Gereformeerde Gemeenten

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
BladeStraight
Luitenant
Luitenant
Berichten: 600
Lid geworden op: 13 okt 2014 14:45

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor BladeStraight » 20 dec 2016 12:04

gravo schreef:De vraag wordt gesteld waarom GG-ers eigenlijk niet zelf reageren op de toch scherpe kritiek die wordt geuit.
Nu ben ik niet de eerste en niet de enige die dat in de loop van de jaren heeft gedaan. Er zijn in deze draad al enkele namen genoemd van bekende GG-ers die kritisch zijn geweest. Meestal is dat de voorbode van een onvrijwillig vertrek uit de GG.


Ik ga naar de Ger Gem, en ik herken me totaal niet in jouw verhaal. Misschien hangt het af van de plaats, het is nu eenmaal een breed kerkverband, maar ik hoor elke zondag een krachtige oproep tot geloof en bekering en een voluit Bijbelse prediking.

Een ander punt waarom GG-ers soms zo vlak kunnen reageren is wellicht de psychologie die ontstaat naar aanleiding van het door mij genoemde sombere vermoeden over ons eeuwig heil. Als je zeker weet dat er eigenlijk geen mensen buiten je kerk zalig zullen worden en ook maar betrekkelijk weinig mensen in de GG waarin je kerkt, dan kan dat leiden tot een psychologische zelfbescherming, waarbij je al dat theologische, kerkelijke denken en praten uit de weg gaat. Je kent de verhitte debatten, de altijd durende strijd tussen licht en zwaar, de spanningen in gemeenten en families rond de sympathie voor bepaalde dominees, maar je mengt jezelf daar niet meer in.


En zoals ik al zei, dat heeft absoluut geen basis in de dogmatiek van de Ger Gem. Je stelt nu gewoon even alsof het algemeen geacht wordt dat er buiten de kerk geen mensen zalig worden, en binnen de kerk slechts een enkeling. Dat is helemaal nergens op gebaseerd, en ik zou tenminste dan toch van je verwachten dit te onderbouwen.

Vooral, denk ik, omdat er daarmee helemaal niets gebeurt aan het grondprobleem: ik moet bekeerd worden, ik moet veranderd worden (GG-ers zijn enorm overtuigd van het feit dat ze genade dienen te ontvangen, wil het eeuwig wel met hen zijn), maar het hoe en wanneer daarvan is onbereikbaar achter een verre horizon verdwenen.


Als dat zo wordt gezien is dat een gebrek bij predikanten om de weg tot Christus te wijzen, en dus behoorlijk ernstig. Dat zou eenzijdige prediking zijn die niet in lijn is met de grondbeginselen van de Ger Gem. Wat mij betreft zouden die predikanten dus vermaand moeten worden.

Veel mensen leven met die harde waarheid in hun hart: "ik waarschijnlijk niet". In die gemoedstoestand, die voor sommige mensen zelfs tot depressieve gevoelens kan leiden, houd je misschien liever je mond dicht. Dat is dan een mengeling van angst en verdriet.


Dan vraag ik me echt af waar dat vandaan komt. Je stelt zo zwart-wit dat dit komt door een bepaalde leer van de Ger Gem, maar zal het niet veel meer komen door de omgeving van mensen? Niet zozeer door de prediking, maar wel door medekerkgangers die een bepaalde visie op de zaligheid aanhangen?

Ik heb daar mee te doen. Er zal zeker een verlangen zijn naar vrede en rust, naar verlossing en vreugde, maar de weg daarheen is voor een GG-er lang en moeilijk. Het moet, dat weet elke GG-er, maar hij weet niet precies hoe en wanneer die weg begint. Er zijn zo weinig voorbeelden. Steeds maar weer de dominee, die uitlegt hoe "een kind van God" op die weg gebracht wordt. Steeds maar weer, jarenlang herhaald, die weg uitgetekend en voorgeschilderd: dit, dit en dat gaat dat kind van God allemaal meemaken: alle stappen komen weer voorbij, alle kenmerken worden weer op een rij gezet, maar....het grote verdriet is (en soms de grote frustratie, de grote bitterheid): niet voor mij of (iets positiever): nog niet voor mij.
"Bid er maar veel om". Ja, ja.


Bid er maar veel om is toch een goed advies? Bid en onderzoekt de schriften.

Nogmaals, niets ten nadele van de mensen in de GG. Ik ken ze als vriendelijke en eerlijke mensen. Oprechter in hun hang naar het echte ware geloof ken ik ze niet. Serieuzer kom je ze nauwelijks tegen. Maar die grote stilte. Wie hoort ooit eens spontaan uit de mond van een GG-er van de heerlijke verlossende vreugde in zijn hart, toen hij vrede vond voor zijn ziel? Wie zegt nu eens hardop hoe groot de genade en de liefde van God is? Waar is de vrijheid der kinderen Gods? Men durft het niet te zeggen. Men dooft de vreugde die er misschien kort is met de sombere waarheid van het klein getal der uitverkorenen. Het kan eigenlijk niet. Daarom dat zwijgen.


Ik kan je zo tientallen voorbeelden uit mijn eigen gemeente noemen, dit lijkt me een karikatuur. In onze gemeente gaat een groot gedeelte aan het avondmaal, ook jongeren. Het kan ook anders zijn ja, ik ben ook wel eens in gemeenten geweest waar dit niet zo was. Maar ik ben toch meer geneigd om dat aan de cultuur binnen de kerk te wijten dan aan de leer zelf, of de prediking. Het kan soms zijn dat het in een gemeente dood is, en dat de prediking maar een beetje wordt aangehoord. Dat is heel erg, maar geen reden om meteen de prediking verdacht te stellen.

Zou het tegenwoordig anders zijn ? (ik ben al heel wat jaren weg uit de GG). Ik hoop het. De eenvoudigste manier om dit te weten te komen is de vraag naar een openlijk getuigenis. Bijvoorbeeld bij jongeren die bij hoog en bij laag beweren dat de GG helemaal niet meer zo rigide is als vroeger, dat er veel meer mensen aan het avondmaal gaan. Dat hoor ik nog wel eens, wanneer men mijn bezwaren verontwaardigd van de hand doet. Ik zou dan willen vragen: "Jullie weten van het enige nodige, dat een waarachtige wedergeboorte en bekering noodzakelijk is, welnu, wie van jullie mag zeggen dat hij of zij die genade ontvangen heeft? Nee, ik vraag niet of je heilig bent, zonder zonde, volmaakt. Ik vraag je of je mag zeggen dat je een waarachtig kind van God bent, of je door geloof zalig bent gemaakt, of je Jezus Christus hebt mogen aannemen als je Redder en Zaligmaker, of je op grond van dat geloof ook de vreugde en verlossing hebt mogen smaken en of geloof, hoop en liefde je leven hebben vervuld, of je in die zin een waardige avondmaalsganger kunt zijn".

Dan is het antwoord toch vaak een stilzwijgen. Waarin ik het sterke verlangen wel hoor, maar waarin ik ook de reserve voel. Dat je dat niet zomaar kan zeggen, dat dat eigenlijk nog niet vermeld mag worden, dat daar geen zekerheid over bestaat. Dat is toch de keursteen, vind ik.


Het is volgens mij goed dat mensen en jongeren zichzelf onderzoeken. Als de Heere echt in het leven begonnen is, zal iemand dat niet ontkennen. Maar we hebben wel een zondig hart, en dat moet gereinigd worden door de Heilige Geest. Dat gaat niet allemaal van de ene op de andere dag. Soms wel, maar vaak duurt dat wat langer. Er is wel degelijk een weg naar Christus toe, dat is ook Bijbels, maar die weg moet uiteindelijk ook in Christus eindigen. Ik ben het met je eens dat het niet goed is als iemand een leven lang geen kennis aan de zaligheid van Christus heeft. Dat is dan ook meestal te wijten aan lauwheid en luiheid bij de persoon zelf.

Helaas, dat stilzwijgen heeft een treurig vervolg. Wie al niet op jonge leeftijd tot dit getuigenis kan komen, in de leeftijd waarop je ontvankelijk bent voor het Evangelie en je je hart voluit kunt geven aan de dingen van God, die zal dat later bijna nooit meer kunnen. Wie al op jonge leeftijd in de val van de verharding stapt (en dat gebeurt met een theologie die de toekomst toesluit), die blijft gevangen in het logische web van uitverkiezing, gecombineerd met de idee van een gering aantal ware kinderen van God.


Dat is wel een heel somber vooruitzicht voor alle ouderen in de kerk. Er is voor God toch niets te wonderlijk? Het is evenzogoed een wonder als een jongere wordt getrokken als een oudere.

De enige manier waarop mensen los kunnen komen van de dwanggedachten die op kunnen komen binnen een strikte GG-gemeenschap, is de directe confrontatie met een prediking die als accent heeft: God is liefde.
Als je in je sombere overpeinzingen opeens te horen krijgt dat God, die inderdaad alles bepaalt, geen willekeurige God is. Geen God, Die net zo goed heil als vloek over je leven kan uitroepen (alsof dat voor Hem geen verschil zou maken).
Nee, als je te horen krijgt dat God een zuivere wil heeft die altijd en eeuwig op het goede is gericht. Die ook voor jou altijd het goede zal zoeken. God is goed. Dat kan de reddingsboei worden. Want als Hij goed is en ik draag mijn leven aan Hem op, ik laat Hem toe, dan kan toch geen macht ter wereld God tegenhouden om ook mij genadig te zijn?


Met het eerste ben ik het volmondig eens. Het hoort elke zondag van de kansel gepredikt te worden wat een genadig en goed God we hebben. Als dat niet gebeurd is er iets mis. We hebben toch zeker geen willekeurige tiran in de hemel? Waarom zouden we dan nog naar de kerk gaan. Nee, dat is zeker niet de leer van de Ger Gem.

Ik vind het laatste stukje wel wat bijzonder uitgedrukt. Want het is wel zo dat er geen mens is die goed doet, en geen mens die tot Christus komt zonder dat de Vader hem of haar trekt. Dat is wel een realiteit. Het is niet zo dat een verstandelijke keuze voor Jezus automatisch de rechtvaardigmaking is. We worden rechtvaardig door een echt geloof, en dat gaat wel verder dan een rationele keuze zoals je die lijkt te omschrijven.

Iedere GG-er die tot geloof komt en daar ook openlijk en met bevrijding over spreekt, heeft het altijd, altijd, altijd over de liefde van God. Dat was het gebrek, waaraan ze leden. Het was de liefde die hen tot God trok. Vaak zijn dat daarom ook de spectaculairste bekeringen, daar in de GG.
En dat heeft alles te maken met het soms stikkedonker waaruit ze verlost werden.


Alsof de liefde van God niet besproken zou worden in de Ger Gem. Zeker wel! Elke zondag horen we toch hoe goed God nog wil zijn voor zondaren en dat er nog een middel is om tot genade te komen? Dat is ook zo in de Ger Gem hoor. Luister maar eens een aantal preken, en wijs me eens aan wat er precies verkeerd is.

Het is vervolgens uiterst moeilijk om je daarna te handhaven binnen die GG. Je geloofstaal, je vreugde, je getuigenis klinken veel mensen hol in de oren. Je ziet dan ook veel mensen die dit geloof hebben leren kennen vertrekken. Ze worden meewarig nagestaard: weer iemand die denkt dat hij een ware gelovige is.


Ik betwijfel of er veel ware gelovigen vertrekken. Ik denk veeleer dat de mensen die vertrekken de prediking van de ellende niet aanstaat. En dat is toch een wezenlijk onderdeel van de Bijbel.

Dat is de tragiek van de GG. Geloof blijft schaars, omdat dat nu eenmaal zo moet zijn. Wie al te snel zegt dat hij waarachtig gelooft, zal uiteindelijk moeten vertrekken. Er worden genoeg kinderen geboren om die leegtes weer aan te vullen. Maar elke generatie voltrekt dit patroon zich weer.


Dit is gewoonweg onjuist, en het lijkt zelfs bijna op laster. Noem mij de artikelen, de boeken of de preken waar dit wordt gezegd.

Daarom spreken ex-GG-ers soms met meer woorden dan de GG-ers zelf.


Je spreekt met veel woorden, inderdaad. Maar of dat nu zo goed is...
“You contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary.”
― Jonathan Edwards

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3318
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor naamloos » 20 dec 2016 13:23

BladeStraight schreef:Ik ga naar de Ger Gem, en ik herken me totaal niet in jouw verhaal. Misschien hangt het af van de plaats, het is nu eenmaal een breed kerkverband, maar ik hoor elke zondag een krachtige oproep tot geloof en bekering en een voluit Bijbelse prediking.
Oww, gaat de voorganger er dan vanuit dat er in de kerk over het algemeen ongelovige mensen zitten?
Of roept ie ook gelovige mensen steeds op om te gaan geloven? Daar zou je de kluts van kwijtraken en denken dat je iets gemist hebt ofzo.
En gaat ie er dan vanuit, dat de eventuele gelovigen, wegen gaan die bij Jezus vandaan leiden zodat ze zich dienen te bekeren?
Zeggen ze er ook bij waarvan je je moet bekeren? (anders blijf je rondjes draaien, toch?) tZou mij gaan duizelen!
Kijk, dat gelovigen struikelend achter Jezus aangaan weten we allemaal wel denk ik. Wie struikelt moet belijden, opstaan en weer verdergaan.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
BladeStraight
Luitenant
Luitenant
Berichten: 600
Lid geworden op: 13 okt 2014 14:45

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor BladeStraight » 20 dec 2016 13:57

naamloos schreef:Oww, gaat de voorganger er dan vanuit dat er in de kerk over het algemeen ongelovige mensen zitten?
Of roept ie ook gelovige mensen steeds op om te gaan geloven? Daar zou je de kluts van kwijtraken en denken dat je iets gemist hebt ofzo.
En gaat ie er dan vanuit, dat de eventuele gelovigen, wegen gaan die bij Jezus vandaan leiden zodat ze zich dienen te bekeren?
Zeggen ze er ook bij waarvan je je moet bekeren? (anders blijf je rondjes draaien, toch?) tZou mij gaan duizelen!
Kijk, dat gelovigen struikelend achter Jezus aangaan weten we allemaal wel denk ik. Wie struikelt moet belijden, opstaan en weer verdergaan.


Een oproep zowel tot de mensen in de kerk die nog niet geloven om dat wel te gaan doen, en een oproep aan hen die Christus kennen tot een dagelijkse bekering en vernieuwing van het leven.
“You contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary.”
― Jonathan Edwards

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2233
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor benefietdiner » 20 dec 2016 14:52

BladeStraight schreef:Ik denk veeleer dat de mensen die vertrekken de prediking van de ellende niet aanstaat. En dat is toch een wezenlijk onderdeel van de Bijbel.
Ellende verlossing en dankbaarheid zijn de thema's van de catechismus van Heidelberg en niet expliciet van de Bijbel. Het is in feite een uitleg. In verschillende Gereformeerde Gemeenten wordt gesteld dat een mens eerst de ellende moet kennen om tot de verlossing te kunnen komen. Maar zo heeft de catechismus het niet bedoeld. En in de praktijk gaat het ook niet zo. Iemand kan zo overweldigd worden door de liefde van Christus en komen tot de verwondering dat Christus jou heeft opgezocht. Later kun je jezelf geducht tegen komen. Als je bij jezelf ontdekt dat er nog zoveel verkeerd zit in je leven. Dan kom je van de verlossing en de dankbaarheid in de ellende. Denk maar aan de geschiedenis van Levi de tollenaar. Levi zat in zijn tolhuis en was bezig zichzelf te verrijken over de portemonnaie van de Joden heen. Jezus kwam voorbij en zei tegen hem: volg mij. In de Statenvertaling staat dan: En hij opstaande volgde Hem. Hoe zal hij verwonderd geweest zijn dat Jezus hem opzocht.
Een ander voorbeeld was de tollenaar Zacheus die uit nieuwsgierigheid in een boom klom, want "hij wilde Jezus wel zien Wie Hij was. En daar staat Jezus stil bij de boom en zegt tegen Zacheus: kom haastig af, want ik moet heden in uw huis blijven. Als God gaat werken met Zijn genade gaan al onze schema's eraan. Alleen Jezus blijft over als de Zaligmaker.
In de Bijbel komt de inhoud van de drie stukken ellende verlossing en dankbaarheid aan de orde. Maar deze stukken worden zo niet bij name genoemd. Neem de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Jezus toont haar de zonde in haar leven aan. Ze had meerdere mannen gehad en die ze nu had was haar man helemaal niet. Lees maar eens hoe pastoraal Jezus met deze vrouw omgaat. Dat is de ellendekennis. De vrouw ziet bij het licht van Jezus' woorden dat ze het er slecht van heeft afgebracht. Maar direct daarbij ziet ze dat Jezus de Zaligmaker is en jubelt ze het uit. Ze wil Jezus gaan verkondigen aan de mensen in de stad Samaria.
En zo lees je in de Bijbel verschillende wijzen waarop mensen tot het geloof komen. Daarin spelen de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid allemaal een rol. Maar het loopt wel door elkaar heen.

Gebruikersavatar
BladeStraight
Luitenant
Luitenant
Berichten: 600
Lid geworden op: 13 okt 2014 14:45

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor BladeStraight » 20 dec 2016 18:04

De drieslag van ellende, verlossing, en dankbaarheid is geen verzinsel van de makers van de Catechismus van Heidelberg. Het is afgeleid van de indeling van de brief aan de Romeinen. Verder ben ik het volledig met je eens, het is niet zo dat je een keer ellende meemaakt, dan verlossing en dan dankbaarheid. Het hele leven zal een christen die zaken weer opnieuw tegenkomen.

Maar allen die tot Christus getrokken worden zullen wel deze drie dingen leren kennen. Het is niet mogelijk dat een kind van God nooit heeft ingezien hoe slecht hijzelf is, bijvoorbeeld. Evenmin is het mogelijk om enkel met een diep besef van verlorenheid behouden te worden. Hoeveel de kennis daarvan is, en hoe lang dat duurt, dat is allemaal anders. Het is niet mogelijk om de Heilige God van hemel en aarde in een menselijk systeem te passen. Maar deze drieslag is wel zuiver naar het woord van God.
“You contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary.”
― Jonathan Edwards

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2233
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor benefietdiner » 20 dec 2016 19:34

BladeStraight schreef:Het is afgeleid van de indeling van de brief aan de Romeinen.
Nooit van gehoord.
Maar ik ben niet te oud om te leren, vertel :-k
Zoals ik het geleerd hebt komt de drieslag van de Heidelberger vanuit de Lutherse Catechismus die de Heidelberger daaruit heeft overgenomen. Hoogstwaarschijnlijk bij de Lutherse een korte geloofsbelijdenis die men in Heidelberg aflegde bij de toelating tot het avondmaal maar nooit chronologisch bedoeld.
Belijdt gij een arme zondaar te zijn (ellende)? Ja
Belijdt gij dat Jezus Christus uw Zaligmaker is (verlossing)? Ja
Belijdt gij dat u voor deze verlossing dankbaar dient te zijn (dankbaarheid) ? Ja

lekkerbek
Sergeant
Sergeant
Berichten: 379
Lid geworden op: 10 mei 2012 09:28

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor lekkerbek » 20 dec 2016 19:58

Stel voor dat je door dankbaarheid te voelen bekeerd wordt, waar moet je dankbaar voor zijn dan? Dat kan toch alleen doordat je een besef heb gekregen verloren te zijn als er geen verlossing plaats vindt? Ik kan me wel voorstellen dat je de ene periode meer in dankbaarheid leeft en een volgende keer weer door eigen schuld, door de zonde, weer "in de ellende zit". Maar t kan niet achteraan beginnen, we moeten tenslotte ergens dankbaar voor zijn!
En waar het in de Bijbel staat? Alles gaat hierover, kijk eens naar David, hoe vaak is die cirkel niet rond geweest? Naomi......Jakob......enz enz

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3448
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor Johan100 » 20 dec 2016 20:06

@lekkerbek, uit de redelijke godsdienst van W. Brakel. Toets het maar aan de bijbel.Punt c.


(c) Sommigen op een zeer Evangelische wijze. De zaligheden en de volheid van de
Middelaar Jezus Christus overstelpen de ziel, en de zoetheid van de Evangelische
goederen vervullen zó hun ziel, dat ze geen tijd hebben, aan hun zonden met
verschrikking te denken. Maar zij worden als verslonden door het Evangelie, en zij
ontvangen Jezus met blijdschap als Zachéus, Lukas 19:3, 10.

6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.
Let wel op de vrucht: En Zachéüs stond en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.
9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1885
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor mona » 20 dec 2016 21:41

Johan100 schreef:(c) Sommigen op een zeer Evangelische wijze. De zaligheden en de volheid van de
Middelaar Jezus Christus overstelpen de ziel, en de zoetheid van de Evangelische
goederen vervullen zó hun ziel, dat ze geen tijd hebben, aan hun zonden met
verschrikking te denken. Maar zij worden als verslonden door het Evangelie, en zij
ontvangen Jezus met blijdschap als Zachéus, Lukas 19:3, 10.


Als dit de weg is die de Heere met jou gaat, en je leert in de kerk dat altijd eerst de zondenkennis komt, dan kan je helemaal
helemaal in de war raken.

Brakel beschrijft nog vier of vijf andere voorbeelden hoe de Heere kan beginnen.
En dan zegt hij er ook nog bij:
Als het bij u nog op een andere manier is gegaan, twijfel dan niet. God gaat met ieder Zijn eigen weg.
(vrij vertaald, maar ik heb het citaat niet letterlijk bij de hand).
Dit is Bijbels. Want hoe de Heere begint, is helemaal Zijn Eigen werk.
Uiteindelijk zal elke weg bij het Kruis uitkomen, want zonder verlossing door het bloed van Christus is er geen zaligheid.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2233
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor benefietdiner » 20 dec 2016 21:55

Johan100 schreef:@lekkerbek, uit de redelijke godsdienst van W. Brakel. Toets het maar aan de bijbel.Punt c.


(c) Sommigen op een zeer Evangelische wijze. De zaligheden en de volheid van de
Middelaar Jezus Christus overstelpen de ziel, en de zoetheid van de Evangelische
goederen vervullen zó hun ziel, dat ze geen tijd hebben, aan hun zonden met
verschrikking te denken. Maar zij worden als verslonden door het Evangelie, en zij
ontvangen Jezus met blijdschap als Zachéus, Lukas 19:3, 10.

6 En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.
Let wel op de vrucht: En Zachéüs stond en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.
9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is.

Precies en de Samaritaanse vrouw en Levi de tollenaar ik schreef het hier boven reeds. viewtopic.php?f=30&t=29162&start=105#p2058122
lekkerbek schreef:Stel voor dat je door dankbaarheid te voelen bekeerd wordt, waar moet je dankbaar voor zijn dan? Dat kan toch alleen doordat je een besef heb gekregen verloren te zijn als er geen verlossing plaats vindt? Ik kan me wel voorstellen dat je de ene periode meer in dankbaarheid leeft en een volgende keer weer door eigen schuld, door de zonde, weer "in de ellende zit". Maar t kan niet achteraan beginnen, we moeten tenslotte ergens dankbaar voor zijn!
En waar het in de Bijbel staat? Alles gaat hierover, kijk eens naar David, hoe vaak is die cirkel niet rond geweest? Naomi......Jakob......enz enz
Dat is een echte Ger. Gem reactie :D met de onweerlegbare reddingsboei gedachte. ‘Een mens moet eerst in het water liggen en dreigen te verdrinken(ellende) anders heeft hij geen reddingsboei (verlossing /Jezus) nodig’. Deze logische voorstelling staat zo hoog aangeschreven bij de Ger.Gem. dat een ander niet bestaat en dat laat je ook in je reactie zien. Het is zeker niet fout maar als je het verabsoluteer is het incorrect. [-X

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2233
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor benefietdiner » 20 dec 2016 21:59

mona schreef:Als dit de weg is die de Heere met jou gaat, en je leert in de kerk dat altijd eerst de zondenkennis komt, dan kan je helemaal helemaal in de war raken.
Dat schrijft Johan100 juist niet! Je bedoeld waarschijnlijk lekkerbek.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3448
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor Johan100 » 21 dec 2016 20:37

Johan100 schreef:(c) Sommigen op een zeer Evangelische wijze. De zaligheden en de volheid van de
Middelaar Jezus Christus overstelpen de ziel, en de zoetheid van de Evangelische
goederen vervullen zó hun ziel, dat ze geen tijd hebben, aan hun zonden met
verschrikking te denken. Maar zij worden als verslonden door het Evangelie, en zij
ontvangen Jezus met blijdschap als Zachéus, Lukas 19:3, 10.

mona schreef:
Als dit de weg is die de Heere met jou gaat, en je leert in de kerk dat altijd eerst de zondenkennis komt, dan kan je helemaal
helemaal in de war raken.

Brakel beschrijft nog vier of vijf andere voorbeelden hoe de Heere kan beginnen.
En dan zegt hij er ook nog bij:
Als het bij u nog op een andere manier is gegaan, twijfel dan niet. God gaat met ieder Zijn eigen weg.
(vrij vertaald, maar ik heb het citaat niet letterlijk bij de hand).
Dit is Bijbels. Want hoe de Heere begint, is helemaal Zijn Eigen werk.
Uiteindelijk zal elke weg bij het Kruis uitkomen, want zonder verlossing door het bloed van Christus is er geen zaligheid.

Idd, de stappenmethode en beter weten dan God.
Ja, klopt er stonden meer voorbeelden beschreven.
@benefiet, je interpreteert mona's opmerking verkeerd. Ze bedoelde dat als God zo'n weg met iemand gaat van het voorbeeld wat ik noemde en er wordt geleerd dat zondekennis altijd voorop gaat, kun je in de war raken.
Ik zeg er wel bij dat Zacheus weg niet staat beschreven vlak voordat hij in de boom klom en waarom hij Jezus wilde zien.
Er staat alleen dat hij een overste van de tollenaars was en rijk was en Jezus zocht te zien. En later beleed hij dat hij zaken ontvreemd had en vierdubbel weder zou geven. Dus ik denk dat dit voorbeeld zeker op z'n plaats is.
Ander voorbeeld is Johannes de doper die al vanaf de moederschoot God vreesde.
Laatst gewijzigd door Johan100 op 21 dec 2016 20:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

benefietdiner
Majoor
Majoor
Berichten: 2233
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor benefietdiner » 21 dec 2016 20:45

Johan100 schreef:@benefiet, je interpreteert mona's opmerking verkeerd.
:roll: je heb gelijk :oops: sorry mona

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3448
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Randstad

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor Johan100 » 21 dec 2016 20:51

Geeft niet! Vond het wel aardig van je :wink:
Gal.5:15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1885
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Gereformeerde Gemeenten

Berichtdoor mona » 21 dec 2016 21:09

benefietdiner schreef:sorry mona

Geeft niet hoor!


lekkerbek schreef:Maar t kan niet achteraan beginnen, we moeten tenslotte ergens dankbaar voor zijn!

De dankbaarheid is altijd op Christus gericht. En al is de zondekennis nog niet zo groot, dan ook is er altijd reden om Hem te danken. Omdat Hij mij heeft opgezocht!
De zondekennis komt altijd, het kan niet zonder. Maar wanneer, en hoe diep en hoeveel, dat moeten we helemaal aan God overlaten.
Christus is alles! En juist als God je jouw zonden laat zien, wordt de dankbaarheid zo groot, omdat Hij jou wil vergeven. Dan wordt de waarde van Zijn offer zo diep. Dan is Hij zo gepast voor jou, in jouw situatie.
Het is allemaal verweven met elkaar. Er is geen raster of norm wat God altijd gebruikt voor elk mens.
Het enige wat vaststaat is het het verzoenend bloed van Christus waardoor wij zalig moeten worden.
En dan zeg ik daarbij: Halleluja. Wij hebben geen benul of idee hoeveel rijke schatten er zijn in Hem, voor degenen die Hem liefhebben!
Als Hij ons daar iets van openbaart, dan is dat de hemel op aarde.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast