ander citeert, in zijn geheel gelezen moet hebben :idea: .

H.g
Learsi

Dies

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor Dies » 22 jan 2018 18:27

Ereunao schreef:HIer vraag ik opnieuw wat ik jou heb laten zeggen die je niet beweerd hebt? Ik heb alleen bestreden wat Leenhouts beweert en aangezien jij je restloos aan hem conformeert zijn zijn woorden de jouwe geworden.h.gr: ereunao

Ik ga het er niet meer bijzoeken. Jouw gebrekkige quotering maakt het er ook weer niet makkelijker op. Voor jou is het een kwestie van teruglezen. Ik blijf niet aan de gang.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1612
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor ereunao » 22 jan 2018 18:29

learsi:
Leespauze?
Ik vind het nu al een probleem dat ik de uitleg van Ouweneel niet kan lezen
Zal ik dus zeker ook nog aan gaan schaffen.
Dat wordt dan het 62ste commentaar.
Niet dat je er nu zoveel mee opschiet dat je der 62 hebt hoor.
Het maakt het zo hier en daar enigszins gecompliceerd.


Ik begin daar niet aan, als ik al die boeken over de eschatologie eerst zou moeten lezen was het eind zoek! Daarom volsta ik met een commentaar op het schema van Leenhouts gr: ereunao

Dies

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor Dies » 22 jan 2018 18:34

Ereunao schreef:Ik begin daar niet aan, als ik al die boeken over de eschatologie eerst zou moeten lezen was het eind zoek! Daarom volsta ik met een commentaar op het schema van Leenhouts

Alleen jammer dat je daarbij van alles en nog wat aan elkaar vast fantaseer.

Ereunao,

Als dit je slotconclusie is dan hou ik het hier maar bij voorzover het een discussie met jou is.
Ik denk dat de discussie redelijk geslaagd is en veel verder komen we toch niet.

m.v.g., Dies

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1612
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor ereunao » 22 jan 2018 19:16

Dies:
Alleen jammer dat je daarbij van alles en nog wat aan elkaar vast fantaseer.Ereunao,

Als dit je slotconclusie is dan hou ik het hier maar bij voorzover het een discussie met jou is.
Ik denk dat de discussie redelijk geslaagd is en veel verder komen we toch niet.

m.v.g., Dies


Dat ben ik eens Dies, ik zou alleen graag willen weten waarin ik buiten de Schrift ben gegaan en maar wat gefantaseerd heb gr:ereunao

Dies

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor Dies » 22 jan 2018 19:56

Ereunao schreef:Dat ben ik eens Dies, ik zou alleen graag willen weten waarin ik buiten de Schrift ben gegaan en maar wat gefantaseerd heb gr:ereunao

Ereunao,
Wat betreft het buiten de Schriften gaan: laten we het er op houden dat we twee totaal verschillende elkaar uitsluitende visies hebben.
Dat veronderstelt ook twee verschillende schriftvisies.
Welke de juiste is? Laten we het er op houden dat we geen van beide bevoegd zijn om dat vast te stellen.

En voor de rest is alles terug te zoeken en te vinden. Ook als het om fantasieën gaat.

Dies

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor Dies » 22 jan 2018 20:12

Learsi schreef:Ben het wel met je eens hoor dat het niet zoveel zegt dat ik in juli met pensioen ga.
Als ik die datum niet haal, zo de Heere wil en wij leven, dan kan ik nog niet eens al die commentaren lezen.

Dat zou bijzonder jammer zijn! Ik heb nog wel tweehonderd jaar nodig om alles te kunnen doen wat ik wil. Dat ga ik zeker niet halen!

62 commentaren! Dat is in elk geval niet te weinig. Gewoon de tijd er voor maken.
Ik haal dat aantal niet. Inclusief themastudies zijn het er 34.

Learsi schreef:Wel ben ik in ieder geval met je eens, dat je, waaruit een ander citeert, in zijn geheel gelezen moet hebben.

Ik presenteerde het bewust als de visie van A.A. Leenhouts. Dat moest wel omdat het anders op één hoop geveegd zou worden met het post-chiliasme uit de zeventiende eeuw. En dat zou er geen recht aan gedaan hebben.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3449
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor Johan100 » 22 jan 2018 21:04

Dies schreef: Een afval heeft op veel plaatsen op aarde al eens (min of meer) plaatsgevonden. In Turkije al heel lang geleden en in Noord Afrika idem. In West Europa is de ontwikkeling recent. En op de bijbel belt in Nederland valt het nog mee. Maar in geen enkele situatie is 2 Thess. 2:3 enigszins voorstelbaar. Want welke kant moet ik nu uitkijken om er achter te komen wie of wat de zoon des verderfs is? Is het afhankelijk waar je woont? Moet ik dan denken aan Alexander Pechtold en een christen in Turkije aan Erdogan? Ik schat in dat niemand op dit forum nog denkt aan de paus.

Ik chargeer misschien een beetje maar op deze manier is de aanwijzing van Paulus in 2 Thess. 2:3 niet echt een betrouwbaar baken. Of vergis ik me daarin?


Er zijn al tekenen die wijzen op een afval maar de afval uit 2 Thess.2:3 moet nog komen. En dat is naar mijn mening vlak voordat én ook als het beest achternagelopen wordt in zijn wetteloosheid.
In 2 Tessalonicenzen 2: 1-12, waarschuwt Paulus de gemeente van Thessalonica dat de paroesia, de wederkomst, van Jezus Christus nog niet kan plaatsvinden, omdat eerst ‘de afval’ moet komen tezamen met de ‘de mens der wetteloosheid’, oftewel de antichrist.
Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende dat hij God is.
En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Openb.13.

Ook in 2 Tim.3 verwijst Paulus naar het bederf van de laatste dagen wat in verband staat met de afval. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig;
3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,
4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;
5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1612
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor ereunao » 22 jan 2018 21:17

Dies:
Ereunao,
Wat betreft het buiten de Schriften gaan: laten we het er op houden dat we twee totaal verschillende elkaar uitsluitende visies hebben.
Dat veronderstelt ook twee verschillende schriftvisies.
Welke de juiste is? Laten we het er op houden dat we geen van beide bevoegd zijn om dat vast te stellen.

En voor de rest is alles terug te zoeken en te vinden. Ook als het om fantasieën gaat.


Ook dat ben ik met je eens, ik weet alleen niet waar ik die fantasieën van mij terug kan vinden.Zover ik weet heb ik mij voortdurend aan de Schrift gehouden, maar bij jou heb ik maar bijzonder weinig verwijzingen naar de Schrift gezien. Wat nu die visie van Leenhouts die kennelijk ook de jouwe is betreft:
Eerst voor de wederkomst een koninkrijkrijk zonder de koning, dus toch een beetje pré ?
Maar om toch post te blijven tilt hij de 1e opstanding en de wederkomst over de 1000 jaar heen. Want die bazuin om de uitverkorenen bijeen te verzamelen heeft niets met de bazuin van 1Kor.15:51,52 en 1 Thess.4:13-18 te maken. gr: ereunao

Dies

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor Dies » 22 jan 2018 21:32

Ereunao schreef:Zover ik weet heb ik mij voortdurend aan de Schrift gehouden, maar bij jou heb ik maar bijzonder weinig verwijzingen naar de Schrift gezien.

Als ik het over fantasieën heb dan bedoel ik wat je bij herhaling beweerde wat ik beweerd zou hebben en wat dan niet volgens de waarheid was.
In je tekstverwijzingen ben je natuurlijk helemaal vrij. Zoals ik er vrij in ben om te vinden dat bepaalde teksten die jij aanhaalt niet aantonen wat jij er mee wil bewijzen.
Het is niet zo moeilijk om bij elke bewering een reeks teksten te noemen. Ik heb het inderdaad bescheiden gehouden. Begrijp ook niet waarom dit iets moet zeggen over mijn schriftgetrouwheid.

Ereunao schreef:Eerst voor de wederkomst een koninkrijkrijk zonder de koning, dus toch een beetje pré ?
Maar om toch post te blijven tilt hij de 1e opstanding en de wederkomst over de 1000 jaar heen.

Het 'pré' en het 'post' verwijzen alleen maar naar het moment van de wederkomst: voor (pré) of na (post) de duizend jaren. Je zoekt er nu dingen achter die totaal geen rol gespeeld hebben in de exegetische overwegingen.

Ereunao schreef:Want die bazuin om de uitverkorenen bijeen te verzamelen heeft niets met de bazuin van 1Kor.15:51,52 en 1 Thess.4:13-18 te maken. gr: ereunao

Tja, die idee zal wel ergens passen in jouw theologie maar ik zie er geen aanleiding voor om dat te denken.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1612
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor ereunao » 23 jan 2018 11:39

Dies:
Als ik het over fantasieën heb dan bedoel ik wat je bij herhaling beweerde wat ik beweerd zou hebben en wat dan niet volgens de waarheid was.
In je tekstverwijzingen ben je natuurlijk helemaal vrij. Zoals ik er vrij in ben om te vinden dat bepaalde teksten die jij aanhaalt niet aantonen wat jij er mee wil bewijzen.
Het is niet zo moeilijk om bij elke bewering een reeks teksten te noemen. Ik heb het inderdaad bescheiden gehouden. Begrijp ook niet waarom dit iets moet zeggen over mijn schriftgetrouwheid.


Ik trek jouw schriftgetrouwheid absoluut niet in twijfel, het gaat er hier maar om hoe je de Schrift uitlegt en interpreteert.

En ik ga er vanuit dat jij je restloos conformeert aan de visie van Leenhouts, daarom lijkt het soms dat ik jou laat zeggen wat jij niet zelf zo gezegd hebt, maar de consequenties zijn van deze visie. Als jij dat dus niet voor je rekening wenst te nemen moet je je ,althans op dat punt, van hem distantiëeren
Het 'pré' en het 'post' verwijzen alleen maar naar het moment van de wederkomst: voor (pré) of na (post) de duizend jaren. Je zoekt er nu dingen achter die totaal geen rol gespeeld hebben in de exegetische overwegingen.


Maar dat is toch juist de spil waar alles om draait in deze discussie, hoe kan je dan zeggen dat het geen rol speelt in de exegese?

Tja, die idee zal wel ergens passen in jouw theologie maar ik zie er geen aanleiding voor om dat te denken.quote]

Hier wil ik thans wat dieper op ingaan, want dat is nu juist het grote misverstand.

De verv-leer is een dikke boom met veel vertakkingen en dit is er een van: Er wordt veel te gemakkelijk op de Gemeente toegepast wat alleen voor Israël geldt. Zo is het ook met die bazuin van Matt.24:31. Want dat is het blazen van de bazuin op het feest der bazuinen, type van de hervergadering van Israël in het laatste der dagen op 1 Tisjri, de 7e mnd, Ook Mozes verwiist in Deut.30:4 naar deze bijeenvergadering. Daarom verwees ik hier naar Jes. 27:13. Matt.24 zegt dan ook niets over de positie van de Gemeente in het eschaton van het Koninkrijk, die moet je daar dus ook niet zoeken. Maar de kerk heeft met het rechte zicht op Israël ook het zicht op haar eigen identiteit en positie als de hemelse bruid van de Messias verloren. Israël is in het millennium het aardse volk van de Koning. en gaat nog met een sterfelijk lichaam het messiaanse rijk in. Maar de Gemeente wordt met Hem geopenbaard in een opstandingslichaam zie Koll.3:4, Fill.3:21 en 1Joh.3:2. Maar omdat de verzoening en de rechtvaardiging uit het geloof in het O.T dezelfde is als in het N.T. meent men dat nu ook alle gelovigen tot de Gemeente gerekend moeten worden. En met deze ogen leest men dan de hele bijbel, incl. de Apocalyps. Dan zijn die 144000 natuurlijk ‘de Kerk’ de vrouw van hst 12 ook etc. Maar omdat die opstanding en die bazuin van 1 Kor.15 en 1Thess.4 over de Gemeente en niet over Israël gaat moet je die ook niet bij de profeten en de evangeliën zoeken. Want de Gemeente wordt vergaderd tijdens het interval in de profetie tussen de komst en wederkomst van de Messias. zij heeft een heel andere relatie met de Messias als Israël. Als dat eerst duidelijk is gaan wij de Schrift met geheel andere, verlichte ogen lezen. Gr: ereunao
ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1612
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Chiliasme - pré- of post- ?

Berichtdoor ereunao » 23 jan 2018 12:14

Ter verduidelijking wil ik dit nog aanvullen met:
Omdat de hele Schrift onder de noemer van de Kerk gebracht is moet ook het millennium noodzakekijk resukteren in een 1000 jarige heerlijke Kerkstaat waarin Israël en de Kerk tot een volk samengevoegd in een sterfelijk lichaam op aarde leven. Maar dan gaan christenen natuurlijk op zondag naar de kerk en Israël en de nationaal tot de God van Israël bekeerde volken naar de tempel in Jeruzalem. Maar omdat dat natuurlijk niet kan wordt ontkend dat de tempel herbouwd zal worden! Nu geeft Leenhouts idd een grotere plaats aan de eigenheid van Israël als de oudvaders en de puriteinen. Maar dat maakt in dit verband geen enkel verschil. Iedere vorm van post-chiliame komt op dit punt op hetzelfde neer. Want ook Leenhouts plaatst de 1e opstanding na de 1000jr
Laatst gewijzigd door ereunao op 23 jan 2018 12:17, 2 keer totaal gewijzigd.


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast