Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor Johan100 » 17 jul 2018 12:43

ben db bd schreef:o, wat erg Johan. En ik vind mijzelf al zo vreselijk simpel. M.i. gebruik ik geen jargon, refereer niet aan theologische 'grootheden', behoor m.i. duidelijk niet tot de intellectuelen, wat jullie allemaal toch wel zijn? De Bijbel lees ik recht toe, recht aan, in de veronderstelling dat dit ook de bedoeling van de Allerhoogste geweest is. (dat bevalt mij al decennia uitstekend en is m.i. nog steeds niet weerlegd) En aan die tekst, gewoon zoals het er staat, refereer ik dan.
(s.v.p. niet zeuren over beeldspraak. De antichrist, beest 1, is geen zeemeermin. Beeldspraak bewijst dus zichzelf)

Op dit topic predik ik verschil in betekenis van Koninkrijk Gods, wat ik in feite onbegrensd zie en het Koninkrijk der hemelen, waarbinnen m.i. het christendom, de kerk en uiteraard de hemel vallen.
We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die nieuwe aarde is m.i. véél ruimer bereikbaar voor mensen dan de nieuwe hemel.
In de laten we zeggen 70 jaar dat ik de gereformeerde theologie aanhoor en lees, kwam ik die tweedeling nooit tegen. (alleen bij de JG)
Maar de Bijbel schetst op de nieuwe aarde toch geen bevolking op het niveau van hemelingen, als je erkent dat Op.21 niet meer deels over het vrederijk gaat, zoals het eerste vers al duidelijk aangeeft?

Hoe het zal zijn weet ik niet. Belangrijkste is dat we verzoend zijn met God, anders gaat het allemaal aan ons voorbij.
Als de Bijbel er niet heel duidelijk in is is het ook niet zo belangrijk voor ons.
Moeten we dat helemaal navorsen?
Het is wel duidelijk dat als we verzoend zijn de toekomst erg mooi zal zijn.

In dit leven moeten we vrede met God krijgen, dat is het belangrijkste.
Verder laat ik me verrassen. Alles is genade.
We hebben hier op aarde de taak mensen tot Christus te leiden.

Of?
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
(1 Kor.2)
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 767
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ben db bd » 17 jul 2018 15:14

Jesaja40 schreef, zoals ook ereunao aanhaalde:
Na de 6e Bijbelse dag breekt het tijdperk aan van de 7e Bijbelse dag, die over zal gaan naar de 8e Bijbelse dag die dan eeuwigdurend zal zijn. Ook gedurende die 7e Bijbelse dag zal er om gehoorzaamheid gevraagd worden door de Eeuwige. De aardse regie is dan in de handen van Yeshua gelegd gedurende het 1000 jarig vrederijk. Ieder jaar zal er vanuit alle volkeren op deze aarde een delegatie op audiëntie gaan naar Jeruzalem. Iedere machthebber of volk wat geen afvaardiging zal sturen zal te maken krijgen met een grote droogte, er zal geen regen in dat gebied vallen. Ook dat kan gezien worden als een proefgebod, waarbij de mensheid nog steeds een keuze kan maken. Zij mogen kiezen nog steeds is er die vrije wil en de mens is geen robot of een marionet. Hier gaat het om vrijwillig hulde en eer geven aan de Eeuwige en Yeshua, die beiden Een zijn met elkaar. Ook een jongeling van 100 jaar zal sterven bij een overtreding. Er heerst dus ook de dood in die 7e Bijbelse dag. Die zal er niet meer zijn wanneer de volheid aanbreekt naar de 8e Bijbelse dag.
Dan heeft de mensheid zijn/haar les geleerd en valt de definitieve keuze. Tijdens die 7e Bijbelse dag zal ook de tegenstander van de Eeuwige gebonden zijn. De zonden die openbaar worden gedurende die tijd worden niet geïnitieerd door de tegenstander van de Eeuwige. Het zit in de vrije wil van de mens om daar op een verantwoorden manier mee om te gaan. Ik denk dat de Eeuwige ons heel hard laat werken gedurende die 7e Bijbelse dag.


Ja, ook ik herken in deze lezing van Jesaja het 7e millennium van het Vrederijk met vervulling van de vele nu nog niet uitgekomen profetieën.
Of mijn gereformeerde kerk denominatiebreed deze inzichten reeds bereid is om te delen ..., nou, daar moeten we maar veel geduld in oefenen.
Het wat we Vrederijk noemen, wordt nog wel heel erg 'weg-vergeestelijkt' nemen we ook op dit forum waar.
Dat voor mij zo zeer rare gedoe leid ik ook af bij ereunao, welke nog steeds twee steden Jeruzalem boven elkaar wil situeren. Althans ik mag aannemen dat hij het volgens hem ook in het Vrederijk reeds neergedaalde Nieuwe Jeruzalem niet boven de stille oceaan wil laten zweven, maar op de 'navel' van de aarde te Jeruzalem wil houden.
Voor mijn eigen Bijbelse beeldvorming heb ik dat eens even op onze kamerglobe uitgezet op schaal 1:38 600 000. Dan kom je op zo'n 57mm vierkant. (12000x 185 meter in het vierkant, maar ook in de hoogte)
Beginnen we in het zuiden op de noordpunt van Soedan op de Kreeftskeerkring, dan komen we in het noorden in de Zwarte zee uit.
De zuidoosthoek komt dan ergens bij Maskate in Oman terecht en de noordoosthoek in Oezbekistan onder het Aralmeer.
Kunt u het zich voorstellen? Je zult die hemelse stad maar niet geestelijk wazig doch als werkelijke realiteit boven je hoofd krijgen hangen in dat aardse vredesrijk binnen het Koninkrijk Gods. Je hoeft niet bang te zijn dat de zon erdoor verduisterd wordt, (vers 23) maar hij zou m.i. wel heel hoog moeten zijn om niet uitermate bedreigend op ons te drukken, hoe heerlijk Goddelijk verheven wij ons dat ook mogen voorstellen.
Ja, dan wordt de bereikbaarheid profaan bouwkundig gesproken toch wel een heel groot probleem voor ons gewone stervelingen. (vers 24 e.v.)
Zouden ereunao en collega filosofen al gezien hebben dat het boek des levens in het Vrederijk nog helemaal niet geopend zou zijn bij vers 27?
Het is wel goed als ik deze bespiegeling hier maar gewoon onvoltooid afbreek hè?


Of de Eeuwige ons in het Vrederijk 'heel hard zal laten werken', zoals Jesaja denkt, dat betwijfel ik hoor. Zou de Heere alle zegenvolle industrialisatie, mechanisatie en digitalisering weer weg laten gooien dan? Weet u dat als we elkaar nu niet zoveel tegen zouden werken, we met een paar uur werken per dag ruimschoots in alle behoeften van iedereen zouden kunnen voorzien? Dat heb ik in de jaren '60 al zien voorrekenen. En de resultante van twee gelijke elkaar tegengestelde krachten is nul, leerde ik al op de ambachtsschool. Zo houden we malkander voortgaande onnuttig bezig in dit tranendal.
Als de Heere Jezus straks in en vanuit Jeruzalem regeert over heel de aarde, zal Hij ook zeker de huidige verspillingen niet meer toelaten hoor.
Leuk eigenlijk, als wij eeuwig met Hem verbonden, straks ook met die volmaakte HEER mee mogen sturen in dat Godsrijk, toch? (Op.20:4)

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 767
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ben db bd » 17 jul 2018 16:56

Johan100 schreef:
"Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God."

nou las ik vanmorgen juist van iemand die stelde dat wie denkt God te kennen, kent Hem juist niet. (owvgs)
De diepten van God acht ik dus zo oneindig ver buiten mijn bereik te liggen dat ik mij aan onderzoek dienaangaande nooit zal wagen, wat Gods Geest m.i. ook voor mij niet bedoelt.
Maar gewoon het neergeschreven onversneden heilig Woord van God, dat mag ik toch wel lezen zoals de Almachtige dat voor ons liet opschrijven?
Doch dat schijn ik exegetisch, hermeneutisch, contextueel, filosofisch, theologisch te moeten kunnen of anders alleen maar te luisteren naar wat de erkend geleerden daarvan maken in hun wijsheid. Nou, dat laatste beoefen ik al 7 decennia hoor en dat ook nog op reformatorische grondslag.
Vele eeuwen lang is de voertaal onder theologen en in de kerk latijn geweest. Luther vertaalde dat later in het Duits en inmiddels zijn we nu vele honderden talen verder tot welhaast de einden der aarde toe. Heerlijk hoor.
Toch vind ik dat o.a. de oude statenvertaling - (mij volkomen vertrouwd hoor!) - nog steeds wordt gebruikt om 'wetenschappelijke' afstand te blijven bewaren tussen de dominus en het gewone kerkvolk. Daarmee worden echter ook rare 'uitleggingen' in stand gehouden zoals ik hierboven tracht aan te wijzen. Daarin vind ik bijv. de toonzetting van ereunao wel erg belerend, maar totaal niet verklarend, uitleggend, laat staan weerleggend. Zelfs de theoloog 'gravo', met een 11enhalf voor retoriek (aldus veel applaus oogstend) verketterde slechts gewoon lezen zonder het minste tegenbewijs te leveren. Dat gewoon lezen heb ik ook met hst.21 in het profetisch boek Openbaring gedaan, met dus bovenstaande postings als gevolg.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 17 jul 2018 18:23

johan100:
Hoe het zal zijn weet ik niet. Belangrijkste is dat we verzoend zijn met God, anders gaat het allemaal aan ons voorbij.
Als de Bijbel er niet heel duidelijk in is is het ook niet zo belangrijk voor ons.
Moeten we dat helemaal navorsen?
Het is wel duidelijk dat als we verzoend zijn de toekomst erg mooi zal zijn.
In dit leven moeten we vrede met God krijgen, dat is het belangrijkste.
Verder laat ik me verrassen. Alles is genade.
We hebben hier op aarde de taak mensen tot Christus te leiden.
Of?
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
(1 Kor.2)


Ja dat soort heilsegoïsme is mij van nature ook niet vreemd; als ik nu maar bekeerd en gered ben zal het mij een worst zijn hoe God nog eens aan zijn eer komt en Christus gekroond en aangebeden wordt op dezelfde aarde waar hij eens veracht, bespot en tenslotte gekruisigd is Maar het gaat God om de redding en verlossing uit de macht van satan van heel zijn schepping. En over die strijd en overwinning gaat het met name in het boek Openbaring. En waarom zou Hij dit zo gedetailleerd laten beschrijven als het voor ons niet van belang is om te weten? En waarom verbindt Hij zelfs een aparte zaligspreking aan het lezen en bewaren van de woorden dezer profetie?zie hst 1:3. En als men er dan geen belangstelling voor heeft laat het dan ongelezen, maar ga het niet bederven met allerlei dwaze en onlogische uitleggingen en vergeestelijkingen. Want is zelfs voor de oppervlakkige lezer wel duidelijk dat wij hier op Joodse bodem zijn en het centrum van het eindtijd gebeuren in Israël ligt.! Maar juist dat smaakt de theologen niet, want Israël heeft geen enkele heilsfunctie meer, daar moet je nu de Evangeliekerk voor lezen!

Gr: ereunao

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor Johan100 » 17 jul 2018 19:22

Wat een vreemde conclusies trek jij!
Van nature? Ben je een nieuw schepsel in Christus dan?
Ik merk er helaas niks van, want je prijst Hem die te prijzen is nooit aan.
Je bent bijna alleen maar met eindtijdtheorieën bezig.
Zal het jou een worst zijn als de rest niet tot Christus komt.
Nou, dat is geen vrucht van een nieuwe geboorte hoor.

Gr.Johan.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1647
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ereunao » 17 jul 2018 20:10

johan100:
Wat een vreemde conclusies trek jij?
Van nature? Ben je een nieuw schepsel in Christus dan?
Ik merk er niks van, want je prijst Hem nooit aan.
Alleen maar egoïstisch en helemaal verzot met je eigen eindtijdtheorien bezig.
Zal jou een worst zijn als de rest niet tot Christus komt.
Nou, dat is geen vrucht van een nieuwe geboorte hoor.Vreemde conclusie en eigen eindtijdtheorie?
Ik ontleen wat ik hier zeg regelrecht aan de Schrift en ik heb overvloedig gearbeid om zielen voor Christus te winnen; ik heb aan ziek-en sterfbedden met God geworsteld om het behoud van zielen en God heeft meer dan eens wonderen gedaan op mijn gebed. Ja. Ik ben iddd.een nieuw schepsel in Christus Jezus, ik moet alleen in de praktijk van mijn leven nog worden wat ik in Hem reeds ben. En dat kost strijd Johan want dat gaat tegen de begeerten van vlees en bloed in Maar daarnaast is juist de Gemeente van Christus zeer nauw betrokken bij de strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht Ef.6:12 i.t.t. Israël die tegen mensen van vlees en bloed te strijden had en heeft .En het is deze strijd die in de Openb. tot zijn climax en beslissende overwinning komt .En als wij daar geen weet van hebben zitten wij op de tribune en staan niet in het strijdperk. Hier laat ik het maar weer bij. gr: ereunao.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 767
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Koninkrijk Gods en Koninkrijk der hemelen: verschil of synoniem?

Berichtdoor ben db bd » 19 jul 2018 13:55

.En het is deze strijd die in de Openb. tot zijn climax en beslissende overwinning komt .En als wij daar geen weet van (willen! ben) hebben, zitten wij op de tribune en staan niet in het strijdperk. Hier laat ik het maar weer bij. gr: ereunao.

Het is dit stukje getuigenis dat ik zo graag met ereunao deel.
Maar we hebben het hier over de grenzen van het Koninkrijk der hemelen en het Koninkrijk van God.
En ik vind dat de kerk, en u mag ook lezen de Kerk, dat die zich hierin te veel toe-eigent. De theologen en vooral hun leraren uiteraard, voorop.
Voor mij valt de Kerk heel het koninkrijk der hemelen toe; de hemelse heerlijkheid en dat dus later ook zichtbaar wordend in het nieuwe Jeruzalem dat zal nederdalen op de nieuwe aarde...
(Nergens lees ik echter dat deze nederdaling reeds, op een stukje na, op deze zichtbaar verloren gaande oude aarde zal plaatsvinden!!)

De nieuwe aarde valt uiteraard wel onder de heerschappij van het Koninkrijk der hemelen. Maar nieuwe-aarde-bewoners misten uiteraard de opname van de Gemeente van Christus en missen daarbij de benodigde metamorfose tot nieuwe hemelse opstandingslichamen, nodig om zich in die dan 2220 km hoge hemel ruimtelijk te kunnen verplaatsen. Moeilijker is het toch niet?
Omdat binnen mijn gereformeerde kerken heel de opname niet wordt gepredikt - mijn bevoegde voorgangers geloven er zelf niet echt in, denk ik, - vrees ik zelfs voor de zekerheid van hun hemelse toekomst in het geval dat onze generatie de opname nog lijfelijk zal meemaken.
(de in deze tijd toenemende inzichten in de profetieën beginnen immers veel te overtuigend te worden om te kunnen blijven ontkennen?)
Hier denken we samen dan ook aan de 5 dwaze meisjes, toch? Maar m.i. drukt verantwoording dienaangaande toch wel zwaar op niet Bijbelvaste voorgangers. En nog oneindig veel meer op hun theologische professoren .......

Wie de (nieuwe) hemel zal missen, - dat is dus een Geloofskwestie - mist dus ook m.i. een plaats binnen het Koninkrijk der hemelen.
Kom je dan dus in de eeuwige verdoemenis, zoals ons wordt geleerd? En is daarbij dan nog blijkbaar gelukkig de poel van vuur niet overal even zinderend, -(profaan hè ereunao?)- zoals ik moet leren inzake het verschil in rechtvaardige veroordeling? (kom ik op terug).
Neen, neen, neen, zegt het heilige Woord Gods in mijn Bijbel daar gelukkig op. Wie de hemelse heerlijkheid mist, ligt nog niet gelijk in het eeuwige vuur dat van zwavel brandt. Het Koninkrijk Gods is gelukkig oneindig veel groter dan alleen het Koninkrijk der hemelen.

Tussen de hemel en de hel bevindt zich een grote blinkend witte heilige oordeelstroon. Alle mensen, - behoudens o.i. de hemelingen, - zullen daar geoordeeld worden naar hun werken, zoals die opgetekend zijn in de (geschiedenis-)boeken Gods.
De tijd van genade door het Geloof is dan al 1000 jaar voorbij gegaan en opgevolgd door de tijd van aanschouwen van de Heere Jezus Persoonlijk en heel zijn Vrederijk, zonder de verleider en leugenaar satan.
En ja, bij dat oordeel over miljarden mensen van alle tijden, uiteraard allemaal geheel (of ook gedeeltelijk??) ongelovigen, ligt ook dat allerbelangrijkste boek aller tijden; het boek der levenden, door ons gereformeerden het boek des levens genoemd. En ja, wiens naam daar niet in opgeschreven staat, ja vreselijk, die zal worden geworpen in de poel van vuur, het Gehenna, de eeuwige hel. Zullen we dat nooit verbloemen?!

Omdat het uit rechtvaardigheidsoverwegingen voor mij onverdraaglijk zou zijn om aan te nemen -(wat ik wel moest leren)- dat er daar geen namen meer in het boek des levens zullen staan, vertel ik zo graag dat op de nieuwe aarde écht geen zee meer zal zijn (jammer voor de theologische kanttekeningen) en dat de nieuwe hemel wel >10miljard km3 groot wordt, maar de aarde - bij gelijke grootte als nu - nog altijd 100x zo groot qua grondoppervlak. Daar kunnen dus vele tientallen miljarden gezaligden paradijselijk wonen!! Wat een heerlijk vergezicht hè?!

ad (kom ik op terug): zoals wel eerder verteld, heb ik eens van een vrome rabbi geleerd dat buiten de wet van Mozes, - en buiten het christendom voeg ik daar aan toe, - de Noachitische wetgeving geldt, welke God in de mensen heeft ingeschapen en waarop zij dus geoordeeld kunnen worden, mits zij hun geweten niet dood knijpen; niet dichtschroeien zoals we dat zeggen. Dat vermoorden van ons eigen geweten is eeuwig dodelijk en leidt ook m.i. naar de hel.
Omdat ik samen met de oude kerk nog in Hades geloof, wat zij het vagevuur noemden (het voorgeborchte zeggen de RK's) en wat door de Heere Jezus Zelf werd bevestigd in zijn verhaal over de rijke man en de arme Lazarus, zie ik logischerwijze in dat dodenrijk ook 'strafbetalingen' inzake een zondig leven plaats kunnen hebben. (Ook gereanimeerden getuigden daarvan). Zelfs begrijp ik dat de Heere Jezus na Zijn kruisdood daar nog bevrijding heeft gepredikt, toch?
Dat Hades is God-zij-dank wél eindig! Het wordt samen met de dood na het grote eindoordeel in de poel van vuur geworpen. Dit is de 2e dood.


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast