Vragen bij de erfzonde

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Arco » 26 jan 2017 11:59

De laatste tijd heb ik nagedacht over de erfzonde. De term kom ik nog weleens tegen en daar heb ik wat onderzoek naar gedaan.

De Bijbel kent de term “erfzonde” niet, maar er zijn teksten die aangevoerd worden voor de erfzonde-leer:
“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.”- Psalm 51:7
Over deze tekst zet ik vraagtekens bij het punt of een poëtische tekst wel aangevoerd kan worden als grond voor een leerstelling.

“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.” – Rom. 5:12-19
Over deze tekst stel ik vraagtekens bij de gedachte of Paulus hier wel bedoeld te zeggen dat er erfzonde is, eerder zou ik denken dat Paulus bedoeld te zeggen dat de zonde en de dood overwonnen is door Christus, door Hem is rechtvaardiging.

Op Wikipedia is een korte historische beschrijving gegeven:
De leer van de erfzonde is gebaseerd op het werk van de kerkvaders, onder wie Augustinus (354–430). De concilies van Carthago (418) en Orange (529) keerden zich beide tegen de leer van Pelagius, het zogeheten pelagianisme dat de erfzonde ontkent. Op grond daarvan heeft de christelijke kerk het pelagianisme als dwaalleer veroordeeld. De leer is opnieuw bevestigd en toegelicht op de concilies van Florence (1439) en Trente (1545-1563).

Om eerlijk te zijn vind ik de ontwikkeling van de leer vrij laat. Dat wil zeggen, dat ik het gevoel heb dat men blijkbaar in de eerste eeuwen geen punt maakte van de erfzonde. Hierin kan ik het mis hebben, maar vandaar dat ik wat vraagtekens zet.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 15, spreekt ook over de erfzonde:
Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde zich over heel het menselijk geslacht heeft verbreid. Zij is een verdorvenheid van de hele natuur en een erfelijk kwaad, waarmee zelfs de kleine kinderen in de moederschoot besmet zijn. Zij is namelijk de wortel waaruit allerlei zonden in de mens voortkomen. Daarom is ze zo gruwelijk en afzichtelijk voor God, dat zij reden genoeg is om het menselijk geslacht te veroordelen.

Zelfs door de doop is zij niet geheel vernietigd of uitgeroeid, omdat de zonde altijd uit deze verdorvenheid ontspringt als opwellend water uit een giftige bron. Zij wordt evenwel de kinderen van God niet toegerekend om hen te veroordelen, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven, niet om de gelovigen zorgeloos in de zonde te laten voortleven, maar om hen door het besef van deze verdorvenheid dikwijls te doen zuchten van verlangen, ‘uit het lichaam, dat in de macht van de dood is, verlost te worden’ (Rom. 7 : 24). Op dit punt verwerpen wij de dwaling van de pelagianen, die zeggen dat de zonde slechts uit navolging ontstaat.


Hierin is duidelijk te zien hoe men de nadruk legt op de erfzonde, terwijl Paulus volgens mij de nadruk legt op de rechtvaardiging. Lijkt mij een fundamenteel verschil.

De Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3 en 4, artikel 2, spreekt over de erfzonde (zonder de term zelf te gebruiken):
Zoals de mens was na de val, zo werden ook zijn kinderen: de verdorven mens bracht verdorven kinderen voort. Op deze wijze is naar Gods rechtvaardig oordeel de verdorvenheid van Adam gekomen over al zijn nakomelingen - uitgezonderd alleen Christus - en dit niet door navolging, zoals de pelagianen vroeger beweerden, maar door voortplanting van de verdorven natuur.


Dit alles in beschouwing, wil ik ter discussie stellen:

1. Is de erfzonde wel voldoende Bijbels te onderbouwen? Zo ja, op welke teksten?
2. Uitgaande dat de erfzonde-leer legitiem is, waarom is de erfzonde-leer vooral een ding in de Westers kerk?
3. In de Oosters-Orthodoxe Kerk wordt de oorspronkelijke zonde toegeschreven aan de duivel, op basis van 1 Joh. 3:8: “Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.”. Is dit uitgangspunt niet steviger Bijbels gefundeerd?
4. In Joodse stromingen (niet alle stromingen) tref je de opvatting dat Adam niet wilde zondigen, dat de zonde blijkbaar een keuze is. Dat is gefundeerd op Gen. 8:21 “de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af” en Gen. 6:5 ” En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren”. Hoe te denken van deze opvatting?
5. In Rom. 3:9-11 staat: ” Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet! Wij hebben immers zojuist én Joden én Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.” Deze tekst lijkt wel de erfzonde te formuleren, maar ook hier zie je dat Paulus toewerkt naar rechtvaardiging, want in de verzen 23-24 staat: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”. Is hierdoor de erfzonde als leer onbelangrijk?

Waarschuwing: met deze vragen wil ik niet stellen dat ik de erfzonde-leer ontken. Ik ben op zoek naar de grondslag voor deze leer, juist daar waar ik zelf vraagtekens bij heb.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Johan100 » 26 jan 2017 12:19

Heel goed om eens bij stil te staan, Arco. Je hebt er duidelijk over nagedacht, maar zo eenvoudig blijkt het dus niet te zijn. Misschien maken al die formulieren het wel zo onnodig ingewikkeld.

De erfzonde is, volgens de christelijke leer, de zondigheid die ieder mens door zijn geboorte aankleeft als gevolg van de zondeval van het eerste mensenpaar. vlgns wiki.

Job 14 bevestigd dit denk ik wel.

Ik zag dat je Job 14: 4 niet aangehaald hebt: 'Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet één'.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor benefietdiner » 26 jan 2017 13:48

Arco schreef:Ik ben op zoek naar de grondslag voor deze leer, juist daar waar ik zelf vraagtekens bij heb.

Je bent niet de enige die daar over heb nagedacht velen en ik zelf ook.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat erfzonde niet bestaat maar wel de erfsmet.
Wij erven geen zonde van andere ook niet die van Adam.
We zijn door de zonden wel besmet geworden.
Besmet wil dus zeggen blootgesteld aan de zonden.
één van de duidelijkste teksten is we deze:
Deuteronomium 24:16 De vaders zullen niet gedood worden voor de kinderen, en de kinderen zullen niet gedood worden voor de vaders; een ieder zal om zijn zonde gedood worden.
2 Kronieken 25:4 Doch hun kinderen doodde hij niet, maar hij deed, gelijk in de wet, in het boek van Mozes, geschreven is, waar de HEERE geboden heeft, zeggende: De vaders zullen niet sterven om de kinderen, en de kinderen zullen niet sterven om de vaders; maar een ieder zal om zijn zonde sterven. Zou God iets doen wat tegen Zijn Eigen wet ingaat?

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 7106
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor elbert » 26 jan 2017 14:16

Even een vraag om over na te denken:
- kunnen wij de gerechtigheid van Christus wel ontvangen (erven) als de ongerechtigheid van Adam ons niet kan worden toegerekend (kunnen erven)?

Anders gezegd: kon Christus wel namens ons aan het kruis hangen voor onze zonden (of was dat eigenlijk wel nodig?), als Adam niet namens ons in de hof van Eden stond?

Ik denk dat mensen moeite hebben met een term als erfzonde en daarover gaan nadenken, maar minder stilstaan bij de vraag hoe het mogelijk is dat we door het geloof in Christus wel Zijn gerechtigheid kunnen ontvangen. Dat laatste is immers goed nieuws en we hebben de neiging om bij goed nieuws niet al te diep na te denken waarop dat eigenlijk gebaseerd is.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor benefietdiner » 26 jan 2017 14:35

Uhum
Laatst gewijzigd door benefietdiner op 26 jan 2017 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Johan100 » 26 jan 2017 14:52

benefietdiner schreef:
Ik ben tot de conclusie gekomen dat erfzonde niet bestaat maar wel de erfsmet.
Wij erven geen zonde van andere ook niet die van Adam.

Je hanteert misschien een andere betekenis van het begrip erfzonde dan ik doe. Zonde wil zeggen-doel missen. Erven wil zeggen-overnemen.

En dan is Rom. 5 toch wel duidelijk denk ik: 'Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben'.
En Job 14:4: 'Kan uit een onreine een reine geboren worden? Nee'.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Arco » 26 jan 2017 14:55

Johan100 schreef:Heel goed om eens bij stil te staan, Arco. Je hebt er duidelijk over nagedacht, maar zo eenvoudig blijkt het dus niet te zijn. Misschien maken al die formulieren het wel zo onnodig ingewikkeld.


Dank voor het compliment.

Johan100 schreef:Ik zag dat je Job 14: 4 niet aangehaald hebt: 'Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet één'.


Mijn vraag is hierbij: slaat deze tekst wel op de erfzonde? Rein en onrein zijn zaken die we vooral tegenkomen in Leviticus, separaat aan ongerechtigheid en rechtvaardigheid, niet synoniem.

benefietdiner schreef:Ik ben tot de conclusie gekomen dat erfzonde niet bestaat maar wel de erfsmet.
Wij erven geen zonde van andere ook niet die van Adam.
We zijn door de zonden wel besmet geworden.
Besmet wil dus zeggen blootgesteld aan de zonden.


De term erfzonde is wellicht geen handige term, aangezien het opgevat kan worden alsof je zonden kan overerven. Dat is zeker niet het geval, zie ook de door jou geciteerde teksten. Dus wat mijn vader heeft gedaan aan zonden, wordt niet toegerekend aan mij. Maar de neiging tot zonden, dat is wat de term 'erfzonde' bedoeld. Dat is wellicht wat jij bedoeld met 'erfsmet'.

elbert schreef:Even een vraag om over na te denken:
- kunnen wij de gerechtigheid van Christus wel ontvangen (erven) als de ongerechtigheid van Adam ons niet kan worden toegerekend (kunnen erven)?

Anders gezegd: kon Christus wel namens ons aan het kruis hangen voor onze zonden (of was dat eigenlijk wel nodig?), als Adam niet namens ons in de hof van Eden stond?


Op geen enkele wijze, dan enkel door genade, mag ik rechtvaardig zijn. Daar komt geen erven aan te pas, maar overgave aan de Messias. Over Adam in de hof van Eden, heb ik in het Hebreeuws al gelezen dat veruit de meeste keren bij het woord "Adam" er een lidwoord (letter) voor staat. Dat wil zeggen dat er staat "de mens". Daardoor, als ik Genesis lees: dan lees ik mijzelf daar, die mij laat verleiden.

elbert schreef:Ik denk dat mensen moeite hebben met een term als erfzonde en daarover gaan nadenken, maar minder stilstaan bij de vraag hoe het mogelijk is dat we door het geloof in Christus wel Zijn gerechtigheid kunnen ontvangen. Dat laatste is immers goed nieuws en we hebben de neiging om bij goed nieuws niet al te diep na te denken waarop dat eigenlijk gebaseerd is.


Hoe komt het dan dat Paulus de nadruk niet op de erfzonde legt, maar op de rechtvaardigmaking?

Johan100 schreef:En dan is Rom. 5 toch wel duidelijk denk ik: 'Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben'.


Wat mij opvalt aan deze tekst is dat er staat dat de dood over alle mensen is gekomen, er staat dus niet de zonde over alle mensen. Ondanks dat wij allen zondigen. Ook weer die nadruk niet op de zonden, maar op het gevolg van de zonden.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 7106
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor elbert » 26 jan 2017 14:58

benefietdiner schreef:Is erven het zelfde als ‘in de plaatst staan’?
Wij erven van Christus ook niet de gerechtigheid, Christus komt voor ons in de plaats te staan dus Hij bedek onze zonden.
Erven is het gevolg van "in de plaats staan".
Immers, we geloven dat Christus om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt is om onze rechtvaardiging. (Rom. 4:25). De reden waarom Christus stierf, waren dus onze zonden en de reden waarom Hij is opgewekt, is onze rechtvaardigmaking. Hij heeft dus onze zonden op zich genomen en heeft voor ons de gerechtigheid verworven en die aan ons gegeven. Daarom ontvangen we ook Zijn gerechtigheid en wordt die de onze.

Bedenk wel wat dit betekent als we dit zeggen: dat betekent dat "ieder om zijn zonde sterven" hier alleen van toepassing kan zijn, als Hij onze identiteit op zich neemt. Hij identificeert zich met ons door voor onze zonden te sterven en wij identificeren ons door het geloof met Hem, zodat we met Hem leven.
Hetzelfde geldt voor Adam: wij zien in hem in zijn overtreding onszelf in de hof van Eden. We worden met hem geidentificeerd van ons allereerste begin af. Daarmee is zijn overtreding ook de onze. Dat is erfzonde.
Alleen in Christus ontvangen we een andere identiteit.
Arco schreef:Wat mij opvalt aan deze tekst is dat er staat dat de dood over alle mensen is gekomen, er staat dus niet de zonde over alle mensen. Ondanks dat wij allen zondigen. Ook weer die nadruk niet op de zonden, maar op het gevolg van de zonden.
"In wie allen gezondigd hebben" zegt de tekst. Waarom ligt daar de nadruk niet op? Het gaat God niet in de eerste plaats om de gevolgen, maar om de oorzaak van die gevolgen.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2239
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor benefietdiner » 26 jan 2017 15:03

Johan100 schreef:Je hanteert misschien een andere betekenis van het begrip erfzonde dan ik doe. Zonde wil zeggen-doel missen. Erven wil zeggen-overnemen.
mooie en juiste omschrijving.
Johan100 schreef:En dan is Rom. 5 toch wel duidelijk denk ik: 'Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben'.
En Job 14:4: 'Kan uit een onreine een reine geboren worden? Nee'.
Dan bestaat erfzonden voor jou ook niet?

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Johan100 » 26 jan 2017 15:04

Er staat in Rom. 5 : 'Zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is.....in wie allen gezondigd hebben'. Dat kunnen we niet wegredeneren.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Arco » 26 jan 2017 15:11

elbert schreef:Bedenk wel wat dit betekent als we dit zeggen: dat betekent dat "ieder om zijn zonde sterven" hier alleen van toepassing kan zijn, als Hij onze identiteit op zich neemt. Hij identificeert zich met ons door voor onze zonden te sterven en wij identificeren ons door het geloof met Hem, zodat we met Hem leven.
Hetzelfde geldt voor Adam: wij zien in hem in zijn overtreding onszelf in de hof van Eden. We worden met hem geidentificeerd van ons allereerste begin af. Daarmee is zijn overtreding ook de onze. Dat is erfzonde.
Alleen in Christus ontvangen we een andere identiteit.


Dan is de vraag: waarom wordt het geen erfzonde genoemd, in de Bijbel?

elbert schreef:"In wie allen gezondigd hebben" zegt de tekst. Waarom ligt daar de nadruk niet op? Het gaat God niet in de eerste plaats om de gevolgen, maar om de oorzaak van die gevolgen.


De highlight in de zin ligt erop dat door één mens (=Adam) in Rom. 5:12 naar de ene Mens (=Jezus Christus) in Rom. 5:15 en 17.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Johan100 » 26 jan 2017 15:17

Arco schreef: Job 14: 4 niet aangehaald hebt: 'Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet één'.

Mijn vraag is hierbij: slaat deze tekst wel op de erfzonde? Rein en onrein zijn zaken die we vooral tegenkomen in Leviticus, separaat aan ongerechtigheid en rechtvaardigheid, niet synoniem.


De term erfzonde is wellicht geen handige term, aangezien het opgevat kan worden alsof je zonden kan overerven. Dat is zeker niet het geval, zie ook de door jou geciteerde teksten.

Ja, die slaat op de erfzonde.

De zonde (-n, dus enkelvoud) erven we wel over. D.w.z. zonder God geboren, de zonde van het ongeloof. Niet de dadelijke zonden. Daarom moeten we eerst goed onderscheid hebben in betekenis van de begrippen.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Arco » 26 jan 2017 15:26

Johan100 schreef:Ja, die slaat op de erfzonde.

De zonde (-n, dus enkelvoud) erven we wel over. D.w.z. zonder God geboren, de zonde van het ongeloof. Niet de dadelijke zonden. Daarom moeten we eerst goed onderscheid hebben in betekenis van de begrippen.


Het "zonder God geboren, de zonde van het ongeloof", dat zijn inderdaad gevolgen. Maar daarmee moet je oppassen, om geen domino-redenatie te krijgen. Als je stelt dat Job 14:4 slaat op de erfzonde, kan je mij aantonen waar dat bevestigd wordt. Waar worden die woorden (bij voorkeur in de grondtekst) elders ook gebruikt voor de erfzonde?

Het gaat mij echt niet om jou te testen, of om dingen die je zegt te ontkennen, maar ik wil graag een goede grondslag hebben voor wat ik geloof.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Johan100 » 26 jan 2017 15:30

Wat is een domino-redenatie?

Jij redeneert hier toch door?

Ik laat het gewoon staan zoals het er staat.

Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.
Rom. 3: 10-12.

Door heel de Bijbel heen wordt er gesproken over de zondigheid van de mens, de val in Adam.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
Arco
Majoor
Majoor
Berichten: 2202
Lid geworden op: 21 dec 2004 15:30
Locatie: Waddinxveen

Re: Vragen bij de erfzonde

Berichtdoor Arco » 26 jan 2017 15:44

Johan100 schreef:Wat is een domino-redenatie?

Jij redeneert hier toch door?

Ik laat het gewoon staan zoals het er staat.

Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.
Rom. 3: 10-12.

Door heel de Bijbel heen wordt er gesproken over de zondigheid van de mens, de val in Adam.


Ik wil zuiver hebben wat er nu bedoeld wordt. Jij stelt dat in Job 14:4 bedoeld wordt de erfzonde. Ik lees dat daar niet zo, daarom vraag ik om diepgaande onderbouwing. Ik ben het zat om iets klakkeloos over te nemen, daarom wordt ik liever vermoeid met de controleerbare feiten. Dus als Job 14:4 slaat op de erfzonde, waar kan ik hetzelfde woordgebruik lezen, waaruit hetzelfde blijkt.

Rom.3, die heb ik ook geciteerd in de openingspost, waarbij ik aangeef dat het een opmaat is naar de verzen 23-24.
"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet." - Spr. 3:5


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast