(on)wederstandelijke genade

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Jvslooten

(on)wederstandelijke genade

Berichtdoor Jvslooten » 29 nov 2013 11:14

Wat is genade?
Genade is de in het christelijk geloof gebruikte uitdrukking voor Gods welwillende toewending tot de mens, die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus. In de christelijke theologie is genade een van de eigenschappen van God. Het is een spontane, niet verdiende goddelijke gunst. Christenen verstaan er een vrije gave onder, die de mens absoluut niet verdiend heeft.

Genade en de vrije wil
Zowel Augustinus als Thomas van Aquino stellen dat een goed begrip van genade niet tegenspreekt dat de mens een vrije wil heeft. Want een mens met genoeg wilskracht om Gods genade te weerstaan, zal dat juist door de inwerking van die genade niet willen.

Onweerstaanbare genade
Het dubbelzinnige dogma van de onweerstaanbare genade leidde in de 5e eeuw tot het belangrijke debat tussen Augustinus en Pelagius en in de 16e – 17e eeuw tot de instelling van de Congregatio de Auxiliis, een commissie voor hulp, omdat de Jezuïeten het bestaan ervan ontkenden, terwijl de Augustijnen en de Dominicanen dit wel leerden. Het debat was onderdeel van de contrareformatie en zou herleven in de gesprekken tussen de Jansenisten en de Jezuïeten. Gedurende de gehele 17e eeuw verbood de paus, teneinde de vrede te bewaren, publicaties over onweerstaanbare genade.

Genade in het calvinisme
Het calvinisme verbond de opvatting van Luther dat de mens niets kan bijdragen aan zijn verlossing met de leer van de uitverkiezing of predestinatie. Het goede nieuws dat God de gift van behoud vrijelijk schenkt aan wie gelooft, wordt in deze leer verduidelijkt door de gedachte dat hij die gave aan anderen kan weigeren. Calvijn wilde de gelovigen zekerheid bieden dat God ze daadwerkelijk zou redden. Hij leerde de volharding der heiligen, dit houdt in dat God degenen die hij heeft uitverkoren ook zal redden. Zowel de huidige als de uiteindelijke toestand van iemands ziel zijn alleen bekend bij God. Deze leer vertoont duidelijke parallellen met de leer van de onweerstaanbare genade die in de zeventiende eeuw voor een groot conflict binnen de katholieke kerk zorgde.
Jacobus Arminius, hoogleraar aan de Leidse Universiteit, stelde dat Gods uitverkiezing van mensen mede gebaseerd was op hun geloof dat hij van tevoren voorzien had. Volgens zijn tegenstanders, van wie zijn collega Franciscus Gomarus de belangrijkste was, zette hij hiermee de deur open voor een rol van de mens ten koste van de genade van God als enige bron van de verlossing. Waar Arminius poogde de kerkmensen aan te sporen om toch vooral actief te geloven stelden zijn tegenstanders dat hij hierdoor de mensen alleen maar in onzekerheid bracht doordat het behoud daardoor net als bij de katholieken weer van de inzet van feilbare, zondige mensen zou afhangen. De Synode van Dordrecht (1618–1619) verwierp de opvatting van Arminius en zijn volgelingen zoals dezen die hadden samengevat in de Vijf artikelen van de remonstranten. Als reactie hierop formuleerde de Synode de Dordtse Leerregels. Deze worden vaak samengevat als:

1. Totale verdorvenheid
2. Onvoorwaardelijke uitverkiezing
3. Beperkte verzoening
4. Onweerstaanbare genade
5. Volharding der heiligen

Genade in het arminianisme
De vijf artikelen waartegen de de Dordtse Synode zich richtte verdedigden dat:

1. uitverkiezing (en veroordeling op de dag des oordeels) wordt bepaald door het geloof of het ongeloof van de mens;
2. de verzoening, hoewel voldoende voor alle mensen, is alleen werkzaam voor de gelovige;
3. zonder hulp van de Heilige Geest is geen mens in staat om te reageren op de wil van God;
4. genade is niet onweerstaanbaar, en
5. gelovigen zijn in staat om zonde te weerstaan, maar kunnen nog wel steeds hun eeuwige redding verspelen door Gods genade af te wijzen.

De volgelingen van Arminius verenigden zich hierna in de Remonstrantse broederschap, een open kerkgenootschap, dat tegenwoordig als vrijzinnig protestant te kenmerken is. In hun geloofsbelijdenis komen de woorden uitverkiezing en genade niet meer voor.

Bron: De vrije encyclopedie

Ik wil mij in dit topic richten op de genade -zoals de topictitel al aangeeft. Genade; wederstandelijk of niet?

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor Marnix » 29 nov 2013 14:01

Moeilijk onderwerp aangezien de Bijbel beiden lijkt te noemen. De vrije wil en geen vrije wil, onze keuze en Gods keuze. En dan is het een moeilijke discussie of het een of het ander waar is.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor schelpje3 » 29 nov 2013 16:03

Ik heb hier een citaat van Thomas Watson:

Groei in de genade is het beste bewijs dat we ware genade hebben. wat
niet leeft, groeit niet. De groei van de genade toont dat zij leeft in de ziel.
Groei in de genade is het sieraad van een christen. Abrahams geloof was
schoon in het begin van zijn geestelijk leven, maar later groeide het zo
krachtig en tot zo’n hoogte dat God Zelf Zich erin verlustigde en Abraham
kroonde met deze eer, dat men hem ‘de vader der gelovigen’ noemde.
Hoe meer wij in genade groeien, hoe meer eer wij God toebrengen.
Gods eer is meer waard dan de zaligheid van alle zielen der mensen. Het
moet ons oogmerk zijn zegetekenen op te richten ter ere Gods en hoe
kunnen we dit beter doen dan te groeien in genade.

1a2b3c
Majoor
Majoor
Berichten: 1636
Lid geworden op: 25 nov 2009 21:21

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor 1a2b3c » 30 nov 2013 11:04

Ik ben het sowieso niet eens met punt 3 en 4 uit het calvinisme.

3. Beperkte verzoening.

1 Joh.2: 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
2 Kor.5: 19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
Joh. 1: 29 Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Heb. 2: 3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?

Als de verzoening maar voor een select aantal mensen geldt, dan hebben degenen die verloren gaan niets anders dan wat 'gebakken lucht' verworpen. (vergeef me de uitdrukking, ik bedoel het niet spottend)

4. Onweerstaanbare genade.

Hand.7: 51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij.
Mat. 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
Tit.2: 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen.

Het is dezelfde genade en verzoening die God aanbiedt aan alle mensen. Toch worden niet alle mensen behouden, degenen die het afwijzen door ongeloof en/of onwil, wederstaan de genade.

Jvslooten

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor Jvslooten » 30 nov 2013 11:06

1a2b3c schreef:Toch worden niet alle mensen behouden, degenen die het afwijzen door ongeloof en/of onwil, wederstaan de genade.
Waarom wijzen sommige mensen het dan af, en anderen niet?

Jvslooten

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor Jvslooten » 30 nov 2013 11:15

1a2b3c schreef:Ik ben het sowieso niet eens met punt 3 en 4 uit het calvinisme.

3. Beperkte verzoening.
Alverzoening dan? Ik hoor graag hoe je dan wel over puntje drie denkt.

Gebruikersavatar
mealybug
Generaal
Generaal
Berichten: 6834
Lid geworden op: 09 jul 2012 20:15
Locatie: iKapa

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor mealybug » 30 nov 2013 11:16

Jvslooten schreef:Waarom wijzen sommige mensen het dan af, en anderen niet?


Waarom lust de een geen spinazie en de andere vindt het heerlijk?
Waarom gaat de een naar Chersonissos op vakantie en de ander naar Jeruzalem?
Waarom denkt de mens vragen voor een ander te kunnen beantwoorden, terwijl ze zichzelf niet eens kennen?

1a2b3c
Majoor
Majoor
Berichten: 1636
Lid geworden op: 25 nov 2009 21:21

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor 1a2b3c » 30 nov 2013 11:28

Jvslooten schreef:Waarom wijzen sommige mensen het dan af, en anderen niet?
Ongeloof en/of onwil.
Jvslooten schreef:Alverzoening dan? Ik hoor graag hoe je dan wel over puntje drie denkt.
God is verzoend (zie o.a. de teksten uit m'n vorige post), en Hij smeekt ons middels Zijn gezanten ons met Hem te laten verzoenen: 2 Kor.5: 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

Ik op mijn beurt hoor graag van je hoe jij de teksten uitlegt die ik hier en in m'n vorige post genoemd heb.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor schelpje3 » 30 nov 2013 11:31

1a2b3c schreef:Ik ben het sowieso niet eens met punt 3 en 4 uit het calvinisme.
3. Beperkte verzoening.
Als de verzoening maar voor een select aantal mensen geldt, dan hebben degenen die verloren gaan niets anders dan wat 'gebakken lucht' verworpen. (vergeef me de uitdrukking, ik bedoel het niet spottend)
Tit.2: 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen.

Aan de voet van het kruis stonden honderden of duizenden mensen. Kwamen die allemaal tot geloof? Ze zagen het voor hun ogen gebeuren!
Ook die de wonderen en tekenen hebben gezien, kwamen niet allen tot bekering.
Ter linkerzijde en ter rechterzijde hingen ook 2 mannen, één werd krachtdadig bekeerd, en de ander?
Het is ongeloof en opstand als je tegen de uitverkiezing ageert, want je zegt ten diepste dat het niet goed is als God mensen zou verwerpen.

1a2b3c
Majoor
Majoor
Berichten: 1636
Lid geworden op: 25 nov 2009 21:21

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor 1a2b3c » 30 nov 2013 11:37

schelpje3 schreef:Aan de voet van het kruis stonden honderden of duizenden mensen. Kwamen die allemaal tot geloof? Ze zagen het voor hun ogen gebeuren!
Ook die de wonderen en tekenen hebben gezien, kwamen niet allen tot bekering.
Ter linkerzijde en ter rechterzijde hingen ook 2 mannen, één werd krachtdadig bekeerd, en de ander?
Het is ongeloof en opstand als je tegen de uitverkiezing ageert, want je zegt ten diepste dat het niet goed is als God mensen zou verwerpen.
Ik heb het in dit verband niet eens over uitverkiezing gehad, vul ajb niet iets voor me in.
Verder zeg ik helemaal nergens dat alle mensen tot geloof en bekering komen, integendeel! Gewoon goed lezen zou fijn zijn.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor schelpje3 » 30 nov 2013 11:40

1a2b3c schreef:Ik heb het in dit verband niet eens over uitverkiezing gehad, vul ajb niet iets voor me in.
Verder zeg ik helemaal nergens dat alle mensen tot geloof en bekering komen, integendeel! Gewoon goed lezen zou fijn zijn.

Het gaat hier toch over de genade?
Is die voor iedereen en neemt iedereen die aan is toch de vraag?

Jvslooten

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor Jvslooten » 30 nov 2013 11:40

Jvslooten schreef:Waarom wijzen sommige mensen het dan af, en anderen niet?

1a2b3c schreef:Ongeloof en/of onwil.

Hoe komt het dan dat de ene wel gelooft/wil en de andere niet?

Jvslooten schreef:Alverzoening dan? Ik hoor graag hoe je dan wel over puntje drie denkt.

1a2b3c schreef:God is verzoend (zie o.a. de teksten uit m'n vorige post), en Hij smeekt ons middels Zijn gezanten ons met Hem te laten verzoenen: 2 Kor.5: 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

Ik op mijn beurt hoor graag van je hoe jij de teksten uitlegt die ik hier en in m'n vorige post genoemd heb.

Sorry, ik begrijp je niet helemaal denk ik. Laat ik het anders stellen:
-Wat is (de inhoud van) verzoening?
-Wie zijn er allemaal met God verzoend?

1a2b3c
Majoor
Majoor
Berichten: 1636
Lid geworden op: 25 nov 2009 21:21

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor 1a2b3c » 30 nov 2013 11:44

schelpje3 schreef:Het gaat hier toch over de genade?
Is die voor iedereen en neemt iedereen die aan is toch de vraag?
Ja het gaat over genade, en God biedt dat iedereen aan, maar niet iedereen neemt dat aan.

Aan jou dan ook de vraag hoe je de teksten ziet die ik in dit topic genoemd heb, misschien om te beginnen deze: Tit.2: 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen.

schelpje3
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 11611
Lid geworden op: 23 apr 2010 13:57

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor schelpje3 » 30 nov 2013 11:54

1a2b3c schreef:Ja het gaat over genade, en God biedt dat iedereen aan, maar niet iedereen neemt dat aan.

Aan jou dan ook de vraag hoe je de teksten ziet die ik in dit topic genoemd heb, misschien om te beginnen deze: Tit.2: 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen.

Daarmee zeg je dan toch ook dat er een uitverkiezing is? God is toch bij machte om IEDEREEN te laten geloven?

Ik pak de kanttekeningen er bij:

Want (De apostel geeft nu reden, waarom Titus allerlei soort van mensen, ouden en jongen, en zelfs ook de slaven of dienstknechten, moet vermanen, dat zij zich godzalig gedragen.)

de zaligmakende (Dat is, de leer van de genade Gods ons door Christus bewezen en in het Evangelie vervat.)

genade Gods is verschenen ( Namelijk als een licht in de duisternis der schaduwen van het Oude Testament, en de onwetendheid des heidendoms; Jes. 42:7,16; Hand. 26:18; Ef. 5:8; 1 Petr. 2:9; 1 )

aan alle mensen. (Dat is, allerlei soorten van mensen, mannen, vrouwen, ouden, jongen, vrijen en dienstbaren, gelijk uit het voorgaande blijkt. Zie dergelijke 1 Tim. 2:1,2,4. Sommigen voegen de woorden alle mensen bij het woord zaligmakende, in deze zin: De genade Gods alle mensen zaligmakende is verschenen.)

Het hoofdstuk begint met een oproep: och gij, (Namelijk doe niet gelijk deze verleiders, maar als een getrouw leraar, nalatende zulke fabelen, ijdele woorden en geboden van mensen, predik de leer des Evangelies zuiver.)
spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.
Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid.
De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede;

Er wordt dus eerst vermaand en gewaarschuwd tegen "deze verleiders".

Het is niet zo moeilijk om een tekst over te brengen, daar zien we genoeg (foute) voorbeelden van, maar om deze in de gehele context te lezen.

Boaz
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1016
Lid geworden op: 26 jun 2012 18:51

Re: (on)wederstandelijke genade

Berichtdoor Boaz » 30 nov 2013 11:58

Schelpje3 schreef;
Het is ongeloof en opstand als je tegen de uitverkiezing ageert, want je zegt ten diepste dat het niet goed is als God mensen zou verwerpen.


Ik lees in de Bijbel geen uitverkiezing van mensen ten eeuwige leven, ik lees ook nergens dat God mensen verwerpt. Ik vind het zelfs verschrikkelijk als mensen met droge ogen zoiets wreeds over God kunnen zeggen.

Maak er eens een studie van, en begin in het OT: wanneer wordt voor wie het woord 'uitverkozen' gebruikt, en met welk doel?


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast