12 stellingen t.a.v Israël

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Optimatus
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11150
Lid geworden op: 28 feb 2004 02:07
Locatie: Berkenwoude
Contacteer:

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Optimatus » 19 jan 2018 12:35

mona schreef:Ik vereer 1 Jood en dat is Jezus Christus.
En ik heb daarom het Joodse volk lief.


Deze bijdrage begrijp ik niet. Omdat je één jood vereer, heb je het hele volk lief? En wat is precies het joodse volk? Het begrip "volk" vind ik namelijk vaag. Wanneer is iets een volk?
In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3449
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Johan100 » 19 jan 2018 13:43

Optimatus schreef:Deze bijdrage begrijp ik niet. Omdat je één jood vereer, heb je het hele volk lief? En wat is precies het joodse volk? Het begrip "volk" vind ik namelijk vaag. Wanneer is iets een volk?


Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar! In hoeverre je het Joodse volk lief hebt omdat de Messias uit de Joden is.
De Messias komt uit de stam van Juda. Dus via Abraham, Izak en Jakob. Verder weten we dat Ruth ook in de geslachtslijn als voorouder van Jezus voorkomt. Zij was een heidense, Moabitische.
Daarom ook maar alle Moabieten liefhebben dunkt me. :D

Nou ja, volgens mij staat er dat het hoofdgebod is: Gij zult de Heere uw God liefhebben en uw naaste als uzelf.
Ergens anders staat er : Hebt uw vijanden lief.


Wat wordt er precies met het Joodse volk bedoeld? Laten we het voor het gemak maar definiëren als alle afstammelingen van Abraham, Izak en Jakob?
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
Optimatus
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11150
Lid geworden op: 28 feb 2004 02:07
Locatie: Berkenwoude
Contacteer:

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Optimatus » 19 jan 2018 13:46

Maar Abraham stamt ook weer af van iemand en zo gaan we door tot het begin.

In principe zou je, als je Mona volgt, alle mensen lief moeten hebben.

Voor!
In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3449
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Johan100 » 19 jan 2018 16:53

Optimatus schreef:Maar Abraham stamt ook weer af van iemand en zo gaan we door tot het begin.

Precies!
En als we doorslaan naar de andere kant, d.w.z. alle kaarten en aandacht op Israël, zijn we ook niet goed bezig.
Evenwicht is altijd weer belangrijk.
Want de Heere Jezus Christus verzamelt al tot degene die zalig worden mensen vanaf het aller eerste begin.
Belofte Gen. 3:17. Adam, Abel, Henoch (wandelde met God), Noach, enz.
Dan hebben we het over een tijdsbestek van duizenden jaren.
Daarna kwam Abraham pas in beeld. Geroepen uit Mesopotamië.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1488
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor learsi » 19 jan 2018 20:53

ereunao schreef:

Hier raak je precies het kardinale punt waar alles om draait!
De eigen van de Kerk verschillend identiteit van Israël wordt niet onderkend.

Ergens in je kijken naar de Bijbel heb je het dispensationalisme omarmt als de beste methode om het Woord te benaderen. Je hebt een keus gemaakt uit de mogelijke benaderingen. Dit doet je het Woord met een dispensationalistische bril lezen.
Dit voorkomt een juiste kijk op de Gemeente van Christus.


Voor het fysieke nageslacht van Abraham is de bloedlijn bepalend voor het al of niet Gods volk zijn.


Paulus zegt: Die is niet een Jood (=lid van Gods volk) die het in het openbaar is noch die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is.Maar die is een Jood, die het in het verborgene is en de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter, wiens lof niet uit de mensen maar uit God is.Naar de letter is een Jood naar wat de Doper en Christus zeggen adderengebroed.Net als een heiden die het evangelie verwerpt! Meent niet tot uzelf te zeggen dat gij Abraham tot een vader hebt. Gij zijt uit de vader der leugen. Daarom zoekt Paulus er enigen te behouden(!) uit zijn broeders naar het vlees.
Die broeders naar het vlees zullen namelijk in (omringd door) hun zonden sterven (Joh.8:24) als ze niet geloven in Hem die de Vader gezonden heeft. Als ze geen kinderen van God geworden.
Israel naar het vlees is door God uitverkoren opdat het Israel naar de geest (kind van God) WORDT door Zijn GENADE. Israel naar de geest, de kinderen van God, is uiteindelijk Gods volk. Dat wordt namelijk behouden. Dus naar het vlees zijn ze Israelieten (nog geen kind van God) en ze kunnen altijd nog aangenomen worden tot kinderen, want hunner is ....enz. In Izaak ( in een wonderlijke geboorte) zal uw zaad genoemd worden.Lees Romeinen 10 over de gevolgen van de verwerping.
Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre .......
Het niet verstoten zijn, wil geopenbaard worden in hun redding (kind van God worden).
En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij (dat is zowel de Jood als de Griek) dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenaam.
Wie dus niet in Christus is is niet Abrahams zaad.
En dan ook geen erfgenaam van de beloftenis aan Abraham.


Maar voor de Kerk geldt...........
Je zou beter, maar dat heb ik al eens eerder gezegd, het woord "Gemeente" kunnen gebruiken.

Jezus was niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls en heeft tijdens zijn aardse loopbaan het door de profeten beloofde Koninkrijk, dat in Hem nabijgekomen was, gepredikt. En ook de prediking van de apostelen na de pinksterdag was primair gericht op de bekering van Israël. En als Israël zijn Koning toen aangenomen had zou de Messias op teruggekomen zijn om het rijk op te richten.(Hand 3:19-21) Maar dan zou er nooit een Gemeente als bruid voor de Koning vergaderd zijn. Maar dat was in de tijd van de Hand. ook voor de apostelen nog een verborgenheid. Pas toen duidelijk was dat ook de Joden in de verstrooiing hun Messias niet aannamen heeft God aan Paulus het geheimenis van de gemeente geopenbaard (Ef.3:5)

Deze dispensationalistische kijk wordt niet in het NT gevonden. Je aanhaling van Hand3:19-21 is geen enkel bewijs voor wat je zegt. Je volgt "leringen van mensen".
Handelingen1:8 maakt duidelijk, dat het Koninkrijk (vergelijk ook Kolossenzen1:13...die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon) met kracht gekomen is en dat Hij hen opdraagt Zijn getuigen te zijn, eerst(zie ook Hand.3:26) in Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Onbevangen kan Paulus zeggen, dat God door middel van de evangelie verkondiging, Zijn Kind Jezus tot de ongelovige Israelieten gezonden heeft, opdat Hij, hen zegenen zou om een ieder (van de ongelovige Joden) van hun boosheden af te keren. Waarom komt Hij tot hen, omdat hunner de aanneming tot kinderen is enz....... Gods genade wordt met name hen eerst aangeboden. Ik toch heb Hem tot een Heere en Christus gemaakt, ook, ja juist, voor u die Hem gekruisigd hebt (hetgeen ook ons heidenen geldt). Het Koninkrijk van de Zoon zoals geopenbaard in de Gemeente was reeds vanaf de grondlegging der wereld de bedoeling. Al Zijn werken zijn Hem van eeuwigheid bekend.
De gemeente uit Jood en Heiden ná Pinksteren was Gods bedoeling en is er daarom ook. De teksten die daar in het OT op en "verborgen wijze"naar verwijzen, kun je zelf wel vinden.
Ook bij Efeze3:5 wordt weer duidelijk hoe je dispensationalistische achtergrond een onbevooroordeelde lezing onmogelijk maakt.


Alles zal dus op de schop moeten...,

Je snapt nu ook wel dat er juist bij jou het een en ander op de schop moet.h.g.
learsi

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1885
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor mona » 19 jan 2018 22:01

Het Joodse volk heeft een speciale plek in mijn hart. Ik ken ze niet persoonlijk, dus wie het zijn dat weet ik niet. :wink:
Ik weet alleen dat God dit volk heeft uitverkoren, en dat Hij eeuwige verbonden met hen heeft gesloten (dat houd dus volgens mij niet op in het NT)
Het was Zijn wilsbesluit om als Joods mens te komen in het vlees. Zijn leven op aarde speelde zich af in Israël. Hij kwam zelfs in eerste instantie alleen voor dit volk, en wie met dit volk God zou dienen, zou delen in de zegen.
De Joden hebben ontzettend geleden onder de vervolgingen, georganiseerd door de kerk, en dat is iets wat mij beschaamd en verootmoedigt.
Er kunnen veel verkeerde leringen zijn, en ik las gister zelfs dat er occult Israël aanbidding kan zijn.
Nou, ik hoop dat God me daar voor behoeden wil.
Dit volk heeft een blindheid om de Messias te zien, om onzentwil. Daardoor is het heil voor de heidenen (dus voor ons) gekomen.
Ik vind dat zo onbegrijpelijk!
En Hij komt terug in dit land, Hij zal Zijn voeten op de Olijfberg zetten. Jeruzalem zal een speciale plaats innemen, en dat heeft het in het verleden ook gedaan. Dit land is verbonden met mijn Zaligmaker.
Ik praat echt niet alles goed wat er gebeurt in Israel, niet onder de orthodoxe, en niet onder de seculiere Joden.
Jullie mogen vraagtekens zetten bij mijn gevoel voor dit volk: prima.


Ik heb nog een vraag:
Heeft de Heere Jezus Zijn Jood-zijn afgelegd toen Hij een opstandingslichaam kreeg?
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1612
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor ereunao » 20 jan 2018 16:42

learsi:
Alles zal dus op de schop moeten...,

Je snapt nu ook wel dat er juist bij jou het een en ander op de schop moet.

Hier sluit ik mij graag aan bij wat mona opmerkt over die geref. en dispensationalistische bril, die geref. bril dan a priori de juiste ?
In het N.T. is wel degelijk sprake van de Gemeente als een het geheimenis dat tevoren aan de kinderen der mensen niet is geopenbaard Ef.3:5,6.En Paulus zegt daar niet dat de heidenen door het geloof in Christus burgers van Israël, maar medeburgers der heiligen en medeërfgenamen van de beloften van het evangelie geworden zijn. Dit doet dus niets af aan de eigen identiteit van de Gemeente. En Petrus noemt in Hand.3:19-21 de bekering van Israël als voorwaarde voor de komst van de Messias. En wij weten uit zowel het O.T. als uit het N.T. dat het manifeste koninkrijk opgericht wordt bij die komst. Maar de Gemeente is de verborgen gestalte van het koninkrijk dat met de Koning verbonden is in Zijn kruisgestalte.

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1278
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor dalethvav » 22 jan 2018 10:11

Cahier schreef:Het eigenlijke punt van dispuut is niet Gods liefde tot Israël, maar de identiteit van Israël anno nu. De persoon Israël (Jezus Christus) wordt losgekoppeld van het volk Israël om zo van de synagoge van Satan (of hun natuurlijke nakomelingen) Gods oogappel te maken, terwijl tegelijkertijd het overblijfsel van Israël (dat samen met de gelovigen uit de heidenen één volk vormt) wordt onterfd.

@ Cahier: Even voor alle duidelijkheid (je kunt dit m.i. op 2 manieren lezen), wíe koppelt precies Jezus Christus los van het volk Israël?
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1278
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor dalethvav » 22 jan 2018 13:19

mona schreef:Ik vereer 1 Jood en dat is Jezus Christus.
En ik heb daarom het Joodse volk lief.

Optimatus schreef:Deze bijdrage begrijp ik niet. Omdat je één jood vereer, heb je het hele volk lief?
Johan100 schreef:Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar! In hoeverre je het Joodse volk lief hebt omdat de Messias uit de Joden is.

Ben het volkomen met mona eens:
Uit genade mag ik de God van Israël en zijn Zoon, de Messias van Israël liefhebben.
Uit Gods eigen woord blijkt duidelijk dat God en zijn Zoon de Messias, een bijzondere liefde voor Israël hebben.
Dat is voor mij meer dan genoeg reden om óók een bijzondere liefde voor Israël te hebben.
Voor een gelovige zou het veel eerder de vraag moeten zijn "Waarom God wel en ik niet" i.p.v. "waarom zou ik".
Een bijzondere liefde voor Israël betekent trouwens niet dat er geen liefde voor andere volkeren zou kunnen/moeten zijn. Zeker niet.

Optimatus schreef:En wat is precies het joodse volk? Het begrip "volk" vind ik namelijk vaag. Wanneer is iets een volk?

Dat is wellicht voor jou (en anderen) een vraag maar voor God een weet:

Al bij de uittocht uit Egypte voegden zich veel niet-Joden bij Israël. Ex. 12:38: "Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee, en kleinvee en runderen, zeer veel vee."

Ook bij de terugkeer van het 2-stammenrijk uit de Babylonische ballingschap trekken veel niet-Joden mee en voegen zich bij het Joodse volk (Ezra 6:21).

Rachab wordt opgenomen in Israël, Ruth wordt opgenomen in Israël en beiden komen voor in de geslachtslijn van Jezus, die ons in de bijbel toch voorgesteld wordt als 100% Jood.

Voor God is het allemaal kennelijk geen probleem om dat allemaal als fysieke Israël / Joodse volk te zien. Waarom zouden wij er dan wel een probleem van maken?
Wat je telkens weer ziet is dat niet-Joden worden opgenomen in / toegevoegd aan het Joodse volk (en niet andersom).
B.t.w. op zich al teken dat God niet alleen Israël op het oog heeft, maar álle volkeren. Maar wel via en door Israël, zoals Jezus zelf zegt tegen Nicodemus: "Want de zaligheid is uit de Joden" (Joh. 4:22). Let hierbij op het meervoud.

En dan nog iets:
De bijbel is er glashelder over dat in het "laatste der dagen" (en welke periode dat is kun je over verschillen maar laten we daar gemakshalve de meest ruime definitie voor nemen, de tijd tussen Pinksteren en Wederkomst) nog een fysiek Joods volk is, bestaande uit 12 stammen. Wij kunnen ons dan misschien wel de vraag stellen wie of wat het Joodse volk is in het "laatste der dagen", feit is dát het er dan is.

De uitdrukking "laatste der dagen" is in het Hebreeuws een z.g. staande uitdrukking "Acharit HaYamim". Dit is echter niet altijd correct vertaald.

Als Jakob zijn zonen zegent (Gen. 49) is er in vs 1 sprake van "in later tijd" (HSV). In de grondtekst staat er echter "Acharit Hayomim". De zegen/profetie van Jakob betreft dus de twaalf stammen. Die zullen er dus nog moeten zijn in het "laatste der dagen" om deze profetiën t.a.v. de 12 stammen in vervulling te laten gaan.

In Num. 24:14 profeteert Bileam wat het volk Israël de Moabieten aan zal doen "in later tijd" (HSV). Ook hier staat echter weer "Acharit Hayomim". In het "laatste der dagen" moet er dus wel een fysiek Israël én een fysiek Moab te zijn om deze profetie tot vervulling te laten komen.

In Ez. 37 lezen we over de samenvoeging van het 2- en het 10-stammenrijk. Een gebeurtenis die tot op de dag van vandaag nog niet vervuld is. Er zal dus nog een fysiek Israël moeten zijn om deze gebeurtenis plaats te laten vinden.

In Ez. 48 lezen we over de gebieden die God aan de 12 stammen toewijst. Een toewijzing die tot op de dag van vandaag nog nooit vervuld is. Er zal dus nog een fysiek Israël moeten zijn om deze verdeling plaats te laten vinden.

In Jak. 1:1 richt Jakobus zijn brief aan "de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn". Toen waren ze er i.i.g. nog.

In Openb. 7 is sprake van 144.000 verzegelden. 12.000 uit elk van de twaalf stammen. Die zullen er dus nog wel moeten zijn.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1278
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor dalethvav » 22 jan 2018 13:21

mona schreef:Ik heb nog een vraag:
Heeft de Heere Jezus Zijn Jood-zijn afgelegd toen Hij een opstandingslichaam kreeg?

Nee, dat heeft hij m.i. niet. Hij is als Jood opgestaan, met het teken van de besnijdenis nog aan zijn lichaam. Immers, aan Thomas kon hij ook nog de wonden in handen en zijde tonen. Waarom zou Hij dan het teken van de besnijdenis, het verbondsteken voor het Joodse volk, niet meer dragen?
Hij is vervolgens als Jood opgevaren naar de hemel en zit als Jood aan de rechterhand van God. Immers, Hij wordt in Openb. 5:5 de Leeuw uit de stam van Juda (en dus Jood) genoemd.
(Als wij in de toekomst Jezus in levende lijve mogen ontmoeten zou hij wel eens minder christelijk kunnen blijken te zijn dan wij wellicht denken.)
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
Optimatus
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11150
Lid geworden op: 28 feb 2004 02:07
Locatie: Berkenwoude
Contacteer:

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Optimatus » 22 jan 2018 16:32

De Mens Jezus kwam uit wat men noemt het Joodse volk. Dat zal geen weldenkend mens ontkennen. De vraag is echter, waar gaat het nu om in het christelijk geloof: om allerlei regels uit het oude testament of om het aanvaarden van Jezus als je Verlosser en Zaligmaker?
In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1278
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor dalethvav » 22 jan 2018 17:03

Optimatus schreef:De Mens Jezus kwam uit wat men noemt het Joodse volk. Dat zal geen weldenkend mens ontkennen. De vraag is echter, waar gaat het nu om in het christelijk geloof: om allerlei regels uit het oude testament of om het aanvaarden van Jezus als je Verlosser en Zaligmaker?

Daar ging het nu toch niet over? Je vragen waren:
Optimatus schreef:Deze bijdrage begrijp ik niet. Omdat je één jood vereer, heb je het hele volk lief? En wat is precies het joodse volk? Het begrip "volk" vind ik namelijk vaag. Wanneer is iets een volk?
Daar ging ik op in.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3449
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Johan100 » 25 jan 2018 20:03

Ontopic! Er is weer nieuws.
Christenen voor Israël presenteert 12 stellingen


Uit het stukje:
Ds. Kant, gereformeerd predikant in Katwijk aan Zee, vroeg voorzichtig te zijn met oordelen over Joden die niet in Christus geloven maar wel de Messias verwachten. Hij stelde voor niet meer te spreken van een tweewegenleer. „In onze Israëlvisie is geen sprake van twee wegen. Jezus is de Koning van Israël, of de Joden het erkennen of niet. Ons past bescheidenheid en vrees.”

Tijdens de discussie verduidelijkte hij zijn mening. De vraag was: Wie is de Messias? Ds. Kant: „De Joden verwachten de Messias zoals die aangekondigd is in het Oude Testament. Ik denk dat we het uiteindelijk over Dezelfde hebben.”


Is dat zo? Hebben we het uiteindelijk over dezelfde? En wat is 'uiteindelijk'?
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1612
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor ereunao » 25 jan 2018 22:56

johan100:
Is dat zo? Hebben we het uiteindelijk over dezelfde? En wat is 'uiteindelijk'?

Ik denk dat het idd. om dezelfde Messias gaat, maar dat Hij niet de ‘chr Christuus’ zal blijken te zijn die de kerk de Joden gepredikt heeft en waarin zij natuurlijk hun Messias niet herkenden. Want de Messias was en is een Jood en zou nooit van hen geëist hebben dat ze hun Joodzijn afzweerden, de besnijdenis en de sabbat en de hoge feesten niet meer zouden houden. Want dat was de eis en voorwaarde die aan de Jood gesteld werd als hij het christendom aannam!

Gebruikersavatar
Cahier
Mineur
Mineur
Berichten: 106
Lid geworden op: 20 aug 2007 09:38

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Cahier » 29 jan 2018 21:36

naamloos schreef:God heeft a.h.w. 2 volken.
1. Het etnische Israël: alle natuurlijke afstammelingen van Jacob plus de proselieten. (zowel gelovig én ongelovig)


Stel je voor dat er twee zussen zijn. De ene is als baby uit het huis geplaatst en is terecht gekomen in een gezin waar men aanhanger is van het British Israelism. Toen de andere net geboren was hebben de ouders zich tot het Jodendom bekeerd.

De eerste trouwt met iemand uit Ethiopië die is opgegroeid in één of andere natuurgodsdienst, maar zich later heeft bekeerd tot het British Israelism. De tweede trouwt met een Ethiopische Jood die naar Israël was geëmigreerd en nog een rituele besnijdenis heeft ondergaan omdat het orthodoxe Jodendom hem anders niet als Jood zou hebben geaccepteerd. Die twee uit Ethiopië zijn toevallig neven uit twee ééneiige tweelingen die van elkaars bestaan niet weten. Nu wil het geval dat beide gezinnen buren van je worden.

Vervolgens heb je ook nog een overbuurman die in rechte mannelijke lijn van koning David en in rechte vrouwelijke lijn van één van de dochters van Zelofchad stamt en hij is lid van een traditionele gereformeerde kerk. Aan de muur van zijn woonkamer hangt een stamboom van 12 generaties vol met welluidende Nederlandse namen, en de bekering van zijn voorouders vond 72 generaties geleden plaats op die welbekende eerste pinksterdag.

Nu komt een gesprek een keer op Israël uit. De kans is groot dat je tegen het joodse echtpaar zult zeggen dat het land Israël hun toekomt en zij alija moeten doen, tegen het het tweede gezin dat ze vuile fascisten zijn zijn die niet moeten denken dat ze tot het natuurlijke Israël behoren en tot je overbuurman dat enkel de geestelijke beloften hem toekomen omdat hij nu eenmaal een christen uit de heidenen is. Heel het onderscheid tussen een “etnisch” Israël en “de kerk” is zo feitelijk een acceptatie van de zuurdesem van de Pharizeeën waarbij voor Israël het hallachisch (d.w.z. Rabbijnse Talmoedische) Joodse volk wordt geadopteerd.

Handelingen 3:22 Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal. 23 En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke.
Als ik dit lees dan kan ik niet ca. 2000 jaar aan uitgeworpen Joodse Christenen als kinderloos wegzetten en beloften die ook hun toekomen als natuurlijke nazaten van Abraham, Izaäk en Jacob enkel toebedelen aan het huidige Joodse volk. Dat is een omkering van zaken.

En hoe groot is eigenlijk de kans dat een willekeurige Nederlander een nakomeling is van Abraham? Volgens wetenschappers leefde 3500 jaar geleden de eerste gemeenschappelijke voorouder van alle mensen. En volgens een ander onderzoek zijn Europeanen zeer nauw aan elkaar verwant. Als je op grond hiervan zou concluderen dat het vrijwel onmogelijk is dat huidige Nederlanders niet van Abraham afstammen komt hun dan ook Palestina toe, of ga je dan toch voor de vergeestelijkte invulling van Paulus:
Romeinen 4:13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. [...] 16 Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen; en verder Rom: 9:6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn. 7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden. 8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.
Statenvertaling of Vulgaat, Oudvader of Sint, soms zie ik het onderscheid niet meer tussen Rome en ...


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast