Uitzending van 70 personen.

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

cornelis
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1264
Lid geworden op: 22 mei 2004 19:56
Locatie: Boskoop

Uitzending van 70 personen.

Berichtdoor cornelis » 30 sep 2018 15:23

In Lucas 10 vers 1 t/m 20 staat dat de Here Jezus 70 personen uitzend.
Nu is mijn vraag staat deze geschiedenis alleen in Lucas?
Daarom vertrouwen op U wie U naam kennen,want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken,o HERE.
Psalm 9 vers 11.
Een vriendelijke groet van Cornelis

Gebruikersavatar
hans0166
Luitenant
Luitenant
Berichten: 604
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Uitzending van 70 personen.

Berichtdoor hans0166 » 30 sep 2018 17:55

cornelis schreef:In Lucas 10 vers 1 t/m 20 staat dat de Here Jezus 70 personen uitzend.
Nu is mijn vraag staat deze geschiedenis alleen in Lucas?


heel kort... ja

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeventig_discipelen

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 433
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Uitzending van 70 personen.

Berichtdoor Jesaja40 » 30 sep 2018 18:55

Fijne vraag!

Ik neem u mee naar de tijd waarin de Messias rondwandelde in Israël. Er was heel veel werk te verrichten door de Messias. U leest in uw Bijbel van en grote menigte van mannen die luisterden. Dit was slechts een fractie van de totale bevolking. De Messias wist dit en kende ook de hardheid van hun hart dat zij die niet voor Hem open wilden doen. Zeer velen waren onder de indruk van de wonderen die Yeshua deed. Let op de vraag die Yeshua stelt aan Zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat Ik ben? Kijk naar de diversiteit van de antwoorden en dan zal u duidelijk worden dat wanneer je aanwezig bent bij een wonder je onmiddellijk gaat geloven. Eerder verbazing en blijdschap om het wonder.

Natuurlijk zijn velen die in die tijd leefden genezen van hun ziektes. Het had hen tot inkeer moeten brengen of opmerkelijk moeten maken dat hier iets heel bijzonders aan de hand was. Maar op uw vraag in te gaan: ook Mosje heeft een heel zware taak om recht te spreken over allerlei kleine en grote zaken. Op aanraden van zijn wijze schoonvader worden er 70 leiders als assistenten aan hem toegevoegd. Zij verlichten het werk van Mosje. Dat is ook de reden waarom Yeshua 70 van Zijn volgelingen een bijzondere volmacht geeft om het land door te trekken. Zij krijgen de opdracht om het evangelie te verkondigen. Wat was dan het evangelie in die dagen? Niet wat u in uw Bijbel heeft staan maar de uitleg van de vervulling van de Schriften aangaande de Messias. Dat was het speerpunt van Yeshua, niet het gekissebis met de schriftgeleerden, maar het haarfijn uitleggen: heden is het Schriftwoord vervuld.

Het ging de Messias Yeshua primair niet om genezingen. Het ging om het herstel van de relatie met de Eeuwige, die door de opkomende leer van de schriftgeleerden zo onderbelicht bleef. Het deksel onder mijn volksgenoten was behoorlijk dik te noemen. Maar plaats dat ook in de lijn van die tijd, want als je grondig onderwijs krijgt over elk detail verlies je de hoofdlijnen uit het oog. Het maakt je ook bedrijfsblind, dat wil zeggen: ja, we weten dat wel hoor, kom nu maar weer niet aan met al die regeltjes,graag wat liberaler beste lijders.

Hoe kijken wij er nu tegen deze gebeurtenis aan? De opdracht die de Messias geeft is heel helder. Maar die tegenstand is zo groot en de weerstand van de spottende demonen wordt door de omstanders gehoord. Natuurlijk verrichten zij hun taak en roeping zo goed mogelijk. Maar het viel erg tegen en vergis u niet dat de leiders van Israël zeer sceptisch stonden tegenover Yeshua. Zij zagen wel de wonderen die Hij verrichtte. Maar daar bleef het ook bij.

Hetzelfde zal ook bij Mosje het geval zijn geweest, de aangestelde lagere mede-rechters/regeerders/leiders zullen ook en de zwaardere gevallen dit voor moeten leggen aan Mosje. U leest onder andere dat ook Mosje een overtreder niet direct berecht maar in overleg treedt met de Eeuwige in de tent der samenkomst buiten de legerplaats. Daar wordt het oordeel uitgesproken en binnen de legerplaats wordt ten aanhoren van het gehele volk uitspraak gedaan.

De uitzending van de 70 is bedoeld om nog meer ruchtbaarheid te geven aan het werk van de Messias. De tijd begint te dringen en de vele vragen en antwoorden die er worden gesteld door de geestelijke leiders van mijn volk vergen zeer veel tijd. Yeshua neemt daar ook de tijd voor en ontloopt hen beslist niet. Let maar eens op hoe beknopt de antwoorden lijken van Yeshua. Voor de insiders, dat waren de schriftgeleerden immers, hadden zij maar een woord of hint nodig om dit te toetsen aan de schriften. Hierdoor ging heel veel kostbare tijd verloren. De Messias had de schriftgeleerden kunnen negeren en zich alleen maar te richten naar het gewone volk. Als Hij dat had gedaan dan zouden de schriftgeleerden nog verder door kunnen draven naar de letter van de wet in plaats van naar de geest van de wet te leren inzien wat een gebod of een richtlijn werkelijk inhield.

Stel dat massaal de ogen van de schriftgeleerden open waren gegaan zouden de schriftgeleerden dan toegestaan hebben dat de Messias gedood zou moeten worden. Er was maar een klein deel die werkelijk de dienst uitmaakte in Israël en die onder de controle van de bezettende macht de Romeinen ""geestelijke leiding gaf". Hogepriesters werden aangesteld door de bezetter en deze duldde eigenlijk niet het geloof in Een G'd. Met recht bemoeit Yeshua zich niet met de Romeinen, alhoewel er een Romeinse officier is die tot erkenning komt dat Yeshua de Messias is.

Primair is het werk van de 70 personen om Yeshua te ondersteunen. Kijk naar de bijzondere opdracht die zij meekrijgen: een stel kleren en schoenen. Dan loop je een maandje in de warme zon dan verlang je er naar als iemand tegen je zal zeggen: je kunt hier wel je kleren bij mij wassen en drogen. Realiseer u dat overal waar die 70 naar toe gaan zij op familiebezoek zijn. Hoe zullen zij met elkaar omgaan? Zal er gastvrijheid zijn? Of is de meegegeven instructie van de Messias veelzeggend: als zij niet naar jullie willen luisteren schud dan het stof van je voeten. Iedereen in Israël weet wat dat betekend: ik wil niets, maar dan ook helemaal niets met je te maken hebben. Je bent familie van mij en ik distantieer mij van je en beschouw je als een heiden. Het meest grove wat je elkaar als familie kan overkomen. Met deze instructie weten de 70 al hoe zwaar hun taak kan zijn. Maar zij weten ook hoeveel vreugde zijn mogen ondervinden als zij gastvrij worden ontvangen bij hun volksgenoten.

Wat leert ons dat nu? Want ook in deze tijd zijn er getuigen van de Messias die deze wereld doortrekken. Worden zij met open armen ontvangen of blijft het afstandelijk? U hier op dit web hebben allemaal een eigen achtergrond. Laten wij vooral niet primair gaan zoeken naar de verschillen die details zijn.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

cornelis
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1264
Lid geworden op: 22 mei 2004 19:56
Locatie: Boskoop

Re: Uitzending van 70 personen.

Berichtdoor cornelis » 01 okt 2018 15:55

Ik las wat betreft de wonderen betreft,dat ook wij ingeschakeld kunnen worden,want in Marcus 16 de laatste versen hiervan geven dat duidelijk aan.
Nu weet ik ook dat er geloof moet zijn ,want dat las ik weer in Lucas,de Here Jezus kon er wonderen doen,want er was geloof,en in Johannes staat ,dat Jezus weinig geloof vond,dat was weer op een andere plek.
Daarom vertrouwen op U wie U naam kennen,want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken,o HERE.

Psalm 9 vers 11.

Een vriendelijke groet van Cornelis

Gebruikersavatar
Jesaja40
Sergeant
Sergeant
Berichten: 433
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Uitzending van 70 personen.

Berichtdoor Jesaja40 » 02 okt 2018 10:47

Cornelis citeert:

Ik las wat betreft de wonderen betreft,dat ook wij ingeschakeld kunnen worden,want in Marcus 16 de laatste versen hiervan geven dat duidelijk aan.
Nu weet ik ook dat er geloof moet zijn ,want dat las ik weer in Lucas,de Here Jezus kon er wonderen doen,want er was geloof,en in Johannes staat ,dat Jezus weinig geloof vond,dat was weer op een andere plek.


De Evangelisten brengen een uitvoerig verslag van de gebeurtenissen in die dagen. En alle aansporingen om met kracht het Evangelie door te geven is primair gericht aan de omstanders van die tijd.

Mogen wij dan, ruim 19 eeuwen later, datzelfde ook toepassen? Ik zie dat dit bijzondere werk primair gegeven is aan het Huis van Israël. Zij waren immers door de Eeuwige aangesteld om een licht te zijn voor de volkeren. Mogen wij dat dan zomaar ons ook toe-eigenen als iets wat ook tegen ons gezegd wordt. Natuurlijk worden de gelovigen uit de volkeren ingeschakeld. Maar of dat specifiek ook genezing zou moeten zijn (propageren en praktiseren) betwijfel ik.

Wat zou het verder toevoegen? Zou dat de christelijke gemeenschap doen groeien? Mag ik het nuchter benaderen door gewoon op te merken: wij hebben met alle kennis van nu een zeer breed inzicht gekregen in de Bijbelse boodschap maar wat heeft ons dat gebracht? Een grote verdeeldheid tussen inzicht heeft ons beslist niet geestelijk volwassen gemaakt.

Stel dat er nu weer 70 mannen opstonden met een opdracht die te vergelijken is met de taak die de Messias Yeshua hen opdroeg. Gaan zij met een stel klederen op weg en geen cent op zak deze wereld door? Natuurlijk zijn er personen te vinden die daaraan zouden voldoen. Maar let op: van Wie kregen zij de opdracht en door Wie werden zij aangesteld? Dat was een mondelinge aanwijzing van de Messias, dus op persoonlijke titel. Zij hadden een dubbele opdracht en moesten persoonlijk hun bevindingen rapporteren bij de Messias. En kijk eens naar de reactie van de Messias als sommigen van hen die taak niet voor 100% hebben uitgevoerd.

Nu, vele eeuwen later zijn er mensen die een-op-een de persoonlijke instructie van de 70 moeten gaan praktiseren. Mogen wij dat zomaar ons toe-eigenen als zijnde ook aan ons gegeven met alle autoriteit daaraan verbonden door zieken te genezen en demonen uit te drijven? Persoonlijk zie ik die combinatie als een blasfemie.

Ik denk dat wij het gegeven van de 70 moeten laten staan als een feit en een gebeurtenis in die tijd. Wij hoeven niet iets wat uniek is in de geschiedenis te herhalen. Wij zijn in deze eeuw geplaatst en passen niet in de eerste eeuw van de gangbare jaartelling. Hoe zouden wij de verkondiging van de 70 hebben aanvaard? Ja, maar wij mondige moderne mensen weten nu wat goed is voor de mens en kunnen ook wel het Evangelie uitleggen hoor. Hoe komt het dan dat de kerken leegstromen terwijl de wereldbevolking toeneemt? Gaat het hier om een stukje prestatiedrang, dat wil zeggen: maar wij kunnen dat ook hoor, want de Messias heeft dat ook aan hen (dus ook aan mij) geboden.

Ik zou de uitzending van de 70 personen breder willen zien, ingesteld door Mosje op advies van Jetro. Zij waren ter ondersteuning van het leiderschap en spraken recht binnen kleine familiezaken. Zij waren de hulp om de samenleving maatschappelijk en familiair gezond te houden. Dat was geen eenmalige actie, maar kreeg een permanente rol in Israël. Door afgoderij verviel min of meer die beschermende en corrigerende rol in Israël. Natuurlijk zult u opmerken: ja, dat hadden zij ook niet moeten doen, maar dat is altijd een postume opmerking. Nee, als ik Adam of Eva was geweest, dan had ik niet van die verboden vrucht gegeten hoor zal menigeen wel eens hebben gedacht of uitgesproken.

Een geschiedenis is altijd een momentopname. De hoofdpersonen kennen hun geschiedenis ook achteraf en nooit vooruit. Als wij dat beseffen krijgen wij een heel andere kijk (naar ik mag hopen) op de geschiedenis. De pionier of de hoofdpersoon krijgt geen agenda en een draaiboek waarin hij/zij een rol moet spelen. Nee, zij zijn uniek en kennen niet eens de uitkomst en handelen naar bevind van zaken. Zo ook de 70 personen, die handelden naar bevind van zaken uitgaande van een basic opdracht. En postuum gezien respecteer ik hun inspanning en met dankbaarheid voor wat zij deden voor mijn volksgenoten in die dagen. Hun houding was: gehoorzaam en kwetsbaar en dienstbaar aan hun persoonlijke Zender.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast