Heidelbergse Catechismus als reisgids

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1891
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor mona » 09 mei 2017 10:39

Chaya schreef:Als je belijdend lid bent van de kerken die leerdiensten beleggen, lijkt mij dat niet zo moeilijk.


Het is een leerboek, wat valt onder de belijdenisgeschriften/drie formulieren van eenheid.
Ik zie daar wel een onderscheid in, maar gezamenlijk is het een fundament van de gereformeerde leer.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5361
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor Chaya » 09 mei 2017 12:18

Teus schreef:Wat ik nu niet begrijp, God heeft de Bijbel bedoelt voor alle mensen maar de formulieren van enigheid zijn de belijdenisgeschriften voor alle gereformeerde kerken en zelfs alleen in Nederland.

We gaan de rotonde weer op.
Jij hebt ooit ook in een gemeente gezeten waar leerdiensten waren, ben je er daarom uit gegaan?
Teus schreef:De heidelberger catechismus is ook voor de reformatorische gezinden, en de Dortse leerregels evenzo. Gaan we ons zo niet afzonderen van anderen terwijl er ook dingen zijn die grandioos mis gaan, de vervangingstheologie bv.?

Dus?
Ik zal nu eens niet een rechtse bevindelijk dominee citeren, maar lees eens wat Ouweneel er bijvoorbeeld over zegt.
En je leest de Bijbel als mens van de 21ste eeuw, opgegroeid in een Westers land. Dat alles speelt een doorslaggevende rol als je de Bijbel probeert te begrijpen. Als je jezelf een soort zuiverheid aanpraat, alsof je geen vooroordelen hebt, doe je eigenlijk iets heel gevaarlijks. Want dan heb je een leesbril op je neus staan die je je niet bewust bent.

De catechismus heeft ongelooflijke invloed uitgeoefend op het protestantse volksdeel, dus op gereformeerden, maar ook op wie zich vandaag evangelisch noemt. Het is verreweg het meest invloedrijke godsdienstige leerboek dat wij hebben, ik zou geen ander geloofsdocument kunnen bedenken dat hier in de buurt komt. Ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis heeft grote invloed uitgeoefend, maar voor de Dordtse Leerregels ligt dat anders. Dat belijdenisgeschrift is van latere datum, en het betreft een intern protestants meningsverschil. Dit geldt nauwelijks voor de catechismus, die vooral samenbindend wil zijn. In de zestiende eeuw wilden de protestanten terugkeren tot de Schrift, die door toedoen van Rome niet meer in de handen van het volk was. Luther vertaalde de Bijbel in de landstaal, zodat iedereen hem kon lezen. Maar let op, de reformatoren zélf zijn niet bij nul begonnen. Ze waren zich er goed van bewust dat dit nogal hoogmoedig zou zijn. Luther en Calvijn zijn beiden buitengewoon gevormd door Augustinus en de vroege kerkvaders: Irenaeus, Tertullianus, Athanasius en anderen. De vraag voor hen was, hoe heeft die alleroudste generatie christenen over de Bijbel gedacht? Die waren er per slot van rekening het dichtste bij, zij leefden relatief kort na het ontstaan van het christendom. Om hen kun je niet heen! Die verwerking van de Vroege Kerk heeft ook de catechismus gestempeld. De catechismus staat dus niet voor een willekeurige mening van een paar eigenzinnige jonge protestanten. In de catechismus hebben we contact met de eeuwenoude traditie van het christendom, tot op de eerste eeuwen.”
HET BELANG VAN DE CATECHISMUS

Iets dat honderden jaren zijn nut heeft bewezen en velen tot lering is geweest, proberen sommigen in de 21e eeuw te schrappen.
mona schreef:Het is een leerboek, wat valt onder de belijdenisgeschriften/drie formulieren van eenheid.
Ik zie daar wel een onderscheid in, maar gezamenlijk is het een fundament van de gereformeerde leer.

Precies! Daar zijn we het geheel over eens.

Het is absoluut niet juist om het maar geschriften te noemen en niet op waarde te schatten. De Bijbel wordt altijd EERST gelezen en pas daarna de betreffende artikelen. Nooit andersom!!
Er staat niets in de Formulieren dat ook niet in de Bijbel staat.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3472
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor Johan100 » 14 mei 2017 11:54

Hier nog een stukje over de H.C. in het licht van Gods heilige recht.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5361
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor Chaya » 15 mei 2017 13:55

De H.C. is ook zeer geschikt voor kinderen, blijkt uit DIT ARTIKEL

Enkele citaten hieruit:
De predikant was gewend aan ongelovige en verbaasde vragen. „Waarom leert u hun de catechismus uit het hoofd?
Ze hebben het eenvoudige Evangelie nodig!
Wanneer komt u daar aan toe?” Ik weet nog steeds wat hij zei: „Deze kinderen weten niets over God, Jezus of zonde. Ze hebben die woorden zelfs nooit gehoord, behalve als vloek. We bouwen hier aan basiskennis van woorden, ideeën en concepten. Die hebben ze nodig om te begrijpen waar we het over hebben als we hun vertellen over zonde en over de Zaligmaker Die daarvoor kwam.”

Een moeder uit onze kerk schreef: „Wij gebruiken de catechismus in ons gezin op verschillende manieren. De ene werkt beter dan de andere, maar we geloven dat het erg belangrijk is. We hebben weleens een catechismus gebruikt als we de kinderen naar bed brachten. Verschillende keren hebben we als gezin catechismussen uit het hoofd geleerd en dat verzandde ook weer. Op de zondagsschool van de kerk onderwees ik hem aan 10- en 11-jarigen.

Ons gezin leert daardoor Gods waarheden in begrijpelijke vragen en antwoorden samen te vatten. Daardoor kunnen onze kinderen, als ze het leven en de wereld om hen heen ervaren, begrijpen hoe God werkte in het verleden, hoe Hij in hun levens werken zal en hoe Hij in de toekomst gaat werken. Als de moeilijke vragen van het leven onze weg kruisen, is de catechismus vaak de gids waardoor we in staat zijn onze kinderen de Bijbelse weg te wijzen.”

De sleutel is de overtuiging dat je je kind voorziet van het cognitieve fundament waarop de rest van zijn of haar geestelijke leven zal worden gebouwd. Of, om een ander beeld te gebruiken, je legt de aanmaakblokjes en de stukken hout in de open haard, zodat het vuur stabiel en krachtig brandt als de vonk van de Heilige Geest het hart van je kind in vlam zet.


ereunao schreef:en daarom verwacht ik het ook niet van die ‘knappe koppen’, maar van mensen die geleerd hebben de Schrift onbevooroordeeld en niet door de kerkelijke bril te lezen.

Niemand leest onbevooroordeeld. We hebben allemaal te maken met invloeden uit onze jeugd, onze opvoeding, onze kerkelijke achtergrond, de tijd waarin we leven.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor ereunao » 18 mei 2017 18:15

Niemand leest onbevooroordeeld. We hebben allemaal te maken met invloeden uit onze jeugd, onze opvoeding, onze kerkelijke achtergrond, de tijd waarin we leven.

Idd..Maar juist daarom moeten wij hier bereid zijn naar elkaar te luisteren en de tegenargumenten te overwegen i.p.v. koppig vast te houden aan eeuwenoude vooroordelen die de status van een axioma hebben gekregen gr: ereunao

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor ereunao » 18 mei 2017 22:07

learsi, je zult ook wel gezien hebben dat onze discussie n.a.v. Matt.21;43 gewist is. waarschijnlijk door de mod als off-topic beoordeeld. En ik kan hem geen ongelijk geven; ik zou dit hier ook nooit aan de orde gesteld hebben. Maar daarop door jou bevraagd zijnde meende ik het antw. daarop niet schuldig te mogen blijven. gr:ereunan

3parels
Mineur
Mineur
Berichten: 130
Lid geworden op: 15 mei 2015 17:48

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor 3parels » 28 mei 2017 14:55

Het is belangrijk om te weten hoe de HC ontstaan is. Deze is ontstaan door een grote behoefte aan duidelijkheid. Mensen waren eeuwenlang verkeerd geleid, door Latijns sprekende pastoors en priesters. Meeste mensen konden niet eens latijns verstaan, laat staat lezen. Hierdoor moest men wel geloven wat er gepreekt werd. Pas toen de reformatie doorpakte en de boekdrukkunst werd uitgevonden, kon men in eigen taal de Bijbel gaan lezen en gingen de ogen door Gods Geest open. Halleluja! Door het zelf lezen van de Bijbel, kreeg men ook veel vragen en kwamen veel zekerheden aan het wankelen. Bijv de aflaat en de biecht ed. Doordat mensen hun eigen Bijbel gingen lezen, kwamen er ook weer veel meningen. Pietje zei dit en Jantje zei dat... maar wat is nou waar? Er kwam zo'n honger naar duidelijkheid en de onvervalste melk dat men dit vast wilde gaan leggen. Hierdoor zijn de 3 formulieren van enigheid ontstaan. Mensen hadden behoefte aan kernachtige samenvattingen van het Woord van God. Ik vind dit eigenlijk alleen maar geweldig. Ik geloof dat de HC geschreven is door mannen die heel dicht bij het woord leefden en met de intentie hebben geschreven dit foutloos te doen. Het is geen boekje wat binnen een dag klaar was. Het is ook in die tijd geschreven waarin met terug wilde naar eenvoud, rust en geen poespas. Hierdoor verdwenen ook veel goede dingen uit de kerk. In die tijd was de tegenreactie op het Katholieke zo enorm dat men ook doorsloeg. Ook dat moeten we erkennen. Men heeft bijv zelfs de wederdopers vervolgd, terwijl men toch de naaste lief moet hebben, dat staat ook in de HC.

Dus laten we niet vergeten dat het maken van de HC ook mensenwerk is. Ook Luther, Calvijn en Zwingli hadden hun blinde vlekken. Ursinus en Olevianus die de HC gemaakt hebben dus ook!!! En dat is waar het fout gaat! Men durft te beweren dat de drie formulieren van enigheid geïnspireerd zijn, dan maken we van de drie formulieren foutloze en onfeilbare geschriften. Maar dat weten we alleen zeker van de Bijbel... dat staat ook in de Bijbel... alles wat daarna geschreven is moeten we altijd toetsen. En als we dat doen, ontdekken we ook foutjes in de 3 F van E. Of dingen die zijn blijven liggen maar die toch echt wel benoemd moeten worden. Sorry als ik hiermee mensen tegen het verkeerde been schop maar het is echt zo. Wat die foutjes zijn laat ik hier maar even liggen want dat zal weer nieuwe stof doen opwaaien. Maar ik wil iedereen ertoe oproepen om ALLES te toetsen wat je hoort, leest en ziet. En het goede te behouden en het kwade te verwerpen. Zo kunnen de drie formulieren van enigheid echt wel een mooie basis zijn, naslagwerk of belijdenisgeschrift... maar er zou echt wel eens opnieuw naar gekeken moeten worden. Zo moet bijv de HC een leerboek voor oudere kinderen zijn, nou... voor kinderen?? Begrijpelijk?? De taal zou wel wat aangepast kunnen worden, mij ervaring is dat twaalfjarigen er bijna niks van begrijpen.

Maar goed... o ver zijn we nog lang niet....
De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3472
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor Johan100 » 28 mei 2017 15:10

Van harte mee eens @3parels.
Laten we gewoon de H.C. er bij pakken.
Daar is dit een uitermate geschikt topic voor.

Edit; spelfoutje verbetert.
Laatst gewijzigd door Johan100 op 28 mei 2017 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3472
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor Johan100 » 28 mei 2017 15:19

Vraag 1
Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.
Vraag 2
Hoe veel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt?
Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere: hoe ik van al mijn zonden verlost worde. En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn
Mijn kritische kantt. bij vraag 1 is dat ik vind dat die anders gesteld zou mogen worden.
Wat zou uw enige troost moeten zijn in leven en in sterven, wil het wel met u zijn.

Mijn krit. kanttekening bij antwoord 2; ik mis bij het 2e stuk, ten andere; 'hoe ik van al mijn zonde verlost wordt' dat het ook daadwerkelijk moet gebeuren deze verlossing. We kunnen ook verstandelijk weten hoe we van onze zonde verlost moeten worden, maar het moet ook daadwerkelijk gebeuren.
Lees dus goed de vraag en laat die op je inwerken; 'Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt'.
Deze troost slaat dus terug op de troost waar in vraag en antwoord 1 over gesproken wordt.
Dan zou ik zeggen bij het tweede stuk; ten andere hoe ik van al mijn zonde verlost wordt en zeker mag weten dat dit ook daadwerkelijk gebeurd is.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

3parels
Mineur
Mineur
Berichten: 130
Lid geworden op: 15 mei 2015 17:48

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor 3parels » 28 mei 2017 18:09

@Johan100

Het ligt eraan vanuit welk perspectief je de HC leest. Vanuit een verlost mens of voor een ongelovige. De HC is geschreven vanuit de gelovige. Daarom is het stuk van de dankbaarheid ook het grootst. Omdat men moet leven vanuit de genade. De drie stukken zijn 3 kanten van 1 diamant. Wanneer het geloof (de diamant) geschonken wordt, leert met de drie kanten zien en kennen, steeds weer opnieuw. Zonder leven is er geen kennis van welk deel van de diamant dan ook.
Wanneer je dit boekje gaat lezen als een opsomming van dit eerst leren kennen en dan dat... dan mist het zijn doel. Daarom heet dit het troostboek van de Kerk en niet de toetssteen van de kerk. Wanneer we de HC zien als een soort toetssteen waaraan je je kunt toetsen zodat je weet Zijn eigendom te zijn, dan mist het volkomen zijn doel. daarom zijn de vragen ook zo persoonlijk: Wat gelooft gij van.... ? Waarom noemt gij Hem onze Heere? Dan moeten we ophouden met praten over, een lesje leren of feitenkennis opdoen van de geloofsleer. Maar dan gaat het om wat jij persoonlijk gelooft.

De troost is: Het eigendom van Hem te zijn, leven vanuit Zijn voorzienigheid en bewaring, verlost te zijn van zonde, schuld en de boze. De eerste zondag staat daarom boven de drie stukken. Wanneer je Zijn eigendom bent, leer je de drie stukken steeds meer en dieper kennen. Afsterven van jezelf, jezelf opgeven doordat je steeds weer ziet dat je zelf niets kunt. Dan wordt de Christus steeds dierbaarder en komt er een steeds groter verlangen naar heiliging en vlieden van de zonde.

Ik vind het is ook niet zo gepast om op dit forum samen de HC eens even te herschrijven. Als ik daar door de Heere toe geroepen wordt, zou ik dat biddend doen en in t verborgen, niet op een forum. Daar doen we de schrijvers echt te kort mee!
De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3472
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor Johan100 » 28 mei 2017 18:59

3parels schreef:@Johan100

Het ligt eraan vanuit welk perspectief je de HC leest. Vanuit een verlost mens of voor een ongelovige. De HC is geschreven vanuit de gelovige. (...)
Ja, dat klopt. Maar wij weten niet precies wie die gelovigen zijn. Er gaat een scheidslijn door de kerk en de H.C. is een leerboek voor de gehele kerk, bekeerd en onbekeerd. Daarom dat ik het volgende schreef: Mijn kritische kantt. bij vraag 1 is dat ik vind dat die anders gesteld zou mogen worden.
Wat zou uw enige troost moeten zijn in leven en in sterven, wil het wel met u zijn.

Mijn krit. kanttekening bij antwoord 2; ik mis bij het 2e stuk, ten andere; 'hoe ik van al mijn zonde verlost wordt' dat het ook daadwerkelijk moet gebeuren deze verlossing. We kunnen ook verstandelijk weten hoe we van onze zonde verlost moeten worden, maar het moet ook daadwerkelijk gebeuren.
Lees dus goed de vraag en laat die op je inwerken; 'Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt'.
Deze troost slaat dus terug op de troost waar in vraag en antwoord 1 over gesproken wordt.
Dan zou ik zeggen bij het tweede stuk; ten andere hoe ik van al mijn zonde verlost wordt en zeker mag weten dat dit ook daadwerkelijk gebeurd is.

Om daarmee extra de nadruk te leggen op de noodzaak van wedergeboorte.

3parels schreef:

Ik vind het is ook niet zo gepast om op dit forum samen de HC eens even te herschrijven. Als ik daar door de Heere toe geroepen wordt, zou ik dat biddend doen en in t verborgen, niet op een forum. Daar doen we de schrijvers echt te kort mee!

Oh dat mag jij vinden hoor, alle respect daarvoor. Ik heb niet gevraagd of je de H.C. wil herschrijven, maar je mag er gerust met een kritische blik naar kijken. Als je alleen in de binnenkamer actief bent bereik je je geloofsgenoten niet. N.B. De Bijbel staat continu ter discussie en dan hoor je bijna niemand.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3472
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor Johan100 » 28 mei 2017 19:49

3parels schreef:
Dus laten we niet vergeten dat het maken van de HC ook mensenwerk is. Ook Luther, Calvijn en Zwingli hadden hun blinde vlekken. Ursinus en Olevianus die de HC gemaakt hebben dus ook!!! En dat is waar het fout gaat! Men durft te beweren dat de drie formulieren van enigheid geïnspireerd zijn, dan maken we van de drie formulieren foutloze en onfeilbare geschriften. Maar dat weten we alleen zeker van de Bijbel... dat staat ook in de Bijbel... alles wat daarna geschreven is moeten we altijd toetsen. En als we dat doen, ontdekken we ook foutjes in de 3 F van E. Of dingen die zijn blijven liggen maar die toch echt wel benoemd moeten worden. Sorry als ik hiermee mensen tegen het verkeerde been schop maar het is echt zo.

Eerst vind je het nodig om dit (bovenstaande) te schrijven en dan reageer je opeens met het volgende (onderstaande):


3parels schreef:
Ik vind het is ook niet zo gepast om op dit forum samen de HC eens even te herschrijven. Als ik daar door de Heere toe geroepen wordt, zou ik dat biddend doen en in t verborgen, niet op een forum. Daar doen we de schrijvers echt te kort mee!

Opmerkelijk. Ik denk trouwens niet dat je geroepen wordt als ik eerlijk ben, want dit soort werk besteedt God uit aan mannen als Hij het nodig vind.
Edit;gewijzigd.
Laatst gewijzigd door Johan100 op 29 mei 2017 09:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Spr.24:11 ''Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt''.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17385
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor Marnix » 29 mei 2017 07:47

Hm dat vraag ik me af. Waar lees je dat vrouwen geen stichtelijke dingen kunnen schrijven / herschrijven?
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor ereunao » 29 mei 2017 08:27

Het zou mij weinig moeite kosten om allerlei punten aan te wijzen waarin de 3F.v.E. van de Schrift afwijken. Want de opstellers waren kinderen van hun tijd en hebben het licht gevolgd dat zij toen hadden. Maar reformatie is nooit statisch, maar dynamisch en een kerk gereformeerd om altijd weer gereformeerd te worden. Er ligt veel goeds voor hart en huis in onze belijdenisgeschriften opgesloten, zeker als het over zonde en genade en de leer van de rechtvaardiging door het geloof gaat. Maar het gevaar is altijd weer dat het een dichtgetimmerd theologisch bolwerk voor het eigen gelijk wordt waarmee men de absolute waarheid meent te bezitten en andere gelovigen buiten sluit. Maar zelfs de wet Gods is alleen goed als men die wettelijk gebruikt 1 Tim.1 :8. Je kunt zelfs met de bijbel biblicistisch omgaan en naar de letter gelijk hebben; de letter doodt, maar de Geest maakt levend.2 Kor. 3:6. Zeker God is eeuwig en de Torah is eeuwig, maar zij vereist in elke cultuur, tijd en omstandigheid waarin Zijn volk leeft een andere toepassing naar de hoofdregel der liefde. Daniël en zijn vrienden konden in Babel niet naar de geboden van de Tora leven, maar toch vreesden en dienden zij God. Maar de Farizeeën en de Schriftgeleerden beriepen zich op de letter van Gods wet Joh.8:1-11, terwijl hun haart zich verre van Hem hield.

Het grootste tekort van de reformatie is echter dat zij de Kerk wel de Schrift, maar nooit haar eigen identiteit in de opgestane Christus teruggegeven heeft. En zo kregen wij een kerk die de hemelse positie waarin Christus haar door Zijn opstanding geplaatst had verliet , in de huid van Israël onder de wet kroop en de wet van Mozes i.p.v de wet van Chr. tot haar levensregel aannam. Maar de levensregel van de Gemeente vinden wij in de brieven van de Apostelen. Daarin vinden wij al de geboden van de decaloog, behalve het sabbatsgebod, dat alleen voor Israël geldt, impliciet terug. Maar dan op het niveau dat bij de met Chr. gestorven en opgewekte Gemeente past. En omdat de Geest de plaats niet krijgt die Hem toekomt trekt Hij Zich meer en meer terug. En nu kunnen wij wel zeggen: ‘Een kruimel geloof is ook een geloof waar je mee binnenkomt’. En dat zal waar zijn, maar het lichaam der kerk bloedt langzaam dood. Hier ligt naar mijn overtuiging de diepste oorzaak van de huidige malaise. In dit opzicht was ook de Reformatie een lichaam zonder de Geest en is tot een dood protestantisme vervallen.(Sardis Openb.3) Daarom redden wij het niet met de drie F.v.E. maar tot de laatste letter en komma te handhaven, al zou dat in de huidige situatie al een hele stap vooruit zijn. Terug naar de bron en dat is Gods Woord. Maar nu heeft Calvijn en een gestolde belijdenis hetzelfde zo niet meer gezag dan het Woord. gr: ereunao

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5361
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Heidelbergse Catechismus als reisgids

Berichtdoor Chaya » 29 mei 2017 10:39

ereunao schreef: Maar nu heeft Calvijn en een gestolde belijdenis hetzelfde zo niet meer gezag dan het Woord. gr: ereunao

Dit is zo niet waar!
Er wordt altijd uit de Bijbel gepredikt, ook al is het een zgn. leerdienst. Met die Bijbel wordt aangetoond wat Waarheid is. En ook hoor ik
aanpassing, indien nodig, dus gestold is het zeker niet!
ereunao schreef:Je kunt zelfs met de bijbel biblicistisch omgaan en naar de letter gelijk hebben; de letter doodt, maar de Geest maakt levend

Inderdaad.
ereunao schreef:En omdat de Geest de plaats niet krijgt die Hem toekomt trekt Hij Zich meer en meer terug. En nu kunnen wij wel zeggen: ‘Een kruimel geloof is ook een geloof waar je mee binnenkomt’. En dat zal waar zijn, maar het lichaam der kerk bloedt langzaam dood. Hier ligt naar mijn overtuiging de diepste oorzaak van de huidige malaise.

Die stelling begrijp ik niet.
Jij zegt dat de Geest zich meer en meer terugtrekt, oftewel, het Licht dooft, de dood komt in de pot.
Dat wordt al jaren gezegd en er worden oplossingen aangedragen.
Ik denk dat er meer aan het doodbloeden ten grondslag ligt, nl. het individualisme, een ieder kleurt en vult zelf zijn geloof in, heeft aan 1 of geen kerkgang genoeg.
Beter zou zijn om tot boetedoening te komen en de Heere te smeken om Licht in de duisternis en naar Eenheid te zoeken.
Waar hoor je nog dat christenen EENDRACHTELIJK bijeen komen?
Het lukt op een forum al niet, laat staan in de kerken.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast