12 stellingen t.a.v Israël

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

coby5
Sergeant
Sergeant
Berichten: 339
Lid geworden op: 09 nov 2016 10:15

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor coby5 » 02 jan 2018 20:05

mona schreef:Op de site van Christenen voor Israël las ik deze twaalf stellingen.
Ze zijn me uit het hart gegrepen.

Wat wij geloven ten aanzien van Israël:

1) Wij geloven dat Israël door God is geschapen en verkozen om de volken te zegenen.
2) Wij geloven dat het Gods opdracht aan de kerk en de volken is om Israël te zegenen.
3) Wij geloven dat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen. Door het geloof in Jezus Christus zijn ook wij kinderen van Abraham geworden, de vader van alle gelovigen.
4) Wij geloven dat al de verbonden vanaf Abraham gesloten zijn met Israël.
5) Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor Israël en dat er een sluier over de volken ligt.
6) Wij geloven dat de Heere trouw zal blijven aan al de verbonden die Hij met Israël gesloten heeft, maar ook aan al de beloften die Hij aan de gemeente van Jezus Christus heeft gegeven.
7) Wij geloven dat de christenheid schuld moet belijden voor alle daden van antisemitisme in het verleden begaan, oprecht berouw moet tonen in daden van liefde en solidariteit met Israël en het Joodse volk, en zich moet bekeren van haar vervangings- en vervullingstheologie.
8 Wij geloven dat het herstel van het Joodse volk in het Beloofde Land Israël het begin is van de uiteindelijke verlossing.
9) Wij geloven dat de stad Jeruzalem de plaats is waar de Heere Zijn heilige Naam weer zal doen wonen.
10) Wij geloven dat op een dag de Messias zal komen om Zijn wereldwijde Koninkrijk op te richten. Dan zal de lichamelijke opstanding van de gestorven rechtvaardigen plaatsvinden en zullen zij met Christus regeren in Zijn Koninkrijk op aarde. Daarom bidden wij om de vrede van Jeruzalem.
11) Wij geloven dat de Mensenzoon wanneer het Koninkrijk komt zal zitten op Zijn troon om te oordelen over de goddeloze volken en hen zal vragen hoe zij Israël en het Joodse volk behandeld hebben.
12) Wij geloven dat de vernieuwing van alle dingen uiteindelijk en definitief zal plaatsvinden. De schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En God zal zijn alles en in allen.

Waarom deze stellingen?
In twaalf artikelen belijdt de kerk der eeuwen haar geloof. In dankbaarheid voor wat we daarin hebben mogen ontvangen stemmen we als christenen met die woorden in, als een samenvatting van wat de Schrift getuigt over onze redding.

Maar de verkiezing van Israël waar de Bijbel van spreekt, Gods verbonden met Israël, het koningschap van Christus op de troon van David, het herstel van Israël en zo van heel de schepping, dit alles blijft buiten beeld.

Velen voelen de noodzaak en de urgentie om vanuit de Schrift tot een hernieuwd, een breder spreken over Gods heilsplan met Zijn schepping te komen. Een kleine groep christenen uit verschillende kerkelijke achtergronden heeft zich daar de afgelopen tijd diepgaand op bezonnen.

Dat heeft geresulteerd in twaalf stellingen over de plaats van Israël in Gods heilsplan, waarin Gods verkiezing van Israël om de volken te zegenen wordt uitgewerkt. Deze stellingen komen niet in de plaats van welke belijdenis dan ook, maar zijn bedoeld als een aanzet om verder te denken over die wezenlijke Bijbelse verkondiging ten aanzien van Israël en het Koninkrijk die de klassieke belijdenissen laten liggen. Graag bieden we hier de stellingen aan, biddend en bescheiden.

https://christenenvoorisrael.nl/2017/10 ... en-israel/


Ik hoop dat er meer vanuit deze visie op Israel gedacht en gepreekt gaat worden.
Wat vinden jullie van deze stellingen?

Mee eens.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3473
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Johan100 » 02 jan 2018 20:12

Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor Israël en dat er een sluier over de volken ligt


Niagara schreef:Wat met bovenstaande bedoeld wordt is mij geenszins duidelijk.Dan moet je Romeinen 11 lezen. Vers 11 is een sleuteltekst in dit verband.
Romeinen 11:11
Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

En dan staat er in vers 23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig dezelve weder in te enten.
Die zij, daar wordt Israël mee bedoeld. Als zij in het ongeloof niet blijven, zullen ook zij ingeënt worden.

Vanaf vers 25 kunnen we lezen over Israëls heerlijk vooruitzicht
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob;
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

Let op het onderstreepte. Dat gaat erover (zie stelling) dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons . En dan wordt er verder nog gezegd dat er bij de kerk ook blindheid is voor de positie van Israël en dat er een sluier/waas over de volken ligt w.b.t. Gods plannen met Israël.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
Niagara
Mineur
Mineur
Berichten: 219
Lid geworden op: 27 jun 2015 21:08

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Niagara » 02 jan 2018 21:24

Johan100 schreef:Dan moet je Romeinen 11 lezen. Vers 11 is een sleuteltekst in dit verband.
Romeinen 11:11
Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

En dan staat er in vers 23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig dezelve weder in te enten.
Die zij, daar wordt Israël mee bedoeld. Als zij in het ongeloof niet blijven, zullen ook zij ingeënt worden.

Vanaf vers 25 kunnen we lezen over Israëls heerlijk vooruitzicht
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob;
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

Let op het onderstreepte. Dat gaat erover (zie stelling) dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons . En dan wordt er verder nog gezegd dat er bij de kerk ook blindheid is voor de positie van Israël en dat er een sluier/waas over de volken ligt w.b.t. Gods plannen met Israël.


Dankjewel voor de verwijzing naar de bijbeltekst. Zo kan ik het wat plaatsen. Zonder de context was het voor mij maar vage taal.
Wat in die tekst staat is toch samengevat dit: we moeten goed zijn voor de Israelieten (dus niet zoals Hitler hen verketteren omdat zij de messias gekruisigd hebben. In ons hart hebben wij dat immers allemaal gedaan). We weten immers zelf hoe het is om ongehoorzaam aan God te zijn, en moeten hun niet om hun ongehoorzaamheid verketteren. Onze redding was evengoed uit genade, daarom moeten wij ons niet beter voelen dan andere zondaars.
Waarvoor ik bang ben, is dat men hieruit de omgekeerde fout gaat maken, namelijk: als we hen niet negatief moeten discrimineren, dan trekken we ze voor. Dat lijkt mij echter geenszins de bedoeling. De bedoeling is dat wij nederig blijven en anderen niet minder vinden dan onszelf omdat ze zonden doen waarvan wij dan diep in ons hart stiekem denken: maar dat zou ik nou nooit doen. In dit geval worden de Israelieten genoemd, maar in principe is nederigheid nodig tegenover iedere andere zondaar. (op social media is het goed zichtbaar, genadeloze meningen en oordelen over iemand die een misstap heeft gemaakt. Zelfreflectie op je eigen zonden maakt je echter nederig. Denk maar aan een verkrachter, heb jij dan nooit een onzedelijke gedachte gehad of eens over iemands grens gegaan, zij het in mindere mate? Denk maar eens aan een dief, heb jij dan nooit eens iets begeerd wat van een ander was, of niet nagedacht over/niets aangetrokken van de gevolgen van de manier waarop jij aan geld/eten/kleding/etc komt? Denk aan een hoer, heb jij jezelf nooit als van minder waarde gezien dan je eigenlijk bent?)
De boodschap lijkt mij een aansporing tot nederige naastenliefde, en omdat onder de romeinen antisemitisme leefde wordt dat hier aangesproken, maar niet met de boodschap dat we de Israëlieten nu juist voor moeten gaan trekken op andere volken. In Jona kan je lezen hoe God daarover denkt, Jona wil daar immers de stad Nineve niet bekeren omdat hij daarbij vreest voor Israël, maar daardoor wenst hij zichzelf dood als hij hoort van Gods genade met Nineve. Dat gevaar zie ik ook in een ‘christenen voor Israël’ ipv ‘christenen voor de hele wereld’. Zie echter wel dat God Jona wel aanspreekt op zijn afgoderij, maar hem niet verstoot. En ik wil ook geenszins de mensen die voor Israël een lans breken verketteren, slecht waarschuwen dat ze in hun hevigheid het ene te bestrijden niet de andere kant op doorslaan en daardoor ongewild anderen discrimineren en het tegenovergestelde doen van de werkelijke boodschap.
Afbeelding

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3473
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Johan100 » 02 jan 2018 21:34

Niagara schreef:
De boodschap lijkt mij een aansporing tot nederige naastenliefde, en omdat onder de romeinen antisemitisme leefde wordt dat hier aangesproken, maar niet met de boodschap dat we de Israëlieten nu juist voor moeten gaan trekken op andere volken. In Jona kan je lezen hoe God daarover denkt, Jona wil daar immers de stad Nineve niet bekeren omdat hij daarbij vreest voor Israël, maar daardoor wenst hij zichzelf dood als hij hoort van Gods genade met Nineve. Dat gevaar zie ik ook in een ‘christenen voor Israël’ ipv ‘christenen voor de hele wereld’

Snap wat je bedoelt. Maar dit soort stichtingen/organisaties ontstaan doordat het zicht op Israël, Gods verbondvolk, vertroebelt is.
Maar natuurlijk kan het weer doorschieten naar de andere kant en dat gevaar is dan ook reëel. Ligt op de loer. We moeten ten alle tijden nuchter en waakzaam zijn.

Het gaat niet zozeer specifiek over de Romeinen, maar zulk soort stichtingen is meer een reactie op vervangingsleer.
Laatst gewijzigd door Johan100 op 02 jan 2018 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

coby5
Sergeant
Sergeant
Berichten: 339
Lid geworden op: 09 nov 2016 10:15

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor coby5 » 02 jan 2018 21:38

Johan100 schreef:Snap wat je bedoelt. Maar dit soort stichtingen/organisaties ontstaan doordat het zicht op Israël, Gods verbondvolk, vertroebelt is.
Maar natuurlijk kan het weer doorschieten naar de andere kant en dat gevaar is dan ook reëel. Ligt op de loer. We moeten ten alle tijden nuchter en waakzaam zijn.

Wat ik zo idioot vind is van die organisaties die Joden vanuit de hele wereld helpen en aanmoedigen om naar Israel te gaan en dan denk je ach wat geweldig, maar dan geloven ze dat Zacharia nog vervuld moet worden en 2/3 uitgeroeid gaat worden. Ehmmm... joh wat een naastenliefde. Drijf ze naar 1 punt om afgeslacht te worden. Maar dat zien ze dan niet in dat dat gek is.
Of ze worden lyrisch als de derde tempel herbouwd wordt en betalen mee en dan denk ik: daar gaat die antichrist in zitten.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3347
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor naamloos » 02 jan 2018 21:43

Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor Israël en dat er een sluier over de volken ligt.
Niagara schreef:Wat met bovenstaande bedoeld wordt is mij geenszins duidelijk.
En lees ook Jesaja 25 waar het gaat over de blindheid van de volken voor Israël: En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.
Deze lezingen zijn ook super duidelijk vind ik:
https://www.youtube.com/watch?v=9gW1fD8tdpc
https://www.youtube.com/watch?v=DvYTPzj3V6s
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Niagara
Mineur
Mineur
Berichten: 219
Lid geworden op: 27 jun 2015 21:08

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Niagara » 02 jan 2018 22:23

Johan100 schreef:Snap wat je bedoelt. Maar dit soort stichtingen/organisaties ontstaan doordat het zicht op Israël, Gods verbondvolk, vertroebelt is.
Maar natuurlijk kan het weer doorschieten naar de andere kant en dat gevaar is dan ook reëel. Ligt op de loer. We moeten ten alle tijden nuchter en waakzaam zijn.


Is deze verheldering dan niet beter in context te geven ipv zo specifiek in te zoomen dat de boodschap er zomaar bij verloren kan gaan? Want ik zie niet zozeer wat er meer moet worden verduidelijkt dan de boodschap die er in de context staat. Ik hoor van mensen die bijna spreken alsof ze bekeerd zijn op het moment dat hen meer over Israël verteld wordt, dit vind ik lastig te begrijpen. Wat wordt hen dan geopenbaard dat het hun geloofsleven zo verandert? In een gemeente die ik ken was er zo’n meningsverschil omdat het van de helft een stokpaardje was en dat de anderen ging irriteren dat ik daar als gast mij onprettig bij voelde. Het doet mij wat extremistisch aan, omdat in dit geval naar mijn idee medegelovigen bijna weggezet werden als antisemitist op het moment dat ze niet elke zondag een spreken over Israël wilden horen.
En ik denk nog steeds: als het bij ons elk jaar Israëlzondag is, waarom dan geen Iranzondag of Noord Koreazondag of Indiazondag etc? Omdat we daar niet genoeg zondagen voor in het jaar hebben lijkt me. Is het dan niet beter om de boodschap die het grondbeginsel van het christendom is: ‘Jezus kwam voor ons allemaal en wij willen die boodschap uitstralen als licht der wereld’, aan mensen leren toepassen op de punten waar het nodig is omdat ze dat tegenkomen in hun leven?
Dat er aandacht is voor de beloften die God heeft gedaan lijkt me niet meer dan logisch omdat je daaruit zijn trouw in het verleden kunt zien en daardoor kunt weten dat de beloften die we nog in vervulling moeten zien gaan ook zullen gebeuren omdat Hij trouw is en zijn woord houdt. Dat lijkt me echter niet zozeer te maken te hebben met een lobby voor Israël als met simpelweg geloof. Op het moment dat beloften echter anders uitgelegd worden dan ze bedoeld zijn kan je er van alles van maken, maar daarom moet je dingen in hun context lezen. Als je de bijbel niet in z’n context leest kun je zelfs claimen dat de bijbel zegt dat er geen God is (psalm 14:1). Ik heb het idee dat hier dingen soms wel wat uit hun context geïnterpreteerd worden. Dat bijvoorbeeld gedacht wordt dat het hemelse Jeruzalem hetzelfde is als het aardse of op dezelfde plek moet komen als het huidige en dat Jezus vanuit daar op de nieuwe aarde zal heersen. Ook dat zij moeten gaan berwerkstelligen dat het Joodse volk weer in Israël gaat wonen en dat de tekst uit deutronomium (12:11) blijkbaar nog niet in vervulling is gegaan in het verleden tot met de ark in de tempel Gods naam daar troonde, maar dat dat blijkbaar nog eens in het aardse Jeruzalem zal gebeuren, terwijl dat mijns inziens de gebrokenheid van de wereld negeert, -alsmede het scheuren van het voorhangsel wat toonde dat het verbond vervuld was en de tempel niet meer Gods huis, Hij woont nu door de Heilige Geest in onze harten,- en dat God niet voor niets een hemels Jeruzalem voor ons maakt waar dat wél volmaakt zal zijn.
Laatst gewijzigd door Niagara op 02 jan 2018 22:29, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5361
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Chaya » 02 jan 2018 22:24

mona schreef:Maar Chaya, misschien is het in jouw kerkverband wel anders. Als dat zo is, dan hoor ik dat graag. Dan ben ik bereid mijn uitspraak te herzien.
Als een gemeente een predikant heeft die hart heeft voor Israël, dan zal dat zeker te merken zijn.

Een predikant van ons kerkgenootschap is al jaren gestationeerd in Israel:
https://www.rd.nl/kerk-religie/ds-a-bro ... n-1.535627

En lees dit artikel dan eens:
https://www.rd.nl/kerk-religie/bidstond ... -1.1429394

IN DE KERK IS ISRAELMOEHEID ZICHTBAAR

Dit is was zo snel kon vinden. Maar er is veel meer te vinden.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3473
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Johan100 » 03 jan 2018 07:36

Niagara schreef:Is deze verheldering dan niet beter in context te geven ipv zo specifiek in te zoomen dat de boodschap er zomaar bij verloren kan gaan? Want ik zie niet zozeer wat er meer moet worden verduidelijkt dan de boodschap die er in de context staat. Ik hoor van mensen die bijna spreken alsof ze bekeerd zijn op het moment dat hen meer over Israël verteld wordt, dit vind ik lastig te begrijpen. Wat wordt hen dan geopenbaard dat het hun geloofsleven zo verandert? In een gemeente die ik ken was er zo’n meningsverschil omdat het van de helft een stokpaardje was en dat de anderen ging irriteren dat ik daar als gast mij onprettig bij voelde. Het doet mij wat extremistisch aan, omdat in dit geval naar mijn idee medegelovigen bijna weggezet werden als antisemitist op het moment dat ze niet elke zondag een spreken over Israël wilden horen.

Ik ben van mening dat als je zicht op Israël juist is, d.w.z. hoe God met Israël allereerst een verbond sloot en met Israël handelt, dat Israël niet heeft afgedaan en dat de kerk niet i.p.v. Israël is gekomen, maar dat de gelovigen uit de volken zijn ingeënt en mede-erfgenamen zijn van het verbond met Abraham etc. dat dat je geloof meer bij de basis brengt en aanzienlijk kan verdiepen. De Zaligmaker is gekomen via Israël. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we moeten doorschieten in allerlei extremen, zodat het het zicht weer vertroebelt op wie God voor de volken wil zijn. Evenwicht is hier heel belangrijk. En misschien zetten organisaties als deze de mensen wat aan het denken, want het is tenslotte ook niet de bedoeling dat er niets of maar heel weinig overblijft in de prediking voor Israël. En nee, het hoeft natuurlijk niet elke zondag over Israël te gaan. Tekstuitleg is heel belangrijk en als de tekst of context er aanleiding toe geeft is het wel goed om Israël erbij te betrekken, maar het hoeft daar niet alleen over te gaan. Evenwicht, evenwicht. Je kunt ze gewoonweg niet negeren, maar het er alleen over hebben is ook niet evenwichtig, er staat zoveel meer in de Bijbel, ook voor de Gemeente. Het is goed als een predikant in een jaar heel de Bijbel door preekt. Dat is tenslotte het Woord waardoor God tot ons te zeggen heeft wat Hij te zeggen heeft. En wat ik al zei, als de tekst er aanleiding toe geeft om Israël erbij te betrekken moet dat gedaan worden, maar het is zeker zo belangrijk om te verkondigen wat het ons, wij die uit de volken zijn, te zeggen heeft.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1891
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor mona » 03 jan 2018 10:13

Chaya schreef:Een predikant van ons kerkgenootschap is al jaren gestationeerd in Israel:
https://www.rd.nl/kerk-religie/ds-a-bro ... n-1.535627

En lees dit artikel dan eens:
https://www.rd.nl/kerk-religie/bidstond ... -1.1429394

IN DE KERK IS ISRAELMOEHEID ZICHTBAAR

Dit is was zo snel kon vinden. Maar er is veel meer te vinden.


Mooie stukken Chaya. (vooral over de bidstond). Maar het is niet helemaal wat ik bedoel met mijn reactie.

Mijn vraag aan jou was eigenlijk wat meer specifiek: Wordt er in jouw kerk en kerkverband naar de toekomst gekeken, waarin Jeruzalem en Israël een rol spelen? Wordt daar wel eens over gepraat, komt dat wel eens aan de orde in de preek, of op de Bijbelstudie?
Is er in jouw kerk kennis van de verbonden: voor wie, met wie, de inhoud, de beloftes, de eisen?
Weet men wat dit te zeggen heeft voor hoe wij nu kerk zijn?
Ik had zelf geen idee namelijk. Bij ons komt dat nauwelijks aan de orde.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5361
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Chaya » 03 jan 2018 10:34

mona schreef:Mooie stukken Chaya. (vooral over de bidstond). Maar het is niet helemaal wat ik bedoel met mijn reactie.

Mijn vraag aan jou was eigenlijk wat meer specifiek: Wordt er in jouw kerk en kerkverband naar de toekomst gekeken, waarin Jeruzalem en Israël een rol spelen? Wordt daar wel eens over gepraat, komt dat wel eens aan de orde in de preek, of op de Bijbelstudie?
Is er in jouw kerk kennis van de verbonden: voor wie, met wie, de inhoud, de beloftes, de eisen?
Weet men wat dit te zeggen heeft voor hoe wij nu kerk zijn?
Ik had zelf geen idee namelijk. Bij ons komt dat nauwelijks aan de orde.

Zeker! Een aantal maanden geleden las ik de tekst waar de dominee uit zou preken en dat zou gaan over de Sjofar.
Ik dacht wat een vreemde tekst, wat betekent dit? Het bleek die zondag de dag van de bazuin te zijn en daar kregen we zo'n uitleg over.

Weet u wanneer in de Bijbel voor het eerst op een sjofar (ramshoorn) wordt geblazen? Dat is wanneer God neerdaalt op de berg Sinaï en Hij zijn volk Israël ontmoet in de woestijn. Met een groot geschal van sjofars, die steeds maar luider en luider klinken, daalde God neer. Het waren de engelen, of misschien God zelf wel, die voor het eerst de Sjofar aan de lippen zetten. Een oorverdovend geschal die de komst van de Heer aankondigden. De berg beefde ervan en het was voor Israël een indrukwekkende ervaring. U kunt het allemaal lezen in Exodus 19:16-20

http://www.bijbelsefeesten.tovtraining. ... uin-sjofar

Er wordt heel vaak voorbede gedaan voor het joodse volk. Ook is er geregeld een collecte om het werk van ds. Brons te ondersteunen. (Hij is nu gestopt met zijn werkzaamheden trouwens)

HIER kun je veel lezen trouwens over het werk in Israel.

In 2016 is er een oproep uitgegaan van de CGK om een Israëlzondag te houden in oktober:

https://www.rd.nl/kerk-religie/cgk-hou- ... -1.1353737

Dus je begrijpt wellicht nu wel dat ik jouw waarschuwing voor de rechtse kerken behoorlijk ongenuanceerd vond. :wink:
Ook de meeste gastpredikanten besteden er heel veel aandacht aan.
Nou, jij hebt even wat leesvoer. :D
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3473
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Johan100 » 03 jan 2018 10:36

Eén van de doelen van de Kerk:
Israël tot jaloersheid wekken
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen11-11.pdf
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1278
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor dalethvav » 03 jan 2018 12:51

Chaya schreef:Dus je begrijpt wellicht nu wel dat ik jouw waarschuwing voor de rechtse kerken behoorlijk ongenuanceerd vond.

Ook nog als je dit antwoord leest? Of dit antwoord?
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3473
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Johan100 » 05 jan 2018 10:04

benefietdiner schreef:
Hier gaat ereunao weer geheel zijn eigen uitgevonden weg want Israël is overeenkomstig de Bijbel Rom. 11 weldegelijk in de beeldspraak de edele olijfboom.

Ja het is diep treurig. We moeten de olijfboom zien als totaalplaat. Een boom bestaat uit wortels, een stam, takken en bladeren. Mijns inziens wordt met de olijfboom Israël bedoeld (Jeremia 11:16 en Hosea 14:7) inclusief/met de verbonden en de beloften. De verbonden en de beloften zijn de wortels. Of de stam is de verbonden en de beloften. Dan is Christus de Wortel. Zie Jesaja 11:10. De takken zijn de Israëlieten als volk. Gelovigen uit de volken worden ingeënt in deze olijfboom. Rom.11. De gelovigen zijn door het geloof kinderen van Abraham.

Dit lijkt me het meest Bijbels.
Laatst gewijzigd door Johan100 op 05 jan 2018 10:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3473
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Berichtdoor Johan100 » 05 jan 2018 10:06

Ik zie dat de moderator de berichten van benefiet en ereunao verwijderd heeft. Misschien kunnen we een nieuw topic openen over de olijfboom?
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast