De inhoud van het Evangelie.

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor naamloos » 26 mar 2018 15:55

DeDwaler schreef:Hopelijk betekent dat niet selectief in de Bijbel winkelen en dat je alles wat je niet aanstaat er maar uitknipt of weglaat. Een gelovige moet leren om met alle teksten in de hele Bijbel uit de voeten te kunnen. Als een mens aanstoot blijft nemen aan Gods Woord, of delen ervan, dan is dat een veeg teken en reden tot zorg.
Nee hoor, dat moet ik niet. Ik hoef geen theorie examen af te leggen het gaat om de praktijk.
Gods oordeel gaat over onze daden: "Die ieder vergelden zal naar zijn werken." "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van ​Christus​ openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." "En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken."
Ik vind het heerlijk dat ik de Bijbel niet kloppend hoef te krijgen, niet overal een antwoord op hoef te hebben.
Ik vind biblicisme een reden tot zorg. Het lijkt er op dat er mensen zijn die de Bijbel boven God hebben staan.
Een eerlijk onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel zou kunnen helpen tegen biblicisme...

De rest laat ik maar zitten als je het niet erg vind. Het zou of herhaling, of off topic worden.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor MoesTuin » 27 mar 2018 10:56

DeDwaler schreef:.


Dank je, MoesTuin!

De Heere Jezus heeft het over de haat van de wereld en dat een dienaar niet boven zijn Heer staat in Johannes 15:18-27. Jezus bracht een aanstootgevende boodschap en, omdat Hij gehaat werd is Hij gekruisigd.

Toen ik pas tot geloof gekomen was, begon ik me direct af te vragen wat precies het Evangelie zo aanstootgevend maakt. Wat in de boodschap brengt mensen ertoe om de Zoon van God te haten en aan het kruis te nagelen? De Heere Jezus geeft volgens mij Zelf het antwoord aan Zijn broers: "De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn." (Johannes 7:7).

Dat laatste mis ik in de boodschap die je veelal hoort. Het klinkt allemaal mooi, liefdevol, verleidelijk en zoet, maar is dat de boodschap die de Heere Jezus bracht? Hoe denk jij daarover?

.


de haat en afkeer tegen de Heer Jezus is puur ongeloof.
De mens denkt het zelf wel te kunnen, geen Redder nodig te hebben.
De Heer Jezus brengt Redding aan iedereen die in Hem oprecht Gelooft.
Hij neemt de plaats in die jij verdiend, de straf, de dood, Hij vervuld deze uit Genade alleen.
Omdat wij de wet niet kunnen houden heeft Christus deze ook voor ons reeds vervuld.
Zo kunnen we oprecht Vrij leven tot Eer Glorie en Dank voor in en uit Hem in alles.
Geloof is nodig, dat is het Evangelie, Gelooft in de Heere Jezus Christus.
Denk is erover na hoe het is om te geloven als een kind, eenvoudig, begrijpelijk (aanbevolen als tip door onze Lieve Heere Jezus)
"worden als een kind" Hoe doe je dat?
Veel christenen vallen letterlijk in de valkuil van het meer geloven en aanhoren van de gevestigde dominee, tot oud vaders die mooie dingen zeggen of reeds hebben gezegd (maar dan in een heel ander tijdsperspectief), maar vergeten de noodzaak van het Hart, de hartezaak, de persoonlijke bekering.
God werkt echter door, de dag van vandaag is zo anders om het Evangelie te brengen, dan weleer.
Tevens is het een feit dat Persoonlijk Geloof zo van node is (geen dominee / oud vader, wie dan ook kan zalig maken, dan enkel de Heer Jezus alleen)
Het is zo van node de Stem van de Goede Herder te verstaan en je te leiden in 1e plaats door Hem, door Zijn Woord en met de hulp van Zijn Heilige Geest.

Een mooi voorbeeld over leven dicht bij de Heere Jezus:

Een 50-jarige man uit Helvoirt onder Den Bosch was in zijn rolstoel onderweg.
Hij volgde een luchtballon en kwam daarbij vast te zitten in een weiland aan de Kreitsestraat.
Even na tienen in de avond belde hij de politie.
Omdat hij echter niet precies de plek kon aangeven waar hij was, duurde het tot kwart over twaalf vóór hij werd gevonden.
Om hulp vragen, dat is inderdaad het enige wat nog overblijft, ook al doppen we graag zelf onze eigen boontjes.
Het is voor velen dan ook niet eenvoudig om de Heere Jezus om hulp te vragen.
Dan wordt onze trots geknakt – en dat doet zeer!
We hadden echter geen keus.
We zaten vast in de zonde.
Op eigen kracht kwamen we er niet uit.
De eeuwige dood stond ons te wachten.
We hadden die verdiend.
We konden onszelf niet helpen, we stonden machteloos.
Toen riepen we tot de Heere Jezus.
We gaven eerlijk toe dat we in een hopeloze toestand verkeerden.
En direct greep Hij ons vast.
Hij trok ons uit onze ellende.
Hij vergaf ons alles en gaf ons het eeuwige leven!

In Gods Veilige Handen
Heere, behoud mij! En terstond stak Jezus de hand uit, greep hem. Mattheüs 14 : 30-31

Hoe radicaal is de verandering in Christus, dat is nu de ware inhoud van het Evangelie!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Johan100 » 27 mar 2018 18:39

MoesTuin schreef:de haat en afkeer tegen de Heer Jezus is puur ongeloof.
Kun je dat toelichten? Geloofden de Farizeeën niet? Die Hem keer op keer wilden klemzetten? Gingen ze niet tegen beter weten in tegen de Heere Jezus?
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 28 mar 2018 09:37

.
Dank je Chaya! :wink:

Chaya schreef:Zonder de Wet is er geen Evangelie, dus dat zijn de 2 componenten.


Waarom schrijft Paulus dan: "Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid." (Romeinen 3:21-22)?

Chaya schreef:Je moet de mensen vertellen - en dat kan in alle eenvoudigheid - dat zij zondaar voor God zijn en daarom moet je de noodzaak van de rechtvaardigmaking en heiligmaking in Christus hen niet onthouden.


Wat bedoel je met onthouden? Je wijst in het Evangelie toch op Christus, op Zijn Woord en op Zijn werk?

Chaya schreef:wat is de reden dat je deze vraag stelt? Je kunt deze vraag nl. gemakkelijk verkeerd opvatten.


Daar ben ik benieuwd naar en ik denk dat het ook belangrijk is om de reden waarom de Heere Jezus is gekruisigd te benadrukken. God heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven (Johannes 3:16) en uit de kruisiging van de Zoon van God blijkt hoe wij mensen met Gods liefde omgaan (Mattheüs 21:33-46).

Wat valt er verkeerd op te vatten?

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 28 mar 2018 14:18

.
Dank voor je beantwoording, Johan!

Johan100 schreef:Hele goede vragen! Ik hoop er misschien i.v.m. deze draad nog op terug te komen, maar om te voorkomen dat we in een discussie belanden hoe de wet functioneert even een korte opmerking.


In het geval dat de Joodse wet een component is van het Evangelie, zoals Chaya beweerde, dan is het dus wel van belang hoe de wet dan functioneert. Mijns inziens maakt de prediking van de Joodse wet geen deel uit van het Evangelie. Dat betekent niet dat de wet er niet in voorkomt, integendeel, maar de hoofdzaak is nu juist dat men behouden wordt uit genade van God, omdat er uit de werken van de wet geen vlees voor God gerechtvaardigd wordt (Romeinen 3:20). De wet brengt niemand tot zaligheid, daarom is Christus gekomen.

Wat is dan het nut van de prediking van de Joodse wet? Wordt men, ondanks dat niemand de wet kan houden, geacht zich desondanks toch aan de wet te houden? Zo ja, denkt men uit liefde de wet te moeten houden? Zo ja, denkt men uit liefde de wet te kunnen houden? Zo nee, waarom is men er dan aan gehouden, terwijl men weet dat overtreding van de wet toorn van God teweegbrengt? Waar geen wet is, daar is ook geen overtreding (Romeinen 4:15).

Johan100 schreef:Christus prediken aan een dood mens heeft geen enkel nut, wordt er gezegd. Er volgt wel op tenzij.........iemand kennis heeft aan zijn ellendige doodstaat. Wat is je ellendige doodstaat? Dan kom ik hiermee op jouw vraag 4. Het kan zijn dat men dit zonder zaligmakende beleving en bevinding vanuit dode orthodoxie/rechtzinnigheid graag benoemt, wat volgens mij helaas maar al te vaak voorkomt. Voor mij betekent het dat we van nature uitlandig (ellendig) zijn, d.w.z. buiten God, buiten de oorspronkelijke staat van de mens zoals die was in het paradijs, toen de verhouding met God nog recht lag. Thomas Boston heeft in zijn 'viervoudige staat' deze eerste staat uitgebreid beschreven. Heb het zelf nog nooit gelezen, maar schijnt erg geliefd te zijn binnen bevindelijk gereformeerde kringen. Dit even terzijde, (ter info) voor als je graag iets wilt lezen hierover.
De doodstaat is de staat waarin we allen van nature verkeren na de zondeval, buiten God, geestelijk dood. Geneigd tot alle kwaad. Dit is dus de ellendige doodstaat zoals ik hem ken. En daar moeten we kennis aan hebben, want het is waarheid. Daar ben ik het mee eens. En niet omdat ik het nu ken, maar ik geloof dat dit waarheid is.

Nu waar het in mij optiek wringt. Jouw vragen 3 en 5 zijn in dit verband hele goede vragen. De stelligheid waarmee beweert wordt dat de Zaligmaker verkondigen aan een dood mens geen enkel nut heeft wringt behoorlijk. Ik zou het zo niet durven beweren. Wil men daarmee zeggen dat de wet levend maakt? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven, daar heeft men mogelijk van gemaakt 'mensen die weten dat ze dood zijn, zullen horen de stem van God en die ze gehoord hebben zullen leven'. Of daar heeft de Evangelie verkondiging misschien baat bij. Terwijl God de een van achteren leert, wat de ander van voren leert. Maar het Evangelie maakt levend en niet de wet.


Juist, het Evangelie maakt levend. Kennis van de 'ellendige doodstaat' (het zondaarschap) komt tot de mens door openbaring van God, door middel van de prediking van het Evangelie. De kennis die God schenkt leidt onherroepelijk tot het komen tot de Heere Jezus (zie o.a. Mattheüs 11:25-30, Mattheüs 16:16-17).

De wet heeft wel een rol in de prediking, maar uit de Woorden van de Heere Jezus kan men alleen maar concluderen dat niemand, behalve Hij, de wet (heeft) gehouden/houdt. De nadruk ligt uiteindelijk op de genade van God, door het geloof. Het geloof is door de liefde werkzaam en niet door de letter van de wet. Je doet de naaste geen kwaad, niet omdat er staat: "Gij zult niet...", maar je doet de naaste geen kwaad, omdat je hem of haar liefhebt, zoals God jou ook heeft liefgehad.

"Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood.

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.
" (Romeinen 7:4-6)


Johan100 schreef:In sommige kerkverbanden wordt geleerd dat je met zondekennis bezittende alreeds levend gemaakt bent, buiten Christuskennis om. Maar we moeten overgezet worden in Christus, dat is waar het om gaat. Op een boerderij in Giessenburg stond de tekst 'Jezus redt'. De stelligheid waarmee beweert wordt dat het Evangelie geen enkel nut heeft, tenzij......wil dus zeggen dat God middels zo'n tekst niet iemand in het hart kan grijpen die geen kennis heeft aan zijn doodstaat. Voorwaardelijke prediking dus.


Volgens mij komen alle misstanden en misverstanden, omdat men een menselijk werk en menselijke weg maakt, van iets dat alleen God kan schenken. Men probeert zelf tot kennis en dieper inzicht te komen om op die manier voorwaarden te scheppen, terwijl de genade van God onvoorwaardelijk is. Tussen die twee zaken wordt men constant heen en weer geslingerd.

De Joodse wet vervult in al dat gezigzag een rol, zoveel is me wel duidelijk. Misschien denkt men: probeer de wet maar te houden, en als je eenmaal geleerd hebt dat het je niet lukt, dan wordt de Heere Jezus noodzakelijk. Zoiets? Ze vergeten dat de natuurlijke mens vlees is en dat God, de wet en het Woord allen geestelijk zijn. De vleselijke mens raakt in de duisternis nooit uitgewerkt en nooit uitgezocht, want hij is een slaaf en een slaaf gehoorzaamt aan zijn meester en de meester van een zondaar is de duivel (1 Johannes 3:8).

Daarom brengt God Licht in de duisternis en is de Zoon, onze Heere Jezus, de losprijs voor allen.

.

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5406
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Chaya » 28 mar 2018 15:20

DeDwaler schreef:Waarom schrijft Paulus dan: Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.(Romeinen 3:21-22)?


Dat is, niet door de wet, die volkomen gehoorzaamheid van den mens zelven eist, maar door het Evangelie, dat ons op Christus’ gehoorzaamheid wijst, Rom. 1:16, 17

Dat is, van de Schriften van Mozes, die van de rechtvaardigheid Gods door Christus getuigen, gelijk ook de profeten.
de kanttekeningen dus.
DeDwaler schreef:Wat bedoel je met onthouden? Je wijst in het Evangelie toch op Christus, op Zijn Woord en op Zijn werk?

Ja, maar daar stopt het niet mee. De noodzaak van waarachtige bekering zal toch onderwezen moeten worden.
Het is niet: neem Jezus maar aan en alles is goed. Want dat is de helft van de Waarheid en ga je er nog mee verloren.
DeDwaler schreef:Wat valt er verkeerd op te vatten?

Het woord: aanstootgevend. En: de grootste misdaad van de mensheid.
Dat zou echt verkeerd begrepen kunnen worden. Ik vind het een best "gevaarlijke" uitspraak. Je moet je realiseren dat je op een open forum zit he.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Johan100 » 29 mar 2018 05:17

[quote='DeDwaler']Wat maakt volgens jou het Evangelie zo aanstootgevend dat het leidde tot de grootste misdaad van de mensheid, namelijk het kruisigen van de Zoon van God?[/quote]

Chaya schreef:wat is de reden dat je deze vraag stelt? Je kunt deze vraag nl. gemakkelijk verkeerd opvatten.


[quote='DeDwaler']Wat valt er verkeerd op te vatten?[/quote]
Chaya schreef:
Het woord: aanstootgevend. En: de grootste misdaad van de mensheid.
Dat zou echt verkeerd begrepen kunnen worden. Ik vind het een best "gevaarlijke" uitspraak. Je moet je realiseren dat je op een open forum zit he.

Misschien is een uitleg wel op zijn plaats. Dit is zoals ik het begrijp. Wat is het Evangelie (de goede boodschap) die Jezus bracht? 'Door Mij kun je behouden worden, alleen door Mij!' De meeste Joden wilden door hun eigen werken behouden worden, en Jezus accepteerden ze niet. Eigen(on)gerechtigheid leidde tot de kruisiging van de Zoon van God. Zo is het nog steeds als we onszelf niet hebben leren kennen als zondaren waar niets meer van te verwachten valt uit onszelf en Jezus niet hebben leren kennen als een volkomen Zaligmaker. We zouden precies hetzelfde als de Joden gedaan hebben. Er staat ook geschreven dat we Jezus opnieuw kunnen kruisigen, geestelijk gezien.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Majoor
Majoor
Berichten: 2484
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor MoesTuin » 01 apr 2018 10:24

Johan100 schreef:Kun je dat toelichten? Geloofden de Farizeeën niet? Die Hem keer op keer wilden klemzetten? Gingen ze niet tegen beter weten in tegen de Heere Jezus?

Dat is ook juist het erge, tegen beter weten in..... blijft ongeloof....wellicht wel in een ernstigere vorm.
Zien we vandaag de dag helaas ook nog wel.
Als niet de volle inhoud van het Evangelie verkondigd wordt (tegen beter weten in)

Vandaag is het Pasen.
Zijn 'eeuwige armen reiken dieper dan onze diepste diepten'
(H.F.Kohlbrugge).

de Heere Jezus Christus
Hij is hét waarachtige Licht der wereld!
Het hele paasevangelie en daarmee het hele Evangelie kan blijkbaar
op de nagel van een duim geschreven worden.
Zo eenvoudig is het.

Reeds om één zondaar te redden, was de dood van Gods geliefde
Zoon nodig.
Maar door Zijn dood is het ook mogelijk geworden, dat
er een schare die niemand tellen kan, wordt gered.

Neem Hem aan, wees niet zoals de farizeers, maar neem de Heere Jezus heel persoonlijk aan in jou hart in waar Geloof en Hij zal het goed maken.

1
Jezus neemt de zondaars aan!
Roept dit troostwoord toe aan allen,
die van 's levens rechte baan
op de dwaalweg zijn vervallen.
't Rechte pad leert Hij ons gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

2
Geen genade zijn wij waard;
maar in d' Evangeliebladen
heeft ons God zijn gunst verklaard,
dat wij, hoe met schuld beladen,
toch vertrouwend tot Hem gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

3
Als een Herder wil Hij trouw
't schaap, in een woestijn aan 't dwalen,
waar 't zich zelf verliezen zou,
van de doolweg wederhalen,
brengen op de rechte baan:
Jezus neemt de zondaars aan!

4
Komt gij allen, komt tot Hem!
Zondaars, komt, wat zou u hind'ren?
Jezus roept u, hoort zijn stem,
Hij maakt zondaars tot Gods kinderen.
Vrij moogt gij tot Jezus gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

5
O, dit geeft mij nieuwe moed
bij de grootheid van mijn zonden!
Door zijn godd'lijk offerbloed
heeft Hij mijn rantsoen gevonden;
nu kan ik er vast op gaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

6
Ja, nu spreekt mijn hart mij vrij,
wie bij God mij aan mocht klagen.
Die eens vonnist over mij,
die heeft zelf mijn schuld gedragen;
niets kan mij nu eeuwig schaan:
Jezus neemt de zondaars aan!

7
Jezus neemt de zondaars aan!
mij ook heeft Hij aangenomen;
'k zie de hemel opengaan,
'k mag vertrouwend tot Hem komen.
'k Juich dan zelfs aan 't eind der baan:
Jezus neemt de zondaars aan!wat een Rijk en Gezegende Paasdagen wordt het dan, ja zelfs voor altijd, ja zelfs voor uiteindelijk Eeuwig als we in Geloof in Hem ontslapen eens op de dag dat God onze Vader ons roepen zal; Kom mijn geliefde Kind, nu is het Tijd, kom naar Huis, kom Thuis daar waar geen ziekte pijn en verdriet maar is, maar Eeuwige blijdschap Rust en Vrede en een eeuwig durend gezang tot eer van Hem!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 04 apr 2018 11:36

.
Marnix schreef:Ah. Nou, je kan Johannes 3:16 als kern van het evangelie zien denk ik, maar het heeft ook een context:

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'


Allereerst zegt dit dat mensen van nature slecht zijn. Dat is voor sommigen al aanstootgevend. Er wordt verwezen naar de geschiedenis in de woestijn waar de Israelieten zich tegen God keren en worden gestraft. Wie naar de slang op de stok kijkt wordt gered. Dat is het tweede aanstootgevende: we kunnen ons zelf niet redden maar zijn afhankelijk van een Ander. Zo worden we opnieuw geboren (iets waar Nicodemus het in dat hoofdstuk ook moeilijk mee heeft)


Mooi, dank je voor je aanvulling, Marnix! Is dat een bepaalde Bijbelvertaling die je voor Johannes 3:14-21 gebruikt?

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 04 apr 2018 11:38

.
Johan100 schreef:Voor de duidelijkheid, deze eerste staat van de mens is de staat toen alles nog recht lag t.o.v. God. De tweede staat is de staat van de afgevallen mens.
De derde staat is de staat van de weer herstelde wedergeboren mens en de vierde staat is de staat van de volledig herstelde mens. De staat van de wedergeboren mens die gestorven is en weer opgestaan.


Ik moest bij de viervoudige staat aan de 'vierschaar der consciëntie' denken, wat dat dan ook betekenen mag. Dat is waarschijnlijk weer wat anders. Inmiddels kan ik me wel iets voorstellen bij het feit dat als je gereformeerde dominee wilt worden, je een universitaire studie moet doen. Het is voor mij al een hele klus om kaas te maken van die terminologie en wat het allemaal betekent.

Poëzie, zo moeilijk nie,
op alles rijmt wel iets,
behalve dan op waterfiets,
op waterfiets rijmt niets.

Herman Finkers

.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Marnix » 04 apr 2018 13:59

DeDwaler schreef:.


Mooi, dank je voor je aanvulling, Marnix! Is dat een bepaalde Bijbelvertaling die je voor Johannes 3:14-21 gebruikt?

.


Ja. De NBV.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 04 apr 2018 14:09

.
naamloos schreef:Maar als gewillige mensen verteld wordt dat ze stiekem eigenlijk onwillig zijn, tja ... dan heb je je doel al boorbij geschoten, Gods werk in hen verloochend, en hen op zichzelf terug geworpen. Een dogmatisch ingekaderd evangelie is niet vrij.


Dat is net zulke flauwekul als de honingzoete sprookjes waarmee men gewillige vliegen vangt. De wijde poort en de brede weg is verleidelijk en gemakkelijk begaanbaar, maar het leidt tot het verderf. Helaas zien de meesten dat pas in als het al te laat is, omdat ze in de waan worden gelaten, worden misleid en zichzelf misleiden.

naamloos schreef:God richt zich tot mensen. Hij spreekt ons hart aan, lokt, roept, nodigt de mens op allerlei manieren.
Ja ik probeer aan te sluiten bij de mens. Bij zijn verlangen naar liefde, geluk, vrede ect. (deed Jezus ook hoor, evenals de apostelen)
Er is ook niks verkeerds aan zulke verlangens.


Zelf haal ik vaak een hoos aan Bijbelteksten aan om mijn theologie mee te onderbouwen. Ik zou wensen dat je jouw theologie ook eens gedegen en volledig met de Bijbel onderbouwt, want wat jij allemaal beweert lees ik op die manier namelijk nergens terug, tenzij je naar willekeur hele epistels, waaronder het complete O.T. eruit scheurt en vervolgens gaat zitten knippen en plakken.

naamloos schreef:Ik vind het heerlijk dat ik de Bijbel niet kloppend hoef te krijgen, niet overal een antwoord op hoef te hebben.
Ik vind biblicisme een reden tot zorg. Het lijkt er op dat er mensen zijn die de Bijbel boven God hebben staan.
Een eerlijk onderzoek naar het ontstaan van de Bijbel zou kunnen helpen tegen biblicisme...


Waarvan akte. Met zo'n Godsbeeld zou ik me overigens ook niet kunnen voorstellen dat God in staat zou zijn om Zijn Woord zorgvuldig te bewaren en onversneden te laten prediken.

naamloos schreef:De rest laat ik maar zitten als je het niet erg vind. Het zou of herhaling, of off topic worden.


Prima.

Dan rest mij om jou en allen krachtig te waarschuwen tegen honingzoete sprookjes en mooiklinkende, verleidelijke verzinsels. Wees nuchter en edel van gezindheid en beproef wat je hoort aan de Schrift, zoals de mensen in Berea. Leg je oor te luisteren bij de Heere Jezus Die de waarheid spreekt en Die God gezonden heeft. Waak voor de leugens uit de koker van de boze, want hij is een mensenmoordenaar van den beginne en in hem is de waarheid niet. Bid God om wijsheid, waarheid, waakzaamheid, nuchterheid en onderscheidingsvermogen.

"Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten." (Efeziërs 5:14)

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 04 apr 2018 14:11

.
Marnix schreef:Ja. De NBV.


Oké, mooi :wink:

.

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5406
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Chaya » 04 apr 2018 14:18

DeDwaler schreef:Dan rest mij om jou en allen krachtig te waarschuwen tegen honingzoete sprookjes en mooiklinkende, verleidelijke verzinsels. Wees nuchter en edel van gezindheid en beproef wat je hoort aan de Schrift, zoals de mensen in Berea. Leg je oor te luisteren bij de Heere Jezus Die de waarheid spreekt en Die God gezonden heeft. Waak voor de leugens uit de koker van de boze, want hij is een mensenmoordenaar van den beginne en in hem is de waarheid niet. Bid God om wijsheid, waarheid, waakzaamheid, nuchterheid en onderscheidingsvermogen.
]

Het is al oud om alleen die dingen te willen horen die men wil horen.

Die daar zeggen tot de zieners: Ziet niet; en tot de schouwers: Schouwt ons niet, wat recht is; spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen. Jesaja 30

DeDwaler schreef:Dat is net zulke flauwekul als de honingzoete sprookjes waarmee men gewillige vliegen vangt. De wijde poort en de brede weg is verleidelijk en gemakkelijk begaanbaar, maar het leidt tot het verderf. Helaas zien de meesten dat pas in als het al te laat is, omdat ze in de waan worden gelaten, worden misleid en zichzelf misleiden.

Als de ontdekkende en separerende prediking niet alom meer wordt gehoord, ook omdat men dat niet meer wil horen, dan is het gevolg dat het genoeg is om enkel maar Jezus te volgen. Meer is niet nodig.
En zo gaan velen verloren, menende in te gaan.
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

En hier worden dus niet de buitenkerkelijke, ongelovige mee bedoeld!
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Johan100 » 04 apr 2018 14:38

DeDwaler schreef:.


Ik moest bij de viervoudige staat aan de 'vierschaar der consciëntie' denken, wat dat dan ook betekenen mag. Dat is waarschijnlijk weer wat anders. Inmiddels kan ik me wel iets voorstellen bij het feit dat als je gereformeerde dominee wilt worden, je een universitaire studie moet doen. Het is voor mij al een hele klus om kaas te maken van die terminologie en wat het allemaal betekent.

Poëzie, zo moeilijk nie,
op alles rijmt wel iets,
behalve dan op waterfiets,
op waterfiets rijmt niets.

Herman Finkers

.

Zo moeilijk is dat niet hoor! De vier staten.

1, De staat in het paradijs toen het nog goed was tussen God en de mens.
2. De staat van de mens na de zondeval.

3. De staat van de mens als hij wedergeboren is.
4. De staat van de verheerlijkte en opgestane mens.

3 en 4 geldt voor de mensen die door genade wedergeboren worden.
Deze 4 staten beschrijft Boston uitgebreid.

Ik laat me liever met Boston in dan met Herman Finkers.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast