Komt er wel/geen derde tempel?

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1615
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor ereunao » 03 feb 2018 13:23

jesaja 40:
Maar komt er wel of niet een derde tempel? Mijn mening is van wel, anders zou daar niet zoveel over geschreven worden. Maar zegt menigeen: een complete offerdienst met dieren en zo hoeft toch niet meer. Dan blijkt dat men toch weinig weet dat er ook graanoffers worden gebracht. Daar vloeit geen bloed en de intentie van die offers is het laten zien van de dankbaarheid. Velen onder u denken mijns inziens teveel aan de bloedige offers die gebracht werden in de tabernakel, de eerste tempel en de tweede tempel. Het kan zijn dat men het beeld van de derde tempel op dat punt even moet bijstellen.


In Ezech.4:;15 waar het gaat over de offerdiensten in de tempel in het messiaanse rijk wordt wel degelijk van bloedige offers gesproken:
‘Maar de Levietische priesters, de kinderen van Zadok, die de wacht Mijns heiligdoms hebben waargenomen, als de kinderen Israëls van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen, om Mij te dienen; en zullen voor Mijn aangezicht staan, om Mij het vette en het bloed te offeren, spreekt de Heere HEERE’.
Voor de verklaring hiervan zie mijn bericht op pag.1 van deze topic van 04 jan 2018 09:49. h.gr: ereunao

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 420
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Jesaja40 » 03 feb 2018 19:07

ereunao citeert:
In Ezech.4:;15 waar het gaat over de offerdiensten in de tempel in het messiaanse rijk wordt wel degelijk van bloedige offers gesproken:
‘Maar de Levietische priesters, de kinderen van Zadok, die de wacht Mijns heiligdoms hebben waargenomen, als de kinderen Israëls van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen, om Mij te dienen; en zullen voor Mijn aangezicht staan, om Mij het vette en het bloed te offeren, spreekt de Heere HEERE’.


Ezechiël leeft in de Ballingschap. Na de terugkeer wordt de tweede tempel herbouwd. Daar worden de offers gebracht die voortgang hebben tot de verwoesting van de tweede tempel. Wat dat betreft is dat niet in tegenspraak van Ezechiël 4, waar het gaat over de tweede tempel.

Hierin mogen we gewoon van inzicht verschillen omdat we het gewoon niet weten. Wat wel bekend is dat de beide tempels en de ingebruikname van de Tabernakel gepaard ging met veel offerdieren. De maten, die genoemd worden voor de derde tempel zijn zo groot dat er binnen de bebouwde kom van Jeruzalem geen plaats is te vinden. Of deze zal vrijgemaakt moeten worden in het buitengebied van Jeruzalem. De Bijbel biedt voldoende ruimte daarvoor door op te merken dat Jeruzalem een dorpsbebouwing zal krijgen. Nu is groot Jeruzalem al zichtbaar in de vele deelgemeentes.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1615
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor ereunao » 03 feb 2018 21:35

jesaja40:
Ezechiël leeft in de Ballingschap. Na de terugkeer wordt de tweede tempel herbouwd. Daar worden de offers gebracht die voortgang hebben tot de verwoesting van de tweede tempel. Wat dat betreft is dat niet in tegenspraak van Ezechiël 4, waar het gaat over de tweede tempel


Dat lijkt mij uitgesloten, uit die 2e tempel heeft nooit geen water gestroomd dat zelsf het water van de dode zee gezond maakte. hgr: ereunao

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor mohamed » 03 feb 2018 21:54

Zoals ik al eerder zei: Jezus Christus is de Derde Tempel van God, dat heeft hij zelf gezegd.

'en zie, meer dan Sálomo is hier'.(Mat 12,42 en Luk 11,31)

'Deze [Christus] heeft gezegd: Ik kan den tempel Gods afbreken en in drie dagen denzelven opbouwen' (Mat 26,61)

'Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.' (Joh 2,19)
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1615
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor ereunao » 03 feb 2018 23:22

mohamed:
Zoals ik al eerder zei: Jezus Christus is de Derde Tempel van God, dat heeft hij zelf gezegd.

'en zie, meer dan Sálomo is hier'.(Mat 12,42 en Luk 11,31)

'Deze [Christus] heeft gezegd: Ik kan den tempel Gods afbreken en in drie dagen denzelven opbouwen' (Mat 26,61)

'Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.' (Joh 2,19)


Dat is onzin, de gedetailleerde beschrijving van deze tempel met de maten van de kamers, dorpels, vensters etc. past niet bij een persoon, alleen bij een fysieke tempel. En het is ook te precies geografisch bepaald. Want er stroomt water uit naar de dode zee hst.47:8. Zie ook Joël 3:18 waar het duidelijk over het herstelde Israël in het messiaanse rijk gaat als de Heere zijn Geest over Israël zal hebben uitgestort. Gr:ereunao

Gebruikersavatar
hans0166
Luitenant
Luitenant
Berichten: 560
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor hans0166 » 04 feb 2018 10:46

ereunao schreef:mohamed:


Dat is onzin, de gedetailleerde beschrijving van deze tempel met de maten van de kamers, dorpels, vensters etc. past niet bij een persoon, alleen bij een fysieke tempel. En het is ook te precies geografisch bepaald. Want er stroomt water uit naar de dode zee hst.47:8. Zie ook Joël 3:18 waar het duidelijk over het herstelde Israël in het messiaanse rijk gaat als de Heere zijn Geest over Israël zal hebben uitgestort. Gr:ereunao


Gr:ereunao kun jij nou echt niet eens een keertje ophouden iedereen af te branden die maar een iets andere visie op iets ongrijpbaars, onbewijsbaars en onwerkelijks heeft als jouw dwaallichtjes.

Je stelling als zou het voorbeeld van een gebouw niet passen bij een persoon is ook gewoon niet waar, in de Schrift wordt er vaker over gebouwen en huis onderdelen gesproken als het over een lichaam gaat.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 757
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Nina » 04 feb 2018 13:57

Ereunao zou het wat tactischer kunnen verwoorden, maar ik ben het wel met hem eens dat je niet zo maar elke tekst die over een nieuwe tempel gaat, kunt vergeestelijken en afdoen met dat de tekst zijn vervulling vindt in Jezus. Daarvoor is de profetie uit Ezechiël veel te specifiek. Bovendien zet je dan teksten aan de kant, zoals dat de anti-christ zich zal vestigen in de tempel. (beschreven in het boek Daniel)

Profetieën kennen trouwens wel meerdere vervullingen. Neem bijvoorbeeld deze: Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Deze tekst vindt zijn vervulling in het volk Israel dat uit Egypte werd geleid, maar ook op de Here Jezus.

~Schriftonderbouwing:
Ex 4:22 'Zeg dan tegen Farao: De Here zegt, Israel is Mijn oudste zoon, en ik heb u opgedragen hem te laten gaan....'
Hosea 11:1 'Toen Israel nog een kind was, hield Ik er van als van een zoon, en haalde Ik het volk uit Egypte'
Matt 2:15 'UIt Egypte haalde Ik Mijn Zoon' (Hier slaat te tekst uit Hosea, waar het op Israel werd betrokken, op de Here Jezus)

Gebruikersavatar
Origenes
Mineur
Mineur
Berichten: 247
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Origenes » 04 feb 2018 20:51

Er zijn verschillende argumenten te noemen waarom de profetie in Ezech. 40-48 niet per definitie betrekking hoeft te hebben op een gebouw van steen.

1. David wilde al een tempel bouwen; zijn zoon Salomo heeft dat plan daadwerkelijk uitgevoerd.
De tabernakel was verloren gegaan bij de inval van de Filistijnen ten tijde van het sterven van hogepriester Eli en het sneuvelen van zijn zonen Hofni en Pinechas.
Tot die tijd woonde de Shechina Gods in een verplaatsbare tent (tabernakel) en dat sloot aan bij het oorspronkelijke nomadische karakter van het volk Israël. Het is veelbetekenend dat in die nomadische betekenis in Hebr. 9:2-8 over een (verplaatsbare) tent wordt gesproken. De brief aan de Hebreeën is geschreven in de terminologie van vreemdelingschap.
Ook in Openb. 15:5 wordt er over de hemelse tempel in nomadische bewoordingen geschreven als over een 'tent der getuigenis' en in Openb. 21:3 komt de tent van God bij de mensen. Dat er vervolgens staat dat Hij bij hen zal wonen toont aan dat de stenen tempel slechts een afspiegeling was van Jezus Christus. Dit wordt bevestigd in Openb. 21:22 met de woorden dat er in het hemelse Jeruzalem geen tempel is, 'want de Here God, de Almachtige is haar tempel, en het Lam".

2. Uitgaand van het voorgaande onder 1) kan de behoefte aan een stenen tempel tijdens David en Salomo gezien worden als een afwijking van het nomadische principe dat Mozes geïntroduceerd had bij de oprichting van de tabernakel. De behoefte aan een stenen tempel kan in die lijn een aanpassing genoemd worden aan wat bij de heidense volkeren gebruikelijk was.

3. Een overdrachtelijke betekenis van Ezech. 40-48 is daarmee geen verlegenheidsoplossing om te ontkomen aan een zogenaamde letterlijke betekenis. Het heiligdom op aarde (zowel de tabernakel als de beide tempels die er geweest zijn) verwijzen naar een hemelse werkelijkheid. Het hemelse is daarmee de werkelijkheid waar het oorspronkelijk en uiteindelijk om gaat. Een niet-letterlijke benadering doet daarmee meer recht aan de wezenlijke betekenis van het aardse heiligdom als verwijzing naar het hemelse en toekomstige.

4. Ook Joodse exegeten hanteren een niet letterlijke betekenis van Ezech. 40-48.
Rabbi Mosje Chaim Luzzatto [Ramchal], 1707-1746) geeft een beschrijving in 'Mishkanay Elyon' (woningen van de Allerhoogste) in die beschrijving volgt Ramchal Rasji.
"De tempel is een centrum van geestelijke energie, die uitstraalt naar de mensheid en de rest van de schepping. De derde tempel is als zodanig de kroon en de voltooiing van de voorgaande heiligdommen".
Het zal een aards heiligdom zijn maar het bestaat volgens Ramchal nu al in de hemel.
(bron: A.J. van den Herik, Een woonplaats voor de Heilige, onderzoek naar de strekking en relevantie van Ezechiël 40-48 vanuit een christelijk-theologische optiek - dissertatie Amsterdam, 16-12-2016).
Deze joodse benadering sluit sterk aan bij de verhouding van het hemelse tot het aardse in Openb. 21-22.
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor mohamed » 04 feb 2018 22:00

Origenes schreef:Er zijn verschillende argumenten te noemen waarom de profetie in Ezech. 40-48 niet per definitie betrekking hoeft te hebben op een gebouw van steen.

1. David wilde al een tempel bouwen; zijn zoon Salomo heeft dat plan daadwerkelijk uitgevoerd.
De tabernakel was verloren gegaan bij de inval van de Filistijnen ten tijde van het sterven van hogepriester Eli en het sneuvelen van zijn zonen Hofni en Pinechas.
Tot die tijd woonde de Shechina Gods in een verplaatsbare tent (tabernakel) en dat sloot aan bij het oorspronkelijke nomadische karakter van het volk Israël. Het is veelbetekenend dat in die nomadische betekenis in Hebr. 9:2-8 over een (verplaatsbare) tent wordt gesproken. De brief aan de Hebreeën is geschreven in de terminologie van vreemdelingschap.
Ook in Openb. 15:5 wordt er over de hemelse tempel in nomadische bewoordingen geschreven als over een 'tent der getuigenis' en in Openb. 21:3 komt de tent van God bij de mensen. Dat er vervolgens staat dat Hij bij hen zal wonen toont aan dat de stenen tempel slechts een afspiegeling was van Jezus Christus. Dit wordt bevestigd in Openb. 21:22 met de woorden dat er in het hemelse Jeruzalem geen tempel is, 'want de Here God, de Almachtige is haar tempel, en het Lam".

Amen! :)nico
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

Gebruikersavatar
Origenes
Mineur
Mineur
Berichten: 247
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Origenes » 04 feb 2018 22:39

Als het gaat om de essentie van de tempel, de Messias heb ik nog een aanknopingspunt gevonden die uitgaat van een joodse bron.

In Midrasj Ps90(§19-198a)
God sprak tot de Israëlieten, omdat in het verleden het heiligdom door vlees en bloed gebouwd is, daarom is het verwoest en tot puin gemaakt en Ik heb Mijn Shechina daaruit weggenomen. Maar in de toekomst zal Ik het bouwen en Mijn Shechina daarin laten wonen. Dan zal het in eeuwigheid niet verwoest worden.

Dit kan dus niet betrekking hebben op een tempel tijdens het tijdelijke messiaanse rijk. Het gaat over het lichaam van de Messias.


Ook in Sib.Oracles 5,420 staat vermeld dat de stad, waar God naar verlangde, de Messias is.
Glanzender dan de sterren en de zon en de maan, en versiering bracht Hij aan en Hij maakte een heilig huis, EEN IN HET VLEES VOORHANDEN IETS
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 757
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Nina » 05 feb 2018 08:22

Origenes schreef:Als het gaat om de essentie van de tempel, de Messias heb ik nog een aanknopingspunt gevonden die uitgaat van een joodse bron.

In Midrasj Ps90(§19-198a)
Dit kan dus niet betrekking hebben op een tempel tijdens het tijdelijke messiaanse rijk. Het gaat over het lichaam van de Messias.


Ook in Sib.Oracles 5,420 staat vermeld dat de stad, waar God naar verlangde, de Messias is.


Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Wat doe je met teksten als dat de tempel een bedehuis voor alle volkeren zou zijn? Dat er ook heidenen tempeldienst gaan doen? (laatste hoofdstuk van Jesaja) Dat de antichrist gaat zitten in de tempel? Dit zijn allemaal onvervulde profetieën, die zullen dus nog vervuld gaan worden.

Gebruikersavatar
Origenes
Mineur
Mineur
Berichten: 247
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Origenes » 05 feb 2018 08:47

Nina schreef:Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Wat doe je met teksten als dat de tempel een bedehuis voor alle volkeren zou zijn? Dat er ook heidenen tempeldienst gaan doen? (laatste hoofdstuk van Jesaja)

Je zou inderdaad die conclusie kunnen trekken uit Jes. 66:20. Maar ook dat is niet in strijd met een zinnebeeldige betekenis van de teksten die over een derde tempel zouden gaan. Eerder bevestigt dit de praktijk zoals we die in Handelingen waarnemen: ook heidenen traden toe tot het lichaam van Christus.

Nina schreef:Dat de antichrist gaat zitten in de tempel? Dit zijn allemaal onvervulde profetieën, die zullen dus nog vervuld gaan worden.

Je zou 2 Thess. 2:4 kunnen associëren met 1 Joh. 2:19 "Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn". Het is bij deze profetieën niet noodzakelijk om aan een derde tempel te denken. Hoewel het natuurlijk niet uitgesloten is. De vraag is wel wat dan de status is van die tempel. Afhankelijk van de vraag hoe je de profetieën over een messiaans rijk uitlegt en hoe je de komst van de antichrist in dat verband voorstelt. Daar wordt nu eenmaal ook verschillend over gedacht. Maar afijn, een dergelijke tempelbouw kan dan ook een initiatief zijn vanuit een afgodische setting. Het 'de tempel Gods' in 2 Thess. 2:4 krijgt daarmee overigens wel een ironische lading.
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'

Gebruikersavatar
mohamed
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 10997
Lid geworden op: 30 sep 2008 07:07
Locatie: Nieuw Jeruzalem

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor mohamed » 05 feb 2018 10:23

Origenes schreef:Als het gaat om de essentie van de tempel, de Messias heb ik nog een aanknopingspunt gevonden die uitgaat van een joodse bron.

In Midrasj Ps90(§19-198a)
Dit kan dus niet betrekking hebben op een tempel tijdens het tijdelijke messiaanse rijk. Het gaat over het lichaam van de Messias.


Ook in Sib.Oracles 5,420 staat vermeld dat de stad, waar God naar verlangde, de Messias is.

Het OT en het NT zijn natuurlijk ook joodse bronnen, maar interessant is het wel dat niet christelijke rabbijnen (ook) geloven in een tempel van vlees en bloed. Het staat overigens ook in het OT.

'En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven.' (Ez. 36:26 vgl. Ez 11:19)
'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.' (Fil 4,5)

العرب المسيحيين

Gebruikersavatar
hans0166
Luitenant
Luitenant
Berichten: 560
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor hans0166 » 05 feb 2018 10:38

Nina schreef: Bovendien zet je dan teksten aan de kant, zoals dat de anti-christ zich zal vestigen in de tempel. (beschreven in het boek Daniel)Volgens mij hoeft dat helemaal niet aan de kant geschoven te worden.
Als je de gemeenschap van gelovigen = Lichaam van Christus, als Tempel ziet, kan de AC zich ook gewoon in de Tempel vestigen, de gelovigen proberen te vergiftigen met zijn valse waarheden. Zolang we niet in de Eeuwige heerlijkheid zijn zullen we onze menselijk falen in ons dragen en vatbaar zijn voor vele zaken.
De duisternis zal daar ogenschijnlijk geweldige successen mee halen, maar zoals overal voorzegt... totaal falen.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 757
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Nina » 05 feb 2018 12:51

Er komt dus geen eind aan het vergeestelijken. Zo kan je de Bijbel van alles laten zeggen, want wie kan zeggen dat hij de juiste vergeestelijkte interpretatie geeft?


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast