Christus als goed voorbeeld

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

1a2b3c
Majoor
Majoor
Berichten: 1636
Lid geworden op: 25 nov 2009 21:21

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor 1a2b3c » 09 apr 2013 16:48

Atro schreef:Zei de verloren zoon niet: "Vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet waardig uw zoon genaamd te worden" .. tot tweemaal toe sprak de verloren zoon deze schuldbelijdenis uit!
Voordat hij in de armen van zijn vader lag en daarna!
Je pikt er weer iets uit om er vervolgens een wet van te maken. Lees voor de afwisseling de geschiedenis van de kamerling. Hij snapte er niet veel van, Filippus legde het hem uit, daarna zag hij water en wilde gedoopt worden. Waarop Filippus zei dat dat geoorloofd was wanneer hij met heel zijn hart geloofde.
Hij vroeg niet naar ellende-kennis of belijdenis van zonden, maar hij doopte hem toen de kamerling zei dat hij geloofde dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Nogmaals: de bekeringsgeschiedenissen zijn heel divers.

1a2b3c
Majoor
Majoor
Berichten: 1636
Lid geworden op: 25 nov 2009 21:21

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor 1a2b3c » 09 apr 2013 17:46

Atro schreef: Om Genade te krijgen om te weten wat Genade is, zal er eerst rechtgesproken moeten worden. Een aardse rechter begint bij een proces ook niet bij het vonnis. Zo is ook de Hemelse Rechter. Die wel dat jij schuld belijd, dan pas kan er een vonnis uitgesproken worden.
Het vonnis is al geveld op Golgotha. Uit genade biedt Hij ons de verlossing en zaligheid aan, die we ontvangen door het GELOOF (en niet door een proces met alles erop en eraan). Hou je toch ajb bij de Bijbel!

N.B. Ik zeg hiermee niet dat er geen zonden beleden worden, maar dat iedereen onvoorwaardelijk welkom is bij Hem.

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1488
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor learsi » 09 apr 2013 18:47

alexander91 schreef: Nee zo bedoel ik het absoluut niet. Integendeel juist. Nood is geen vereiste om door de nauwe weg te kunnen gaan. Het is een van de middelen die de geest kan gebruiken. Met het roodgemaakte stuk wilde ik tegemoetkomen aan de gedachten van Atro, maar juist ook benadrukken dat we niet op de nood moeten wachten om Christus pas te kunnen gaan volgen.


Gaan door de nauwe weg/poort.
Het is een poort :D . die leidt op de weg.
Maar misschien bedoelde je wel beiden(of 1 van beiden?) :D .

Ik merk dat je wat ambivalent staat ten opzichte van een kennen van overtuiging(een bepaalde nood) voor de mens tot Christus gaat. (Je noemt het goed, maar niet noodzakelijk).Ik denk dat dat voortkomt uit de gedachte, dat dat wel eens door mensen gezien zal/kan worden als het stellen van een voorwaarde?
En dan een voorwaarde die de mens zelf moet vervullen? Hij is niet van ons afhankelijk, zeg je. Dat ben ik met je eens. Eigenlijk zeg je dan dat God ook goed in staat is om, zonder die overtuiging, Zijn genade aan de mens mee te delen. Ook dat zou Hij kunnen, ben ik met je eens. Dat ligt subtiel zeg je. Ergens wil je voorkomen, dat dat de mens gaat zitten wachten op die nood? Als de Heere Zelf een aanvang maakt bij de Zijnen dan werkt Hij dit Zelf bij hen. Augustinus bidt/zegt ergens:..."wat Gij van mij eist Heere, schenk het mij"...Die was gebracht bij de erkenning, dat het niet bij hem werd gevonden en hij vraagt de Heere in hem te werken. Dát is uit genade en tot roem van de Heere. "Die roemt, roeme in de Heere"

De vraag wordt dan, hoe God mensen tot geloof brengt(in Jezus). Doet Hij dat nu met of zonder enig overtuigen van nood. Wat heeft in jou ogen bijvoorbeeld Johannes 6 en dan met name de verzen 29 en 45 ons hierover te zeggen?

vers 29....Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft.....
Vers 45....Een ieder dan die het van de Vader gehoord heeft en geleerd heeft , die komt tot Mij.....

En hoe verhouden die teksten zich weer tot het overtuigen van zonde gerechtigheid en oordeel genoemd in vers 5-12 in Joh. 16?


Verder ben ik vandaag nog bezig geweest met de tekst uit Matheus 7:13-14.
Daar wordt in ieder geval duidelijk dat de mens(de natuurlijke?) in staat is om de weg die ten Leven leidt breder te maken dan die in werkelijkheid is. Denkend de enge poort en de nauwe weg te nemen neemt men juist(!) de wijde poort en de brede weg! Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Het leert ons, dat de mens een "makkelijker" weg voor ogen heeft, dan de Heere. Het is niet zonder reden dat de Heere zegt dat er weinigen zijn die die weg vinden!
Vinden sluit zoeken in zich. In het Lukas Evang. gaat het zelfs om strijd die geleverd moet worden. Op de achtergrond bespeur je dan iets van een strijd tegen de duivel en een strijd tegen jezelf! Wat is daar de oorzaak van? Dat de mens voor de zaligheid zijn ergste vijand is? Een strijd om de weg te gaan die de Heere in zekere zin "verborgen" heeft.
Toch lokt de Heere ons naar het zoeken van die moeilijk te vinden weg door te zeggen, dat dié tot het Leven leidt.
Als we deze tekst voor ogen nemen, dan zal het niet zo één twee drie duidelijk zijn wat die weg is. Niet zo van .....o dat is wel duidelijk, dat moet die weg zijn. Nee, het is een weg waar naar gezocht moet worden. En weinigen zijn er die hem vinden. Dat zegt de Heere Zélf. Dus is het ook zo. Hij is geen man dat Hij liegen zou.

Als we de term "de poort is eng" in het hebreeuws vertalen, dan staat er zoveel als:..

Hebreeuws:......benauwdheid,......benarde omstandigheid....nood....
Hetzelfde woord staat bijvoorbeeld in de tekst Jesaja 30:20(ook in Jesaja 5:30)...de Heere zal u wel brood der benauwdheidgeven......
Als je dat dus vertaald uit het hebreeuws, dan staat er dus:...."poort der benauwdheid", "poort der benarde omstandigheid", "poort der nood".

daarnaast betekent dit woord ook:.....vijand...(o.a. in Genesis 14:20 en Deuter. 33:7 en vele andere plaatsen).

"Enge poort" kan dus ook uit het hebreeuws vertaald worden met "poort der vijand".

Dat maakt wel het één en ander duidelijk toch?
Voor die poort staat een vijand van de Heere en een vijand van zichzelf.
En door genade zoekt en vindt hij en gaat in.

....." En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn".......


h.g.
Learsi

Atro

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor Atro » 09 apr 2013 19:04

Atro schreef:Zei de verloren zoon niet: "Vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet waardig uw zoon genaamd te worden" .. tot tweemaal toe sprak de verloren zoon deze schuldbelijdenis uit!
Voordat hij in de armen van zijn vader lag en daarna!

Daarnaast zou het niet rechtvaardig zijn als God ons zou richten naar onze handel en wandel? Zou het niet verdiend zijn als wij allemaal voor Zijn aangezicht weggevaagd zouden zijn? Is de Heere niet een vertoornd vuur, waarbij niemand wonen kan? .. naar recht zou het zijn als God mij voor eeuwig verloren had laten gaan.

MAAR ... God heeft een Weg gegeven, waardoor een mens in het reine kan komen. Hij, zonder zonde, is voor ons zonde gemaakt! Hij heeft de schuld op Zichzelf genomen. En dat moet nu geleerd zijn... mijn zonde hebben Hem deze smarten aangedaan! MIJN ZONDE .. door het Allesreinigende Bloed van het Lam weggewassen. God, de Heere, heeft mij uit een ruisende kuil opgericht.


alexander91 schreef:[Laten we de tekst pakken:

"En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide hij: Hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger!
Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u;
En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen.
En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.
En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.
Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten;
"

De zoon uit zijn schuldbelijdenis tegenover de Vader pas nadat de Vader zich over hem ontfermt had. Zijn Vader negeert in het geheel die belijdenis. De Vader ontfermt zich over hem voordat hij nog maar iets kon zeggen. De Vader wachte niet af wanneer de zoon zijn schuld zou belijden. De terugkomst was alles wat telde. Het schuldbesef was het middel hier toegepast om hem terug te drijven, maar de Geest heeft meer middelen om mensen door de smalle poort te drijven. Zie bijvoorbeeld Salomo.

PS en zeker, het zou rechtvaardig zijn als God ons zou richten als een menselijke rechter, maar Hij doet dat NIET. Hij staat boven ons, en je kunt Hem dus niet met een menselijke rechter vergelijken.
PPS Onze zonden zijn niet de weg, Christus is de Weg. Als ik naar mijn zonden kijk, kom ik er nooit en te nimmer uit. Christus gaat voorop, niet iets dat van mij is, ook niet mijn zonden.


Beste Alexander,

Ingaande op je eerste punt:

Voordat de verloren zoon naar zijn Vader terug ging sprak hij ook een schuldbelijdenis uit. Een schuldbelijdenis tegenover de wereld. Dat hij in ongerechtigheid ontvangen en geboren was. Dat hij tegenover de Heilige en Rechtvaardige Vader gezondigd had. Dezelfde belijdenis!

Was dat zijn eigen knappigheid deze belijdenis? Nee, God leerde Hem hier allereerst Godskennis. Een Vader waar het beter was dan ik nu had. Een Vader die zorgde als een vader. Een Vader die geen lust heeft in de dood van mij, maar dat ik leven zal. Toen leerde God hem zelfkennis. Het is mijn eigen schuld, ik ben weggegaan bij de Vader. En toen leerde God hem Christuskennis. Ik zal tot mijn Vader gaan! Want Zijn barmhartigheid is breder, dieper, hoger en langer dan mijn zonde! Dat was zijn schuldbelijdenis! Het eens worden met God.

Door God getrokken kwam hij aan. Door Gods liefdekoorden getrokken! Want hij kwam niet uit zichzelf, maar God was het uit enkel vrije Genade. Ik moet hier denken aan de psalmdichter: Zij komen aan, door ’t Goddelijk licht geleid.

Daar ontfermde God zich in gena over deze verloren zoon. Toen kwam er een schuldbelijdenis (inderdaad ook na de omhelzing met God). Maar hij kwam door ’t Goddelijk licht geleid. Dat wil zeggen: Christus was tussen getreden! De schuld van deze verloren zoon voor eeuwig weggenomen.

Ingaande op je tweede punt:

Hieruit concludeer ik dat iedereen op de wereld zalig wordt, omdat God geen Rechter is die ons weg zou vagen?

Ingaande op je derde punt:

Christus is de Weg terug tot God. Ja! Zie psalm 130 vers 2 (ber.) maar:

Zo Gij in ’t recht wilt treden,
O Heer’ en gadeslaan
Onz’ ongerechtigheden,
Ach, wie zal dan bestaan?

Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;

Dies wordt Gij Heer’ met beving
Recht kinderlijk gevreesd.”

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1488
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor learsi » 09 apr 2013 19:10

1a2b3c schreef:Ik geloof wel dat dat waar is, maar dat is redeneren bij Gods kant vandaan. Iemand die Jezus nog niet kent moet aangesproken worden op ZIJN verantwoordelijkheid, die moet niet lastig gevallen worden met dogmatiek.
Anders krijgt hij de indruk dat hij niet mag geloven enkel en alleen op Zijn woord.
Joh.17:20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven.
Zo 'werkt' het van de kant van de mensen: Hem geloven op zijn woord want: vers 17 Uw woord is de waarheid.Groetjes :wink:


Kijk, je hebt het over verantwoordelijkheid van de mens. Daarom ook mag de Heere van hem eisen wat niet gevonden wordt in de mens. Iedere mens is nl. in Adam verantwoordelijk voor zijn val. Als er in het OT staat "mensenkind", dan staat er in het Hebreeuws "ben-Adam", zoon van Adam. Wij hebben Adam's boze hart ge-erfd. Daarom ook moeten wet en evangelie verkondigd worden. Zo en niet anders is de Heere(!) verantwoordelijk voor de redding van de Zijnen. Het is alles uit en door genade.

Zo werkt het van de kant van de mens zeg je.
Het is alles Gods werk en een mens doet niet anders dan de Heere nalopen.
100% Gods werk.

.....Dit is het werk Gods, dat gij gelooft........
.....Trek mij, wij zullen U nalopen.....

h.g.
Learsi

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1488
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor learsi » 09 apr 2013 19:21

alexander91 schreef:
Een aanvullende tekst die ik pas heb gehoord: Joh 21 15-17:
"Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.
Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.
Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.
"

Interessant hier is de werkelijke grondtekst, want de SV maakt het niet heel duidelijk. Bij de eerste 2 vragen van Christus gaat het liefhebben volgens het Griekse woord om de allerhoogste liefde, zoals deze in 1 Korinthe 13 wordt beschreven. Petrus beantwoord Christus niet met diezelfde liefde, maar met het houden van zoals familie van elkaar houden of broers en zussen. Petrus kent zichzelf. Hij zal zichzelf niet overschatten. Hij heeft geleerd dat zelfs zijn hart hem kan verraden en Christus doen verloochenen.
De derde keer gebruikt Christus niet meer de allerhoogste liefde in Zijn vraag, maar dezelfde liefde die Petrus benoemt. Christus weet het, en Petrus heeft dat geleerd. Dat Christus het weet is het allerbelangrijkste. Christus vervolgt ook niet voor niets met waar Hij mee begon bij hem: Volg Mij!


Heel mooi wat daar uit te leren valt. Bedankt voor het delen.

h.g.
Learsi

Gebruikersavatar
mealybug
Generaal
Generaal
Berichten: 6834
Lid geworden op: 09 jul 2012 20:15
Locatie: iKapa

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor mealybug » 09 apr 2013 20:03

learsi schreef:Kijk, je hebt het over verantwoordelijkheid van de mens. Daarom ook mag de Heere van hem eisen wat niet gevonden wordt in de mens. Iedere mens is nl. in Adam verantwoordelijk voor zijn val. Als er in het OT staat "mensenkind", dan staat er in het Hebreeuws "ben-Adam", zoon van Adam. Wij hebben Adam's boze hart ge-erfd. Daarom ook moeten wet en evangelie verkondigd worden. Zo en niet anders is de Heere(!) verantwoordelijk voor de redding van de Zijnen. Het is alles uit en door genade.Wet en evangelie(genade) gaan niét samen.
De wet kan je niet redden, de genade wel.
De mens bemerkt door de wet dat hij zondaar is, waardoor genade nodig is.
Hij neemt deze genade aan in geloof en vertrouwt erop dat Christus betaald heeft voor zijn schuld.
Niet langer heeft de wet een funktie, want de christen is van harte gehoorzaam geworden.
En dan nog is het niet die gehoorzaamheid van de mens, maar de gehoorzaamheid van Christus, waardoor hij rechtvaardig wordt.
Zoals de mens in Adam verantwoordelijk is voor zijn val, zo is hij dus in Christus verantwoordelijk voor zijn behoud.
Dan treedt de wet van Christus in werking, ipv de dode letter.
Niet de letter, maar de geest maakt levend.

1a2b3c
Majoor
Majoor
Berichten: 1636
Lid geworden op: 25 nov 2009 21:21

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor 1a2b3c » 09 apr 2013 20:59

learsi schreef:Kijk, je hebt het over verantwoordelijkheid van de mens. Daarom ook mag de Heere van hem eisen wat niet gevonden wordt in de mens. Iedere mens is nl. in Adam verantwoordelijk voor zijn val. Als er in het OT staat "mensenkind", dan staat er in het Hebreeuws "ben-Adam", zoon van Adam. Wij hebben Adam's boze hart ge-erfd. Daarom ook moeten wet en evangelie verkondigd worden. Zo en niet anders is de Heere(!) verantwoordelijk voor de redding van de Zijnen. Het is alles uit en door genade.
Het ging niet over de erfzonde maar over over bekering en geloof. Trouwens, er staat in Ezechiël dat God iedereen verantwoordelijk houd voor zijn eigen zonden. We erven de zondige natuur van Adam, niet zijn schuld. En waar in de Bijbel staat dat de wet gepredikt moet worden???
learsi schreef:Zo werkt het van de kant van de mens zeg je.
Het is alles Gods werk en een mens doet niet anders dan de Heere nalopen.
100% Gods werk.

.....Dit is het werk Gods, dat gij gelooft........
.....Trek mij, wij zullen U nalopen.....
Als je het verhaal van Gods kant vandaan vertelt is het God die de mens overtuigd, trekt, gewillig maakt en hem zo verlicht dat hij inziet dat hij Jezus vrij aannemen mag.
Vertel je het verhaal van de kant van de mens dan is het horen, geloven/bekeren, volgen.
Je bent eenzijdig door alleen teksten aan te halen over Gods kant van de zaak. Dan krijg je een halve waarheid en een halve waarheid is een hele leugen.

Kol.2:6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen ...
Joh.1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben ...
Hand.8:14 Als nu de apostelen, die te Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaría het Woord Gods aangenomen had...
Hand.11:1 dat ook de heidenen het Woord Gods aangenomen hadden....
1 Kor.15:1 ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt...
Mat.9:22 uw geloof heeft u behouden.
Hand.13:12 12 Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere.
Joh.4:53 En hij geloofde zelf, en zijn gehele huis.

Kijk, dit is de andere kant en ik zou de rij nog veel langer kunnen maken. Dus niet alleen 100% Gods werk ook 100% mensenwerk, want God schakelt de mens niet uit maar in.

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1488
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor learsi » 09 apr 2013 21:11

mealybug schreef:De mens bemerkt door de wet dat hij zondaar is, waardoor genade nodig is.


:idea: :!:

h.g.
Learsi

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1260
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor gravo » 09 apr 2013 23:35

En weer ontbrandt in dit topic de eeuwige twist in protestants Nederland tussen uitverkiezing en geloof, tussen verantwoordelijkheid van de mens en een eenzijdig werk van God, met zelfs als uitloper een vermeend onderscheid tussen Wet en Evangelie.

De kern is ook hier weer de zoektocht naar hoe het nu eigenlijk zit. Er gaat enorm veel energie zitten in het vinden van de theoretische juiste visie op het geloof. Dit doet God, dat doet de mens, eerst is dit, dan dat, vervolgens nog weer iets anders om niet te vergeten dat ook dat nog....enz. enz. Allemaal eindeloos rangschikken van gegevens om maar de juiste theorie, de juiste leer op een rijtje te krijgen.
Eens komt die dag, hopelijk, dat iemand zegt: " Ha, eindelijk, ik heb het, ik weet het, de theorie kent geen geheimen meer voor me".

Maar...uh, isn't the proof of the pudding in the eating? Oftewel, is het niet zo dat we pas weten waarover we spreken, wanneer we zelf ervaring opdoen met alles waar we de theorie zo onophoudelijk van onderzoeken?
Hoe zit dat met het begin van het geloof? Hoe wordt een mens bekeerd? Wat is het aandeel van God, wat van de mens?
Op al die vragen is toch maar één advies te geven: probeer het eens uit!

Onderzoek je zelf. Wil je je wel op de weg van het geloof begeven? Zo niet, waar praten we dan over. Then let's keep dancing. Breek er je hoofd niet meer over en geniet van het leven, zou ik zeggen.

Maar als je nu wel geïnteresseerd bent in het goede, ware en schone van God, wanneer je je nu niet los kunt maken van de boodschap van de Bijbel, wanneer je er nu wel naar verlangt om liefde, vrede en waarheid in je leven te vinden?

Waarom dan niet serieus begonnen? Waarom geen vriendengroep bezocht waar over God en geloof gepraat wordt? Waarom niet eens serieus gebeden, met anderen of alleen? Waarom niet eens eerlijk je leven onderzoeken en je afvragen welk geluk je hebt en welk geluk je nog ontbreekt? Waarom niet ijverig met de dingen van God begonnen? De Bijbel maar eens gepakt, een preek of een toespraak beluisterd, een kerk, een klooster of een gemeente bezocht? Een lied meegezongen, een viering op TV gevolgd?

Ik geef maar een praktische tip, helemaal niet om God er mee voor de voeten te lopen (je hoort wel eens dat verwijt, dat een mens dan onterecht zelf begonnen is als uiting van een eigenwillige godsdienst). Nee hoor, dat bedoel ik helemaal niet.
Gewoon een advies om naast en na al die theoretische debatten nu ook eens een praktisch, echt en werkelijk begin te maken met bekering en geloof.
Zou zo'n advies van gravo dan een wenk van God kunnen zijn?
Zou zo'n eerste begin, zo'n eerste stap dan gezegend kunnen worden door God? Waarom niet?

Als het niet nu is, wanneer dan?

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
alexander91
Majoor
Majoor
Berichten: 1624
Lid geworden op: 24 jan 2013 15:17

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor alexander91 » 10 apr 2013 09:20

Atro schreef:Ingaande op je eerste punt:
Voordat de verloren zoon naar zijn Vader terug ging sprak hij ook een schuldbelijdenis uit. Een schuldbelijdenis tegenover de wereld. Dat hij in ongerechtigheid ontvangen en geboren was. Dat hij tegenover de Heilige en Rechtvaardige Vader gezondigd had. Dezelfde belijdenis!

Was dat zijn eigen knappigheid deze belijdenis? Nee, God leerde Hem hier allereerst Godskennis. Een Vader waar het beter was dan ik nu had. Een Vader die zorgde als een vader. Een Vader die geen lust heeft in de dood van mij, maar dat ik leven zal. Toen leerde God hem zelfkennis. Het is mijn eigen schuld, ik ben weggegaan bij de Vader. En toen leerde God hem Christuskennis. Ik zal tot mijn Vader gaan! Want Zijn barmhartigheid is breder, dieper, hoger en langer dan mijn zonde! Dat was zijn schuldbelijdenis! Het eens worden met God.

Door God getrokken kwam hij aan. Door Gods liefdekoorden getrokken! Want hij kwam niet uit zichzelf, maar God was het uit enkel vrije Genade. Ik moet hier denken aan de psalmdichter: Zij komen aan, door ’t Goddelijk licht geleid.

Daar ontfermde God zich in gena over deze verloren zoon. Toen kwam er een schuldbelijdenis (inderdaad ook na de omhelzing met God). Maar hij kwam door ’t Goddelijk licht geleid. Dat wil zeggen: Christus was tussen getreden! De schuld van deze verloren zoon voor eeuwig weggenomen.
Je legt het erin, maar je haalt het er niet uit. De boodschap die je geeft, komt voort uit wat je erin legt....Je bekijkt het alleen van Gods kant. Het is zeker waar dat God hem trok, maar op het moment dat hij terugging had hij dat niet zo ervaren. De barmhartigheid leerde hij pas bij de omhelzing kennen, en niet daarvoor zoals je schrijft. Hij ging het proberen, hij had niets meer. Christus geeft de boodschap: als je vermoeid bent en het niet meer weet, kom terug naar Huis, kom tot Mij en Ik geef u vrede. Christus bekijkt het van onze kant. Als je Gods genade niet kent, dan voel je ook de koorden niet. De verloren zoon zal eenmaal thuis, na enig nadenken erop zijn gekomen dat het de koorden van liefde van zijn Vader waren die hem getrokken hadden, maar onderweg zal hij het als zijn eigen actie ervaren hebben.

Zo is het ook met het veelvuldige "Volg Mij" wat Christus gebruikt. Doe het nu gewoon, in het volgen van Hem zul je God en jezelf nog beter leren kennen. Achteraf zul je merken wat een liefde en genade het is geweest dat Hij dat van ons eist.

Schuldbelijdenissen horen er helemaal bij, maar zijn niet de hoofdzaken waar je je op moet richten. In het naar Huis gaan zat het heil voor de verloren zoon. Als hij alleen maar schuld beleden had en toen bleef wachten, was er niets gebeurt, want dat is ongehoorzaamheid en een afwijzing van de Vader, Die ons roept. Het is niet het punt waar ik de focus op wil leggen in mijn geloof. Het werk van Christus is al mijn aandacht waardig. Mijn eigen gevoelens komen achter het geloof aan, zoals de discipelen ook hun gevoelens ervaarden in het volgen van Hem. Niet eerst die gevoelens, maar het omkeren van je leven en naar Hem toe gaan en achter Hem aan. Hij is de Leidsman. Als we Christus tot onze Middelaar maken, als we ons vertrouwen op Hem stellen, als we Hem volgen, als we Hem geloven, dan zal Hij onze vuile klederen net als bij Josua omwisselen voor bruiloftsklederen. Mensen die denken niet de bruiloftskleding nodig te hebben op de Koninklijke Bruiloft, die zullen uitgegooid worden zoals in Mattheus 22 staat.

"Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft.
En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.
En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed;
En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde.
Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren
."

Alleen zij die alleen Christus als hun Middelaar beschouwen zullen hun klederen omgewisseld zien. Josua vertrouwde op Christus, niet op zijn eigen ervaringen. Zijn ervaringen leerden hem juist op Christus te zien. Mensen die Christus verwerpen, Zijn Werk niet genoeg vinden, denken dat ze het zelf wel kunnen met hun ervaringen, die wijzen dus ook het bruiloftskleed af. Die gaan in op de verzoekingen van de aanklager (die wijst op hun zonde; op dat hun schuldbesef en spijt te weinig is geweest; hij doet er alles aan om de aandacht voor de Middelaar af te leiden); die gaan een pleidooi proberen te houden.

Atro schreef:Ingaande op je tweede punt:

Hieruit concludeer ik dat iedereen op de wereld zalig wordt, omdat God geen Rechter is die ons weg zou vagen?
Nee, en jij kunt makkelijk uit mijn reacties hier afleiden dat dat niet mijn mening is. Je doet geen moeite blijkbaar om me te begrijpen. Tis een beetje makkelijk en zo heeft een discussie weinig zin. Niet iedereen wordt zalig, alleen zij die gehoor geven aan de uitnodiging om naar de bruiloft te gaan en vervolgens in het zich klaarmaken (richten en volgen van Christus) het bruiloftskleed ontvangen. (en ja dat is van God gezien genade en werk van de Heilige Geest en onverdiend)

Atro schreef:Ingaande op je derde punt:
Christus is de Weg terug tot God. Ja! Zie psalm 130 vers 2 (ber.) maar:
Zo Gij in ’t recht wilt treden,
O Heer’ en gadeslaan
Onz’ ongerechtigheden,
Ach, wie zal dan bestaan?

Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;

Dies wordt Gij Heer’ met beving
Recht kinderlijk gevreesd.”
Altijd het "maar"-tje als Christus (het Levendgeworden Woord) als enige weg wordt aangewezen. Altijd moet er nog ge"maar"d worden en de schuldthermometer erbij gepakt.

Spreuken 2:
"Mijn zoon! zo gij mijn redenen aanneemt, en mijn geboden bij u weglegt (onthoudt);
Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken; zo gij uw hart tot verstandigheid neigt;
Ja, zo gij tot het verstand roept, uw stem verheft tot de verstandigheid;
Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten;
Dan zult gij de vreze des Heeren verstaan, en zult de kennis van God vinden.
"
Ten eerste is de vreze des Heeren een verkeerd woord tegenwoordig. Het betekent oorspronkelijk veel meer ontzag of eerbied. Tegenwoordig betekent het woord veel meer angst. De nadruk is verschoven, het relateert wel, maar de associatie is veranderd. Ontzag voor de Heere, voor Zijn grote Daden. Ja dat kan angst inboezemen, maar ook veel andere emoties. Vreugde, rust, liefde, ook angst en beving, maar niet dat laatste alleen.
Ten tweede zie je dat om de vreze des Heeren te verstaan, echt te begrijpen, we zaken moeten doen: ten eerste moeten we Gods (levendgeworden) Woord aannemen. Ons onderwerpen aan het "Volg Mij" van Christus. We moeten zoeken, bidden, en de Geest zal het ons dan leren. Maar uit onderwerping aan de Schrift. Niet wachten tot een gevoel in ons verraderlijk hart. Als dat leidend wordt is het nooit genoeg.
"an argument is what convinces reasonable men and a proof is what it takes to convince even an unreasonable man." Alexander Vilenkin

Gebruikersavatar
mealybug
Generaal
Generaal
Berichten: 6834
Lid geworden op: 09 jul 2012 20:15
Locatie: iKapa

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor mealybug » 10 apr 2013 11:31

hebr 11:6 zegt toch wel genoeg?
Als de gave van het geloof alleen een geschenk van God zou zijn, zouden de mens Hem straks kunnen zeggen, dat Hij hem/haar nooit het geloof geschonken heeft.
Wie tot God komt moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
Forget about Calvijn en zijn geveinsde nederigheid, want dat biedt geen enkele verontschuldiging.

learsi
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1488
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor learsi » 11 apr 2013 12:58

@1a2b3c

Je hebt nog een reactie van mij tegoed over je vraag naar aanleiding van mijn opmerking over wet en evangelie.

Als je het Matheus Evang. neemt, dan zien we dat Jezus in de hoofdstukken 5 t.m. 7, eigenlijk alleen over de wet spreekt. Hij spreekt niet alleen over de 10 geboden, maar neemt een aantal geboden uit het OT en onderwijst daar over. Dat Hij de wet(ten) aanhaalt doet Hij natuurlijk niet zonder goede reden.

Dit is natuurlijk niet de enige plaats waar Jezus spreekt over de wet. Dit wordt in en door alle evangelien heen gevonden.

Ik geef ook een voorbeeld uit de Brieven.
In de eerste brief aan Thimotheus, eerste hoofdstuk de verzen 8, 9 en 10. (een gelijksoortige opmerking staat in Galaten5:23)

....Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand hem wettelijk gebruikt.......

h.g.
Learsi

Gebruikersavatar
mealybug
Generaal
Generaal
Berichten: 6834
Lid geworden op: 09 jul 2012 20:15
Locatie: iKapa

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor mealybug » 11 apr 2013 13:39

learsi schreef:@1a2b3c

Je hebt nog een reactie van mij tegoed over je vraag naar aanleiding van mijn opmerking over wet en evangelie.

Als je het Matheus Evang. neemt, dan zien we dat Jezus in de hoofdstukken 5 t.m. 7, eigenlijk alleen over de wet spreekt. Hij spreekt niet alleen over de 10 geboden, maar neemt een aantal geboden uit het OT en onderwijst daar over. Dat Hij de wet(ten) aanhaalt doet Hij natuurlijk niet zonder goede reden.

Dit is natuurlijk niet de enige plaats waar Jezus spreekt over de wet. Dit wordt in en door alle evangelien heen gevonden.

Ik geef ook een voorbeeld uit de Brieven.
In de eerste brief aan Thimotheus, eerste hoofdstuk de verzen 8, 9 en 10. (een gelijksoortige opmerking staat in Galaten5:23)

....Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand hem wettelijk gebruikt.......

h.g.
Learsi

Hallo Learsi,
Fijn dat je mijn aversie tegen Calvijn begrijpt.
In de eerste brief aan Timotheus staat inderdaad heel duidelijk voor wie de wet is.
Dat deze wet van Mozes dus wekelijks wordt voorgelezen aan een gemeente, die de wet van Christus zou moeten WILLEN naleven, blijft me een raadsel.
Wie dat niet wil, kan beter op het voetbalveld gaan zitten, lijkt me.
Leven wij niet door den Geest? (Gal 5:25)

Gal 6:15:
Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets (en de besprenkeling als vervanging van de besnijdenis ?, hoe zie jij dat?) maar of men een nieuwe schepping is !

1a2b3c
Majoor
Majoor
Berichten: 1636
Lid geworden op: 25 nov 2009 21:21

Re: Christus als goed voorbeeld

Berichtdoor 1a2b3c » 11 apr 2013 15:39

learsi schreef:@1a2b3c

Je hebt nog een reactie van mij tegoed over je vraag naar aanleiding van mijn opmerking over wet en evangelie.

Als je het Matheus Evang. neemt, dan zien we dat Jezus in de hoofdstukken 5 t.m. 7, eigenlijk alleen over de wet spreekt. Hij spreekt niet alleen over de 10 geboden, maar neemt een aantal geboden uit het OT en onderwijst daar over. Dat Hij de wet(ten) aanhaalt doet Hij natuurlijk niet zonder goede reden.

Dit is natuurlijk niet de enige plaats waar Jezus spreekt over de wet. Dit wordt in en door alle evangelien heen gevonden.

Ik geef ook een voorbeeld uit de Brieven.
In de eerste brief aan Thimotheus, eerste hoofdstuk de verzen 8, 9 en 10. (een gelijksoortige opmerking staat in Galaten5:23)

....Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand hem wettelijk gebruikt.......

h.g.
Learsi
Je haalt wat zaken door elkaar, het ging over wet en evangelie in verband met het komen tot geloof. Het is belangrijk te onderscheiden wat tegen wie gezegd wordt en in welke situatie en met welk doel. Dus waar in de EVANGELIEVERKONDIGING moet de wet gepreekt worden?

In Mat.5 heeft Jezus het tegen Zijn VOLGELINGEN, daar gaat het erover hoe Jezus te volgen. (wet van Christus waar alle gelovigen onder staan)
1 Kor.9:21 Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet, hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn.
Hier zie je dat Paulus mbt de evangelieverkondiging juist niet met de wet komt -hoewel hij zichzelf wel aan de wet van Christus houdt- maar om hen te winnen houdt hij zich juist als 'zonder de wet'.

In 1 Tim. 1 gaf Paulus Timotheüs de opdracht te voorkomen dat bepaalde mensen een afwijkende leer gingen verkondigden. Hij herinnert Timotheüs aan het doel van de afkondiging (vers 5) liefde vanuit een rein hart, goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen hebben zich daarvan afgewend en willen de wet gaan onderwijzen (vers 7).
De wet is goed als die op de juiste wijze gebruikt wordt vers 8. (de wet wordt niet juist gebruikt wanneer hij vermengd wordt met het evangelie. Zie daarvoor m.n. de Galaten-brief)
De wet is er voor de goddelozen ..... en voor alles wat indruist tegen de heilzame leer die in overeenstemming is met het evangelie vers 9-11.
Paulus zegt hier beslist niet dat wet bij het evangelie gepreekt moet worden, wel dat de wet is tegen vader- en moeder moordenaars, doodslagers ..... enz.


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast