op schrift stellen van de Bijbel

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
elburger
Sergeant
Sergeant
Berichten: 374
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

op schrift stellen van de Bijbel

Berichtdoor elburger » 05 nov 2018 12:33

Ben eens in de boeken gedoken omdat er voor mij en rondom mij nogal enige verwarring bestaat omtrent het ontstaan van de Bijbel dewelke wij heden ten dage lezen.


God heeft het lezen van de geschriften uitdrukkelijk aan Mozes geboden.
Deuteronomium 6: 6-9 alwaar staat geschreven; Deze woorden, die Ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uwe kinderen inscherpen, en daarvan spreken, en als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teeken binden op uwe hand, en zij zullen u tot voorhoofd-spanselen tussen uw ogen. En ze op de posten uws huizes en aan uwe poorten schrijven.

Lezen wij in Handelingen 2 : 8 : En hoe horen wij een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn?
Zij die uitgezonden werden

Driehonderd jaar voor Christus' geboorte is het Oude Testament uit het Hebreeuws in het Grieks overgezet door 72 mannen, die beide de talen zeer wel verstonden, door de besturing en onkosten van Ptolomëus Philadelphus, koning van Egypte. Ten tijde van de apostelen is het O.T. overgezet in het Chaldeeuwsch ten dele door Jonathan, ten dele door Onkolos en teen dele door onbekende overzetters. Daarna is het overgezet in de Syrische taal.

Later is de gehele Bijbel door verscheidenen in het Latijn gebracht, zijnde toen, naast het Grieks, de algemene taal. Daaronder is er ook één die het pausdom voor gemeene overzetting houdt.; naderhand is die bijna in zo vele talen gebracht, als de kerk uit natiën bestaat.

Echter, al de overzettingen zijn niet overgezet uit de oorspronkelijke Hebreeuwsche en Griekse talen, in welke de heilige mannen door den Geest Gods gedreven zijnde, die geschreven hebben; maar, of uit de Griekse of uit de Latijnse overzettingen, zodat het van afschriften zijn, zoals er ook verscheidene Nederlandse overzettingen zijn die men nu, oude overzettingen noemt.
Maar volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, is de gehel Bijbel uit de oorspronkelijke Hebreeuwsche en Griekse teksten in het Nederlands overgezet

Delen uit het boek "Redelijke Godsdienst" door W a Brakel
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Gebruikersavatar
Yoshi
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2688
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: op schrift stellen van de Bijbel

Berichtdoor Yoshi » 05 nov 2018 13:07

Dat laatste is natuurlijk mythologisch. De oorspronkelijke teksten zijn namelijk al heel lang, lang voor de 17e eeuw, niet meer beschikbaar als er al zoiets aan te wijzen was als oorspronkelijk.

Veendam
Luitenant
Luitenant
Berichten: 715
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: op schrift stellen van de Bijbel

Berichtdoor Veendam » 05 nov 2018 13:30

Yoshi schreef:Dat laatste is natuurlijk mythologisch. De oorspronkelijke teksten zijn namelijk al heel lang, lang voor de 17e eeuw, niet meer beschikbaar als er al zoiets aan te wijzen was als oorspronkelijk.


Hele gedeelten uit het oude Testament zijn ook terug te vinden in bijvoorbeeld het spjkerschrift.
Bij het vertalen van het spijkerschrift over het ten strijde trekken van Sanherib zijn nagenoeg ook exact gelijk aan de Bijbelvertalingen die wij nu heden ten dage nog hebben.

Zo wordt heel veel dus ook ondersteund door buitenbijbelse bronnen welke zijn voortgekomen uit archeologische opgravingen.

Gebruikersavatar
Yoshi
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2688
Lid geworden op: 18 jun 2015 19:54

Re: op schrift stellen van de Bijbel

Berichtdoor Yoshi » 05 nov 2018 17:12

Veendam schreef:Hele gedeelten uit het oude Testament zijn ook terug te vinden in bijvoorbeeld het spjkerschrift.

Dat zegt enkel dat het heel oud is indien het gene vervalsingen zijn.
Bij het vertalen van het spijkerschrift over het ten strijde trekken van Sanherib zijn nagenoeg ook exact gelijk aan de Bijbelvertalingen die wij nu heden ten dage nog hebben.

Ook dat zegt vrij weinig over de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse teksten.
Zo wordt heel veel dus ook ondersteund door buitenbijbelse bronnen welke zijn voortgekomen uit archeologische opgravingen.

De claim "oorspronkelijke Hebreeuwsche en Griekse teksten" wordt daar verre van mee ondersteund. Zo'n claim is simpelweg niet te maken.

Gebruikersavatar
hans0166
Luitenant
Luitenant
Berichten: 604
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: op schrift stellen van de Bijbel

Berichtdoor hans0166 » 05 nov 2018 17:47

Yoshi schreef:Dat laatste is natuurlijk mythologisch. De oorspronkelijke teksten zijn namelijk al heel lang, lang voor de 17e eeuw, niet meer beschikbaar als er al zoiets aan te wijzen was als oorspronkelijk.


de Masoretentekst, gebruikt voor het OT is behoorlijk betrouwbaar gebleken. Betrekkelijk weinig afwijkingen met de nieuw gevonden oudere handschriften als Nag Hammadi/Qumran

het NT is een ander verhaal... de zgn Textus Receptus is een grote janboel. Erasmus heeft hiervoor laat middeleeuwse vertalingen gebruikt, sommige terugvertaald en wederom vertaald... enz enzz.... in deze teksten is wel het een en ander aan de hand, vele duizenden afwijkingen zijn gevonden, niet alle wezenlijke veranderingen, maar toch... en evenzovele veranderingen zijn wél opzettelijk of foutief overgeschreven.
Een amerikaanse onderzoeker heeft wel eens gesteld dat er meer verschillen tussen de verschillende overgeleverde teksten zitten dan er woorden in het NT staan.
Dat dit gevolgen heeft willen echter niet veel kerken aan.

nb..eigenlijk wel grappig detail: Erasmus heeft de bron van het NT in de SV gemaakt... hij is altijd RK gebleven en zijn werk ligt nu op nagenoeg iedere kansel =D>

Gebruikersavatar
elburger
Sergeant
Sergeant
Berichten: 374
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: op schrift stellen van de Bijbel

Berichtdoor elburger » 08 nov 2018 14:41

Men kan zich ook afvragen waarom er een Bijbel is gekomen. Waarom vind God het belangrijk dat wij Zijn Woord kennen.
Dit zal ik proberen hier duidelijk te maken aan de hand van "redelijke Godsdienst" door Brakel.

God openbaarde een weg waardoor de mens de zaligheid deelachtig kon worden.God kan wat heilzaams openbaren, waaruit voortgekomen zijnde veinzingen van sommigen, alsof zij goddelijke openbaringen ontvingen, en het geloof van het volk aan zulke geveinsde openbaringen..
God door zijne ondoorgrondelijke goedheid, willende een eigen volk op aarde hebben, dat Hij tot zaligheid wilde leiden, heeft aan denzelve den weg tot zaligheid geopenbaard, beginnende met het eerste Evangelie van Adam.
Het zaad der vrouw zal de slang de kop vermorzelen. Genesis 3 : 15
Bij welke God telkens meerdere en klaardere openbaringen gedaan heeft aan zijne profeten, welke het volk predikten, en door het volk geloofd zijn geworden tot zaligheid.
Of deze openbaringen voor de tijd van Mozes zijn geschreven, en schriftelijk aan de kerk in die tijd zijn overgeleverd geweest,, kunnen we noch zeggen, noch ontkennen, het is onbekend; gelijk ook, of Mozes die dingen, die van het begin tot op zijn tijd door hem, door de Heilige Geest in alle waarheid geleid wordende , beschreven zijn uit heilige en van God ingegeven geschriften, op bevel van God overgenomen dan, of hij ze zelf door onmiddellijke openbaringen ontvangen heeft, of door de onfeilbare overleveringen van door den Geest Gods gedreven mannen, dat - zeg ik - is onbekend.
De overlevering kon toen bekwamer geschieden, omdat de vaderen in de heilige linie honderden jaren leefden. Abraham, die getrouw was om zijne nakomelingen de weg der zaligheid bekend te maken, kon, al wat tevoren geschied was, uit de derde hand hebben: Abraham van Sem, die tegelijk met hem geleefd heeft, Sem van Methusalach, en Methusalach van Adam.
Maar dit weten wij zeker, dat de kerk in die tijd niet zonder het Woord van God, of goddelijke openbaringen geweest is. Mozes maakt het ons bekend in zijn eerste boek, en de leiding van de uitverkorenen in die tijd tot zaligheid vereist dit noodzakelijk. Dit Woord Gods in die tijd wordt doorgaans genoemd het onbeschreven Woord, omdat ons niet blijkt dat het beschreven was, en het tot ons niet schriftelijk is gekomen; wij weten daar niet meer van dan Mozes ons verhaalt; alleen spreekt Judas in de profetie van Henoch, vs 14, 15 , aan welke door zijn verhaal gezag gegeven wordt.

Het onbeschreven Woord komt dus uit overleveringe, het beschreven Woord noemen wij, Bijbel.
Men kan dat vinden in oa.a Jes. 34: 16 Zoekt in het boek des HEEREN, en leest;
Marc 12 : 26. hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes
Luc 4: 17. En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja
Openbaringen. 22: woorden des boeks dezer profetie

Het wordt ook wel genoemd Schrift, zie 2 Tim 3 : 15, 16, En dat gij van kinds af de heilige Schriften
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.

Voor mij was dit verhelderend, maar ik weet zeker dat er mensen rondlopen die het hier totaal niet mee eens zijn.
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast