De separerende prediking

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Johan100 » 15 nov 2017 19:29

Marnix schreef:Die voelde ik al aankomen. Waar staat dat precies? Ik snap wat je bedoelt hoor. Je moet je als christen regelmatig afkeren van verkeerde dingen en weer op God richten. Helemaal mee eens. Maar dagelijkse bekering houdt niet in dat je geen kind van God bent en je tot Hem keert en dan weer kind van Hem wordt. Dagelijkse bekering is dat Zijn kinderen zich iedere keer weer op Hem moeten richten. Maar daarmee zijn ze niet minder kinderen van Hem. Dat zijn ze en dat blijven ze omdat ze zich eenmaal hebben bekeerd en gered zijn door Jezus en daarom altijd kinderen van God zijn.

Als je snapt wat ik bedoel is het goed.


Ze zijn soms zeker scherp en waarschuwend. Maar iedere brief begint wel met: Ja die brieven zijn ook aan hen gericht, de gemeenten waren net in wording, waren net ontstaan. De brieven waren gericht aan de gelovigen uit de gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die vandaag naar de kerk gaat een waar gelovige is. Ze waarschuwen juist voor wolven in schaapskleren, etc. Zal ik al de separerende teksten eens op een rijtje zetten, dan krijg ik een pagina vol.

Aan de heiligen. Aan de gemeente van ..., geroepen door Christus. Geheiligd door Hem. En niet met: Aan alle heiligen en alle schijnheiligen in de kerk. Aan de gelovigen en de ongelovigen. En de oproep is telkens die tot dagelijkse bekering, heiliging van Gods kinderen. Dat is wat anders dan de gemeente niet als gemeenschap der heiligen aanspreken maar als een gemengde groep van gelovigen en ongelovigen.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Marnix » 15 nov 2017 20:07

begin eens met 10 teksten
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Johan100 » 15 nov 2017 20:39

Nou, je kunt zelf ook lezen. Maar ik zal een voorbeeld noemen. Hier sla ik de Bijbel net open.

Jakobus richt zich hier in Jak.1 aan de twaalf stammen in de verstrooiing.

19 Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;
20 Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.
21 Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken.
22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.
23 Want zo iemand een hoorder is des Woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel;
24 Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoedanig hij was.

Lees je het, Marnix? Aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. Hoorders van het Woord. Mensen in de kerk dus.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Marnix » 16 nov 2017 07:35

Maar is het een oproep tot bekering of tot heiliging?

Nogmaals, ik ben geen tegenstander van scherpe prediking waarbij mensen ook worden opgeroepen hun gedrag te veranderen. Het gaat alleen wel om het uitgangspunt tov de gemeente van Christus en dat zie je hier ook weer. Als gemeenschap der heiligen en niet als gemeenschap der heidenen. Geliefde broers en zussen, jullie hebben de genade toch ontvangen? Leef er dan ook naar!
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Johan100 » 16 nov 2017 13:33

hetwelk uw zielen kan zalig maken.
22 En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.
23 Want zo iemand een hoorder is des Woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel;
24 Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoedanig hij was.

Duidelijk toch?
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Marnix » 16 nov 2017 13:58

Als separerende prediking inhoudt dat je niet alleen naar de kerk moet gaan en zeggen dat je gelooft, maar dat je daar ook naar moet handelen en je mensen daartoe oproept, lijkt me dat prima. Maar dat gebeurt overal. Juist omdat de gemeente geliefde broers en zussen zijn, door God geroepen en geheiligd, moet je daar ook naar handelen. Je ziet dat in de eerste verzen na de aanhef in deze brief:

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broers en zussen, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: Wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld , leidt dat tot standvastigheid.

Dat Jakobus zegt dat het geloof je kan redden houdt in dat er geen automatisme is. Ik ga naar de kerk dus hoef ik niets meer te doen, het zit wel goed met me. Geloven is een werkwoord. Wie gelooft moet daar ook naar handelen. Als dat de essentie is van separerende prediking, prima. Dat hebben we die in onze kerk ook.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Johan100 » 21 nov 2017 09:43

Marnix schreef:Als separerende prediking inhoudt dat je niet alleen naar de kerk moet gaan en zeggen dat je gelooft, maar dat je daar ook naar moet handelen en je mensen daartoe oproept, lijkt me dat prima. Maar dat gebeurt overal. Juist omdat de gemeente geliefde broers en zussen zijn, door God geroepen en geheiligd, moet je daar ook naar handelen. Je ziet dat in de eerste verzen na de aanhef in deze brief:

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broers en zussen, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: Wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld , leidt dat tot standvastigheid.

Dat Jakobus zegt dat het geloof je kan redden houdt in dat er geen automatisme is. Ik ga naar de kerk dus hoef ik niets meer te doen, het zit wel goed met me. Geloven is een werkwoord. Wie gelooft moet daar ook naar handelen. Als dat de essentie is van separerende prediking, prima. Dat hebben we die in onze kerk ook.


Dag Marnix,

Ik lees in 1 Petrus 4:18 het volgende:

'en indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?'

De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig! Het is al een hele strijdt om in te gaan. Waarin? Door de enge poort van het geloof in de Heere Jezus. Waarom is die poort zo eng? Omdat je niets mee kan nemen. Kijk maar naar de gelijkenis van de rijke jongeling. Hoe dicht was hij er niet bij? En toch tekort.

Zelfs na ontvangen genade kan het een hele strijdt zijn. Dat bewijst de tekst uit 1 Petrus 4:18. Het gaat hier over rechtvaardigen die al in Christus zijn, maar nauwelijks zalig worden. In Christus ligt het vast dat ze zalig worden, maar in eigen waarneming soms nauwelijks. Als ze weer eens in de ruimte gesteld worden is zalig worden zo ruim, omdat het ze gegeven wordt. Maar er is ook vaak strijdt. Alles komt er tegenin. Hun oude natuur, de duivel, de wereld!

Paulus zegt daarvan in Rom.7:
14 Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
15 Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
16 En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.
17 Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.
19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

Dat zegt een rechtvaardige. Maar jij stelt dat ieder die in de kerk zit broeders en zusters in Christus zijn. Iedereen kent deze strijdt dus volgens jou. Iedereen in de kerk is wedergeboren en heeft zowel een oude als een nieuwe mens?

De Heere Jezus zegt in Matth.7: "Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!"

Ook de gelijkenis van het zaad sprak Hij uit. Dat gaat dus ook over mensen die onder het Woord zitten. In de kerk. Dat is de plek waar gezaaid wordt.
3 En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.
4 En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.
5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had.
6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord.
7 En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.
8 En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig voud.
9 Wie oren heeft om te horen, die hore.


Ook deze woorden gesproken door Jezus moeten gepredikt worden door Zijn knechten. Dat is ook de essentie van een separerende prediking.
Als je dat niet hoort in jouw kerk mag je je gerust afvragen of jouw dominee wel de volle Raad Gods verkondigt.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Marnix » 21 nov 2017 14:11

Je loopt iets te hard van stapel. De gelijkenis die je aanhaalt vertelt Jezus aan de Joden. Waarvan sommigen hem zullen volgen en velen hem zullen verloochenen. Dat is heel wat anders dan dat je die gelijkenis in de kerk tegen de gemeente moet zeggen. Dat heb ik hier eerder al genoemd: Je moet onderscheid maken tussen de prediking van Jezus en de apostelen aan niet-christenen en de prediking in de kerk. Je kan de wereld en de kerk niet op 1 hoop gooien en stellen dat de boodschap die Jezus aan niet-gelovigen bracht ook gewoon de gelovigen moet worden voorgehouden.


Ik kan je dan 1000 teksten teruggeven waarin Paulus de gemeente aanspreekt als gelovigen, bekeerden, volgelingen van Jezus, verlost door Zijn bloed, geheiligd in Hem.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5402
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Chaya » 21 nov 2017 14:20

Johan100 schreef:Ook de gelijkenis van het zaad sprak Hij uit. Dat gaat dus ook over mensen die onder het Woord zitten. In de kerk. Dat is de plek waar gezaaid wordt.

Het zaad is het evangelie dat verkondigd wordt, met de grond wordt de hoorder bedoeld.
1e. De steenachtige grond, dat zijn de mensen die het Woord wel horen, maar het meteen van zich af werpen. Het zaad schiet geen wortel.
2e. De grond waar de doornen groeien, het zaad wordt verstikt. De rijke werd bedroefd toen hij hoorde dat hij eerst alles moest verkopen.
3e. Het zaad valt op de weg, voordat er iets gebeurt, wordt het met de wind meegenomen of door de vogels opgepikt.
4e. De goede aarde is in feite de kleinste plek waar het gezaaide wortel schiet. Jezus had tijdens zijn rondwandeling op aarde vele toehoorders, maar er bleven uiteindelijk maar zeer weinig mensen over, in de Hof en aan de voet van het kruis.
Johan100 schreef:Ook deze woorden gesproken door Jezus moeten gepredikt worden door Zijn knechten. Dat is ook de essentie van een separerende prediking.
Als je dat niet hoort in jouw kerk mag je je gerust afvragen of jouw dominee wel de volle Raad Gods verkondigt.

De profeet Ezechiël kreeg als een getrouwe wachter de opdracht tegen de rechtvaardige te zeggen dat het hem wel zou gaan en tegen de goddeloze dat het hem kwalijk zou gaan (Ezech.33). Ook de prediking van Jezus werkte onderscheidend en zelfs scheidend. Ik denk aan Paulus' woorden op de Areopagus (Hand.17). In een van zijn brieven noemt hij de prediking zelfs een reuk des doods ten dode en een reuk des levens ten leven (2 Kor.2:16).

Separerende prediking is dus per definitie bijbels. Omgekeerd is prediking die niet separeert onbijbels en daarmee onverantwoord. Het is de vraag of separerende prediking die uitdrukkelijk zo genoemd wil worden in de christelijke en gereformeerde traditie vooral eigen is aan de Nadere Reformatie en minder aan de Vroege Kerk en de Reformatie. Maar ik vermoed dat de schijn van het tegendeel ons dan parten speelt.

Als we naar Augustinus' prediking kijken, dan zien we dat hij in lijn met de Vroege Kerk voortdurend benadrukt dat de bediening van het Woord van God reinigt en geneest. Door haar worden wij tot kinderen van God verwekt. God Zelf is aanwezig in het gepredikte Woord. Hij staat erin en erachter en doet zo Zijn Woord uitgaan. Zodoende gaat het in de bediening der verzoening om geladen woorden.

BRON
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Johan100 » 22 nov 2017 19:26

Marnix schreef:Je loopt iets te hard van stapel.
Dat vind jij. Ik leg alleen uit waarom de gelijkenissen ons ook gelden. Als ik te snel ga voor je is dat spijtig. Doe je best om het te begrijpen.
Marnix schreef: De gelijkenis die je aanhaalt vertelt Jezus aan de Joden.
Ja dat klopt, want daar begon Jezus zijn bediening. Dus? Moeten wij het dan maar uit de Bijbel knippen? Wat een rare redenering. Allerlei wind van leer kom je hier tegen. Deze hoor ik voor het eerst. Ik ga jou niet overtuigen. Ik heb de indruk dat je je schrap zet en je gelijk wilt hebben. Dat zij dan maar zo.
Waarvan sommigen hem zullen volgen en velen hem zullen verloochenen. Dat is heel wat anders dan dat je die gelijkenis in de kerk tegen de gemeente moet zeggen. Dat heb ik hier eerder al genoemd: Je moet onderscheid maken tussen de prediking van Jezus en de apostelen aan niet-christenen en de prediking in de kerk. Je kan de wereld en de kerk niet op 1 hoop gooien en stellen dat de boodschap die Jezus aan niet-gelovigen bracht ook gewoon de gelovigen moet worden voorgehouden.
Ja, dat is dus het probleem. Ook in de kerk loopt een scheidslijn tussen gelovigen en niet-gelovigen. Dat heb ik je aangetoond. Maar jij zegt dat iedereen die in de kerk zit wedergeboren is.

Marnix schreef:Ik kan je dan 1000 teksten teruggeven waarin Paulus de gemeente aanspreekt als gelovigen, bekeerden, volgelingen van Jezus, verlost door Zijn bloed, geheiligd in Hem.
Dat schrijft Paulus aan de gemeenten die net gesticht waren en niet tegen jou, want jij was er nog niet.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Bambi

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Bambi » 22 nov 2017 20:30

iedereen die in de kerk zit, die gelooft in de Heere Jezus
De Heere Jezus preekte die gelijkenis tegen mensen die wel in God geloofden, maar niet in Hem

Dat is het verschil. En ja, de Heere Jezus zegt ook dingen die voor ons gelden/ En de apostelen geven allerlei voorbeelden die je inde breedte als geheel moet zien en niet tekst voor tekst uit moet lichten. Het zijn waarschuwingen, zo van: Als jij het als gelovige al niet snapt en doet, wat moet de wereld die nog niet in de Heere Jezus geloven dan? Als ik bij jullie al moet gaan veroordelen om je gedrag, wat dan bij de ongelovigen die nog in de wereld leven? Dat is geen hel en verdoemenis preek

Het lijkt wel of je graag hel en verdoemenis zoekt in het evangelie en daarbuiten ipv de liefde en vergeving

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5402
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Chaya » 22 nov 2017 20:47

Bambi schreef:iedereen die in de kerk zit, die gelooft in de Heere Jezus

Dat is niet aantoonbaar waar. Er zijn talloze voorbeelden te vinden van iemand die zegt: ik was er "toevallig", ik gebruikte de kerk puur als schuilplaats tegen de regen en kou.
En als iemand uitgenodigd wordt om bij een trouwdienst of belijdenis aanwezig te zijn.
Maar dat hoeft niet te betekenen dat iemand dat meteen tot geloof komt, helaas.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Bambi

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Bambi » 22 nov 2017 21:09

Chaya schreef:Dat is niet aantoonbaar waar. Er zijn talloze voorbeelden te vinden van iemand die zegt: ik was er "toevallig", ik gebruikte de kerk puur als schuilplaats tegen de regen en kou.
En als iemand uitgenodigd wordt om bij een trouwdienst of belijdenis aanwezig te zijn.
Maar dat hoeft niet te betekenen dat iemand dat meteen tot geloof komt, helaas.

ja dat kan ook voorkomen, maar niet over het algemeen genomen, dan ziten er idere week dezelfde doopleden en belijdende leden en kerkelijk meelevende leden. Die gewoon in de Heere Jezus geloven.
En dat waren de gelovigen in de tijd van de apostelen ook en die werden gewoon de oren gewassen, als een kleuterklas, die niet wilde luisteren en niet wilde doen wat God wil

Zoals deze daar zie je het goed aan

1 Korinthiërs 7 1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?
2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?
3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?
4 Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn.
5 Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?
6 Maar de ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen.
7 Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?
8 Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den broederen.
9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven?
10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.
11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.
13 De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor den Heere en de Heere voor het lichaam.
14 En God heeft ook den Heere opgewekt, en zal ons opwekken door Zijn kracht.
15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre.
16 Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen.
17 Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem.
18 Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.


Hij begint met te vertellen aan allen die daar zitten, dat zij als heiligen, later dus, de ongelovigen en zelfs de engelen moeten oordelen. Dus moeten ze toch zeker in een rechtzaakje op aarde wel kunnen oordelen?
Hij zegt nog net niet : Kleine kleuters
Hij roept ze op om rechtvaardig te leven, want een gelovige hoort rechtvaardig te zijn, want de hemel is toch voor rechtvaardigen, dus hoe kunnen zij onrechtvaardig zijn/doen, dat past niet
En het is niet andersom dat hij ze vertelt dat ze niet in de hemel komen als ze onrechtvaardig blijven. En das de grote fout met de uitleg van de apostelbrieven die constant gemaakt wordt. ze zijn al zalig en gaan naar de hemel. En worden gewoon constant op de vingers getikt om zich als hemelburgers te gaan gedragen. En dat zie je aan het laatste vers
EN DAT GELDT VOOR IEDEREEN DIE IN DE HEERE JEZUS GELOOFT. Die zijn al hemelburgers, dus gedraag je ernaar ook naar de wereld toe.
En hou op om mensen die al in de Heere Jezus geloven en zich niet als hemelburgers gedragen weg te separeren. ze mogen alleen van het Avondmaal geweigerd worden, als ze zich niet als hemelburgers gedragen hebben. Niet omdat hun geloof niet toereikend zou zijn, Want ze horen er echt al bij volgens God. Dus stap van die troon van God af en ga je zelf als hemelburger gedragen en je medegelovige als mede hemelburger zien. Dat geldt voor iedere gelovige

Dus nogmaals: een separerende prediking is niet nodig, wel een opvoedkundige prediking
En dat is wat Marnix steeds vertelt

Bambi

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Bambi » 22 nov 2017 21:55

Dus moet je de apostelbrieven lezen vanuit dit oogpunt

Het zijn opvoedbrieven, gericht aan de gelovigen en dat zijn mensen die in de Heere Jezus geloven. Als je inde Heere Jezus gelooft dan wordt je zalig en ben je dus hemelburger. Dan hoor je je dus te gedragen als hemelburger en als je je zondig gedraagt, dat past niet. Dat doen mensen die niet in de Heere Jezus geloven en die gaan naar de hel. Gedraag je dus niet als hen, want jullie gaan naar de hemel
Gedraag je dus niet als onwetende als heidenen, want dat waren jullie en nu je hemelburger bent, hoor je je als zodanig te gedragen.

Vanuit dit oogpunt moet je alle brieven lezen. Niet gelijk afhaken en terugkeren naar oude denkwijze als er een tekst anders lijkt, nee vasthouden aan deze gedachte en dan kijken waar die tekst dan aan voldoet, aan de heidenen die niet inde Heere Jezus geloven, of aan gelovigen die opgevoed worden

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 772
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: De separerende prediking

Berichtdoor Nina » 22 nov 2017 22:12

Bambi schreef:
iedereen die in de kerk zit, die gelooft in de Heere Jezus


Was het maar waar! Ik heb tot mijn 21e jaren in de kerk gezeten, zonder dat ik bekeerd was. En helaas weet ik dat ik niet de enige was/ben..


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast