De inhoud van het Evangelie.

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Cathy
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1437
Lid geworden op: 13 sep 2002 17:18

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Cathy » 23 mar 2018 12:42

naamloos schreef:Naar mijn mening is de hoofdboodschap van de Bijbel "liefde." Het wandelen in Gods wegen, het volgen van Jezus.
De eerste prioriteit is geloof in Jezus Christus waardoor een mens wedergeboren wordt, een kind van God wordt: "Ieder die gelooft dat ​Jezus​ de ​christus​ is, is uit God geboren."
Een baby hoort te groeien. Hij krijgt, als het goed is, eerst melk en daarna de vaste spijs.
Het is voor het bestaan van een mens niet noodzakelijk dat ie biologisch weet hoe dat hij er gekomen is.
Net zo min is zijn bestaan afhankelijk van de omstandigheden, gevoelens, kennis ... rondom zijn verwekking en geboorte.
Zo is het voor het bestaan van een kind van God ook niet noodzakelijk dat ie weet hoe ie er theologisch gekomen is.
Het leven van de mens draait niet om zijn verwekking en geboorte. Van belang is hoe hij zijn leven gaat invullen.
Het leven van een gelovige draait net zo min om het hoe en wat van zijn wedergeboorte.
Van belang is dat hij Jezus gaat volgen en aan zijn beeld gelijkvormig wordt.

Je hoeft je niet te richten op zondenkennis of waar je van nature allemaal toe in staat zou zijn.
Wie Jezus gaat volgen verlaat daarmee automatisch de zonden. (struikelen en vallen buiten beschouwing gelaten)
Geloven dat je tot alle kwaad in staat bent lijkt mij niet meer dan een 'voor-waar-houden-geloof'. (dat soort geloof noemt Jakobus dood)
Het geloof wat God van ons vraagt is verwant aan vertrouwen. In iets of iemand geloven is heel wat anders dan iets voor waar houden.
Als je ergens in gelooft dan ga je ervoor. Ik geloof bijvoorbeeld in gelijke rechten voor man-vrouw, blank-zwart ...
En de mensen die mij kennen merken dat aan mij, want dat is zeker niet alleen een dood voor-waar-houden-geloof.
Je kunt ook in iemand geloven, bijvoorbeeld zoals in dat liedje van André Hazes 'want zij gelooft in mij'.
Als ik lees over Jezus' ontferming, mededogen, liefde, vergeving, trouw ... ect. dan kan ik niet anders dan in hem geloven.
Aan iemand die zo is durf ik mijzelf toe te vertrouwen.
Ik geloof in liefde, trouw, vergeving, eerlijkheid, respect, opkomen voor de zwakken ... ect.
Ik wil Jezus daarin volgen, en ik probeer, met vallen en opstaan, me in te zetten voor mijn medemens.

Een-voor-waar-houden-geloof is op zich natuurlijk niet verkeerd (mits het klopt uiteraard) maar dat komt wel van buitenaf.
Wat je werkelijk vanuit je hart gelooft vindt je alleen maar in jezelf, dat leer je niet uit een boek.
"Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is?"
Dus beste @Dwaler, als ik mij niet kan voorstellen dat ik mijn kind in de brandende armen van Moloch zal offeren, dan matig ik mij geen valse overvrome nederigheid aan door iets te belijden wat ik niet werkelijk vanuit mijn hart geloof.
Dat zou niets anders zijn dan een dood voor-waar-houden-geloof waar niemand iets mee kan. We doen er ook niets mee. (mag ik hopen)
Wat God over arglistige mensenharten zegt kan ik voor waar houden, maar waarom zou ik me daarmee bezig moeten houden?
Beter lijkt het mij het oude achter te laten en je uit te strekken naar wat voor is. Het doel waartoe God ons, in Christus Jezus, roept.
Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben.

Ik heb geen on-Bijbelse boodschap, Mijn boodschap is Jezus, en hem volgen.
Ik ben geen biblisist en heb geen 'papieren-geloof'. Ik ben meer van de geest dan van de letter, meer van de hermeneutiek dan van het wettische.


Wat heb je dat mooi verwoord!
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 23 mar 2018 20:31

.
ben db bd schreef:Dwaler - (gooi die naam weg joh, wordt lid van de volgers !!)


Haha, ik zal het in overweging nemen! :wink:

ben db bd schreef:Nou leerde ik >50 jaar geleden al van wijlen ds. Jac. van Dijk op belijdeniscatechisatie dat mensen die niet uitverkoren zijn, zich daar ook niet druk om maken. Dat is m.i. ook logisch als we bedenken dat de Allerhoogste niet aan tijd is onderworpen, a.h.w. voor Hem geen tijd bestaat (was, is en zijn zal tegelijk), weshalve wat wij uitverkiezing noemen ook is uit te leggen als gewoon voorkennis, toch?


Bedoel je met voorkennis dat de kennis en de uitverkiezing van God gebaseerd is op vooruitgezien geloof van de mens?

Wat uitverkorenen en niet uitverkorenen betreft scheer ik toch liever de gehele doemwaardige mensheid over één kam en leg ik het heil compleet in de handen van de soevereine God, aangezien bij geen van allen de vreze Gods voor ogen staat.

"Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
" (Romeinen 3:21-24)


ben db bd schreef:Dat mensen in verzinsels geloven, is m.i. hun eigen schuld. Dat komt omdat velen Gods onversneden heilig Woord niet gewoon eerbiedig aannemen.


"Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is." (Johannes 3:31-33)


Johannes de doper zegt: "Zijn getuigenis neemt niemand aan". Niemand. Dat staat er toch ook niet voor niets lijkt me. Je kunt natuurlijk direct doorschieten naar vers 33, maar dat haalt het 'niemand' van vers 32 nog niet weg. Blijkbaar is het dus zo 'gewoon' en vanzelfsprekend niet. Waarom denk je dat Johannes de doper zegt dat niemand Zijn getuigenis aanneemt?

ben db bd schreef:Als je mensen met redenen omkleed tot besef van mogelijke verlorenheid brengt, zou je m.i. een open oor voor het Evangelie kunnen verwachten. De Heere Jezus doet dat door het licht aan te steken over de zondige duisternis waarin boosdoeners zich schuil houden.


Boosdoeners zijn doorgaans niet erg gecharmeerd van het Licht. De Heere Jezus zegt:

"En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.
" (Johannes 3:19-21)


Alle mensen doen kwaad en hebben de duisternis lief, haten het Licht en komen niet tot het Licht, tenzij het hen uit de hemel gegeven is. Aan u is het gegeven zegt de Heere Jezus bijvoorbeeld in Lukas 8:10. Van Godswege dus, uit Zijn genade, door middel van het geloof in Jezus Christus.

Stel dat de mens in staat zou zijn om zonder Gods werk in de mens tot het zaligmakende geloof te komen, dan is de genade van God niet meer dan een verdienste. Het wezen van genade is nu juist dat het 'om niet' is. Er is geen aanleiding in de mens zelf, want de gehele mensheid is verloren en reeds veroordeeld (Johannes 3:18).

"Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God." (Romeinen 10:17)

"De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven." (Johannes 6:63)


.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 23 mar 2018 21:05

.
MoesTuin schreef:Het Evangelie is een kracht Gods, die in Geloof jou vrijheid brengt in Christus.
Volledig vrij omdat de Heer Jezus al de schuld voor jou vervuld heeft als je deze in waar geloof in Hem beleden hebt.
Zodat je je weg kan vervolgen in navolging aan Hem die ons allen liefheeft en we dit op die manier mogen uitdragen aan iedereen die op ons pad komt.


Dank je, MoesTuin!

De Heere Jezus heeft het over de haat van de wereld en dat een dienaar niet boven zijn Heer staat in Johannes 15:18-27. Jezus bracht een aanstootgevende boodschap en, omdat Hij gehaat werd is Hij gekruisigd.

Toen ik pas tot geloof gekomen was, begon ik me direct af te vragen wat precies het Evangelie zo aanstootgevend maakt. Wat in de boodschap brengt mensen ertoe om de Zoon van God te haten en aan het kruis te nagelen? De Heere Jezus geeft volgens mij Zelf het antwoord aan Zijn broers: "De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn." (Johannes 7:7).

Dat laatste mis ik in de boodschap die je veelal hoort. Het klinkt allemaal mooi, liefdevol, verleidelijk en zoet, maar is dat de boodschap die de Heere Jezus bracht? Hoe denk jij daarover?

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 23 mar 2018 21:20

.
Marnix schreef:Zo lief had God de wereld dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaatmaar eeuwig leven heeft


Dank je voor je reactie, Marnix!

Wat maakt volgens jou het Evangelie zo aanstootgevend dat het leidde tot de grootste misdaad van de mensheid, namelijk het kruisigen van de Zoon van God?

.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Marnix » 23 mar 2018 23:36

Huh? Het was de reactie op deze vraag:

DeDwaler schreef:.

Uit welke componenten bestaat het Evangelie? Wat vertel je mensen wanneer je het Evangelie verkondigt?

.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 24 mar 2018 00:05

.
Marnix schreef:Huh? Het was de reactie op deze vraag:

DeDwaler schreef:

Uit welke componenten bestaat het Evangelie? Wat vertel je mensen wanneer je het Evangelie verkondigt?


Ja, dat begrijp ik, maar alleen Johannes 3:16 zegt me nog niet zoveel, dus ik dacht: kom, laat ik Marnix nog eens een vraag stellen. Dan krijgen we misschien een leuke discussie en dat is misschien wel zinvol en leerzaam.

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 24 mar 2018 00:53

.
Johan100 schreef:
Johan100 schreef:
Ik las onderstaand citaat in topic Gereformeerde Gemeente in Nederland.

Calvinist schreef:
Christus preken aan een dood mens, heeft geen enkel nut. Zolang hij geen kennis heeft aan zijn ellendige doodsstaat.

Johan100 schreef:
Iets wringt er in deze uitspraak. Wat vind jij van deze uitspraak, Dick?


Even erbij gezocht. Dit is de uitspraak in de context:

"Inderdaad moet de wet tot iedereen gepreekt worden. Er moet namelijk plaatsgemaakt worden voor de Zaligmaker. En alleen voor de verbroken en verslagenen van hart is er Troost.
Christus preken aan een dood mens, heeft geen enkel nut. Zolang hij geen kennis heeft aan zijn ellendige doodsstaat."

Bron: viewtopic.php?f=30&t=28657#p2004782


Johan, ondanks dat bij mij alle Judaïsme 2.0-alarmbellen al heftig gaan rinkelen, toch voor de zekerheid maar even een paar algemene vragen:

Vraag 1: Welke functie hangt men aan de Joodse wet binnen de gereformeerde gezindte?
Vraag 2: Op welke manier maakt de prediking van de Joodse wet plaats voor de Zaligmaker?
Vraag 3: Hoe denkt men te worden verslagen en verbroken van hart?
Vraag 4: Wat betekent kennis hebben aan je ellendige doodstaat?
Vraag 5: Als Christus prediken aan een dood mens geen enkel nut heeft, hoe wordt een mens dan levend?

.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Johan100 » 24 mar 2018 08:01

DeDwaler schreef:

Even erbij gezocht. Dit is de uitspraak in de context:
Goed werk verricht! ;)DeDwaler schreef:Johan, ondanks dat bij mij alle Judaïsme 2.0-alarmbellen al heftig gaan rinkelen, toch voor de zekerheid maar even een paar algemene vragen:

Vraag 1: Welke functie hangt men aan de Joodse wet binnen de gereformeerde gezindte?
Vraag 2: Op welke manier maakt de prediking van de Joodse wet plaats voor de Zaligmaker?
Vraag 3: Hoe denkt men te worden verslagen en verbroken van hart?
Vraag 4: Wat betekent kennis hebben aan je ellendige doodstaat?
Vraag 5: Als Christus prediken aan een dood mens geen enkel nut heeft, hoe wordt een mens dan levend?

Hele goede vragen! Ik hoop er misschien i.v.m. deze draad nog op terug te komen, maar om te voorkomen dat we in een discussie belanden hoe de wet functioneert even een korte opmerking. Christus prediken aan een dood mens heeft geen enkel nut, wordt er gezegd. Er volgt wel op tenzij.........iemand kennis heeft aan zijn ellendige doodstaat. Wat is je ellendige doodstaat? Dan kom ik hiermee op jouw vraag 4. Het kan zijn dat men dit zonder zaligmakende beleving en bevinding vanuit dode orthodoxie/rechtzinnigheid graag benoemt, wat volgens mij helaas maar al te vaak voorkomt. Voor mij betekent het dat we van nature uitlandig (ellendig) zijn, d.w.z. buiten God, buiten de oorspronkelijke staat van de mens zoals die was in het paradijs, toen de verhouding met God nog recht lag. Thomas Boston heeft in zijn 'viervoudige staat' deze eerste staat uitgebreid beschreven. Heb het zelf nog nooit gelezen, maar schijnt erg geliefd te zijn binnen bevindelijk gereformeerde kringen. Dit even terzijde, (ter info) voor als je graag iets wilt lezen hierover.
De doodstaat is de staat waarin we allen van nature verkeren na de zondeval, buiten God, geestelijk dood. Geneigd tot alle kwaad. Dit is dus de ellendige doodstaat zoals ik hem ken. En daar moeten we kennis aan hebben, want het is waarheid. Daar ben ik het mee eens. En niet omdat ik het nu ken, maar ik geloof dat dit waarheid is.

Nu waar het in mij optiek wringt. Jouw vragen 3 en 5 zijn in dit verband hele goede vragen. De stelligheid waarmee beweert wordt dat de Zaligmaker verkondigen aan een dood mens geen enkel nut heeft wringt behoorlijk. Ik zou het zo niet durven beweren. Wil men daarmee zeggen dat de wet levend maakt? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven, daar heeft men mogelijk van gemaakt 'mensen die weten dat ze dood zijn, zullen horen de stem van God en die ze gehoord hebben zullen leven'. Of daar heeft de Evangelie verkondiging misschien baat bij. Terwijl God de een van achteren leert, wat de ander van voren leert. Maar het Evangelie maakt levend en niet de wet. In sommige kerkverbanden wordt geleerd dat je met zondekennis bezittende alreeds levend gemaakt bent, buiten Christuskennis om. Maar we moeten overgezet worden in Christus, dat is waar het om gaat. Op een boerderij in Giessenburg stond de tekst 'Jezus redt'. De stelligheid waarmee beweert wordt dat het Evangelie geen enkel nut heeft, tenzij......wil dus zeggen dat God middels zo'n tekst niet iemand in het hart kan grijpen die geen kennis heeft aan zijn doodstaat. Voorwaardelijke prediking dus.

Om terug te komen op de componenten in de inhoud van het Evangelie. Naar mijn mening moeten we wel zeggen dat we een Verlosser, Redder, Zaligmaker nodig hebben, dat Die er ook is en dat we zonder Die Zaligmaker buiten de gunst van God liggen en voor eeuwig verloren blijven liggen.

Ik heb een gedeelte van je vragen even laten liggen, anders wordt het een te lang epistel.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17412
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Marnix » 24 mar 2018 09:42

DeDwaler schreef:.


Ja, dat begrijp ik, maar alleen Johannes 3:16 zegt me nog niet zoveel, dus ik dacht: kom, laat ik Marnix nog eens een vraag stellen. Dan krijgen we misschien een leuke discussie en dat is misschien wel zinvol en leerzaam.

.Ah. Nou, je kan Johannes 3:16 als kern van het evangelie zien denk ik, maar het heeft ook een context:

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'


Allereerst zegt dit dat mensen van nature slecht zijn. Dat is voor sommigen al aanstootgevend. Er wordt verwezen naar de geschiedenis in de woestijn waar de Israelieten zich tegen God keren en worden gestraft. Wie naar de slang op de stok kijkt wordt gered. Dat is het tweede aanstootgevende: we kunnen ons zelf niet redden maar zijn afhankelijk van een Ander. Zo worden we opnieuw geboren (iets waar Nicodemus het in dat hoofdstuk ook moeilijk mee heeft)
Laatst gewijzigd door Marnix op 28 mar 2018 10:05, 1 keer totaal gewijzigd.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5406
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Chaya » 24 mar 2018 11:21

DeDwaler schreef:Wat maakt volgens jou het Evangelie zo aanstootgevend dat het leidde tot de grootste misdaad van de mensheid, namelijk het kruisigen van de Zoon van God?

wat is de reden dat je deze vraag stelt? Je kunt deze vraag nl. gemakkelijk verkeerd opvatten.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3483
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Johan100 » 24 mar 2018 13:13

Johan100 schreef:Voor mij betekent het dat we van nature uitlandig (ellendig) zijn, d.w.z. buiten God, buiten de oorspronkelijke staat van de mens zoals die was in het paradijs, toen de verhouding met God nog recht lag. Thomas Boston heeft in zijn 'viervoudige staat' deze eerste staat uitgebreid beschreven.

Voor de duidelijkheid, deze eerste staat van de mens is de staat toen alles nog recht lag t.o.v. God. De tweede staat is de staat van de afgevallen mens.
De derde staat is de staat van de weer herstelde wedergeboren mens en de vierde staat is de staat van de volledig herstelde mens. De staat van de wedergeboren mens die gestorven is en weer opgestaan.
Ik hoop trouwens ook gelijk op Chaya voldoende gereageerd te hebben met mijn vorige reactie.
..en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.

Gebruikersavatar
Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 5406
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor Chaya » 24 mar 2018 14:02

Johan100 schreef:Ik hoop trouwens ook gelijk op Chaya voldoende gereageerd te hebben met mijn vorige reactie.

Ik denk het wel.
Wee de mens die zich niet elke dag minstens een uur kan bezinnen over zichzelf ~ Rabbi Mosje Leib van Sasow

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 26 mar 2018 04:42

.
naamloos schreef:Zoals ik zei: dat is geen deel van het evangelie, maar een reactie op het evangelie.
Op die reactie gaf Jezus een conclusie en een 'dogmatische' reactie "u wilt niet - u gelooft niet want ....''


Het Evangelie komt niet tot neutrale schepselen, maar tot verloren zondaren die reeds zijn veroordeeld vanwege hun ongeloof (zonde) (Johannes 3:18). De natuurlijke mens is ongelovig en onwillig, omdat hij een slaaf is van zijn eigen ongerechtigheid en zonden (Johannes 8:34). De mens doet de wil van God niet, maar zijn eigen wil, die overeenkomstig de wil van de duivel is (Efeziërs 2:2). Alle mensen zijn leugenaars en God is waarachtig (Romeinen 3:4). Zodoende maakt onwil en ongeloof volledig deel uit van de Evangelieverkondiging, zoals de Heere Jezus dat ook doet.

naamloos schreef:Verder ken ik geen onwillige en ongelovige mensen die dat niet ook gewoon beamen. Die zijn doorgaans ook niet met God en en de Bijbel bezig.


Naamloos, ik kijk weleens in de vragenrubriek op deze website en daaruit blijkt regelmatig dat de kerkbanken vol zitten met onbekeerde en ongelovige zielen. Ik begrijp er ook niets van, maar dat is aan de orde van de dag. Uit Openbaring 3:17 komt ook een ander beeld naar voren, namelijk van mensen die zich rijk rekenen, maar in werkelijkheid arm zijn. De Heere Jezus heeft ook een gelijkenis over het onkruid en de tarwe (Mattheüs 13:24-30, Mattheüs 13:36-43). Blijkbaar is dus niet alles peis en vree in het Koninkrijk.

naamloos schreef:Uiteraard heb ik het over Jezus aannemen. En de reden waarom iemand Jezus aanneemt is niet van belang: wie tot mij komt zal ik beslist niet uitwerpen.


De reden waarom iemand Jezus aanneemt is niet van belang? Dit is het hele Bijbelvers en het vers ervoor: "Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen." (Johannes 6:36-37). De mens gelooft niet, ook al hebben ze Hem gezien en alles wat de Vader geeft, zal tot de Heere Jezus komen. Niets keuze, maar genade. Onze keuze om God ongehoorzaam te zijn hebben we allemaal in Adam al gemaakt.

Je zei eerder: "In de regel vang je met honing meer vliegen dan met azijn.". Nu snap ik wat je bedoelt.

Wat doen die azijn- en hel- en verdoemenisteksten toch allemaal in de Bijbel? Zo is God helemaal niet, dus dat vertellen we de mensen ook maar niet, anders willen ze niks van Hem weten, dan geloven ze niet in Hem en dan willen ze ook niet tot Jezus komen, maar dan lopen ze weg.

Zo is God wel! En tot de God van de Bijbel moeten we ons bekeren. De gezonde Bijbelse leer versus verzinsels. Welke brengt tarwe voort en welke onkruid?

naamloos schreef:Zeker, maar dat was mijn vraag niet. Je hebt het hier over levensheiliging, de vruchten van het geloof.
Maar het ging over hoe mensen door het evangelie tot geloof komen.


Ja, aan de vruchten herken je de boom. We kunnen de mens niet in zijn hart kijken, dat kan God alleen, maar we kunnen wel de vruchten toetsen en onder vruchten versta ik naast iemands daden, ook iemands woorden. Het is verder niet aan mij om God voor te schrijven hoe Hij mensen tot geloof brengt, maar Hij geeft ons de opdracht om de waarheid te verkondigen en om onwaarheden en verzinsels aan het licht te brengen. Als mensen misleid worden dan gaat me dat aan het hart, omdat ik van mensen hou en ik wil dat ze de enige God leren kennen.

naamloos schreef:Dat mag je uitleggen. Voor mij is Jezus de weg, de waarheid en het leven.


Je had het over dat wat ik zeg eenzijdig is en dat mag zo zijn, maar wat jij zegt is ook eenzijdig. De Bijbel is gericht op God en het komt van God. Wat jij zegt is gericht op de mens. Het komt tegemoet aan de wil en verlangens van mensen. Dan vraag ik me af of we het allebei wel over dezelfde Jezus hebben.

naamloos schreef:Zolang het niet over hoofdzaken gaat lijkt het mij helemaal niet de bedoeling om elkaars theologie te gaan corrigeren.
Als je verschil van mening hebt over elkaars interpretatie, dan kun je er over praten.


Ik zie het probleem niet. Mijn eigen theologie is ook dagelijks aan correctie en verdieping onderhevig, als dat niet zo zou zijn dan hang ik een dode leer aan. Ik kom zelf nergens op en ik kom ook nergens toe zonder God. Alle kennis, alle wil en alle werken komen uit God Zelf voort.

naamloos schreef:Maar een houding van ''jij moet jouw overtuiging corrigeren want ik heb de enigste goede interpretatie'' daar komen kerkscheuringen vandaan.


Ook ik moet buigen voor wat God zegt. Ons vlees is een onverbeterlijke zondemachine, waaruit de narigheid de hele dag door als een stroom modder ons hele doen en laten besmeurt. Daarom, mocht iemand ooit de illusie hebben een uur zonder zonden te hebben doorgebracht, dan is die vooronderstelling de grootste van vele zonden die hij of zij in dat uur heeft gedaan.

naamloos schreef:Het is niet echt helpend als je bij andere gelovigen het licht van de Geest wat hij heeft in twijfel trekt alleen omdat zijn of haar overtuiging niet klopt met de jouwe. (zoals je bij mij deed door te zeggen ''dat weet ik nog zo net niet)


Als je dat zo hebt opgevat dan spijt me dat bijzonder, want op die manier heb ik het namelijk volstrekt niet bedoeld.

Jij zei: "Verder: ik lees ook in de Bijbel en ik onvang ook licht van God in mijn hart. Toch verschillen we van opvatting, en nu?"

Het: "Dat laatste weet ik zo net nog niet" sloeg op: "Toch verschillen we van opvatting" Erna zei ik: "Ik kan niet in je hart kijken, maar alleen wat je schrijft toetsen aan het Woord en dat probeer ik zorgvuldig te doen.".

Ik weet niet of we zo verschillen van opvatting, want ik begrijp heus wel wat je zegt en waarom je het zegt, maar aan de andere kant wordt de Bijbelse waarheid van alle kanten aangevallen en de waarschuwingen om te waken voor misleidingen staan er niet voor niets. God is liefde, dat klopt, maar dat betekent vooral dat Hij daarom ook heilig en rechtvaardig is. Omdat God liefde is, hebben wij mensen een onoverkomelijk probleem met Hem, want wij zijn niet heilig en niet rechtvaardig. Dat blijkt alleen al uit alle verhalen in het Oude Testament en het dagelijkse nieuws.

De mens is God ongehoorzaam tot zijn laatste snik. Als God Zijn Zoon niet had gezonden, dan was er alleen maar de wijde poort en brede weg geweest die tot het verderf leidt. Nu staat er dankzij God een nauwe poort en smalle weg die tot het leven leidt. De poort is nauw, omdat mensen niet geloven. Ondanks de uitnodiging in het Evangelie zegt de mens liever: "Houd mij voor verontschuldigd!" (Lukas 14:15-24). Daarom brengt God Zelf de mensen binnen, door Zijn geliefde Zoon, door Zijn Woord, en door Zijn Geest.

De mens kan zichzelf niet verloochenen en zijn leven verliezen om het te winnen, want hij wil zijn leven juist zelf behouden, waardoor hij het uiteindelijk zal verliezen. Mensen zijn helemaal niet in staat om te doen wat God van ze vraagt, daarom heeft God Zijn Zoon gezonden, opdat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Gaan ze om die reden ook naar Hem toe?

Misschien vinden zondige mensen de Bijbelse God helemaal niet liefdevol en rechtvaardig en is het Licht dat in de duisternis schijnt ze wel een gruwel. Misschien is de God die mensen niet willen wel de ware God en de god die ze wel willen een afgod. Mogelijk zoeken mensen overal, behalve bij Hem. Misschien moet God mensen Zelf binnenbrengen, omdat ze anders nooit uitgewerkt en uitgezocht raken. Misschien moeten mensen het de ware God maar gewoon vragen:

God van Abraham, Isaak en Jacob, wat is genade?

naamloos schreef:Romeinen 14 over gelovigen: God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan - en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen.


Wat heeft Romeinen 14 hier nu mee te maken? Als je mensen liefhebt dan vertel je ze de waarheid en dan wijs je ze op gevaar en op misleiding. Dan zeg je net als Petrus: "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden." (1 Petrus 5:8). Overigens is er helemaal niets mis met oordelen en veroordelen, zolang het geen onrechtvaardig(e) oordeel/veroordeling is.

naamloos schreef:Wel, als God het nodig vindt iets van zijn waarheid heftig en uitvergroot bij iemand toe te passen is daar natuurlijk helemaal niets mis mee.
Ik zeg daarmee helemaal niet dat ik dat ''een loopje met de waarheid'' vind.


Okido, dan begreep ik je verkeerd.

naamloos schreef:Ik vind wel dat je daar niet uit moet laten volgen dat 'jouw weg' in elke preek verwerkt zou moeten zijn.


Ik verwijs meestal naar Bijbelteksten en mijn begrip daarvan geef ik weer in mijn eigen woorden, en soms getuig ik weleens ja, maar dan verkondig je toch ook de waarheid?

naamloos schreef:Je mist dingen in de preken zeg je. Je weet dus blijkbaar al precies wat je wilt horen, toch?


Ja, dat klopt, maar ik laat me graag verrassen! :smile:

.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 297
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor DeDwaler » 26 mar 2018 06:20

.
naamloos schreef:Naar mijn mening is de hoofdboodschap van de Bijbel "liefde." Het wandelen in Gods wegen, het volgen van Jezus.
De eerste prioriteit is geloof in Jezus Christus waardoor een mens wedergeboren wordt, een kind van God wordt: "Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren."
Een baby hoort te groeien. Hij krijgt, als het goed is, eerst melk en daarna de vaste spijs.
Het is voor het bestaan van een mens niet noodzakelijk dat ie biologisch weet hoe dat hij er gekomen is.
Net zo min is zijn bestaan afhankelijk van de omstandigheden, gevoelens, kennis ... rondom zijn verwekking en geboorte.
Zo is het voor het bestaan van een kind van God ook niet noodzakelijk dat ie weet hoe ie er theologisch gekomen is.
Het leven van de mens draait niet om zijn verwekking en geboorte. Van belang is hoe hij zijn leven gaat invullen.
Het leven van een gelovige draait net zo min om het hoe en wat van zijn wedergeboorte.
Van belang is dat hij Jezus gaat volgen en aan zijn beeld gelijkvormig wordt.


Het geloven en volgen van de Heere Jezus is het hele probleem, want dat doet de zondige mens namelijk niet.

De eis: Bekeer u en geloof het Evangelie.
De zonde: De mens bekeert zich niet, want hij gelooft niet in het Evangelie.
De genade: God heeft hen die Hem liefhebben van tevoren liefgehad, God heeft hen er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn (Romeinen 8:29), God geeft Zijn Zoon (Johannes 6:33-35), schenkt bekering (2 Timotheüs 2:25-26), roept ons (Johannes 10:14-16), schenkt geloof (Filippenzen 1:29), rechtvaardigt ons (Romeinen 3:26), schenkt Zijn Geest in ons (2 Korinthe 1:21-22), verheerlijkt ons (Romeinen 8:30).

naamloos schreef:Geloven dat je tot alle kwaad in staat bent lijkt mij niet meer dan een 'voor-waar-houden-geloof'. (dat soort geloof noemt Jakobus dood)
Het geloof wat God van ons vraagt is verwant aan vertrouwen. In iets of iemand geloven is heel wat anders dan iets voor waar houden.


Geloof heeft niet alleen met hoop te maken, maar ook met waarheid en zekerheid: "Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." (Hebreeën 11:1). Jakobus heeft het over dat het geloof zonder de werken (vruchten) dood is, net als het lichaam zonder Geest dood is (Jakobus 2:14-26).

naamloos schreef:Als je ergens in gelooft dan ga je ervoor. Ik geloof bijvoorbeeld in gelijke rechten voor man-vrouw, blank-zwart ...
En de mensen die mij kennen merken dat aan mij, want dat is zeker niet alleen een dood voor-waar-houden-geloof.
Je kunt ook in iemand geloven, bijvoorbeeld zoals in dat liedje van André Hazes 'want zij gelooft in mij'.
Als ik lees over Jezus' ontferming, mededogen, liefde, vergeving, trouw ... ect. dan kan ik niet anders dan in hem geloven.
Aan iemand die zo is durf ik mijzelf toe te vertrouwen.
Ik geloof in liefde, trouw, vergeving, eerlijkheid, respect, opkomen voor de zwakken ... ect.
Ik wil Jezus daarin volgen, en ik probeer, met vallen en opstaan, me in te zetten voor mijn medemens.


Dat is ook prachtig, beste Naamloos. Niks mis mee, maar de Heere Jezus is niet alleen maar een voorbeeld om na te volgen. Hij is vóór alles Verlosser, want de mens is dood in zonden en overtredingen. Voor God is alleen volmaakt zijn goed genoeg, omdat Hij Zelf volmaakt is. De Heere Jezus was de enige mens die altijd de wil van Zijn Vader deed en zondeloos was. Alleen het offer dat Jezus bracht was aanvaardbaar voor God. We hebben de Heere Jezus nodig, omdat Hij voor ons gedaan heeft wat wij zelf niet kunnen.

naamloos schreef:Een-voor-waar-houden-geloof is op zich natuurlijk niet verkeerd (mits het klopt uiteraard) maar dat komt wel van buitenaf.
Wat je werkelijk vanuit je hart gelooft vindt je alleen maar in jezelf, dat leer je niet uit een boek.


"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
" (Romeinen 10:14-17)


naamloos schreef:Dus beste @Dwaler, als ik mij niet kan voorstellen dat ik mijn kind in de brandende armen van Moloch zal offeren, dan matig ik mij geen valse overvrome nederigheid aan door iets te belijden wat ik niet werkelijk vanuit mijn hart geloof.
Dat zou niets anders zijn dan een dood voor-waar-houden-geloof waar niemand iets mee kan. We doen er ook niets mee. (mag ik hopen)
Wat God over arglistige mensenharten zegt kan ik voor waar houden, maar waarom zou ik me daarmee bezig moeten houden?
Beter lijkt het mij het oude achter te laten en je uit te strekken naar wat voor is. Het doel waartoe God ons, in Christus Jezus, roept.
Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben.


We hebben het over de prediking van het Evangelie en niet over de heiliging van christenen. De Heere Jezus heeft het continue over onze zonden en ongerechtigheden, dus waarom zou je je er niet mee bezig willen houden? Bovendien worden we in onze heiliging ook steeds geconfronteerd met ons vlees en de invloed dat het nog heeft. Dat feit mag ons inderdaad niet neerdrukken, maar het leert ons wel dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat al het goede uit Hem voortkomt.

"Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.
U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.
En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt.

Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.
Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?
Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen.
" (Hebreeën 12:3-8)


naamloos schreef:Ik heb geen on-Bijbelse boodschap, Mijn boodschap is Jezus, en hem volgen.
Ik ben geen biblisist en heb geen 'papieren-geloof'. Ik ben meer van de geest dan van de letter, meer van de hermeneutiek dan van het wettische.


Hopelijk betekent dat niet selectief in de Bijbel winkelen en dat je alles wat je niet aanstaat er maar uitknipt of weglaat. Een gelovige moet leren om met alle teksten in de hele Bijbel uit de voeten te kunnen. Als een mens aanstoot blijft nemen aan Gods Woord, of delen ervan, dan is dat een veeg teken en reden tot zorg.

.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3379
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De inhoud van het Evangelie.

Berichtdoor naamloos » 26 mar 2018 14:34

Cathy schreef:Wat heb je dat mooi verwoord!
Dank je wel. :D
DeDwaler schreef:Het Evangelie komt niet tot neutrale schepselen, maar tot verloren zondaren die reeds zijn veroordeeld vanwege hun ongeloof (zonde) (Johannes 3:18). De natuurlijke mens is ongelovig en onwillig, omdat hij een slaaf is van zijn eigen ongerechtigheid en zonden (Johannes 8:34). De mens doet de wil van God niet, maar zijn eigen wil, die overeenkomstig de wil van de duivel is (Efeziërs 2:2). Alle mensen zijn leugenaars en God is waarachtig (Romeinen 3:4). Zodoende maakt onwil en ongeloof volledig deel uit van de Evangelieverkondiging, zoals de Heere Jezus dat ook doet.
Het evangelie komt tot zondaren. "Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren ​Zoon van God." (tweeërlei reactie)
En de natuurlijke mens die het evangelie niet kent is noch gelovig noch ongelovig.
Iets waar je geen weet van hebt kun je niet afwijzen of aannemen.
naamloos schreef:Verder ken ik geen onwillige en ongelovige mensen die dat niet ook gewoon beamen. Die zijn doorgaans ook niet met God en en de Bijbel bezig.
Soms zitten er wat jongeren in de kerk omdat ze moeten van thuis, maar die komen er rond voor uit dat ze gaan afhaken zodra ze de kans hebben.
DeDwaler schreef:Naamloos, ik kijk weleens in de vragenrubriek op deze website en daaruit blijkt regelmatig dat de kerkbanken vol zitten met onbekeerde en ongelovige zielen. Ik begrijp er ook niets van, maar dat is aan de orde van de dag. Uit Openbaring 3:17 komt ook een ander beeld naar voren, namelijk van mensen die zich rijk rekenen, maar in werkelijkheid arm zijn. De Heere Jezus heeft ook een gelijkenis over het onkruid en de tarwe (Mattheüs 13:24-30, Mattheüs 13:36-43). Blijkbaar is dus niet alles peis en vree in het Koninkrijk.
Ik kijk ook wel eens in de vragenrubriek. Daar lees ik regelmatig dat mensen graag tot Jezus zouden willen komen maar geen idee hebben hoe ze hem kunnen bereiken omdat er geen vrij evangelie is want 'de mens' wordt verkondigd wordt. De mens die niet wil en niet gelooft.
Er is vanaf de preekstoel geen ruimte voor een directe ingang van het evangelie bij de toehoorders.
Alsof het noodzakelijk is dat er eerst een reactie van onwil en ongeloof op het evangelie moet komen alvorens er sprake van aannemen kan zijn.
Binnen en buiten de Bijbel kun je voorbeelden genoeg vinden dat er niet altijd met onwil en ongeloof gereageerd wordt.
Maar als gewillige mensen verteld wordt dat ze stiekem eigenlijk onwillig zijn, tja ... dan heb je je doel al boorbij geschoten, Gods werk in hen verloochend, en hen op zichzelf terug geworpen. Een dogmatisch ingekaderd evangelie is niet vrij.
DeDwaler schreef:De reden waarom iemand Jezus aanneemt is niet van belang? Dit is het hele Bijbelvers en het vers ervoor: "Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen." (Johannes 6:36-37). De mens gelooft niet, ook al hebben ze Hem gezien en alles wat de Vader geeft, zal tot de Heere Jezus komen. Niets keuze, maar genade. Onze keuze om God ongehoorzaam te zijn hebben we allemaal in Adam al gemaakt.

Je zei eerder: "In de regel vang je met honing meer vliegen dan met azijn.". Nu snap ik wat je bedoelt.

Wat doen die azijn- en hel- en verdoemenisteksten toch allemaal in de Bijbel? Zo is God helemaal niet, dus dat vertellen we de mensen ook maar niet, anders willen ze niks van Hem weten, dan geloven ze niet in Hem en dan willen ze ook niet tot Jezus komen, maar dan lopen ze weg.

Zo is God wel! En tot de God van de Bijbel moeten we ons bekeren. De gezonde Bijbelse leer versus verzinsels. Welke brengt tarwe voort en welke onkruid?
Ik blijf erbij, de reden waarom iemand Jezus aanneemt is niet van belang. (de teksten die je aanhaalt bewijzen ook helemaal niet het tegendeel)
We hebben het over evangelisatie, toch? Jij vermengt het met een flinke bak theologie-dogmatiek en maakt het zo krachteloos.
Dacht je dat Jezus alles in 1x zei? Nee de hartenkenner zei: "Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen."
Wat jij in feite wilt is een volwassen kind ter wereld brengen die nog vóór zijn geboorte al in staat moet zijn de vaste spijze tot zich te nemen.

Jij doet alsof je de reactie van mensen op het evangelie bij voorbaat al kent omdat je je daar een tekstje bij hebt.
Jezus zei niet tegen iedereen hetzelfde, en mensen reageren ook niet allemaal hetzelfde. De Bijbel staat er vol van, en de praktijk bewijst het.
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/257 ... e-spreken/
DeDwaler schreef:Je had het over dat wat ik zeg eenzijdig is en dat mag zo zijn, maar wat jij zegt is ook eenzijdig. De Bijbel is gericht op God en het komt van God. Wat jij zegt is gericht op de mens. Het komt tegemoet aan de wil en verlangens van mensen. Dan vraag ik me af of we het allebei wel over dezelfde Jezus hebben.
Natuurlijk: Want zo lief heeft God de zichzelf gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God richt zich tot mensen. Hij spreekt ons hart aan, lokt, roept, nodigt de mens op allerlei manieren.
Ja ik probeer aan te sluiten bij de mens. Bij zijn verlangen naar liefde, geluk, vrede ect. (deed Jezus ook hoor, evenals de apostelen)
Er is ook niks verkeerds aan zulke verlangens.
DeDwaler schreef:Ook ik moet buigen voor wat God zegt. Ons vlees is een onverbeterlijke zondemachine, waaruit de narigheid de hele dag door als een stroom modder ons hele doen en laten besmeurt. Daarom, mocht iemand ooit de illusie hebben een uur zonder zonden te hebben doorgebracht, dan is die vooronderstelling de grootste van vele zonden die hij of zij in dat uur heeft gedaan.
Nou, gelukkig is een gelovige niet alleen vlees, en niet langer een slaaf van de zonde. Wat uit God geboren is dat zondigt niet.

DeDwaler schreef:Wat heeft Romeinen 14 hier nu mee te maken?
Dat was omdat ik meende dat jouw uitspraak ''dat weet ik nog zo net niet'' sloeg op '' ik lees ook in de Bijbel en ik onvang ook licht van God in mijn hart''.
DeDwaler schreef:Ik verwijs meestal naar Bijbelteksten en mijn begrip daarvan geef ik weer in mijn eigen woorden, en soms getuig ik weleens ja, maar dan verkondig je toch ook de waarheid?
Niet noodzakelijk.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast